NGHIÊN CỨU TÍCH TỤ CARBON CỦA RỄ CÂY MẤM TRẮNG (Avicennia alba Blume) TRÊNMẶTĐẤT TẠI KHU DỰ TRỮSINHQUYỂNRỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

117 2 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:13

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM  LÊ MINH CẢNH NGHIÊN CỨU TÍCH TỤ CARBON CỦA RỄ CÂY MẤM TRẮNG (Avicennia alba Blume) TRÊNMẶTĐẤT TẠI KHU DỰ TRỮSINHQUYỂNRỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH LÂM NGHIỆP Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM  LÊ MINH CẢNH NGHIÊN CỨU TÍCH TỤ CARBON CỦA RỄ CÂY MẤM TRẮNG (Avicennia alba Blume) TRÊNMẶTĐẤT TẠI KHU DỰ TRỮSINHQUYỂNRỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH   Ngành: Lâm Nghiệp LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: PGS.TS VIÊN NGỌC NAM Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2013 LỜI CẢM ƠN Bốn năm học Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh thực giúp cho thật trưởng thành tự tin nhiều để sải bước vào tương lai Để có thành đó, vơ biết ơn đến Ba, Mẹ, gia đình sinh thành, ni dưỡng, dạy dỗ để trưởng thành ngày hôm Xin gửi lời cảm ơn Thầy, Cô khoa Lâm Nghiệp, đặc biệt Thầy, Cô môn Lâm nghiệp Quản lý tài nguyên rừng hết lòng truyền đạt để tơi có tảng kiến thức hoàn thành luận văn bước vào nghề Đặc biệt, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy Viên Ngọc Nam dành nhiều thời gian quý báu để hướng dẫn, bảo giúp hoàn thành luận văn cách hoàn thiện Xin gửi lời cảm ơn đến Chú Lãnh đạo Ban Quản lý Khu Dự trữsinh rừng ngập mặn Cần Giờ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình thu thập số liệu thực địa Xin chân thành cảm ơn đến anh Bùi Nguyễn Thế Kiệt, Lê Thanh Sang thuộc Phòng Kỹ thuật Khu Dự trữsinh rừng ngập mặn Cần Giờ, anh Viên Ngọc Tuấn Anh bạn Dương Văn Thành trực tiếp thu thập số liệu thơng tin cần thiết cho khóa luận Xin cảm ơn anh Lê Thanh Quang, Phòng Phân tích Viện Khoa học Lâmnghiệp Nam Bộ giúp đỡ nhiều q trình phân tích mẫu Cuối xin gửi lời cảm ơn đến tất bạn bè lớp DH09LN động viên, ủng hộ suốt q trình thực khóa luận tốt nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2013 Lê Minh Cảnh     i TÓM TẮT Đề tài “Nghiên cứu tích tụ carbon rễcây Mấm trắng (Avicennia alba Blume) mặt đất Khu Dự trữsinh rừng ngập mặn Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh” Số liệu thu thập từtháng 03 đến tháng 04 năm 2013 Thu thập số liệu tiêu sinh trưởng Mấm trắng D1,3, Hvn, D0,0 rễ, Hvn rễ, trọng lượng tươi rễ vàđo độ ngập triều 12 ô tiêu chuẩn tuyến Số liệu phân tích, xử lý để xây dựng phương trình biểu thị mối quan hệ phù hợp ước lượng, so sánh khả tích tụ carbon ô tiêu chuẩn, tuyến Đề tài thu kết sau: Độ ngập triều trung bình cao tuyến (152,3 cm) thấp tuyến (96,3 cm) điều đồng nghĩa với độ cao địa hình theo thủy triều trung bình cao tuyến (307,7 cm) thấp tuyến (236,7 cm) Địa hình tuyến cao dần vào sâu nội địa Sinh khối rễ khí sinh tươi trung bình ô đạt là2,530 ± 0,727 tấn/ha, giá trị cao tuyến (3,347 tấn/ha) thấp tuyến (1,908tấn/ha) Sinh khối rễ khí sinh khơ trung bình ô đạt 1,675 ± 0,484 tấn/ha, giá trị cao tuyến (2,240 tấn/ha) thấp tuyến (1,232 tấn/ha) Lượng carbon tích tụ rễ khí sinh trung bình đạt là0,722 ± 0,225 C/ha với biên độ dao động từ 0,218 – 1,544 C/ha Lượng hấp thụ CO2 trung bình có xu hướng tăng dần từ vị trí 10 m từ bờ sông (1,255 CO2/ha) đến vị trí 100 m (3,103 CO2/ha)     ii SUMMARY Thesis, “Study on above ground carbon accumulation of the roots of Avicennia albaBlume in Can Gio Mangrove Biosphere Reserve, Ho Chi Minh City The data were collected from March 2013 to April 2013 about growth parameters such as diameter at breast height (D1,3), total height (Hvn), roots diameter (D0,0), total height (Hvn), fresh weight of roots and height of tide of 12 plots on transects The data is analyzed to find out the best allometric equations represents the relationshipbetween factors Estimating, comparing about capacity of carbon accumulation between plots, transects The results are as followings: The average flood level of the tide is the highest at transect1 (152,3 cm) and the lowest is on transect (96,3 cm) this means that average elevation is the highest on transect (307,7 cm) and the lowest is transect (236,7 cm) The elevation of transects increase forward to inland The average fresh biomass of pneumatophore roots is 2,530 ± 0,727tones/ha, the highest is in transect3 (3,347 tones/ha) and the lowest is in transect1 (1,908 tones/ha) The average dry biomass of pneumatophore roots is1,675 ± 0,484tones/ha, the highest is in transect3 (2,240 tones/ha) and the lowest is in transect1 (1,232 tones/ha) The average carbon accumulation ofpneumatophore roots is0,722 ± 0,225 tones C/ha and fluctuation is about0,218 – 1,544tones C/ha The average of CO2 absorption increase from 10 m of riverbank (1,255 tonesCO2/ha)to location 100 m from riverbank (3,103 tones CO2/ha)     iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i TÓM TẮT ii SUMMARY iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH CÁC BẢNG viii DANH SÁCH CÁC HÌNH ix Chương 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu Chương 2:TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Khái niệm sinh khối 2.1.1 Một số nghiên cứu sinh khối giới 2.1.2 Một số nghiên cứu sinh khối nước 2.2 Tích tụ carbon 2.2.1 Một số phương pháp điều tra tích tụ carbon Lâm nghiệp 2.2.2 Một số nghiên cứu tích tụ carbon giới 2.2.3 Một số nghiên cứu tích tụ carbon nước 2.3 Nhận định Chương 3: NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, ĐẶC ĐIỂM KHU VỰC VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 3.1 Nội dung nghiên cứu     iv 3.2 Phương pháp nghiên cứu 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu thực địa 3.2.2 Phương pháp phân tích phòng thí nghiệm 12 3.2.3 Phương pháp phân tích, xử lí số liệu 13 3.2.4 Dụng cụ nghiên cứu 13 3.3 Đặc điểm khu vực liên quan đến vị trí nghiên cứu 16 3.3.1 Vị trí địa lý 16 3.3.2 Điều kiện tự nhiên 16 3.3.2.1 Diện tích 16 3.3.2.2 Địa hình 16 3.3.2.3 Thổ nhưỡng 18 3.3.2.4 Khí hậu 18 3.3.2.5 Thủy văn 19 3.3.2.6 Hệ thực vật rừng ngập mặn Cần Giờ 21 3.4 Đặc điểm đối tượng nghiên cứu 21 Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 27 4.1 Vị trí khu vực nghiên cứu 27 4.2 Chế độ thủy triều 28 4.2.1 Độ ngập triều 28 4.2.2 Độ cao địa hình theo thủy triều 28 4.2.3 Thời gian ngập triều 31 4.3 Tương quan chiều cao (Hvn) đường kính (D1,3) 31 4.4 Đặc trưng thống kê mơ tả lồi Mấm trắng khu vực nghiên cứu 33 4.4.1 Mật độ loài Mấm trắng khu vực nghiên cứu 34 4.4.2 Trữ lượng loài Mấm trắng khu vực nghiên cứu 35 4.5 Cấu trúc rễ khí sinh lồi Mấm trắng khu vực nghiên cứu 38 4.5.1 Chiều cao rễ loài Mấm trắng 38     v 4.5.2 Mật độ rễ loài Mấm trắng 41 4.6 Quan hệ mật độ mật độ rễ khí sinh Mấm trắng 43 4.7 Sinh khối rễ khí sinh lồi Mấm trắng khu vực nghiên cứu 45 4.7.1 Sinh khối rễ khí sinh tươi lồi Mấm trắng 46 4.7.2 Sinh khối rễ khí sinh khơ lồi Mấm trắng 47 4.7.3 So sánh sinh khối rễ khí sinh khơ sinh khối rễ khí sinh tươi 48 4.8 Tích tụ carbon hấp thụ CO2 rễ khí sinh Mấm trắng 49 4.9 So sánh lượng hấp thụ CO2 rễ khí sinh khu vực nghiên cứu 50 4.10 Lượng giá tiền khả hấp thụ CO2 rễ khí sinh Mấm trắng 53 Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 55 5.1 Kết luận 55 5.2 Kiến nghị 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO 57 PHỤ LỤC BẢNG I PHỤ LỤC HÌNH XLI     vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CO2 Carbon Dioxide – Cacbonic Creks Carbon rễ khí sinh D1,3 Đường kính vị trí 1,3 m GPS Global Position System – Hệ thống định vị toàn cầu Hvn Chiều cao vút Ht Độ cao địa hình theo thủy triều Hp Độ cao mực nước lớn bảng thủy triều Hm Độ cao mực nước thủy triều đo MAE Sai lệch trung bình tuyệt đối OTC Ơ tiêu chuẩn r Hệ số tương quan R2 Hệ số xác định RACSA Rapid Carbon Stock Appraisal –Công cụ đánh giá nhanh dự trữ carbon REED Reduction Emissions from Deforestanion and Forest Degradion – giảm phát từ rừng suy thoái rừng SEE Sai tiêu chuẩn ước lượng SSR Tổng bình phương sai lệch UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change – Công ước khung Liên hợp quốc tế biến đổ khí hậu Wrekst Sinh khối rễ khí sinh tươi Wreksk Sinh khối rễ khí sinh khơ     vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 3.1:Phân bố địa hình rừng ngập mặn Cần Giờ theo cao độ 18 Bảng 3.2:Các sơng huyện Cần Giờ 20 Bảng 4.1: Độ ngập triều (cm) OTC tuyến 28 Bảng 4.2: Độ cao địa hình theo thủy triều (cm) OTC theo tuyến 29 Bảng 4.3: Thời gian ngập triều OTC tuyến nghiên cứu 31 Bảng 4.4: Các phương trình phù hợp với tương quan Hvn – D1,3 32 Bảng 4.5:Kết tính tốn tiêu D , , H , N, G, M 33 Bảng 4.6: Mật độ Mấm trắng (cây/ha) OTC tuyến 34 Bảng 4.7: Trữ lượng Mấm trắng (m3/ha) theo tuyến 36 Bảng 4.8: Phân tích Anova trữ lượng trung bình theo tuyến OTC 36 Bảng 4.9: Cấu trúc rễ khí sinh Mấm trắng OTC tuyến 38 Bảng 4.10: Chiều cao rễ khí sinh Mấm trắng (cm) OTC tuyến 39 Bảng 4.11: Phân tích Anova chiều cao trung bình rễtheo tuyến OTC 39 Bảng 4.12: Mật độ rễ Mấm trắng (rễ/ha) OTC tuyến 41 Bảng 4.13: Phân tích Anova mật độ trung bình rễtheo tuyến OTC 41 Bảng 4.14: Các dạng phương trình cho tương quan N (rễ/ha) N (cây/ha) 43 Bảng 4.15: Sinh khối rễ khí sinh tươi (tấn/ha) OTC tuyến 46 Bảng 4.16: Sinh khối rễ khí sinh khơ (tấn/ha) OTC tuyến 47 Bảng 4.17: So sánh sinh khối rễ khí sinhkhơ sinh khối rễ khí sinh tươi 48 Bảng 4.18:Lượng carbon tích tụ CO2 hấp thụ khu vực nghiên cứu 49 Bảng 4.19: Phân tích Anova lượng hấp thụ CO2 theo OTC cáctuyến 50 Bảng 4.20: Giá trị tiền khả hấp thụ CO2 rễ khí sinh Mấm trắng 53     viii   Phụ lục 10 Đặc trưng mẫu sinh khối carbon rễ khí sinh Mấm trắng OTC Wrekst Wreksk C CO2 (tấn/ha) (tấn/ha) (tấn/ha) (tấn/ha) 2,530 1,675 0,722 2,648 0,405 0,270 0,125 0,459 2,326 1,546 0,655 2,401 #N/A #N/A #N/A #N/A 1,403 0,934 0,433 1,589 1,968 0,872 0,188 2,525 -1,351 -1,289 -0,683 -0,683 0,255 0,275 0,568 0,568 4,026 2,715 1,326 4,861 0,872 0,563 0,218 0,801 4,898 3,278 1,544 5,662 30,358 20,095 8,667 31,781 12 12 12 12 0,727 0,484 0,225 0,824 Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(90.0%) Phụ lục 11 Đặc trưng mẫu sinh khối tươi tuyến Tuyến Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(0.90%) 1,908 0,986 0,972 #N/A 1,709 2,919 #DIV/0! 1,725 3,008 0,872 3,880 5,724 2,880     Tuyến 2,595 0,496 2,260 #N/A 0,860 0,739 #DIV/0! 1,488 1,618 1,954 3,572 7,786 1,449 XXX Tuyến Tuyến 3,347 1,186 4,126 #N/A 2,055 4,223 #DIV/0! -1,461 3,882 1,016 4,898 10,040 3,464 2,269 0,646 2,392 #N/A 1,119 1,252 #DIV/0! -0,487 2,228 1,094 3,322 6,808 1,887   Phụ lục 12 Đặc trưng mẫu sinh khối khô tuyến nghiên cứu Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(0.90%) Tuyến 1,232 0,637 0,628 #N/A 1,104 1,218 #DIV/0! 1,725 1,943 0,563 2,506 3,697 1,860 Tuyến 1,684 0,322 1,467 #N/A 0,558 0,311 #DIV/0! 1,488 1,050 1,268 2,318 5,052 0,940 Tuyến 2,240 0,794 2,761 #N/A 1,375 1,891 #DIV/0! -1,461 2,598 0,680 3,278 6,719 2,318 Tuyến 1,542 0,439 1,626 #N/A 0,761 0,578 #DIV/0! -0,487 1,514 0,743 2,258 4,627 1,282 Phụ lục 13 Đặc trưng mẫu tích tụ carbon tuyến nghiên cứu Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(0.90%) Tuyến 0,478 0,247 0,243 #N/A 0,428 0,183 #DIV/0! 1,725 0,753 0,218 0,972 1,433 0,721     Tuyến 0,654 0,125 0,569 #N/A 0,217 0,047 #DIV/0! 1,488 0,408 0,492 0,900 1,962 0,365 XXXI Tuyến 1,055 0,374 1,301 #N/A 0,648 0,420 #DIV/0! -1,461 1,224 0,320 1,544 3,165 1,092 Tuyến 0,702 0,200 0,740 #N/A 0,346 0,120 #DIV/0! -0,487 0,690 0,339 1,028 2,107 0,584   Phụ lục 14 Đặc trưng mẫu hấp thụ CO2 tuyến nghiên cứu Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(0.90%) Tuyến 1,752 0,906 0,892 #N/A 1,569 2,461 #DIV/0! 1,725 2,762 0,801 3,563 5,256 2,645 Tuyến 2,398 0,458 2,088 #N/A 0,794 0,631 #DIV/0! 1,488 1,495 1,805 3,300 7,193 1,339 Tuyến 3,869 1,371 4,769 #N/A 2,375 5,643 #DIV/0! -1,461 4,487 1,174 5,662 11,606 4,005 Tuyến 2,575 0,733 2,714 #N/A 1,270 1,613 #DIV/0! -0,487 2,528 1,241 3,770 7,726 2,141 Phụ lục 15 Đặc trưng mẫu % sinh khối khô/sinh khối tươi OTC Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(0.90%)     XXXII Wreksk/Wrekst 0,6609 0,0042 0,6591 0,6489 0,0147 0,0002 -2,0006 0,2088 0,0337 0,6459 0,6796 7,9308 12 0,0076   Phụ lục 16 Kết phân tích tương quan Hvn D1,3 Simple Regression - Hvn vs D1,3 Dependent variable: Hvn Independent variable: D1,3s Multiplicative model: Y = a*X^b Coefficients Least Squares Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept 0,41304 0,0716607 5,76383 0,0000 Slope 0,712454 0,0309056 23,0526 0,0000 NOTE: intercept = ln(a) Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 18,4794 18,4794 531,42 0,0000 Residual 4,38147 126 0,0347735 Total (Corr.) 22,8609 127 Total (Corr.) 22,8609 127 Correlation Coefficient = 0,899079 R-squared = 80,8342 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 80,6821 percent Standard Error of Est = 0,186477 Mean absolute error = 0,147994 Durbin-Watson statistic = 1,63712 (P=0,0198) Lag residual autocorrelation = 0,180148 Hvn = exp(0.41304 + 0.712454*ln(D1,3)) Or ln(Hvn) = 0.41304 + 0.712454*ln(D1,3) Phụ lục 17 Kết phân tích tương quanNrễvà Ncây Simple Regression – N re/ha vs N cay/ha Dependent variable: N (re/ha) Independent variable: N (cay/ha) Reciprocal-Y model: Y = 1/(a + b*X) Coefficients Least Squares Standard T Parameter Estimate Error Intercept 3,96089E-7 0,0 Slope 3,229E-10 0,0 Statistic P-Value Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value     XXXIII   Model 0,0 Residual 0,0 10 0,0 Total (Corr.) 2,08863E-12 0,0 11 Correlation Coefficient = 0,656362 R-squared = 43,0811 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 37,3892 percent Standard Error of Est = 0,0 Mean absolute error = 2,25532E-7 Durbin-Watson statistic = 2,0946 (P=0,6014) Lag residual autocorrelation = -0,0721983 N (re/ha) = 1/(3,96089E-7 + 3,229E-10*N (cay/ha)) Phụ lục 18 Bảng phân tích Anova trữ lượng trung bình Mấm trắng theo OTC Tuyến Analysis of Variance for Mm3/ha - Type III Sums of Squares Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value MAIN EFFECTS A:OTC 12744,7 6372,37 4,74 0,0582 B:Tuyen 1045,97 348,656 0,26 0,8523 RESIDUAL 8065,02 1344,17 TOTAL (CORRECTED) 21855,7 11 All F-ratios are based on the residual mean square error Table of Least Squares Means for M m3/ha with 90,0% Confidence Intervals Level GRAND MEAN OTC Tuyen Count Mean 12 118,225 Stnd Error Lower Limit 4 74,9 18,3315 39,2786 110,521 126,275 18,3315 90,6536 161,896 153,5 18,3315 117,879 189,121 3 3 107,1 117,467 115,4 132,933 21,1673 21,1673 21,1673 21,1673 65,9679 76,3346 74,2679 91,8013 Multiple Range Tests for Mm3/ha by OTC Method: 90,0 percent LSD     Upper Limit XXXIV 148,232 158,599 156,532 174,065   OTC Count 4 LS Mean 74,9 126,275 153,5 LS Sigma Homogeneous Groups 18,3315 X 18,3315 X 18,3315 X Contrast Sig Difference +/- Limits 1-2 * -51,375 50,3763 1-3 * -78,6 50,3763 2-3 -27,225 50,3763 * denotes a statistically significant difference Multiple Range Tests for M m3/ha by Tuyen Method: 90,0 percent LSD Tuyen Count 3 3 LS Mean 107,1 115,4 117,467 132,933 LS Sigma 21,1673 21,1673 21,1673 21,1673 Homogeneous Groups X X X X Contrast Sig Difference +/- Limits 1-2 -10,3667 58,1695 1-3 -8,3 58,1695 1-4 -25,8333 58,1695 2-3 2,06667 58,1695 2-4 -15,4667 58,1695 3-4 -17,5333 58,1695 * denotes a statistically significant difference Phụ lục 19 Bảng phân tích Anova chiều cao trung bình rễ khí sinh Mấm trắng theo OTC Tuyến Analysis of Variance for H re/ha - Type III Sums of Squares Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value MAIN EFFECTS A:OTC 3,605 1,8025 2,48 0,1641 B:Tuyen 28,3158 9,43861 12,98 0,0049 RESIDUAL 4,36167 0,726944 TOTAL (CORRECTED) 36,2825 11 All F-ratios are based on the residual mean square error Table of Least Squares Means for H re/ha with 90,0% Confidence Intervals Stnd     Lower XXXV Upper   Level Count Mean Error GRAND MEAN 12 10,275 OTC 10,15 0,426305 11,0 0,426305 9,675 0,426305 Tuyen 8,06667 0,492255 10,0333 0,492255 3 12,3667 0,492255 10,6333 0,492255 Multiple Range Tests for H re/ha by OTC Limit Limit 9,32161 10,9784 10,1716 11,8284 8,84661 10,5034 7,11012 9,07679 11,4101 9,67679 9,02321 10,9899 13,3232 11,5899 Method: 90,0 percent LSD OTC Count 4 LS Mean 9,675 10,15 11,0 LS Sigma 0,426305 0,426305 0,426305 Homogeneous Groups X XX X Contrast Sig Difference +/- Limits 1-2 -0,85 1,17152 1-3 0,475 1,17152 2-3 * 1,325 1,17152 * denotes a statistically significant difference Multiple Range Tests for H re/ha by Tuyen Method: 90,0 percent LSD Tuyen Count 3 3 LS Mean 8,06667 10,0333 10,6333 12,3667 LS Sigma Homogeneous Groups 0,492255 X 0,492255 X 0,492255 X 0,492255 X Contrast Sig Difference +/- Limits 1-2 * -1,96667 1,35276 1-3 * -4,3 1,35276 1-4 * -2,56667 1,35276 2-3 * -2,33333 1,35276 2-4 -0,6 1,35276 3-4 * 1,73333 1,35276 * denotes a statistically significant difference     XXXVI   Phụ lục 20 Bảng phân tích Anova mật độ trung bình rễ khí sinh Mấm trắng theo OTC Tuyến Analysis of Variance for N re/ha - Type III Sums of Squares Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value MAIN EFFECTS A:OTC 1,80472E12 9,02358E11 8,12 0,0196 B:Tuyen 2,683E11 8,94333E10 0,80 0,5354 RESIDUAL 6,6675E11 1,11125E11 TOTAL (CORRECTED) 2,73977E12 11 All F-ratios are based on the residual mean square error Table of Least Squares Means for N re/ha with 90,0% Confidence Intervals Stnd Error Level Count Mean GRAND MEAN 12 1,15167E6 OTC 697500 166677 1,645E6 166677 1,1125E6 166677 Tuyen 1,31E6 192462 950000 192462 3 1,06667E6 192462 1,28E6 192462 Multiple Range Tests for N re/ha by OTC Lower Limit 373616 1,02138E6 1,32112E6 1,96888E6 788616 1,43638E6 936010 576010 692677 906010 Method: 90,0 percent LSD OTC Count 4 LS Mean 697500 1,1125E6 1,645E6 LS Sigma Homogeneous Groups X 166677 X 166677 X 166677 Contrast Sig Difference +/- Limits 1-2 * -947500 458042 1-3 -415000 458042 2-3 * 532500 458042 * denotes a statistically significant difference Multiple Range Tests for N re/ha by Tuyen Method: 90,0 percent LSD     Upper Limit XXXVII 1,68399E6 1,32399E6 1,44066E6 1,65399E6   Tuyen Count 3 3 LS Mean 950000 1,06667E6 1,28E6 1,31E6 LS Sigma 192462 192462 192462 192462 Homogeneous Groups X X X X Contrast Sig Difference +/- Limits 1-2 360000 528901 1-3 243333 528901 1-4 30000,0 528901 2-3 -116667 528901 2-4 -330000 528901 3-4 -213333 528901 * denotes a statistically significant difference Phụ lục 21 Bảng phân tích Anovavề lượng hấp thụ CO2rễ khí sinh Mấm trắng theo OTC Tuyến Analysis of Variance for CO2_ha - Type III Sums of Squares Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value MAIN EFFECTS A:OTC 12,1102 6,05512 4,23 0,0715 B:Tuyen 7,08007 2,36002 1,65 0,2754 RESIDUAL 8,58961 1,4316 TOTAL 27,7799 11 (CORRECTED) All F-ratios are based on the residual mean square error Table of Least Squares Means for CO2_ha with 90,0% Confidence Intervals Stnd Level Count Mean Error GRAND MEAN 12 2,64825 OTC 1,25525 0,598248 3,5865 0,598248 3,103 0,598248 Tuyen 1,752 0,690797 2,39767 0,690797 3 3,86833 0,690797 2,575 0,690797 Multiple Range Tests for CO2_ha by Tuyen Method: 90,0 percent LSD     Lower Limit Upper Limit 0,0927437 2,41776 2,42399 4,74901 1,94049 4,26551 0,409653 1,05532 2,52599 1,23265 XXXVIII 3,09435 3,74001 5,21068 3,91735   Tuyen Count LS Mean LS Sigma Homogeneous Groups 1,752 0,690797 X 2,39767 0,690797 XX 2,575 0,690797 XX 3 3,86833 0,690797 X Contrast Sig Difference +/- Limits 1-2 -0,645667 1,89836 1-3 * -2,11633 1,89836 1-4 -0,823 1,89836 2-3 -1,47067 1,89836 2-4 -0,177333 1,89836 3-4 1,29333 1,89836 * denotes a statistically significant difference Multiple Range Tests for CO2_ha by OTC Method: 90,0 percent LSD OTC Count LS Mean LS Sigma Homogeneous Groups 1,25525 0,598248 X 3,103 0,598248 X 3,5865 0,598248 X Contrast Sig Difference +/- Limits 1-2 * -2,33125 1,64403 1-3 * -1,84775 1,64403 2-3 0,4835 1,64403 * denotes a statistically significant difference     XXXIX   Phụ lục 22.Kết phân tích mẫu carbon Viện khoa học Lâm nghiệp Nam     XL   PHỤ LỤC HÌNH Phụ lục hình Đánh số tiêu chuẩn tuyến nghiên cứu Phụ lục hình Đo đường kính ngang ngực Mấm trắng Phụ lục hình Đo đường kính gốc rễ khí sinh Mấm trắng     XLI   Phụ lục hình Đo chiều cao rễ khí sinh Mấm trắng Phụ lục hình Cắt rễ khí sinh Mấm trắng Phụ lục hình Cân trọng lượng rễ khí sinh Mấm trắng     XLII   Phụ lục hình Nước bắt đầu ngập tiêu chuẩn số tuyến Phụ lục hình Nước ngập ô tiêu chuẩn số tuyến Phụ lục hình Nước ngập tồn tiêu chuẩn số tuyến     XLIII   ` Phụ lục hình 10 Lồi Mấm trắng xen lẫn Đước OTC tuyến b a Phụ lục hình 11 Rễkhí sinh Mấm trắng (a) Bần (b) ởOTC tuyến Phụ lục hình 12 Mẫu rễ khí sinh Mấm trắng mang phân tích carbon     XLIV ... Chí Minh, tháng năm 2013 Lê Minh Cảnh     i TĨM TẮT Đề tài “Nghiên cứu tích tụ carbon rễcây Mấm trắng (Avicennia alba Blume) mặt đất Khu Dự trữsinh rừng ngập mặn Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh ... Người hướng dẫn: PGS.TS VIÊN NGỌC NAM Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2013 LỜI CẢM ƠN Bốn năm học Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh thực giúp cho thật trưởng thành tự tin nhiều để sải...  LÊ MINH CẢNH NGHIÊN CỨU TÍCH TỤ CARBON CỦA RỄ CÂY MẤM TRẮNG (Avicennia alba Blume) TRÊNMẶTĐẤT TẠI KHU DỰ TRỮSINHQUYỂNRỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH   Ngành: Lâm Nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU TÍCH TỤ CARBON CỦA RỄ CÂY MẤM TRẮNG (Avicennia alba Blume) TRÊNMẶTĐẤT TẠI KHU DỰ TRỮSINHQUYỂNRỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH , NGHIÊN CỨU TÍCH TỤ CARBON CỦA RỄ CÂY MẤM TRẮNG (Avicennia alba Blume) TRÊNMẶTĐẤT TẠI KHU DỰ TRỮSINHQUYỂNRỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay