TÁC ĐỘNG CỦA TÍN DỤNG NÔNG THÔN ĐẾN SẢN XUẤT LÚA Ở XÃ BÌNH KHƯƠNG HUYỆN BÌNH SƠN TỈNH QUẢNG NGÃI

78 6 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH **************** VÕ THỊ MỸ TIÊN TÁC ĐỘNG CỦA TÍN DỤNG NƠNG THƠN ĐẾN SẢN XUẤT LÚA BÌNH KHƯƠNG HUYỆN BÌNH SƠN TỈNH QUẢNG NGÃI KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ NÔNG LÂM Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng12/2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH **************** VÕ THỊ MỸ TIÊN TÁC ĐỘNG CỦA TÍN DỤNG NƠNG THƠN ĐẾN SẢN XUẤT LÚA BÌNH KHƯƠNG HUYỆN BÌNH SƠN TỈNH QUẢNG NGÃI Ngành: KINH TẾ NƠNG LÂM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: TS TRẦN ĐỘC LẬP Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2013 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khố luận “TÁC ĐỘNG CỦA TÍN DỤNG NƠNG THƠN ĐẾN SẢN XUẤT LÚA BÌNH KHƯƠNG HUYỆN BÌNH SƠN TỈNH QUẢNG NGÃI” VÕ THỊ MỸ TIÊN, sinh viên khóa 36, ngành KINH TẾ NƠNG LÂM, bảo vệ thành cơng trước hội đồng ngày TS Trần Độc Lập Người hướng dẫn Ngày Chủ tịch hội đồng báo cáo Ngày tháng năm Tháng Năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Đầu tiên, xin chân thành cảm ơn ba má tin tưởng hi vọng con, nuôi dưỡng cho ăn học đến ngày hơm Cảm ơn anh chị gia đình sát cánh bên em, giúp đỡ em tinh thần lẫn vật chất suốt thời gian qua Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô khoa kinh tế trường Đại Học Nông Lâm, Thành Phố Hồ Chí Minh, người tận tình dạy dỗ, truyền đạt kiến thức cho em suốt thời gian học trường Đặc biệt em xin cảm ơn thầy Trần Độc Lập, giảng viên khoa kinh tế tận tình hướng dẫn em thực khóa luận Xin chân thành cảm ơn Ung Xuân Tần - phó giám đốc Qũy Tín Dụng Bình Khương, Phan Thanh Anh - chủ nhiệm Hợp Tác Nông Nghiệp Bình Khương với bà nơng dân hết lòng giúp đở q trình hồn thành khóa luận Cảm ơn tất người bạn, người ln bên cạnh giúp đở q trình hồn thành khóa luận Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn tất Người viết Võ Thị Mỹ Tiên NỘI DUNG TÓM TẮT VÕ THỊ MỸ TIÊN Tháng 12 năm 2013 “Tác Động Của Tín Dụng Nơng Thơn Đến Sản Xuất Lúa Bình Khương, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi” VO THI MY TIEN December 2013 “Impact of Rural Credit on rice Production in Binh Khuong Social, Binh son District, Quang Ngai Province” Xuất phát từ nhu cầu cần vốn để sản xuất người dân nông thôn hệ thống tín dụng thức dần phát triển nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sản xuất, hệ thống tín dụng chưa phát triển mạnh chưa nhiều người biết đến, đề tài tập trung vào đánh giá thực trạng tác động tín dụng nơng thôn đến hoạt động sản xuất lúa người dân, đồng thời phân tích yếu tố ảnh hưởng đến suất lúa hàm sản xuất Cobb – Douglas dựa số liệu sơ cấp thu thập qua q trình điều tra vấn, ngồi đề tài sử dụng phương pháp thống kê mơ tả, phương pháp so sánh để so sánh hiệu kinh tế hai nhóm hộ vay vốn khơng vay vốn để thấy tác động vốn tín dụng suất lúa Kết nghiên cứu cho thấy, hoạt động tín dụng phát triển gặp nhiều khó khăn chưa giải được, nhiều vấn đề mà người dân chưa hài lòng hệ thống làm việc tín dụng hay nhiều vấn đề khác Đề tài cho ta thấy rõ tác động tín dụng nơng thơn đến suất lúa nào, đề tài tiến hành thu thập số liệu 60 hộ có 30 hộ khơng vay vốn 30 hộ có vay vốn tín dụng, nhóm hộ vay vốn tín dụng suất lúa họ cao hơn, thu nhập lợi nhuận tương đối cao so với nhóm hộ không vay vốn Mặc khác, 30 hộ vay vốn đề tài cho thấy khác biệt trước sau vay vốn, có nguồn vốn vay người dân tăng đầu tư trang thiết bị, nguồn nhân lực mua loại giống có suất cao nên suất thu nhập họ cao so với trước vay vốn Vì quyền địa phương nên tạo điều kiện, tiếp tục nâng cao, mở rộng hệ thống tín dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế nông thôn ngày phát triển MỤC LỤC Trang MỤC LỤC .v  DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii  DANH SÁCH CÁC BẢNG viii  DANH SÁCH CÁC HÌNH ix  DANH SÁCH PHỤ LỤC x  CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1  1.1 Đặt vấn đề 1  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 3  1.2.1 Mục tiêu chung 3  1.2.2 Mục tiêu cụ thể 3  1.3 Giả thiết vấn đề nghiên cứu .3  1.4 Phạm vi nghên cứu 3  1.4.1 Đối tượng nghiên cứu: 3  1.4.2 Phạm vi không gian 4  1.4.3 Phạm vi thời gian 4  1.4.4 Giới hạn nghiên cứu: .4  1.5 Ý nghĩa việc nghiên cứu 4  1.6 Cấu trúc khóa luận 4  CHƯƠNG TỔNG QUAN 6  2.1 Tổng quan tài liệu nghiên cứu 6  2.2 Tổng quan địa bàn nghiên cứu 7  2.3 Tổng quan Tình hình sản xuất lúa Bình Khương 13  CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16  3.1 Cơ sở lý luận 16  3.1.1 Tín dụng nơng thơn 16  3.1.2 Một số khái niệm 17  3.1.3 Các tiêu đo lường hiệu kinh tế 19  3.2 Phương Pháp Nghiên Cứu 20  3.2.1 Chọn điểm mẩu khảo sát .20  v 3.2.2 Phương pháp thống kê mô tả 21  3.2.3 Phương pháp so sánh .22  3.2.4 Phương pháp hồi quy tương quan 22  CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 28  4.1 Thực trạng vay vốn yếu tố ảnh hưởng đến việc vay vốn người nơng dân địa bàn Bình Khương 28  4.1.1 Thực trạng vay vốn người dân năm 2012 28  4.1.2 Yếu tố ảnh hưởng đến việc vay vốn người nông dân địa bàn 31  4.1.3 Thông tin điều tra nông hộ 32  4.1.4 Tác động vốn tín dụng đến quy mô sản xuất lúa 36  4.1.5 Tác động vay vốn đến sản xuất lúa hộ điều tra 37  4.1.6 So sánh hiệu theo quy mô 38  4.2 So sánh hiệu kinh tế nhóm hộ vay khơng vay vốn tín dụng việc canh tác lúa .38  4.3 Đánh giá tác động vốn tín dụng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp người dân Cụ thể đến suất lúa 41  4.3.1 Mơ hình hồi quy yếu tố ảnh hưởng đến suất 41  4.3.2 Kiểm định mơ hình 41  4.3.3 Kết phân tích hồi quy ý nghĩa mơ hình .44  4.3.4 Đánh giá tác động vốn tín dụng đến suất lúa nói riêng nơng nghiệp nơng thơn nói chung .46  4.4 Đề xuất số ý kiến nhằm nâng cao suất lúa hoạt động tín dụng nơng thơn địa bàn Bình Khương 47  CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 49  5.1 Kết luận 49  5.2 Kiến nghị 51  5.2.1 Đối với hộ nông dân .51  5.2.2 Đối với hệ thống tín dụng quyền địa phương .51  TÀI LIỆU THAM KHẢO 53  vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT DT Doanh thu ĐTTTH điều tra thông tin tổng hợp Đvt Đơn vị tính HTX Hợp tác LĐBQ Lao động bình quân LN Lợi nhuận GĐ Gia đình NH-CS Ngân hàng sách NHNN ngân hàng nơng nghiệp phát triển nông &PTNT thôn NHNN Ngân hàng nhà nước QTD Qũy tín dụng TCP Tổng chi phí TN Thu nhập UBND Uỷ ban nhân dân   vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1 Diện tích suất sản lượng lúa qua năm 2010 đến 2012 15  Bảng 4.1 Tình hình vay vốn người dân xã( 2009& 2012) .28  Bảng 4.2 Mức độ vay vốn hộ 29  Bảng 4.3 Vấn đề quan tâm người dân vay vốn 31  Bảng 4.4 Nguồn thông tin ảnh hưởng đến định vay vốn .31  Bảng 4.5 Tình hình nhân 33  Bảng 4.6 Số lao động hộ điều tra 34  Bảng 4.7 Kinh nghiệm trồng lúa .35  Bảng 4.8 Quy mô sản xuất lúa 35  Bảng 4.9: Ảnh hưởng vốn tín dụng đến quy mơ sản xuất lúa 36  Bảng 4.10 Các tiêu so sánh trước sau vay vốn 37  Bảng 4.11 Hiệu sản xuất theo quy mơ nơng hộ tính 1ha 38  Bảng 4.12 Kết sản xuất lúa nhóm hộ( xét ha) .40  Bảng 4.13 Kết ước lượng hàm hồi qui 41  viii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1 Vị Trí Địa Lí Bình Khương 8  Hình 2.2 Biểu đồ cấu kinh tế Bình Khương( năm 2012) 10  Hình 4.1 Biểu đồ mục đích vay vốn người dân .30  Hình 4.2 Biểu đồ thể trình độ học vấn hộ điều tra 32  ix TÀI LIỆU THAM KHẢO Kiều Đức Mạnh “Phân tích hoạt động tín dụng chi nhánh ngân hàng nơng nghiệp phát triển nông thôn huyện Ninh Sơn tỉnh Ninh Thuận” 2011 Lê Vũ (2012) “Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ ngư hộ ven biển tỉnh Quảng Ngãi” Nguyễn Duyên Linh, 2003 Bài giảng kinh tế lượng, Tủ Sách Đại Học Nông Lâm TPHCM Thái Hữu Thọ, 2011 “Ảnh hưởng vốn tín dụng ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn đến thu nhập hộ nông dân huyện Trảng Bom Tỉnh Đồng Nai” chuyên ngành kinh tế nông lâm Trần Độc Lập, 2003 “Tác động tín dụng nơng thơn đến hoạt động sản xuất nông nghiệp huyện Bến Lức tỉnh Long An (2003)” http://luattaichinh.wordpress.com/2008/12/24/ho%E1%BA%A1td%E1%BB%99ng-tin-d%E1%BB%A5ng-nong-nghi%E1%BB%87p-nongthon-vn-th%E1%BB%B1c-tr%E1%BA%A1ng-va-d%E1%BB%8Bnhh%C6%B0%E1%BB%9Bng-phat-tri%E1%BB%83n-sau-khi-gianh%E1%BA%ADp-wto/ http://ub.com.vn/threads/341-Tin-dung-la-gi-Nghe-tin-dung-la-gi-Phan-I.html http://vi.wikipedia.org/wiki/Ngh%C4%A9a_H%C3%A0nh 53 PHỤC LỤC Phụ lục Bảng câu hỏi điều tra nông hộ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ Đề tài: “Tình hình vay vốn đánh giá tác động tín dụng nơng thơn đến sản xuất lúa Bình Khương, huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi” BẢNG CÂU HỎI Tôi sinh viên đến từ lớp DH10KT, chuyên ngành Kinh Tế Nông Lâm thuộc khoa kinh tế , trường ĐH Nông Lâm TP.HCM Tôi thực nghiên cứu đề tài :Thực trạng vay vốn đánh giá tác động tín dụng nơng thôn đến sản xuất nông nghiệp nông hộ Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi: nhằm giúp hiểu rõ tình hình vay vốn thấy tác động vốn tín dụng nơng thơn đến sản xuất nơng nghiệp địa bàn Số liệu thu thập cho khảo sát phục vụ cho mục đích nghiên cứu, ngồi khơng có mục đích khác Mong bác, cô, chú, ông(bà) giúp đỡ cháu Số phiếu…… Ngày… tháng …… năm 2013 A- THÔNG TIN CHUNG Họ tên………………………………… Giới tính ☐ nam ☐ nữ Địa …………………………… Trình độ học vấn………………… Gia đình có người ……… - Lao động chính………… - Lao động khác……… Ơng / Bà có năm canh tác lúa…………………(năm) Quy mơ diện tích …………………………… (ha) Tuổi……… Dân tộc …… SĐT………………………… - Lao động trồng lúa ……… B- THÔNG TIN VỀ SẢN XUẤT LÚA Mùa/vụ vừa qua, Ông /Bà cho biết: Hạng mục Đơn vị Số (1000đ) lượng Sản lượng trung bình Kg/ha Giá bán trung bình Đồng Chi phí vật chất Đồng + giống Đồng Kali Đồng Phân Urê Đồng bón Lân Đồng NPK Đồng +thuốc BVTV Đồng +Khấu hao thiết bị Đồng Thành tiền Chi phí lao động +lao động nhà Đồng +lao động thuê Đồng Chi phí khác Đồng Tổng chi phí Đồng (Xét ha) Tác động vay tín dụng: Chỉ tiêu So sánh Trước vay Sau vay Mức đầu tư ban đầu Số lđbq gia đình Diện tích canh tác Sản lượng Doanh thu Lợi nhuận (xét ha) C- THƠNG TIN VỀ TÍN DỤNG Năm vừa qua Ơng/ Bà vay tổ chức tín dụng tiền………….(đồng) 10 Thời hạn vay năm…………… 11 Mục đích vay ☐ trồng trọt ☐ chăn ni ☐ bn bán 12 ☐ khác Ơng/ Bà tiếp cận vốn tín dụng nhờ từ nguồn thơng tin nào? ☐cán tín dụng ☐bạn bè, người thân ☐phương tiện thơng tin ☐khác 13 Lãi suất ………… Ơng/ Bà cho biết, vấn đề mà ông/ bà quan tâm vay vốn tín dụng? ☐lãi suất ☐mức vay ☐thời hạn vay ☐thủ tục vay Cụ thể nào? 14 Ơng/ Bà có hài lòng với hệ thống tín dụng khơng? ☐rất hài lòng ☐hài lòng ☐bình thường ☐Khơng hài lòng ☐rất khơng hài lòng 15 Ơng/Bà có sáng kiến, đề xuất để nâng cao hệ thống tín dụng xã? Một lần , xin chân thành cảm ơn Ơng/Bà nhiều, nhiệt tình giúp đỡ tơi hồn thành đề tài Phụ lục Kết xuất mơ hình suất lúa Dependent Variable: LOGY Method: Least Squares Date: 11/05/13 Time: 06:49 Sample: 60 Included observations: 60 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob LOGX1 0.055362 0.076230 -3.726257 0.0479 LOGX2 0.091171 0.073574 -4.239175 0.0228 LOGX3 0.086010 0.089562 1.960345 0.0343 LOGX4 0.041216 0.282421 -2.145940 0.0885 LOGX5 0.036551 0.050783 2.719751 0.0479 LOGX6 0.012274 0.061793 3.198639 0.0843 DUMD 0.063173 0.023438 2.695360 0.0004 C 2.622251 0.531014 4.938191 0.0000 R-squared 0.727624 Mean dependent var 2.949502 Adjusted R-squared 0.640381 S.D dependent var 0.080354 S.E of regression 0.072746 Akaike info criterion -2.280107 Sum squared resid 0.275186 Schwarz criterion -2.000861 Log likelihood 76.40322 Hannan-Quinn criter -2.170879 F-statistic 2.854947 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.013446 1.800253 Phụ lục Kiểm định phương sai sai số thay đổi Heteroskedasticity Test: White F-statistic 1.106419 Probability 0.4016 Obs*R-squared 36.04532 Probability 0.3730 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 11/13/13 Time: 14:25 Sample: 60 Included observations: 60 Collinear test regressors dropped from specification Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 5.472008 3.852690 1.420308 0.1679 LOGX1 0.961030 0.676128 1.421372 0.1676 LOGX1^2 0.052188 0.093463 0.558377 0.5816 LOGX1*LOGX2 -0.019206 0.142929 -0.134376 0.8942 LOGX1*LOGX3 0.096782 0.158916 0.609010 0.5480 LOGX1*LOGX4 -0.866854 0.332947 -2.603579 0.0153 LOGX1*LOGX5 -0.055117 0.055301 -0.996674 0.3285 LOGX1*LOGX6 0.192492 0.075057 2.564602 0.0167 LOGX1*DUMD -0.014335 0.035132 -0.408042 0.6867 LOGX2 0.610301 0.796409 0.766316 0.4507 LOGX2^2 0.011829 0.077525 0.152583 0.8800 LOGX2*LOGX3 -0.235526 0.150194 -1.568148 0.1294 LOGX2*LOGX4 0.043655 0.399208 0.109353 0.9138 LOGX2*LOGX5 0.042670 0.056437 0.756067 0.4567 LOGX2*LOGX6 0.002343 0.090079 0.026013 0.9795 LOGX2*DUMD 0.020984 0.036001 0.582890 0.5652 LOGX3 -0.414400 1.089130 -0.380487 0.7068 LOGX3^2 -0.122340 0.139170 -0.879066 0.3877 LOGX3*LOGX4 0.942164 0.451672 2.085946 0.0473 LOGX3*LOGX5 0.022377 0.103034 0.217181 0.8298 LOGX3*LOGX6 -0.199304 0.092010 -2.166109 0.0400 LOGX3*DUMD 0.073391 0.037268 1.969283 0.0601 LOGX4 -7.499615 3.719068 -2.016531 0.0546 LOGX4^2 1.712831 0.988880 1.732093 0.0956 LOGX4*LOGX5 0.079398 0.253941 0.312661 0.7571 LOGX4*LOGX6 -1.130318 0.437521 -2.583463 0.0160 LOGX4*DUMD -0.148232 0.106632 -1.390126 0.1767 LOGX5 -0.139975 0.588083 -0.238020 0.8138 LOGX5^2 -0.084825 0.053603 -1.582477 0.1261 LOGX5*LOGX6 -0.052292 0.043446 -1.203609 0.2400 LOGX5*DUMD -0.010547 0.023964 -0.440130 0.6636 LOGX6 2.285947 0.677462 3.374283 0.0024 LOGX6^2 0.107461 0.071547 1.501974 0.1456 LOGX6*DUMD 0.019079 0.019438 0.981526 0.3357 DUMD -0.029348 0.198060 -0.148179 0.8834 R-squared 0.600755 Mean dependent var 0.004586 Adjusted R-squared 0.057783 S.D dependent var 0.007722 S.E of regression 0.007496 Akaike info criterion -6.657767 Sum squared resid 0.001405 Schwarz criterion -5.436066 Log likelihood 234.7330 Hannan-Quinn criter -6.179892 F-statistic 1.106419 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.401554 1.763517 Phụ lục Mơ hình hồi qui bổ sung Dependent Variable: LOGX1 Method: Least Squares Date: 11/05/13 Time: 08:30 Sample: 60 Included observations: 60 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob LOGY -0.181376 0.249740 -0.726257 0.4709 LOGX2 0.386237 0.124053 3.113491 0.0030 LOGX3 0.230950 0.160372 1.440090 0.1558 LOGX4 -0.399312 0.508283 -0.785609 0.4357 LOGX5 -0.095105 0.091428 -1.040215 0.3031 LOGX6 -0.020693 0.111851 -0.185002 0.8539 DUMD -0.071101 0.044203 -1.608518 0.1138 C -0.221967 1.164505 -0.190611 0.8496 R-squared 0.211622 Mean dependent var -0.623743 Adjusted R-squared 0.105494 S.D dependent var 0.139220 S.E of regression 0.131672 Akaike info criterion -1.093438 Sum squared resid 0.901552 Schwarz criterion -0.814192 Log likelihood 40.80314 Hannan-Quinn criter -0.984209 F-statistic 1.994030 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.073610 1.631344 Phụ lục Mơ hình hồi qui bổ sung Dependent Variable: LOGX2 Method: Least Squares Date: 11/05/13 Time: 08:31 Sample: 60 Included observations: 60 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob LOGY 0.314605 0.253883 1.239175 0.2208 LOGX1 0.406817 0.130663 3.113491 0.0030 LOGX3 -0.232441 0.164715 -1.411172 0.1641 LOGX4 0.519188 0.519773 0.998875 0.3225 LOGX5 0.069845 0.094307 0.740607 0.4623 LOGX6 0.001650 0.114830 0.014373 0.9886 DUMD 0.058438 0.045768 1.276823 0.2073 C -0.494209 1.193577 -0.414057 0.6805 R-squared 0.222377 Mean dependent var 0.324607 Adjusted R-squared 0.117697 S.D dependent var 0.143866 S.E of regression 0.135135 Akaike info criterion -1.041526 Sum squared resid 0.949589 Schwarz criterion -0.762280 Log likelihood 39.24579 Hannan-Quinn criter -0.932298 F-statistic 2.124351 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.057063 1.989337 Phụ lục Mơ hình hồi qui bổ sung Dependent Variable: LOGX3 Method: Least Squares Date: 11/05/13 Time: 08:32 Sample: 60 Included observations: 60 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob LOGY 0.202613 0.210979 0.960345 0.3413 LOGX1 0.166063 0.115314 1.440090 0.1558 LOGX2 -0.158680 0.112446 -1.411172 0.1641 LOGX4 -0.361160 0.430653 -0.838633 0.4055 LOGX5 0.085327 0.077431 1.101973 0.2755 LOGX6 0.007868 0.094871 0.082931 0.9342 DUMD 0.120712 0.034563 3.492494 0.0010 C 3.235285 0.880036 3.676310 0.0006 R-squared 0.294453 Mean dependent var 3.185743 Adjusted R-squared 0.199475 S.D dependent var 0.124791 S.E of regression 0.111653 Akaike info criterion -1.423273 Sum squared resid 0.648254 Schwarz criterion -1.144027 Log likelihood 50.69820 Hannan-Quinn criter -1.314045 F-statistic 3.100238 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.008278 1.340628 Phụ lục Mơ hình hồi qui bổ sung Dependent Variable: LOGX4 Method: Least Squares Date: 11/05/13 Time: 08:33 Sample: 60 Included observations: 60 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob LOGY -0.009933 0.068065 -0.145940 0.8845 LOGX1 -0.029375 0.037391 -0.785609 0.4357 LOGX2 0.036261 0.036302 0.998875 0.3225 LOGX3 -0.036949 0.044059 -0.838633 0.4055 LOGX5 -0.008314 0.025028 -0.332210 0.7411 LOGX6 0.127005 0.024713 5.139169 0.0000 DUMD 0.013963 0.012130 1.151143 0.2549 C 1.565819 0.229514 6.822319 0.0000 R-squared 0.449688 Mean dependent var 1.612740 Adjusted R-squared 0.375608 S.D dependent var 0.045196 S.E of regression 0.035713 Akaike info criterion -3.703049 Sum squared resid 0.066321 Schwarz criterion -3.423803 Log likelihood 119.0915 Hannan-Quinn criter -3.593820 F-statistic 6.070269 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.000033 2.180391 Phụ lục Mơ hình hồi qui bổ sung Dependent Variable: LOGX5 Method: Least Squares Date: 11/05/13 Time: 08:34 Sample: 60 Included observations: 60 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob LOGY 0.269872 0.374951 0.719751 0.4749 LOGX1 -0.214337 0.206050 -1.040215 0.3031 LOGX2 0.149445 0.201788 0.740607 0.4623 LOGX3 0.267440 0.242692 1.101973 0.2755 LOGX4 -0.254722 0.766752 -0.332210 0.7411 LOGX6 -0.274280 0.163607 -1.676460 0.0997 DUMD -0.104626 0.066423 -1.575142 0.1213 C -0.787316 1.745388 -0.451084 0.6538 R-squared 0.171272 Mean dependent var 0.236757 Adjusted R-squared 0.059712 S.D dependent var 0.203850 S.E of regression 0.197670 Akaike info criterion -0.280869 Sum squared resid 2.031820 Schwarz criterion -0.001623 Log likelihood 16.42607 Hannan-Quinn criter -0.171640 F-statistic 1.535251 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.176192 2.370084 Phụ lục Mơ hình hồi qui bổ sung Dependent Variable: LOGX6 Method: Least Squares Date: 11/05/13 Time: 08:35 Sample: 60 Included observations: 60 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob LOGY 0.061772 0.310978 0.198639 0.8433 LOGX1 -0.031787 0.171819 -0.185002 0.8539 LOGX2 0.002407 0.167471 0.014373 0.9886 LOGX3 0.016808 0.202678 0.082931 0.9342 LOGX4 2.652092 0.516055 5.139169 0.0000 LOGX5 -0.186951 0.111516 -1.676460 0.0997 DUMD -0.008699 0.056119 -0.155003 0.8774 C -3.234340 1.372366 -2.356761 0.0222 R-squared 0.435459 Mean dependent var 1.250536 Adjusted R-squared 0.359463 S.D dependent var 0.203909 S.E of regression 0.163196 Akaike info criterion -0.664169 Sum squared resid 1.384905 Schwarz criterion -0.384923 Log likelihood 27.92507 Hannan-Quinn criter -0.554941 F-statistic 5.730038 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.000060 1.989155 Phụ lục 10 Kiểm định tượng tự tương quan Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 0.570637 Probability 0.4535 Obs*R-squared 0.663909 Probability 0.4152 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 11/05/13 Time: 09:04 Sample: 60 Included observations: 60 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob LOGX1 0.012990 0.078454 0.165572 0.8691 LOGX2 -0.006591 0.074393 -0.088598 0.9297 LOGX3 0.017910 0.093006 0.192563 0.8481 LOGX4 0.025633 0.285617 0.089747 0.9288 LOGX5 -0.000800 0.051005 -0.015684 0.9875 LOGX6 -0.004988 0.062400 -0.079939 0.9366 DUMD -0.001455 0.023614 -0.061605 0.9511 C -0.081054 0.543909 -0.149021 0.8821 RESID(-1) 0.113698 0.150513 0.755405 0.4535 R-squared Adjusted R-squared 0.011065 Mean dependent var 5.55E-16 -0.144062 S.D dependent var 0.068295 S.E of regression 0.073049 Akaike info criterion -2.257901 Sum squared resid 0.272141 Schwarz criterion -1.943749 Log likelihood 76.73703 Hannan-Quinn criter -2.135019 F-statistic 0.071330 Prob(F-statistic) 0.999734   Durbin-Watson stat 1.960379 ... TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH **************** VÕ THỊ MỸ TIÊN TÁC ĐỘNG CỦA TÍN DỤNG NƠNG THƠN ĐẾN SẢN XUẤT LÚA Ở XÃ BÌNH KHƯƠNG HUYỆN BÌNH SƠN TỈNH QUẢNG NGÃI Ngành: KINH TẾ NÔNG LÂM LUẬN... Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khố luận “TÁC ĐỘNG CỦA TÍN DỤNG NƠNG THƠN ĐẾN SẢN XUẤT LÚA Ở XÃ BÌNH KHƯƠNG HUYỆN BÌNH SƠN TỈNH QUẢNG NGÃI” VÕ THỊ MỸ TIÊN, sinh viên khóa 36, ngành KINH... vấn đề huy động sử dụng nguồn vốn nơng hộ Xã Bình Khương, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi xã nông, thu nhập từ sản xuất nông nghiệp nguồn thu chủ yếu bà đây, sản xuất nơng nghiệp mang tính thời
- Xem thêm -

Xem thêm: TÁC ĐỘNG CỦA TÍN DỤNG NÔNG THÔN ĐẾN SẢN XUẤT LÚA Ở XÃ BÌNH KHƯƠNG HUYỆN BÌNH SƠN TỈNH QUẢNG NGÃI , TÁC ĐỘNG CỦA TÍN DỤNG NÔNG THÔN ĐẾN SẢN XUẤT LÚA Ở XÃ BÌNH KHƯƠNG HUYỆN BÌNH SƠN TỈNH QUẢNG NGÃI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay