ĐIỀU TRA SÂU HẠI THIÊN ĐỊCH BẮT MỒI TRÊN CÂY KHỔ QUA VÀ XÁC ĐỊNH HIỆU LỰC TRỪ SÂU XANH HAI VẠCH TRẮNG (Diaphania indica S.) CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC HÓA HỌC TẠI THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI NĂM 2012

72 6 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:12

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐIỀU TRA SÂU HẠI - THIÊN ĐỊCH BẮT MỒI TRÊN CÂY KHỔ QUA VÀ XÁC ĐỊNH HIỆU LỰC TRỪ SÂU XANH HAI VẠCH TRẮNG (Diaphania indica S.) CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC HÓA HỌC TẠI THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI NĂM 2012 Họ tên sinh viên: BÙI NGỌC SƠN Lớp: DH08NHGL Ngành: NƠNG HỌC Niên khóa: 2008-2012 Tháng 07/2012 i ĐIỀU TRA SÂU HẠI - THIÊN ĐỊCH BẮT MỒI TRÊN CÂY KHỔ QUA VÀ XÁC ĐỊNH HIỆU LỰC TRỪ SÂU XANH HAI VẠCH TRẮNG (Diaphania indica S.) CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC HÓA HỌC TẠI THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI NĂM 2012 Tác giả BÙI NGỌC SƠN Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Nông Học Giảng viên hướng dẫn: TS TRẦN THỊ THIÊN AN KS TRẦN THỊ THÚY AN Tháng 7/2010 ii LỜI CẢM ƠN Con thành kính khắc ghi công ơn cha mẹ sinh thành, tần tảo dưỡng dục thành người tạo điều kiện có ngày hơm Em xin chân thành cảm ơn: Cô Trần Thị Thiên An Trần Thị Thúy An tận tình hướng dẫn truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm quý báu cho em thời gian thực tập tốt nghiệp Tôi xin trân trọng cảm ơn đến:  Ban giám hiệu trường Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh, Ban giám hiệu, phòng Đào tạo phân hiệu Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Gia Lai quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian học tập trường thời gian thực đề tài  Ban chủ nhiệm khoa Nơng Học tồn thể q Thầy, Cơ khoa Nơng Học hết lòng giảng dạy, truyền đạt kiến thức quý báu cho suốt thời gian học tập trường  Các cô chú, bác nông dân trồng khổ qua xã An Phú, phường Thắng Lợi đặc biệt gia đình anh Lê Văn Tý nhiệt tình tạo điều kiện trình thực khóa luận tốt nghiệp  Tất bạn bè, anh chị em bên cạnh động viên, giúp đỡ suốt thời gian học tập hồn thành khóa luận tốt nghiệp Những tình cảm tốt đẹp này, lần xin chân thành cảm ơn! Pleiku, tháng năm 2012 BÙI NGỌC SƠN iii TÓM TẮT Đề tài “ Điều tra sâu hại – Thiên địch bắt mồi khổ qua xác định hiệu lực trừ sâu xanh vạch trắng (Diaphania indica S.) số loại thuốc hóa học xã An Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai năm 2012’’ tiến hành thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, từ tháng năm 2012 đến tháng năm 2012 Đề tài sử dụng phương pháp điều tra Nguyễn Công Thuật (1997), Lê Văn Trịnh (2002) Phạm Văn Lầm (1997) để điều tra thành phần sâu hại thiên địch, phần thí nghiệm thuốc bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên, nghiệm thức, lần lặp lại với loại thuốc Sherpa 25EC (nồng độ 0,08%), Brightin 1.8EC (0,20%), Fastac 5EC (0,08%), Perkill 50EC (0,04%) nghiệm thức ĐC (phun nước lã) Kết thu được: - Nông dân xã An Phú phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai có hiểu biết tương đối tốt lồi sâu hại khổ qua, cơng tác phòng trừ người dân chủ yếu dùng thuốc hóa học mà chưa quan tâm đến biện pháp sinh học Với việc bón phân, sử dụng phân hữu cơ, phần lớn bón phân hóa học, nhiều phân hỗn hợp NPK, hộ nông dân điều tra nhận thấy lợi ích màng phủ nơng nghiệp - Ghi nhận loài sâu hại xuất vườn khổ qua, có lồi phổ biến sâu xanh hai vạch trắng (Diaphania indica), sâu khoang (Spodoptera litura), rầy xanh (Amrasca sp.) Có lồi thiên địch bắt mồi vườn khổ qua bọ cánh cánh cụt (Peaderus fusipes) bọ rùa (Coccinella sp.) - Trên vườn khổ qua, loài sâu phổ biến xuất gây hại sớm sâu xanh hai vạch trắng (Diaphania indica), sâu khoang (Spodoptera lituara), rầy xanh (Amrasca sp.) xuất từ 10 – 13 NSG Các lồi sâu có mật số tăng lên cao vào giai đoạn 30 - 35NSG, sau giảm 42NSG tăng cao cuối vụ Các loài thiên địch bắt mồi xuất vườn khổ qua muộn sâu hại (13 – 15 NSG) có chu kỳ biến động tương đối giống sâu hại - Cả loại thuốc thí nghiệm có hiệu lực trừ sâu xanh hai vạch trắng cao (68,66% - 94,93%) ngày sau xử lý thuốc loại thuốc Sherpa 25EC iv (0,08%), thuốc Fastac 5EC (0,08) thuốc Perkill 50EC (0,04) làm giảm nhiều mật số bọ rùa (24,72 – 54,10%) vườn khổ qua thí nghiệm Thuốc Brightin 1,8EC (0,20) ảnh hưởng đến mật số bọ rùa vườn khổ qua so với trước phun thuốc, làm giảm mật số bọ rùa (9,90%) v MỤC LỤC Nội dung Trang Trang tựa i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC ĐÍCH v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH SÁCH CÁC BẢNG ix DANH SÁCH CÁC HÌNH VÀ BIỂU ĐỒ x Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu 1.2.3 Giới hạn đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Giới thiệu sơ lược khổ qua 2.2 Một số kết nghiên cứu thành phần sâu hại khổ qua 2.3 Một số kết nghiên cứu đặc điểm hình thái, gây hại biện pháp phòng trừ số lồi sâu hại khổ qua 2.3.1 Sâu xanh vạch trắng (Diaphania indica) 2.3.2 Ruồi đục trái (Bactrocera cucurbitae) 2.4.3 Ruồi đục (Liriomyza sativae) 2.3.4 Rệp mềm (Aphis gossypii) 2.3.5 Sâu khoang (Spodoptera litura) 2.3.6 Bọ trĩ sọc vàng (Thrips palmi K.) 10 2.4 Một số kết nghiên cứu đặc điểm hình thái nhóm thiên địch bắt mồi khổ qua 11 2.4.1 Bọ rùa (Cheilomenes sexmaculatus) 11 vi 2.4.2 Bọ cánh cụt (Paederus fuscipes) 11 2.5 Đặc điểm loại nông dược sử dụng thí nghiệm 12 2.5.1 Sherpa 25EC 12 2.5.2 Brightin 1,8EC 12 2.5.3 Fastac 5EC 13 2.5.4 Perkill 50EC 13 2.6 Điều kiện tự nhiên thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 14 Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 16 3.1 Thời gian địa điểm thực đề tài 16 3.2 Nội dung nghiên cứu 16 3.3 Vật liệu dụng cụ nghiên cứu 16 3.4 Phương pháp nghiên cứu 16 3.4.1 Điều tra trạng canh tác khổ qua xã An Phú phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 16 3.4.2 Điều tra thành phần sâu hại thiên địch bắt mồi khổ qua xã An Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 17 3.4.3 Điều tra biến động mật số sâu hại thiên địch bắt mồi phổ biến khổ qua 18 3.4.4 Khảo sát hiệu lực trừ sâu xanh hai vạch trắng khổ qua số loại thuốc hóa học 19 3.5 Phương pháp xử lý số liệu 21 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 22 4.1 Hiện trạng canh tác khổ qua xã An Phú phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai năm 2012 22 4.1.1 Kỹ thuật canh tác khổ qua xã An Phú phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai năm 2012 22 4.1.2 Nhận thức nông dân sâu hại biện pháp phòng trừ xã An Phú phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 24 4.1.3 Các loại thuốc nơng dân sử dụng để phòng trừ sâu hại khổ qua 25 4.2 Thành phần sâu hại thiên địch bắt mồi khổ qua vụ xuân hè năm 2012 xã An Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 27 vii 4.2.1 Thành phần sâu hại khổ qua 27 4.2.2 Thành phần thiên địch bắt mồi khổ qua 30 4.3 Biến động mật số sâu hại thiên địch bắt mồi khổ qua vụ Xuân hè năm 2012 xã An Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 31 4.3.1 Biến động mật số sâu hại vườn khổ qua 31 4.3.2 Biến động mật số thiên địch khổ qua vụ xuân hè xã An phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 32 4.4 Hiệu lực trừ sâu xanh vạch trắng hại khổ qua số loại thuốc hóa học vụ xuân hè xã An Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 34 4.4.1 Mật số sâu xanh vạch trắng nghiệm thức thí nghiệm 35 4.4.2 Hiệu lực loại thuốc thí nghiệm 36 4.4.3 Tỷ lệ bị hại 36 4.4.4 Thành phần mật số thiên địch bắt mồi nghiệm thức ngày trước phun 14 ngày sau phun 37 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 39 5.1 Kết luận 39 5.2 Đề nghị 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO 41 PHỤ LỤC 43 viii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT BVTV: Bảo vệ thực vật ĐC: Đối chứng CPC: Crop Protection Compendium NSP: Ngày sau phun NTP: Ngày trước phun NT: Nghiệm thức SHĐT: Số hộ điều tra STT: Số thứ tự NSG: Ngày sau gieo MSTB: Mật số trung bình TSXH: Tần suất xuất NĐT: Ngày điều tra GĐPT: Giai đoạn phát triển TP: Thành phố TP HCM: Thành phố Hồ Chí Minh ix DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 4.1 : Đặc điểm canh tác khổ qua xã An Phú phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 23 Bảng 4.2: Nhận thức nông dân sâu hại khổ qua xã An Phú phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 24 Bảng 4.3: Các biện pháp phòng trừ sâu hại khổ qua 25 Bảng 4.4: Các loại thuốc hóa học nơng dân sử dụng để phòng trừ sâu hại khổ qua xã An Phú phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 26 Bảng 4.5: Thành phần loài sâu hại khổ qua vụ xuân hè năm 2012 xã An Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 27 Bảng 4.6: Thành phần thiên địch ruộng khổ qua vụ xuân hè năm 2012 xã An Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 30 Bảng 4.7: Biến động mật số sâu hại khổ qua vụ xuân hè năm 2012 xã An Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 31 Bảng 4.8: Biến động mật số thiên địch bắt mồi khổ qua 33 Bảng 4.9: Mật số sâu xanh trước sau phun thuốc 35 Bảng 4.10: Hiệu lực trừ sâu xanh vạch trắng khổ qua số loại thuốc hóa học xã An Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 36 Bảng 4.11: Tỷ lệ (%) bị hại trước phun 14 ngày sau phun 37 Bảng 4.12: Thành phần mật số thiên địch trước phun thuốc ngày 14 ngày sau phun thuốc 38 47 PHỤ LỤC 2: Các kết xử lý thống kê 2.1 Hiệu lực trừ sâu xanh hai vạch trắng 2.1.1 Hiệu lực thuốc ngày sau phun Bảng ANOVA A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 3.97 1.983 0.06 0.9408 NT 3831.79 1277.262 39.73 0.0002 Error 192.90 32.151 Non-additivity 4.30 4.303 0.11 Residual 188.60 37.720 -Total 11 4028.66 -Grand Mean= 61.472 Grand Sum= Coefficient of Variation= 737.670 Total Count= 9.22% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 32.15 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 14.86 s_ = 2.835 at alpha = 0.010 x &k2S Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 61.79 32.48 59.79 61.06 A C AB B Mean Mean Mean Mean Ranked Order = = = = 61.79 59.79 61.06 32.48 A AB B C 12 48 2.1.2.Hiệu lực thuốc ngày sau phun Bảng ANOVA A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 38.72 19.358 0.37 0.7043 NT 1888.66 629.552 12.09 0.0059 Error 312.38 52.064 Non-additivity 18.02 18.020 0.31 Residual 294.36 58.873 -Total 11 2239.76 -Grand Mean= 71.281 Grand Sum= Coefficient of Variation= 855.370 Total Count= 10.12% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 53.06 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 19.10 s_ = 3.642 at alpha = 0.010 x &k2S Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 68.56 50.68 78.46 72.35 A B A A Mean Mean Mean Mean Ranked Order = = = = 68.56 78.46 72.35 50.68 A A A B 12 49 2.1.3 Hiệu lực thuốc ngày sau phun Bảng ANOVA A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 156.07 78.037 0.68 0.5432 NT 1745.25 581.749 5.04 0.0444 Error 691.87 115.312 Non-additivity 43.46 43.464 0.34 Residual 648.41 129.682 -Total 11 2593.20 -Grand Mean= 83.591 Grand Sum= Coefficient of Variation= 1003.090 Total Count= 12.85% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 115.3 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 18.58 s_ = 5.369 at alpha = 0.050 x &k2S Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 75.79 63.05 89.11 88.22 A B A A Mean Mean Mean Mean Ranked Order = = = = 93.98 89.11 88.22 63.05 A A A B 12 50 2.1.4 Hiệu lực thuốc ngày sau phun Bảng ANOVA A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 1158.98 579.492 7.24 0.0251 NT 1281.08 427.026 5.34 0.0395 Error 480.00 80.000 Non-additivity 348.49 348.493 13.25 Residual 131.51 26.301 -Total 11 2920.06 -Grand Mean= 78.310 Grand Sum= Coefficient of Variation= 939.720 Total Count= 11.42% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 80.00 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 13.78 s_ = 4.472 at alpha = 0.050 x &k2S Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 70.74 94.93 78.91 68.66 B A B B Mean Mean Mean Mean Ranked Order = = = = 94.93 78.91 70.74 68.66 A B B B 12 51 2.1.5 Hiệu lực thuốc 14 ngày sau phun Bảng ANOVA A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 303.78 151.890 1.39 0.3189 NT 4544.99 1514.996 13.87 0.0042 Error 655.18 109.197 Non-additivity 0.08 0.081 0.00 Residual 655.10 131.020 -Total 11 5503.95 -Grand Mean= 60.006 Grand Sum= Coefficient of Variation= 720.070 Total Count= 17.41% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 109.2 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 27.39 s_ = 5.225 at alpha = 0.010 x &k2S Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 59.97 73.20 61.23 41.57 BC A AB C Mean Mean Mean Mean Ranked Order = = = = 91.65 76.84 59.97 41.57 A AB BC C 12 52 2.2 Mật số sâu 2.2.1 Mật số sâu ngày trước phun Bảng ANOVA A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.36 0.179 0.91 0.4388 NT 0.68 0.169 0.87 0.5233 Error 1.56 0.195 Non-additivity 0.01 0.006 0.03 Residual 1.56 0.222 -Total 14 2.60 -Grand Mean= 4.253 Grand Sum= Coefficient of Variation= 10.39% 63.800 Total Count= 15 53 2.2.2 Mật số sâu ngày sau phun Bảng ANOVA A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.00 0.001 0.01 0.9906 NT 26.44 6.610 43.02 0.0000 Error 1.23 0.154 Non-additivity 0.25 0.252 1.81 Residual 0.98 0.140 -Total 14 27.67 -Grand Mean= 2.099 Grand Sum= Coefficient of Variation= 31.480 Total Count= 18.68% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 0.1540 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.9311 s_ = 0.1962 at alpha = 0.010 x &k2S Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 0.9000 2.890 0.9800 1.390 4.330 C B C C A Mean Mean Mean Mean Mean Ranked Order = = = = = 4.330 2.890 1.390 0.9800 0.9000 A B C C C 15 54 2.2.3 Mật số sâu ngày sau phun Bảng ANOVA A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.31 0.156 1.30 0.3251 nt 25.27 6.318 52.66 0.0000 Error 0.96 0.120 Non-additivity 0.05 0.046 0.35 Residual 0.91 0.131 -Total 14 26.54 -Grand Mean= 1.732 Grand Sum= Coefficient of Variation= 25.980 Total Count= 20.00% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 0.1200 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.8219 s_ = 0.1732 at alpha = 0.010 x &k2S Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 0.6300 2.060 0.8200 1.020 4.130 C B C C A Mean Mean Mean Mean Mean Ranked Order = = = = = 4.130 2.060 1.020 0.8200 0.6300 A B C C C 15 55 2.2.4 Mật số sâu ngày sau phun Bảng ANOVA A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.12 0.059 0.41 0.6779 nt 20.51 5.127 35.30 0.0000 Error 1.16 0.145 Non-additivity 0.20 0.199 1.44 Residual 0.96 0.138 -Total 14 21.79 -Grand Mean= 0.979 Grand Sum= Coefficient of Variation= 14.690 Total Count= 38.91% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 0.1450 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.7934 s_ = 0.1904 at alpha = 0.010 x &k2S Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 0.1800 1.130 0.2100 0.1800 3.200 C B C C A Mean Mean Mean Mean Mean Ranked Order = = = = = 3.200 1.130 0.2100 0.1800 0.1800 A B C C C 15 56 2.2.5 Mật số sâu ngày sau phun Bảng ANOVA A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.02 0.009 0.09 0.9133 nt 13.89 3.473 34.83 0.0000 Error 0.80 0.100 Non-additivity 0.43 0.426 8.04 Residual 0.37 0.053 -Total 14 14.71 -Grand Mean= 0.976 Grand Sum= Coefficient of Variation= 14.640 Total Count= 32.35% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 0.1000 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.6589 s_ = 0.1581 at alpha = 0.010 x &k2S Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 0.6000 0.1900 0.4900 0.7300 2.870 B B B B A Mean Mean Mean Mean Mean Ranked Order = = = = = 2.870 0.7300 0.6000 0.4900 0.1900 A B B B B 15 57 2.2.6 Mật số sâu 14 ngày sau phun Bảng ANOVA A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.61 0.306 0.98 0.4169 nt 17.52 4.381 14.01 0.0011 Error 2.50 0.313 Non-additivity 0.38 0.378 1.25 Residual 2.12 0.303 -Total 14 20.64 -Grand Mean= 1.820 Grand Sum= Coefficient of Variation= 27.300 Total Count= 30.73% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 0.3130 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 1.166 s_ = 0.2797 at alpha = 0.010 x &k2S Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 1.420 0.3300 1.680 2.000 3.670 BC C B B A Mean Mean Mean Mean Mean Ranked Order = = = = = 3.670 2.000 1.680 1.420 0.3300 A B B BC C 15 58 2.3 Mật số bọ rùa sống trước ngày phun 14 ngày sau phun 2.3.1 Mật số bọ rùa ngày trước phun Bảng ANOVA A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.30 0.152 6.00 0.0256 NT 0.36 0.091 3.57 0.0592 Error 0.20 0.025 Non-additivity 0.00 0.001 0.03 Residual 0.20 0.029 -Total 14 0.87 -Grand Mean= 1.000 Grand Sum= Coefficient of Variation= 15.94% 15.000 Total Count= 15 59 2.3.2 Mật số bọ rùa 14 ngày sau phun Bảng ANOVA A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.01 0.007 0.11 0.8993 nt 1.62 0.405 6.38 0.0131 Error 0.51 0.063 Non-additivity 0.00 0.000 0.01 Residual 0.51 0.073 -Total 14 2.14 -Grand Mean= 0.889 Grand Sum= Coefficient of Variation= 13.340 Total Count= 28.33% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 0.06300 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.4093 s_ = 0.1255 at alpha = 0.050 x &k2S Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 0.5800 1.000 0.8900 0.5600 1.440 BC B BC C A Mean Mean Mean Mean Mean Ranked Order = = = = = 1.440 1.000 0.8900 0.5800 0.5600 A B BC BC C 15 60 2.4 Tỷ lệ bị hại 2.4.1 Tỷ lệ bị hai ngày trước phun Bảng ANOVA A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 28.28 14.140 0.87 0.4543 NT 87.54 21.884 1.35 0.3319 Error 129.70 16.212 Non-additivity 31.08 31.081 2.21 Residual 98.62 14.088 -Total 14 245.51 -Grand Mean= 27.851 Grand Sum= Coefficient of Variation= 14.46% 417.770 Total Count= 15 61 2.4.2 Tỷ lệ bị hai 14 ngày sau phun Bảng ANOVA A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 5.89 2.947 0.36 0.7085 nt 545.11 136.278 16.64 0.0006 Error 65.52 8.190 Non-additivity 10.57 10.572 1.35 Residual 54.95 7.850 -Total 14 616.53 -Grand Mean= 27.619 Grand Sum= Coefficient of Variation= 414.280 Total Count= 10.36% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 8.190 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 6.790 s_ = 1.431 at alpha = 0.010 x &k2S Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 25.65 20.79 24.46 28.60 38.59 BC C BC B A Mean Mean Mean Mean Mean Ranked Order = = = = = 38.59 28.60 25.65 24.46 20.79 A B BC BC C 15 ... thiên đich bắt mồi: Địa điểm phương pháp điều tra tương tự điều tra thành phần sâu hại tiến hành song song Quan sát hoạt động bắt mồi thu bắt tất loài thiên địch bắt mồi (hay nghi thiên địch ăn mồi)... thuộc họ Eulophidae, Braconidae, Cynibidae Hymenoptera Trong số lồi Quadratichus liriomyzae Hansson có lúc ký sinh 30 – 40% ấu trùng đồng ruộng (Nguyễn Đức Khiêm, 2004) Biện pháp phòng trừ: Chăm... sống (con/cây) = Tổng số sâu thu được/Tổng số theo dõi + Hiệu lực thuốc tính theo cơng thức Henderson - Tilton Q (%) = [1 – (Ta x Cb)/(Tb x Ca)]x 100 Trong Q: Hiệu lực thuốc (%) Ta: Số sâu sống
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐIỀU TRA SÂU HẠI THIÊN ĐỊCH BẮT MỒI TRÊN CÂY KHỔ QUA VÀ XÁC ĐỊNH HIỆU LỰC TRỪ SÂU XANH HAI VẠCH TRẮNG (Diaphania indica S.) CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC HÓA HỌC TẠI THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI NĂM 2012 , ĐIỀU TRA SÂU HẠI THIÊN ĐỊCH BẮT MỒI TRÊN CÂY KHỔ QUA VÀ XÁC ĐỊNH HIỆU LỰC TRỪ SÂU XANH HAI VẠCH TRẮNG (Diaphania indica S.) CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC HÓA HỌC TẠI THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI NĂM 2012

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay