Phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường tiểu học theo tiếp cận quản lí nguồn nhân lực ở huyện yên sơn, tỉnh tuyên quang

114 13 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 23:26

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN XUÂN NGUYÊN PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN TRƯỜNG TIỂU HỌC THEO TIẾP CẬN QUẢN NGUỒN NHÂN LỰC HUYỆN YÊN SƠN, TỈNH TUYÊN QUANG Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đặng Thành Hưng THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi, có hỗ trợ từ Giáo viên hướng dẫn PGS.TS Đặng Thành Hưng Các nội dung nghiên cứu kết đề tài trung thực chưa ông bố cơng trình nghiên cứu trước Những số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá tác giả thu thập từ nguồn khác có ghi phần tài liệu tham khảo Ngồi ra, đề tài sử dụng số nhận xét, đánh số liệu tác giả, quan tổ chức khác, thể phần tài liệu tham khảo Nếu phát có gian lận tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước Hội ồng, kết luận văn Thái Nguyên, ngày 10 tháng năm 2014 Tác giả luận văn Nguyễn Xuân Nguyên Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến toàn thể thầy giáo, giáo nhiệt tình giảng dạy, trang bị cho hệ thống tri thức quý báu khoa học giáo dục Xin chân thành tỏ lòng biết ơn tới Ban giám hiệu ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên, Khoa Tâm lý - Giáo dục, Phòng Đào tạo, thầy giáo tận tình giảng dạy, quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện cho suốt thời gian học tập làm luận văn Với lòng biết ơn sâu sắc, tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành tới PGS.TS Đặng Thành Hưng, Người thầy, Người hướng dẫn khoa học nhiệt tình bảo, giúp đỡ, góp ý để luận văn hồn thành Cám ơn Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sỹ chủ tịch Hội đồng, phản biện uỷ viên Hội đồng dành thời gian quý báu để đọc, nhận xét tham gia Hội đồng chấm luận văn Với thời gian nghiên cứu hạn chế, thực tiễn công tác lại vô sinh động nhiều vấn đề cần giải khơng thể tránh khỏi thiếu sót, thân mong dẫn, đóng góp giúp đỡ thầy giáo, giáo, cấp lãnh đạo, bạn bè đồng nghiệp bạn đọc để luận văn có giá trị thực tiễn Xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 10 tháng năm 2014 Tác giả luận văn Nguyễn Xuân Nguyên Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG v DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ vi MỞ ĐẦU 1 chọn đề tài 1.1 Về mặt lý luận 1.2 Về mặt thực tiễn Mục tiêu nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu 3.2 Đối tượng nghiên cứu 4 Nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 6.1 Các phương pháp nghiên cứu luận 6.2 Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn 6.3 Các phương pháp khác Cấu trúc luận văn Chương CƠ SỞ LUẬN CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN TRƯỜNG TIỂU HỌC THEO TIẾP CẬN QUẢN NGUỒN NHÂN LỰC CẤP HUYỆN 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.1.1 Vài nét lịch sử nghiên cứu vấn đề Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 1.1.2 Quản nguồn nhân lực giáo dục Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 1.1.3 Quản phát triển cán quản trường học 1.2 Các khái niệm 14 1.2.1 Quản giáo dục 14 1.2.2 Quản nguồn nhân lực 21 1.2.3 Đội ngũ cán quản trường học 25 1.2.4 Phát triển đội ngũ cán quản trường học 28 1.3 Nguyên tắc, đặc điểm nội dung phát triển đội ngũ cán quản trường học theo tiếp cận quản nguồn nhân lực 29 1.3.1 Nguyên tắc phát triển 29 1.3.2 Đặc điểm phát triển 30 1.4 Một số vấn đề lý luận phát triển đội ngũ CBQL trường Tiểu học 33 1.4.1 Tầm quan trọng việc phát triển đội ngũ CBQL trường Tiểu học 33 1.4.2 Mục đích, ý nghĩa việc phát triển đội ngũ CBQL trường Tiểu học 33 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển đội ngũ CBQL trường Tiểu học 37 1.5.1 Nhu cầu phát triển giáo viên tiểu học 37 1.5.2 Qui hoạch phát triển giáo viên tiểu học 37 1.5.3 Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học 37 1.5.4 Sử dụng giáo viên tiểu học 37 Kết luận chương 38 Chương THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN YÊN SƠN TỈNH TUYÊN QUANG 39 2.1 Khái quát tình hình phát triển giáo dục huyện Yên Sơn 39 2.1.1 Kinh tế - xã hội 39 2.1.2 Về văn hoá - xã hội 41 2.1.3 Khái quát Giáo dục tiểu học huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang 44 Số hóa Trung tâm Học liệu tp://www.lrc-tnu.edu.vn/ 2.1.4 Cán quản giáo dục tiểu học 46 ht Số hóa Trung tâm Học liệu tp://www.lrc-tnu.edu.vn/ 2.2 Định hướng phát triển kinh tế-xã hội giáo dục huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang 47 2.2.1 Định hướng phát triển kinh tế - xã hội 47 2.2.2 Định hướng phát triển giáo dục chung 47 2.2.3 Định hướng phát triển giáo dục tiểu học 48 2.3 Tổ chức khảo sát thực trạng 48 2.3.1 Quy mô, địa bàn đối tượng khảo sát 48 2.3.2 Nội dung kết khảo sát 48 2.3.3 Cơ cấu giới, độ tuổi thâm niên quản 50 2.4 Thực trạng công tác phát triển đội ngũ CBQL trường tiểu học huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang 52 2.4.1 Công tác quy hoạch 52 2.4.2 Công tác tuyển chọn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, bãi miễn 52 2.4.3 Công tác đào tạo, bồi dưỡng 52 2.4.4 Công tác tra, kiểm tra, đánh giá 53 2.4.5 Công tác thực chế độ, sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật 53 Chương CÁC BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN TRƯỜNG TIỂU HỌC THEO TIẾP CẬN QUẢN NGUỒN NHÂN LỰC HUYỆN YÊN SƠN TỈNH TUYÊN QUANG 57 3.1 Nguyên tắc đề xuất giải pháp 57 3.1.1 Bảo đảm tính mục tiêu 57 3.1.2 Bảo đảm tính tồn diện hệ thống 57 3.1.3 Bảo đảm tính khả thi 58 3.1.4 Bảo đảm tính hiệu 58 3.2 Một số giải pháp triển đội ngũ cán quản trường tiểu học theo tiếp cận quản nguồn nhân lực huyện yên sơn tỉnh Tuyên Quang 58 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 3.2.1 Thực tốt công tác quy hoạch đội ngũ CBQL theo tiếp cận quản nguồn nhân lực nhà trường tiểu học 58 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 3.2.2 Thực tốt quy trình bổ nhiệm CBQL chức danh Phó hiệu trưởng, Hiệu trưởng trường Tiểu học, thực tốt việc bổ nhiệm lại ý công tác luân chuyển CBQL cách hợp lý 61 3.2.3 Tổ chức có hệ thống khâu đào tạo, bồi dưỡng, tự bồi dưỡng cán quản theo tiếp cận quản nguồn nhân lực 63 3.2.4 Cụ thể hố tiêu chuẩn cán quản trường Tiểu học huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang phù hợp với điều kiện đổi giáo dục đào tạo 71 3.2.5 Đổi công tác đánh giá đội ngũ cán quản trường Tiểu học 74 3.2.6 Thực công tác sử dụng sách đãi ngộ cán quản trường tiểu học theo tiếp cận quản nguồn nhân lực 77 3.2.7 Thực tốt công tác tra, kiểm tra 79 3.3 Thăm dò tính cần thiết tính khả thi giải pháp 82 Kết luận chương 86 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 88 Kết luận 88 Khuyến nghị 89 2.1 Với quan quản cấp (Đảng ủy, ủy ban nhân dân huyện) 89 2.2 Đối với ngành giáo dục huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang 90 2.3 Đối với CBQL nhà trường 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ - Thường xuyên giáo dục cho cán bộ, đảng viên nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên định lập trường chủ nghĩa Mác - Lê nin tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ thành cách mạng - Thực nghiêm ngặt chế độ, thủ tục, quy chế quản cán bộ, kỷ luật, phát ngơn, quan hệ với nước ngồi, bảo vệ tài liệu bí mật Đảng Nhà nước, quy chế cử cán tham quan tiếp xúc với người nước - Phát đề nghị xử lý kịp thời phần tử hội, thối hố, biến chất trị, bị địch mua chuộc, cài cắm vào nội bộ, thẩm tra cán bộ, đảng viên có vấn đề lịch sử chưa rõ ràng, chưa xác minh quan hệ trị phức tạp 3.3 Thăm dò tính cần thiết tính khả thi giải pháp Để có sở đánh giá bước đầu mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất luận văn, tiến hành: - Xây dựng phiếu trưng cầu ý kiến - Lựa chọn người hiểu biết chủ trương, đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước lĩnh vực giáo dục đào tạo, có kinh nghiệm ngành giáo dục, nắm bắt tình hình xu phát triển giáo viên trực tiếp giảng dạy - Chúng lựa chọn gửi phiếu xin ý kiến khảo sát 37 trường tiểu học; 78 cán quản Kết khảo sát thể qua bảng sau: - Cần thiết : điểm - Khả thi: điểm - Chưa cần thiết - Không khả thi: điểm Qua ý kiến khảo sát 37 Hiệu trưởng trường tiểu học, kết sau: Bảng 3.1: Kết lấy ý kiến 37 hiệu trưởng trường tiểu học tính cần thiết, tính khả thi giải pháp Tính cần thiết Giải pháp Cần thiết Chưa cần thiết Tính khả thi Khả thi Không khả thi Thực tốt công tác quy hoạch đội ngũ CBQL theo tiếp cận quản nguồn 37 34 36 35 37 35 33 34 36 35 37 34 35 34 nhân lực nhà trường tiểu học Thực tốt quy trình bổ nhiệm CBQL chức danh Phó hiệu trưởng, Hiệu trưởng trường Tiểu học, thực tốt việc bổ nhiệm lại ý công tác luân chuyển CBQL cách hợp lý Tổ chức có hệ thống khâu đào tạo, bồi dưỡng, tự bồi dưỡng cán quản theo tiếp cận quản nguồn nhân lực Cụ thể hoá tiêu chuẩn cán quản trường Tiểu học huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang phù hợp với điều kiện đổi giáo dục đào tạo Đổi công tác đánh giá đội ngũ cán quản trường Tiểu học: Thực cơng tác sử dụng sách đãi ngộ cán quản trường tiểu học theo tiếp cận quản nguồn nhân lực Thực tốt cơng tác tra, kiểm tra Một số nhận xét ý kiến 37 Hiệu trưởng trường Tiểu học huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang: Hầu kiến hiệu trưởng hỏi xác định tính cần thiết, tính khả thi giải pháp đề xuất Trong giải pháp đề xuất, giải pháp “Đổi công tác qui hoạch đội ngũ giáo viên tiểu học”; “Đổi công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học”; “Tạo điều kiện môi trường môi trường làm việc thuận lợi cho đội ngũ giáo viên tiểu học”; Đổi công tác đánh giá giáo viên tiểu học” đánh giá cần thiết Điều khẳng định công tác qui hoạch đội ngũ, đào tạo, bồi dưỡng, điều kiện môi trường làm việc thuận lợi, đánh giá đội ngũ giáo viên tiểu học công tác thường xuyên huyện Yên Sơn trình hoạt động Thực qui hoạch đội ngũ giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu cấu đội ngũ phù hợp với nhiệm vụ giáo dục đào tạo nay; đào tạo giáo viên , bồi dưỡng giáo viên khâu quan trọng trình xây dựng đội ngũ giáo viên đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, đồng cấu, đáp ứng yêu cầu giáo dục trước mắt lâu dài; Tạo điều kiện môi trường làm việc thuận lợi cho đội ngũ giáo viên tiểu học giúp cho đội ngũ giáo viên làm việc với tinh thần hăng say, đầy nhiệt huyết, phát huy trí lựcnhân tập thể; phát huy khả sáng tạo vươn tới mục tiêu phát triển nghiệp tương lai; Thông qua kết đánh giá đội ngũ giáo viên, Phòng Giáo dục nắm bắt trình độ, lực đội ngũ giáo viên, từ thực kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ sư phạm, tăng cường công tác giáo dục trị tư tưởng; nâng cao phẩm chất đạo đức, lĩnh trị cho đội ngũ giáo viên Xét góc độ tính khả thi giải pháp “Đổi công tác qui hoạch đội ngũ giáo viên tiểu học” mang tính khả thi - Chúng khảo sát 200 giáo viên Tiểu học huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang tính cấp thiết, tính khả thi giải pháp: Qua ý kiến 200 giáo viên hỏi, kết sau: Bảng kết lấy ý kiến giáo viên tính cần thiết, tính khả thi giải pháp Tính cần thiết Giải pháp Cần thiết Chưa cần thiết Tính khả thi Khả thi Khơng khả thi Thực tốt công tác quy hoạch đội ngũ CBQL theo tiếp cận quản 198 196 185 15 185 15 179 21 178 22 184 16 182 18 194 191 198 191 198 197 nguồn nhân lực nhà trường tiểu học Thực tốt quy trình bổ nhiệm CBQL chức danh Phó hiệu trưởng, Hiệu trưởng trường Tiểu học, thực tốt việc bổ nhiệm lại ý công tác luân chuyển CBQL cách hợp lý Tổ chức có hệ thống khâu đào tạo, bồi dưỡng, tự bồi dưỡng cán quản theo tiếp cận quản nguồn nhân lực Cụ thể hoá tiêu chuẩn cán quản trường Tiểu học huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang phù hợp với điều kiện đổi giáo dục đào tạo Đổi công tác đánh giá đội ngũ cán quản trường Tiểu học: Thực cơng tác sử dụng sách đãi ngộ cán quản trường tiểu học theo tiếp cận quản nguồn nhân Thực lực tốt cơng tác tra, kiểm tra Qua việc khảo sát 200 cán giáo viên 37 Nhà trường tiểu học huyện n Sơn tỉnh Tun Quang chúng tơi có nhận xét sau: Qua tổng hợp ý kiến cho thấy, phần lớn ý kiến giáo viên hỏi xác định tính cần thiết, tính khả thi giải pháp đề xuất Trong giải pháp đề xuất, giải pháp “Đổi công tác qui hoạch đội ngũ giáo viên tiểu học”; Đổi công tác đánh giá giáo viên tiểu học” đánh giá cần thiết có tính khả thi Điều khẳng định cơng tác quy hoạch đội ngũ, đánh giá đội ngũ giáo viên tiểu học giáo viên đồng thuận mong muốn Phòng Giáo dục huyện thực để đánh giá thực lực công tác cách khách quan đội ngũ giáo viên trình giảng dạy Kết luận chương Trên sở phân tích lý luận đánh giá thực trạng công tác phát triển đội ngũ CBQL trường tiểu học huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang, xem xét giải pháp thực việc phát triển đội ngũ giáo viên Thành phố Đề tài đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ CBQL trường Tiểu học huyện Yên Sơn bao gồm: - Thực tốt công tác quy hoạch đội ngũ CBQL theo tiếp cận quản nguồn nhân lực nhà trường tiểu học - Thực tốt quy trình bổ nhiệm CBQL chức danh Phó hiệu trưởng, Hiệu trưởng trường Tiểu học, thực tốt việc bổ nhiệm lại ý công tác luân chuyển CBQL cách hợp lý - Tổ chức có hệ thống khâu đào tạo, bồi dưỡng, tự bồi dưỡng cán quản theo tiếp cận quản nguồn nhân lực - Cụ thể hố tiêu chuẩn cán quản trường Tiểu học huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang phù hợp với điều kiện đổi - Đổi cơng tác đánh giá đội ngũ cán quản trường Tiểu học - Thực công tác sử dụng sách đãi ngộ cán quản trường tiểu học theo tiếp cận quản nguồn nhân lực - Thực tốt công tác tra, kiểm tra, đồng thời khảo sát tính cần thiết tinh khả thi giải pháp thông qua việc xin ý kiến đánh giá hiệu trưởng giáo viên trường tiểu học huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang Qua kết khảo sát cho thấy 7/7 biện pháp đề xuất có tính cần thiết có tính khả thi cao phù hợp với đặc điểm phát triển thực trạng giáo dục tiểu học huyện Yên Sơn Theo chúng tôi, để giải bất cập việc phát triển đội ngũ CBQL trường Tiểu học, phát huy tối đa hiệu giải pháp phát triển đội ngũ CBQL đề xuất đề tài này, cần phải thực cách đồng giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, thực nhiệm vụ phát triển đội ngũ CBQL trường tiểu học huyện Yên Sơn, đáp ứng yêu cầu ngày cao xã hội đặc biệt phù hợp với phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội huyện năm kế tiếp, rút ngắn khoảng cách phát triển đội ngũ CBQL trường Tiểu học huyện Yên Sơn so với huyện khác tỉnh Tuyên Quang đảm bảo số lượng, chất lượng, đồng cấu nơi thu hút giáo viên giỏi, tâm huyết với nghề công tác huyện KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Qua kết đạt chương, đề tài hồn thành mục đích, nhiệm vụ đề Thông qua việc nghiên cứu, đề tài rút số kết luận sau: Việc xây dựng giải pháp phát triển đội ngũ cán quản trường Tiểu học huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang theo tiếp cận nguồn nhân lực có vai trò, ý nghĩa thực tiễn, định đến chất lượng giáo dục đào tạ ệ ục Tuyên Quang tương lai Xây dựng giải pháp phát triển đội ngũ cán quản trường Tiểu học huyện Yên Sơn tỉnh Tun Quang góp phần ổn định quy mơ phát triển nhà trường Đội ngũ cán quản trường Tiểu học bước đầu có quy hoạch Nhưng quy trình đào tạo, bồi dưỡng cán hạn chế cần khắc phục Để phát triển đội ngũ cán quản có hiệu phục vụ cơng tác giáo dục đào tạo ngành giáo dục Tiểu học giai đoạn nay, đề tài đưa 07 giải pháp khảo nghiệm mang tính cần thiết tính khả thi cao là: - Thực tốt cơng tác quy hoạch đội ngũ CBQL theo tiếp cận quản nguồn nhân lực nhà trường tiểu học - Thực tốt quy trình bổ nhiệm CBQL chức danh Phó hiệu trưởng, Hiệu trưởng trường Tiểu học, thực tốt việc bổ nhiệm lại ý công tác luân chuyển CBQL cách hợp lý - Tổ chức có hệ thống khâu đào tạo, bồi dưỡng, tự bồi dưỡng cán quản theo tiếp cận quản nguồn nhân lực - Cụ thể hố tiêu chuẩn cán quản trường Tiểu học huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang phù hợp với điều kiện đổi - Đổi công tác đánh giá đội ngũ cán quản trường Tiểu học - Thực cơng tác sử dụng sách đãi ngộ cán quản trường tiểu học theo tiếp cận quản nguồn nhân lực - Thực tốt cơng tác tra, kiểm tra Để đạt hiệu giải pháp “Phát triển đội ngũ cán quản trường Tiểu học theo tiếp cận nguồn nhân lực huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang” Các giải pháp đưa cần thực cách đồng thống có hiệu quả, trước mắt tập trung thực tốt giải pháp sau: - Thực tốt cơng tác quy hoạch cán quản - Cụ thể hố tiêu chuẩn cán quản trường Tiểu học huyện Yên Sơn phù hợp với điều kiện đổi giáo dục đào tạo - Tăng cường đánh giá đội ngũ cán quản - Thực tốt quy trình bổ nhiệm CBQl , thực tốt việc bổ nhiệm lại ý công tác luân chuyển CBQL cách hợp lý - Thực tốt công tác tra, kiểm tra đánh giá cán quản Để giải pháp thực thi cầnquan tâm, đạo cấp trên, phối hợp đồng tổ chức đoàn thể ban, ngành nỗ lực thân cán quản Khuyến nghị 2.1 Với quan quản cấp (Đảng ủy, ủy ban nhân dân huyện) - ục huyện Yên Sơn - , sách phù hợ ợc ngườ nhà trường huyện, động viên đội ngũ giáo viên toàn tâm toàn lực tập trung làm tốt công tác giảng dạy, học tậ cứu khoa học ạc sỹ Giáo dục Tiểu học ờng Đại học có chuyên ngành phù hợp với ngành trường Tiểu học huyện Yên Sơn - Tổ chức cho giáo viên tham quan, giao lưu học tập kinh nghiệm ngồi tỉnh - ởng CBQL có nhiều thành tích xuất sắc 2.2 Đối với ngành giáo dục huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang - , phát triển đội ngũ CBQL gắn liền với quy hoạ dục Tiểu học huyện - Có sách khuyến khích thoả đáng CBQL đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện thuận lợi để - Đảng cần có nghị chuyên đề xây dựng phát triển đội ngũ giáo viên cán quản - ệc đào tạo Đại học sau đại họ - Tích cực sử dụng tiến khoa học kỹ thuật vào công tác giảng dạy quản + Đào tạ - : ội ngũ cán bộ, giáo viên lĩnh vực khoa học, công nghệ, tin học, ngoại ngữ nghiệp vụ sư phạ ạo Đại học sau đại học trư - Cải tiến, đổi phương pháp dạy học nhà trường phù hợp với yêu cầu xã hội 2.3 Đối với CBQL nhà trường Nhận thức rõ vai trò nhiệm vụ cá nhân Đảng, Nhà nướ ục để thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ , trau dồi phẩm chất, đạo đức người thầy giáo đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng GD&ĐT giai đoạn TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Bí thư Trung ương Đảng (2004), Chỉ thị 40-CT/TW việc Xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản giáo dục, Hà Nội Bộ GD&ĐT (2011), Điều lệ trường tiểu học, Thông tư số 12/2011, Hà Nội Đảng CSVN (2011), Nghị Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XI NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Đảng CSVN (2013), Nghị số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương khóa XI đổi bản, tồn diện giáo dục đào tạo, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Đảng CSVN (1996), Nghị Hội nghị lần thứ BCH TW Đảng khố VIII, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Đặng Quốc Bảo (1997), tập giảng "Những vấn đề quản giáo dục", Hà Nội Chương trình hành động ngành Giáo dục thực Chiến lược phát triển giáo dục việt nam 2011-2020, Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 22/01/2013 Thủ tướng Chính phủ đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, tr 2-6, 2013 Nguyễn Bá Dương (1999), Tâm lý học quản dành cho người quản lý, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội Nguyễn Cơng Duật (2000), Thực trạng, phương hướng giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ quản giáo dục trường trung học sở tỉnh Bắc Ninh, Luận văn thạc sĩ KHGD, Thái Nguyên 10 Vũ Cao Đàm (2005), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nhà xuất Khoa học Kĩ thuật, Hà Nội 11 Nguyễn Minh Đào (1997), Cơ sở khoa học quản lí, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 12 Nguyễn Minh Đường (1996), Bồi dưỡng đào tạo đội ngũ nhân lực điều kiện mới, Chương trình khoa học công nghệ cấp Nhà nước, KX.07/14, Hà Nội 13 Trịnh Thị Hồng Hà (2010), Đánh giá hiệu trưởng trường tiểu học Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, Luận án tiến sĩ khoa học giáo dục, Đại học quốc gia Hà Nội 14 Vũ Ngọc Hải: “Đào tạo cán quản giáo dục phát triển giáo dục Việt Nam đại hội nhập quốc tế” Tạp chí Khoa học giáo dục, số 57 tháng 6/2010, Hà Nội 15 Vũ Ngọc Hải - Trần Khánh Đức (2003), Hệ thống giáo dục đại năm đầu kỷ 21, Nxb Giáo dục, Hà Nội 16 Phạm Minh Hạc (1984), Tâm học giáo dục, Nxb Giáo dục, Hà Nội 17 Lê Thị Thu Hồng (2011), Một số giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang Luận văn thạc sĩ KHGD, Bắc Giang 18 Hoàng Đức Hùng (1998), Một số giải pháp xây dựng đội ngũ cán quản trường trung học phổ thông tỉnh Quảng Trị giai đoạn đổi mới, Luận văn thạc sĩ, Hà Nội 19 Đặng Thành Hưng (2007), Cơ sở khoa học việc chuẩn hóa giáo dục phổ thơng, Báo cáo Tổng kết Đề tài KHCN cấp Bộ, mã số B2004-8016, Viện chiến lược chương trình giáo dục, Hà Nội 20 Đặng Thành Hưng (2007) Quản thị trường giáo dục sau Việt Nam gia nhập WTO Tạp chí Khoa học giáo dục, số 18 tháng 3/2007, Hà Nội 21 Đặng Thành Hưng (2009) Triết giáo dục thời kì cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế Tạp chí Khoa học giáo dục, số 50 tháng 11/2009, Hà Nội 22 Đặng Thành Hưng (2010) Bản chất quản giáo dục Tạp chí Khoa học giáo dục, số 60 tháng 9/2010, Hà Nội 23 Đặng Thành Hưng (2010) Đặc điểm quản giáo dục quản trường học bối cảnh đại hố hội nhập quốc tế Tạp chí Quản giáo dục, số 17 tháng 10/2010, Hà Nội 24 Phan Văn Kha (2012), Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020 với nghiệp đổi toàn diện giáo dục Việt Nam, Tạp chí Khoa học giáo dục số 87 tháng 12/2012, Hà Nội 25 Trần Kiểm - Nguyễn Xuân Thức (2012), Đại cương khoa học quản quản giáo dục, Hà Nội 26 Đặng Bá Lãm - Phạm Thành Nghị (1999), Chính sách kế hoạch quản giáo dục, Nxb Giáo dục, Hà Nội 27 Đặng Bá Lãm (2003), Giáo dục Việt Nam thập niên đầu kỷ XXI Chiến lược phát triển, Nxb Giáo dục, Hà Nội 28 Đặng Bá Lãm (2000), Quản nhà nước giáo dục- Lý luận thực tiễn, Nxb Giáo dục, Hà Nội 29 Nguyễn Văn Lê - Nguyễn Sinh Huy (1998), Giáo dục học đại cương, Nxb Giáo dục, Hà Nội 30 Lê Thị Kim Loan (2010), Biện pháp phát triển đội ngũ cán quản trường THPT tỉnh Quảng Ninh giai đoạn Luận văn thạc sĩ, Thái Nguyên 31 Nguyễn Văn Lộc (2011), Biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán quản trường phổ thơng vùng đặc biệt khó khăn khu vực miền núi phía bắc, Tạp chí giáo dục Số 265 - Kỳ tháng 7/2011, Hà Nội 32 Thạch Thị Kim Linh (2000), Luận văn Thạc sĩ KHGD: Một số giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh 33 M.I.Kônđacôp (1994), Cơ sở lý luận khoa học quản giáo dục - Viện khoa học giáo dục 34 Hồ Chí Minh (1990), Về vấn đề giáo dục, Nxb Giáo dục, Hà Nội 35 Hồ Chí Minh (1984), Toàn tập, tập 4, Nxb Sự thật, Hà Nội 36 Đặng Thị Kim Oanh (2012), Biện pháp phát triển đội ngũ cán quản trường THCS huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, Luận văn thạc sĩ, Thái Nguyên 37 Paul Hersey, Kenneth Blanchard (1994) Quản nguồn nhân lực NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Người dịch: Đặng Thành Hưng, Trần Thị Hạnh, Đặng Mạnh Phổ 38 P.V Khuđôminxky (1982), Về công tác hiệu trưởng - nghiên cứu giáo dục 39 Lê Đức Phúc (1997) Chất lượng hiệu giáo dục-Nghiên cứu giáo dục Hà Nội 40 Nguyễn Ngọc Quang (1989), Những khái niệm lý luận quản giáo dục, Trường CBQLGD Trung ương 1, Hà Nội 41 Phạm Hồng Quang (2006), Hướng giải pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, Thái Nguyên 42 Quốc hội (2005), Luật Giáo dục, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 43 Nguyễn Bá Sơn (2000), Một số vấn đề quản giáo dục, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 44 Vũ Văn Tảo (2002), Phát triển giáo dục gắn với phát triển nhân lực 45 Trần Quốc Thành (2004), Khoa học quản đại cương, tập giảng cho học viên cao học chuyên ngành quản giáo dục, Đại học sư phạm Hà Nội 46 Hoàng Minh Thao (1998), Tâm học quản lí, Trường Cán quản Trung ương I, Hà Nội 47 La Tú Thắng (2000), Một số giải pháp quản phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học Thị xã Bạc Liêu Luận văn Thạc sĩ KHGD, Bạc Liêu 48 Nguyễn Hải Thập (2013), Thực trạng đội ngũ nhà giáo, cán quản giáo dục nội dung cần nghiên cứu xây dựng luật viên chức, Hà Nội 49 Phạm Đỗ Nhật Tiến (2013), Tái cấu hệ thống giáo dục quốc dân qua khung trình độ giáo dục quốc gia, Tạp chí Khoa học giáo dục, số 88 tháng 01/2013, Hà Nội 50 Đỗ Hồng Tồn (1995), thuyết quản lí, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 51 Nguyễn Thị Tính (2007), Quản chun mơn nhà trường, tài liệu chuyên ngành quản giáo dục Thái Nguyên 52 Nguyễn Thị Tính (2008), Tập giảng kiểm tra đánh giá chất lượng giáo dục Thái Nguyên 53 Nguyễn Quang Tuyền (2001), Quản nhân việc xây dựng đội ngũ giáo viên nhà trường Hà Nội 54 Từ điển Tiếng Việt (1994), Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội 55 Nguyễn Thành Vinh (2012), Bồi dưỡng hiệu trưởng trường phổ thông theo tiếp cận lực thực hiện, Tạp chí Khoa học giáo dục số 81 tháng 6/2012, Hà Nội 56 Phạm Viết Vượng (2000) - Giáo dục học, Nhà xuất Đại học quốc gia Hà Nội ... pháp phát triển đội ngũ cán quản lí trường tiểu học huyện huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang 4.3 Đề xuất biện pháp phát triển đội ngũ cán quản lí trường tiểu học huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang theo. .. pháp phát triển đội ngũ cán quản lí trường tiểu học theo tiếp cận quản lí nguồn nhân lực huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang cần thiết Vì vậy, tơi chọn đề tài Phát triển đội ngũ cán quản lí trường tiểu. .. học theo tiếp cận quản lí nguồn nhân lực huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang với mong muốn cần giải xúc phát triển đội ngũ cán quản lí nhà trường nói chung phát triển đội ngũ cán quản lí trường tiểu
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường tiểu học theo tiếp cận quản lí nguồn nhân lực ở huyện yên sơn, tỉnh tuyên quang , Phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường tiểu học theo tiếp cận quản lí nguồn nhân lực ở huyện yên sơn, tỉnh tuyên quang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay