Phát triển kinh tế thành phố thái nguyên giai đoạn 2006 2012

153 12 0
  • Loading ...
1/153 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 23:26

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM -o0o NGUYỄN TRUNG HẢI PHÁT TRIỂN KINH TẾ THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2006 - 2012 Chuyên ngành: Địa lí học (Địa lí kinh tế - xã hội) Mã số: 60310501 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC ĐỊA LÝ Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Xuân Trường THÁI NGUYÊN, NĂM 2014 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỞ ĐẦU PHẦN NỘI DUNG 12 Chương 12 CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 12 1.1 CƠ SỞ LÍ LUẬN 12 1.1.1 Các khái niệm 12 1.1.2 Các nguồn lực phát triển kinh tế 16 1.1.3 Các tiêu chí đánh giá phát triển kinh tế 20 1.2 CƠ SỞ THỰC TIỄN 22 1.2.1 Tổng quan phát triển kinh tế vùng Trung du miền núi Bắc Bộ 22 1.2.2 Tổng quan phát triển kinh tế tỉnh Thái Nguyên 28 Tiểu kết chương 35 Chương 37 NGUỒN LỰC VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN 37 KINH TẾ THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN 37 2.1 NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ 37 2.1.1 Vị trí địa lí 37 2.1.2 Điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên 39 2.1.3 Nguồn lực kinh tế - xã hội 46 2.1.4 Tác động vùng trung du miền núi phía Bắc vùng lân cận 58 2.1.4 Đánh giá chung 61 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN 61 2.2.1 Khái quát chung 61 2.2.2 Thực trạng phát triển ngành lĩnh vực 69 2.2.3 Nhận xét chung tình hình phát triển kinh tế thành phố Thái Nguyên 101 2.3 NHẬN XÉT VỊ THẾ VAI TRÒ TRUNG TÂM VÙNG CỦA THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN 106 2.3.1 Vị vị trí địa lý trung tâm đầu mối giao thơng vận tải vùng 106 2.3.2 Vị đô thị lớn Vùng Trung du miền núi Bắc Bộ 106 2.3.3 Vị trung tâm công nghiệp vùng 107 2.3.4 Vị trung tâm giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học vùng 108 2.3.5 Vị trung tâm y tế vùng 109 2.3.6 Vị trung tâm văn hoá, lịch sử truyền thống 109 Tiểu kết chương 110 Chương 111 ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN ĐẾN NĂM 2020 111 3.1 QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 111 3.1.1 Quan điểm phát triển 111 3.1.2 Mục tiêu phát triển 113 3.1.3 Định hướng phát triển 115 3.2 CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN 129 3.2.1 Giải pháp nguồn lực 129 3.2.2 Giải pháp chế sách 133 3.2.3 Giải pháp phát triển thị trường 136 3.2.4 Giải pháp phối hợp với địa phương vùng, nước 137 3.2.5 Hoàn thiện máy, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành 139 3.2.6 Giải pháp phát triển ngành, lĩnh vực kinh tế cụ thể 139 Tiểu kết chương 143 KẾT LUẬN 144 TÀI LIỆU THAM KHẢO 146 PHỤ LỤC 148 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Phát triển kinh tế nội dung đặc biệt quan trọng, có tính định đến tồn phát triển quốc gia Việc xây dựng cấu kinh tế hợp lý, linh hoạt bảo đảm phát huy tối đa lợi lãnh thổ chiến lược phát triển kinh tế, xã hội Đảng Cộng Sản Việt Nam đề từ Đại hội lần thứ V (27 - 31/3/1982) Trên thực tế, trình chuyển biến kinh tế nước ta theo xu hướng công nghiệp hóa, đại hóa điều kiện hội nhập với giới đã, diễn mạnh mẽ đạt nhiều kết Nhiệm vụ đổi toàn diện đất nước đòi hỏi phải đổi kinh tế địa phương hợp thành cấu thống nhất, hoàn chỉnh kinh tế quốc dân Bởi việc đầu tư phát triển kinh tế địa phương việc làm quan trọng, khơng có ý nghĩa trước mắt mà chiến lược lâu dài để củng cố tiềm lực kinh tế địa phương, góp phần vào phát triển chung đất nước Tình hình phát triển kinh tế nước nói chung, địa phương nói riêng vấn đề nhà nghiên cứu trung ương địa phương quan tâm nhiều hình thức góc độ khác Đặc biệt từ thực công đổi đất nước theo chủ trương Đảng, với cách tư mới, thấy rõ vai trò kinh tế địa phương phát triển nói chung kinh tế nước Vì nên việc nghiên cứu tìm hiểu kinh tế địa phương vơ quan trọng hữu ích khơng cho cá nhân người nghiên cứu mà đóng góp nguồn tài liệu quý báu cho việc đề kế hoạch, hoạch định phát triển Thái Nguyên tỉnh miền núi trung du, nằm vùng Đông Bắc, không vùng chè tiếng, mà nơi thủ phủ khu tự trị Việt Bắc, “chiếc nôi” công nghiệp luyện kim Việt Nam, với khu công nghiệp Gang Thép xây dựng từ năm cuối thập kỉ 50 (thế kỷ XX) Sự đời khu công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ, với nhiều khu mỏ khai thác khoáng sản tạo cho Thái Nguyên dáng hình đặc trưng trung tâm cơng nghiệp miền Bắc Việt Nam Thành phố Thái Nguyên thành phố công nghiệp, thành lập ngày 19/10/1962 với hình thành khu cơng nghiệp gang thép Thái Ngun Ngày 01/9/2010, thành phố Chính phủ cơng nhận đô thị loại I trực thuộc tỉnh Thái Nguyên Tổng diện tích tự nhiên thành phố 189,7 km , dân số quy đổi gần 340.000 người năm 2012 (trong đó, dân số thường trú 287.910 người), đứng thứ 10 thị có số dân đơng Việt Nam Thành phố Thái Nguyên trung tâm trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật, y tế, du lịch, dịch vụ tỉnh Thái Nguyên vùng Trung du miền núi Bắc Bộ Việt Nam Vai trò, chức thành phố xác định sau: (i) Là trung tâm chuyên ngành cấp quốc gia: trung tâm công nghiệp, giáo dục - đào tạo nước; (ii)Trung tâm tổng hợp cấp vùng: Y tế, thể thao, thương mại, dịch vụ vùng Trung du miền núi Bắc Bộ; (iii) Là đầu mối giao thông quan kết nối tỉnh vùng trung du miền núi Bắc Bộ với đồng sông Hồng; (iv) Là đô thị động lực hỗ trợ tăng trưởng kinh tế vùng tam giác kinh tế trọng điểm Bắc Bộ (Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long); (v) Có vị trí quan trọng an ninh, quốc phòng Xuất phát từ yêu cầu khách quan, từ thực trạng phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm qua, cần có nghiên cứu cụ thể thời kì kinh tế để hoạch định sách xây dựng phát triển kinh tế thời kì sau, làm sở cho cấp quyền hoạch định sách đầu tư, định hướng quy hoạch Thái Nguyên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2020 Đây nhiệm vụ nhiều ngành khoa học có khoa học địa lý kinh tế xã hội Hơn nữa, thân người mảnh đất Thái Nguyên trẻ anh hùng nên tự tơi thấy cần phải có trách nhiệm tìm hiểu giáo dục cho hệ trẻ giá trị truyền thống nhân dân dân tộc địa bàn thành phố Thái Nguyên nói riêng, tỉnh nước nói chung nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ Quốc, định hướng giảng viên hướng dẫn, lựa chọn đề tài: “Phát triển kinh tế thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2006 - 2012” làm luận văn tốt nghiệp Lịch sử nghiên cứu vấn đề Quá trình hình thành phát triển kinh tế Việt Nam trải qua giai đoạn thời kì phát triển khác nhau, để tìm đường phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện hồn cảnh đất nước có nhiều cơng trình nghiên cứu liên quan đến vấn đề phát triển kinh tế nhiều góc độ khác Dưới góc độ địa lí học, kinh tế lãnh thổ hướng nghiên cứu hoàn chỉnh Thế mạnh cơng trình đánh giá tiềm năng, hạn chế nguồn lực tới phát triển địa bàn, phân tích đưa tranh trạng phát triển kinh tế lãnh thổ Không đánh giá tiềm năng, trạng cơng trình có khả dự báo, đề phương hướng, giải pháp cho phát triển kinh tế lãnh thổ tương lai Những tác phẩm nghiên cứu kinh tế lãnh thổ phải kể đến là: Địa lý vùng kinh tế Việt Nam, Nguyễn Minh Tuệ (chủ biên), NXB Giáo dục năm 2009; Địa lý tỉnh thành phố Việt Nam, Lê Thơng (chủ biên), NXB Giáo dục năm 2003 Ngồi ra, khía cạnh kinh tế lãnh thổ xuất đan xen nhiều cơng trình nghiên cứu khác Ví dụ như: Địa lí kinh tế xã hội Việt Nam, Lê Thông (chủ biên), NXB Sư phạm năm 2004; Giáo trình địa lý kinh tế xã hội Việt Nam (tập 1, tập 2), Nguyễn Viết Thịnh, Đỗ Thị Minh Đức, NXB Giáo dục năm 2003, NXB Sư phạm năm 2008; Tổ chức lãnh thổ Việt Nam, Đặng Văn Phan (chủ biên), NXB Giáo dục năm 2000; Giáo trình lịch sử học thuyết kinh tế, Trần Bình Trọng (chủ biên), NXB Đại học Kinh Tế Quốc Dân, năm 2008 Trong đó, lãnh thổ kinh tế, cơng trình nghiên cứu đưa đặc điểm bật vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội, đồng thời đánh giá ảnh hưởng nguồn lực tới phát triển kinh tế lãnh thổ giai đoạn khác nhau; phân tích trạng phát triển kinh tế theo khía cạnh ngành lãnh thổ Đồng thời xu hướng phát triển kinh tế tương lai, sở đề định hướng phát triển phù hợp Trong chương trình đào tạo thạc sĩ có nhiều cơng trình nghiên cứu tổ chức lãnh thổ phát triển kinh tế địa phương Kinh tế huyện đề tài nhiều tác giả lựa chọn, tiêu biểu là: Phát triển kinh tế huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2006-2010, luận văn thạc sĩ chuyên ngành Địa lí học - Đại học sư phạm Thái Nguyên, tác giả Hoàng Thị Thắm; Phát triển kinh tế huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2006-2011, luận văn thạc sĩ chuyên ngành Địa lí học - Đại học sư phạm Thái Nguyên, tác giả Nguyễn Duy Nam Những đề tài nghiên cứu đánh giá nguồn lực phát triển kinh tế địa phương, phân tích trạng kinh tế đưa mục tiêu, định hướng, giải pháp phát triển kinh tế địa bàn tương lai, Các cơng trình khoa học khác nghiên cứu Thái Nguyên như: Đoàn Văn Thủy (2010) với “Giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy trình chuyển dịch cấu kinh tế thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2006 - 2010” nội dung đề cập tới sở khoa học phương pháp nghiên cứu, thực trạng cấu kinh tế thành phố Thái Nguyên giải pháp nhằm chuyển dịch cấu kinh tế thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2006 - 2010 Nguyễn Văn Toàn (2010) với “Thực trạng số giải pháp chủ yếu chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tỉnh Thái Nguyên” đề cập đến trình chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa số giải pháp chủ yếu chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Văn Sơn (chuyên ngành Địa lý) bảo vệ Luận văn Thạc sĩ “Chuyển dịch cấu kinh tế tỉnh Thái Nguyên quan điểm phát triển bền vững” Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên năm 2010 Đề tài Luận văn Thạc sĩ: “Cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp, nông thôn Thái Nguyên (giai đoạn 1997-2007)”của Bùi Thanh Tùng (Chuyên ngành Lịch sử) bảo vệ năm 2010 trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên Luận văn thạc sĩ Địa lí học Lê Thanh Nguyên (2011) với đề tài “Phân tích q trình thị hóa thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2000 - 2010” Ngồi có báo cáo tổng kết, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế xã hội tỉnh Các tài liệu Niên giám thống kê có ý nghĩa quan trọng Hệ thống Niên giám Cục, Thống kê Tỉnh Thái Nguyên phản ánh tình hình kinh tế - xã hội hàng năm tỉnh Tất cơng trình trên, mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu khác góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề kinh tế - xã hội đất nước nói chung tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Thái Ngun nói riêng thời kì lịch sử định Tuy nhiên chưa có cơng trình sâu nghiên cứu phát triển kinh tế thành phố Thái Nguyên mà cụ thể giai đoạn 2000 – 2012 Vì nên việc tìm hiểu phát triển kinh tế tỉnh thời kì đổi 2000-2012 cơng tác vô quan trọng cần thiết Mục tiêu, nhiệm vụ giới hạn phạm vi đề tài 3.1 Mục tiêu Vận dụng sở lý luận thực tiễn phát triển kinh tế vào địa bàn thành phố Thái Nguyên nhằm đánh giá nguồn lực phân tích thực trạng phát triển kinh tế để từ đề xuất số giải pháp nhằm phát triển kinh tế huyện có hiệu bền vững thời kỳ đến 2020 tầm nhìn 2030 3.2 Nhiệm vụ - Tổng quan sở lý luận thực tiễn phát triển kinh tế - Đánh giá nguồn lực (tự nhiên, kinh tế - xã hội) phát triển kinh tế thành phố Thái Nguyên - Phân tích thực trạng phát triển kinh tế thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2006 2012 - Đề xuất giải pháp mang tính khuyến nghị nhằm phát triển kinh tế thành phố Thái Nguyên ổn định bền vững đến năm 2020 3.3 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung nghiên cứu: Tập trung nghiên cứu mạnh hạn chế thành phố Thái Nguyên thực trạng phát triển kinh tế theo nghành phân bố theo lãnh thổ - Về không gian nghiên cứu: Chủ yếu nghiên cứu phạm vi toàn thành phố, nhiên số ngành (nông nghiệp) cần cố gắng sâu xuống xã Ngồi ra, đề tài có so sánh Thành phố với toàn tỉnh Thái Nguyên với thành phố lân cận, huyện tỉnh - Về thời gian nghiên cứu: Các số liệu thông tin thu thập để phân tích khoảng thời gian từ 2006 - 2012, số nội dung số liệu đề cập đến năm 2000 Quan điểm phương pháp nghiên cứu 4.1 Các quan điểm nghiên cứu - Quan điểm hệ thống: Tính hệ thống làm đề tài trở nên logic, thông suốt sâu sắc Trong đề tài việc nghiên cứu trạng phát triển kinh tế thành phố Thái Nguyên đặt vấn đề phát triển kinh tế tỉnh nước Đồng thời, thành phố Thái Nguyên coi hệ thống hoàn chỉnh thống nhất, bao gồm hệ thống (Như cụm phường, xã) Các hệ thống có mối quan hệ tương tác, mật thiết với Vì cần phải tìm hiểu mối quan hệ qua lại, tác động ảnh hưởng yếu tố hệ thống hệ thống để đánh giá xác vấn đề nghiên cứu - Quan điểm tổng hợp lãnh thổ: Mọi vật tượng địa lý tồn phát triển không gian lãnh thổ định Khi nghiên cứu phải tìm hiểu ảnh hưởng lãnh thổ đến khía cạnh nghiên cứu, tìm quy luật phát triển đưa định hướng tốt nhằm khai thác có hiệu tiềm thành phố Đặc biệt ý tới khác biệt lãnh thổ trình phát triển kinh tế Các khu vực khác nhau, kết hợp với phân hóa khơng gian, việc tổ chức hợp lý trình sản xuất đem lại hiệu kinh tế cao Thành phố Thái Nguyên thể tổng hợp bao gồm yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội có mối quan hệ chặt chẽ, tác động ảnh hưởng chi phối lẫn Quan điểm tổng hợp thể rõ việc xem xét trạng phát triển kinh tế mối liên hệ tác động qua lại yếu tố tự nhiên kinh tế xã hội - Quan điểm lịch sử, viễn cảnh: Vận dụng quan điểm lịch sử viễn cảnh vào nghiên cứu phát triển kinh tế thành phố Thái Nguyên để thấy biến đổi yếu tố kinh tế giai đoạn phát triển xu hướng chuyển dịch ngành kinh tế thành phố Từ đánh giá trạng dự báo xu hướng phát triển kinh tế đến năm 2020 - Quan điểm phát triển bền vững: Những giải pháp cho phát triển kinh tế - xã hội phải dựa quan điểm bền vững Phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với bảo vệ tái tạo tài nguyên thiên nhiên, chống nhiễm mơi trường, kết hợp hài hòa phát triển kinh tế với tiến công xã hội, nâng cao chất lượng sống nhân dân 4.2 Các phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập tài liệu Để phân tích đánh giá tình hình phát triển kinh tế lãnh thổ, cần phải có thơng tin nhiều khía cạnh khác ngành lãnh thổ Cụ thể 3.2.2.3 Phát triển kết cấu hạ tầng Trong giai đoạn 2011-2015, đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, Quốc lộ 3, đường Hồ Chí Minh, đường sắt đầu tư hoàn thành tạo lợi lớn phát triển kinh tế - xã hội cho TP Thái Nguyên Do việc tạo quỹ đất quản lý quỹ đất để thu hút đầu tư nhiệm vụ quan trọng TP Thái Nguyên - Việc phát triển hạ tầng phải gắn kết với hình thành phát triển khu cụm cơng nghiệp, khu thị, bảo đảm sử dụng có hiệu đất đai - Trong phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiêp làng nghề phải gắn với giải pháp quản lý bảo vệ môi trường - Bảo đảm hài hòa lợi ích nhà nước với người dân; nhà nước với nhà đầu tư thực sách bồi thường giải phóng mặt để đầu tư cơng trình cơng cộng, khu đô thị, khu, cụm công nghiệp 3.2.2.4 Tăng cường cải cách hành chính, đẩy mạnh cơng tác bồi thường giải phóng mặt a) Cơng tác cải cách hành chính: nghiên cứu, rà sốt, xố bỏ thủ tục hành mang tính bao cấp, quan liêu, rườm rà gây phiền hà cho người dân doanh nghiệp, đơn vị nghiệp Nhất lĩnh vực xây dựng bản; thu hút đầu tư; đất đai; đăng ký kinh doanh; cấp phép loại; cán bộ; tiền lương ; Hoàn thiện thủ tục hành theo hướng cơng khai, đơn giản thuận tiện cho nhân dân - Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, cấu tổ chức máy, thẩm quyền trách nhiệm quan hệ thống hành Đẩy mạnh cải cách đơn vị nghiệp dịch vụ công, chuyển dần việc, dịch vụ công quan nhà nước thực cho đơn vị nghiệp, doanh nghiệp - Hoàn thiện cấu tổ chức máy quan hành nhà nước gọn nhẹ, theo nguyên tắc sở ngành quản lý đa ngành nghề, đa lĩnh vực, thực chức chủ yếu quản lý nhà nước chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật pháp luật, sách, hướng dẫn tra, kiểm tra việc thực - Chấn chỉnh kỷ luật hành hệ thống quan hành chính, bước đại hóa hành chính, mở rộng tăng cường hợp tác quốc tế Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ b) Đẩy mạnh cơng tác bồi thường giải phóng mặt bằng: để thực tốt công tác bồi thường giải phóng mặt cơng trình dự án trọng điểm theo kế hoạch thành phố Phải tập trung, huy động hệ thống trị vào cuộc, thực cơng tác bồi thường giải phóng mặt bằng, có giải pháp thích hợp, tập trung nguồn lực, đạo kiên quyết, động viên tham gia cộng đồng nhà đầu tư triển khai đồng Để thực cần làm tốt số giải pháp sau: - Kiện toàn, bổ sung máy thực cơng tác bồi thường giải phóng mặt từ thành phố tới xã, thị trấn, có kế hoạch chuyển đổi mơ hình thành trung tâm phát triển quỹ đất phù hợp với Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 - Kịp thời bổ sung quy định bồi thường giải phóng mặt cho phù hợp với văn thay đổi nhà nước công tác bồi thường giải phóng mặt - Quy hoạch khu tái định cư bố trí kinh phí để xây dựng khu tái định cư vướng mắc lớn GPMB phụ thuộc vào tái định cư Ban hành chế khuyến khích doanh nghiệp, thành phần kinh tế tham gia xây dựng khu tái định cư - Hồn thiện hệ thống đồ địa địa phương thiếu 3.2.3 Giải pháp phát triển thị trường - Xây dựng đồng loại thị trường: thị trường khoa học công nghệ, thị trường lao động, thị trường tài chính, chứng khốn, thị trường bất động sản…phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố với tốc độ cao thời kì quy hoạch, giai đoạn sau năm 2010 Tạo mối liên kết ngày chặt chẽ thị trường thành phố với thành phố lớn khác vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ (Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh…) nhằm tận dụng tác động lan tỏa phát triển thành phố - Tích cực phát triển thị trường mới, thị trường xuất khẩu, thị trường nông thôn nhằm thực tốt việc tiêu thụ hàng hóa nơng sản cho nông dân tạo điều kiện phát triển sản xuất cơng nghiệp, tiểu thủ cơng nghiệp Có biện pháp kích thích sức mua nhân dân, khu vực nơng thơn (đa dạng hóa, tăng thu nhập người dân, mở rộng mạng lưới kinh doanh thương mại…) Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ - Phổ biến kịp thời thông tin thị trường Đầu tư nâng cao lực dự báo thị trường, đặc biệt dự báo thị trường, đặc biệt dự báo trung dài hạn về: số lượng, chất lượng, chủng loại hàng hóa mà thị trường cần; tình hình cung – cầu giá chủng loại hàng hóa Trên sở thơng tin thị trường, xây dựng kế hoạch đầu tư sản xuất, lựa chọn hình thức thời điểm tham gia thị trường hiệu Hình thành hệ thống quản lí chất lượng hàng hóa tồn thành phố, mặt hàng nông – lâm – thủy sản - Phát triển mở rộng thị trường du lịch để thu hút khách đến thành phố Thái Nguyên, bao gồm thị trường nước thị trường nước Đối với thị trường nước trọng đến thị trường Hà Nội nội tỉnh Đối với thị trường nước trọng đến thị trường Trung Quốc, ASEAN, Nhật Bản, Hàn Quốc… - Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, khuyến khích, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà khoa học tỉnh kí kết hợp đồng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm để phát triển mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản nước bước xuất Thực tốt chương trình “liên kết bốn nhà” để đẩy mạnh tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng - Xây dựng mạng lưới đại lí, nhà phân phối tiêu thụ sản phẩm rộng khắp, đa dạng loại hình quy mơ, khuyến khích thành phần kinh tế tham gia Tiếp tục củng cố nâng cao vai trò hệ thống thương mại quốc doanh Hình thành hệ thống tiêu thụ nông sản cho nông dân qua sản giao dịch Khuyến khích xây dựng thương hiệu hàng hóa 3.2.4 Giải pháp phối hợp với địa phương vùng, nước Để phát huy mạnh thành phố, thực tốt chức Thái Nguyên tỉnh, vùng nước; khai thác thị trường tỉnh, vùng, tận dụng tiềm mạnh địa phương khác, thành phố cần kết hợp với thành phố, tỉnh vùng địa phương nước, đặc biệt với địa phương lân cận số lĩnh vực quan trọng sau: - Phối hợp phát triển du lịch: phối hợp phát triển du lịch Thái Nguyên với du lịch địa phương khác, đặc biệt với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh việc xây Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ dựng điểm, tuyến, tour du lịch, quảng bá đào tạo nhân lực du lịch Trong đó, Thái Nguyên phấn đấu trở thành trung tâm du lịch quan trọng vùng - Phối hợp với tỉnh vùng thu hút vốn FDI - Phối hợp với tỉnh thượng nguồn hạ nguồn sông chảy qua thành phố sử dụng nguồn nước chống ô nhiễm nguồn nước - Phối hợp với tỉnh lân cận đào tạo, sử dung nguồn nhân lực, việc ứng xử với tình trạng di dân tự vào thành phố - Phối hợp với địa phương phát triển ngành mũi nhọn thành phố công nghiệp, nông nghiệp dịch vụ Riêng Hà Nội, thành phố cần có phối hợp sâu hơn, đặc thù có chọn lọc hơn, tập trung vào lĩnh vực sau: - Trong lĩnh vực công nghiệp: phối hợp phát triển công nghiệp luyện kim, may mặc, khí phục vụ nơng nghiệp, chế biến nông sản, thực phẩm Hai bên hợp tác sản xuất cung ứng cho sản phẩm khí, hệ thống thiết bị đồng phục vụ công – nông – lâm nghiệp – thủy sản Hợp tác xây dựng hệ thống thông tin công nghệ sản phẩm mới, thị trường tiêu thụ sản phẩm Hợp tác xây dựng số trung tâm giới thiệu sản phẩm công nghiệp – thủ công nghiệp Hợp tác đào tạo nghề, đào tạo cơng nhân có tay nghề cao, chuyên gia lĩnh vực sản xuất công nghiệp Tạo điều kiện để doanh nghiệp Hà Nội vào đầu tư sản xuất đổi công nghệ số doanh nghiệp thành phố - Trong lĩnh vực thương mại: hai bên tạo điều kiện mở rộng quan hệ buôn bán, đặt văn phòng đại diện, thực hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, tổ chức triển lãm Hợp tác xây dựng trung tâm thương mại, siêu thị địa bàn thành phố - Trong lĩnh vực quản lí thị: Phối hợp công tác quy hoạch đô thị, trao đổi kinh nghiệm triển khai quy hoạch quản lí đô thị sau quy hoạch, nghiên cứu vấn đề quy hoạch – kiến trúc đô thị, kĩ thuật xây dựng nhà cao tầng, sản xuất vật liệu - Trong lĩnh vực du lịch: Cùng hoạt động xúc tiến đầu tư – quảng bá du lịch Hai bên tạo điều kiện cho doanh nghiệp lữ hành đưa đón khách du Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ lịch theo tour Hà Nội – thành phố Thái Nguyên ngược lại Cùng hợp tác xây dựng hạ tầng phục vụ du lịch khách sạn, nhà hàng, điểm tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi, giới thiệu dự án đầu tư, giới thiệu sản phẩm, tiếp thị bán hàng Hợp tác chuyển giao công nghệ mới, đào tạo, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm quản lí phát triển du lịch - Trong lĩnh vực giáo dục đào tạo vấn đề xã hội: Hai bên hợp tác trao đổi kinh nghiệm công tác đào tạo, đặc biệt đào tạo nghề, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao Hợp tác lĩnh vực khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển văn hóa giải vấn đề xã hội Kết hợp chặt chẽ đấu tranh phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội - Trong lĩnh vực phát triển kết cấu hạ tầng: Phối hợp quy hoạch hệ thống bến xe vận tải hàng hóa, hành khách liên tỉnh Trao đỏi kinh nghiệm hợp tác phát triển sở hạ tầng đô thị giao thông thị, cấp nước Phối hợp khai thác quốc lộ 1B Phát triển hậ thống cụm công nghiệp làng nghề, khu công nghiệp nhỏ (dành quỹ đất, xây dựng quy hoạch chi tiết có sách khuyến khích đầu tư) - Hợp tác lĩnh vực đào tạo – nghiên cứu chuyển giao tiến khoa học cơng nghệ Hợp tác lĩnh vực văn hóa – thơng tin TDTT 3.2.5 Hồn thiện máy, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành - Nghiên cứu phương án tổ chức, máy cho thành phố phù hợp với chức trung tâm vùng - Kiện tồn đội ngũ cán quản lí nhà nước thành phố - Ứng dụng công nghệ thông tin cải cách hành chính, cơng khai thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ hành cơng môi trường mạng đảm bảo công khai, minh bạch - Nâng cao hiệu quả, lực cơng tác quản lí nhà nước 3.2.6 Giải pháp phát triển ngành, lĩnh vực kinh tế cụ thể 3.2.6.1 Các giải pháp chủ yếu phát triển ngành công nghiệp – xây dựng - Nguồn nhân lực yếu tố định cho việc thực thành công định hướng phát triển chuyển đổi cấu công nghiệp thành phố Trước mắt cần nâng cao lực đội ngũ cán kinh tế kĩ thuật có, đồng thời chuẩn bị Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ lực lượng đội ngũ cán có chất lượng, có kiến thức đại đáp ứng yêu cầu phát triển cho – 10 năm tới xa - Liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp lớn Trung Ương, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, tiếp thu ứng dụng khoa học công nghệ, phương thức quản lí tiên tiến để nâng cao trình độ, đổi công nghệ - Tăng cường hoạt động xúc tiến, quảng bá mở rộng thị trường cho sản phẩm có thương hiệu, xây dựng củng cố vị trí thương hiệu - Chú trọng gắn Đại học Thái Nguyên trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề để phát triển công nghệ cao 3.2.6.2 Giải pháp phát triển ngành dịch vụ chủ yếu - Đầu tư sở vật chất, áp dụng tiến kĩ thuật vào sản xuất nông, công nghiệp, thủy hải sản nhằm nâng cao suất sản lượng, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm để hàng hóa thành phố có tính cạnh tranh cao thị trường nước xuất - Có sách thu hút nhà đầu tư, thương gia nước nước đến đầu tư sản xuất, kinh doanh địa bàn thành phố, ban hành chế khuyến khích xuất sản phẩm hàng hóa tỉnh - Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại trọng điểm; tổng hợp thông tin, dự báo thị trường, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa có uy tín tạo điều kiện cho quan, doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế đạo định hướng sản xuất kinh doanh mở rộng thị trường - Giữ vững thị trường có, mở rộng khai thác thị trường để tiêu thụ hàng hóa thành phố vùng mặt hàng nông sản thực phẩm: gạo, muối, thịt lợn, rau quả, thủy sản… thị trường nước xuất - Tăng cường đầu tư phát triển sở hạ tầng dịch vụ thương mại Cho phép thành phần kinh tế đầu tư xây dựng sở hạ tầng kĩ thuật thương mại với linh hoạt như: đầu tư – khai thác, đầu tư – cho thuê, đầu tư – chuyển giao - Thành lập trung tâm dịch vụ thương mại: cung cấp thông tin thương mại, đào tạo, hỗ trợ hoạt động thương mại cho doanh nghiệp Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ - Nâng cao hiệu lực hiệu cơng tác quản lí Nhà nước thương mại du lịch địa bàn thành phố - Chú trọng phát triển nguồn nhân lực cho ngành thương mại, dịch vụ: + Đào tạo đào tạo lại đội ngũ cán quản lí Nhà nước hoạt động thương mại, du lịch + Tổ chức lớp đào tạo ngắn hạn cho doanh nghiệp chuyên môn nghiệp vụ: xuất nhập khẩu, marketing… - Tăng cường quản lí thị trường, phối hợp với cấp, ngành chức thực tốt nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất buôn bán hàng giả, kinh doanh trái phép để thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển - Đề nghị Trung ương hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho đẩy mạnh xuất hàng hóa xây dựng sở hạ tầng kĩ thuật thương mại quy mô vùng đặt thành phố Thái Nguyên: + Hỗ trợ vốn xây dựng chợ, trung tâm thương mại… + Hỗ trợ cung cấp thơng tin thị trường hàng hóa ngồi nước cho quan quản lí doanh nghiệp định hướng sản xuất kinh doanh + Tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm Bộ thương mại Hiệp hội ngành hàng - Đề nghị tỉnh tạo điều kiện thuận lợi có biện pháp hỗ trợ hình thành trung tâm thương mại lớn…trên địa bàn thành phố - Phát triển nguồn nhân lực chuyên ngành du lịch + Thường xuyên có kế hoạch đào tạo đào tạo lại cho đội ngũ nhân viên làm công tác phục vụ, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn nhằm đáp ứng tốt nhu cầu khách du lịch nước quốc tế + Phối hợp với sở đào tạo du lịch, tổ chức lớp đào tạo nghiệp vụ chuyên môn ngắn hạn cho đội ngũ nhân viên + Chuẩn hóa thuyết minh điểm, di tích địa bàn thành phố + Xây dựng sách ưu đãi, khuyến khích thu hút lực lượng lao động đào tạo nghiệp vụ du lịch tham gia phục vụ địa bàn thành phố Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ - Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến nhằm tuyên truyền quảng bá hình ảnh thành phố Thái Nguyên nước + In ấn phát hành ấn phẩm du lịch thành phố Thái Nguyên (tờ rơi, tờ gấp, đồ…) + Phối hợp với công ty lữ hành (đặc biệt công ty Hà Nội tỉnh có su lịch phát triển như: Hải Phòng, Quảng Ninh, Huế, Đà Nẵng…) khảo sát, thiết lập tour, tuyến du lịch + Xây dựng biển quảng bá, dẫn tới điểm tham quan du lịch địa bàn thành phố - Thiết lập hệ thống quản lí nhà nước du lịch địa bàn thành phố + Xây dựng chế ưu đãi khuyến khích đầu tư phát triển du lịch địa bàn thành phố, ưu tiên dự án đầu tư kết cấu hạ tầng khu du lịch Hồ Núi Cốc + Khuyến khích thành phần kinh tế tham gia vào hoạt động phát triển du lịch + Huy động nguồn vốn từ thành phần kinh tế xây dựng sở hạ tầng du lịch, nâng cao cảnh quan mơi trường sinh thái làm đòn bẩy thu hút nhà đầu tư vào sản phẩm du lịch + Phối kết hợp với ngành; nâng cao nhận thức cộng đồng địa phương với hoạt động du lịch nhằm bảo vệ tôn tạo cảnh quan, môi trường, văn hóa, sinh thái, phong mĩ tục góp phần thúc đẩy du lịch phát triển 3.2.6.3 Giải pháp phát triển nơng nghiệp - Có chế khuyến khích huy động nguồn vốn nhân dân doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn; giành tỉ lệ thích đáng nguồn ngân sách nhà nước để đầu tư theo chương trình mục tiêu nơng nghiệp phát triển nông thôn Coi trọng công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến công hỗ trợ nông dân vươn lên sản xuất hàng hóa, gắn với cơng nghiệp chế biến dịch vụ; nâng cao hiệu hoạt động hợp tác xã dianh nghiệp, thu hẹp khoảng cách đời sống thành thị nông thôn - Nâng cấp cở sở hạ tầng phục vụ sản xuất: hệ thống thủy lợi, trạm trại sản xuất giống con, giống thủy sản Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ - Tăng cường công tác quản lí chất lượng giống trồng, vật ni, vật tư hàng hóa phục vụ sản xuất nơng nghiệp địa bàn - Tiếp tục thực chuyển đổi cấu nơng nghiệp, đa dạng hóa trồng, vật ni kết hợp với công nghiệp chế biến vừa nhỏ Mở rộng loại hình dịch vụ nơng nghiệp, tăng tỉ lệ sử dụng thời gian lao động - Quy hoạch phân vùng sản xuất hàng hóa tập trung: vùng chè chất lượng cao; vùng rau, hoa cao cấp; vùng chăn nuôi tập trung, quy mô lớn; vùng tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống - Quy hoạch xây dựng khu trung tâm cung cấp dịch vụ thu mua sản phẩm tiêu thụ nông sản cho nhân dân - Chuyển số diện tích đất nơng nghiệp hiệu sang sản xuất nuôi trồng thủy sản, gắn với bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan sinh thái phục vụ du lịch Tiểu kết chương Trong năm qua, bên cạnh kết to lớn đạt được, kinh tế thành phố Thái Nguyên gặp khó khăn tồn hạn chế định, đặt yêu cầu cấp thiết cần có định hướng mục tiêu, giải pháp cụ thể, kịp thời tương lai để thực thành cơng nghiệp cơng nghiệp hóa – đại hóa, phát triển kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế… Sự phát triển kinh tế chịu tác động đồng thời nhiều nhân tố, vậy, thành phố cần đưa giải pháp đồng nguồn nhân lực, sách thị trường… Trên sở giải pháp chung đề ra, ngành, lĩnh vực kinh tế cần có giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện thành phố để chuyển dịch nhanh chóng cấu kinh tế theo hướng đại… Có vậy, kinh tế thành phố Thái Nguyênphát triển mạnh mẽ bền vững , đáp ứng yêu cầu phát triển, cải thiện nâng cao chất lượng sống dân cư, góp phần nâng cao vị tỉnh Thái Nguyên nói riêng vùng Trung du miền núi phía Bắc nói chung Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ KẾT LUẬN Phát triển kinh tế mục tiêu chiến lược quan trọng hàng đầu địa phương, hoạt động sản xuất người nhằm mục đích phát triển kinh tế, phát triển kinh tế cải thiện, nâng cao chất lượng sống, điều kiện để tái sản xuất mở rộng, kinh tế vừa mục tiêu, vừa động lực cho phát triển Sự phát triển kinh tế chịu tác động đồng thời nhân tố từ vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên như: địa hình, đất đai, khí hậu, thủy văn, khống sản, sinh vật… điều kiện kinh tế - xã hội nguồn nhân lực, sở hạ tầng, sở vật chất kĩ thuật, thị trường sách phát triển… Những chiến lược kinh tế đề cần ý tới mối quan hệ hữu biện chứng nhân tố ý tới nhân tố ngoại vùng Trong năm gần đây, kinh tế Thái Ngun có nhiều chuyển biến tích cực nhờ việc phát huy mạnh tỉnh với vị “thủ gió ngàn”, trung tâm gang thép, luyện kim lớn nước, vùng đất “đệ danh trà”, vùng giàu tiềm du lịch… củng cố vai trò trung tâm kinh tế quan trọng phát triển vùng địa đầu tổ quốc rộng lớn – Trung du miền núi Bắc Bộ Và vị tỉnh Thái Ngun khơng thể thiếu vai trò động lực thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên nằm trung tâm tỉnh Thái Nguyên Cùng với xu hướng phát triển nước tỉnh, kinh tế thành phố có chuyển biến theo hướng đại Cũng giống địa phương nào, phát triển kinh tế thành phố chịu ảnh hưởng đồng nhân tố phát triển; nhân tố tạo nên lợi so sánh thành phố: Khu công nghiệp Gang thép Thái Nguyên; vùng chè đặc sản Tân Cương, địa bàn tập trung nhiều điểm du lịch hấp dẫn tỉnh; có nguồn lao động dồi có chất lượng cao; có sở hạ tầng, sở vật chất kĩ thuật hoàn thiện so với địa phương khác toàn tỉnh… Trong năm gần đây, kinh tế thành phố có chuyển dịch theo hướng cơng nghiệp hóa – đại hóa với kinh tế thị trường sản xuất hàng hóa, nhiều tiêu kinh tế xã hội đạt vượt mức so với kế hoạch đề ra; ngành, lĩnh vực giữ tốc độ tăng trưởng ổn định, sản phẩm giá trị kinh tế có xu hướng tăng lên, đặc biệt nhờ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ cải cách hành chính, sách thu hút vốn đầu tư nước, ngày nhiều dự án phát triên lớn triển khai địa bàn, hứa hẹn thúc đầy mạnh mẽ phát triển kinh tế thành phố tương lai, mang lại vị cho thành phố nói riêng tồn tỉnh Thái Ngun nói chung Mặc dù vậy, kinh tế thành phố Thái Nguyên tồn hạn chế định: chuyển dịch cấu kinh tế chậm, tăng trưởng chưa bền vững, cân đối ngành sản xuất, chưa khai thác hết tiềm địa phương, thu hút sử dụng vốn đầu tư chưa hiệu quả, chất lượng nhân lực chưa đáp ứng nhu cầu phát triển…Tất hạn chế tồn đặt vấn đề để tăng trưởng mạnh mẽ kinh tế theo chiều sâu với suất hiệu cao, đảm bảo phát triển bền vững… Xuất phát từ tình hình kinh tế thành phố Thái Nguyên thời gian qua, thành phố cần đưa định hướng giải pháp phát triển đắn, kịp thời, mang tính đột phá, đẻ phát huy mạnh, nắm bắt hội vượt qua khó khăn, thách thức Những sách quan tâm đầu tư, dự án, đề án phát triển… có nhiều tác động tích cực tới kinh tế thành phố Thái Nguyên thời gian tới Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Báo cáo phát triển người Việt Nam năm 2007 – 2008 [2] Bộ xây dựng, Viện Quy hoạch đô thị - Nông thôn (2005) Thuyết minh tóm tắt Điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên [3] Cục Thống kê Thái Nguyên Những kết chủ yếu tổng hợp từ Tổng điều tra dân số nhà 1/4/2009 tỉnh Thái Nguyên [4] Hoàng Thị Thắm, luận văn thạc sĩ (2012), Phát triển kinh tế huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 20062012 [5] Lê Thông (chủ biên) (2001), Địa lí tỉnh thành phố Việt Nam tập 2, NXB giáo dục [6] Lê Thông (chủ biên) (2012), Địa lí kinh tế xã hội Việt Nam, NXB Đại học Sư phạm [7] Lê Thông, Nguyễn Quý Thao (đồng chủ biên) (2012), Việt Nam vùng kinh tế vùng kinh tế trọng điểm, NXB Giáo dục [8] Ngơ Dỗn Vịnh, (2011), Nguồn lực động lực cho phát triển king tế nhanh bền vững cho kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020, NXB Chính trị quốc gia [9] Nguyễn Minh Tuệ (chủ biên) (2009), Địa lí vùng kinh tế Việt Nam, NXB giáo dục Việt Nam [10] Nguyễn Minh Tuệ (chủ biên) (2005), Địa lí kinh tế - xã hội đại cương, NXB Đại học Sư phạm [11] Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Phương Liên (2002), Nghiên cứu đặc điểm biến động dân số thành phố Thái Nguyên thời kì 1989 - 1999, (đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường) [12] Nguyễn Xuân Trường, Lê Thanh Nguyên (2013) Phân tích nhân tố xác định vị trí trung tâm vùng thành phố Thái Nguyên Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ VII, NXB Đại học Thái Nguyên, 2013 Tập 1, tr 1047 [13] Niên giám thống kê thành phố Thái Nguyên năm 2012 [14] Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên năm 2009 (2010), Cục thống kê tỉnh Thái Nguyên Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ [15] Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên năm 2012 (2013), Cục thống kê tỉnh Thái Nguyên [16] Phòng Thống kê Thành phố Thái Nguyên, (2011), Số liệu Thống kê tình hình KT - XH Thành phố Thái Nguyên 2000 - 2011 [17] Triệu Thị Minh Hồng, luận văn thạc sĩ kinh tế, (2009) Giải pháp chủ yếu nhằm phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên [18] UBND thành phố Thái Nguyên - Báo cáo kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2010 – 2012, tháng đầu năm 2013, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2013 – 2015 thành phố Thái Nguyên [19] UBND thành phố Thái Nguyên - Báo cáo kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 [20] UBND thành phố Thái Nguyên - Báo cáo kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, nhiệm vụ trọng tâm giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 [21] UBND thành phố Thái Nguyên - Báo cáo tổng hợp quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Thái Nguyên đến năm 2020 [22] UBND thành phố Thái Nguyên (2010) - Đề án đề nghị công nhận thành phố Thái Nguyên lên đô thị loại I trực thuộc tỉnh Thái Nguyên [23] UBDN tỉnh Thái Nguyên – Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm giai đoạn 2011 – 2015 [24] UBND tỉnh Thái Nguyên - Báo tổng kết phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội tầm nhìn đến năm 2020 [25] Các trang web…… Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ PHỤ LỤC Thu hoạch chè Tân Cương Khu công nghiệp Gang thép Thái Nguyên Thái Nguyên Khu du lịch sinh thái Hồ Núi Cốc Bảo tàng văn hóa dân tộc Việt Nam Chợ Thái Festival chè Thái Nguyên Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ... tiễn phát triển kinh tế - Đánh giá nguồn lực (tự nhiên, kinh tế - xã hội) phát triển kinh tế thành phố Thái Nguyên - Phân tích thực trạng phát triển kinh tế thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2006 2012. .. tiễn phát triển kinh tế - Chương 2: Các nguồn lực thực trạng phát triển kinh tế thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2006 - 2012 - Chương 3: Định hướng giải pháp phát triển kinh tế thành phố Thái Nguyên. .. cứu phát triển kinh tế thành phố Thái Nguyên để thấy biến đổi yếu tố kinh tế giai đoạn phát triển xu hướng chuyển dịch ngành kinh tế thành phố Từ đánh giá trạng dự báo xu hướng phát triển kinh tế
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển kinh tế thành phố thái nguyên giai đoạn 2006 2012 , Phát triển kinh tế thành phố thái nguyên giai đoạn 2006 2012

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay