Đề thi học kì 2 vật lí 6 quận tân bình năm 2016 2017 có đáp án

3 34 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 00:04

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH KIỂM TRA HỌC KỲ II PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 20162017 MƠN: VẬT – KHỐI ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 45 phút (Đề 01 trang) (Không kể thời gian phát đề) Câu 1: Vẽ sơ đồ bên vào giấy làm chọn cụm từ thích hợp từ cho (sự nóng chảy, bay hơi, ngưng tụ, đông đặc) điền vào dấu chấm hỏi (?) mũi tên sơ đồ chuyển thể chất Câu 2: Quan sát hình cho biết tên cụ thể dụng cụ gì? Dùng để làm gì? Ở đâu? Dụng cụ dùng đơn vị nào? Câu 3: a) Từ bảng nhiệt độ nóng chảy chất, xếp thứ tự chất nhiệt độ nóng chảy thấp đến chất nhiệt độ nóng chảy cao Chất Chì Nhiệt độ nóng chảy (⁰C) 327 Nước đá Rượu -117 Vàng 1064 Thủy ngân Đồng -39 1083 b) Nếu thả khối đồng vào chì nóng chảy khối đồng bị nóng chảy khơng? Vì sao? Câu 4: Bình cầu thủy tinh rỗng bên chứa khơng khí Xoa hai bàn tay vào áp vào bình cầu giọt nước di chuyển sang phải (Hình bên) Hãy giải thích tượng Từ em nêu kết luận nở nhiệt chất khí Câu 5: Bánh xe ngựa, xe bò,… gỗ ln bọc vòng sắt bên ngồi để giữ cho khung gỗ bên cố định chắn (H.5a) Để lắp vòng sắt vào bánh xe, người thợ phải nung nóng vòng sắt lắp vào (H.5b) Sau họ dội nước lạnh làm nguội vòng sắt Em giải thích người thợ phải làm Hình 5.a Hình 5.b ĐÁP ÁN GỢI Ý Câu 1: Vẽ sơ đồ bên vào giấy làm chọn cụm từ thích hợp từ cho (sự nóng chảy, bay hơi, ngưng tụ, đông đặc) điền vào dấu chấm hỏi (?) mũi tên sơ đồ chuyển thể chất Bài giải: Câu 2: Quan sát hình cho biết tên cụ thể dụng cụ gì? Dùng để làm gì? Ở đâu? Dụng cụ dùng đơn vị nào? giaidethi24h.net Bài giải: (xem chi tiết )  Tên: nhiệt kế y tế  Công dụng: dùng để đo nhiệt độ thể người phòng khám bệnh bệnh viện  Đơn vị dụng cụ là: 0C (độ C) Câu 3: a) Từ bảng nhiệt độ nóng chảy chất, xếp thứ tự chất nhiệt độ nóng chảy thấp đến chất nhiệt độ nóng chảy cao Chất Chì Nhiệt độ nóng chảy (⁰C) 327 Nước đá Rượu -117 Vàng 1064 Thủy ngân Đồng -39 1083 ... độ nóng chảy chất, xếp thứ tự chất có nhiệt độ nóng chảy thấp đến chất có nhiệt độ nóng chảy cao Chất Chì Nhiệt độ nóng chảy (⁰C) 327 Nước đá Rượu -117 Vàng 1 064 Thủy ngân Đồng -39 1083 ... 5.b ĐÁP ÁN GỢI Ý Câu 1: Vẽ sơ đồ bên vào giấy làm chọn cụm từ thích hợp từ cho (sự nóng chảy, bay hơi, ngưng tụ, đông đặc) điền vào dấu chấm hỏi (?) mũi tên sơ đồ chuyển thể chất Bài giải: Câu 2: ... sát hình cho biết tên cụ thể dụng cụ gì? Dùng để làm gì? Ở đâu? Dụng cụ dùng đơn vị nào? giaidethi24h.net Bài giải: (xem chi tiết )  Tên: nhiệt kế y tế  Công dụng: dùng để đo nhiệt độ thể người
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 2 vật lí 6 quận tân bình năm 2016 2017 có đáp án, Đề thi học kì 2 vật lí 6 quận tân bình năm 2016 2017 có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay