KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐỒNG XANH

106 10 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:12

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH  VŨ THỊ THÙY DƯƠNG KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐỒNG XANH Ngành Kế Toán LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Cơng ty TNHH MTV Đồng Xanh” Vũ Thị Thùy Dương, sinh viên khóa 35, ngành kế tốn bảo vệ thành cơng trước hội đồng vào ngày _ ThS BÙI XUÂN NHÃ Giáo viên hướng dẫn Ngày tháng năm Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Để đạt thành ngày hôm Trước hết em xin khắc ghi công ơn người sinh thành dưỡng dục đặt niềm hy vọng nơi em Em xin cám ơn ban giám hiệu trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, thầy cô khoa kinh tế truyền đạt cho em kiến thức quý báu, giúp em vững tin đường học vấn nghiệp tương lai Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn thầy Bùi Xuân Nhã, người tận tình bảo dìu dắt em suốt trình thực luận văn Lần tiếp cận thực tế em không khỏi bỡ ngỡ lo lắng, anh chị phòng kế tốn khơng ngần ngại giúp em vượt qua hoàn thành tốt báo cáo thực tập Em xin cảm ơn giúp đỡ tận tình chu đáo anh chị phòng Kế Tốn Cơng ty TNHH MTV Đồng Xanh tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt thời gian thực tập Công ty Nhờ giúp đỡ tận tình q thầy tồn cán Công ty TNHH MTV Đồng Xanh với không ngừng động viên khuyến khích người thân gia đình giúp em hoàn thành tốt báo cáo thực tập tốt nghiệp Tuy có nhiều cố gắng nhiều hạn chế kiến thức, khả kinh nghiệm nên báo cáo không tránh khỏi thiếu sót mong góp ý quý thầy cô, anh chị bạn bè để em hoàn chỉnh kiến thức Một lần em xin chân thành cảm ơn kính chúc q thầy cơ, tồn thể cơng nhân viên cơng ty, tất bạn bè dồi sức khỏe Chúc cơng ty ln phát triển hồn thành vượt định mức chất lượng sản phẩm ngày có uy tín thị trường nước quốc tế, tạo chỗ đứng vững mạnh lĩnh vực may mặc, làm cho kinh tế thị trường ngày vững mạnh Sinh viên Vũ Thị Thùy Dương NỘI DUNG TÓM TẮT VŨ THỊ THÙY DƯƠNG Tháng 12 nắm 2012 “Kế tốn chi phí tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH MTV Đồng Xanh” VŨ THỊ THÙY DƯƠNG December 2012 “Accounting Production Cost and Unicost At Green Field Garment Limited khóa luận thực dựa nguồn số liệu thu thập phòng kế tốn Cơng ty TNHH MTV Đồng Xanh, kết hợp với trình phân tích, thống kê, vấn trực tiếp Nội dung chủ yếu xác định đặc điểm đối tượng hạch tốn đối tượng tính giá thành, kỳ hạch tốn, mơ tả quy trình hạch tốn, đánh giá sản phẩm dở dang xác định giá thành thực tế cơng ty Thơng qua việc phân tích q trình tập hợp chi phí, phân bổ chi phí để số vấn đề bất cập mơ hình hạch tốn áp dụng cơng ty, từ xây dựng số ý kiến đề xuất để hướng tới hồn thiện quy trình hạch tốn chi phí tính giá thành công ty MỤC LỤC Trang DANH MỤC VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH x DANH MỤC PHỤ LỤC xi CHƯƠNG I MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu khóa luận 1.4 Sơ lược cấu trúc luận văn CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty 2.1.1 Lịch sử hình thành 2.1.2 Quá trình phát triển 2.1.3 Nghành nghề kinh doanh 2.1.4 Chức nhiệm vụ 2.1.5 Thuận lợi khó khăn 2.2 Quy trình cơng nghệ sản xuất 2.3 Tổ chức máy quản lý máy kế tốn cơng ty 2.3.1 Tổ chức máy quản lý 2.3.2 Tổ chức máy kế toán 11 2.3.3 Hình thức sổ kế tốn 14 2.3.4 Một số thông tin công tác kế tốn Cơng ty 15 CHƯƠNG NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 3.1 Những vấn đề chung chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 17 3.1.1 Chi phí sản xuất 17 3.1.2 Giá thành sản phẩm 18 v 3.1.3Đối tượng hạch tốn chi phí tính giá thành, kỳ tính giá thành19 3.1.4 Mối quan hệ chi phí sản xuất tính giá thành 19 3.2 Nhiệm vụ kế toán 20 3.3 Phương pháp hạch tốn chi phí sản xuất 20 3.3.1 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 20 3.3.2 Chi phí nhân cơng trực tiếp 22 3.3.3 Chi phí sản xuất chung 24 3.3.4 Kế toán khoản thiệt hại sản xuất 26 3.4 kế toán tập hợp chi phí sản xuất 29 3.5 Kế tốn chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 30 3.5.1 Khái niệm 30 3.5.2 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang 30 3.6 Phương pháp tính giá thành 32 3.6.1 Phương pháp giản đơn (phương pháp trực tiếp) 32 3.6.2 Phương pháp phân bước 32 3.6.3 Phương pháp đơn đặt hàng 32 3.6.4 Phương pháp định mức 33 3.6.5 Phương pháp loại trừ chi phí 33 3.6.6 Phương pháp hệ số 33 3.6.7 Phương pháp tỷ lệ 33 3.6.8 Phương pháp liên hợp 33 CHƯƠNG KẾT QUẢ THẢO LUẬN 34 4.1 Đặc điểm phân loại chi phí sản suất 34 4.1.1 Đặc điểm 34 4.1.2 Phân loại chi phí sản xuất 34 4.2 Tổ chức tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH MTV Đồng Xanh 35 4.2.1 Đối tượng tập hợp chi phí 35 4.2.2 Đối tượng tính giá thành 35 vi 4.3.3 Kỳ tính giá thành 35 4.2.4 Phương pháp tính giá thành 35 4.3 Kế tốn chi phí tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH MTV Đồng Xanh 35 4.3.1 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 37 4.3.2 Chi phí nhân cơng trực tiếp 43 4.3.3 Kế tốn chi phí sản xuất chung 53 4.4 Kế toán thiệt hại sản xuất 60 4.4.2 Thiệt hại sản phẩm hỏng 60 4.4.2 Thiệt hại ngừng sản xuất 60 4.5 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất, đánh giá sản phẩm dở dang tính giá thành sản phẩm 60 4.5.1 Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất 60 4.5.2 Kế toán kiểm đánh giá sản phẩm dở dang 60 4.5.3 Kế tốn tính giá thành sản phẩm 60 CHƯƠNG KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN 64 5.1 Kết luận 64 5.1.1 Tổng quan 64 5.1.2 Bộ máy kế tốn Cơng ty TNHH MTV Đồng Xanh 65 5.1.3 Công tác hạch tốn Cơng ty TNHH MTV Đồng Xanh 65 5.2 Đề nghị 66 vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHTN BHXH BHYT CPCĐ CPDD CPNVLTT CPSX CPSXC GTGT KHTSCĐ NCTT NVL SDĐK SDCK SXKD PKT SP SPDD TNHH TSCĐ Bảo Hiểm Thất Nghiệp Bảo Kiểm Xã Hội Bảo Hiểm Y Tế Kinh Phí Cơng Đồn Chi Phí Dở Dang Chi Phí Ngun Vật Liệu Trực Tiếp Chi Phí Sản Xuất Chi Phí Sản Xuất Chung Giá Trị Gia Tăng Khấu Hao Tài Sản Cố Định Nhân Công Trực Tiếp Nguyên Vật Liệu Số Dư Đầu Kỳ Số Dư Cuối Kỳ Sản Xuất Kinh Doanh Phòng Kế Tốn Sản Phẩm Sản Phẩm Dở Dang Trách Nhiệm Hữu Hạn Tài Sản Cố Định viii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 4.1: Bảng Tiêu Hao Nguyên Vật Liệu 06/2012 Của Mã Hàng VNTE# 4311 42 Bảng 4.2: Bảng Phân Bổ Chi Phí Nhân Cơng Trực Tiếp 50 Bảng 4.3: Bảng Phân Bổ Chi Phí Sản Xuất Chung 58 ix DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 2.1: Sơ Đồ Quy Trình Cơng Nghệ Hình 2.2: Sở Đồ Tổ Chức Bộ Máy Quản Lý Công Ty Hình 2.3: Sơ Đồ Tổ Chức Bộ Máy Kế Toán 11 Hình 2.4: Ghi Sổ Kế Tốn Theo Hình Thức Nhật Ký Chung 14 Hình 4.1: Lưu Đồ Luân Chuyển Chứng Từ Xuất Kho Nguyên Vật Liệu 40 Hình 4.2: Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí Ngun Vật Liệu 43 Hình 4.3: Lưu Đồ Luân Chuyển Chứng Từ Thanh Tốn Lương 47 Hình 4.4: Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí Nhân Cơng Tháng 06/2012 49 Hình 4.5: Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí Sản Xuất Chung Tháng 06/2012 57 x TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Võ Văn Nhị, Kế Tốn Tài Chính, Nhà Xuất Bản Tài Chính, 2005 Thầy Lê Văn Hoa, lý thuyết môn Kế Tốn Tài Chính Doanh Nghiệp, lý thuyết Sổ Sách Chứng Từ Kế Toán Thầy Bùi Xuân Nhã, lý thuyết mơn Kế Tốn Chi Phí Thầy Bùi Cơng Luận, giảng Kế Toán Thương Mại Dịch Vụ Các đề tài Khoa Kinh tế trường Đại Học Nông Lâm Tài liệu tham khảo Công ty TNHH MTV Đồng Xanh Phụ luc 3: Hóa Đơn Xuất Khẩu Số 0000046 Phụ lục 4: Bảng Nhập Xuất Tồn Nguyên Vật Liệu tháng 06/2012 Phụ lục 5: Bảng Định Mức Tỷ Lệ Hao Hụt Của Mã Hàng VNTE#4311 Phụ lục 6: Phiếu xuất kho Phụ lục 7: Bảng chấm công tháng 06/2012 Phụ lục 8: Bảng lương công nhân viên tháng 06/2012 Phụ lục 9: Hóa đơn GTGT số 0000220 Phụ lục 10: Bảng Khấu Hao TSCĐ THÁNG 06/2012 Phụ lục 11: Hóa Đơn Tiền Điện Tháng 06/2012 Phụ lục 12: Hóa Đơn GTGT Số 0000080 Phụ lục 13: Bảng Giá Thành Tháng 06/2012 ... sản xuất tính giá thành Về chất chi phí sản xuất giá thành đề thể chi phí sản xuất sản phẩm Chi phí sản xuất giá thành có mối quan hệ mật thiết với Tập hợp chi phí sản xuất để phục vụ cho việc tính. .. tính giá thành Việc tính giá thành thể chi phí sản xuất gắn liền với kết sản xuất định Chi phí sản xuất gắn liền với kỳ hạch tốn chi phí Giá thành sản xuất lại gắn liền với kết sản xuất sản lượng... xuất giá thành sản phẩm 3.1.1 Chi phí sản xuất a) Khái niệm chi phí sản xuất Chi phí sản xuất hao phí vật chất lao động mà người bỏ trình sản xuất sản phẩm, bao gồm chi phí nguyên vật liệu, chi phí
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐỒNG XANH , KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐỒNG XANH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay