tổng hợp phần 5.1 đề thi chương trình trung cấp lý luận chính trị- hành chính

14 21 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 08:38

Kỷ năng diểu hành công sở trong lãnh đạo quản lý và quyết định lãnh đạo quản lý của chương trình trung cấp lý luận chính trị- hành chính Câu 1: Các cơng đoạn hình thức kiểm tra vận dụng thực lãnh đạo, quản sở quan, đơn vị đồng chí cơng tác đề xuất giải pháp khắc phục hạn chế? MB: Trong hoạt động lãnh đạo quản muốn thực khâu công việc có hiệu quả, khâu quan trọng khơng thể thiếu tổ chức kiểm tra việc thực phải thường xuyên để kịp thời chấn chỉnh, nhằm đạt hiệu cao Để kiểm tra có hiệu quả, cán lãnh đạo, quản phải thực theo ba công đoạn sau Thân bài: Kn: Kiểm tra đo lường chấn chỉnh hoạt động đơn vị nhằm đảm bảo việc, người tổ chức thực theo kế hoạch vạch để hoàn thành mục tiêu - Xây dựng tiêu chuẩn kiểm tra: tiêu đo lường công việc, nhiệm vụ cụ thể kế hoạch đơn vị - Đo lường việc thực theo tiêu chuẩn vạch ra: giám sát, đo lường hoạt động thực tế so sánh với tiêu chuẩn đặt để phát sai lệch nhằm có hành động điều chỉnh kịp thời - Điều chỉnh khác biệt tiêu chuẩn kế hoạch: thông qua hoạt động đo lường, cán lãnh đạo quản phát sai lệch tiến hành điều chỉnh chúng cách hợp * Có nhiều hình thức kiểm tra như: kiểm tra phòng ngừa, kiểm tra theo dấu hiệu sai phạm, kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất, kiểm tra trực tiếp, kiểm tra gián tiếp… Liên hệ: * Ưu điểm: Thực Nghị Quyết 09 tỉnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao phường Mỹ Thạnh nhiều diện tích nơng nghiệp có tiềm phát triển loại ăn có giá trị chất lượng xoài cát chu, rau nhà lưới, trồng ngắn ngày… quan tâm lãnh đạo thành phố, UBND phường đề nhiều kế hoạch, xác định tiêu, thời gian kinh phí thực mức độ tiêu thụ sản phẩm, giá thị trường,… qua đạo ban ngành – đồn thể khóm mà chủ cơng Hội nơng dân phường thu thập thông tin, tuyên truyền nông dân để chuyển dịch cầu trồng vật nuôi báo cáo kết cho UBND phường từ đó, lãnh đạo có kế hoạch kiểm tra đánh giá tiêu công việc - Để chuyển dịch cầu trồng vật nuôi đạt theo kế hoạch đề ra, lãnh đạo UBND phường làm việc với phận Tài chính-Kế tốn; địa xây dựng cơng tác bố trí kinh phí địa điểm phát triển loại ăn quả, trồng vật nuôi địa bàn phường từ phục vụ tốt cho việc thực theo kế hoạch phát triển kinh tế địa phương mà UBND phường đề - Việc xây dựng kiểm tra kế hoạch LĐQL phải tình hình thực tế đơn vị mà đặt tiêu chuẩn để đo lường mức độ khả thi việc, trình kiểm tra phải đảm bảo cung cấp thông tin trug thực, khác quan theo tiêu chí đề việc phát triển loại hình ăn quả, trồng vật ni địa bàn phường gắn với cơng tác kiểm tra chất lượng công việc đồng thời kiểm tra người phụ trách công việc giao thường xuyên nắm bắt thông tin để công tác LĐQL đạt hiệu cao Tuy nhiên thực công tác kiểm tra lãnh đạo tránh làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc cán bộ, nhằm tiết kiệm thời gian để người phụ trách tập trung vào thực giao * Hạn chế: - Chưa điều chỉnh khác biệt tiêu chuẩn kế hoạch phát triển kinh tế sau kiểm tra phát có sai lệch khơng với nội dung cần phải kiểm tra - Chưa có hình thức xử mạnh ngành, khóm chưa hồn thành tốt tiêu cơng việc giao - Khơng có kế hoạch kiểm tra đột xuất mà theo khuôn khổ kiểm tra theo định kỳ - Kiểm tra chủ yếu hình thức gián tiếp kiểm tra thơng qua báo cáo mà lãnh đạo không trực tiếp kiểm tra công việc cách thực tế để xem có với báo cáo - Đơi lúc có số cơng việc đặt chưa với tình hình thực tế - Trong kiểm tra mang tính hình thức, bè phái, nể nang - Giao nhiệm vụ không tương xứng với lực cán * Giải pháp: - Điều chỉnh tiêu chuẩn kiểm tra phù hợp với tình hình thực tế địa phương - Cần phải xây dựng cụ thể tiêu chuẩn kiểm tra để đánh giá công việc cán - Có biện pháp mạnh xử ngành đơn vị khơng hồn thành tiêu mà giao năm - Tăng cường công tác kiểm tra trực tiếp công việc cách thực tế để xem có với báo cáo - Thường xuyên kiểm tra đột xuất phát có dấu hiệu vi phạm - Phân công cụ thể cho cán nhiệm vụ cho phù hợp với lực thực tế cán - Tránh nể nang, bè phái làm cơng tác kiểm tra Tóm lại: cơng tác kiểm tra có ý nghĩa vai trò to lớn chức lãnh đạo, quản lý, góp phần cảnh báo vi phạm, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục khuyết điểm thiếu sót, để phát sai lệch nhằm có hành động điều chỉnh kịp thời Từ giúp cho công tác lãnh đạo, quản thực theo tiêu kế hoạch đề Câu 2: Trình bày bước sáng kiến ban hành định lãnh đạo, quản lý? Liên hệ việc thực bước ban hành định lãnh đạo, quản đơn vị sở đồng chí cơng tác đề xuất biện pháp khác phục hạn chế? MB: Hiện để thực tốt nhiệm vụ trị quan đơn vị đòi hỏi đội ngũ cán lãnh đạo quản tồn diện, có tâm, có tầm, có tài… đòi hỏi nhiều kỹ kỹ sáng kiến ban hành định lãnh đạo quản đóng vai trò quan trọng, thể sau: Thân bài: Kn: Quyết định lãnh đạo, QL thể ý chí chủ thể hoạt động lãnh đạo, QL xã hội, tiến hành theo trình tự, thủ tục thể hình thức định ( NQ, QĐ, Chỉ thị, ), nhằm tổ chức điều chỉnh trình xã hội hành vi hoạt động người theo định hướng định 2/ Quy trình định lãnh đạo, QL cấp sở: Quy trình định lãnh đạo, QL cấp sở gồm bước sau : - Sáng kiến ban hành định - Soạn thảo định - Xem xét, thông qua dự thảo định - Ra định Trong bước sáng kiến ban hành định giai đoạn đầu việc định Các quan lãnh đạo Đảng cấp sở, quyền cấp xã, cá nhân có thẩm quyền định lãnh đạo, QL vào nhiệm vụ trị, yêu cầu QLNN để định Tùy theo tổ chức, quan định là: - Thể chế hóa cụ thể hóa chủ trương, sách tổ chức đảng cấp - Thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh, lệnh, NQ, VB quan nhà nước cấp - G/q vấn đề phát sinh từ thực tế để đạo trực tiếp xử tình cụ thể theo thẩm quyền pháp luật quy định Điều lệ Đảng quy định - Ra định lãnh đạo, QL cấp sở vào tham gia, đóng góp ý kiến đoàn thể nhân dân, tổ chức xã hội, cử tri Trong bước này, sau có đủ định, tổ chức, quan, cá nhân có trách nhiệm có thẩm quyền định giao cho tổ chức, quan, cá nhân có trách nhiệm chủ trì soạn thảo định Liên hệ: Phường Mỹ Thạnh địa phương tách phần địa giới hành phường Mỹ Thới điều kiện khó khăn, Đảng bộ, quyền phường xác định mục tiêu cho phát triển địa phương tập trung xây dựng đạt phường văn minh thị sở 19 tiêu chí xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị UBND tỉnh An Giang Để thực đạt mục tiêu đó, Đảng ủy- UBND phường ban hành nhiều chủ trương, Nghị xây dựng chương trình hành động cụ thể, sát thực với điều kiện thực tiễn địa phương Đồng thời UBND phường lập kế hoạch thực thiện huy động hệ thống trị, ban ngành đồn thể khóm vào Trước hết thông qua tiếp xúc cử tri ban ngành đoàn thể tập trung tuyên truyền tiêu chí nhằm nâng cao nhận thức cho cán nhân dân để ghi nhận ý kiến nhân dân Song song với UBND chủ trương phát huy tảng sức dân huy động nguồn lực, đầy tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang thị 19 tiêu chí xây dựng phường đạt chuẩn văn minh thị có việc lát gạch vỉa hè tuyến QL 91chỉ đạo Đội quản trật tự đô thị, ban ngành đoàn thể tập trung chấn chỉnh hoạt động xây dựng nhà tư nhân, tổ chức quân tháo giỡ cơng trình vật dụng vi phạm hành lang an tồn giao thơng, xây dựng mơ hình đoạn đường tự quản, tuyến phố văn minh, Cổng trường văn hóa an tồn giao thơng, Tuy nhiên q trình thực có vế đề phát sinh từ thực tế hộ dân chưa đồng tình mức hỗ trộ nhà nước 50% với tổng kinh phí lát gạch, vỉa hè gắn với đóa chất lượng gạch với việc tháo giỡ công trình vật dụng vi phạm hành lang an tồn giao thông theo quy định pháp luật xuất phát từ yêu cầu Đảng ủy Tổ thành lập ban đạo, lấy đảng viên làm nòng cốt hộ dân có uy tín, huy động ban ngành đồn thể vào triển khai tuyên truyền, cho hộ dân cho ký cam kết thực chỉnh trang đô thị Qua cơng tác tun truyền giải thích đa số hơ tuyến QL 91 đồng tình thực phường thành phố công nhận phường đạt chuẩn văn minh thị năm 2018.Có thể nói, nhờ có định hướng phát triển hướng tập trung lãnh đạo, đạo sát Đảng bộ, quyền hưởng ứng, đồng lòng cán nhân dân, điều khẳng định rõ vai trò lãnh đạo Đảng bộ, quyền, sức mạnh đồn kết nhân dân có bước vững vàng, tiến tới mục tiêu phường đô thị văn minh, đại Hạn chế: - Công tác tuyên truyền chưa chiều sâu nên số ích hộ dân chưa dồng tình thực - Một số hộ nghèo, hộ khó khăn khơng có điều kiện thực - Cơng tác tháo giỡ cơng trình vật dụng vi phạm hành lang an tồn giao thơng gập nhiều khó khăn - Cơng tác phối Đội quản trật tự thị, ban ngành đồn thể lực lượng công an đôi lúc chưa nhịp nhàn - Kinh phí hỗ trợ đối ứng 50 % lát gạch, vỉa hè chặm giải ngân nên ảnh hưởng đến tiến độ cơng trình Chất lượng lượng cơng trình có nơi chưa đảm bảo độ cao Tất so với mặt đường Giải pháp: - Tăng cường lãnh đạo cấp ủy Đảng-UB công tác xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động thuyết phục tập trung vào hộ chưa đồng tình cao - Đối với số hộ nghèo, hộ khó khăn khơng có điều kiện thực phường có chủ trương hỗ trợ trả chậm theo hàng tháng - UBND phường kiên đạo, phối hợp với ngành chức cấp cơng tác tháo giỡ cơng trình vật dụng vi phạm hành lang an tồn giao thơng theo quy định - Nâng cao công tác phối hợp ban ngành đồn thể lực lượng cơng an cho theo kế hoạch - Phường tiếp tục xin ý kiến UBND TP việc chậm kinh phí hỗ trợ đối ứng 50 % lát gạch, vỉa hè để đạt tiến độ cơng trình, đến chủ trương giải xong - Qua phản ánh người dân số nơi chất lượng cơng trình chưa đảm bảo độ cao Tất so với mặt đường, UBND phường mời ngành TP xuống thẩm định trả lời cho người dân biết Tóm lại: Sáng kiến ban hành QĐ có nhiều thuận lợi, nhiên khơng khó khăn, đòi hỏi có nổ lực phấn đấu toàn thể Đảng viên cán LĐQL tổ chức thực QĐ sở Đây cơng việc khó khăn, đòi hỏi có nổ lực phấn đấu ban ngành, phối hợp nhịp nhàng, đồng để công tác tổ chức thực QĐ vào chiều sâu Câu 3: Trình bày kênh chủ yếu truyền tải thông tin? Liên hệ việc chọn lọc xử thông tin qua kênh để phục vụ công tác lãnh đạo, quản đơn vị sở đồng chí cơng tác đề xuất biện pháp khắc phục hạn chế? MB: Ngày hoạt động lãnh đạo, quản gắn liền đến thông tin CB cấp sở, kiến thức kỹ thơng tin có vai trò quan trọng cấp trực tiếp để truyền đạt thông tin chủ trương, sách Đảng, Nhà nước đến người dân Thân bài: Thông tin lãnh đạo quản lý: Là truyền đạt thơng điệp tin tức có liên quan đến hệ thống quản người nhận hiểu rõ ý nghĩa thông điệp mà người gửi muốn truyền đạt có tác dụng giúp thực mục tiêu lãnh đạo quản Thông tin thường truyền tải qua kênh thông tin: - Kênh ấn phẩm: Các thơng tin truyền qua sách, tạp chí, báo văn xuất công bố công khai cách thức - Kênh nghe nhìn: thơng tin truyền qua đài phát thanh, truyền hình phim ảnh, băng video Trong số quan trọng phổ biến kênh truyền hình, kênh truyền thanh, qua đài, điện thoại, máy tính kết nối internet - Kênh giao tiếp trực tiếp: thông tin truyền giao tiếp trực tiếp hình thức hợp , hội thảo tọa đàm , báo cáo, nói chuyện cần tính đến mục đích nội dung cụ thể giao tiếp để tiếp cận sử dụng thông tin cách phù hợp - Kênh thơng tin khơng thức: câu chuyện tiếu lâm , tin đồn , Các luồng dư luận xã hội , tờ rơi hình thức truyền tin khơng thức tham khảo cần thiết cần đánh giá độ tin cậy sử dụng Tại quan lãnh đạo sử dụng thông tin quản cách linh động hiệu * Về ưu điểm: - Giúp người CB LĐ, QL hiểu nắm tình hình cán hồn cảnh gia đình, tình hình kinh tế, tình hình sức khỏe, diễn biến tư tưởng…từ thể quan tâm, động viên cán Thời gian qua địa phương thực tốt việc phát hành loại sách báo nhân dân, báo An giang, tạp chí cộng sản, thông tin tư tưởng Ban tuyên giáo tỉnh AG, , chi bộ, ban ngành, đoàn thể để hiểu biết nắm bắt thông tin kịp thời giúp cho việc tuyên truyền chủ trương Đảng, sách PL Nhà nước nhanh chóng xác đến người dân Đặt biệt phường có trang bị tủ sách pháp luật để nhân dân đến tra cứu thông chủ trương phát triển kinh kế địa phương 2 Hiện địa bàn phường sử dụng tốt loa đài truyền để đưa thông tin đến người dân địa bàn phường Lãnh đạo cán đảng viên thường xuyên xem thông tin thời nắm bắt thông tin đạo cấp tình hình phát triển kinh tế nước nói chung, tỉnh AG nói riêng từ đạo sát tình hình phát triển kinh tế địa phương LĐ QL, cán quan sử dụng thành thạo công nghệ thông tin internet thành lập nhóm Zalo để trao đổi thơng tin đạo đột xuất lãnh đạo với ban ngành đoàn thể nhằm hạn chế tiết kiệm văn giấy dùng cho mục đích lưu trữ sử dụng có hiệu mạng nội (VIC) quan, đơn vị Hàng tháng thông qua họp Đảng ủy-UB LQ QL triển khai chủ trương cấp phát triển KT, VH, XH… gắn với việc tuyên truyền trực tiếp như: Công an lắng nghe ý kiến nhân dân, tọa đàm HTVLTTGĐHCM , Các văn cấp gửi qua mạng nội (VIC) cán văn phòng xử văn lãnh đạo đạo ngành cụ thể xử phối hợp thực văn UBND phường thông qua họp giao ban tuần /1 lần để nghe thơng tin từ ngành khóm báo cáo kết thực nhiệm vụ giao, từ xác minh thực tế để đề phương hướng loại bỏ thông tin lệch lạc Tổ chức họp tiếp xúc cử tri Hội đồng nhân dân có lịch cụ thể, hàng tuần trực tổ hội đồng nhân dân ngày để lắng nghe ý kiến dư luận người dân với thông tin từ buổi họp dân góp ý địa bàn khóm đề xuất từ hòm thư góp ý Ủy ban văn phòng khóm UBND có hướng xử đạo kịp thời Đảng ủy-UB phường thường xuyên tuyên truyền quán triệt cho cán đảng viên, nhân dân nâng cao cảnh giác trước thông tin, chống phá đảng nhà nước nói xấu lãnh tụ, có chọn lọc luồn thơng tin thống như: cổng thơng tin điện tử phủ, trang wesb Ban tuyên giáo tỉnh,… gắn với việc nắm bắt thơng tin, dư luận ngồi nhân dân để kịp thời giúp nhà LĐ, QL dự báo xây dựng chương trình cơng tác liên quan đến lĩnh vực KT, CT, VH, XH… Nắm bắt thông tin từ lực lượng nòng cốt đồn thể * Khuyết điểm : - CBLĐ, QL không nắm rõ tình hình KT- XH địa phương dẫn đến việc xa rời quần chúng, quan liêu từ dẫn đến việc định sai lầm làm ảnh hưởng đến phát triển tình hình KT địa phương - Việc nắm bắt thông tin đội ngũ cán không sâu xác, không khách quan làm ảnh hưởng đến công tác đánh giá thi đua khen thưởng dễ rơi vào cảm tính, làm đồn kết nội - Các phương tiên, trang thiết bị phục vụ cho công tác thông tin CBLĐ, QL chưa đảm bảo yêu cầu số lượng chất lượng - Việc sử dụng internet số phận lãnh đạo hạn chế Nên tiến độ xử cơng việc chậm, tin nhiều vào báo cáo cấp nên dẫn đến sai sót xử thông tin - Một phận không nhỏ đảng viên chưa quan tâm việc nắm bắt thông tin thời - Thiếu máy fax hệ thống loa đài truyền thường xuyên bị hư dẫn đến thông tin đến người dân chưa kịp thời - Chưa kịp thời nắm bắt thông tin, tin đồn người dân địa bàn từ đó, việc xử LĐ QL đôi lúc chưa kịp thời * Biện pháp: - Tăng cường lãnh đạo Đảng, QL nhà nước công tác phân loại thông tin từ đó, tạo điều kiện trang bị tốt phương tiện phục vụ cho công tác thông tin CBLĐ,QL - Phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ vào thiết thực, người có quyền đóng góp xây dựng nội từ có nhiều thơng tin - Thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ người CBLĐ, QL để nắm bắt chủ trương đường lối sách Đảng, Nhà nước kịp thời giúp cho công tác ban hành định LĐQL hiệu - Thường xuyên tổ chức họp khóm để người lãnh đạo có điều kiện kịp thời nắm bắt thơng tin ngồi nhân dân Xử nghiêm cán nắm bắt thơng tin khơng xác - Tăng cường sở vật chất: máy tính kết nối internet đồng bộ, loa đài phải tu sửa thường xun từ thơng tin đưa đến người dân cách kịp thời - Cán đảng viên phải thường xuyên cập nhật thông tin từ báo đài nguồn thơng tin khác qua đó, để phục vụ cho công việc chuyên môn - Tăng cường công tác Giao lưu trao đổi thông tin với đơn vị bạn địa bàn - Nâng cao trình độ dân trí người dân từ để người dân tránh bị lợi dụng xuyên tạc thông tin từ phần tử phản động nước - Tránh tiếp nhận thông tin chưa xác thực mà đưa định LĐ QL ảnh hưởng kết phát triển KT, VH, XH,… Tóm lại: dựa vào thông tin để đưa định lãnh đạo, quản thực thi định đó, trình xâu chuỗi liên kết với thơng qua q trình định - chấp hành định - kiểm tra kết thực Vì để trì hoạt động trình lãnh đạo, quản lý, cần phải xây dựng kênh thơng tin từ đó, xây dựng hệ thống quản hành đại đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ giao Câu phần V.1: phân biệt giống khác xung đột xã hội, tình trị - xã hội điểm nóng trị - xã hội? Cho ví dụ xung đột xử thành công? Mở bài: Trong xã hội nhu cầu sống, lợi ích cá nhân, quyền lợi người, dể xảy xung đột, có lúc nhỏ, lúc lớn quyền địa phương khơng giải thỏa đáng cho họ đơi lúc dẫn đến điểm nóng có lên đến tình xã hội Để biết xung đột xã hội, tình trị - xã hội điểm nóng trị - xã hội vào phân tích: Thân bài:Xung đột xã hội mâu thuẩn, bất đồng, khác biệt nhận thức, lợi ích, ý chí, quan điểm…dẫn đến va chạm, đấu tranh với hình thức mức độ khác quan hệ xã hội Tình trị - xã hội kiện, biến cố khơng bình thường, gây nên bất ổnđịnh trị - xã, đòi hỏi người phải áp dụng giải pháp đặc biệt để giải Điểm nóng trị - xã hội xung đột xã hội mức cao, mức căng thẳng, đối đầu không tương dung; Là tượng xã hội khơng bình thường, căng thẳng, ổn định, rối loạn Trong diễn xung đột, chống đối lực lượng Chủ thể tham gia điểm nóng trị - xã hội quan quyền lực nhà nước lực lượng trị khác Sự giống xung đột xã hội, tình trị xã hội điểm nóng xã hội là: - Cả mâu thuẫn, bất đồng, khác biệt nhận thức, lợi ích, ý chí, quan điểm…dẫn đến va chạm, đấu tranh với hình thức mức độ khác quan hệ XH đó, đòi hỏi phải giải quyết, giải tỏa - Cả có tính tiêu cực dẫn đến ảnh hưởng tình hình ANTT-TTATXH địa phương Sự khác điểm nóng xã hội, điểm nóng trị - xã hội tình trị xã hội là: + Xung đột xã hội: Hậu nhẹ Có tính chất phổ biến, tính tất yếu khách quan đời sống xã hội, có ưu điểm, khuyết điểm, tích cực tiêu cực + Điểm nóng trị - xã hội: Hậu nặng Xung đột xã hội mức cao, mức căng thẳng, đối đầu không tương dung chống đối (hành vi người tham gia vượt ngồi có khả vượt ngồi khn khổ pháp luật Thường xảy vào thời kỳ khủng hoảng kinh tế - xã hội) Đây tượng xã hội khơng bình thường Biến cố, kiện gây bất ổn trị - xã hội khơng có ưu điểm + Tình trị - xã hội: Hậu nhẹ diễn lâu dài Xung đột mức cao khơng bình thường xã hội khơng có tính tích cực mà có tiêu cực Sự kiện, biến cố khơng bình thường đời sống trị - xã hội, thường gắn với thời kỳ khủng hoảng trị - xã hội Dấu hiệu: Sự bất mãn, chống đối xung đột phe cánh lực lượng cầm quyền gây rối loạn xã hội, có nguy đe dọa đến ổn định bền vững chế độ Không phải xung đột gọi điểm nóng, điểm nóng mức độ căng thẳng, nghiêm trọng xung đột Tình trị - xã hội có loại: Xung đột xã hội mức công khai, căng thẳng Điểm nóng xã hội Điểm nóng trị - xã hội * Ví dụ: Tại địa phương phường Mỹ Thạnh vừa qua đầu tháng 6/2018; thực chủ trương Thành Ủy Long Xuyên việc rà sốt khu đất cơng địa bàn phường để xây dựng khu dân cư đại đoàn kết cho hộ nghèo địa bàn phường khơng có đất Trước tình hình Đảng ủy – UB phường xác định khu đất kinh Ba xinh khóm Đơng Thạnh, san lắp để cất khu dân cư Đại đoàn kết, cử Ban ngành đoàn thể xuống khu đất công, họp dân tuyên truyền chủ trương cấp quy hoạch khu đất công, tiến hành san lắp 40 hộ có thái độ phản ứng xung đột với quyền địa phương (Xung đột giải tỏa lấn chiếm đất công) - Xác định nguyên nhân Trong năm trước số hộ dân lấn chiếm phần đất côngkinh Ba xinh khóm Đơng Thạnh, để làm nhà phường khóm có lập biên với hộ khó khăn nhà nên phường cho tạm cho cam kết đến nhà nước có nhu cầu trưng dụng phần đất phải tự nguyện trả lại cho quyền địa phương có chủ trương san lắp để cất khu dân cư Đại đồn kết khơng chịu đòi hỏi chế độ đền bù hoặt phải cấp phần đất từ đó, gây xung đột làm chậm tiến độ thi cơng Trước tình hình Đảng ủy –UB cử cán xuống tìm hiểu nguyên nhân quyền cho hộ lấn chiếm nhà đại đồn kết, 40 hộ dân khác khơng đồng tình nên dẫn đến xung đột kéo dài ngày, Đảng ủy-UB Ban ngành đồn thể phườngtiếp tục xuống khu đất mời hộ dân để họp lắng nghe ý kiến hộ dân để tìm hiểu nội tình giải thích hộ nhà có người già sức lao động thuộc diện hộ nghèo địa phương quản lý, việc làm UBND chủ trương Thành Ủy Long Xuyên xây dựng khu dân cư đại đoàn kết cho hộ nghèo khơng có đất địa bàn phường - Giải pháp: Trước tình hình Đảng ủy-UBND ban ngành đoàn thể tuyên truyền chủ trương cấp trên, thuyết phục người dân nên chấp hành chủ trương hỗ trợ tiền di dời thỏa đáng cho người dân Nếu không tiếng hành cưởng chế theo Quy định pháp luật.Tuy nhiên Đảng ủy-UBND Ban ngành đoàn thể phường xuống kiên trì giải thích, vận động cuối tất người dân đồng tình thống theo chủ trương địa phương phường bố trí 10 nhà đại đồn kết cho hộ nghèo, cận nghèo khánh thành tháng năm 2018 Tóm lại: muốn xử tốt tình phải tuân thủ nguyên tắc bản, phải thận trọng, sáng tạo linh hoạt, phải tham khảo kinh nghiệm địa phương xử tốt vấn đề này, phải mẫn cảm trị, phát sớm mâu thuẩn, giải kịp thời để khơng trở thành điểm nóng Bất trường hợp phải biết dựa vào dân, tin dân, kính dân, u dân đơi với kiên nhẫn, kiên Câu 5: Trình bày mối quan hệ UBND với Đảng uỷ? Liên hệ việc thực mối quan hệ nơi đồng chí cơng tác đề xuất biện pháp khắc phục hạn chế? MB: Phối hợp quản hành nhà nước q trình liên kết hoạt động hỗ trợ, hợp tác lẫn cán bộ, công chức, quan hành nhằm tổ chức thực nhiệm vụ cụ thể quản nhà nước Phối hợp theo chế “dọc” (thứ bậc), “ngang” (hợp tác), “mạng lưới” (ma trận) Phối hợp nội (bên trong) với bên Thân bài: * Trong quan hệ với Đảng ủy xã - UBND xã chịu lãnh đạo quản Đảng ủy xã việc thực nghị Đảng, pháp luật Nhà nước văn đạo quan nhà nước cấp trên; - Chủ động đề xuất với Đảng ủy phương hướng, nhiệm vụ cụ thể phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống nhân dân vấn đề quan trọng khác địa phương; - Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để giới thiệu với Đảng ủy cán bộ, đảng viên có phẩm chất, lực đảm nhiệm chức vụ cơng tác quyền Liên hệ thực tiễn nơi công tác: Ưu điểm: Vừa qua hoạt động UBND phường dựa chủ trương nghị Đảng cụ thể đặt ưu điểm sau: - Hàng năm hoạt động UBND phường dựa vào Nghị ban chấp hành đảng phường, UBND tiến hành xây dựng kế hoạch để cụ thể hóa tiêu, nghị Đảng ủy Ví dụ Đảng ủy đề tiêu phải vận động 80% nhân dân địa bàn phường tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện Căn vào nội dung Đảng ủy đề UBND phường xã xây dựng kế hoạch để hoạt động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện cụ thể nêu lên phương pháp thực phân công nhiệm vụ cụ thể thành viên ủy ban ban ngành đoàn thể để thực cho đạt tiêu Nghị đề - UBND phường thường xuyên báo cáo Đảng ủy tiến độ kế hoạch chương trình tuần lần, từ ban ngành, đồn thể nêu lên vấn đề khó khăn đề xuất giải pháp để trình với đồng chí Bí thư Đảng ủy nhằm có hướng khắc phục biện pháp để thực nhiệm vụ Bên cạnh lãnh đạo UBND thường xuyên chủ động tham mưu với Đảng ủy kế hoạch phát triển KTXH, ANQP nêu rõ phương hướng nhiệm vụ cụ thể ví dụ như: Thực kế hoạch UBND Thành phố Long Xuyên Về việc lập lại trật tự đô thị vỉa hè, năm 2018 đồng chí Phó Chủ tịch UBND phụ trách khối kinh tế chủ động tham mưu với ban thường vụ Đảng ủy biện pháp thực thành lập đồn kiểm tra xử phân công nhiệm vụ cụ thể cho ban ngành đoàn thể xã phối hợp thực - Hiện họp BTV Đảng ủy phường để định số vấn đề quan trọng địa phương BTV mở rộng họp mời đồng chí phó chủ tịch UBND để tham gia đóng góp ý kiến Nhưng việc biểu để thực có BTV biểu thực - Hiện họp UBND phường từ họp giao ban đến tổ hợp triển khai kế hoạch; họp chuyên đề ủy ban mà có thường trực Đảng ủy tham dự với mục đích vừa báo cáo tình hình thực nhiệm vụ mời Đảng ủy tham gia phát biểu ý kiến đạo cho ý kiến công việc thuận lợi trơi chảy - Bên cạnh UBND thường xuyên làm công tác kiểm tra giám sát đội ngũ cán công chức mặt từ chủ động phát cán cơng chức lực chuyên môn cán chủ chốt để từ tham mưu cho thường vụ Đảng ủy đưa đào tạo, bổi dưỡng,tạo nguồn cho chức danh chủ chốt ủy ban - Trong năm ủy ban chủ động đề xuất chủ động đề xuất cho chi đưa cán công chức tham gia lớp đào tạo bồi dưỡng từ chuyên môn đến luận trị nhằm tạo nguồn cho phát triển Đảng đưa vào quy hoạch chức danh chủ chốt để thực nhiệm kỳ - Là mơ hình bí thư kiêm chủ tịch nên mối quan hệ Đảng ủy Ủy ban thêm thuận lợi thống lãnh đạo đạo quản điều hành quản Khuyết điểm: - Trong lĩnh vực phát triển kinh tế: công tác lãnh đạo thực việc quản quy hoạch, xây dựng chưa theo kịp yêu cầu phát triển xã hội, đặc biệt công tác quản đất đai thị chưa chặt chẽ, dẫn đến việc hình thành khu dân cư chưa quy định; tình trạng ô nhiễm môi trường kênh rạch, khu dân cư xảy phổ biến, chưa xử kịp thời - Cho mơ hình phường bí thư Chủ tịch nên họp đồng chí Bí thư Chủ tịch mời đích danh nên thường xuyên tham dự họp nên đôi lúc cấp phó với ban dân xử văn cấp trước báo cáo sau nên dẫn đến việc triển khai sau phải họp xử lại - Và mơ hình BT-CT dễ gây tính chủ quan, độc lập, ý chí - Cơng tác tham mưu UBND thực kiến Đảng ủy lúc chưa kịp thời dẫn đến số việc có dư luận xảy nhân dân báo cáo cho thường trực Đảng ủy để tìm hướng xử - Trong kiểm tra giám sát cán cơng chức UBND đơi lúc hạn chế Một số cán cơng chức chưa hồn thành nhiệm vụ khơng có chấn chỉnh từ chưa có báo cáo với Đảng ủy kịp thời dẫn đến việc thực tiêu nghị Đảng ủy chưa đạt Một số cán công chức giúp việc cho lãnh đạo Ủy ban hạn chế, chưa kịp thời làm tham mưu tốt dẫn đến bị động số cơng việc Biện pháp: - Tăng cường lãnh đạo đảng kiểm tra giám sát việc tổ chức thực nghị , chủ trương ủy ban để kịp thời chấn chỉnh khắc phục - Do mơ hình Bí thư - Chủ tịch nên u cầu đồng chí Phó Chủ tịch ủy ban Tham mưu thực tiến độ thực kịp thời để công việc vào nề nếp tránh bị động sai chủ trương Đảng ủy - Nâng cao vai trò đồng chí Phó Chủ tịch ủy ban Phải chịu trách nhiệm với công việc được.Tránh trường hợp đùn đẩy trách nhiệm - Đảng ủy phải có chế kiểm tra giám sát thường xuyên Đối với hoạt động UBND - UBND cụ thể hóa NQ Đảng ủy Ví dụ: Dựa vào phương hướng lãnh đạo Đảng ủy hàng tháng, quý, năm… - Đảng uỷ chủ trương nâng cao nâng lực sức chiến đấu tổ chức sở Đảng, tinh giảm biên chế cán bộ, công chức sở đảm bảo chất lượg công việc - Để tránh chủ quan độc đồn mơ hình BT-CT phải xây dựng thực tốt quy chế dân chủ Tóm lại: MQH Đảng ủy UBND vô mật thiết vai trò vơ quan trọng việc bảo đảm hiệu hoạt động quyền địa phương cấp Luật Tổ chức quyền địa phương năm 2015 ban hành bước đổi phương thức lãnh đạo, quản địa phương, việc xác định rõ mối quan hệ có ý nghĩa quan trọng, góp phần tạo gắn kết chặt chẽ mối quan hệ này./ CÂU 6: Phân tích thành phần thể thức bắt buộc văn thức Đảng? Hãy cho biết việc soạn thảo văn đảng chi sở đảng sở đồng chí cơng tác vừa qua sai thể thức thường gặp? MB: Văn phương tiện cần thiết để triển khai mặt hoạt động; công bố chủ trương, sách, giải cơng việc cụ thể giao dịch hàng ngày Hệ thống văn Đảng phương tiện quan trọng hoạt động hệ thống tổ chức Đảng từ Trung ương đến sở Thân bài: KN: thể thức văn bản: tập hợp thành phần cấu thành văn bản, bao gồm thành phần chung áp dụng cho loại văn thành phần bổ sung trường hợp cụ thể Trong công tác đảng kỹ soạn thảo văn đảng, thể thức văn đảng, loại văn đảng ban hành điều quan trọng, cán cơng tác văn phòng tổ chức đảng, có chức năng, nhiệm vụ tham mưu cấp ủy ban hành văn đảng Tuy nhiên để tránh sai sót việc soạn thảo văn Đảng chi thực sau Các thành phần thể thức bắt buộc thực theo hướng dẫn số 36 VP Trung ương Đảng ngày 03/4/2018 Mỗi văn thức Đảng bắt buộc phải có đủ thành phần thể thức sau đây: 1.Tiêu đề “ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM” Tên quan ban hành văn Số ký hiệu văn Địa danh ngày tháng năm ban hành văn Tên loại văn trích yếu nội dung văn Phần nội dung văn Quyền hạn, chức vụ, họ tên chữ ký người có thẩm quyền Dấu quan, tổ chức ban hành văn Nơi nhận văn Tiêu đề văn bản: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM In hoa đứng đậm cỡ chữ 15, có đường kẻ ngang liền nét, có độ dài dòng chữ Tên quan ban hành văn - Tên quan cấp ghi dòng trên, in hoa đứng, cỡ chữ 14 - Tên quan ban hành văn ghi dòng in hoa đứng đậm chữ 14 Dưới có dấu hoa thị (*) Ví dụ: THÀNH ỦY LONG XUYÊN ĐẢNG ỦY PHƯỜNG MỸ THẠNH * Số ký hiệu văn Viết thường, đứng, cỡ chữ 13 Đặt phía tên quan ban hành văn Ví dụ: Số 20-CV/ĐU; Số 12-QĐ/ĐU Địa danh, ngày tháng năm In nghiêng, cỡ chữ 14, đặt cân đối phía tiêu đề Ví dụ: Mỹ Thạnh, ngày 09 tháng 01 năm 2018 Tên loại trích yếu nội dung văn - Tên loại văn bản: In hoa đứng đậm, cỡ chữ 15 – 16 - Trích yếu nội dung văn bản: in đậm, thường, cỡ chữ 14 – 15 Chú ý, chữ trích yếu nội dung văn khơng viết hoa Dưới có dấu gạch Ví dụ: THƠNG BÁO phân công lãnh đạo Đảng ủy – UBND phường dự họp tuyên truyền vận động nhân dân tham gia Bảo hiểm y tế năm 2018 Nội dung văn Nội dung văn thành phần thể thức chủ yếu văn Nội dung văn phải bảo đảm yêu cầu sau đây: - Đúng chủ trương, đường lối Đảng, pháp luật Nhà nước - Phù hợp với tên loại văn bản; diễn đạt phổ thơng, xác, rõ ràng, dễ hiểu - Chỉ viết tắt từ, cụm từ thơng dụng Có thể viết tắt từ, cụm từ sử dụng nhiều lần văn bản, chữ viết tắt lần đầu từ, cụm từ phải đặt dấu ngoặc đơn sau từ, cụm từ - Khi viện dẫn cần ghi đầy đủ tên loại văn bản, số, ký hiệu văn bản, ngày, tháng, năm ban hành văn bản, tên quan ban hành văn trích yếu nội dung văn bản; lần viện dẫn ghi tên loại số, ký hiệu văn - Giải thích rõ thuật ngữ chuyên môn sử dụng văn - Tuỳ theo nội dung, văn bố cục theo phần, chương, mục, điều, khoản, điểm cho phù hợp Kỹ thuật trình bày Thơng thường nội dung văn dàn hai lề; xuống dòng, chữ đầu dòng lùi vào khoảng 1,27 cm; khoảng cách đoạn văn (Spacing) tối thiểu 6pt; khoảng cách dòng (Line spacing) tối thiểu 18pt (Exactly); kết thúc nội dung văn có dấu chấm (.) Những văn có phần ban hành, trình bày dòng riêng, cuối dòng có dấu chấm phẩy (;), riêng cuối có dấu phẩy (,) Những văn bố cục theo phần, chương, mục, điều, khoản, điểm trình bày sau: + Phần, chương: Các từ "Phần", "Chương" số thứ tự phần, chương trình bày dòng riêng, giữa; số thứ tự phần, chương dùng chữ số La Mã ghi chữ; tên phần, chương (nếu có) trình bày từ "Phần", "Chương" + Mục: Từ "Mục" số thứ tự mục trình bày dòng riêng, giữa; số thứ tự mục dùng chữ số Ả-rập; tên mục (nếu có) trình bày từ "Mục" + Điều: Từ "Điều", số thứ tự tên điều (hoặc nội dung điều) trình bày dòng; số thứ tự điều dùng chữ số Ả-rập, sau số thứ tự có dấu chấm (.) + Khoản: Số thứ tự khoản ghi chữ số Ả-rập; sau số thứ tự khoản có dấu chấm (.), tiếp đến tên khoản (nếu có) nội dung khoản + Điểm: Thứ tự điểm ghi chữ tiếng Việt theo thứ tự a, b, c , sau chữ có dấu ngoặc đơn đóng nội dung điểm Nội dung văn trình bày tên loại trích yếu nội dung văn Chức vụ, chữ ký người có thẩm quyền - Làm việc theo chế độ thủ trưởng + Cấp trưởng: in hoa, đứng đậm, cỡ chữ 14 – 15 Ví dụ: TRƯỞNG BAN + cấp phó ký thay: in hoa, đứng, không đậm, cỡ chữ 14 – 15 Ví dụ: K/T TRƯỞNG BAN PHĨ TRƯỞNG BAN - Cơ quan Đảng làm việc theo chế độ tập thể, ký thay mặt Ví dụ: T/M BAN THƯỜNG VỤ BÍ THƯ Dấu quan tổ chức ban hành: đóng dấu 1/3 chữ ký phía bên trái Nơi nhận: In thường, đứng chữ 14 (U) Các đơn vị nhận, in thường, đứng cỡ chữ 12 Trước nơi nhận có dấu gạch ngang, sau có dấu phẩy (,); hết nơi nhận ghi nơi lưu có dấu chấm (.) Ví dụ: Nơi nhận: * Liên hệ địa phương: Theo hướng dẫn số 36 VP TW Đảng ngày 03/4/2018 thể thức kỹ thuật trình bày văn Đảng, địa phương thân xem tập hợp nhiều văn Đảng chi tơi nhận thấy phần sai sau: - Phần định lề mặt trước VB Đảng theo hướng dẫn 20mm, 20mm, trái 30mm, phải 15mm, sai định lề khơng theo hướng dẫn - Ở văn đảng trích yếu chữ đầu không viết hoa, không sử dụng chữ “về việc” Hàng có dấu gạch hay sai dấu gạch dài - Số khơng viết hai chấm “ : ” sai để chấm “ : ” - Thể thức để ký thay mặt: T/M (đúng) hay bị sai viết TM - Chức vụ người ký không in đậm in hoa hay bị sai in đậm - Nơi nhận có gạch dưới, chữ thường, cỡ 14 tên cỡ chữ 12 - Tên người ký: in thường đứng đậm, cỡ chữ 14, hay ghi nhầm chữ in hoa đậm * Hạn chế: - Vẫn sai sót trình soạn thảo văn bản, với nhiều nguyên nhân chủ quan, cẩu thả trình soạn thảo Kỹ cán soạn thảo yếu, chưa đào tạo - Một số văn ban hành chưa thẩm quyền ban hành - Tuy nội dung văn định, quản cụ thể, rõ ràng, q trình thực đơi lúc có thay đổi khơng đảm bảo theo nội dung đề * Giải pháp - Cán lãnh đạo, quản cần trau dồi, tích lũy nhiều kiến thức kể chuyên môn nhiều lĩnh vực khác để ban hành văn QĐLĐQL phù hợp với thực tiễn, truyền tải hết nội dung đạo cách hiệu - Khi đạo cán soạn thảo văn QĐLĐQL, trước ban hành phải xem xét, đọc kỹ nội dung hình thức trình bày văn xem có truyền tải hết tinh thần đạo, cách thức, phương pháp lãnh, đạo cấp không - Cần tuyển chọn cán giỏi (có trình độ đại học trở lên) làm cơng tác tham mưu để nắm bắt, lĩnh hội thực hiệu công tác chuyên môn, tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo cấp trên; thường xuyên đưa số cán tham mưu tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng; cần khuyến khích, động viên có chế độ đãi ngộ hợp số cán - Kịp thời chấn chỉnh, xử trường hợp xảy sai sót cố tình vi phạm cơng tác soạn thảo văn QĐLĐQL theo quy định Tóm lại: kỹ soạn thảo văn Đảng khâu quan trọng có ý nghĩa cơng tác cán bộ, góp phần thực quy trình định, tránh việc làm tắt tùy tiện dẫn tới sai sót trình định Vì vậy, người CB, ĐV cần không ngừng trau dồi kiến thức chuyên mơn, phẩm chất trị vững vàng để dẫn dắt, xây dựng, phát triển đơn vị ngày vững mạnh ... văn bố cục theo phần, chương, mục, điều, khoản, điểm trình bày sau: + Phần, chương: Các từ "Phần" , "Chương" số thứ tự phần, chương trình bày dòng riêng, giữa; số thứ tự phần, chương dùng chữ... đến sở Thân bài: KN: thể thức văn bản: tập hợp thành phần cấu thành văn bản, bao gồm thành phần chung áp dụng cho loại văn thành phần bổ sung trường hợp cụ thể Trong cơng tác đảng kỹ soạn thảo... tác đề xuất biện pháp khắc phục hạn chế? MB: Phối hợp quản lý hành nhà nước q trình liên kết hoạt động hỗ trợ, hợp tác lẫn cán bộ, cơng chức, quan hành nhằm tổ chức thực nhiệm vụ cụ thể quản lý
- Xem thêm -

Xem thêm: tổng hợp phần 5.1 đề thi chương trình trung cấp lý luận chính trị- hành chính, tổng hợp phần 5.1 đề thi chương trình trung cấp lý luận chính trị- hành chính

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay