Quản lý hoạt động bồi dưỡng đội ngũ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp ở các trường THCS huyện lục ngạn, tỉnh bắc giang

124 12 0
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 00:23

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRẦN ĐỨC PHƯỚC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỔI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP Ở CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN LỤC NGẠN, TỈNH BẮC GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRẦN ĐỨC PHƯỚC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỔI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP Ở CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN LỤC NGẠN, TỈNH BẮC GIANG Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS PHẠM HỒNG QUANG THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu thực cá nhân, thực hướng dẫn khoa học PGS.TS Phạm Hồng Quang Các số liệu kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin chịu trách nhiệm nghiên cứu Học viên Trần Đức Phước Số hóa Trung tâm Học liệu i http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tồn thể thầy giáo, giáo nhiệt tình giảng dạy, trang bị cho hệ thống tri thức quý báu khoa học quản lý giáo dục, phương pháp nghiên cứu khoa học Xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Sư phạm - Đai học Thái Nguyên, khoa Tâm lý giáo dục, khoa sau đại học Đại học Sư phạm - Đai học Thái Nguyên, UBND huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang, Sở Giáo dục Đào tạo Bắc Giang, Phòng GD&ĐT Lục Ngạn, trường THCS địa bàn huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang bạn bè, đồng nghiệp động viên, giúp đỡ tạo điều kiện thuân lợi cho thời gian học tập nghiên cứu để hoàn thành luận văn Đặc biệt, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Phạm Hồng Quang trực tiếp tận tình dạy bảo, hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Mặc dù có nhiều cố gắng, luận văn khó tránh khỏi thiếu sót, khiếm khuyết Kính mong góp ý, bảo quý thầy, cô bạn đồng nghiệp Xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2014 Tác giả luận văn Trần Đức Phước Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii NHỮNG KÝ HIỆU VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN iv DANH MỤC BẢNG v DANH MỤC BIỂU ĐỒ vi DANH MỤC SƠ ĐỒ vi MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Đối tượng khách thể nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu 3.2 Đối tượng nghiên cứu 3.3 Khách thể điều tra 4 Giả thuyết nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Dự kiến cấu trúc luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Trên giới Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 1.1.2 Trong nước 1.2 Một số khái niệm liên quan đến vấn đề nghiên cứu 10 1.2.1 Khái niệm quản lý 10 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 1.2.2 Hoạt động 12 1.2.3 Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên 14 1.2.4 Chuẩn nghề nghiệp giáo viên 17 1.3.Vai trò đội ngũ giáo viên phát triển giáo dục 21 1.3.1 Vai trò, vị trí giáo dục thời kỳ CNH, HĐH đất nước 21 1.3.2 Đội ngũ giáo viên- nhân tố định chất lượng giáo dục 22 1.3.3 Yêu cầu đội ngũ giáo viên THCS 22 1.4 Trường THCS, Hiệu trưởng trường THCS 24 1.4.1 Trường THCS 24 1.4.2 Nhiệm vụ quyền hạn Hiệu trưởng 26 1.5 Một số vấn đề lí luận bồi dưỡng giáo viên quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên 27 1.5.1 Vai trò hoạt động bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên THCS 27 1.5.2 Nội dung, phương pháp hình thức bồi dưỡng cho giáo viên THCS 30 1.5.3 Nội dung quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên 32 1.6 Đổi giáo dục phổ thông yêu cầu đặt hoạt động quản lý bồi dưỡng cho giáo viên THCS 35 1.6.1 Đổi giáo dục phổ thông 35 1.6.2 Yêu cầu đổi hoạt động quản lý bồi dưỡng giáo viên trường THCS 40 Tiểu kết chương 41 Chương THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP Ở CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN LỤC NGẠN, TỈNH BẮC GIANG 42 2.1 Vài nét điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế - xã hội huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang 42 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu iv 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang 42 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 2.1.2 Đặc điểm kinh tế huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang 43 2.1.3 Đặc điểm văn hoá - xã hội huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang 43 2.2 Tình hình phát triển giáo dục THCS huyện Lục Ngạn 44 2.2.1 Tình hình hình chung giáo dục Lục Ngạn 44 2.2.2 Tình hình phát triển giáo dục THCS huyện Lục Ngạn 46 2.2.3 Thực trạng đội ngũ giáo viên trường THCS huyện Lục Ngạn so với quy định chuẩn giáo viên 49 2.3 Thực trạng hoạt động bồi dưỡng quản lý hoạt động bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trường THCS huyện Lục Ngạn - tỉnh Bắc Giang 55 2.3.1 Thực trạng hoạt động bồi dưỡng giáo viên trường THCS huyện Lục Ngạn - tỉnh Bắc Giang 55 2.3.2 Thực trạng công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trường THCS huyện Lục Ngạn - tỉnh Bắc Giang 57 Tiểu kết chương 63 Chương BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP Ở CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN LỤC NGẠN, TỈNH BẮC GIANG 64 3.1 Phương hướng nguyên tắc đề xuất biện pháp 64 3.1.1 Phương hướng quản lý hoạt động bồi dưỡng cho giáo viên hiệu trưởng trường THCS huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang 64 3.1.2 Nguyên tác đề xuất biện pháp 65 3.2 Biện pháp cụ thể 67 3.2.1 Nhóm biện pháp nâng cao nhận thức cho tập thể cán quản lý giáo viên hoạt động bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên 67 3.2.2 Thường xuyên nắm bắt nhu cầu giáo viên việc bồi dưỡng 70 3.2.3 Xây dựng nội dung cần bồi dưỡng Chuẩn nghề nghiệp 71 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 3.2.4 Sử dụng kết hợp loại hình bồi dưỡng theo Chuẩn nghề nghiệp 74 3.2.5 Xây dựng nguồn lực phục vụ bồi dưỡng 77 v Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ PHỤ LỤC Phụ lục số QUY ĐỊNH Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học sở, giáo viên trung học phổ thông (Ban hành kèm theo Thông tư số 30 /2009 /TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học sở, giáo viên trung học phổ thông (sau đâ ) Quy định áp dụng giáo viên trung học giảng dạy trường trung học sở, trường trung học phổ thơng trường phổ thơng có nhiều cấp học hệ thống giáo dục quốc dân Điều Mục đích ban hành quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học Giúp giáo viên trung học tự đánh giá phẩm chất trị, đ cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Làm sở để đánh giá, xếp loại giáo viên năm phục vụ công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng sử dụng đội ngũ giáo viên trung học Làm sở để xây dựng, phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên trung học giáo viên trung học; cung cấp tư liệu cho hoạt động quản lý khác Điều Trong văn từ ngữ hiểu sau Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học hệ thống yêu cầu giáo viên trung học phẩm chất trị, đạo đức, lối sống; lực chuyên môn, nghiệp vụ Tiêu chuẩn quy định nội dung bản, đặc trưng thuộc lĩnh vực chuẩn Tiêu chí yêu cầu điều kiện cần đạt nội dung cụ thể tiêu chuẩn (tài liệu, tư liệu, s Chuẩn gồm tiêu chuẩn với 25 tiêu chí Chương II CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC Điều Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất trị, đạo đức, lối sống Tiêu chí Phẩm chất trị Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; chấp hành đường lối, chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước; tham gia hoạt động trị - xã hội; thực nghĩa vụ cơng dân Tiêu chí Đạo đức nghề nghiệp Yêu nghề, gắn bó với nghề dạy học; chấp hành Luật Giáo dục, Điều lệ, Quy chế, quy định ngành; có ý thức tổ chức kỉ luật tinh thần trách nhiệm; giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín nhà giáo; sống trung thực, lành mạnh, gương tốt cho học sinh Tiêu chí Ứng xử với học sinh Thương yêu, tôn trọng, đối xử công với học sinh, giúp học sinh khắc phục khó khăn để học tập rèn luyện tốt Tiêu chí Ứng xử với đồng nghiệp thực mục tiêu giáo dục Tiêu chí Lối sống, tác phong Có lối sống lành mạnh, văn minh, phù hợp với sắc dân tộc môi trường giáo dục; có tác phong mẫu mực, làm việc khoa học Điều Tiêu chuẩn 2: Năng lực tìm hiểu đối tượng môi trường giáo dục Tiêu chí Tìm hiểu đối tượng giáo dục Có phương pháp thu thập xử lí thơng tin thường xun nhu cầu đặc điểm học sinh, sử dụng thông tin thu vào dạy học, giáo dục Tiêu chí Tìm hiểu mơi trường giáo dục Có phương pháp thu thập xử lí thông tin điều kiện giáo dục nhà trường tình hình trị, kinh tế, văn hố, xã hội địa phương, sử dụng thông tin thu vào dạy học, giáo dục Điều Tiêu chuẩn 3: Năng lực dạy học Tiêu chí Xây dựng kế hoạch dạy học Các kế hoạch dạy học xây dựng theo hướng tích hợp dạy học với giáo dục thể rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học phù hợp với đặc thù môn học, đặc điểm học sinh môi trường giáo dục; phối hợp hoạt động học với hoạt động dạy theo hướng phát huy tính tích cực nhận thức học sinh Tiêu chí Đảm bảo kiến thức mơn học Làm chủ kiến thức môn học, đảm bảo nội dung dạy học xác, có hệ thống, vận dụng hợp lý kiến thức liên môn theo yêu cầu bản, đại, thực tiễn Tiêu chí 10 Đảm bảo chương trình mơn học độ quy định chương trình mơn học Tiêu chí 11 Vận dụng phương pháp dạy học Vận dụng phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh, phát triển lực tự học tư học sinh Tiêu chí 12 Sử dụng phương tiện dạy học Sử dụng phương tiện dạy học làm tăng hiệu dạy học Tiêu chí 13 Xây dựng mơi trường học tập Tạo dựng môi trường học tập: dân chủ, thân thiện, hợp tác, cộng tác, thuận lợi, an tồn lành mạnh Tiêu chí 14 Quản lý hồ sơ dạy học , đánh giá kết học tập học sinh Kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh bảo đảm yêu cầu xác, tồn diện, cơng bằng, khách quan, cơng khai phát triển lực tự đánh giá học sinh; sử dụng kết kiểm tra đánh giá để điều chỉnh hoạt động dạy học Điều Tiêu chuẩn 4: Năng lực giáo dục Tiêu chí 16 Xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục Kế hoạch hoạt động giáo dục xây dựng thể rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm học sinh, phù hợp với hoàn cảnh điều kiện thực tế, thể khả hợp tác, cộng tác với lực lượng giáo dục nhà trường Tiêu chí 17 Giáo dục qua mơn học Thực nhiệm vụ giáo dục tư tưởng, tình cảm, thái độ thông qua việc giảng dạy môn học tích hợp nội dung giáo dục khác hoạt động khố ngoại khố theo kế hoạch xây dựng Tiêu chí 18 Giáo dục qua hoạt động giáo dục Thực nhiệm vụ giáo dục qua hoạt động giáo dục theo kế hoạch xây dựng Tiêu chí 19 Giáo dục qua hoạt động cộng đồng Thực nhiệm vụ giáo dục qua hoạt động cộng đồng như: lao động cơng ích, hoạt động xã hội theo kế hoạch xây dựng Tiêu chí 20 Vận dụng nguyên tắc, phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục Vận dụng nguyên tắc, phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục học sinh vào tình sư phạm cụ thể, phù hợp đối tượng môi trường giáo dục, đáp ứng mục tiêu giáo dục đề Tiêu chí 21 Đánh giá kết rèn luyện đạo đức học sinh Đánh giá kết rèn luyện đạo đức học sinh cách xác, khách quan, cơng có tác dụng thúc đẩy phấn đấu vươn lên học sinh Điều Tiêu chuẩn 5: Năng lực hoạt động trị, xã hội Tiêu chí 22 Phối hợp với gia đình học sinh cộng đồng Phối hợp với gia đình cộng đồng hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện, hướng nghiệp học sinh góp phần huy động nguồn lực cộng đồng phát triển nhà trường Tiêu chí 23 Tham gia hoạt động trị, xã hội Tham gia hoạt động trị, xã hội ngồi nhà trường nhằm phát triển nhà trường cộng đồng, xây dựng xã hội học tập Điều Tiêu chuẩn 6: Năng lực phát triển nghề nghiệp Tiêu chí 24 Tự đánh giá, tự học tự rèn luyện Tự đánh giá, tự học tự rèn luyện phẩm chất trị, đạo đức, chun mơn nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu dạy học giáo dục Tiêu chí 25 Phát giải vấn đề nảy sinh thực tiễn giáo dục Phiếu số Sở/Phòng GD-ĐT PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ Trường: Năm học: Họ tên giáo viên: Môn học phân công giảng dạy: (Các từ viết tắt bảng: TC - tiêu chuẩn; tc - tiêu chí) Các tiêu chuẩn tiêu chí Đi TC1 Phẩm chất trị, đạo đức, lối sống ngƣời GV + tc1.1 Phẩm chất trị + tc1.2 Đạo đức nghề nghiệp + tc1.3 ứng xử với HS + tc1.4 ứng xử với đồng nghiệp + tc1.5 Lối sống, tác phong TC2 Năng lực tìm hiểu đối tƣợng mơi trƣờng giáo dục + tc2.1 Tìm hiểu đối tượng giáo dục + tc2.2 Tìm hiểu mơi trường giáo dục TC3 Năng lực dạy học + tc3.1 Xây dựng kế hoạch dạy học + tc3.2 Bảo đảm kiến thức môn học + tc3.3 Bảo đảm chuơng trình mơn học + tc3.4 Vận dụng phương pháp dạy học + tc3.5 Sử dụng phương tiện dạy học + tc3.6 Xây dựng môi trường học tập + tc3.7 Quản lý hồ sơ dạy học + tc3.8 m tra, sinh TC4 Năng lực giáo dục + tc4.1 Xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục + tc4.2 Giáo dục qua môn học + tc4.3 Giáo dục qua hoạt động giáo dục + tc4.4 Giáo dục qua hoạt động cộng đồng + tc4.5 Vận dụng nguyên tắc, PP, hình thức tổ + tc4.6 chức GD a học sinh TC5 Năng lực hoạt động trị xã hội + tc5.1 Phối hợp với gia đình học sinh cộng đồng + tc5.2 Tham gia hoạt động trị xã hội TC6 Năng lực phát triển nghề nghiệp + tc6.1 Tự đánh giá, tự học tự rèn luyện + tc6.2 Phát giải q thực tiễn GD Ngu - Số tiêu chí đạt mức tương ứng - Tổng số điểm mức 4 c - Tổng số điểm: - GV tự xếp loại: ĐÁNH GIÁ CHUNG (Giáo viên tự đánh giá): Những điểm mạnh: - - - - Những điểm yếu: - - - Hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu: - - - Ngày tháng năm (Chữ ký giáo viên) Phiếu số Sở/Phòng GD-ĐT PHIẾU ĐÁNH GIÁO VIÊN CỦA TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN Trường: Năm học: Họ tên giáo viên đánh giá: Môn học phân công giảng dạy: (Các từ viết tắt bảng: TC - tiêu chuẩn; tc - tiêu chí) Các tiêu chuẩn tiêu chí TC1 Phẩm chất trị, đạo đức, lối sống người GV + tc1.1 Phẩm chất trị + tc1.2 Đạo đức nghề nghiệp + tc1.3 ứng xử với HS + tc1.4 ứng xử với đồng nghiệp + tc1.5 Lối sống, tác phong TC2 Năng lực tìm hiểu đối tượng mơi trường giáo dục + tc2.1 Tìm hiểu đối tượng giáo dục + tc2.2 Tìm hiểu mơi trường giáo dục TC3 Năng lực dạy học + tc3.1 Xây dựng kế hoạch dạy học + tc3.2 Bảo đảm kiến thức môn học + tc3.3 Bảo đảm chương trình mơn học + tc3.4 Vận dụng phương pháp dạy học + tc3.5 Sử dụng phương tiện dạy học + tc3.6 Xây dựng môi trường học tập + tc3.7 Quản lý hồ sơ dạy học + tc3.8 Kiểm tra, a học sinh TC4 Năng lực giáo dục + tc4.1 Xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục + tc4.2 Giáo dục qua môn học + tc4.3 Giáo dục qua hoạt động giáo dục + tc4.4 Giáo dục qua hoạt động cộng đồng + tc4.5 Vận dụng nguyên tắc, PP, hình thức tổ chức GD + tc4.6 Đánh giá kết rèn a học sinh TC5 Năng lực hoạt động trị xã hội + tc5.1 Phối hợp với gia đình học sinh cộng Nguồn minh chứng đă có MC c đồng + tc5.2 Tham gia hoạt động trị xã hội TC6 Năng lực phát triển nghề nghiệp + tc6.1 Tự đánh giá, tự học tự rèn luyện + tc6.2 y sinh thực tiễn GD - Số tiêu chí đạt mức tương ứng - Tổng số điểm mức - Tổng số điểm: - GV tự xếp loại ĐÁNH GIÁ CHUNG (Tổ trưởng chuyên môn đánh giá): Những điểm mạnh: - - - - Những điểm yếu: - - - Hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu: Ngày tháng năm Tổ trưởng chuyên môn (Ký ghi rõ họ, tên) Phiếu tổng hợp xếp loại giáo viên tổ chuyên môn Phiếu số Trường: Năm học: Tổ chuyên môn: STT Họ tên giáo viên GV tự đánh giá Tổng số Xếp loại điểm Đánh giá Tổ Tổng số Xếp loại điểm Ghi Ngày tháng năm Tổ trưởng chuyên môn (Ký ghi họ tên) Phiếu xếp loại giáo viên Hiệu trưởng Phiếu số Trường: Năm học STT Họ tên giáo viên Tổng cộng loại - Xuất sắc - Khá - Trung bình - Kém GV tự đánh giá Xếp loại tổ chun mơn Xếp loại thức Hiệu trưởng Ghi : : : : : Ngày tháng năm Hiệu trưởng (Ký tên đóng dấu) Mẫu số: 01-KS PHIẾU KHẢO SÁT (Dành cho Cán quản lý trường Trung học sở) Để làm tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên THCS theo Chuẩn nghề nghiệp, nhằm đáp ứng mục tiêu giáo dục THCS giai đoạn Xin Ông (bà) vui lòng cho biết số ý kiến sau cách đánh dấu x vào ô phù hợp trả lời câu hỏi Trong thời gian vừa qua Hiệu trưởng trường THCS nơi Ông (bà) cơng tác thực biện pháp đẻ bồi dưỡng đội ngũ giáo viên? ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Ông (bà) đánh giá kết đạt công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên THCS trường cơng tác nào? - Rất tốt  - Tương đối tốt  - Chưa tốt  Theo Ông (bà) thực tế bồi dưỡng đội ngũ giáo viên THCS gồm có nội dung nào? Trong nội dung quan trọng nhất, sao? ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hãy kể tên biện pháp đạo cấp quản lý thực để giúp cho công tác phát triển đội ngũ giáo viên THCS theo Chuẩn nghề nghiệp Hiệu trưởng trường THCS tốt hơn? ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Xin Ơng (bà) đánh giá mức độ tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản lý Hiệu trưởng việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên THCS theo Chuẩn nghề nghiệp (Xin vui lòng đánh dấu x vào ô phù hợp) Stt Các biện pháp quản lý Nhóm biện pháp nâng cao nhận thức cho tập thể cán quản lý giáo viên công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên Thường xuyên nắm bắt nhu cầu giáo viên việc bồi dưỡng Xây dựng nội dung bồi dưỡng theo chuẩn nghề nghiệp Tính cần thiết Rất Không Cần cần cần thiết thiết thiết Tính khả thi Rất khả Khả thi thi Khơng khả thi Kết hợp loại hình bồi dưỡng theo Chuẩn nghề nghiệp - Bồi dưỡng theo chuyên đề, qua hoạt động giảng dạy, qua trao đổi kinh nghiệm, v.v… Xây dựng nguồn lực phục vụ bồi dưỡng -Hình thành nhóm giáo viên nòng cốt Xác định điều kiện vật lực, tài lực v.v… phục vụ bồi dưỡng Tạo môi trường thuận lợi phục vụ bồi dưỡng Định kỳ đánh giá kết bồi dưỡng Xin Ông (bà) vui lòng cho biết số thơng tin thân: - Họ tên:………………………………………….Năm sinh:…………… - Chức vụ đảm nhiệm:………………………………………………… - Trường THCS:…………………………………………………………… - Năm vào ngành:…………………………………………………………… - Số năm cơng tác quản lý:………………………………………………… - Trình độ chuyên môn:…………………………………………………… - Các lớp quản lý qua:…………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn Ông (bà)! Mẫu số: 02-KS PHIẾU KHẢO SÁT Đánh giá tính cần thiết hiệu biện pháp quản lý bồi dưỡng giáo viên THCS (Dùng cho tất đối tượng mời tham gia khảo sát) Để có đánh giá tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản lý bồi dưỡng giáo viên THCS theo Chuẩn nghề cách khách quan, đầy đủ, xin ông (bà) vui lòng cho biết ý kiến cách trả lời hỏi phiếu sau: 1-Về phương pháp trả lời: a) Tính cần thiết: Có tình trả lời: Rất cần thiết (3); Phân vân (2); Khơng cần thiết (1) b) Tính khả thi: Có tình trả lời: Tốt (3); TB (2); Yếu (1) Ơng (bà) chọn tình trả lời thích hợp đánh dấu (X) tình vào tương ứng 2-Về nội dung câu hỏi: Rất cần thiết Nội dung Phân Không cần vân a Bồi dƣỡng thƣờng xuyên - Bồi dưỡng trị tư tưởng - Thơng tin tình hình ngồi nhà trường - Quy định nội dung tự học, tự bồi dưỡng - Thực theo chương trình Bộ Sở b Tổ chức Hội thảo chuyên đề - Giới thiệu chuyên đề mới, khó - Chuyên đề đổi phương pháp giảng dạy - Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi c Đào tạo chuẩn - Đào tạo theo qui hoạch - Hỗ trợ GV học - Qui chế bố trí xếp sau học xong Ngày tháng năm 2013 Người trả lời ký tên (hoặc không ký tên) Tốt TB Yếu Mẫu số: 03-KN PHIẾU KHẢO NGHIỆM Đánh giá tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản lý bồi dưỡng giáo viên THCS theo Chuẩn nghề nghiệp (Dùng cho tất đối tượng mời tham gia khảo sát) Để có đánh giá tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản lý bồi dưỡng giáo viên THCS theo Chuẩn nghề cách khách quan, đầy đủ, xin ơng (bà) vui lòng cho biết ý kiến cách trả lời hỏi phiếu sau: 1-Về phương pháp trả lời: a) Tính cần thiết: Có tình trả lời: Rất cần thiết (3); Cần thiết (2); Khơng cần thiết (1) b) Tính khả thi: Có tình trả lời: Rất khả thi(3); Khả thi (2); Khơng khả thi (1) Ơng (bà) chọn tình trả lời thích hợp đánh dấu (X) tình vào tương ứng 2-Về nội dung câu hỏi: Stt Các biện pháp quản lý Nhóm biện pháp nâng cao nhận thức cho tập thể cán quản lý giáo viên cơng tác bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên Thường xuyên nắm bắt nhu cầu giáo viên việc bồi dưỡng Xây dựng nội dung bồi dưỡng theo Chuẩn nghề nghiệp Kết hợp loại hình bồi dưỡng theo Chuẩn nghề nghiệp - Bồi dưỡng theo chuyên đề, qua hoạt động giảng dạy, qua trao đổi kinh nghiệm, v.v… Tính cần thiết Rất Khơng Cần cần cần thiết thiết thiết Tính khả thi Rất khả thi Khả thi Không khả thi Xây dựng nguồn lực phục vụ bồi dưỡng -Hình thành nhóm giáo viên nòng cốt Xác định điều kiện vật lực, tài lực v.v… phục vụ bồi dưỡng Tạo môi trường thuận lợi phục vụ bồi dưỡng Định kỳ đánh giá kết bồi dưỡng Ngày tháng năm 2013 Người trả lời ký tên (hoặc không ký tên) ... trạng đội ngũ giáo viên hoạt động bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trường THCS huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang Chương 3: Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trường THCS huyện. .. trạng đội ngũ giáo viên trường THCS huyện Lục Ngạn so với quy định chuẩn giáo viên 49 2.3 Thực trạng hoạt động bồi dưỡng quản lý hoạt động bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trường THCS huyện Lục. .. lượng đội ngũ giáo viên trường THCS huyện Lục Ngạn trở thành nhu cầu cấp thiết Với lý chọn đề tài: Quản lý hoạt động bồi dưỡng đội ngũ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp trường THCS huyện Lục Ngạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động bồi dưỡng đội ngũ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp ở các trường THCS huyện lục ngạn, tỉnh bắc giang , Quản lý hoạt động bồi dưỡng đội ngũ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp ở các trường THCS huyện lục ngạn, tỉnh bắc giang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay