PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CẨM LONG

86 4 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM T.P HỒ CHÍ MINH PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CẨM LONG VÕ TRỌNG HIẾU KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM T.P HỒ CHÍ MINH PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CẨM LONG VÕ TRỌNG HIẾU KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Phân Tích Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Tại Cơng Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Cẩm Long” Võ Trọng Hiếu, sinh viên khóa 35, ngành Quản Trị Kinh Doanh, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày GV: Tiêu Nguyên Thảo Người hướng dẫn Chữ ký Ngày tháng năm 2012 Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Thư ký hội đồng chấm báo cáo Chữ ký Chữ ký Ngày tháng năm 2012 Ngày tháng năm 2012 LỜI CẢM ƠN Để có kết ngày hôm nay, lời xin bày tỏ lòng thành kính biết ơn sâu sắc đến cha mẹ người thân gia đình, người sinh ni dạy suốt khoảng thời gian qua chỗ dựa tinh thần vững cho có đủ niềm tin, nghị lực sức mạnh để đạt kết ngày hôm Tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng đến quý thầy, cô khoa Kinh Tế trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, người đă truyền đạt cho kiến thức quý báu năm học vừa qua, xin trân trọng cảm ơn đặt biệt đến thầy hướng dẫn tơi – thầy Tiêu Ngun Thảo tận tình giảng dạy, bảo tơi q trình học tập trường hướng dẫn tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban giám đốc Cơng ty TNHH – SXTM Cẩm Long tồn thể anh chị công nhân Công ty giúp đỡ tận tình cho tơi suốt q trình thực tập Công ty, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi học hỏi nghiệp vụ hồn thành tốt chun đề này, giúp tơi có kiến thức bổ ích, kinh nghiệm quý báu để phục vụ cho cơng việc tương lai Và cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn tất bạn bè giúp đỡ tơi suốt q trình học tập, thực tập, tìm kiếm tài liệu hỗ trợ cho mặt tinh thần để hồn thành tốt đề tài Xin chân thành cảm ơn! NỘI DUNG TÓM TẮT VÕ TRỌNG HIẾU.Tháng 12 năm 2012.“Phân Tích Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu HạnSản Xuất Thương Mại Cẩm Long” VO TRONG HIEU December 2012 “Analysis of production and business activities in a limited liability company commercial production Cam Long” Trong chế thị trường nay, doanh nghiệp ln đối đầu nhiều khó khăn, đặc biệt doanh nghiệp sản xuất thương mại Sự cạnh tranh không đơn cạnh tranh chất lượng sản phẩm mà cạnh tranh sức tiêu thụ vấn đề kết kinh doanh đặt lên hàng đầu doanh nghiệp Sản xuất bao bì ngành xem nước ta, nguồn nhân lực, kỹ thuật, quy mô hoạt động, chế thị trường chưa ổn định Vì vậy, chọn đề tài nhằm đưa số giải pháp để nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh cơng ty TNHH – SXTM Cẩm Long nói riêng ngành bao bì nói chung Qua q trình nghiên cứu sử dụng số liệu sơ cấp, thứ cấp công ty Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng tình hình hoạt động kinh doanh sản phẩm, nguyên vật liệu, tình hình lao động tài cơng ty để làm rõ ưu điểm hạn chế Từ rút giải pháp để khắc phục phát triển MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ix DANH MỤC CÁC BẢNG x DANH MỤC CÁC HÌNH xi CHƯƠNG 1MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nhiên cứu 1.4 Cấu trúc nghiên cứu khóa luận CHƯƠNG 2TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu công ty 2.1.1 Giới thiệu lịch sử hình thành phát triển 2.1.2 Chức nhiệm vụ công ty 2.1.3 Phương hướng phát triển công ty 2.1.4 Những sản phẩm cơng ty 2.2 Cơ cấu tổ chức chức phận 2.2.1 Sơ đồ tổ chức công ty 2.2.2 Chức năng, nhiệm vụ phòng ban 2.3 Phân tích nguồn nhân lực cơng ty 2.3.1 Nguồn nhân lực công ty 2.3.2 Nguồn lực tài cơng ty 10 2.3.3 Cơ sở vật chất công ty 11 2.4 Quy trình sản xuất cơng ty 11 2.5 Thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh công ty 12 v    2.5.1 Thuận lợi 12 2.5.2 Khó khăn 13 CHƯƠNG 3NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14 3.1 Cơ sở lý luận 14 3.1.1 Khái niệm sản xuất 14 3.1.2 Khái niệm kinh doanh 14 3.1.3 Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh gì? 15 3.1.4 Đối tượng, ý nghĩa nội dung phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh 15 3.1.5 Nhiệm vụ phân tích hoạt động kinh doanh 16 3.1.6 Vai trò phân tích kinh doanh 17 3.2 Phương pháp nghiên cứu 18 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 18 3.2.2 Phương pháp phân tích 18 3.3 Các tiêu đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh 21 3.3.1 Phân tích kết hoạt động sản xuất kinh doanh 21 3.3.2 Phân tích tình hình sử dụng yếu tố sẩn xuất kinh doanh 22 3.4 Phân tích ma trận SWOT 22 3.5 Tổ chức công tác phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh 23 3.5.1 Tổ chức công tác phân tích 23 3.5.2 Các loại hình phân tích kinh doanh 24 3.5.3 Tổ chức lực lượng phân tích hoạt động kinh doanh 24 3.5.4 Quy trình tổ chức cơng tác phân tích kinh doanh 25 CHƯƠNG 4KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 29 4.1 Phân tích kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm 2010 – 2011 29 4.1.1 Đánh giá tình hình doanh thu 30 4.1.2 Đánh giá tình hình lợi nhuận 31 4.2 Phân tích tình hình chi phí 31 4.2.1 Chi phí giá vốn hàng bán 32 4.2.2 Chi phí quản lý doanh nghiệp 33 vi    4.2.3 Chi phí báng hàng 34 4.2.4 Chi phí hoạt động tài 34 4.2.5 Hiệu sử dụng chi phí 35 4.3 Phân tích tình hình sử dụng lao động 36 4.3.1 Tình hình biến động số lượng lao động năm qua 37 4.3.2 Phân tích cấu lao động công ty 38 4.3.3 Phân tích tình hình sử dụng chất lượng lao động công ty 41 4.3.4 Phân tích hiệu sử dụng lao động 43 4.3.5 Phân tích suất lao động 44 4.3.6 Phân tích tình hình chi trả tiền lương 45 4.4 Phân tích tình hình cung ứng, dự trữ sử dụng vật tư 47 4.4.1 Tình hình cung ứng 47 4.4.2 Tình hình dự trữ sử dụng nguyên vật liệu 48 4.4.3 Giá sản phẩm 50 4.5 Phân tích tình hình tài cơng ty thơng qua số tài 51 4.5.1 Kỳ thu tiền bình quân 51 4.5.2 Vòng quay hàng tồn kho 52 4.5.3 Hiệu suất sử dụng tổng tài sản 53 4.6 Phân tích tình hình tài cơng ty thơng qua bảng cân đối kế tốn 53 4.6.1 Phân tích biến động tài sản 55 4.6.2 Phân tích biến động nguồn vốn 57 4.7 Phân tích khả toán 59 4.7.1 Khả toán tổng quát 59 4.7.2 Khả toán thời 60 4.7.3 Khả toán nhanh 60 4.7.4 Khả toán tiền mặt 61 4.8 Phân tích hiệu kinh doanh 62 4.9 Ma trận SWOT chiến lược thời gian tới công ty TNHH – SXTM Cẩm Long 63 vii    4.9.1 Phân tích ma trận SWOT 63 4.9.2 Lựa chọn đề xuất chiến lược 65 4.10.Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động sản xuất công ty 67 4.10.1.Giải pháp tài 67 4.10.2.Giải pháp tình hình lao động 67 4.10.3.Giải pháp tình hình nguyên vật liệu 69 4.10.4.Giải pháp tình hình sản xuất sản phẩm 70 CHƯƠNG 5KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 71 5.1 Kết luận 71 5.2 Kiến nghị 72 5.2.1 Đối với nhà nước 72 5.2.2 Đối với công ty TNHH - SXTM Cẩm Long 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO 74 viii    DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT AFTA ASEAN Free Trade Area – Khu vực mậu dịch tự ASEAN ASEAN Association of Southeast Asian Nations – hiệp hội quốc gia Đông Nam Á BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế CO.,LTD Limited Company – công ty trách nhiệm hữu hạn CSH Chủ sở hữu ĐVT Đơn vị tính HĐKD Hoạt động kinh doanh KPCĐ Kinh phí cơng đồn LN Lợi nhuận NSLĐ Năng suất lao động QLDN Quản lý doanh nghiệp STT Số thứ tự SXKD Sản xuất kinh doanh SXTM Sản xuất thương mại TNDN Thu nhập doanh nghiệp TNHH Trách nhiệm hữu hạn TP.HCM Thành Phố Hồ Chí Minh TSCĐ Tài sản cố định TTTH Tính tốn tổng hợp USD United States Dollar – Đô la Mỹ VND Việt Nam đồng WTO World Trade Organization – Tổ chức thương mại giới ix    4.7.2 Khả toán thời Hệ số thanh toán hiện thời  Rc tài sản ngắn hạn nợ ngắn hạn Bảng 4.24: Phân Tích Khả Năng Thanh Tốn Hiện Thời Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu 2010 2011 Chênh lệch (±∆) Tài sản ngắn hạn 1.811,30 2.649,38 838,08 Nợ ngắn hạn 1.425,65 3.205,23 1.779,58 1,27 0,83 0,47 Hệ số khả tốn thời (Rc) Nguồn: Phòng Kế Toán Kết bảng 4.24 cho ta thấy tỷ số tốn thời cơng ty năm 2010 lớn Cụ thể năm 2010 đạt 1,72 lần năm 2011 đạt 0,83 lần So sánh qua hai năm ta thấy khả toán thời năm 2011 giảm so với năm 2010 nợ ngắn hạn tăng (do tăng khoản phải nộp cho nhà nước khoản phải trả khác) 4.7.3 Khả toán nhanh Hệ số thanh toán nhanh tài sản ngắn hạn – hàng tồn kho nợ ngắn hạn Bảng 4.25: Phân Tích Khả Năng Thanh Tốn Nhanh Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu Tài sản ngắn hạn Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn Hệ số toán nhanh 2010 2011 Chênh lệch (±∆) 1.811,30 2.649,38 838,08 453,54 1.428,21 974,67 1.425,65 3.205,23 1.779,58 0,95 0,38 0,08 Nguồn: Phòng Kế Tốn Tài Chính 60    Qua bảng 4.25 ta thấy khả toán nhanh công ty hai năm nhỏ 1, điều chứng tỏ khả tốn khơng tốt.Bởi nợ ngắn hạn cơng ty hai năm điều cao Năm 2011 tăng 1.779,58triệu đồng tương ứng tăng 124,83% Tỷ lệ nợ tăng nhanh làm giảm khả tốn nhanh doanh nghiệp Do khả toán nhanh năm 2011 giảm so với năm 2010 4.7.4 Khả toán tiền mặt Tỷ lệ thanh toán bằng tiền Tiền Nợ ngắn hạn Bảng 4.26: Phân tích khả tốn tiền mặt Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu 2010 2011 Chênh lệch (±∆) Tiền 663,87 99,40 564,47 Nợ ngắn hạn 1.425,65 3.205,23 1.779,58 Hệ số tốn tiền mặt 0,47 0,31 0,32 Nguồn: Phòng Kế Toán Kết bảng 4.26 cho thấy khả tốn tiền cơng ty qua hai năm thấp Cụ thể năm 2010 hệ số toán nhanh 0,47 lần sang năm 2011 giảm xuống 0,31 lần Như vậy, khả tốn tiền mặt công ty không tốt phải điều chỉnh đáp ứng nhu cầu toán tiền mặt Tóm lại qua phân tích số tốn năm 2010 năm 2011 ta thấy số tốn cơng ty năm 2011 số toán năm 2010 sâu vào phân tích ta thấy cơng ty có khả toán tổng quát lớn (năm 2010 1,75 lần năm 2011 1,35 lần) Điều cho thấy khả tốn cơng ty tốt, khả tốn thời cơng ty năm 2010 cững lớn (1,27 lần năm 2010) năm 2011 lại nhỏ (0,83 lần năm 2011) Điều cho thấy khả toán thời cơng ty năm 2011 chưa tốt lắm.Ngồi cơng ty hạn chế khả toán nhanh khả toán tiền mặt tất hệ số điều nhỏ 1.Điều cho thấy khả toán nhanh tốn 61    tiền mặt cơng ty khơng tốt.Vì cần có giải pháp cho vấn đề nợ ngắn hạn, tăng khoản mục tiền để đảm bảo khả tốn cơng ty tốt 4.8 Phân tích hiệu kinh doanh Hầu hết doanh nghiệp tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh quan tâm đến tiêu kết hiệu hoạt động, phản ánh trình độ sản xuất hoạt động kinh doanh doanh nghiệp.Sau tiêu phản ánh thực trạng hoạt động Công ty qua hai năm 2010 – 2011 Bảng 4.27: Phân Tích Chỉ Tiêu Hiệu Quả Kinh Doanh Chỉ tiêu ĐVT 2010 2011 ±Δ Tổng doanh thu Triệu đồng 8.213,66 10.838,80 2.625,14 Tổng chi phí Triệu đồng 7.678,77 10.172,67 2.493,90 Tổng lợi nhuận Triệu đồng 57,34 67,95 10,61 Tổng vốn kinh doanh Triệu đồng 1.063,07 1.130,66 67,59 Vốn CSH Triệu đồng 1.000 1.000 Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu % 0,70 0,63 -0,07 Tỷ suất lợi nhuận/chi phí % 0,75 0,67 -0,08 Tỷ suất lợi nhuận/vốn kd % 5,39 6,01 0,62 Tỷ suất lợi nhuận/vốn CSH % 5,73 6,80 1,07 Nguồn: Phòng Tài Chính Kế Tốn Nhìn vào tỷ suất lợi nhuận, ta thấy tiêu hiệu kinh doanh có nhiều biến động khác nhau: Về tỷ suất lợi nhuận /doanh thu ta thấy 100 đồng doanh thu năm 2010 tạo 0,70 đồng lợi nhuận, năm 2011 tỷ số giảm 100 đồng doanh thu tạo 0,63 đồng lợi nhuận Con số thấp chứng tỏ Công ty kinh doanh không hiệu quả, nguyên nhân tổng chi phí doanh nghiệp chiếm tỷ trọng cao (93,49% năm 2010 93,86% năm 2011) so với tổng doanh thu Tuy lợi nhuận năm 2011 có tăng so với năm 2010 10,61 triêu đồng, tỷ suất lợi nhuận doanh thu 62    có dấu hiệu giảm, tổng chi phí năm 2011 tăng 2.493,90 triệu đồng so với năm 2010 Điều cho thấy doanh nghiệp quản lý chi phí chưa tốt, từ chi phí nguyên vật liệu đầu vào chi phí quản lý doanh nghiệp Tỷ suất lợi nhuận /vốn kinh doanh năm 2011 5,39% (cứ 100 đồng vốn kinh doanh tạo 5,39 đồng lợi nhuận), năm 2010 6,01% ( 100 đồng vốn kinh doanh tạo 6,01 đồng lợi nhuận) Tỷ suất tăng 0,62% dấu hiệu tốt cho doanh nghiệp, nguyên nhân tốc độ tăng lợi nhuận cao so với tốc độ tăng vốn kinh doanh Đối với tỷ suất lợi nhuận /vốn CSH năm 2010 đạt 5,73%, năm 2011 6,80% Tuy vốn chủ sở hữu hai năm không thay đổi (1.000 triệu đồng) tỷ suất lợi nhuận /vốn CSH tăng 1,07%, nguyên nhân lợi nhuận năm 2011 tăng 10,61 triệu đồng so với năm 2010 Đây dấu hiệu khả quan cho nhà đầu tư Nhìn chung lợi nhuận Cơng ty thấp so với doanh thu tổng chi phí, tỷ suất lợi nhuận /doanh thu tỷ suất lợi nhuận /chi phí cò thấp có dấu hiệu giảm cơng ty thành lập cần nhiều chi phí để hoạt động Tuy nhiên ta thấy doanh thu lợi nhuận năm 2011 cơng ty Cẩm Long có tăng so với năm 2010.Tuy hoạt động kinh doanh không hiệu quả, điều cho thấy công ty bước cải thiện hoạt động sản xuất kinh doanh 4.9 Ma trận SWOT chiến lược thời gian tới công ty TNHH – SXTM Cẩm Long 4.9.1 Phân tích ma trận SWOT 63    Bảng 4.28: Ma Trận SWOT 4 Cơ hội (O) Đất nước thời kỳ hội nhập Cơ sở hạ tầng phát triển, kinh tế tăng trưởng phát triển Chính trị ổn định SWOT Thủ tục hành hệ thống pháp luật cải cách Tiềm thị trường ngành bao bì mở rộng Điểm mạnh (S) Kết hợp S – O Đội ngũ CBCNV trẻ, có - Đầu tư mở rộng sản xuất kinh nghiệm kinh doanh Chất lượng sản phẩm - Gia tăng quản bá hình ảnh tốt ổn định doanh nghiệp, tìm kiếm Có mối quan hệ tốt, tin thêm nhiều khách hàng cậy nhà cung ứng khách hàng Hệ thồng khách hàng ổn định Điểm yếu (W) Kết hợp W – O Hoạt động chiêu thị cổ - Tăng cường đầu tư cho động nghèo nàn hoạt động marketing, nên Chi phí sản xuất cao thành lập trang web để quản bá hình ảnh cơng Chưa sử dụng hết cơng ty suất máy móc thiết bị Vốn thấp dẫn đến khả - Phát triển phận chăm sóc khách hàng cạnh tranh yếu Chưa có phòng kinh doanh phận marketing cụ thể Đe dọa (T) Có nhiều đối thủ cạnh tranh Giá nguyên vật liệu đầu vào không ổn định Yêu cầu ngày cao khách hàng Tỷ lệ lạm phát tăng cao, lãi xuất ngân hàng không ổn định Kết hợp S – T Duy trì mối quan hệ tốt đẹp với nhà cung ứng để đảm bảo nguồn nguyên liệu cho sản xuất Chú trọng cải tiến chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu khách hàng - - - - Kết hợp W – T Tạo nguồn đầu vào ổn định, tránh tác động giá thị trường bên Tận dụng tối đa nguồn lực, giảm chi phí, giá thành, nâng cao khả cạnh tranh Nguồn: Phân tích tổng hợp 64    4.9.2 Lựa chọn đề xuất chiến lược a) Chiến lược kết hợp phía trước: Mở rộng sản xuất, tìm kiếm khách hàng Công ty nên tận dụng tối đa điểm mạnh bên trong, sử dụng tối đa công suất máy móc thiết bị đại đồng thời kết hợp với động ngủ nhân viên trẻ, có kinh nghiệm mối quan hệ tốt với khách hàng Đồng thời kết hợp với hội từ mơi trường bên ngồi mang lại, công ty cần giữ vững ngày nâng cao chất lượng sản phẩm để tạo hình ảnh, uy tín tốt lòng khách hàng để thu hút thêm khách hàng Với đặc điểm công ty cần phân tích đánh giá thuận lợi khó khăn để có kế hoạch kinh doanh phù hợp, mở rơng quy mơ sản xuất Trong năm qua, hình ảnh chất lượng bao bì cơng ty Cẩm Long khách hàng tin cậy.Tuy nhiên, trình vận động phát triển không ngừng kinh tế cơng ty phải có kế hoạch nâng cao chất lượng đa dạng hóa sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng Bên cạnh đó, cơng ty cần áp dụng cách có hiệu tiến khoa học kỹ thuật để có mức giá thành cạch tranh khai thác khách hàng tiềm Có cơng ty đứng vững q trình cạnh tranh gay gắt ln khẳng định chất lượng sản phẩm mình, phục vụ tốt lòng tin khách hàng b) Chiến lược kết hợp phía sau: Tìm nguồn cung cấp ngun vật liệu ổn định Hiện tình hình nguồn nguyên liệu ngày khan giá thường xuyên biến động, cơng ty Cẩm Long cần phải có sách tìm nguồn nguyên liệu hợp lý tạo nguồn đầu vào ổn định, tránh bị tác đông thị trường nước Trong thời gian vừa qua, giá nguyên liệu đầu vào ngồi nước khơng ngừng tăng cao, điều gây ảnh hưởng đến lợi nhuận công ty Nguyên nhân dẫn đến chi phí sản xuất công ty tăng cao nguồn nguyên liệu sản xuất bao bì plastic chủ yếu nhập từ nước phải qua nhà cung cấp trung gian nước Do phải phụ thuộc vào giá nguồn nguyên liệu ngoại nhập Để ổn định giá sản phẩm, thời gian tới cơng ty cần có sách tự chủ nguồn nguyên liệu đầu vào, thay dần nguồn nguyên liệu ngoại nhập nguồn nguyên liệu có sẵn nước, ký hợp đồng dài hạn cung cấp ổn định nguồn nguyên liệu với nhà cung cấp 65    c) Chiến lược thành lập phận marketing:Tăng cường hoạt động chiêu thị cổ động - Sự cần thiết để thành lập phận marketing Trong kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt nay, marketing chiếm vị trí quan trọng tồn q trình sản xuất Hoạt động marketing tốt, hợp lý, có hiệu giúp cho doanh nghiệp nắm bắt với thị trường cách nhanh chóng, tìm kiếm thị trường, tìm hiểu nhu cầu thị trường đưa chiến lược kinh doanh thích hợp Từ giúp đoanh nghiệp lựa chọn cấu phù hợp với tình hình hoạt động mình.Đặc biệt, với doanh nghiệp nhỏ vừa chiến lược marketing có vai trò vơ quan trọng việc xác định hướng cho doanh nghiệp Khi có phận marketing cơng ty Cẩm Long xâm nhập vào thị trường, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh Chỉ có am hiểu thị trường nắm bắt nhu cầu, từ nâng cao hiệu kinh doanh Công ty - Cách thức thực Quy mô phận marketing phụ thuộc nhiều vào quy mô doanh nghiệp Hiện nay, cơng ty Cẩm Long có quy mơ nhỏ nên khó khăn cố hữu vấn đề vốn, điều quan trọng doanh nghiệp phải động, sáng tạo phải biết tạo cho nét độc đáo, khác lạ để tồn môi trường cạnh tranh Trước tiên công ty Cẩm Long phải xác định khách hàng mục tiêu cho mình, thơng thường doanh nghiệp lớn điều muốn có đơn đặt hàng lớn cố giành đơn đặt hàng đó, họ thường quan tâm đến giao dịch nhỏ Do vậy, khách hàng mục tiêu Cơng ty Có nhiều cách không tốn để tiếp cận thu hút đối tượng như: Tham gia buổi hội thảo chuyên ngành, tạo kiện làm cho khách hàng hài lòng với sản phẩm doanh nghiệp, gửi mail cho doanh nghiệp để quản bá sản phẩm,… Ngồi ra, cơng ty Cẩm Long nên thiết lập website riêng doanh nghiệp Đây hình thức đơn giản giúp việc quản bá sản phẩm thương hiệu doanh nghiệp với chi phí thấp 66    d) Chiến lược giá:Phương hướng hạ giá thành Giá vấn đề nhạy cảm với khách hàng định chọn mua sản phẩm công ty hay công ty khác Do đó, để cạnh tranh với đối thủ ngành Cơng ty cần phải có mức giá cạnh tranh đảm bảo chất lượng sản phẩm Có thể nói cơng ty Cẩm Longsản phẩm khách hàng tin cậy có số khách hàng truyền thống ổn định,…Tiếp tục phát huy lợi góp phần nâng cao khả cạnh tranh sản phẩm bao bì cơng ty Cẩm Long với sản phẩm công ty khác tiến trình cạnh tranh gay gắt Tuy nhiên, cơng ty số vấn đề tồn là: Gía thành sản phẩm cao, chi phí chiêu thị cổ động ít, nguồn cung ứng ngun vật liệu từ bên ngồi khơng ổn định 4.10 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động sản xuất công ty 4.10.1.Giải pháp tài Qua phần thực trạng chương 2, ta thấy mặt tài cơng ty tương đối tốt, hạn chế: Về việc thu hồi nợ từ khách hàng chậm, cho thấy việc tốn khách hàng không tốt Để hạn chế việc này, công ty cần tạo uy tín với khách hàng thơng qua việc giao hàng kịp thời với chất lượng đơn đặt hàng Tạo uy tín với khách hàng từ u cầu họ tốn trước phần đơn đặt hàng Về việc kinh doanh công ty: Đối với công ty việc giữ tiền lâu tốt, giúp cho việc xoay sở qua hoạt động khác Đối với số nhà cung cấp tốn, hóa đơn gia hạn trả khoản thời gian, cơng ty tận dụng ưu để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh 4.10.2.Giải pháp tình hình lao động a Công tác tuyển dụng Phần lớn nhân viên công ty tuyển dụng nội cơng ty, khơng có thơng báo tuyển dụng, nên tay nghề không cao, thời gian làm việc không lâu thường từ đến tháng Chính điều làm ảnh hưởng đến chất lượng nguồn lao động tai công ty tiến độ sản xuất Để hạn chế việc công ty cần: - Đăng thông tin tuyển dụng bên sở 67    - Liên hệ với trung tâm giới thiệu việc làm có uy tín - Liên hệ với trường trung cấp kỹ thật để có cơng nhân có tay nghề cao - Vẫn ưu tiên việc tuyển dụng nội bộ, việc tuyển dụng nội giảm chi phí dành cho việc đăng tuyển bên Tuy nhiên để hạn chế tình trạng nhân viên làm thời gian ngắn nghỉ, cơng ty nên có sách khuyến khích dành cho người giới thiệu người vào làm Chẳng hạn sau: − Nếu công nhân vào làm tháng người giới thiệu thưởng 100.000đ − Nếu công nhân vào làm tháng người giới thiệu thưởng 200.000đ Việc giúp khuyến khích cơng nhân giới thiệu người đồng thời buộc họ phải có trách nhiệm kế hoạch để giữ chân người khoảng thời gian dài Và khoảng thời gian đó, cơng nhân đào tạo để nâng cao tay nghề b Tình hình sử dụng lao động Do cơng ty sản xuất sản phẩm không thường xuyên, sản xuất có đơn hàng từ khách hàng theo định kỳ hàng tháng Tuy nhiên, vào đợt cuối năm, nhu cầu đặt hàng tăng cao, việc sử dụng lao động không đủ đáp ứng vào thời điểm Nếu tuyển lao động cố định dẫn tới việc lãng phí thời gian tiền bạc cho lúc khơng có đơn hàng Chính vậy, cơng ty nên tuyển thêm số lao động làm việc theo thời vụ cần thiết để tiết kiệm chi phí Do cơng nhân đứng máy khơng có tay nghề, thường xuyên nghỉ việc đột xuất dẫn đến tình trạng sản phẩm sản xuất không kịp đơn hàng sản phẩm chất lượng, để hạn chế tình trạng công ty cần đào tạo chỗ cho công nhân, có sơ đồ, quy trình thực cơng đoạn để cơng nhân thực dựa quy trình Nói cách khác thực quy trình hóa cho cơng đoạn sản xuất để cơng nhân vào làm, họ học việc sử dụng thiết bị cách dễ dàng dựa quy trình mơ tả Chẳng hạn như: Ở khâu pha trộn: - Bước 1: Lấy nguyên vật liệu keo dính 68    - Bước 2: Lấy nguyên vật liệu phụ: hạt màu, hạt phế liệu tái chế - Bước 3: Mở máy - Bước4: Lần lược cho hai nguyên vật liệu vào máy trộn - Bước 5: Sau khoảng …phút lấy nguyên liệu khỏi máy - Bước 6: Đem đến khu vực sau máy thổi… 4.10.3.Giải pháp tình hình nguyên vật liệu a Tình hình mua nguyên vật liệu Gây áp lực cho nhà cung cấp nhằm tạo mối quan hệ lâu dài Nếu họ cung cấp nguyên vật liệu với chất lượng tốt giúp cơng ty tiết kiệm thời gian kiểm tra chi phí trình sản xuất.Và chất lượng nâng cao, khối lượng mua gia tăng Áp lực thời gian giao hàng, rút ngắn khoảng thời gian giao hàng trước nhà cung cấp cách gia hạn ngày giao hàng.Nhằm giúp cơng ty có số nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất nhanh Tạo mối quan hệ lâu dài với nhà cung cấp thường xuyên lẫn không thường xuyên thông qua việc mua nguyên vật liệu nhiều kỳ, tăng số lượng liên hệ với nhà cung cấp.Có thể mua với khối lượng lần mua nhiều lần, việc dễ tạo mối quan hệ so với việc mua lần với số lượng nhiều Sau tạo mối liên hệ, công ty yêu cầu ưu tiên như: chất lượng nguyên vật liệu, thời gian giao hàng, ưu tiên vào lúc nguyên vật liệu khan hiếm,… b Tình hình dự trữ nguyên vật liệu Nên thống kê lượng tồn kho nguyên vật liệu sau kỳ sản xuất, để biết tình hình ngun vật liệu kho.Có kế hoạch cụ thể cho việc dự trữ nguyên vật liệu phục vụ kỳ sản xuất sau Xác định số đơn hàng tháng để đưa khoảng thời gian định kỳ đơn hàng để thiết lập lịch mua hàng cụ thể Xây dựng kế hoạch dự trữ với số lượng hàng tồn kho thấp nhằm tiết kiệm khơng gian tiết kiệm phí dự trữ hàng tồn kho Bên cạnh đó, với lượng hàng tồn kho thấp 69    khắc phục cân đối q trình sản xuất, có nhiều nguyên vật liệu tồn kho làm cho nhà quản lý ỷ lại, không cố gắng khắc phục cố sản xuất dẫn tới chi phí tăng cao 4.10.4.Giải pháp tình hình sản xuất sản phẩm Trong trình sản xuất số máy móc hoạt động khoản thời gian dễ dẫn đến tình trạng hỏng móc, điều làm cho trình sản xuất bị ngưng trệ ảnh hưởng đến q trình hoạt động sản xuất cơng ty Do đó, cơng ty cần có chương trình bảo trì định kỳ nhằm nhanh chóng khắc phục cố, trì máy móc, thiết bị điều kiện hoạt động tốt thay phận chi tiết có dấu hiệu hỏng trước cố xảy Tuy nhiên, việc bảo trì định kỳ th ngồi gây cho cơng ty khoản chi phí khơng nhỏ, cơng ty cần có chi tiết dự phòng trì lực lượng sữa chữa nhỏ huấn luyện cơng nhân tự sữa chữa hư hỏng đột xuất xảy Ngồi ra, q trình sản xuất, số khâu thường xuyên bị ứ đọng, chậm tiến độ sản xuất, cơng ty khắc phục tình trạng cách: Huấn luyện cơng nhân để họ điều khiển tất công việc từ việc vận hành máy, sữa chữa, kiểm tra,…đến đóng gói Để có số khâu, hay công đoạn bị ứ đọng họ giúp cơng nhân khơng theo kịp tiến độ sản xuất Tuy nhiên, phương pháp có hạn chế nhiều thời gian chi phí đào tạo cơng nhân đa để đáp ứng nhu cầu hệ thống Do đó, cơng ty cho cơng nhân ln phiên vị trí làm việc từ đến tuần cho cơng việc Trong q trình sản xuất lượng phế liệu dơi nhiều, để hạn chế tình hình công ty cần đo lường chất lượng phát lỗi nhanh tốt, động viên công nhân cải tiến chất lượng sản phẩm Khuyến khích cơng nhân hạn chế lỗi công đoạn 70    CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Đất nước ta đứng trước thay đổi vô mạnh mẽ thời khắc trọng đại hội nhập với kinh tế thới giới, bước sân chơi hơn, cao hơn.Điều dẫn tới cạnh tranh khóc liệt thương trường.Mỗi doanh nghiệp cần phải học cách thích ứng với mơi trường mẻ này, đầy hội thách thức chờ đón Muốn vậy, doanh nghiệp phải ln xác định rõ mục tiêu kinh doanh mình, đồng thời phải phân tích yếu tố mơi trường có ảnh hưởng sâu rộng đến toàn hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty Khi phân tích yếu tố công ty cần nhận thức hội nguy để có phương án giải vấn đề cách hiệu Do đó, cơng ty cần phải cố gắng làm tốt vấn đề quản lý sản xuất, tìm kiếm thêm nhiều khách hàng, đào tạo đội ngũ cán công nhân viên tạo khung vững cho phát triển cơng ty Cẩm Long Qua q trình thực tập cơng ty, thấy cơng ty non trẻ việc quản lý, chưa có sách cụ thể cho hoạt động công ty như: Tình hình tài chính, tình hình nhu cầu nguyên vật liệu, nhu cầu khách hàng sản phẩm công ty, việc sử dụng nguồn lao động cho hợp lý hơn,…Do cơng tác phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp phải xem trọng Bởi hoạt động cơng ty ảnh hưởng đến tồn phát triển công ty thị trường Do trình độ kinh nghiệm hạn chế nên viết có nhiều sai sót, mong nhận chia đóng góp từ Ban lãnh đạo Công ty quý thầy cô 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Đối với nhà nước Cần giảm bớt thủ tục giấy tờ hình thức việc đăng ký kinh doanh hay mở rộng sản xuất, tạo hành lang pháp lý thơng thống cho việc hợp tác đầu tư với doanh nghiệp khác Nhà nước nên đưa nhiều sách khuyến khích, ưu đãi cho công ty lĩnh vực bao bì Tạo điều kiện cho việc khai thác tối ưu tiềm tái chế nguyên vật liệu nước, bên cạnh tạo cơng ăn việc làm tăng thu nhập cho người dân 5.2.2 Đối với cơng ty TNHH - SXTM Cẩm Long Có thể nói tình hình hoạt động cơng ty thời gian qua tương đối ổn định với mức doanh thu tăng qua năm Tuy nhiên cơng ty số hạn chế sau: Về khu vực đóng gói: Cơng nhân làm việc khu vực chật hẹp với nhiều thành phẩm chồng chất xung quanh, chí có nhiều sản phẩm khác tiến hành lúc dễ gây nhằm lẫn việc đóng gói Ngồi ra, thùng giấy đựng sản phẩm bố trí khơng phù hợp.Khâu đóng thùng giấy thực chuyên biệt khu vực gần khu vự đóng gói sơ số công nhân phụ trách khâu Về khu vực tái chế: Ở khu vực tái chế có máy hoạt động, phế liệu nhiều, lượng phế liệu nhiều mà có máy hoạt động (máy ó), nên lượng phế liệu lắp đầy lối vào khu vực Gây ảnh hưởng cho việc vận chuyển nguyên liệu tái chế, phế liệu,…Bên cạnh đó, lối vào hạn hẹp ảnh hưởng đến vận chuyển công nhân trình làm việc, ảnh hưởng đến an tồn cơng nhân viên Về khu vực cổng vào:Cơng ty nên bố trí hai người khu vực này, để giám sát vào công nhân viên người khơng làm việc cơng ty tránh tình trạng thất xảy 72    Ngồi ra, cơng ty nên bố trí số máy quạt gần khu vực sản xuất để giảm bớt bầu khơng khí oi bức, giúp tăng xuất làm việc cơng nhân từ hiệu kinh doanh công ty nâng cao Xây dựng website riêng để giới thiệu sản phẩm với khách hàng tương lai 73    TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyến Tấn Bình, 2004 Phân tích hoạt động doanh nghiệp Nhà xuất Đại học Quốc Gia TP.Hồ Chí Minh, 389 trang Trần Thị Như Quỳnh, 2008 “Phân Tích Hiệu Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Cổ Phần Việt Kim” Luận văn tốt ngiệp ngành Quản Trị Kinh Doanh, Khoa Kinh Tế, Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Trần Thị Bảo Ngọc, 2008 “Phân Tích Thực Trạng Và Định Hướng Phát Triển Hợp Tác Xã Vận Tải Nhà Bè” Luận văn tốt ngiệp ngành Quản Trị Kinh Doanh, Khoa Kinh Tế, Đại học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Trịnh Đức Tuấn, 2004 Bài Giảng Thống Kê Doanh Nghiệp, Đại Học Nông Lâm TPHCM Tài liệu báo cáo tổng kết Công ty TNHH – SXTM Cẩm Long, năm 2009–2010 Các website tham khảo http://www.saigonnewport.com.vn http://tailieu.vn http://download.com.vn 74    ... MINH PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CẨM LONG VÕ TRỌNG HIẾU KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH. .. NỘI DUNG TÓM TẮT VÕ TRỌNG HIẾU.Tháng 12 năm 2012. Phân Tích Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu HạnSản Xuất Thương Mại Cẩm Long VO TRONG HIEU December 2012 “Analysis of production... sản xuất 14 3.1.2 Khái niệm kinh doanh 14 3.1.3 Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh gì? 15 3.1.4 Đối tượng, ý nghĩa nội dung phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CẨM LONG , PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CẨM LONG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay