Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh vĩnh phúc

133 10 0
  • Loading ...
1/133 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 23:26

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH PHẠM VĂN OANH HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ TỈNH VĨNH PHÚC LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: QUẢN KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH PHẠM VĂN OANH HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ TỈNH VĨNH PHÚC Chuyên ngành: QUẢN KINH TẾ Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS THỊNH VĂN VINH THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn “Hồn thiện cơng tác quản thuế GTGT doanh nghiệp Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc” trung thực, kết nghiên cứu riêng , số liệu sử dụng luận văn thu thập từ báo cáo Ngành thuế Vĩnh Phúc, sách, báo, tạp chí Thuế Số liệu, tài liệu có nguồn gốc rõ ràng, trung thực, xuất phát từ tình hình thực tế công tác quản thuế GTGT Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc Thái Nguyên, tháng 03 năm 2014 Tác giả luận văn Phạm Văn Oanh Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài: “Hồn thiện cơng tác quản thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc”, nhận hướng dẫn, giúp đỡ, động viên cá nhân tập thể Tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới tất cá nhân tập thể tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình học tập nghiên cứu Tơi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu Nhà trường, Phòng Quản Đào tạo Sau Đại học, khoa phòng Trườ ế Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ tơi mặt q trình học tập hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ tận tình giáo viên hướng dẫn PGS.TS Thịnh Văn Vinh Tôi xin cảm ơn giúp đỡ, đóng góp nhiều ý kiến quý báu nhà khoa học, thầy cô giáo Trườ ế Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên Trong trình thực đề tài, tơi giúp đỡ cộng tác doanh nghiệp, Ban lãnh đạo, đồng chí, đồng nghiệp Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc Tôi xin cảm ơn động viên, giúp đỡ bạn bè gia đình giúp tơi thực luận văn Tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc giúp đỡ quý báu Thái Nguyên, tháng năm 2014 Tác giả luận văn Phạm Văn Oanh Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát 2.2 Mục tiêu cụ thể Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Những đóng góp đề tài Kết cấu luận văn Chương CƠ SỞ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC QUẢN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 1.1 Cơ sở luận công tác quản thuế GTGT 1.1.1 Khái niệm thuế GTGT 1.1.2 Sự cần thiết phải áp dụng thuế GTGT 1.1.3 Vai trò thuế GTGT 1.1.4 Một số nội dung thuế GTGT 1.2 Cơ sở luận quản thuế GTGT 21 1.2.1 Các quy trình quản thuế 21 1.2.2 Sự cần thiết công tác quản thuế GTGT 28 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản thuế GTGT 29 1.3.1 Cán quản thuế GTGT 29 1.3.2 Chính sách qui định quản thuế GTGT 30 1.3.3 Các phương tiện, thiết bị dùng vào cơng tác quản thuế GTGT 30 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 1.3.4 Tuyên truyền hỗ trợ 30 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 1.3.5 Thanh tra, kiểm tra 31 1.3.6 Các yếu tố khác trình độ dân trí, tính tự giác doanh nghiệp 31 1.4 Cơ sở thực tiễn công tác quản thuế GTGT 32 1.4.1 Việc áp dụng thuế GTGT số nước 32 1.4.2 Kinh nghiệm quản thuế GTGT số địa phương nước 33 1.4.3 Khả vận dụng học kinh nghiệm vào thực tế công tác quản thuế GTGT Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc 39 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 40 2.1 Các câu hỏi đặt mà đề tài cần giải 40 2.2 Phương pháp nghiên cứu 40 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 40 2.2.2 Phương pháp tổng hợp xử thông tin 41 2.2.3 Phương pháp phân tích thơng tin 42 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 45 Chương THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC CỤC THUẾ TỈNH VĨNH PHÚC QUẢN 47 3.1 Đặc điểm kinh tế xã hội khái quát Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc 47 3.1.1 Đặc điểm kinh tế xã hội tỉnh Vĩnh Phúc 47 3.1.2 Khát quát Cục thuế Vĩnh Phúc 50 3.2 Thực trạng công tác quản thuế GTGT Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc 56 3.2.1 Kết Thu NSNN 56 3.2.2 Số cán làm việc phận quản thuế theo chức 57 3.2.3 Kết thu thuế GTGT 59 3.2.4 Kết nộp tờ khai thuế GTGT 61 3.2.5 Kết kiểm tra hồ sơ khai thuế GTGT 63 3.2.6 Kết hoàn thuế GTGT 65 3.2.7 Kết kiểm tra thuế GTGT 66 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 3.2.8 Kết tra thuế GTGT 68 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 3.2.9 Công tác tuyên truyền hỗ trợ NNT 70 3.2.10 Tình hình nợ thuế GTGT 71 3.2.11 Đánh giá mức độ hài lòng NNT cơng tác kê khai kế tốn thuế GTGT Văn phòng Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc 73 3.4 Đánh giá thực trạng công tác quản thuế GTGT Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc 77 3.4.1 Các kết đạt 77 3.4.2 Những mặt hạn chế 82 3.4.3 Nguyên nhân hạn chế 86 Chương GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ TỈNH VĨNH PHÚC 90 4.1 Quan điểm, phương hướng, mục tiêu Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc công tác quản thuế GTGT 90 4.1.1 Quan điểm 90 4.1.2 Phương hướng 91 4.1.3 Mục tiêu 91 nghiệp Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc 92 4.2.1 Về công tác tham mưu, điều hành quản thu thuế 93 4.2.2 Về công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT 93 4.2.3 Về công tác quản kê khai thuế 94 4.2.4 Về công tác tra, kiểm tra thuế 95 4.2.5 Về công tác quản nợ thuế 96 4.2.6 Về công nghệ thông tin phục vụ quản 97 4.2.7 Nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán quản thuế GTGT 98 4.3 Kiến nghị đề xuất 99 4.3.1 Kiến nghị Nhà nước 99 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 4.3.2 Kiến nghị Bộ Tài Tổng Cục thuế 100 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ tra, kiểm tra; Phấn đấu hoàn thành kế hoạch tra, kiểm tra số lượng chất lượng tra kiểm tra Tăng cường công tác giám sát tra, kiểm tra nhằm đảm bảo kỷ cương kỷ luật đội ngũ công chức tra, kiểm tra; ngăn chặn hành vi tiêu cực gây phiền hà cho NNT Tăng cường lực lượng cán cho phận tra, kiểm tra; giám sát tuân thủ người nộp thuế Xây dựng, ban hành chế độ quy định quản tra, kiểm tra thuế NNT sở quản rủi ro, nhằm giảm bớt phiền hà cho NNT, đồng thời phát xử kịp thời trường hợp không tuân thủ pháp luật thuế, góp phần nâng cao tính tn thủ người nộp thuế đảm bảo bình đẳng thực nghĩa vụ thuế, tăng cường đổi áp dụng biện pháp, kỹ để giám sát quản nợ thuế cưỡng chế nợ thuế; giải xác, kịp thời trường hợp khiếu nại, tố cáo thuế ặt chẽ với quan pháp luật đẩy mạnh biện pháp phòng ngừa chống hành vi tội phạm lĩnh vực thuế giá trị gia tăng, đặc biệt hành vi sử dụng hoá đơn bất hợp pháp để trốn thuế giá trị gia tăng, chiếm đoạt tiền thuế Nhà nước Đẩy mạnh công tác kiểm tra, tra nội ngành việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật thực quy trình nghiệp vụ cơng tác quản thuế GTGT, thực đồng nghiêm túc biện pháp kinh tế, hành cơng tác thu thuế Việc gian lận trốn thuế vấn đề xúc công tác quản thuế ngày gia tăng Thường xuyên tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn kỹ cho công chức kiểm tra, tra 4.2.5 Về cơng tác quản nợ thuế Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Biện pháp trọng tâm rà soát số nợ, thực phân loại nợ phân tích tuổi nợ, nguyên nhân chi tiết NNT để có biện pháp phù hợp Tập hợp số liệu nợ NNT để triển khai thực tốt công tác phối hợp thu ngân sách nhà nước với phòng, đội Kiểm tra thuế Thực rà sốt, đánh giá lại nguồn thu thuế GTGT, phân tích yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu thuế GTGT địa bàn; đồng thời phối hợp với ngành chức đẩy mạnh quản thu, chống thất thu thu hồi nợ thuế Ban hành đầy đủ thông báo nợ tiền chậm nộp theo quy định, thông báo áp dụng biện pháp cưỡng chế nợ thuế, xác minh tài khoản ngân hàng… theo quy trình quản nợ thuế quy trình cưỡng chế nợ thuế Có biện pháp NNT có số nợ thuế GTGT lớn, chây ỳ đến quan thuế làm việc để vừa giải vướng mắc, kiến nghị, đôn đốc thực nghĩa vụ nộp ngân sách Lập biên đôn đốc nợ thuế yêu cầu NNT đưa lộ trình tốn nợ, trường hợp không thực áp dụng biện pháp cưỡng chế nợ thuế Chủ động phối hợp với cấp quyền, ngành liên quan để thu hồi nợ thuế cách hiệu quả; Trao đổi thông tin với ngành liên quan trường hợp NNT có dấu hiệu khả toán thực giám sát phong toả tài khoản NNT nợ thuế có dấu hiệu bỏ trốn, tẩu tán tài sản, … Phối hợp với quan truyền thông để công khai danh sách doanh nghiệp nợ tiền thuế GTGT, tiền phạt chậm nộp thuế, chây ỳ, đăng tải phương tiện thông tin đại chúng 4.2.6 Về công nghệ thông tin phục vụ quản Cục thuế Vĩnh Phúc tiếp tục thực mục tiêu chương trình cải cách đại hoá ngành thuế ứng dụng cơng nghệ thơng tin để tạo khả Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ thích ứng cao khả xử lý, phân tích khối lượng thơng tin, kết nối thông tin để quản nghĩa vụ nộp thuế người nộp thuế, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ, cung cấp thông tin thuế cho người nộp thuế cách nhanh chóng thuận tiện Củng cố đại hoá sở vật chất, hệ thống thông tin - tin học Tham gia việc nghiên cứu, cải tiến đưa sáng kiến vào áp dụng công tác quản nhằm tiết kiệm đạt hiệu cao quản thuế ngành Nâng cấp xây dựng phần mềm phục vụ công tác quản thuế, hỗ trợ giải vướng mắc, phát sinh sử dụng ứng dụng cách kịp thời Tăng cường công tác đào tạo, đào tạo lại bồi dưỡng kiến thức tin học, kỹ sử dụng máy tính, vận hành mạng ứng dụng ngành thuế cho cán thuế bảo đảm triển khai, ứng dụng công nghệ thông tin tất lĩnh vực công tác ngành 4.2.7 Nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán quản thuế GTGT Tổ chức công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức theo mục tiêu Chiến lược phát triển nguồn nhân lực ngành thuế; áp dụng chế đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc, thường xuyên công chức, viên chức Công chức, viên chức làm việc chun mơn cần phải đào tạo, bồi dưỡng có chất lượng thực kiến thức tồn diện trị, quản nhà nước, kỹ nghiệp vụ, kỹ giao tiếp, ngoại ngữ, tin học…, chất lượng thể chỗ kiến thức mà công chức thuế trang bị phải gắn với kỹ thực thi cơng vụ, có khả xử tình cụ thể thực tế cơng tác Khen thưởng cơng chức, viên chức có thành tích xuất sắc nhằm khuyến khích động viên kịp thời; đồng thời kiên xử nghiêm thông báo công khai công chức, viên chức vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật Nhà nước, vi phạm quy định ngành Thuế; sai phạm phát qua kiểm tra phải xử nghiêm, theo mức độ sai phạm Thực chế Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ độ trách nhiệm cách nghiêm khắc người đứng đầu quan, đơn vị cấp trongngành Thuế để xảy vụ tham nhũng, tiêu cực Tăng cường giáo dục trị tư tưởng, tính kỷ cương, kỷ luật ý thức trách nhiệm thực thi cơng vụ, trì nâng cao chất lượng sinh hoạt tự phê phê bình công chức, viên chức Thực nghiêm chế độ bình xét, phân loại, đánh giá cơng chức, đặc biệt khâu thông báo công khai công chức, viên chức ưu, khuyết điểm cơng chức, viên chức để cơng chức, viên chức có kế hoạch rèn luyện, phấn đấu Thường xuyên đánh giá tiêu trình độ, lực, đạo đức nghề nghiệp tính tự giác chấp hành kỷ cương sách pháp luật cơng chức để xếp, luân chuyển phù hợp với trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu công tác quản thuế GTGT tiến trình cải cách đại hố ngành thuế Quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần, tâm tư, nguyện vọng cán bộ, công chức, viên chức ngành, kịp thời động viên giúp đỡ tạo môi trường làm việc thuận lợi nhằm phát huy tối đa sở trường, lực cán bộ, công chức 4.3 Kiến nghị đề xuất 4.3.1 Kiến nghị Nhà nước Để nâng cao hiệu công tác quản thuế GTGT không trách nhiệm riêng ngành thuếđòi hỏi phải có phần trách nhiệm ngành, cấp Sự phối hợp chặt chẽ quan hữu quan với quan thuế tạo điều kiện thuận lợi cho quan thuế hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo nguồn thu cho NSNN Về Luật quản thuế: Cần xây dựng Luật quản thuế đơn giản thủ tục hành thuế, đồng bộ, minh bạch tạo thuận lợi cho NNT việc thực nghĩa vụ thuế Hướng tới ổ bổ sung chức điều tra cho quan thuế để tăng thẩm quyền pháp cho quan thuế thực thi nhiệm vụ, chống Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ hành vi chuyển giá, gian lận thuế, tội phạm thuế để công tác quản thuế ngày hoàn thiện Về Luật thuế GTGT: Chính sách thuế GTGT thể tính ưu việt năm qua, nhiên q trình thực gặp khó khăn, vướng mắc Mặc dù sửa đổi, bổ sung nhiều nhằm khắc phục nhược điểm chưa triệt để, dẫn đến chồng chéo, không đồng Do Nhà nước cần sửa đổi bổ sung luật thuế GTGT nhằm hồn thiện hệ thống sách thuế theo hướng đồng bộ, thống nhất, công bằng, hiệu phù hợp với thể chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển phù hợp yêu cầu hội nhập khu vực quốc tế, tránh tượng có nhiều văn hướng dẫn bổ sung dẫn đến chồng chéo, khơng đồng gây khó khăn cho cơng tác quản thuế GTGT Về việc áp dụng thuế suất thuế GTGT: Trong trình thực văn pháp luật chưa quy định rõ ràng thuế suất cho số loại hành hóa, dịch vụ chịu thuế mức thuế suất khác dẫn đến có nhiều vướng mắc việc xác định mức thuế suất gây phiền hà cho NNT làm cho quan thuế lúng túng việc xử Do luật thuế GTGT phải quy định rõ, chi tiết đầy đủ loại hành hóa, dịch vụ chịu thuế mức thuế suất, tránh nhần lẫn đảm bảo khơng bỏ xót nguồn thu NNT kê khai khơng mức thuế suất Hiện mức thuế suất thuế GTGT gồm có ba mức %, % 10 % quy định cho loại hàng hóa dịch vụ Để sách thuế linh hoạt phù hợp với quy luật phát triển, Nhà nước cần sử dụng sách thuế GTGT cơng cụ điều tiết vĩ mô kinh tế hữu hiệu, đặc biệt mức thuế suất thuế GTGT điều chỉnh kịp thời cho loại hàng hóa, dịch vụ giai đoạn khác nhằm tháo gỡ khó khăn cho NNT cần thiết; khuyến khích thúc đẩy kinh tế phát triển; đảm bảo nguồn thu cho NSNN 4.3.2 Kiến nghị Bộ Tài Tổng Cục thuế Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Để cơng tác quản thuế ngày nâng cao, hiệu quả, đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế, quy định hồ sơ khai thuế NNT Cơ quan thuế cần có thơng tin từ cấp ngành để đáp ứng công tác quản thuế theo quy định Do Bộ Tài chính, tổng cục thuế phối hợp với quan hữu quan Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng thương mại, Kho bạc, Bảo hiểm, Hải Quan để xây dựng quy định thực trao đổi, cung cấp thơng tin ngành với quan thuế Có chế tài xử phạt Ngân hàng thương mại cố tình gây khó khăn khơng cung cấp đầy đủ, kịp thời yêu cầu việc cung cấp thông tin NNT phục vụ công tác, cưỡng chế nợ thuế, công tác tra, kiểm tra thuế nhằm nâng cao hiệu quản nhà nước lĩnh vực thuế Tổng Cục thuế cần đẩy mạnh công tác đào tạo lực chuyên môn thuế Cục thuế địa phương, tổ chức hội thảo để Cục thuế chia sẻ thực tiễn sáng kiến việc quản thuế nói chung thuế GTGT nói riêng Đối với cơng tác xác minh hóa đơn: Từ thực - phát hành ba liên nội dung khơng giống nhau, mua bán hóa đơn khơng có hàng hóa dịch vụ kèm theo nhằm chi , quan thuế cần phải đẩy mạnh cơng tác xác minh hóa đơn nhằm phát vi phạm kịp thời Về công tác kiểm tra, đối chiếu xác minh hóa đơn chủ yếu thực cách thủ công gửi phiếu xác minh thời gian kết chậm chễ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Để ngăn chặn hành vi vi phạm, gian lận thuế GTGT, đề nghị Tổng cục thuế xây dựng phần mền ứng dụng đối chiếu, xác minh hóa đơn sở bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào, bán NNT công nghệ thông tin giúp cho công tác đối chiếu, xác minh hóa đơn nhanh chóng hiệu 4.3.3 Đối với Cục thuế Tiếp tục kiện toàn, củng cố tổ chức máy quản thuế theo chức năng, theo Quyết định số 108/ QĐ -BTC ngày 14/01/2010 Bộ Tài quy định chức nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Cục Thuế; Quyết định số 502/QĐ-TCT; Quyết định số 503/QĐ - TCT ngày 29/3/2010 Tổng cục Thuế quy định chức nhiệm vụ phòng thuộc Cục Thuế nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu đại hoá nâng cao lực máy quản thuế Hàng năm chủ động xây dựng kế hoạch, tự bồi dưỡng, tập huấn, tập trung chủ yếu vào kỹ năng, kiến thức quản thuế cho cán thuế, với mục tiêu phát huy có hiệu nguồn nhân lực tồn ngành Cơng khai thủ tục hành thuế, sách miễn giảm, giãn thuế… theo chủ trương Chính phủ, tháo gỡ kịp thời khó khăn vướng mắc tạo điều kiện cho tổ chức cá nhân phát triển sản xuất kinh doanh, tăng thu cho ngân sách, đồng thời ngăn chặn hành vi lợi dụng sách Chính Phủ để gian lận thuế Công khai minh bạch giải công việc thuế phận cửa đảm bảo phục vụ người nộp thuế tốt Nâng cao tính phối hợp phận chức công tác quản thuế cách hiệu KẾT LUẬN Từ thực tế công tác quản thuế GTGT doanh nghiệp Cục Thuế Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ tỉnh Vĩnh Phúc thông qua kết nghiên cứu đề tài “Hồn thiện cơng tác Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ quản thuế GTGT doanh nghiệp Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc”, rút kết luận sau: Công tác quản thuế GTGT Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc sau 17 tái lập tỉnh với số thu NSNN đạt 90 tỷ đồng năm thành lập, đến năm 2013 số thu NSNN vượt 15.000 tỷ đồng Cơng tác quản thuế nói chung quản thuế GTGT nói riêng Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc ngày hoàn thiện nâng cao Trong có đáng góp khơng nhỏ thuế GTGT Ngồi kết đạt cơng tác quản thuế GTGT nêu có hạn chế ý thức chấp hành NNT chưa cao, trình độ chun mơn nghiệp vụ đội ngũ cán làm cơng tác quản thuế GTGT hạn chế, quy định sách chưa chặt chẽ Xuất phát tồn cần thiết phải có giải pháp hồn thiện cơng tác quản thuế GTGT Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc Với thái độ làm việc nghiêm túc tinh thần cầu thị, tác giả hồn thành Luận văn Luận văn khái quát vấn đề luận công tác quản thuế GTGT để làm sở phân tích đánh giá thực trạng công tác quản thuế GTGT doanh nghiệp Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc để xuất giải pháp, kiến nghị để hồn thiện cơng tác quản thuế GTGT Cục thuế Vĩnh Phúc Ngoài ra, kiến nghị với Nhà nước, Bộ tài tăng thêm thẩm quyền cho quan thuế, theo hướng chuyên nghiệp hoá phù hợp với xu phát triển giới Do lĩnh vực nghiên cứu thuế GTGT chưa nhiều, thời gian nghiên cứu hạn chế trình độ có hạn, luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận ý kiến đóng góp nhà khoa học độc giả để đề tài hoàn thiện đạt kết cao Xin trân trọng cảm ơn! TÀI LIỆU THAM KHẢO Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Báo cáo tổng kết công tác thuế từ năm 20010 đến năm 2013 Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc Báo cáo tổng kết công tác tra, kiểm tra thuế từ năm 2010 đến năm 2013 Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc Các văn quy phạm pháp luật Luật số 78/2006/QH11, Luật quản thuế, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/11/2006 Luật Quản thuế sửa đổi số 21/2012/QH13 Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 20/11/2012 Luật số:13/2008/QH12, Luật thuế GTGT, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 03/6/2008 Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật quản thuế Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 quy định chi tiết thi hành số điều Luật Quản thuế sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật thuế GTGT 10 Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 Chính phủ sửa đổi số điều Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật thuế GTGT 11 Phần mềm Quản thuế thuế 12 Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 Bộ tài hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật thuế GTGT 13 Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 Bộ tài hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật quản thuế Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 14 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 Bộ tài hướng dẫn số điều Luật quản thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 Bộ tài hướng dẫn thi hành số điều Luật thuế GTGT, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 Chính phủ 16 Tạp chí Thuế Nhà nước 17 Tạp chí Tài doanh nghiệp 18 Thời báo tài Việt Nam 19 Website Tổng cục thuế Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ PHỤ LỤC Phụ lục 01 PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN ĐỐI VỚI CÔNG TÁC QUẢN THUẾ GTGT CÁC DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ TỈNH VĨNH PHÚC Kính thưa ơng (bà)! Nhằm tìm hiểu số yếu tố tác động đến công tác quản thu thuế, đồng thời tham khảo quan điểm, thái độ, ý kiến hài lòng NNT ccơng tác quản thuế GTGT DN Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc, mong ông (bà) bớt chút thời gian trả lời câu hỏi bảng câu hỏi Mỗi ý kiến ông (bà) đóng góp lớn cho thành cơng nghiên cứu Chúng cam đoan tài liệu sử dụng cho mục đích nghiên cứu I Thơng tin chung Doanh nghiệp - Tên doanh nghiệp:……………………………………………… - Mã số thuế:…………………………………………………… - Địa chỉ:………………………………………………………… - Ngành nghề kinh doanh:……………………………………… II Thông tin đánh giá nội dung khảo sát Ơng/Bà vui lòng đánh dấu (X) vào thích hợp câu hỏi STT 1 Chỉ tiêu đánh giá Rất hài lòng Mức độ đánh giá Rất khơng Hài Khơng hài lòng hài lòng lòng Các văn hướng dẫn thuế GTGT dễ hiểu, dễ thực Công tác Kê khai thuế, nộp thuế kế toán thuế thuận lợi Công tác Tuyên truyền hỗ trợ NNT kịp thời, đầy đủ Con người làm công tác Tuyên truyền hỗ trợ NNT có đủ trình độ nghiệp vụ; có thái độ phục vụ tốt Công tác Thanh tra, kiểm tra thuế đảm bảo quy trình Con người làm cơng tác Thanh tra, kiểm tra thuế có đủ trình độ nghiệp vụ; có thái độ mực Cơng tác Quản nợ cưỡng chế nợ thuế đảm bảo quy định Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Xin trân trọng cảm ơn Ông (Bà)! Phụ lục 02 MỨC ĐỘ HÀI LỊNG CỦA NNT ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH THUẾ STT Mức độ hài lòng Số NNT Tỷ lệ (%) Rất hài lòng Hài lòng Khơng hài lòng Rất khơng hài lòng Tổng 100 (Nguồn: Số liệu tổng hợp từ Phiếu điều tra) Phụ lục 03 MỨC ĐỘ HÀI LỊNG CỦA NNT ĐỐI VỚI CƠNG TÁC KÊ KHAI THUẾ TẠI VĂN PHÒNG CỤC THUẾ TỈNH VĨNH PHÚC Số TT Mức độ hài lòng Số NNT Tỷ lệ (%) Rất hài lòng Hài lòng Khơng hài lòng Rất khơng hài lòng Tổng 100 (Nguồn: Số liệu tổng hợp từ Phiếu điều tra) Phụ lục 04 MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NNT ĐỐI VỚI CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, HỖ TRỢ NNT TẠI VĂN PHỊNG CỤC THUẾ TỈNH VĨNH PHÚC STT Đối với cơng tác Mức độ hài lòng Tuyên truyền hỗ trợ NNT Tỷ lệ % Đối với người làm công tác Tuyên truyền hỗ trợ NNT Tỷ lệ % Rất hài lòng Hài lòng Khơng hài lòng Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Rất khơng hài lòng Tổng 100 (Nguồn: Số liệu tổng hợp từ Phiếu điều tra) 100 Phụ lục 05 MỨC ĐỘ HÀI LỊNG CỦA NNT ĐỐI VỚI CƠNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA NNT TẠI VĂN PHÒNG CỤC THUẾ\ TỈNH VĨNH PHÚC Đối với cơng tác STT Mức độ hài lòng Rất hài lòng Hài lòng Khơng hài lòng Rất khơng hài lòng Đối với người làm Thanh tra, kiểm tra NNT Tỷ lệ % Tổng công tác Thanh tra, kiểm tra NNT 100 Tỷ lệ % 100 (Nguồn: Số liệu tổng hợp từ Phiếu điều tra) Phụ lục 06 MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NNT ĐỐI VỚI CƠNG TÁC QUẢN NỢ THUẾ TẠI VĂN PHỊNG CỤC THUẾ TỈNH VĨNH PHÚC STT Mức độ hài lòng Rất hài lòng Hài lòng Khơng hài lòng Rất khơng hài lòng Số NNT Tỷ lệ (%) Tổng 100 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ (Nguồn: Số liệu tổng hợp từ Phiếu điều tra) Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ... HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ TỈNH VĨNH PHÚC 90 4.1 Quan điểm, phương hướng, mục tiêu Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc công tác quản lý thuế. .. tác quản lý thuế GTGT Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc - Đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế GTGT doanh nghiệp thuộc Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc quản lý thời gian qua - Đề xuất giải pháp tăng cường công. .. pháp hồn thiện cơng tác quản lý thuế GTGT doanh nghiệp Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc Phân tích ưu điểm, hạn chế đề giải pháp công tác quản lý thuế GTGT Quản lý hiệu thuế GTGT Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc Đảm
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh vĩnh phúc , Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh vĩnh phúc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay