THIẾT KẾ TRANG TRÍ NỘI THẤT CÁC SẢN PHẨM GỖ CHO PHÒNG NGỦ CĂN HỘ CHUNG CƯ i

88 7 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:14

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH **************** NGUYỄN ĐỖ QUỲNH TRANG THIẾT KẾ TRANG TRÍ NỘI THẤT CÁC SẢN PHẨM GỖ CHO PHÒNG NGỦ CĂN HỘ CHUNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN LÂM SẢN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH **************** NGUYỄN ĐỖ QUỲNH TRANG THIẾT KẾ TRANG TRÍ NỘI THẤT CÁC SẢN PHẨM GỖ CHO PHỊNG NGỦ CĂN HỘ CHUNG Ngành: Công nghệ Chế biến lâm sản LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: TS HỒNG THỊ THANH HƯƠNG Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2013 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến: Cha mẹ người thân gia đình ni dạy tơi đến ngày hơm nguồn động viên lớn lao, giúp vượt qua khó khăn Ban Giám hiệu tồn thể q thầy cô trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Q thầy khoa Lâm Nghiệp, đặc biệt quý thầy cô môn Chế biến lâm sản tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức bổ ích giúp tơi hồn thành luận văn Đặc biệt xin chân thành cảm ơn hướng dẫn nhiệt tình, tận tụy, nhận xét góp ý TS.Hoàng Thị Thanh Hương giảng viên khoa Lâm Nghiệp trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh – người trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tận tình cho suốt thời gian học tập thực luận văn Tập thể lớp Chế biến lâm sản khóa 35 bạn bè gần xa động viên giúp đỡ tơi suốt q trình học tập trường Xin chân thành cảm ơn! TP.Hồ Chí Minh, tháng 07 năm 2013 Nguyễn Đỗ Quỳnh Trang i    TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “Thiết kế trang trí nội thất sản phẩm gỗ cho phòng ngủ hộ chung cư” tiến hành chung HA Gia Lai – Bàu Thạc Gián thuộc KDC Bàu Thạc Gián – Thanh Khê – TP Đà Nẵng, thời gian từ 01 – 03 – 2013 đến 30 – 06 – 2013 Sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu kết hợp với phần mềm Autocad, 3Dsmax, … để thiết kế xây dựng mơ hình thiết kế Kết thu sau thực đề tài gồm có nội dung sau: Khảo sát số loại hình kiến trúc thiết kế TTNT phòng ngủ chung cao cấp; Khảo sát số kiểu mẫu sản phẩm gỗ loại gỗ dùng TTNT phòng ngủ; Lựa chọn sản phẩm gỗ cho TTNT đáp ứng cho nhu cầu phòng ngủ chung cao cấp; Đánh giá yếu tố mỹ thuật, kỹ thuật, kinh tế như: chọn màu sắc, chất liệu phù hợp cho phòng ngủ hộ, yêu cầu độ chiếu sáng thỏa mãn tiêu thiết kế TTNT, tổng chi phí sản phẩm gỗ cho cơng việc TTNT phòng ngủ hộ (39.630.000 VNĐ) ii    ABSTRACT Research project "Interior design of wood products for bedroom apartment" was conducted at the residential HA Gia Lai – Thac Gian Bau of Bau Thac Gian residential – Thanh Khe – Da Nang city, the period from 01 – 03 – 2013 to 30 – 06 – 2013 Using multiple research methods combined with software such as Autocad, 3dsmax, to design and build the models design The results have been made subject of the following: Survey was some sort of application architecture and interio design in the bedroom of high-rise apartments; Survey some model applications of wood products and kind of wood used in interior design in the bedroom; Selection of wood products for interior decoration is very good to meet current demand in the bedroom of high-rise apartment; Evaluate the artistic element, technical, economic such as: select colors and materials for bedroom apartments, the lighting level requirements to satisfy the criteria interio designed; the total cost of wood products for interior design of the apartment’s master bedroom (39.630.000 VND) iii    MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i TÓM TẮT ii ABSTRACT iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH CÁC HÌNH viii DANH SÁCH CÁC BẢNG x Chương MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Ý nghĩa khoa học thực tiễn 1.3 Giới hạn phạm vi nghiên cứu Chương TỔNG QUAN 2.1 Thiết kế TTNT 2.1.1 Các bước thiết kế TTNT 2.1.2 Tiêu chí đánh giá thiết kế TTNT 2.2 Nguyên tắc thiết kế TTNT 2.2.1 Nguyên tắc 5Đ thiết kế TTNT 2.2.2 Bốn nguyên tắc mỹ thuật thiết kế TTNT 2.3 Hiện trạng xu hướng phát triển thiết kế TTNT Việt Nam 2.3.1 Hiện trạng thiết kế TTNT Việt Nam 2.3.2 Xu hướng phát triển thiết kế TTNT 2.4 Thực tế công tác thiết kế TTNT chung Việt Nam 2.5 Tổng quan cơng ty cổ phần Hồng Anh Gia Lai 10 2.5.1 Giới thiệu công ty cổ phần Xây Dựng Phát Triển Nhà Hồng Anh 14 2.5.2 Giới thiệu cơng ty cổ phần gỗ Hoàng Anh Gia Lai 15 Chương MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ TTNT 17 3.1 Mục tiêu, mục đích nghiên cứu 17 iv    3.1.1 Mục tiêu nghiên cứu 17 3.1.2 Mục đích nghiên cứu 17 3.2 Nội dung nghiên cứu thiết kế TTNT 17 3.2.1 Khảo sát số loại hình kiến trúc chung TK TTNT phòng ngủ 17 3.2.1.1 Tiêu chuẩn phân hạng hộ chung 17 3.2.1.2 Thiết kế TTNT phòng ngủ 19 3.2.1.3 Khảo sát số kiểu dáng sản phẩm gỗ dùng thiết kế TTNT phòng ngủ 21 3.2.1.4 Tìm hiểu đặc điểm, tính chất vật liệu gỗ lựa chọn thiết kế TTNT 21 3.2.2 Xây dựng đề xuất phương án thiết kế TTNT 21 3.2.3 Tính toán tiêu mỹ thuật, kỹ thuật, kinh tế 21 3.2.3.1 Chỉ tiêu mỹ thuật 21 3.2.3.2 Chỉ tiêu kỹ thuật 24 3.2.3.3 Chỉ tiêu kinh tế 25 3.3 Phương pháp nghiên cứu thiết kế TTNT 26 3.4 Các yếu tố nội thất cấu thành nên khơng gian phòng ngủ 26 3.4.1 Thành phần cố định 26 3.4.2 Trang thiết bị chức 26 3.4.3 Vật thể trang trí 27 3.4.4 Ánh sáng 27 3.4.5 Âm 28 3.4.6 Chất liệu, vật liệu 29 3.4.7 Kết cấu 30 3.4.8 Tuổi thọ 30 3.5 Cơ sở để thiết kế TTNT phòng ngủ 30 3.5.1 Phong thủy thiết kế TTNT phòng ngủ 30 3.5.2 Ergonomics thiết kế khơng gian nội thất đồ mộc 32 3.5.3 Không gian sử dụng phòng ngủ 33 3.5.3.1 Khu vực ngủ nghỉ 33 v    3.5.3.2 Khu vực trang điểm 34 3.5.3.3 Khu vực để đồ 34 3.5.3.4 Khu vực học tập, giải trí 35 3.5.4 An tồn thiết kế TTNT phòng ngủ 35 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 36 4.1 Kết khảo sát số chung cao cấp cách thiết kế TTNT phòng ngủ 36 4.1.1 Kết khảo sát số chung cao cấp 36 4.1.1.1 Hoàng Anh river view 36 4.1.1.2 Hồng Anh Thanh Bình 38 4.1.1.3 Hồng Anh New Saigon 39 4.1.1.4 Hoàng Anh – Bàu Thạc Gián 40 4.1.2 Kết khảo sát số sản phẩm gỗ dùng TTNT phòng ngủ 42 4.1.3 Đặc điểm, tính chất vật liệu gỗ Xoan Đào 44 4.2 Lựa chọn phương án thiết kế TTNT 46 4.2.1 Lựa chọn phương án 46 4.2.2 Dựng mơ hình phòng ngủ theo phương án chọn 51 4.2.2.1 Ý tưởng thiết kế chung 51 4.2.2.1 Nhiệm vụ thiết kế 51 4.2.2.2 Giải pháp cho phòng ngủ 52 4.3 Kết phân tích bảng thống tiêu mỹ thuật, kỹ thuật, kinh tế 55 4.3.2 Chỉ tiêu mỹ thuật 55 4.3.2.1 Ánh sáng 55 4.3.2.2 Màu sắc 55 4.3.3 Chỉ tiêu kỹ thuật 56 4.3.4 Chỉ tiêu kinh tế 56 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 58 5.1 Kết luận 58 5.2 Kiến nghị 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 PHỤ LỤC 63 vi    DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Cổ phần: CP CNXH: Chủ nghĩa xã hội GL: Gia Lai Hoàng Anh: HA Hoàng Anh Gia Lai: HAGL KDC: Khu dân KTS: Kiến trúc sư Nhà TK: Nhà thiết kế STT: Số thứ tự TTHH MTV: Trách nhiệm hữu hạn thành viên TTNT: Trang trí nội thất VNĐ: Việt Nam đồng vii    DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1: Chung phát triển mạnh Việt Nam 10 Hình 2.2: Trung tâm điều hành cơng ty cổ phần Hồng Anh Gia Lai 11 Hình 2.3: Sơ đồ tổ chức tập đồn 13 Hình 2.4: Mơ hình quản lý cơng ty cổ phần gỗ HAGL 16 Hình 2.5: Một số sản phẩm công ty cổ phần gỗ HAGL 16 Hình 3.1: Màu sắc 23 Hình 3.2: Vị trí đặt giường ngủ 32 Hình 4.1: Hình vẽ phối cảnh 3D chung cao cấp HA River view 37 Hình 4.2: Mặt hộ phòng ngủ chung cao cấp HA River view 37 Hình 4.3: Phòng ngủ mẫu hộ cao cấp HA River view 37 Hình 4.4: Hình vẽ phối cảnh 3D chung cao cấp HA Thanh Bình 38 Hình 4.5: Mặt hộ phòng ngủ chung cao cấp HA Thanh Bình 38 Hình 4.6: Phòng ngủ mẫu hộ cao cấp HA Thanh Bình 39 Hình 4.7: Hình vẽ phối cảnh 3D chung cao cấp HA New Saigon 39 Hình 4.8: Mặt hộ phòng ngủ chung cao cấp HA New Saigon 40 Hình 4.9: Phòng ngủ mẫu hộ cao cấp HA New Saigon 40 Hình 4.10: Hình vẽ phối cảnh 3D chung cao cấp HA Bàu Thạc Gián 41 Hình 4.11: Mặt hộ phòng ngủ chung cao cấp HA Bàu Thạc Gián 41 Hình 4.12: Phòng ngủ mẫu hộ cao cấp HA Bàu Thạc Gián 41 Hình 4.13: Sản phẩm nội thất làm từ gỗ tự nhiên 42 Hình 4.14: Sản phẩm nội thất kết hợp gỗ kim loại 43 Hình 4.15: Sản phẩm nội thất kết hợp gỗ gương 43 Hình 4.16: Sản phẩm nội thất kết hợp gỗ nệm, da 43 Hình 4.17: Gỗ Xoan Đào vân gỗ Xoan Đào 44 Hình 4.18: Mặt cắt gỗ Xoan Đào 45 viii    Luận văn tốt nghiệp: Nguyễn Thái Hòa, 2009 Xây dựng ngân hàng sở liệu sản phẩm mộc nội, ngoại thất phần mềm Autocad Luận văn tốt nghiệp kỹ sư Chế biến lâm sản, Trường Đại học Nơng lâm TP.Hồ Chí Minh 14 Đặng Quang Mỹ, 2012 Thiết kế trang trí nội thất phòng ngủ biệt thự từ sản phẩm gỗ Luận văn tốt nghiệp kỹ sư Chế biến lâm sản, Trường Đại học Nơng lâm TP.Hồ Chí Minh 15 Nguyễn Bảo Quốc, 2010 Thiết kế trang trí nội thất hộ chung cao cấp từ sản phẩm gỗ, luận văn Thạc sỹ khoa học Chế biến lâm sản, Trường Đại học Nơng lâm TP.Hồ Chí Minh 16 Lâm Ngọc Thanh Trúc, 2010 Xây dựng ngân hàng liệu mẫu sản phẩm mộc nội thất phần mềm Autocad Luận văn tốt nghiệp kỹ sư Chế biến lâm sản, Trường Đại học Nơng lâm TP.Hồ Chí Minh 17 Tư liệu mạng internet 18 http://batdongsan.com.vn/phong-thuy-phong-ngu 19 http://caygionglamnghiep.com/go-xoan-dao 20 http://www.hagl.com.vn/Furniture 21 http://www.haglfurniture.vn 22 http://kientrucnhadep.vn    23 www.nhaxinh.com.vn    24 http://noithatkienmoc.com 25 https://sites.google.com 26 http://www.thacviet.com.vn 27 http://vi.wikipedia.org 28 www.vietbao.com.vn 62    PHỤ LỤC Phụ lục 1: Kích thước khơng gian ba chiều đồ mộc thường gặp 63      Phụ lục 2: Kích thước người 64  Phụ lục 3: Kích thước khơng gian hoạt động thể người phòng ngủ   65              66    Phụ lục 4: Những loại tranh tránh treo phòng ngủ Tranh phòng ngủ phản ánh cá tính, sở thích mong muốn chủ nhân, phải tuân theo nguyên tắc phong thủy Cần đáp ứng mục tiêu phòng ngủ là: nghỉ ngơi, lãng mạn thư giãn Tranh ảnh phòng trẻ em  Tránh treo vật ác nhân vật tợn  Nên treo tranh có hình ảnh tươi sáng, hạnh phúc  Treo hình ảnh có nội dung học tập địa cầu, sách kinh nghiệm học tập  Không treo ảnh nước, sông hồ, đại dương  Tránh tranh chủ đề tôn giáo thánh giá nhân vật tơn giáo  Chọn hình ảnh vật mang ý nghĩa tích cực ngựa (rất tốt cho phòng bé trai) Ngựa mang hàm nghĩa hạnh phúc, khơng sợ hãi Rùa vật có ích Tránh vật ếch cóc  Treo tranh bố mẹ phòng để chúng biết cách đối xử kính trọng cha mẹ  Mây hình ảnh phổ biến phòng ngủ trẻ Nếu mây trần nhà đảm bảo phía đầu trẻ khơng có mây bao phủ Bởi hình ảnh tạo khó khăn cho chúng Đối với phòng người lớn Tranh ảnh phòng ngủ người lớn  Đối với phòng ngủ vợ chồng, treo tranh có đơi có cặp (ngỗng, vịt, ghế, bình…) nhằm tạo gắn kết  Tránh tranh thiên đàng, vị thần, nhân vật tôn giáo…  Tránh tranh vật thể đơn lẻ mang hàm nghĩa đơn độc  Tránh tranh hoa cối, trừ trường hợp nhà có người bị ốm Cây cối tranh cây, hoa khiến cặp đôi hay tranh cãi  Hãy treo tranh tình yêu vợ chồng ơm nhau, tranh sexy tình cảm 67     Khơng treo ảnh trẻ phòng ngủ Bạn có thời trẻ nhỏ Bây giờ, bạn cần không gian riêng cho bạn người  Nếu mình, treo tranh người mà bạn kiếm tìm Ví dụ, phụ nữ nên treo tranh có người đàn ơng  Để tạo hội cho mình, treo tranh cánh đồng rộng mở tường đối diện với giường Điều hàm nghĩa sống bạn rộng mở trở ngại gỡ bỏ Lưu ý tranh treo đầu giường:  Tránh tranh ảnh trừu tượng Khi treo giống có người cưỡi đầu bạn, ám việc tinh thần sa sút, tài vận dễ bị kẻ xấu lấy hết  Tránh treo tranh sơn thủy Núi nặng nề gây áp lực lớn tinh thần người nằm giường, khiến họ ngủ ngon Nước lại hình thành nên "thủy lâm đầu sát", mang lại bệnh tật vận rủi ro cho chủ nhân  Tránh treo tranh ảnh loại chim mng, thú chúng khiến bạn ln cảm thấy lo lắng, sợ sệt, ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ Hơn nữa, điều mang lại cảm giác chim muông thú mổ (ngoạm) đầu người Từ xuất triệu chứng đau đầu, ngủ, tinh thần mệt mỏi, ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe, tài vận bạn  Chỉ nên treo tranh Nếu treo nhiều tranh ảnh hưởng tới tâm tư người sống phòng  Tránh treo ảnh chân dung người thân đầu giường, làm tăng áp lực cho chủ nhân làm việc 68      Phụ lục 5: Hình chiếu sản phẩm gỗ chọn thiết kế 69    70    71    72    73    74    75    Phụ lục 6: Hình chiếu tổng thể phòng ngủ 76  ... www.hagl.com.vn/Land Các ngành sản xuất kinh doanh chính:  Xây dựng nhà để bán cho thuê Đầu tư xây dựng sở hạ tầng theo quy hoạch xây dựng nhà để chuyển quyền sử dụng đất  Kinh doanh bất động sản mua bán cho... nghiên cứu triển khai ứng dụng cho số phòng ngủ hộ chung cư cao cấp 1.3 Giới hạn phạm vi nghiên cứu Do có hạn thời gian điều kiện thực hiện, đề tài giới hạn phạm vi nghiên cứu sau:  Lĩnh vực nghiên... tới khí Một kiến trúc đẹp mà nội thất không hợp lý gây khó việc sinh hoạt hàng ngày gia chủ nhiều Do vậy, TTNT ngày chủ đầu tư quan tâm chấp nhận đầu tư nhiều 2.1.1 Các bước thiết kế TTNT Nhìn chung,
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT KẾ TRANG TRÍ NỘI THẤT CÁC SẢN PHẨM GỖ CHO PHÒNG NGỦ CĂN HỘ CHUNG CƯ i , THIẾT KẾ TRANG TRÍ NỘI THẤT CÁC SẢN PHẨM GỖ CHO PHÒNG NGỦ CĂN HỘ CHUNG CƯ i

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay