THIẾT KẾ GIƢỜNG NGỦ KN35 TẠI CÔNG TY TNHH MINH PHÁT 2 (MIFACO)

121 6 0
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:12

` BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH **************** ĐÀO THỊ KIM NHUNG THIẾT KẾ GIƢỜNG NGỦ KN35 TẠI CÔNG TY TNHH MINH PHÁT (MIFACO) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CHẾ BIẾN LÂM SẢN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07 / 2013 ` BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH **************** ĐÀO THỊ KIM NHUNG THIẾT KẾ GIƢỜNG NGỦ KN35 TẠI CÔNG TY TNHH MINH PHÁT (MIFACO) Ngành: Chế Biến Lâm Sản LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngƣời hƣớng dẫn: TS HOÀNG THỊ THANH HƢƠNG Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng / 2013 ` LỜI CẢM ƠN Những năm tháng học tập đầy ắp kỉ niệm thời sinh viên khép lại Nhân dịp hoàn thành luận văn tốt nghiệp, lời xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc chân thành đến cha mẹ - ngƣời có cơng sinh thành dƣỡng dục Cảm ơn cha mẹ quan tâm, chăm lo để trƣởng thành đƣợc nhƣ ngày hôm Xin trân trọng gửi lời cám ơn sâu sắc đến quý thầy cô khoa Lâm Nghiệp tận tâm truyền đạt kiến thức quý báu cho suốt thời gian qua Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS Hồng Thị Thanh Hƣơng – ngƣời tận tình giúp đỡ để tơi hồn thành đề tài cách tốt Lời cảm ơn chân thành xin gửi đến BGĐ tồn thể cán cơng nhân viên công ty TNHH Minh Phát (MIFACO) giúp đỡ tơi q trình thực tập thu thập số liệu Cuối cùng, xin gởi lời cảm ơn đến ngƣời bạn, ngƣời động viên, khích lệ giúp đỡ tơi q trình học tập hoàn thành đề tài Xin cảm ơn gia đình, bạn bè ln bên tơi, động viên giúp đỡ Xin chân thành cảm ơn ! TP.HCM, tháng 07 năm 2013 Sinh viên : Đào Thị Kim Nhung ` TÓM TẮT Cuộc sống đại bận rộn có thời gian để ngƣời có giấc ngủ ngon không lo âu muộn phiền Nhƣ biết giấc ngủ đóng vai trò lớn việc phục hồi sức khỏe sau ngày làm việc căng thẳng Thế nhƣng để có giấc ngủ ngon việc phụ thuộc vào tâm sinh lý phụ thuộc vào điều kiện thực tế khách quan nhƣ nhiệt độ thống mát, khơng gian nội thất thời trang Do đó, giƣờng đóng vai trò quan trọng cho việc đảm bảo giấc ngủ thật ngon thật sâu Đề tài “Thiết kế giƣờng ngủ KN35” đƣợc thực thời gian tháng công ty TNHH Minh Phát (MIFACO), khảo sát sản phẩm loại sản xuất cơng ty tìm hiểu nhu cầu nhƣ u cầu đặt từ phía khách hàng cơng ty để đƣa mơ hình thiết kế phù hợp để sản xuất sản phẩm tiêu kỹ thuật phù hợp với sở vật chất công ty tay nghề cơng nhân ; tính tốn công nghệ giá thành sản phẩm Mục tiêu đạt đƣợc sau thiết kế sản phẩm đƣa thị trƣờng mẫu sản phẩm mới, đa dạng hóa dòng sản phẩm, đảm bảo đƣợc yêu cầu thẩm mỹ, giá trị sử dụng, tính kinh tế, đồng thời đáp ứng đƣợc nhu cầu thị hiếu ngƣời tiêu dùng Sản phẩm “Giƣờng ngủ KN35” thiết kế mang phong cách đại sang trọng nhƣng không đánh vẻ giản dị tinh tế Những chi tiết đƣờng cong hài hòa kết hợp với nét viền chấm phá cạnh, làm sản phẩm tôn thêm nét sắc sảo Nguyên liệu đƣợc chọn để sản xuất gỗ cao su ván MDF Kích thƣớc bao 2190 x 1715 x 1575 (mm) Sau tính tốn kiểm tra bền tính tốn giá thành cho sản phẩm thu đƣợc kết sản phẩm đảm bảo độ bền cao, an toàn cho ngƣời sử dụng, giá xuất xƣởng sản phẩm Giƣờng ngủ KN35 3.418.000 (VNĐ) ` SUMMARY Modern life is busy and have little time for people to have a good sleep and anxiety troubles As is well known sleep plays a huge role in restoring health after a stressful working day But to have a good night's sleep in addition to psychological and physical dependence depends on the actual objective conditions such as temperature airy interior space and fashion Therefore, the bed also plays an important role for ensuring a good night's sleep and deep Thread "KN35 Bed Design" is done in months time at Minh Phat Company Limited (MIFACO), surveying the same products are produced at the company and learn the needs and requirements requirements posed by the company's customers to provide tailored models to produce the same product specifications consistent with the company's facilities and skilled workers; calculate the technology and product prices Goals achieved after product design is brought to market a new product samples, product line diversification, ensuring aesthetic requirements, use value, economical, and meet needs of the consumer tastes Products "KN35 bed" design style modern luxury without losing seems tenuous The more harmonious curves combine with dotted stroke edge as sharp as steel products more edgy Materials are selected to produce rubber wood and MDF Dimensions are 2190 x 1715 x 1575 (mm) After calculation and strength check and calculate costs for the product obtained as a result ensure product durability and safety for users, ex-factory price of the product is 3.418.000 ( VND) ` MỤC LỤC TRANG TRANG TỰA LỜI CẢM ƠN i TÓM TẮT ii SUMMARY iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH SÁCH CÁC HÌNH ix CHƢƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Ý nghĩa khoa học thực tiễn 1.3 Yêu cầu thiết kế sản phẩm mộc 1.3.1 Yêu cầu thẩm mỹ 1.3.2 Yêu cầu sử dụng 1.3.3 Yêu cầu kinh tế 1.3.4 Yêu cầu tính khoa học 1.3.5 Yêu cầu tính phổ biến CHƢƠNG : TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan công ty TNHH Minh Phát (MIFACO) 2.2 Cơ cấu tổ chức quản lí cơng ty 2.3 Cơ cấu lao động sản xuất công ty 2.4 Tình hình sản xuất cơng ty 2.4.1 Nguyên liệu 2.4.2 Quy trình cơng nghệ sản xuất 2.4.3 Tình trạng máy móc thiết bị công tác tổ chức xƣởng 11 ` 2.4.4 Một số sản phẩm công ty sản xuất 11 CHƢƠNG MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP THIẾT KẾ 14 3.1 Mục tiêu mục đích thiết kế 14 3.1.1 Mục tiêu thiết kế 14 3.1.2 Mục đích thiết kế 15 3.2 Nội dung thiết kế 15 3.3 Phƣơng pháp thiết kế 15 3.4 Cơ sở thiết kế sản phẩm mộc 16 3.4.1 Những cho việc thiết kế 16 3.4.2 Những nguyên tắc thiết kế sản phẩm mộc 16 3.5 Các tiêu đánh giá sản phẩm mộc 17 3.6 Trình tự thiết kế sản phẩm 17 3.6.1 Giai đoạn hình thành ý tƣởng thiết kế sản phẩm 18 3.6.2 Giai doạn thiết kế 18 3.6.3 Giai đoạn chế tác mẫu 18 3.6.4 Giai đoạn sản xuất thử tiêu thụ thử sản phẩm 18 3.7 Khảo sát lựa chọn nguyên liệu 19 3.7.1 Khảo sát số sản phẩm loại 19 3.7.2 Lựa chọn nguyên liệu thiết kế 21 CHƢƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 26 4.1 Mơ hình sản phẩm thiết kế 26 4.2 Phân tích kết cấu sản phẩm giải pháp liên kết 27 4.2.1 Phân tích kết cấu sản phẩm 27 4.2.2 Phân tích giải pháp liên kết 27 4.3 Lựa chọn kích thƣớc kiểm tra bền 30 4.3.1 Lựa chọn kích thƣớc 30 4.3.2 Kiểm tra bền cho chi tiết, phận 30 4.4 Tính toán tiêu kĩ thuật 36 4.4.1 Cấp xác gia công 36 ` 4.4.2 Cơ sở tính tốn tiêu kĩ thuật 37 4.4.3 Độ xác gia cơng 37 4.4.4 Sai số gia công 38 4.4.5 Dung sai lắp ghép 38 4.4.6 Lƣợng dƣ gia công 38 4.4.7 Yêu cầu lắp ráp trang sức bề mặt 39 4.4.7.1 Yêu cầu độ nhẵn bề mặt 39 4.4.7.2 Yêu cầu lắp ráp 39 4.4.7.3 Yêu cầu trang sức bề mặt 40 4.5 Tính tốn cơng nghệ 41 4.5.1 Tính tốn ngun liệu 41 4.5.1.1 Thể tích gỗ tiêu hao sản xuất sản phẩm 41 4.5.1.2 Hiệu suất pha cắt 42 4.5.1.3 Thể tích nguyên liệu cần thiết để sản xuất sản phẩm 43 4.5.1.4 Tỷ lệ lợi dụng gỗ 43 4.5.1.5 Các dạng phế liệu phát sinh q trình gia cơng 43 4.5.2 Tính tốn vật liệu phụ 45 4.5.2.1 Tính tốn bề mặt cần trang sức 45 4.5.2.2 Nguyên liệu phụ dùng trang sức 45 4.5.2.3 Vật liệu liên kết 47 4.6 Thiết kế lƣu trình cơng nghệ 47 4.6.1 Lƣu trình cơng nghệ 47 4.6.1.1 Nguyên liệu 48 4.6.1.2 Công đoạn pha phôi 48 4.6.1.3 Công đoạn gia công sơ chế tinh chế 48 4.6.1.4 Công đoạn trang sức bề mặt 48 4.6.1.5 Công đoạn lắp ráp 49 4.6.1.6 Công đoạn thành phẩm 56 4.6.2 Biểu đồ gia công sản phẩm 56 ` 4.6.3 Lập vẽ thi công cho chi tiết 56 4.7 Tính tốn giá thành sản phẩm 56 4.7.1 Chi phí mua nguyên liệu 56 4.7.2 Phế liệu thu hồi 56 4.7.3 Chi phí mua vật liệu phụ 57 4.7.4 Chi phí mua vật tƣ liên kết 59 4.7.5 Các chi phí khác 59 4.7.6 Tính tốn giá xuất xƣởng 59 4.8 Nhận xét số biện pháp hạ giá thành sản phẩm 60 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 62 5.1 Kết luận 62 5.2 Kiến nghị 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 64 PHỤ LỤC 66 ` DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT  TNHH: Trách nhiệm hữu hạn  XN: Xuất nhập  STT: Số thứ tự  TCCT: Tinh chế chi tiết  VGT: Ván ghép  TCSP: Tinh chế sản phẩm  SCCT: Sơ chế chi tiết  SCSP: Sơ chế sản phẩm  SCPP: Sơ chế phế phẩm  NL: Nguyên liệu  TCSP: Tinh chế sản phẩm  GN: Giấy nhám  BN: Băng nhám  BV: Bông vải  LK: Liên kết  VLP: Vật liệu phụ  ĐN: Điện  L: Lƣơng  KHM: Khấu hao máy móc  QL: Quản lý  BSKT: Bội số kích thƣớc  SP : Sản phẩm ` Phụ lục 28 Chi tiết gia công Tên sản phẩm: GIƢỜNG KN35 Tên chi tiết: Kiềng dọc Nguyên liệu: Cao su Số lƣợng: Kích thƣớc sơ chế: (23x65x1490) mm Kích thƣớc tinh chế: (20x60x1475) mm Stt Khâu công nghệ Rong Cắt ngắn Bào Bo cạnh Chạy rãnh Phay mộng Khoan Chà nhám Thiết bị gia công Máy Ripsow Máy cƣa đĩa Máy bào mặt Máy tupi Máy router Máy đánh mộng âm Máy khoan nằm Máy nhám thùng Dụng cụ gia công Lƣỡi cƣa đĩa Lƣỡi cƣa đĩa Dao bào Dao tupi Mũi router Mũi router Mũi khoan Băng nhám Chế độ làm việc Vận tốc Vận tốc cắt(v/p) đẩy(m/p) 4500 2800 12 4800 3000 10 3000 10 4500 10 3000 10 4800 Số lần gia công Số Chi tiết máy Công nhân 2 4 1 1 1 1 2 1 1 ` Phụ lục 29: Chi tiết gia công Tên sản phẩm: GIƢỜNG KN35 Tên chi tiết: Kiềng dọc cong Nguyên liệu: Cao su Số lƣợng: Kích thƣớc sơ chế : (23x70x1455)mm Kích thƣớctinhchế: (20x65x1440)mm Stt Khâu công nghệ Rong Cắt ngắn Bào Lọng Bo cạnh Chạy rãnh Phay mộng Khoan Chà nhám Thiết bị gia công Máy Ripsow Máy cƣa đĩa Máy bào mặt Máy cƣa vòng lƣợn Máy tupi Máy router Máy đánh mộng âm Máy khoan nằm Máy nhám thùng Dụng cụ gia công Lƣỡi cƣa đĩa Lƣỡi cƣa đĩa Dao bào Lƣỡi cƣa sọc Dao tupi Mũi router Mũi router Mũi khoan Băng nhám Chế độ làm việc Vận tốc Vận tốc cắt(v/p) đẩy(m/p) 4500 2800 12 4800 4500 3000 10 3000 10 4500 10 3000 10 4800 Số lần gia công Số Chi tiết máy Công nhân 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 ` Phụ lục 30 Chi tiết gia công Tên sản phẩm : GIƢỜNG KN35 Tên chi tiết : Đố đứng bên Nguyên liệu : Cao su Số lƣợng : Kích thƣớc sơ chế : (23x65x525) mm Kích thƣớc tinh chế : (20x60x510) mm Stt Khâu công nghệ Rong Cắt ngắn Bào Bo góc Chạy rãnh Khoan Chà nhám Thiết bị gia công Máy Ripsow Máy cƣa đĩa Máy bào mặt Máy tupi Máy router Máy khoan nằm Máy nhám thùng Dụng cụ gia công Lƣỡi cƣa đĩa Lƣỡi cƣa đĩa Dao bào Dao tupi Mũi router Mũi khoan Băng nhám Chế độ làm việc Vận tốc Vận tốc cắt(v/p) đẩy(m/p) 4500 2800 12 4800 3000 10 3000 10 3000 10 4800 Số lần gia công Số Chi tiết máy Công nhân 2 1 1 1 2 1 ` Phụ lục 31 Chi tiết gia công Tên sản phẩm : GIƢỜNG KN35 Tên chi tiết : Đố đứng Nguyên liệu : Cao su Số lƣợng : Kích thƣớc sơ chế : (23x65x605) mm Kích thƣớc tinh chế : (20x60x590) mm Stt Khâu cơng nghệ Rong Cắt ngắn Bào Bo góc Chạy rãnh Phay mộng Chà nhám Thiết bị gia công Máy Ripsow Máy cƣa đĩa Máy bào mặt Máy tupi Máy router Máy đánh mộng dƣơng Máy nhám thùng Dụng cụ gia công Lƣỡi cƣa đĩa Lƣỡi cƣa đĩa Dao bào Dao tupi Mũi router Mũi router Băng nhám Chế độ làm việc Vận tốc Vận tốc cắt(v/p) đẩy(m/p) 4500 2800 12 4800 3000 10 3000 10 4500 10 4800 Số lần gia công Số Chi tiết máy Công nhân 2 2 1 1 1 2 1 ` Phụ lục 32 Chi tiết gia công Tên sản phẩm : GIƢỜNG KN35 Tên chi tiết : Ván panel dƣới Nguyên liệu : MDF Số lƣợng : Kích thƣớc sơ chế : (9x257x1505) mm Kích thƣớc tinh chế : (9x250x1490) mm Stt Khâu công nghệ Rong Cắt ngắn Chà nhám Thiết bị gia công Máy Ripsow Máy cƣa đĩa Máy nhám thùng Dụng cụ gia công Lƣỡi cƣa đĩa Lƣỡi cƣa đĩa Băng nhám Chế độ làm việc Vận tốc Vận tốc cắt(v/p) đẩy(m/p) 4500 2800 12 4800 Số lần gia công Số Chi tiết máy Công nhân 2 1 2 ` Phụ lục 33 Chi tiết gia công Tên sản phẩm : GIƢỜNG KN35 Tên chi tiết : Ván panel Nguyên liệu : MDF Số lƣợng : Kích thƣớc sơ chế : (15x572x677) mm Kích thƣớc tinh chế : (15x565x662) mm Stt Khâu công nghệ Rong Cắt ngắn Bo cạnh Chà nhám Thiết bị gia công Máy Ripsow Máy cƣa đĩa Máy tupi Máy nhám thùng Dụng cụ gia công Lƣỡi cƣa đĩa Lƣỡi cƣa đĩa Dao tupi Băng nhám Chế độ làm việc Vận tốc Vận tốc cắt(v/p) đẩy(m/p) 4500 2800 12 3000 10 4800 Số lần gia công Số Chi tiết máy Công nhân 2 1 1 1 ` Phụ lục 34 Chi tiết gia công Tên sản phẩm: GIƢỜNG KN35 Tên chi tiết: Chốp Nguyên liệu: Cao su Số lƣợng: Kích thƣớc sơ chế: (107x45x1475) mm Kích thƣớc tinh chế: (100x40x1460) mm Stt Khâu công nghệ Rong Cắt ngắn Bào Lọng Bo góc Chạy rãnh Khoan Chà nhám Thiết bị gia công Máy Ripsow Máy cƣa đĩa Máy bào mặt Máy cƣa vòng lƣợn Máy tupi Máy router Máy khoan nằm Máy nhám thùng Dụng cụ gia công Lƣỡi cƣa đĩa Lƣỡi cƣa đĩa Dao bào Lƣỡi cƣa sọc Dao tupi Mũi router Mũi khoan Băng nhám Chế độ làm việc Vận tốc Vận tốc cắt(v/p) đẩy(m/p) 4500 2800 12 4800 4500 3000 10 3000 10 3000 10 4800 Số lần gia công Số Chi tiết máy Công nhân 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 ` Phụ lục 35 Chi tiết gia công Tên sản phẩm: GIƢỜNG KN35 Tên chi tiết: Chốp bên Nguyên liệu: Cao su Số lƣợng: Kích thƣớc sơ chế: (45x107x155) mm Kích thƣớc tinh chế: (40x100x140) mm Stt Khâu công nghệ Rong Cắt ngắn Bào Bo cạnh Bo góc Khoan Chà nhám Thiết bị gia công Máy Ripsow Máy cƣa đĩa Máy bào mặt Máy tupi Máy tupi Máy khoan nằm Máy nhám thùng Dụng cụ gia công Lƣỡi cƣa đĩa Lƣỡi cƣa đĩa Dao bào Dao tupi Dao tupi Mũi khoan Băng nhám Chế độ làm việc Vận tốc Vận tốc cắt(v/p) đẩy(m/p) 4500 2800 12 4800 3000 10 3000 10 3000 10 4800 Số lần gia công Số Chi tiết máy Công nhân 2 2 1 1 1 1 2 1 ` Phụ lục 36 Chi tiết gia công Tên sản phẩm: GIƢỜNG KN35 Tên chi tiết: Kiềng ngang Nguyên liệu: Cao su Số lƣợng : Kích thƣớc sơ chế: (28x 142 x 1540) mm Kích thƣớc tinh chế: (25x135x1525) mm Stt Khâu công nghệ Rong Cắt ngắn Bào Phay mộng Chà nhám Thiết bị gia công Máy Ripsow Máy cƣa đĩa Máy bào mặt Máy đánh mộng dƣơng Máy nhám thùng Dụng cụ gia công Lƣỡi cƣa đĩa Lƣỡi cƣa đĩa Dao bào Mũi router Băng nhám Chế độ làm việc Vận tốc Vận tốc cắt(v/p) đẩy(m/p) 4500 2800 12 4800 4500 10 4800 Số lần gia công Số Chi tiết máy Công nhân 2 1 1 2 ` Phụ lục 37 Chi tiết gia công Tên sản phẩm: GIƢỜNG KN35 Tên chi tiết: Thành giƣờng Nguyên liệu: Cao su Số lƣợng: Kích thƣớc sơ chế: (28x205x2070) mm Kích thƣớc tinh chế: (25x200x2055) mm Stt Khâu công nghệ Rong Cắt ngắn Bào Chạy rãnh Chà nhám Thiết bị gia công Máy Ripsow Máy cƣa đĩa Máy bào mặt Máy router Máy nhám thùng Dụng cụ gia công Lƣỡi cƣa đĩa Lƣỡi cƣa đĩa Dao bào Mũi router Băng nhám Chế độ làm việc Vận tốc Vận tốc cắt(v/p) đẩy(m/p) 4500 2800 12 4800 3000 10 4800 Số lần gia công Số chi tiết máy Công nhân 2 1 1 1 2 ` Phụ lục 38 Chi tiết gia công Tên sản phẩm: GIƢỜNG KN35 Tên chi tiết: Bộ đỡ vạt Nguyên liệu: Cao su Số lƣợng: Kích thƣớc sơ chế: (28x33x1895) mm Kích thƣớc tinh chế: (25x30x1880) mm Stt Khâu công nghệ Rong Cắt ngắn Bào Khoan Chà nhám Thiết bị gia công Máy Ripsow Máy cƣa đĩa Máy bào mặt Máy khoan đứng Máy nhám thùng Dụng cụ gia công Lƣỡi cƣa đĩa Lƣỡi cƣa đĩa Dao bào Mũi khoan Băng nhám Chế độ làm việc Vận tốc Vận tốc cắt(v/p) đẩy(m/p) 4500 2800 12 4800 3000 10 4800 Số lần gia công Số Chi tiết máy Công nhân 2 1 1 2 ` Phụ lục 39 Chi tiết gia công Tên sản phẩm: GIƢỜNG KN35 Tên chi tiết: Vạt giƣờng Nguyên liệu: Cao su Số lƣợng: 28 Kích thƣớc sơ chế: (23x65x785) mm Kích thƣớc tinh chế: (20x60x770) mm Stt Khâu công nghệ Rong Cắt ngắn Bào Chà nhám Thiết bị gia công Máy Ripsow Máy cƣa đĩa Máy bào mặt Máy nhám thùng Dụng cụ gia công Lƣỡi cƣa đĩa Lƣỡi cƣa đĩa Dao bào Băng nhám Chế độ làm việc Vận tốc Vận tốc cắt(v/p) đẩy(m/p) 4500 2800 12 4800 4800 Số lần gia công Số Chi tiết máy Công nhân 2 1 1 2 ` Phụ lục 40 Chi tiết gia công Tên sản phẩm: GIƢỜNG KN35 Tên chi tiết: Chân phụ Nguyên liệu: Cao su Số lƣợng: Kích thƣớc sơ chế: (45x43x220) mm Kích thƣớc tinh chế: (40x40x206.5) mm Stt Khâu công nghệ Rong Cắt ngắn Bào Khoan Chà nhám Thiết bị gia công Máy Ripsow Máy cƣa đĩa Máy bào mặt Máy khoan nằm Máy nhám thùng Dụng cụ gia công Lƣỡi cƣa đĩa Lƣỡi cƣa đĩa Dao bào Mũi khoan Băng nhám Chế độ làm việc Vận tốc Vận tốc cắt(v/p) đẩy(m/p) 4500 2800 12 4800 3000 10 4800 Số lần gia công Số Chi tiết máy Công nhân 2 1 1 2 ` Phụ lục 41 Chi tiết gia công Tên sản phẩm: GIƢỜNG KN35 Tên chi tiết: Thanh đỡ Nguyên liệu: Cao su Số lƣợng: Kích thƣớc sơ chế: (55x55x2270) mm Kích thƣớc tinh chế: (50x50x2055) mm Stt Khâu công nghệ Rong Cắt ngắn Bào Khoan Chà nhám Thiết bị gia công Máy Ripsow Máy cƣa đĩa Máy bào mặt Máy khoan đứng Máy nhám thùng Dụng cụ gia công Lƣỡi cƣa đĩa Lƣỡi cƣa đĩa Dao bào Mũi khoan Băng nhám Chế độ làm việc Vận tốc Vận tốc cắt(v/p) đẩy(m/p) 4500 2800 12 4800 3000 10 4800 Số lần gia công Số Chi tiết máy Công nhân 2 1 1 2 ` Phụ lục 42 Chi tiết gia công Tên sản phẩm: GIƢỜNG KN35 Tên chi tiết: Bọ đỡ Nguyên liệu: Cao su Số lƣợng: Kích thƣớc sơ chế: (35x98x117) mm Kích thƣớc tinh chế: (30x95x110) mm Stt Khâu công nghệ Rong Cắt ngắn Bào Khoan Chà nhám Thiết bị gia công Máy Ripsow Máy cƣa đĩa Máy bào mặt Máy khoan đứng Máy nhám thùng Dụng cụ gia công Lƣỡi cƣa đĩa Lƣỡi cƣa đĩa Dao bào Mũi khoan Băng nhám Chế độ làm việc Vận tốc Vận tốc cắt(v/p) đẩy(m/p) 4500 2800 12 4800 3000 10 4800 Số lần gia công Số Chi tiết máy Công nhân 2 1 1 2 ... kế sản phẩm : Quá trình thi t kế sản phẩm mộc bao gồm giai đoạn sau đây: - Giai đoạn hình thành ý tƣởng thi t kế sản phẩm - Giai đoạn thi t kế sơ - Giai đoạn chế tác mẫu - Giai đoạn sản xuất thử... nhân trang thi t bị có 3.4 Cơ sở thi t kế sản phẩm mộc : 3.4.1 Những cho việc thi t kế : - Căn vào loại hình chức sản phẩm Đối với sản phẩm giƣờng ngủ có chức chính: nơi ngủ, nghỉ ngơi - Điều kiện... 14 3.1.1 Mục tiêu thi t kế 14 3.1.2 Mục đích thi t kế 15 3.2 Nội dung thi t kế 15 3.3 Phƣơng pháp thi t kế 15 3.4 Cơ sở thi t kế sản phẩm mộc
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT KẾ GIƢỜNG NGỦ KN35 TẠI CÔNG TY TNHH MINH PHÁT 2 (MIFACO) , THIẾT KẾ GIƢỜNG NGỦ KN35 TẠI CÔNG TY TNHH MINH PHÁT 2 (MIFACO)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay