KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU TÁC NHÂN VÀ ĐẶC TÍNH SINH HỌC CỦA BỆNH CHẾT XANH CÂY QUÝT HỒNG Ở LAI VUNG – ĐỒNG THÁP

125 5 0
  • Loading ...
1/125 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:13

i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU TÁC NHÂN VÀ ĐẶC TÍNH SINH HỌC CỦA BỆNH CHẾT XANH CÂY QUÝT HỒNG Ở LAI VUNG – ĐỒNG THÁP NGÀNH: BẢO VỆ THỰC VẬT KHÓA: 2009 - 2013 SINH VIÊN THỰC HIỆN: DƯƠNG THANH CHÂU TP Hồ Chí Minh, tháng 8/2013 i KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TÁC NHÂN VÀ ĐẶC TÍNH SINH HỌC CỦA BỆNH CHẾT XANH CÂY QUÝT HỒNG Ở LAI VUNG – ĐỒNG THÁP Tác giả: DƯƠNG THANH CHÂU Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Bảo Vệ Thực Vật Giáo viên hướng dẫn: TS NGUYỂN VĂN HOÀ ThS TRẦN VĂN LỢT ii TP Hồ Chí Minh, tháng 8/2013 ii LỜI CẢM TẠ – Con xin thành kính khắc ghi công ơn nuôi dạy cha mẹ cho có ngày hơm – Tơi xin chân thành biết ơn: + TS Nguyễn Văn Hòa, ThS Trần Văn Lợt ThS Đặng Thị Kim Uyên tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, động viên tơi suốt q trình thực đề tài hồn thành Luận Văn Tốt Nghiệp + Ban giám hiệu quý thầy cô trường đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Ban chủ nhiệm khoa Nơng Học q thầy cô khoa dạy suốt trình học trường + Viện Nghiên Cứu Cây Ăn Quả Miền Nam tạo điều kiện cho hoàn thành Luận Văn Tốt Nghiệp Các anh chị môn Bảo Vệ Thực Vật dạy suốt trình thực đề tài tốt nghiệp + Đặc biệt xin gởi lời cảm ơn sâu sắc đến tất bạn bè nói chung bạn thực tập tốt nghiệp Viện Nghiên Cứu Cây Ăn Quả Miền Nam nói riêng động viên, giúp đỡ tơi suốt q trình hồn thành Luận văn tốt nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2013 Dương Thanh Châu iii TÓM TẮT DƯƠNG THANH CHÂU, Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2013 NGHIÊN CỨU TÁC NHÂN VÀ ĐẶC TÍNH SINH HỌC CỦA BỆNH CHẾT XANH CÂY QUÝT HỒNG Ở LAI VUNG – ĐỒNG THÁP Giảng viên cán hướng dẫn: TS Nguyễn Văn Hòa, ThS Trần Văn Lợt Thời gian thực hiện: từ tháng đến tháng năm 2013 Mục đích nghiên cứu: - Tìm nguyên nhân gây bệnh chết Xanh quýt, nắm số đặc điểm hình thái học nấm gây bệnh chết xanh quýt tìm loại thuốc phòng trị bệnh với hiệu cao điều kiện phòng thí nghiệm Địa điểm thực hiện: Thu mẫu bệnh huyện Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp môn Bảo vệ thực vật, Viện nghiên cứu ăn miền Nam Nội dung nghiên cứu: - Xác định tác nhân gây bệnh - Kiểm chứng tác nhân gây bệnh - Xác định khoảng pH thích hợp cho sinh trưởng tác nhân gây bệnh - Xác định khoảng nhiệt độ thích hợp cho sinh trưởng tác nhân gây bệnh - Xác định hiệu số loại thuốc hóa học thảo mộc phòng trừ bệnh điều kiện phòng thí nghiệm Kết thu được: Qua tần số xuất cao phân tích mẫu bệnh phòng thí nghiệm cộng với kết chủng tác nhân gây bệnh trở lại theo quy tắc Koch nhà lưới đưa đến kết luận nấm Phytophthora sp tác nhân gây bệnh iv Ảnh hưởng nhiệt độ: Thí nghiệm bố trí theo kiểu hồn tồn ngẫu nhiên - nghiệm thức tương ứng với mức nhiệt độ với lần lặp lại lần lặp lại đĩa petri Kết khảo sát nhiệt độ cho thấy chủng nấm LV1 LV2 thích hợp khoảng nhiệt độ 150C - 300C, tối thích 30 0C, nhiệt độ cao nấm yếu không phát triển - Ảnh hưởng pH: Thí nghiệm bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên gồm nghiệm thức tương ứng với mức pH khác nhau: 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0 với lần lặp lại, lần lặp lại đĩa petri Kết cho thấy mức pH = 4,5 nấm phát triển chậm mức pH lại Ở mức pH = 6,5 đến 7,5 nấm LV1 LV2 sinh trưởng, phát triển mạnh - Qua thí nghiệm thuốc phòng thấy loại thuốc hóa học có hiệu lực cao Ridomil gold, Norshield, Aliette, Agrifos thuốc thảo mộc Móng tay ( nồng độ % 7,5 %) hẳn loại thuốc lại việc ức chế phát triển khuẩn lạc dòng Phytophthora sp v MỤC LỤC Trang Tựa i LỜI CẢM TẠ ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT x DANH SÁCH CÁC HÌNH xi DANH SÁCH CÁC BẢNG xii Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.1 Yêu cầu 1.3 Nội dung nghiên cứu 1.4 Giới hạn đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Đặc điểm quýt hồng 2.1.1 Phân loại thực vật học 2.1.2 Đặc điểm thực vật học 2.2 Giá trị dinh dưỡng 2.3 Kỹ thuật canh tác 2.3.1 Yêu cầu ngoại cảnh 2.3.2 Thiết kế vườn trồng quýt hồng 2.3.3 Nhân giống quýt hồng 2.3.4 Sâu hại: 2.3.4.1 Sâu xanh: 2.3.4.2 Sâu vẽ bùa 10 vi 2.3.4.3 Bọ xít xanh 10 2.3.5 Bệnh hại 12 2.3.5.1 Bệnh vàng thối rễ 12 2.3.5.2 Bệnh Tristeza 13 2.3.5.3 Bệnh vàng gân xanh (Greening) 13 2.3.5.4 Bệnh thối gốc chảy mủ 13 2.4 Sơ lược bệnh chết xanh quýt hồng 14 2.4.1 Điều kiện phát sinh phát triển bệnh 14 2.4.2 Triệu chứng 14 2.4 Đặc điểm số loại thuốc dùng thí nghiệm 15 2.4.1 Thuốc hóa học 15 2.4.1.2 Agrifos 400 15 2.4.1.2 Aliette 800WG 15 2.4.1.3 Norshield 86,2WG 16 2.4.1.4 Ridomil gold 68WG 16 2.4.1.5 Danitol 10 EC 17 2.4.1.6 Gekko 20SC 17 2.4.2 Dịch trích thảo mộc 18 2.4.2.1 Cây Cà Độc Dược 18 2.4.2.2Cây Xoan 18 2.4.2.3 Cây Cúc Dại 18 2.4.2.4 Cây Neem (xoan chịu hạn) 19 2.4.2.5 Cây hoa Móng tay 19 Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 21 3.2 Vật liệu nghiên cứu 21 3.3 Phương pháp nghiên cứu 22 3.3.1 Thu thập, phân lập tác nhân gây bệnh chết xanh quýt hồng huyện Lai Vung – tỉnh Đồng Tháp 22 3.3.2 Xác định tác nhân gây bệnh 23 vii 3.3.2.1 Phân lập tác nhân gây bệnh 23 3.3.2.2 Thí nghiệm kiểm chứng tác nhân gây bệnh 26 3.3.2.3 Thí nghiệm xác định khoảng nhiệt độ thích hợp cho sinh trưởng tác nhân gây bệnh chết xanh quýt hồng huyện Lai Vung – tỉnh Đồng Tháp 27 3.3.2.4 Ảnh hưởng pH đến phát triển nấm gây bệnh chết xanh quýt hồng huyện Lai Vung – tỉnh Đồng Tháp 28 3.4 Thí nghiệm xác định hiệu số loại thuốc hóa học, sinh học điều kiện phòng thí nghiệm 28 3.4.1 Bố trí thí nghiệm thuốc hóa học điều kiện phòng thí nghiệm 28 Phương pháp thực 29 3.4.1.2 Chỉ tiêu theo dõi 29 3.4.2 Khảo sát hiệu loại dịch trích thảo mộc nấm gây bệnh chết xanh quýt Hồng 30 3.4.2.1 Thí nghiệm dịch trích thảo mộc điều kiện phòng thí nghiệm nồng độ % 30 Phương pháp thực 30 3.4.2.2 Thí nghiệm loại dịch trích thảo mộc điều kiện phòng thí nghiệm nồng độ 7.5 % 31 3.5 Phương pháp sử lý số liệu 31 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 32 4.1 Kết thu thập phân lập tác nhân gây bệnh chết xanh quýt hồng huyện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp 32 4.2 Kết thí nghiệm kiểm chứng tác nhân gây bệnh 33 4.3 Đăc điểm hình thái nấmPhytophthora palmivora Phytophthora sp 36 4.4 Đặc điểm sinh học dòng nấm Phytopthora sp gây bệnh héo xanh quýt hồng 37 4.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển mẫu nấm phân lập 38 4.5.1 Ảnh hưởng nhiệt độ đến sinh trưởng phát triển mẫu nấm phân lập 38 4.5.1.1 Ảnh hưởng nhiệt độ đến sinh trưởng phát triển mẫu phân lập nấm LV1 38 4.5.1.2 Ảnh hưởng nhiệt độ đến sinh trưởng phát triển mẫu phân lập nấm LV2 40 viii 4.5.2 Ảnh hưởng pH đến sinh trưởng phát triển mẫu phân lập nấm 41 4.5.2.1 Ảnh hưởng pH đến sinh trưởng phát triển mẫu phân lập nấm LV1 42 4.5.2.2 Ảnh hưởng pH đến sinh trưởng phát triển mẫu phân lập nấm LV2 43 4.6 Kết thí nghiệm khảo sát hiệu lực số loại thuốc hóa học dịch trích thảo mộc đến sinh trưởng phát triển mẫu phân lập LV2 điều kiện phòng thí nghiêm 46 4.6.1 Kết thí nghiệm phòng xác định hiệu số loại thuốc hóa học phòng trị nấm LV1 46 4.6.2 Kết thí nghiệm phòng xác định hiệu số loại dịch trích thảo mộc phòng trị nấm LV1 48 4.6.2.1 Thí nghiệm dịch trích thảo mộc điều kiện phòng thí nghiệm nồng độ % 49 4.6.2.2 Thí nghiệm dịch trích thảo mộc điều kiện phòng thí nghiệm nồng độ 7,5% 52 4.7 Kết thí nghiệm khảo sát hiệu lực số loại thuốc hóa học dịch trích thảo mộc đến sinh trưởng phát triển mẫu phân lập LV2 điều kiện phòng thí nghiêm 56 4.7.1 Khảo sát hiệu lực số loại thuốc hóa học nấm LV2 điều kiện phòng thí nghiệm 56 4.7.2 Kết thí nghiệm phòng xác định hiệu số loại dịch trích thảo mộc phòng trị nấm LV2 59 4.7.2.1 Thí nghiệm dịch trích thảo mộc điều kiện phòng thí nghiệm nồng độ % 59 4.7.2.2 Thí nghiệm dịch trích thảo mộc điều kiện phòng thí nghiệm nồng độ 7,5 % 62 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 65 5.1 Kết luận: 65 5.2 Đề nghị: 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO 67 PHỤ LỤC 91 96 Within 32 64.300 2.009 -Total 39 232.444 Coefficient of Variation = 3.81% Kết trắc nghiệm phân hạng pH 72h sau chủng Duncan's Multiple Range Test LSD value = 2.455 s_ = 0.6339 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = 33.90 35.00 36.30 37.70 39.10 40.50 38.70 37.50 Ranked Order E DE CDE BC AB A ABC BCD Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = 40.50 39.10 38.70 37.70 37.50 36.30 35.00 33.90 A AB ABC BC BCD CDE DE E 96h sau chủng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 309.338 44.191 9.324 0.0000 Within 32 151.662 4.739 -Total 39 461.000 Coefficient of Variation = 4.33% Kết trắc nghiệm phân hạng pH 96h sau chủng Duncan's Multiple Range Test LSD value = 3.770 s_ = 0.9736 at alpha = 0.010 97 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = 45.30 49.20 49.60 48.20 52.20 54.80 52.90 50.00 Ranked Order D BCD BC CD ABC A AB BC Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = 54.80 52.90 52.20 50.00 49.60 49.20 48.20 45.30 A AB ABC BC BC BCD CD D 120h sau chủng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 291.512 41.645 9.396 0.0000 Within 32 141.828 4.432 -Total 39 433.340 Coefficient of Variation = 3.38% Kết trắc nghiệm phân hạng pH 120h sau chủng Duncan's Multiple Range Test LSD value = 3.646 s_ = 0.9415 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = 144h sau chủng 58.20 60.50 61.50 61.60 64.10 66.90 65.00 60.00 Ranked Order D CD BCD BCD ABC A AB D Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = 66.90 65.00 64.10 61.60 61.50 60.50 60.00 58.20 A AB ABC BCD BCD CD D D 98 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 370.400 52.914 9.731 0.0000 Within 32 174.000 5.438 -Total 39 544.400 Coefficient of Variation = 3.13% Kết trắc nghiệm phân hạng pH 144h sau chủng Duncan's Multiple Range Test LSD value = 4.039 s_ = 1.043 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = 70.00 74.20 73.40 73.60 76.00 80.00 77.70 71.50 Ranked Order C BC BC BC AB A AB C Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = 80.00 77.70 76.00 74.20 73.60 73.40 71.50 70.00 A AB AB BC BC BC C C Thuốc hóa học 24h sau chủng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 6052.707 1210.541 202.410 0.0000 Within 24 143.535 5.981 -Total 29 6196.242 Coefficient of Variation = 5.58% Kết trắc nghiệm phân hạng hiệu lực thuốc hóa học 24h sau chủng 99 Duncan's Multiple Range Test LSD value = 4.326 s_ = 1.094 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 43.13 38.21 15.78 55.26 55.26 55.26 Ranked Order B C D A A A Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 55.26 55.26 55.26 43.13 38.21 15.78 A A A B C D 48h sau chủng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 12064.751 2412.950 716.672 0.0000 Within 24 80.805 3.367 -Total 29 12145.556 Coefficient of Variation = 3.68% Kết trắc nghiệm phân hạng hiệu lực thuốc hóa học 48h sau chủng Duncan's Multiple Range Test LSD value = 3.246 s_ = 0.8206 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 57.39 34.34 12.20 65.10 65.10 65.10 Ranked Order B C D A A A Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 65.10 65.10 65.10 57.39 34.34 12.20 A A A B C D 72h sau chủng A N A L Y S I S Degrees of O F V A R I A N C E Sum of Mean T A B L E 100 Freedom Squares Square F-value Prob -Between 16133.357 3226.671 4955.175 0.0000 Within 24 15.628 0.651 -Total 29 16148.985 Coefficient of Variation = 1.53% Kết trắc nghiệm phân hạng hiệu lực thuốc hóa học 72h sau chủng Duncan's Multiple Range Test LSD value = 1.427 s_ = 0.3608 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 63.90 34.69 9.220 69.89 69.89 69.89 Ranked Order B C D A A A Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 69.89 69.89 69.89 63.90 34.69 9.220 A A A B C D 96h sau chủng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 19583.074 3916.615 2480.135 0.0000 Within 24 37.901 1.579 -Total 29 19620.975 Coefficient of Variation = 2.33% Kết trắc nghiệm phân hạng hiệu lực thuốc hóa học 96h sau chủng Duncan's Multiple Range Test LSD value = 2.235 s_ = 0.5652 at alpha = 0.010 101 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 67.13 32.90 6.122 72.32 72.32 72.32 Ranked Order B C D A A A Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 72.32 72.32 72.32 67.13 32.90 6.122 A A A B C D 120h sau chủng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 19603.974 3920.795 2459.701 0.0000 Within 24 38.256 1.594 -Total 29 19642.231 Coefficient of Variation = 2.27% Kết trắc nghiệm phân hạng hiệu lực thuốc hóa học 120h sau chủng Duncan's Multiple Range Test LSD value = 2.233 s_ = 0.5646 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 69.41 33.51 8.476 74.05 74.05 74.05 Ranked Order B C D A A A Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 74.05 74.05 74.05 69.41 33.51 8.476 A A A B C D 144h sau chủng A N A L Y S I S Degrees of Freedom O F V A R I A N C E Sum of Mean Squares Square T A B L E F-value Prob 102 -Between 21553.473 4310.695 2518.388 0.0000 Within 24 41.081 1.712 -Total 29 21594.553 Coefficient of Variation = 2.33% Kết trắc nghiệm phân hạng hiệu lực thuốc hóa học 144h sau chủng Duncan's Multiple Range Test LSD value = 2.315 s_ = 0.5851 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 71.14 33.90 6.310 75.36 75.36 75.36 Ranked Order B C D A A A Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 75.36 75.36 75.36 71.14 33.90 6.310 A A A B C D Hiệu lực thuốc thảo mộc 5% 24h sau chủng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 110.586 27.647 16.085 0.0000 Within 20 34.375 1.719 -Total 24 144.962 Coefficient of Variation = 2.32% Kết trắc nghiệm phân hạng hiệu lực thuốc thảo mộc 5% 24h sau chủng Duncan's Multiple Range Test LSD value = 2.359 s_ = 0.5863 at alpha = 0.010 103 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 57.48 57.48 57.48 57.48 52.22 Ranked Order A A A A B Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 57.48 57.48 57.48 57.48 52.22 A A A A B 48h sau chủng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 724.040 181.010 194.336 0.0000 Within 20 18.629 0.931 -Total 24 742.669 Coefficient of Variation = 1.51% Kết trắc nghiệm phân hạng hiệu lực thuốc thảo mộc 5% 48h sau chủng Duncan's Multiple Range Test LSD value = 1.736 s_ = 0.4315 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 66.56 66.56 66.56 66.56 53.11 Ranked Order A A A A B Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 66.56 66.56 66.56 66.56 53.11 A A A A B 72h sau chủng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 1254.943 313.736 116.488 0.0000 Within 20 53.866 2.693 104 -Total 24 1308.809 Coefficient of Variation = 2.50% Kết trắc nghiệm phân hạng hiệu lực thuốc thảo mộc 5% 72h sau chủng Duncan's Multiple Range Test LSD value = 2.953 s_ = 0.7339 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 70.73 70.73 63.52 70.73 52.65 Ranked Order A A B A C Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 70.73 70.73 70.73 63.52 52.65 A A A B C 96h sau chủng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 1659.089 414.772 62.533 0.0000 Within 20 132.657 6.633 -Total 24 1791.745 Coefficient of Variation = 3.94% Kết trắc nghiệm phân hạng hiệu lực thuốc thảo mộc 5% 96h sau chủng Duncan's Multiple Range Test LSD value = 4.635 s_ = 1.152 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean = = = 68.62 73.39 57.62 Ranked Order A A B Mean Mean Mean = = = 73.39 73.39 68.62 A A A 105 Mean Mean = = 73.39 53.86 A B Mean Mean = = 57.62 53.86 B B 120h sau chủng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 2259.877 564.969 52.355 0.0000 Within 20 215.824 10.791 -Total 24 2475.701 Coefficient of Variation = 5.05% Kết trắc nghiệm phân hạng hiệu lực thuốc thảo mộc 5% 120h sau chủng Duncan's Multiple Range Test LSD value = 5.911 s_ = 1.469 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 66.91 75.14 52.51 75.14 55.68 Ranked Order B A C A C Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 75.14 75.14 66.91 55.68 52.51 A A B C C 144h sau chủng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 3646.796 911.699 50.508 0.0000 Within 20 361.009 18.050 106 -Total 24 4007.805 Coefficient of Variation = 6.61% Kết trắc nghiệm phân hạng hiệu lực thuốc thảo mộc 5% 144h sau chủng Duncan's Multiple Range Test LSD value = 7.645 s_ = 1.900 at alpha = 0.010 x &k2S Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 66.79 76.37 44.93 76.37 56.79 B A D A C Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 76.37 76.37 66.79 56.79 44.93 A A B C D Hiệu lực thuốc thảo mộc 7,5% 24h sau chủng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 393.784 98.446 12.895 0.0000 Within 20 152.689 7.634 -Total 24 546.473 Coefficient of Variation = 4.98% Kết trắc nghiệm phân hạng hiệu lực thuốc thảo mộc 7,5% 24h sau chủng Duncan's Multiple Range Test LSD value = 4.972 s_ = 1.236 at alpha = 0.010 Original Order Mean = 57.48 Ranked Order A Mean = 57.48 A 107 Mean Mean Mean Mean = = = = 57.48 57.48 57.48 47.56 A A A B Mean Mean Mean Mean = = = = 57.48 57.48 57.48 47.56 A A A B 48h sau chủng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 1412.256 353.064 85.847 0.0000 Within 20 82.255 4.113 -Total 24 1494.511 Coefficient of Variation = 3.23% Kết trắc nghiệm phân hạng hiệu lực thuốc thảo mộc 7,5% 48h sau chủng Duncan's Multiple Range Test LSD value = 3.650 s_ = 0.9070 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 66.56 66.56 66.56 66.56 47.77 Ranked Order A A A A B Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 66.56 66.56 66.56 66.56 47.77 A A A A B 72h sau chủng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 2502.001 625.500 80.709 0.0000 Within 20 155.001 7.750 108 Total 24 2657.002 Coefficient of Variation = 4.24% Kết trắc nghiệm phân hạng hiệu lực thuốc thảo mộc 7,5% 72h sau chủng Duncan's Multiple Range Test LSD value = 5.010 s_ = 1.245 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 70.73 70.73 70.73 70.73 45.72 Ranked Order A A A A B Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 70.73 70.73 70.73 70.73 45.72 A A A A B 96h sau chủng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 3047.923 761.981 74.262 0.0000 Within 20 205.213 10.261 -Total 24 3253.136 Coefficient of Variation = 4.72% Kết trắc nghiệm phân hạng hiệu lực thuốc thảo mộc 7,5% 96h sau chủng Duncan's Multiple Range Test LSD value = 5.764 s_ = 1.433 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 73.39 73.39 73.39 73.39 Ranked Order A A A A Mean Mean Mean Mean = = = = 73.39 73.39 73.39 73.39 A A A A 109 Mean = 45.79 B Mean = 45.79 B 120h sau chủng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 3501.799 875.450 76.314 0.0000 Within 20 229.432 11.472 -Total 24 3731.231 Coefficient of Variation = 4.89% Kết trắc nghiệm phân hạng hiệu lực thuốc thảo mộc 7,5% 120h sau chủng Duncan's Multiple Range Test LSD value = 6.095 s_ = 1.515 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 75.14 75.14 75.14 75.14 45.55 Ranked Order A A A A B Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 75.14 75.14 75.14 75.14 45.55 A A A A B 144h sau chủng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 3496.594 874.149 62.576 0.0000 Within 20 279.389 13.969 -Total 24 3775.983 110 Coefficient of Variation = 5.30% Kết trắc nghiệm phân hạng hiệu lực thuốc thảo mộc 7,5% 144h sau chủng Duncan's Multiple Range Test LSD value = 6.726 s_ = 1.671 at alpha = 0.010 x &k2S Original Order Mean Mean Mean Mean Mean &k0S&k2G = = = = = 76.37 76.37 76.37 76.37 46.80 A A A A B Mean Mean Mean Mean Mean Ranked Order = = = = = 76.37 76.37 76.37 76.37 46.80 A A A A B ... q trình hồn thành Luận văn tốt nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2013 Dương Thanh Châu iii TÓM TẮT DƯƠNG THANH CHÂU, Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2013 NGHIÊN... NHÂN VÀ ĐẶC TÍNH SINH HỌC CỦA BỆNH CHẾT XANH CÂY QUÝT HỒNG Ở LAI VUNG – ĐỒNG THÁP Tác giả: DƯƠNG THANH CHÂU Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp kỹ sư ngành Bảo Vệ Thực Vật Giáo viên hướng dẫn:... chữa ăn không tiêu, đau bụng nôn mửa, ho tức ngực nhiều đờm Có thể dùng phối hợp với vị thuốc khác Thanh bì chữa đau gan tức ngực, đau mạng sườn, sốt rét Tuy nhiên, thời gian gần quýt xuất bệnh chết
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU TÁC NHÂN VÀ ĐẶC TÍNH SINH HỌC CỦA BỆNH CHẾT XANH CÂY QUÝT HỒNG Ở LAI VUNG – ĐỒNG THÁP , KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU TÁC NHÂN VÀ ĐẶC TÍNH SINH HỌC CỦA BỆNH CHẾT XANH CÂY QUÝT HỒNG Ở LAI VUNG – ĐỒNG THÁP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay