KẾ TOÁN NGUỒN KINH PHÍ, CÁC KHOẢN THU CHI HOẠT ĐỘNG TẠI TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG HUYỆN TÂN CHÂU TỈNH TÂY NINH

169 9 0
  • Loading ...
1/169 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH ***************** VŨ THỊ NGA KẾ TỐN NGUỒN KINH PHÍ, CÁC KHOẢN THU CHI HOẠT ĐỘNG TẠI TRƯỜNG THPT TÂN ĐƠNG HUYỆN TÂN CHÂU- TỈNH TÂY NINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12 năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH ***************** VŨ THỊ NGA KẾ TỐN NGUỒN KINH PHÍ, CÁC KHOẢN THU CHI HOẠT ĐỘNG TẠI TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG HUYỆN TÂN CHÂU- TỈNH TÂY NINH Ngành: Kế tốn KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: ThS TRỊNH ĐỨC TUẤN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12 năm 2013 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Kế tốn nguồn kinh phí, khoản thu chi hoạt động “Trường THPT Tân Đông”do Vũ Thị Nga, sinh viên khóa 36, ngành Kế Tốn bảo vệ thành công trước Hội đồng vào ngày GV TRỊNH ĐỨC TUẤN Người Hướng dẫn Ngày Chủ tịch Hội đồng chấm báo cáo Ngày Tháng Năm 2013 tháng năm 2013 Thư ký Hội đồng chấm báo cáo Ngày Tháng Năm 2013 LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, em xin chân thành cảm ơn đến gia đình, mẹ em ni dưỡng, ủng hộ em ngày hôm nay, anh chị tạo điều kiện cho em năm học học Đại học Em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ chí Minh, ban chủ nhiệm khoa Kinh tế tồn thể q thầy truyền đạt kiến kiến thức quý báu, tảng thời gian e theo học trường Em xin gửi lời cảm ơn tới thầy Trịnh Đức Tuấn nhiệt tình giúp đỡ, hướng dẫn để em hoàn thành luận văn Em xin gửi lời cảm ơn tới trường THPT Tân Đơng tạo điều kiện cho em hồn thành khóa luận Em xin cảm ơn tới chị Khuyên kế tốn nhiệt tình giúp đỡ xuất thời gian thực tập trường Em xin cảm ơn tới Gia đình Hun, cho em nhà trình thực tập Em cảm ơn tới anh Sơn, anh Duy, Nhung người bạn ủng hộ, giúp đỡ thời gian em thực tập Sau em cảm ơn đến tất người bạn cổ vũ, động viên em suốt thời gian qua, cho em thêm niềm tin để vượt qua giai đoạn khó khăn Sinh viên VŨ THỊ NGA NỘI DUNG TÓM TẮT VŨ THỊ NGA Tháng 12 năm 2013 “ Kế tốn nguồn kinh phí, khoản thu chi hoạt động trường THPT Tân Đông” VŨ THỊ NGA December 2013.”Accounting funding sources revenues and expenditores activities in Tan Dong high school Nội dung khóa luận tìm hiểu cơng tác kế tốn nguồn kinh phí hoạt động khoản thu, chi hoạt động trường THPT Tân Đông, Xã Tân Đông , huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh Mở đầu khóa luận việc đặt vấn đề mục tiêu nghiên cứu đề tài Tiếp theo giới thiệu khái quát đơn vị Từ lý thuyết liên quan đến vấn đề nghiên cứu khóa luận, phương pháp nghiên cứu sử dụng khóa luận Từ sâu tìm hiểu thực trạng hạch tốn kế tốn nguồn kinh phí khoản thu, chi hoạt động gồm: trình hoạt động từ việc lưu chuyển chứng từ, định khoản, ghi sổ đến lập báo cáo Trên sở đưa số nhận xét vài đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn có liên quan đến vấn đề nghiên cứu Cuối đúc kết vấn đề nghiên cứu có ảnh hưởng đến cơng tác kế toán đơn vị MỤC LỤC MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH CÁC BẢNG viii DANH SÁCH CÁC HÌNH ix CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.1.1 Sự cần thiết đề tài 1.1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2 Phạm vi nghiên cứu 1.3 Sơ lược cấu trúc đề tài CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Lịch sử hình thành trình phát triển Trường THPT Tân Đơng 2.2 Tình hình hoạt động, thuận lợi khó khăn trường THPT Tân Đơng 2.2.1 Tình hình hoạt động 2.2.2 Thuận lợi khó khăn 2.3 Vị trí, chức nhiệm vụ Trường THPT Tân Đông 2.3.1 Vị trí, chức 2.3.2 Nhiệm vụ quyền hạn trường 2.4 Cơ cấu tổ chức máy quản lý trường THPT Tân Đông 2.5 Chức năng, nhiệm vụ phòng ban 2.6 Tổ chức phận kế toán 2.6.1 Hình thức tổ chức phận kế toán đơn vị 2.6.2 Nhiệm vụ kế toán đơn vị 2.7 Chế độ kế toán vận dụng đơn vị 2.7.1 Niên độ kế toán 2.7.2 hệ thống chứng từ, tài khoản, sổ sách kế tốn báo cáo tài CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13 3.1 Cơ sở lý luận 13 3.1.1 Khái niệm, vai trò kế tốn đơn vị hành nghiệp 13 v 3.1.2 Ý nghĩa nhiệm vụ tổ chức cơng tác kế tốn đơn vị HCSN 14 3.1.3 Kế tốn nguồn kinh phí hoạt động 16 3.1.4 Kế toán khoản thu 19 3.1.5 Kế toán khoản chi hoạt động 22 3.1.6 Kế toán tài sản cố định 27 3.2 Phương pháp nghiên cứu 34 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 35 4.1 Kế toán nguồn kinh phí hoạt động 35 4.1.1 Đặc điểm nguồn kinh phí hoạt động đơn vị 35 4.1.2 Dự toán NSNN 36 4.1.3 Nhận thơng báo giao dự tốn 37 4.1.4 Chứng từ, sổ sách, tài khoản kế toán sử dụng 38 4.1.5 Rút dự tốn sử dụng nguồn kinh phí nhà nước 39 4.2 kế toán khoản thu 42 4.2.1 Nội dung 42 4.2.2 Chứng từ, sổ sách, tài khoản kế toán sử dụng 42 4.3 Kế toán khoản chi nghiệp 46 4.3.1 Nội dung 46 4.3.2 Quy trình chi 48 4.3.3 Chứng từ, sổ sách, tài khoản kế toán sử dụng 48 4.3.4 Các khoản chi 49 4.3.4.1 Chi toán cá nhân 49 4.3.4.2 Về mua hàng hóa, dịch vụ chun mơn 57 4.3.4.3 Chi đầu tư sắm sửa chữa tài sản 59 4.3.4.4 Các khoản chi khác 60 4.4 Quyết tốn nguồn kinh phí 62 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 63 5.1 Kết luận 63 5.2 Kiến nghị 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO 65 PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BPKT Bộ phận kế toán CBGV,CNV Cán giáo viên, công nhân viên CNV Công nhân viên CV Chức vụ HCSN Hành nghiệp HS Hệ số HSL Hệ số lương HSPC Hệ số phụ cấp KBNN Kho bạc Nhà nước KPCĐ Kinh phí cơng đồn KPTX kinh phí thường xuyên MLTTC Mức lương tối thiểu chung NB Ngạch bậc NL,VL,CCDC Nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ NSNN Ngân sách Nhà nước PT phiếu thu TK Tài khoản TN Trách nhiệm TSCĐ Tài sản cố định UNC Ủy nhiệm chi VK Vượt khung vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 4.1 Bảng tài khoản kế toán nguồn kinh phí hoạt động 38  Bảng 4.2: Trích Nhật Ký – Sổ Cái 42  Bảng 4.3: Bảng Tài Khoản kế toán khoản thu 43  Bảng 4.4: Trích Nhật Ký – Sổ Cái 45  Bảng 4.5 Bảng tài khoản kế toán chi hoạt động nghiệp 49  Bảng 4.6 Sổ chi tiết hoạt động quý 3/2013 1  viii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức máy quản lý Hình 2.2 Sơ đồ trình tự ghi sổ kế tốn 10 Hình 2.3 Sơ đồ trình tự ghi sổ theo hình thức Kế tốn máy vi tính 12 Hình 4.1: Sơ đồ lưu chuyển Chứng Từ trình rút, Sử dụng kinh phí 39 Hình 4.2 Sơ đồ hạch tốn Nguồn kinh phí sử dụng 41 Hình 4.3: Sơ đồ hạch tốn kế toán tổng hợp khoản thu 45 Hình 4.4 Lưu đồ luân chuyển chứng từ tính lương 53 Hình 4.5: Sơ đồ hạch toán chi toán cá nhân 56 Hình 4.6: Sơ đồ hạch tốn chi nghiệp vụ chun mơn 59 Hình 4.7 : Sơ đồ hạch toán chi mua sắm sửa chữa 60 ix ... phòng Kế tốn Trường THPT Tân Đơng, huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh Nội dung nghiên cứu Kế toán nguồn kinh phí, khoản thu, chi hoạt động Địa chỉ: Ấp Đông Thành, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây. .. TP.HỒ CHÍ MINH ***************** VŨ THỊ NGA KẾ TỐN NGUỒN KINH PHÍ, CÁC KHOẢN THU CHI HOẠT ĐỘNG TẠI TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG HUYỆN TÂN CHÂU- TỈNH TÂY NINH Ngành: Kế tốn KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người... dung khóa luận tìm hiểu cơng tác kế tốn nguồn kinh phí hoạt động khoản thu, chi hoạt động trường THPT Tân Đông, Xã Tân Đông , huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh Mở đầu khóa luận việc đặt vấn đề mục tiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN NGUỒN KINH PHÍ, CÁC KHOẢN THU CHI HOẠT ĐỘNG TẠI TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG HUYỆN TÂN CHÂU TỈNH TÂY NINH , KẾ TOÁN NGUỒN KINH PHÍ, CÁC KHOẢN THU CHI HOẠT ĐỘNG TẠI TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG HUYỆN TÂN CHÂU TỈNH TÂY NINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay