Ứng dụng phân tích ma trận SWOT trong hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần dược phẩm cửu long

4 30 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 00:12

Tiểu luận: Quản trị chiến lược GVHD: PGS.TS Đào Duy Huân BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐƠ  Tiểu luận mơn QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC ỨNG DỤNG MA TRẬN SWOT TRONG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG Giảng viên hướng dẫn: PGS TS ĐÀO DUY HUÂN Cần Thơ, tháng 02 năm 2019 Học viên thực hiện: Tiểu luận: Quản trị chiến lược GVHD: PGS.TS Đào Duy Huân LỜI CẢM ƠN Lời em chân thành cám ơn đến thầy PGS.TS Đào Duy Huân, giảng viên trực tiếp giảng dạy mơn học, tận tình hướng dẫn truyền đạt kinh nghiệm thực tiển để em nghiên cứu thực tốt tiểu luận Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Tây Đô, quý Thầy Khoa Sau Đại học tạo điều kiện thuận lợi, hết lòng giúp đỡ em hồn thành tiểu luận Cũng xin chân thành cảm ơn đến tất quý anh chị bạn lớp Cao học Quản trị kinh doanh 5B hỗ trợ, đóng góp ý kiến động viên em nhiều suốt q trình thực tiểu luận Em nhiều cố gắng, song chắn nhiều thiếu sót, Em mong tiếp tục nhận đóng góp Thầy Cô, anh chị, bạn Em xin chân thành cảm ơn! CầnThơ, ngày……tháng……năm 2018 Người thực Tiểu luận: Quản trị chiến lược GVHD: PGS.TS Đào Duy Huân MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU Hiện việc mở cửa giao lưu hợp tác kinh tế - văn hóa với nước điều khơng thể tránh khỏi rủi ro thương trường doanh nghiệp Phân tích SWOT giúp doanh nghiệp cách xác trước định hội nhập kinh tế quốc tế Phân tích điểm mạnh điểm yếu, hội đe doạ (phân tích SWOT) bảy bước hình thành chiến lược kinh doanh doanh nghiệp bao gồm: Xác định sứ mệnh mục tiêu; Phân tích điểm mạnh điểm yếu, hội đe doạ; Tiếp tục việc hoạch định; Kiểm tra chuẩn đoán kết quả; Chuẩn bị kế hoạch chiến thuật; Chuẩn bị kế hoạch chiến lược; Phân tích SWOT khơng ý nghĩa doanh nghiệp việc hình thành chiến lược kinh doanh ý nghĩa lớn việc đáp ứng nhu cầu phát triển doanh nghiệp Một doanh nghiệp muốn phát triển, bước tạo lập uy tín, thương hiệu cho cách chắn bền vững phân tích SWOT khâu khơng thể thiếu q trình hoạch định chiến lược kinh doanh doanh nghiệp Là công ty cổ phần hình thành thời gian gần đây, Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long bước hoàn thiện chiến lược kinh doanh, ngành đặc thù, nhiều thuận lợi, để thị phần thị trường tỉnh nhà vấn đề khó, song yếu tố định phát triển lâu dài Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long thận trọng việc hoạch định chiến lược kinh doanh nhằm phát Tiểu luận: Quản trị chiến lược GVHD: PGS.TS Đào Duy Huân triển phù hợp tình hình địa phương thời gian vừa qua Xuất phát từ tình hình thực tế, em xin chọn đề tài “Ứng dụng phân tích ma trận SWOT hoạch định chiến lược kinh doanh Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long.” Trên sở lý thuyết học, tính hữu ích sâu phân tích, đánh giá mơi trường kinh doanh quan điểm hệ thống từ thực trạng hoạt động kinh doanh Ngành; kết đạt được; tồn tại, vướng mắc cần khắc phục nguyên nhân chủ yếu Từ định hướng giải pháp thực chiến lược phát triển kinh doanh cách hệ thống, hiệu Những giải pháp góp phần giúp Cơng ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long phát triển bền vững giai đoạn tới Chương SỞ LÝ LUẬN, VAI TRÒ, Ý NGHĨA CỦA PHÂN TÍCH SWOT 1.1 Nguồn gốc mơ hình phân tích SWOT Mơ hình phân tích SWOT kết khảo sát 500 cơng ty doanh thu cao tạp chí Fortune bình chọn tiến hành Viện Nghiên cứu Standford thập niên 60 - 70 kỷ XX, nhằm mục đích tìm ngun nhân nhiều cơng ty thất bại việc thực kế hoạch, hoạch định chiến lược Nhóm nghiên cứu gồm Marion Dosher, Ts Otis Benepe, Albert Humphrey, Robert Stewart Birger Lie Việc Du Pont lập kế hoạch kinh doanh dài hạn vào năm 1949 khơi mào cho phong trào “tạo dựng kế hoạch” công ty Cho tới năm 1960, tồn 500 cơng ty tạp chí Fortune bình chọn “Giám đốc kế hoạch” “Hiệp hội nhà xây dựng kế hoạch dài hạn cho doanh nghiệp”, hoạt động Anh quốc Hoa Kỳ ... trình hoạch định chiến lược kinh doanh doanh nghiệp Là cơng ty cổ phần hình thành thời gian gần đây, Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long bước hoàn thiện chiến lược kinh doanh, ngành đặc thù, có nhiều... thị phần thị trường tỉnh nhà vấn đề khó, song yếu tố định phát triển lâu dài Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long thận trọng việc hoạch định chiến lược kinh doanh nhằm phát Tiểu luận: Quản trị chiến. .. trước định hội nhập kinh tế quốc tế Phân tích điểm mạnh điểm yếu, hội đe doạ (phân tích SWOT) bảy bước hình thành chiến lược kinh doanh doanh nghiệp bao gồm: Xác định sứ mệnh mục tiêu; Phân tích
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng phân tích ma trận SWOT trong hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần dược phẩm cửu long , Ứng dụng phân tích ma trận SWOT trong hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần dược phẩm cửu long

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay