Quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực sư phạm của giảng viên trường đại học khoa học đại học thái nguyên

128 11 0
  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 23:25

ĐẠ I HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM PHẠM TÙNG DƯƠNG QUẢN HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC PHẠM CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠ I HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM PHẠM TÙNG DƯƠNG QUẢN HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC PHẠM CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quản giáo dục Mã số: 60140114 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: TS TRẦN THỊ TỐ OANH THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan thơng tin trích dẫn văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, ngày tháng Tác giả Phạm Tùng Dương Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ năm 2014 LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập nghiên cứu Trường Đại học phạm - Đại học Thái Nguyên, em xin chân thành cảm ơn thầy cán bộ, chun viên phòng chức Trường Đại học phạm - Đại học Thái Nguyên trực tiếp giảng dạy, quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ suốt trình học tập nghiên cứu Quá trình nghiên cứu, khảo sát triển khai đề tài: “Quản hoạt động bồi dưỡng lực phạm giảng viên trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên” em nhận góp ý sâu sắc, chân thành Thầy cô Hội đồng khoa học Trường Đại học phạm Đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Trần Thị Tố Oanh, người trực tiếp hướng dẫn luận văn tận tình hướng dẫn giúp đỡ, góp ý để em hồn thành luận văn Tơi xin cảm ơn Ban giám Hiệu, cán giảng viên trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên gia đình ln động viên, hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để yên tâm học tập, nghiên cứu Mặc dù cố gắng nhiều việc nghiên cứu, song thời gian kinh nghiệm thực tiễn thân hạn chế, luận văn không tránh khỏi khiếm khuyết Tác giả mong nhận góp ý Thầy (Cô), bạn đồng nghiệp người quan tâm đến đề tài để luận văn hoàn chỉnh Xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 14 tháng 04 năm 2014 HỌC VIÊN Phạm Tùng Duơng Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC KÝ HIỆU, CHỮ iv DANH VIẾT MỤC TẮT BẢNG v DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ vi MỞ ĐẦU 1 chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Phạm vi nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chương 1: CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC PHẠM CHO GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Những nghiên cứu chủ yếu nước 1.1.2 Những nghiên cứu Việt Nam 1.2 Một số khái niệm công cụ 1.2.1 Quản 1.2.2 Quản giáo dục quảntrường học 10 1.2.3 Bồi dưỡng 12 1.2.4 Năng lực phạm 14 1.2.5 Trường đại học 18 1.2.6 Giảng viên đại học 19 1.3 Hoạt động bồi dưỡng lực phạm cho giảng viên đại học 20 1.4 Nội dung quản hoạt động bồi dưỡng lực phạm cho giảng viên 21 Số hóa đại học Trung tâm Học tnu.edu.vn/ liệu 1.4.1.Mục tiêu quản 21 1.4.2 Nội dung quản 22 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quản hoạt động bồi dưỡng lực phạm giảng viên đại học 28 KẾT LUẬN CHƯƠNG 30 Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC PHẠM CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐHKH - ĐHTN 31 2.1 Vài nét khái quát trường ĐHKH - ĐHTN 31 2.1.1 Giới thiệu 31 2.1.2 Qui mô đào tạo 33 2.1.3 Đội ngũ giảng viên 34 2.2 Hoạt động bồi dưỡng NLSP 39 2.3 Khảo sát thực trạng quản hoạt động bồi dưỡng NLSP 41 2.3.1 Tổ chức khảo sát 41 2.3.2 Kết khảo sát 42 2.3.3 Đánh giá kết 57 KẾT LUẬN CHƯƠNG 60 Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC PHẠM CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐHKH - ĐHTN 61 3.1 Một số nguyên tắc xây dựng biện pháp 61 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính mục đích 61 3.1.2 Nguyên tắc tính hệ thống 61 3.1.3 Nguyên tắc tính tồn diện 61 3.1.4 Nguyên tắc tính chất lượng 61 3.1.5 Nguyên tắc tính hiệu 62 3.2 Các biện pháp đề xuât 62 3.2.1 Nâng cao nhận thức cho cán quản giảng viên tầm quan trọng hoạt động bồi dưỡng NLSP cho giảng viên trường ĐHKH - ĐHTN 62 3.2.2 Phân loại đánh giá giảng viên để xác định nội dung bồi dưỡng thời gian bồi dưỡng phù hợp 65 Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ 3.2.3 Xây dựng chương trình, nội dung bồi dưỡng NLSP cho giảng viên trường ĐHKH - ĐHTN theo hướng tích cực hóa người học 66 3.2.4 Đầu tư tài chính, sở vật chất phục vụ cho hoạt động bồi dưỡng NLSP cho giảng viên trường ĐHKH - ĐHTN 68 3.2.5 Đa dạng hóa hình thức phương pháp, tài liệu bồi dưỡng NLSP cho giảng viên 71 3.2.6 Xây dựng chế độ kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng NLSP cho giảng viên 76 3.2.7 Mối quan hệ biện pháp 78 3.3 Khảo sát tính cấp thiết tính khả thi biện pháp đề xuất 78 3.3.1 Mục đích khảo sát 78 3.3.2 Nội dung khảo sát 78 3.3.3 Đối tượng khảo sát 79 3.3.4 Phương pháp khảo sát 79 3.3.5 Kết khảo sát 79 KẾT LUẬN CHƯƠNG 83 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 84 Kết luận 84 Kiến nghị 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 PHỤ LỤC Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ DANH MỤC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ Cơng nghiệp hóa - Hiện đại hóa Cán quản lí i ả ệ n CNH HĐH p g C B v v Q Bồi dưỡng ụ i L Ban Giám Hiệu s n B Giá o dục đào tạo D Đại học Khoa học Đ i ê p h m h ọ c N ă Xã hội hóa giáo dục i u y ê n N g Số hóa Trung tâm Học liệu h Đ H l Đ ự H c T N N g H H g h G K n T B s N V p S h P m G i N http://www.lrctnu.edu.vn/ L S P G V GD & ĐT XHHGD Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Như An (1993), Hệ thống kỹ giảng dạy lớp quy trình rèn luyện kỹ cho sinh viên khoa Tâm - Giáo dục, Luận án tiến sĩ Giáo dục học, Trường Đại học phạm Hà Nội Ap đuliana O A (1976) Về kỹ phạm (Trong “Những vấn đề đào tạo giáo dục học đại cương cho giáo viên tương lai” Matxcova (Bản dịch viết tay Đinh Loan Luyến - Lê Khánh Bằng, Tổ tư liệu - Thư viện ĐHSPHNI) Apđuliana O A (1978) Hình thành cho sinh viên kỹ phạm việc tổ chức công tác giáo dục học sinh, Tuyển báo Minsk, Nhà XBGD Hà Nội (Nguyễn Đình Chỉnh dịch 1980) Ban Tổ chức - Cán - Chính phủ, định số 202/TCCP-VC ngày 8/6/1994 Barry K, King L (1993), Beginning teaching, E.D.Social science press Australia Dương Quang Bích, “Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên khoa học xã hội nhân văn quân đội giai đoạn nay” C.Mác, Ph Ăng ghen tồn tập (1993), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2010), Đại cương Khoa học quản lý, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội Chiến lược phát triển giáo dục 2001 - 2010 10 Côvaliôv A G (1971), Tâm lí học cá nhân T2, Nhà XBGD, Hà Nội 11 Crucheski V A (1981), Những sở tâm lí học phạm, Nhà XBGD, Hà Nội 12 Nguyễn Hữu Dũng (1995), Hình thành kỹ phạm cho giáo sinh phạm, Hà Nội 13 Nguyễn Hữu Dũng (Chủ biên) (1996), Định hướng đổi phương pháp đào tạo bồi dưỡng giáo viên, Hà Nội 14 Vũ Dũng (Chủ biên), Từ điển Tâm học 15 Đảng cộng sản Việt Nam, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII IX Đảng 16 Nguyễn Minh Đường, Bồi dưỡng đào tạo lại đội ngũ nhân lực điều kiện mới, Đề tài KX.07 - 14, Hà Nội, 1996; 17 Gônôbôlin Ph N (1971), Những phẩm chất tâm lí người giáo viên, T1, Nhà Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrctnu.edu.vn/ XBGD, Hà Nội Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ 18 Nguyễn Thanh Hà (2007), "Chất lượng điều kiện đảm bảo chất lượng dạy môn học thực hành chuyên mơn nghề", Tạp chí Giáo dục (169) 19 Phạm Minh Hạc (2007), Một số vấn đề giáo dục khoa học giáo dục, NXB Giáo dục, Hà Nội 20 Đặng Xuân Hải (2010), Quản thay đổi vận dụng thuyết quản thay đổi quản giáo dục/ Quản nhà trường, Tập giảng cho học viên cao học 21 Nguyễn Thị Hoa (2013), Bồi dưỡng kĩ dạy học hợp tác cho giảng viên lí luận trị trung tâm bồi dưỡng trị tỉnh Thái Nguyên, Luận văn thạc sĩ QLGD, Đại học Thái Nguyên, Thái Nguyên 22 Cao Xuân Hoàng (2013), Quản hoạt động bồi dưỡng giáo viên mầm non huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Luận văn thạc sĩ QLGD, Học viện quản lí giáo dục, Hà Nội 23 Trần Bá Hoành, Phương pháp dạy học tích cực, Tạp chí Nghiên cứu giáo dục số 9/1999 24 Đặng Vũ Hoạt, Hà Thị Đức (1994), luận dạy học đại học, ĐHSPHN 25 Đặng Thành Hưng (2004), Thiết kế phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa, T/c Giáo dục, tr 6-7, 13, số 102, tháng 12 năm 2004 26 Đặng Thành Hưng (2010), Bản chất quản lí giáo dục - Tạp chí KHGD số 60 Tháng 9, Hà Nội 27 Đặng Thành Hưng (2010), Quản lí giáo dục quảntrường học, Tạp chí Quản lí giáo dục, số 17/10, Hà Nội 28 Đặng Thành Hưng (2013), Kĩ dạy học tiêu chí đánh giá, Tạp chí Khoa học giáo dục số 88 tháng năm 2013, tr 5-9 29 Đặng Thành Hưng (2013), Bản chất đặc điểm hành vi dạy học, T/c Giáo chức Việt Nam , tr 8-11, số 76, tháng năm 2013 30 Phan Hữu Khuê (1999), Khoa học tổ chức quản - số vấn đề luận thực tiễn, NXB Thống kê, Hà Nội 31 Tống Văn Khuông (2006), Một số biện pháp quản lí nhằm nâng cao lực giảng dạy cho đội ngũ giáo viên nghiệp vụ trường trung học cảnh sát -Bộ công an, Luận văn thạc sĩ QLGD, Viện KHGDVN, Hà Nội 32 Luật Giáo dục 2005 Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ 33 Hà Thế Ngữ, Đặng Vũ Hoạt (1998), Giáo dục học Tập 2, NXB Giáo dục, Hà Nội 34 Nguyễn Thị Nguyệt (2010), Quản công tác bồi dưỡng chuyên môn cho cán quản trường mầm non vùng núi tỉnh Thái Nguyên, Luận văn thạc sĩ QLGD, Đại học Thái Nguyên, Thái Nguyên 35 Pêtrôpxki A V (1982), Tâm lí học lứa tuổi Tâm lí học phạm, Nhà XBGD, Hà Nội 36 Platônôp K K Gôlubep G G (1977), Tâm lí học, Matxcơva 37 Quản nguồn nhân lực, NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội 38 Nguyễn Ngọc Quang (1999), Những khái niệm luận quản giáo dục, Trường cán quản giáo dục Trung ương 1, Hà Nội 39 Nguyễn Ngọc Quang (1998), Một số khái niệm quản giáo dục, Tập giảng sau đại học, Trường cán quản giáo dục đào tạo 40 Nguyễn Xuân Thái (1999), “Tổ chức quản công tác rèn luyện NVSP cho giáo sinh trường THSP Tỉnh Thanh Hóa”, Hà Nội 41 Trần Quốc Thành (2010), Khoa học quản đại cương, Trường đại học phạm Hà Nội 42 Ngơ Thị Thư (2011), Biện pháp quản lí hiệu trưởng hoạt động bồi dưỡng giáo viên trường trung học phổ thông huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai, Luận văn thạc sĩ QLGD, Đại học phạm Hà Nội, Hà Nội 43 Thông tư số 12/TT-BGDĐT ngày 12 tháng năm 2013 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo việc bồi dưỡng nghiệp vụ phạm cho giảng viên sở giáo dục đại học 44 Từ điển Đại Bách khoa tồn thư Liên Xơ (1977) 45 Trần Anh Tuấn (1996), Xây dựng quy trình tập luyện hình thành kỹ giảng dạy hình thức thực hành thực tập phạm, Luận văn tiến sĩ Giáo dục học, ĐHSP Hà Nội 46 Tổ chức UNESCO 47 Phạm Viết Vượng (2000), Giáo dục học, Đại học Quốc gia Hà Nội Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ PHỤ LỤC Phụ lục 1: PHIẾU KHẢO SÁT VỀ QUẢN HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC PHẠM CỦA GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC KHOA HỌC - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN (Dành cho cán quản lý) Để khảo sát việc quản hoạt động bồi dưỡng NLSP giảng viên ĐHKH ĐHTN, xin đồng chí vui lòng trả lời câu hỏi sau cách lựa chọn ghi thông tin cần thiết vào phần trả lời Câu 1: Đồng chí cho biết, quản hoạt động bồi dưỡng NLSP giảng viên ĐHKH - ĐHTN có vai trò cơng tác dạy học, giáo dục? a Bồi dưỡng NLSP cho giảng viên mục tiêu trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên mơn cho giảng viên, góp phần nâng cao chất lượng hiệu công tác GD & ĐT b Bồi dưỡng NLSP giúp giảng viên tổ chức hoạt động dạy học cách chủ động, khoa học; phân phối thời gian cho hoạt động hợp lí, xác định kiến thức bản, trọng tâm giảng, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo sinh viên học tập c Bồi dưỡng NLSP cho giảng viên góp phần nâng cao nghiệp vụ phạm, kỹ dạy học cho giảng viên nhà trường d Bồi dưỡng NLSP có vai trò quan trọng trình hình thành lực nghề nghiệp cho giảng viên, giúp giảng viên nắm cách thức tổ chức trình dạy học tuân theo quy trình, logic định Câu 2: Theo đồng chí, bồi dưỡng NLSP giảng viên đại học vấn đề nào? a Rất quan trọng b Quan trọng c Bình thường Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ d Khơng quan trọng Câu 3: Đồng chí cho biết tính cấp thiết nội dung chương trình bồi dưỡng NLSP giảng viên đại học mức độ nào? Mức độ STT Nội dung bồi dưỡng NLSP Rất cần thiết Cần Bình thiết thường Khơng cần thiết Giáo dục đại học giới Việt Nam Phát triển chương trình tổ chức trình đào tạo đại học Đánh giá giáo dục đại học nghệ dạy học đại học Giáo dục học đại cương Câu 4: Đồng chí đánh thực trạng bồi dưỡng NLSP giảng viên trường ĐHKH - ĐHTN? STT Thực trạng bồi dưỡng NLSP cho giảng viên Đảm bảo khối lượng kiến thức thuyết thực hành cho giảng viên Kết hợp linh hoạt phương pháp bồi dưỡng Hình thức bồi dưỡng phong phú, đa dạng Kiểm tra, đánh giá kết bồi dưỡng Hiệu công tác bồi dưỡng NLSP áp dụng vào hoạt động dạy học lớp Cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động bồi dưỡng Rất tốt Tốt Chưa tốt NLSP đảm bảo Câu 5: Theo đồng chí, quản nội dung chương trình bồi dưỡng NLSP giảng viên ĐHKH - ĐHTN thực nào? STT Quản nội dung chương trình bồi dưỡng NLSP Mức độ Rất tốt Thường xuyên cập nhật văn bản, thông tư Bộ GD & ĐT nâng cao lực phạm cho giảng viên đại học Phổ biến quan điểm, chủ trương, đường lối, sách Đảng Nhà nước; kế hoạch bồi dưỡng NLSP; vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ; trao đổi kinh nghiệm hoạt động dạy học giáo dục nhà trường Chương trình bồi dưỡng NLSP xây dựng chương trình khung Bộ GD & ĐT Chương trình bồi dưỡng NLSP trường thay đổi thường xuyên, phù hợp với yêu cầu trình GD & ĐT Chương trình bồi dưỡng đảm bảo đủ số tiết thuyết thực hành Chương trình bồi dưỡng NLSP bao gồm chương trình nâng cao lực thực hành tiêu chuẩn quy định chức danh cao Thường xuyên kiểm tra hoạt động bồi dưỡng Tốt Bình Chưa thường tốt NLSP cho giảng viên trường Câu 6: Đồng chí cho biết việc lập kế hoạch bồi dưỡng hoạt động NLSP giảng viên trường ĐHKH - ĐHTN thực nào? Kế hoạch bồi dưỡng NLSP STT Mức độ cho giảng viên Rất tốt Tốt Bình Chưa thường tốt Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng Cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động bồi dưỡng NLSP Dự trù nguồn kinh phí cho hoạt động bồi dưỡng NLSP Xây dựng đội ngũ báo cáo viên cho hoạt động bồi dưỡng NLSP Xây dựng nội dung bồi dưỡng NLSP Xây dựng tiêu chí kiểm tra chất lượng hoạt động bồi dưỡng NLSP Câu 7: Đồng chí cho biết quản bồi dưỡng NLSP giảng viên trường ĐHKH - ĐHTN thực theo hình thức nào? a Quản bồi dưỡng NLSP cho giảng viên theo hình thức tập trung b Quản bồi dưỡng NLSP cho giảng viên theo hình thức tự nguyện c Quản bồi dưỡng NLSP cho giảng viên theo hai hình thức: tập trung tự nguyện d Tổ chức bồi dưỡng theo lớp chứng e Bồi dưỡng suốt năm học g Bồi dưỡng theo chuyên đề NLSP Câu 8: Đồng chí cho biết, xây dựng nội dung quản hoạt động bồi dưỡng NLSP giảng viên trường ĐHKH - ĐHTN thực nào? STT dưỡng NLSP Rất tốt Tốt Bình Chưa thường tốt Xác định mục tiêu quản hoạt động bồi dưỡng NLSP Xây dựng nguồn nhân lực việc bồi dưỡng NLSP Xây dựng nội dung chương trình bồi dưỡng NLSP Phương pháp bồi dưỡng NLSP Lựa chọn hình thức bồi dưỡng NLSP Mức độ Xây dựng nội dung quản hoạt động bồi Xây dựng tiêu chí kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng NLSP Câu 9: Theo đồng chí, việc huy động nguồn lực để bồi dưỡng, kiểm tra, đánh giá kết bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ báo cáo viên trình quản hoạt động bồi dưỡng NLSP giảng viên trường ĐHKH - ĐHTN thực nào? STT Huy động nguồn lực Phối hợp với Sở GD & ĐT việc tổ chức hoạt động bồi dưỡng NLSP cho giảng viên Phối hợp với trường Đại học khác, trung tâm bồi dưỡng NLSP Sử dụng báo cáo viên giỏi trường tham gia bồi dưỡng NLSP Kết hợp chặt chẽ với khoa tổ chức thực hoạt động bồi dưỡng NLSP cho giảng viên Kết hợp chặt chẽ khoa, tổ môn công tác kiểm tra, đánh giá kết Rất tốt Mức độ Bình Tốt thường Chưa tốt bồi dưỡng Câu 10: Theo đồng chí, yếu tố ảnh hưởng đến trình quản hoạt động bồi dưỡng NLSP giảng viên ĐHKH - ĐHTN? * Yếu tố chủ quan: a Kinh phí để tổ chức hoạt động bồi dưỡng kỹ dạy học hạn hẹp, nên chưa tổ chức thường xuyên b Thiếu thốn thời gian tổ chức bồi dưỡng kỹ dạy học cho giảng viên c Chưa chủ động việc tổ chức bồi dưỡng, phụ thuộc vào thị cấp d Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng NLSP cho giảng viên chưa chi tiết, chưa cụ thể, chưa đổi e Nội dung tổ chức bồi dưỡng chưa đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục đại học f Việc kiểm tra, đánh giá kết bồi dưỡng chưa diễn thường xuyên g Trình độ giảng viên trường khơng đồng * Yếu tố khách quan: a Tài chưa đảm bảo cho việc triển khai thực hoạt động bồi dưỡng NLSP cho tất chuyên ngành cách có quy mơ b Thiếu thốn nguồn lực, phương tiện, trang thiết bị thông tin phục vụ hoạt động bồi dưỡng NLSP cho giảng viên c Quản lý, điều hành hoạt động bồi dưỡng kỹ dạy học nhà trường thiếu khoa học, thiếu liên kết chặt chẽ phận, chuyên ngành… Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ đồng chí! Phụ lục 2: PHIẾU KHẢO SÁT VỀ QUẢN HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC PHẠM CỦA GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC KHOA HỌC - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN (Dành cho giảng viên) Để khảo sát việc quản hoạt động bồi dưỡng NLSP giảng viên ĐHKH ĐHTN, xin thầy/cơ vui lòng trả lời câu hỏi sau cách lựa chọn ghi thông tin cần thiết vào phần trả lời Câu 1: Thầy/Cô cho biết, quản hoạt động bồi dưỡng NLSP giảng viên ĐHKH - ĐHTN có vai trò công tác dạy học, giáo dục? a Bồi dưỡng NLSP cho giảng viên mục tiêu trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chun mơn cho giảng viên, góp phần nâng cao chất lượng hiệu công tác GD & ĐT b Bồi dưỡng NLSP giúp giảng viên tổ chức hoạt động dạy học cách chủ động, khoa học; phân phối thời gian cho hoạt động hợp lí, xác định kiến thức bản, trọng tâm giảng, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo sinh viên học tập c Bồi dưỡng NLSP cho giảng viên góp phần nâng cao nghiệp vụ phạm, kỹ dạy học cho giảng viên nhà trường d Bồi dưỡng NLSP có vai trò quan trọng q trình hình thành lực nghề nghiệp cho giảng viên, giúp giảng viên nắm cách thức tổ chức trình dạy học tuân theo quy trình, logic định Câu 2: Theo thầy/cô, bồi dưỡng NLSP giảng viên đại học vấn đề nào? e Rất quan trọng f Quan trọng g Bình thường h Khơng quan trọng Câu 3: Thầy/Cô tự đánh NLSP cơng tác dạy học giáo dục? STT Năng lực phạm Giảng viênGiảng viên có chứng ĐHSP NVSP Tốt Khá Đạt Kém Tốt Khá Đạt Kém Nhóm lực hiểu học viên (nghiên cứu người học việc học) Nhóm lực thiết kế dạy học hoạt động giáo dục Năng lực tự học, tự bồi dưỡng Nhóm lực dạy học trực tiếp Năng lực ngôn ngữ Năng lực giao tiếp phạm Năng lực ứng xử phạm Nhóm lực tổ chức (lãnh đạo quản lí người học, việc học) Câu 4: Theo thầy/cô, nội dung bồi dưỡng NLSP giảng viên trường ĐHKH ĐHTN thực nào? STT Nội dung bồi dưỡng NLSP Rất tốt Mức độ Bình Tốt thường Chưa tốt Giáo dục đại học giới Việt Nam Phát triển chương trình tổ chức trình đào tạo đại học Đánh giá giáo dục đại học dạy học đại học Giáo dục học đại cương Câu 5: Theo thầy/cô, bồi dưỡng NLSP giảng viên ĐHKH - ĐHTN thực chủ yếu thơng qua hình thức nào? a Bồi dưỡng thuyết b Bồi dưỡng thực hành c Kết hợp thuyết thực hành d Tự nghiên cứu, học tập, bồi dưỡng Câu 6: Thầy/Cô cho biết, hoạt động bồi dưỡng NLSP giảng viên trường ĐHKH - ĐHTN thực nào? Mức độ STT Nội dung bồi dưỡng NLSP Rất tốt Tốt Bình Chưa thường tốt Đảm bảo mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ bồi dưỡng Đảm bảo đầy đủ nội dung chương trình bồi dưỡng Phương pháp bồi dưỡng linh hoạt, sáng tạo Hình thức bồi dưỡng phù hợp Kiểm tra, đánh giá kết bồi dưỡng Câu 7: Theo thầy/cô, nguyên nhân ảnh hưởng đến trình bồi dưỡng NLSP giảng viên trường ĐHKH - ĐHTN? a Giảng viên trọng đến việc nâng cao lực chuyên môn, không quan tâm đến việc bồi dưỡng, rèn luyện NLSP thường xuyên, nâng cao NLSP b Nhiều giảng viên chưa có ý thức tự bồi dưỡng NLSP c Hình thức bồi dưỡng chưa phong phú, linh hoạt, đa dạng, chưa tạo điều kiện cho học viên d Phong trào rèn luyện bồi dưỡng NLSP khoa chưa diễn thường xuyên, liên tục, kịp thời e Chưa có động viên, khích lệ, khen thưởng kịp thời giảng viên có kết bồi dưỡng tốt g Một số giảng viên chưa thật tâm huyết với nghề h Việc tham gia hoạt động bồi dưỡng NLSP chưa động lực, yêu cầu bắt buộc nên giảng viên chưa hứng thú, tự nguyện tham gia k Chưa có đầu tư thời gian, kinh phí tham gia bồi dưỡng NLSP Xin chân thành cảm ơn quý thầy/cô! Phụ lục 3: PHIẾU KHẢO NGHIỆM TÍNH KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP Qua nghiên cứu thực trạng quản hoạt động bồi dưỡng NLSP giảng viên trường ĐHKH - ĐHTN, đề xuất biện pháp nhằm nâng cao hiệu quản hoạt động bồi dưỡng NLSP giảng viên trường Xin thầy (Cô), cán quản lí đánh giá tính cấp thiết tính khả thi biện pháp sau cách đánh dấu X vào phần mà đồng chí cho hợp (Có kèm theo nội dung biện pháp) Tính cấp thiết STT Các biện pháp Rất cần thiết Nâng cao nhận thức cho cán quản giảng viên tầm quan trọng hoạt động bồi dưỡng NLSP giảng viên trường ĐHKH - ĐHTN Phân loại đánh giá giáo viên để xác định nội dung bồi dưỡng thời gian bồi dưỡng phù hợp Xây dựng chương trình, nội dung bồi dưỡng NLSP giảng viên trường ĐHKH - ĐHTN theo hướng tích cực hóa người học Đầu tư tài chính, sở vật chất phục vụ cho hoạt động bồi dưỡng NLSP giảng viên trường ĐHKH - ĐHTN Đa dạng hóa hình thức phương pháp, tài liệu bồi dưỡng NLSP giảng viên Xây dựng chế độ kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng NLSP giảng viên Cần thiết Tính khả thi K Rất cần khả thiết thi Khả thi K khả thi Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ đồng chí! ...ĐẠ I HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM PHẠM TÙNG DƯƠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC SƯ PHẠM CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quản lý giáo... lý hoạt động bồi dưỡng lực sư phạm giảng viên trường đại học Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng lực sư phạm giảng viên trường ĐHKH - ĐHTN Chương 3: Biện pháp quản lý hoạt động bồi. .. đề tài: Quản lý hoạt động bồi dưỡng lực sư phạm giảng viên trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên em nhận góp ý sâu sắc, chân thành Thầy cô Hội đồng khoa học Trường Đại học Sư phạm Đặc
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực sư phạm của giảng viên trường đại học khoa học đại học thái nguyên , Quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực sư phạm của giảng viên trường đại học khoa học đại học thái nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay