KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (YTECO)

141 6 0
  • Loading ...
1/141 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:11

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH VÕ TRẦN HỒNG NHUNG KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (YTECO) KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KINH TẾ CHUN NGÀNH KẾ TỐN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH VÕ TRẦN HỒNG NHUNG KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (YTECO) Ngành: Kế Tốn KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: GV ĐÀM THỊ HẢI ÂU Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “ Kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Cơng ty Cổ phần Xuất nhập Y tế TP.HCM (YTECO)” sinh viên Võ Trần Hồng Nhung thực hiện, sinh viên khóa 35, ngành Kinh tế, chun ngành Kế tốn, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày GV.ĐÀM THỊ HẢI ÂU Người hướng dẫn Ngày tháng năm Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Lời đầu tiên, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cha mẹ người thân sinh thành, nuôi dưỡng tạo điều kiện cho thành ngày hơm Tiếp đến, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy dạy dỗ em suốt bốn năm giảng đường trường Đại học Nông Lâm TP.HCM Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn Đàm Thị Hải Âu tận tình hướng dẫn giúp đỡ em để hoàn thành luận văn tốt nghiệp Chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo quý công ty Cổ phần Xuất nhập Y tế TP.HCM (YTECO) ln tạo điều kiện thuận lợi để tơi thực tập, tìm hiểu cơng tác kế tốn cơng ty, cung cấp số liệu cần thiết, nhiệt tình hướng dẫn q trình tơi thực tập Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn đến Tổng Giám Đốc_DS Trịnh Đào Cung, Kế toán trưởng Nguyễn Hải Hà, Trưởng phòng kế tốn Phan Thanh Tuyền anh chị phòng kế tốn tận tình hướng dẫn góp ý cho Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn đến tất bạn bè quan tâm giúp đỡ góp ý cho tơi hồn thành khóa luận Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn! Ngày … Tháng… Năm… Sinh viên VÕ TRẦN HỒNG NHUNG NỘI DUNG TÓM TẮT VÕ TRẦN HỒNG NHUNG Tháng 12 năm 2012 Kế Tốn Doanh Thu, Chi Phí Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế TP.HCM (YTECO) VO TRAN HONG NHUNG December 2012 Turnover Expenses Determined Trading Result Accounting At Medical Import Export Joint-Stock Company Hochiminh City (YTECO) Từ trình thực tập công ty, sinh viên tiến hành mô tả, phân tích, đưa ví dụ nhằm làm bật q trình kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty bao gồm phương pháp hạch toán doanh thu, giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, doanh thu chi phí tài chính, doanh thu chi phí khác, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp q trình hạch tốn xác định kết kinh doanh cơng ty Qua đó, đưa nhận xét kiến nghị cơng tác kế tốn thực tế công ty so với kiến thức học từ lý thuyết MỤC LỤC MỤC LỤC Trang v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC HÌNH .x DANH MỤC PHỤ LỤC xi CHƯƠNG 13 MỞ ĐẦU 13 1.1.Đặt vấn đề .13 1.2.Mục tiêu nghiên cứu .13 1.3.Phạm vi nghiên cứu 14 1.4.Cấu trúc khóa luận 14 CHƯƠNG 15 TỔNG QUAN 15 2.1.QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA CƠNG TY 15 2.1.1.Giới thiệu cơng ty 15 2.1.2.Lịch sử hình thành phát triển Cơng ty 15 2.1.3.Ngành nghề địa bàn kinh doanh: .16 2.2.CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY 17 2.2.1 Chức năng: 17 2.2.2.Nhiệm vụ: .17 2.3.CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY 17 2.3.1 Mơ hình quản trị: 17 2.3.2 Sơ đồ tổ chức máy quản lý công ty: 17 2.3.3 Nhiệm vụ phòng ban: 18 2.4 TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TỐN CỦA CƠNG TY 19 2.4.1 Sơ đồ máy kế toán: 19 2.4.2.Nhiệm vụ: .19 2.4.3 Chế độ kế toán áp dụng: 20 v 2.4.4.Hình thức kế tốn áp dụng: hình thức kế tốn máy vi tính .20 CHƯƠNG 23 NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .23 3.1 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .23 3.1.1 Khái niệm ý nghĩa kết kinh doanh .23 3.1.2 Khái niệm, nguyên tắc nhiệm vụ kế toán liên quan đến việc xác định kết kinh doanh .23 3.1.3.Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ: 24 3.1.4 Kế toán khoản làm giảm doanh thu: .27 3.1.5 Kế toán giá vốn hàng bán 30 3.1.6 Kế tốn chi phí bán hàng: 32 3.1.7 Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp 33 3.1.8 Kế tốn hoạt động tài 35 3.1.9 Kế toán hoạt động khác: .38 3.1.10 Kế toán định kết kinh doanh 41 3.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .43 3.2.1 Phương pháp thu thập 43 3.2.2 Phương pháp mô tả 43 3.2.3 Phương pháp tham khảo 43 CHƯƠNG IV 44 KẾT QUẢ THẢO LUẬN .44 4.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh công ty 44 4.2 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ: 44 4.2.1.Cơ cấu tổ chức công tác bán hàng: .44 4.2.2.Chứng từ sử dụng: 47 4.2.3.Tài khoản sử dụng: 47 4.2.4 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh: 47 4.2.5 Kế toán hàng bán bị trả: 50 4.3 Giá vốn: .50 4.4 Kế tốn chi phí bán hàng: 52 4.5 Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp 53 vi 4.6 Kế tốn hoạt động tài chính: 55 4.6.1 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính: .55 4.6.2 Kế tốn chi phí tài chính: 56 4.7 Kế toán hoạt động khác .56 4.7.1 Kế toán thu nhập khác: 56 4.7.2 Kế toán chi phí khác: .57 4.8 Kế toán xác định kết kinh doanh 57 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ .63 5.1.Kết luận 63 5.2.Kiến nghị 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO .67 vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT GTGT Giá trị gia tăng TSCĐ Tài sản cố định BCTC Báo cáo tài TK Tài khoản DT Doanh thu CP Chi phí DN Doanh ngiệp BĐS Bất động sản TTNDN Thuế thu nhập doanh nghiệp viii DANH MỤC HÌNH Trang Hình 2.1: Trụ sở cơng ty Hình 2.2: Sơ đồ tổ chức máy quản lý cơng ty Hình 2.3: Sơ đồ máy kế tốn cơng ty Hình 2.4: Sơ đồ kế tốn máy 11 Hình 4.1: Lưu đồ ln chuyển chứng từ (Hóa đơn GTGT) 36 Hình 4.2: Lưu đồ ln chuyển chứng từ (Phiếu thu) 37 Hình 4.3: Bảng phân bổ chi phí 49 Hình 4.4: Bảng kết chuyển chi phí 50 x 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH VÕ TRẦN HỒNG NHUNG KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. .. kết kinh doanh a) Khái niệm: - Kết kinh doanh kết cuối hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động tài hoạt động khác - Kết hoạt động sản xuất kinh doanh biểu qua tiêu lợi nhuận hoạt động kinh doanh. .. Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “ Kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần Xuất nhập Y tế TP.HCM (YTECO) sinh viên Võ Trần Hồng Nhung thực hiện,
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (YTECO) , KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (YTECO)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay