TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TÔM SÚ LUÂN CANH TRÊN ĐẤT LÚA Ở ĐỊA BÀN XÃ TÂN PHÚ HUYỆN THỚI BÌNH TỈNH CÀ MAU

65 5 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM ********** VÕ MỘNG TIỀN TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TƠM LUÂN CANH TRÊN ĐẤT LÚA ĐỊA BÀN TÂN PHÚ - HUYỆN THỚI BÌNH - TỈNH MAU KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KINH DOANH NƠNG NGHIỆP Thành phố Hồ Chính Minh Tháng 12 năm 2013   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP.HCM ********** VÕ MỘNG TIỀN TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TƠM LN CANH TRÊN ĐẤT LÚA ĐỊA BÀN TÂN PHÚ - HUYỆN THỚI BÌNH - TỈNH MAU KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KINH DOANH NÔNG NGHIỆP GVHD: ThS Trang Thị Huy Nhất Thành phố Hồ Chính Minh Tháng 12 năm 2013 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luậnTình Hình Sản Xuất Tơm Ln Canh Trên Đất Lúa Địa Bàn Tân Phú, Huyện Thới Bình, Tỉnh Mau.” Võ Mộng Tiền, sinh viên khóa 36, ngành Kinh Doanh Nơng Nghiệp, bảo vệ thành công trước Hội đồng vào ngày _ ThS Trang Thị Huy Nhất Người hướng dẫn Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm 2013 tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm 2013 LỜI CẢM TẠ Lời xin bày tỏ lòng biết ơn yêu thương sâu sắc đến Cha Mẹ, người sinh thành, nuôi dưỡng theo dõi bước chân ngày hôm Tôi xin cảm ơn chân thành đến Quý Thầy Cô trường Đại Học Nông Lâm , đặc biệt Quý Thầy Cô Khoa Kinh Tế dạy bảo tận tình trang bị cho tơi kiến thức quý báu suốt trình học tập trường Xin chân thành cảm ơn cô Trang Thị Huy Nhất, tận tình giảng dạy, hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt q trình làm đề tài Xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo UBND Tân Phú tận tâm giúp đỡ, đặc biệt cô nuôi tôm địa bàn nhiệt tình chia thơng tin q báo giúp tơi hồn thành q trình thu thập số liệu Xin chân thành cảm ơn tất anh chị, bạn bè ủng hộ, cổ vũ giúp đỡ suốt thời gian học tập trường trình thực đề tài tốt nghiệp Một lần cho gửi lời cảm ơn, lời chúc sức khỏe đến ba mẹ, người thân gia đình, q thầy cô, người bạn thân người hỗ trợ giúp đỡ tơi suốt q trình học tập làm đề tài Sinh viên Võ Mộng Tiền NỘI DUNG TÓM TẮT VÕ MỘNG TIỀN, Tháng 12 năm 2013 “ Tình Hình Sản Xuất Tơm Ln Canh Trên Đất Lúa Địa Bàn Tân PhúHuyện Thới BìnhTỉnh Mau” VO MONG TIEN, December 2013 "Shrimp production situation on the land rice rotation in Tan Phu commune - Thoi Binh District - Ca Mau Province" Đề tài tiến hành đánh giá tình hình sản xuất tôm luân canh đất lúa địa bàn Tân Phú- Huyện Thới Bình- Tỉnh Mau Nguồn số liệu sử dụng dựa sở điều tra trực tiếp 40 nông hộ sản xuất tôm có 30 hộ sản xuất tơm quảng canh 10 hộ sản xuất tôm quảng canh cải tiến địa bàn Tân Phú số liệu thứ cấp thu thập Ủy Ban Tân Phú Các số liệu thu thập xử lí, tổng hợp, phân tích dựa cơng cụ Excel, Word, phần mềm Eview Sau tính tốn, phân tích liệu thu thập cho thấy hoạt động nuôi tôm địa bàn đạt thành tương đối cao Đặc biệt, đề tài so sánh kết hiệu kinh tế hộ ni tơm theo hình thức QC hộ ni tơm QCCT, kết cho thấy hộ ni theo hình thức QCCT đem lại lợi nhuận cao so với hộ ni tơm QC Ngồi ra, qua phân tích hồi qui cho thấy suất tôm chịu ảnh hưởng yếu tố lao động, thuốc – hóa chất, tham gia khuyến ngư hộ nuôi tôm Tuy nhiên, q trình sản xuất tơm địa bàn tồn số khó khăn hạn chế như: bệnh tôm nhiều, hộ nuôi chủ yếu dựa vào kinh nghiệm thân quan tâm đến buổi tập huấn khuyến ngư Để khắc phục khó khăn đề tài đưa số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao suất hiệu kinh tế để mang lại lợi nhuận cao cho nông hộ MỤC LỤC NỘI DUNG TÓM TẮT V DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VII DANH MỤC CÁC BẢNG VIII DANH MỤC CÁC HÌNH IX DANH MỤC PHỤ LỤC X CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu .2 1.3.1 Phạm vi không gian 1.3.2 Phạm vi thời gian 1.4 Cấu trúc khóa luận .3 CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan tài liệu nghiên cứu .4 2.2.1 Điều kiện tự nhiên 2.2.2 Điều kiện kinh tế hội 2.2.3 Hiện trạng sử dụng đất địa phương CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 11 3.1 Cơ sở lý luận 11 3.1.1 Giới thiệu tôm 11 3.1.2 Giới thiệu số vấn đề nuôi tôm 14 3.1.3 Những vấn đề kinh tế nông hộ( KTNH) .15 3.1.4 Các tiêu xác định kết kinh tế hiệu kinh tế .16 3.2 Phương pháp nghiên cứu 17 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 17 3.2.2 Phương pháp xử lý số liệu 17 3.2.3 Phương pháp phân tích hồi qui 17 v    CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 20 4.1 Mô tả sơ lược mẫu điều tra hộ nuôi tôm luân canh đất lúa Tân Phú 20 4.2 Tình hình sản xuất tơm Tân Phú 20 4.2.1 Tình hình phân bố diện tích sản lượng địa bàn .20 4.2.2 Đặc điểm nông hộ điều tra .22 4.3 Tình hình tiêu thụ tơm địa bàn Tân Phú 27 4.4 So sánh đánh giá kết quả, hiệu kinh tế hộ nuôi tôm QC QCCT 27 4.4.1 Chi phí đầu tư xây dựng trung bình cho tôm 28 4.4.2 Chi phí trung bình đầu tư cho tơm giai đoạn kinh doanh năm 2012 29 4.4.3 Sản lượng, doanh thu trung bình tôm giai đoạn kinh doanh 30 4.4.5 So sánh kết hiệu kinh tế trung bình tơm QC QCCT năm 2012 32 4.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình hình sản xuất tơm huyện qua điều tra nông hộ 33 4.5.1 Thiết lập mơ hình hồi quy suất tơm .33 4.5.2 kết ước lượng mơ hình 34 4.5.3 Phân tích kết mơ hình 35 4.6 Những thuận lợi khó khăn nơng hộ thực sản xuất tơm theo hình thức QC QCCT 37 4.6.1 Nuôi tôm QC 37 4.6.2 Nuôi tôm QCCT .37 4.7 Những nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu sản xuất tôm địa phương 38 4.8 Các giải pháp phát triển nghề nuôi tôm địa phương 39 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 41 5.1 Kết luận 41 5.2 Kiến nghị 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO .44 PHỤ LỤC 41 vi      DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DT/CP Doanh thu/chi phí LN/CP Lợi nhuận/chi phí MMTB Máy móc thiết bị TN/CP Thu nhập/chi phí TTTH Tính tốn tổng hợp UBND Ủy Ban Nhân Dân QC Quảng canh QCCT Quảng canh cải tiến vii  DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Kết sản xuất lúa Tân Phú qua năm 2011 2012 Bảng 2.2 Diện tích trồng Tân Phú qua năm 2011 2012 Bảng 2.3 Kết nuôi trồng thủy sản Tân Phú qua năm 2011 2012 Bảng 2.4 Kết chăn nuôi Tân Phú qua năm 2011 2012 Bảng 3.1 Giá trị dinh dưỡng tôm so với loại thủy hải sản thơng dụng khác ( Tính 100 gam phần ăn được) .12 Bảng 3.2 Giá tôm tuần thứ tháng 8/2013( từ ngày 7-13/8/2013) 13 Bảng 4.1: Phân bố diện tích sản lượng tơm địa bàn Tân Phú năm 2012 21 Bảng 4.2 Độ tuổi chủ hộ 22 Bảng 4.3 Trình độ học vấn chủ hộ 22 Bảng 4.4 Tình hình nhân nơng hộ 23 Bảng 4.5 Kinh nghiệm nuôi tôm chủ hộ 23 Bảng 4.6 Quy mô nuôi nông hộ 24 Bảng 4.7 Thời gian sử dụng ao nuôi hộ điều tra .24 Bảng 4.8 Hình thức cấp nước nông hộ 27 Bảng 4.9 Chi phí đầu tư xây dựng trung bình cho tơm 28 Bảng 4.10 Chi phí trung bình đầu tư cho tôm giai đoạn kinh doanh năm 2012 .29 Bảng 4.11 So sánh kết hiệu kinh tế trung bình tôm QC QCCT năm 2012 32 Bảng 4.12 Kết ước lượng mơ hình hồi quy suất tơm 35 viii  DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1 Biểu đồ thể tình hình tham gia khuyến ngư nơng hộ 25 Hình 4.2 Biểu đồ thể tình hình vay vốn nơng hộ 26 Hình 4.3 Biểu đồ biểu thị dự định mở rộng diện tích đất ni tơm nơng hộ 26 Hình 4.4 Sản lượng doanh thu trung bình tơm giai đoạn kinh doanh năm 2012 31 ix      CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Năm 2012, tổng diện tích ni tơm Tân Phú 6940 ha, với tổng sản lượng thu 2067 phân bố qua 12 ấp Hai hình thức ni tơm QCCT QC luân canh đất lúa thực địa bàn năm qua góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân, thích hợp nước mặn tràn vào gây ảnh hưởng đến việc sản xuất lúa phương Kết điều tra phân tích cho thấy hình thức ni tơm QCCT có kết hiệu sản xuất cao so với hình thức ni tơm QC Năm 2012 doanh thu hộ nuôi QCCT 226.740.000 đồng/ha/năm cao gấp lần so với hộ nuôi QC 37.963.500 đồng/ha/năm, với tổng chi phí sản xuất hộ nuôi tôm QCCT cao 119.936.900 đồng/ha/năm cao gấp 5,1 lần tổng chi phí hộ nuôi QC 23.358.000 đồng Lợi nhuận hộ nuôi tôm QCCT cao gấp 7,3 lần so với hộ nuôi QC, thu nhập cao 5,6 lần hộ nuôi QCCT so với hộ nuôi QC Doanh thu/chi phí (DT/CP) hộ ni tơm QCCT 1,9 lần, hộ ni tơm QC có tỉ suất DT/CP 1,6 lần Thu nhập/chi phí (TN/CP) hộ ni QCCT 1,của hộ nuôi QC 0,9 Lợi nhuận/chi phí hộ ni tơm QCCT 0,9, hộ nuôi tôm QC 0,6 Năng suất tôm luân canh đất lúa địa bàn Tân Phú chịu ảnh hưởng yếu tố lao động, thuốc- hóa chất, khuyến ngư khơng chịu ảnh hưởng yếu tố giống, phân bón, vơi kinh nghiệm Điều tra cho thấy, bên cạnh kết đạt tồn khó khăn cần khắc phục, giải quyết, là: -Nhiều nơng dân sản xuất theo kinh nghiệm chủ yếu, số hộ không gia tham gia khuyến ngư chiếm tỷ lệ 35% tổng số 40 hộ điều tra địa bàn                 -Trình độ học vấn hầu hết nơng dân thấp, chủ yếu tập trung cấp chiếm 42,5%, lại mang nặng tư tưởng sản xuất nhỏ lẻ manh mún, sợ áp dụng áp dụng khơng thành cơng lại đổ quyền Vì nâng cao trình độ học vấn cho nơng dân nói chung hệ trẻ nói riêng việc làm cần thiết -Thị trường tiêu thụ sản phẩm địa phương chưa ổn định, sản phẩm làm tiêu thụ chủ yếu theo phương pháp truyền thống( bán cho thương lái nhỏ, lẻ), giá trị sản xuất chưa cao -Nguồn giống chưa đạt chất lượng cao nguồn sản xuất giống địa phương khan Chủ yếu chuyển từ vùng khác đến -Nguồn nước nuôi địa bàn chủ yếu lấy trực tiếp từ kênh rạch, hộ qua ao lắng xử lý, nguồn bệnh dể lây lan, gây ảnh hưởng đến xuất tôm Do cần khắc phục nhược điểm cao hiệu sản xuất cho tơm 5.2 Kiến nghị a) Về phía quyến địa phương - Học hỏi kinh nghiệm địa phương áp dụng có hiệu hình thức này, đưa vào áp dụng triển khai cụ thể phương pháp phù hợp cho địa phương - Thường xuyên mở lớp tập huấn kỹ thuật, vận động hướng dẫn nông dân sản xuất theo kỹ thuật Thường xuyên theo dõi, kiểm tra để kịp thời khắc phục vấn đề xấu - Phối hợp đồng ngành, cấp địa bàn phòng kinh tế, hội nơng dân, hội phụ nữ… giúp đỡ bà nơng dân chuyển đổi sang hình thức sản xuất có hiệu cao Tuyên truyền lợi chuyển đổi hình thức ni tơm để nơng dân hiểu rõ tự nguyện chuyển đổi - Liên kết với doanh nghiệp chế biến thủy sản để tìm hiểu thơng tin nhu cầu thị trường tiêu thụ loại sản phẩm địa phương để có biện pháp điều chỉnh sản xuất cho phù hợp với nhu cầu thị trường Tổ chức thu mua tập trung, ổn định thị trường đầu Có nơng dân yên tâm sản xuất 42                - Thành lập câu lạc nông dân sản xuất giỏi, hợp tác sản xuất tôm thu hút nông dân tham gia Thường xuyên tổ chức hội thảo tổng kết, rút kinh nghiệm sản xuất b) Đối với Nhà nước - Quy hoạch phát triển cho vùng, địa phương, tạo vùng chuyên canh Đầu tư xây dựng sở hạ tầng phục vụ sản xuất tiêu thụ cho toàn vùng, đảm bảo ổn định sản xuất lâu dài, phát triển ngành nông nghiệp bền vững - Mở lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật sản xuất có hiệu cho cán địa phương - Hổ trợ vay vốn cho nơng dân, đồng thời có biện pháp thu hồi triệt để nợ, tạo an toàn cho ngân hàng cho vay vốn kéo dài thời gian vay vốn để nông dân đủ thời gian thu hồi vốn trả nợ 43                TÀI LIỆU THAM KHẢO TRẦN HOÀI NAM, Bài Giảng Môn Kinh Tế Lượng Căn Bản Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm TP.HCM TRẦN ĐỨC LUÂN, 2009.Hướng Dẫn Thực Hành Kinh Tế Lượng Bằng Phần Mềm Eview Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm TP.HCM, 2009 NGUYỄN QUỐC NGHI, BÙI VĂN TRỊNH, HUỲNH MINH TRUYỀN( Nghiên cứu khoa học- Đại Học Cần Thơ, tháng 11/2010) Nghiên cứu: “ Nhân tố ảnh hưởng đến suất lợi nhuận nuôi tôm nông hộ tỉnh Trà Vinh(2008-2009)” Báo cáo thống kê tình hình ni trồng thủy sản năm 2011-2012 Tân Phú, huyện Thới Bình, tỉnh Mau Phòng Nơng nghiệp Tân Phú, huyện Thới Bình, Tỉnh Mau Báo cáo thống kê tình hình sản xuất lúa loại trồng năm 2011-2012 Tân Phú, huyện Thới Bình, tỉnh Mau Phòng Nơng nghiệp Tân Phú, huyện Thới Bình, Tỉnh Mau Một số trang Web www.google.com.vn www.vasep.com.vn   44        PHỤ LỤC Phụ lục 1: Kết xuất Eview mơ hình hàm suất Dependent Variable: LOG(NS) Method: Least Squares Date: 12/06/13 Time: 10:53 Sample: 30 Included observations: 30 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C -2.522524 2.400420 -1.050868 0.0000 LOG(LD) 0.260354 0.147870 1.760694 0.0922 LOG(G) 0.023413 0.152504 0.153521 0.8794 LOG(KN) 0.093738 0.101843 0.920412 0.3673 LOG(THC) 0.168101 0.096016 1.750765 0.0939 LOG(PB) 0.041997 0.119024 0.352848 0.7276 LOG(V) 0.014671 0.092439 0.158715 0.8753 DUM 0.325909 0.096606 3.373576 0.0027 R-squared 0.841503 Mean dependent var 5.650741 Adjusted R-squared 0.800300 S.D dependent var 0.414376 S.E of regression 0.185176 Akaike info criterion -0.311844 Sum squared resid 0.754382 Schwarz criterion 0.061809 Log likelihood 12.67766 F-statistic 17.60253 Durbin-Watson stat 1.518972 Prob(F-statistic) 0.000000 Estimation Command: ===================== LS LOG(NS) C LOG(LD) LOG(G) LOG(KN) LOG(THC) LOG(PB) LOG(V) DUM Estimation Equation: ===================== LOG(NS) = C(1) + C(2)*LOG(LD) + C(3)*LOG(G) + C(4)*LOG(KN) + C(5)*LOƠG(THC) + C(6)*LOG(PB) + C(7)*LOG(V) + C(8)*DUM Substituted Coefficients: =====================                 LOG(NS) = -2.52252427 + 0.2603542569*LOG(LD) + 0.02341257667*LOG(G) + 0.09373764942*LOG(KN) + 0.1681012013*LOG(THC) + 0.04199735596*LOG(PB) + 0.01467136085*LOG(V) + 0.3259092226*DUM Phụ lục 2: Kết xuấthình hồi quy phụhình 1: Biến LnLD biến phụ thuộc Dependent Variable: LOG(LD) Method: Least Squares Date: 12/06/13 Time: 11:14 Sample: 30 Included observations: 30 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 11.14528 2.461021 4.528722 0.0002 LOG(G) -0.014028 0.215028 -0.065236 0.9485 LOG(KN) 0.314562 0.127757 2.462185 0.0217 LOG(THC) 0.270453 0.123090 2.197187 0.0383 LOG(PB) 0.131634 0.165578 0.794998 0.4347 LOG(V) -0.114337 0.128150 -0.892213 0.3815 DUM -0.057970 0.135689 -0.427228 0.6732 R-squared 0.654872 Mean dependent var 15.84067 Adjusted R-squared 0.564839 S.D dependent var 0.395835 S.E of regression 0.261120 Akaike info criterion 0.353287 Sum squared resid 1.568219 Schwarz criterion 0.680233 Log likelihood 1.700699 F-statistic 7.273669 Durbin-Watson stat 2.114820 Prob(F-statistic) 0.000000 Mơ hình 2: Biến LnG biến phụ thuộc Dependent Variable: LOG(G) Method: Least Squares Date: 12/06/13 Time: 11:16 Sample: 30 Included observations: 30   Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 6.987115 2.940938 2.375812 0.0262 LOG(LD) -0.013188 0.202160 -0.065236 0.9485 LOG(KN) 0.226950 0.130960 1.732976 0.0965 LOG(THC) 0.237999 0.121539 1.958213 0.0624             LOG(PB) 0.347126 0.145756 2.381565 0.0259 LOG(V) -0.085117 0.125136 -0.680198 0.5032 DUM -0.066282 0.131362 -0.504575 0.6187 R-squared 0.620852 Mean dependent var 14.47876 Adjusted R-squared 0.521944 S.D dependent var 0.366184 S.E of regression 0.253186 Akaike info criterion 0.291577 Sum squared resid 1.474370 Schwarz criterion 0.618523 Log likelihood 2.626343 F-statistic 6.277051 Durbin-Watson stat 1.975561 Prob(F-statistic) 0.000000 Mơ hình 3: Biến LnKN biến phụ thuộc Dependent Variable: LOG(KN) Method: Least Squares Date: 12/06/13 Time: 11:16 Sample: 30 Included observations: 30 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C -10.62825 4.386614 -2.422881 0.0237 LOG(LD) 0.663139 0.269329 2.462185 0.0217 LOG(G) 0.508895 0.293654 1.732976 0.0965 LOG(THC) 0.054161 0.196259 0.275965 0.7850 LOG(PB) -0.553788 0.214595 -2.580618 0.0167 LOG(V) 0.095784 0.188203 0.508942 0.6156 DUM 0.214447 0.192672 1.113017 0.2772 R-squared 0.673488 Mean dependent var 1.676353 Adjusted R-squared 0.588311 S.D dependent var 0.590886 S.E of regression 0.379130 Akaike info criterion 1.099090 Sum squared resid 3.306014 Schwarz criterion 1.426036 F-statistic 7.906933 Prob(F-statistic) 0.000000 Log likelihood Durbin-Watson stat -9.486345 1.830602 Mơ hình 4: Biến LnTHC biến phụ thuộc Dependent Variable: LOG(THC) Method: Least Squares Date: 12/06/13 Time: 11:17 Sample: 30 Included observations: 30               Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C -5.936594 5.063808 -1.172358 0.2531 LOG(LD) 0.641456 0.291944 2.197187 0.0383 LOG(G) 0.600413 0.306613 1.958213 0.0624 LOG(KN) 0.060934 0.220804 0.275965 0.7850 LOG(PB) -0.063963 0.258136 -0.247788 0.8065 LOG(V) 0.204798 0.196151 1.044082 0.3073 DUM 0.430954 0.189578 2.273227 0.0327 R-squared 0.739359 Mean dependent var 15.18293 Adjusted R-squared 0.671366 S.D dependent var 0.701489 S.E of regression 0.402140 Akaike info criterion 1.216931 Sum squared resid 3.719482 Schwarz criterion 1.543877 F-statistic 10.87401 Prob(F-statistic) 0.000000 Log likelihood -11.25396 Durbin-Watson stat 2.079545 Mơ hình 5: Biến LnPB biến phụ thuộc Dependent Variable: LOG(PB) Method: Least Squares Date: 12/06/13 Time: 11:18 Sample: 30 Included observations: 30 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C -1.865656 4.187196 -0.445562 0.6601 LOG(LD) 0.203172 0.255562 0.794998 0.4347 LOG(G) 0.569878 0.239287 2.381565 0.0259 LOG(KN) -0.405452 0.157114 -2.580618 0.0167 LOG(THC) -0.041624 0.167983 -0.247788 0.8065 LOG(V) 0.422068 0.135939 3.104832 0.0050 DUM 0.146921 0.166446 0.882693 0.3865 R-squared 0.576556 Mean dependent var 14.14518 Adjusted R-squared 0.466093 S.D dependent var 0.443970 S.E of regression 0.324404 Akaike info criterion 0.787310 Sum squared resid 2.420476 Schwarz criterion 1.114257 F-statisVtic 5.219424 Prob(F-statistic) 0.000000 Log likelihood Durbin-Watson stat -4.809657 2.032229 Mơ hình 6: Biến LnV biến phụ thuộc               Dependent Variable: LOG(V) Method: Least Squares Date: 12/06/13 Time: 11:18 Sample: 30 Included observations: 30 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 8.235711 5.135117 1.603802 0.1224 LOG(LD) -0.292580 0.327926 -0.892213 0.3815 LOG(G) -0.231672 0.340596 -0.680198 0.5032 LOG(KN) 0.116266 0.228446 0.508942 0.6156 LOG(THC) 0.220956 0.211627 1.044082 0.3073 LOG(PB) 0.699752 0.225375 3.104832 0.0050 DUM -0.075043 0.217354 -0.345259 0.7330 R-squared 0.400695 Mean dependent var 13.64697 Adjusted R-squared 0.244354 S.D dependent var 0.480516 S.E of regression 0.417703 Akaike info criterion 1.292869 Sum squared resid 4.012935 Schwarz criterion 1.619815 F-statistic 2.562962 Prob(F-statistic) 0.000001 Log likelihood Durbin-Watson stat -12.39304 2.231843   Phụ lục Mức ý nghĩa hệ số ước lượng Kiểm định t-test - Phát biểu giả thiết: H0: βi = 0, i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, (biến giải thích thứ i không ảnh hưởng đến NS) H1: βi ≠ (biến giải thích thứ i có ảnh hưởng đến NS) Ta kết luận dựa vào việc so sánh mức ý nghĩa chọn: β = 0,1 với giá trị p-value kết xuất Eviews Bảng kiểm định hàm suất STT Các biến Hệ số ước lượng Trị số T Prob C -2,522524 -1,050868 0,0000 LnLD 0,260354* 1,760694 0,0922 Bác bỏ H0 LnG 0,023413 0,153521 0,8794 Chấp nhận H0 LnKN 0,093738 0,920412 0,3673 Chấp nhận H0   Kết luận             LnTHC 0,168101* 1,750765 0,0939 Bác bỏ H0 LnPB 0,041997 0,352848 0,7276 Chấp nhận H0 LnV 0,014671 0,158715 0,8753 Chấp nhận H0 DUM 0,325909** 3,373576 0,0027 Bác bỏ H0 Nguồn : Kết xuất từ Eviews Ghi chú:*, ** kí hiệu có ý nghĩa mặt thống kê mức tương ứng α =10%, 1% Ta thấy, biến LnLD, LnTHC DUM có giá trị p-value < 10% biến lao động (LD), thuốc- hóa chất(THC) khuyến ngư ( DUM) có ảnh hưởng đến suất tơm (NS) Còn biến LnG, LnKN, LnPB LnV có giá trị p-value > 10% nên biến giống(G), kinh nghiệm( KN), phân bón( PB) vơi(V) khơng có ảnh hưởng đến suất tơm               Phụ lục 4: Phiếu điều tra nông hộ Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM Mã phiếu Khoa Kinh Tế PHIẾU ĐIỀU TRA NƠNG HỘ Đề tài: “Tình Hình Sản Xuất Tơm Luân Canh Trên Đất Lúa Địa Bàn Tân Phú- Huyện Thới Bình- Tỉnh Mau” Ngày điều tra: Địa bàn điều tra: Ấp: A THÔNG TIN CHUNG VỀ CHỦ HỘ Họ tên chủ hộ……………………………… Tuổi: ……………… Trình độ học vấn chủ hộ: ……………………… Trình độ học vấn người nuôi:………………… Số nhân khẩu:………………………… (người) Số người độ tuổi lao động: ………… (người) Số LĐ gia đình tham gia ni tơm sú:…… (người) Kinh nghiệm nuôi tôm sú: .(năm) B QUI TRÌNH SẢN XUẤT Diện tích đất sản xuất:………………………(ha) Diện tích ni tơm sú:…………………… (ha) Khác……………….? Mật độ nuôi:……………………………… (con/m2) Thời gian sử dụng ao nuôi:………………….(năm) Chu kì kinh tế tơm sú:………………( tháng/vụ) Số vụ năm:…… (vụ/năm)? Lịch thời vụ:……………………………… Nguồn đất ni tơm có từ nguồn nào? 1.Của chủ hộ Đất thuê Giá thuê đất:………………………(đồng/ha) Nguồn giống có từ đâu? 1.Mua trại giống Tự sản xuất Mua từ hộ nông dân khác 4.Khác ……… Phương thức nuôi: 1.Quảng canh   Quảng canh cải tiến             3. Thâm canh, bán thâm canh               4. Khác …………………….                                        Tại sao? Chi phí đầu tư xây dựng bản( ha) 10 Chi phí vật chất (1 ha) Thời gian Khoản mục ĐVT Số lượng Đơn giá khấu hao Ghi (năm) Ao nuôi (Đào đắp…) Cống Lưới Ống nhựa Máy bơm nước Quạt nước Đèn thấp sáng Khác Tổng thành tiền Khoản mục 1.Giống Vơi Thuốc thủy sản Hóa chất Thức ăn 6.Nhiên liêu (Xăng, điện…) Vận chuyển   ĐVT Vụ Số lượng Vụ Đơn giá Số lượng Đơn giá             8.Khác Tổng thành tiền Ghi chú: 11 Chi phí lao động(1 ha) a) Chi Phí lao động nhà Ngày cơng( Ngày); Đơn giá(đồng/người/ngày công) Khoản mục Số Người Vụ Vụ Ngày Đơn Ngày Đơn công giá công giá 1.Xử lí ao (Nạo vét…) 2.Bón vơi 3.Tạc thuốc 4.Bom nước 5.Thu hoạch 6.Khác Tổng Thành tiền Ghi chú: b) Chi phí lao động th Ngày cơng( Ngày); Đơn giá( đồng/người/ngày cơng) Khoản mục 1.Xử lí ao (Nạo vét…) 2.Bón vơi   Số Người Vụ Vụ Ngày Đơn Ngày Đơn công giá công giá             3.Tạc thuốc 4.Bom nước 5.Thu hoạch 6.Khác Tổng Thành tiền Ghi chú: C QUÁ TRÌNH TIÊU THỤ 1) Doanh thu bán tơm năm 2012 Mùa vụ Sản lượng Giá bán trung (kg) bình (đồng/kg) Thành tiền Vụ Vụ 2) Hình thức tiêu thụ sản phẩm Bán cho thương lái Bán trực tiếp cho công ty Khác: 3) Hình thức cấp nước Qua ao lắng xử lý Trực tiếp từ kênh rạch D THƠNG TIN KHÁC Trong năm qua gia đình có vay tín dụng khơng ? 1.Có Nguồn vay: Vay bao nhiêu? Lãi suất vay? 2.Không Trong năm qua nơng hộ có tham gia tập huấn khuyến nơng khơng ? 1.Có .lần/năm 2.Khơng Ơng/bà có dự tính mở rộng diện tích ni tơm quảng canh(quảng canh cải tiến )vào năm sau không?         1.Có .(ha)       2.Khơng Ơng/bà có gặp khó khăn q trình sản xuất tiêu thụ khơng? Ơng/bà có ý kiến đóng góp cho việc cải thiện thu nhập tơm ? CẢM ƠN ÔNG (BÀ) ĐÃ CHIA SẼ THÔNG TIN   ... trạng sản xuất tôm sú địa bàn Xã So sánh, đánh giá kết hiệu kinh tế việc sản xuất tôm sú luân canh đất lúa hai phương pháp nuôi tôm QC nuôi tôm QCCT địa bàn xã Tân Phú- Huyện Thới Bình- Tỉnh Cà Mau. .. lược mẫu điều tra hộ nuôi tôm sú luân canh đất lúa xã Tân Phú 20 4.2 Tình hình sản xuất tơm sú xã Tân Phú 20 4.2.1 Tình hình phân bố diện tích sản lượng địa bàn xã .20 4.2.2 Đặc điểm... Nhất, tơi tiến hành nghiên cứu đề tài: Tình Hình Sản Xuất Tôm Sú Luân Canh Trên Đất Lúa Địa Bàn Xã Tân Phú- Huyện Thới Bình- Tỉnh Cà Mau Qua đó, đề xuất số biện pháp nhằm nâng cao hiệu kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TÔM SÚ LUÂN CANH TRÊN ĐẤT LÚA Ở ĐỊA BÀN XÃ TÂN PHÚ HUYỆN THỚI BÌNH TỈNH CÀ MAU , TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TÔM SÚ LUÂN CANH TRÊN ĐẤT LÚA Ở ĐỊA BÀN XÃ TÂN PHÚ HUYỆN THỚI BÌNH TỈNH CÀ MAU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay