Quản lý hoạt động ngoại khóa môn học ở trường THPT huyện gia bình, tỉnh bắc ninh

145 8 0
  • Loading ...
1/145 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 23:25

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN TRỌNG QUYẾN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHĨA MƠN HỌC Ở TRƯỜNG THPT HUYỆN GIA BÌNH TỈNH BẮC NINH THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN TRỌNG QUYẾN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHĨA MƠN HỌC Ở TRƯỜNG THPT HUYỆN GIA BÌNH TỈNH BẮC NINH Mã số: 60.14.01.14 Người hướng dẫn khoa học: TS TRẦN THỊ TỐ OANH THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CAM ĐOAN Tên là: Nguyễn Trọng Quyến Công tác tại: Trường THPT Gia Bình số huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh Sau thời gian học tập thực đề tài nghiên cứu, đến tơi hồn thành luận văn thạc sĩ với đề tài: “Quản lý hoạt động ngoại khóa mơn học Trường trung học phổ thơng huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh” Thuộc chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số chuyên ngành: 60.14.01.14 Tôi xin cam đoan đề tài luận văn tơi nghiên cứu viết ra, hướng dẫn TS.Trần Thị Tố Oanh Luận văn chưa bảo vệ Hội đồng chưa công bố phương tiện thông tin đại chúng Lời cam đoan đảm bảo sai tơi hồn tồn chịu trách nhiệm Thái Nguyên, ngày 10 tháng năm 2014 Người viết cam đoan Nguyễn Trọng Quyến LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập chương trình Cao học chuyên ngành Quản lý giáo dục Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên nghiên cứu thực tiễn Trường THPT Gia Bình huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh Đến tác giả hoàn thành luận văn “Quản lý hoạt động ngoại khóa mơn học Trường trung học phổ thơng huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh” Để hồn thành luận văn thạc sỹ này, tơi nhận giúp đỡ nhiều tập thể cá nhân Trước hết, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến thầy cô giáo Ban Giám Hiệu, Phòng sau đại học, Khoa tâm lý giáo dục Trường Đại học sư phạm - Đại học Thái nguyên tận tình giảng dạy giúp đỡ suốt trình học tập nghiên cứu thời gian qua Tơi xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Trần Thị Tố Oanh, hướng dẫn, giúp đỡ việc định hướng nội dung đề tài, phương pháp nghiên cứu khoa học tận tình giúp đỡ suốt trình nghiên cứu để tơi hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu thầy cô giáo 03 trường THPT địa bàn huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh tạo điều kiện thuận lợi nhiệt tình giúp đỡ tơi có thông tin cần thiết để phục vụ cho đề tài nghiên cứu Với thời gian nghiên cứu hạn chế, thực tiễn cơng tác vơ phong phú, sinh động có nhiều vấn đề cần giải quyết; thân dù cố gắng nhiều, song chắn luận văn tránh khỏi thiếu sót, kính mong thầy giáo, giáo bạn đồng nghiệp thông cảm, giúp đỡ, đưa dẫn quý báu cho Thái Nguyên, ngày 10 tháng năm 2014 Người viết Nguyễn Trọng Quyến MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii BẢNG CHỮ VIẾT TẮT iv TRONG DANH MỤC LUẬN VĂN CÁC BẢNG v DANH MỤC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ vi MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài Các phương pháp nghiên cứu Kết cấu Luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHĨA MƠN HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Trên giới 1.1.2 Ở Việt Nam 1.2 Một số khái niệm công cụ 1.2.1 Quản lý Giáo dục 1.2.2 Quản lý nhà trường 12 1.2.3 Hoạt động ngồi lên lớp, Hoạt động ngoại khóa mơn học 14 1.2.4 Quản lý hoạt động ngoại khóa mơn học 15 1.3 Một số lý luận hoạt động ngoại khóa mơn học trường THPT 16 1.3.1 Vị trí, vai trò ý nghĩa HĐNKMH trường THPT 16 1.3.2 Mục tiêu, nội dung hình thức tổ chức Hoạt động ngoại khóa mơn học trường THPT 17 1.3.3 Vai trò hiệu trưởng việc quản lý HĐNKMH 24 1.4 Nội dung quản lý hoạt động ngoại khóa mơn học trường THPT 25 1.4.1 Quản lý kế hoạch, chương trình HĐNKMH GV tổ chuyên môn 25 1.4.2 Quản lý việc soạn HĐNKMH chuẩn bị HĐNKMH 26 1.4.3 Quản lý tổ chức HĐNKMH hồ sơ chuyên môn giáo viên 27 1.4.4 Quản lý hoạt động đổi phương pháp tổ chức HĐNKMH GV 29 1.4.5 Quản lý sinh hoạt tổ chuyên môn 30 1.4.6 Quản lý phương tiện, TBDH điều kiện hỗ trợ cho HĐNKMH 31 1.4.7 Quản lý việc kiểm tra, đánh giá kết học tập HS qua HĐNKMH 32 1.5 Các yếu tố chi phối việc quản lý HĐNKMH trường THPT 33 Kết luận chương 35 Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHĨA MƠN HỌC Ở TRƯỜNG THPT HUYỆN GIA BÌNH TỈNH BẮC NINH 36 2.1 Bối cảnh kinh tế - xã hội giáo dục huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 36 2.1.1 Bối cảnh kinh tế - xã hội 36 2.1.2.Tình hình giáo dục 36 2.2 HĐNKMH trường THPT huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh 40 2.2.1 Nội dung HĐNKMH trường THPT huyện Gia Bình 40 2.2.2 Phương pháp hình thức tổ chức HĐNKMH 47 2.2.3 Nhận xét chung thực trạng HĐNKMH trường THPT huyện Gia Bình, Bắc Ninh 50 2.3 Khảo sát thực trạng quản lý hoạt động ngoại khóa mơn học 51 2.3.1 Tổ chức khảo sát 51 2.3.2 Kết khảo sát thực trạng quản lý Hoạt động ngoại khóa mơn học trường THPT huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 52 2.4 Đánh giá chung thực trạng quản lý HĐNKMH trường THPT huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 73 2.4.1 Thuận lợi 73 2.4.2 Khó khăn 74 2.4.3 Những nguyên nhân tồn yếu 75 Kết luận chương 77 Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHĨA MƠN HỌC CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN GIA BÌNH - BẮC NINH 78 3.1 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp 78 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính mục đích HĐNKMH 78 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học HĐNKMH 78 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính đồng HĐNKMH 78 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi HĐNKMH 78 3.1.5 Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu HĐNKMH 79 3.2 Các biện pháp quản lý hoạt động ngoại khóa mơn học 79 3.2.1 Biện pháp 1: Tuyên truyền nâng cao nhận thức tác dụng HĐNKMH cho đội ngũ giáo viên học sinh 79 3.2.2 Biện pháp 2: Nâng cao lực lập kế hoạch giám sát thực hoạt động ngoại khố mơn học cho CBQL 81 3.2.3 Biện pháp 3: Bồi dưỡng kỹ tổ chức HĐNKMH cho giáo viên 84 3.2.4 Biện pháp 4: Tăng cường sử dụng hợp lí, có hiệu sở vật chất, kỹ thuật, tài cho HĐNKMH 87 3.2.5 Biện pháp 5: Trao đổi kinh nghiệm quản lý tổ chức HĐNKMH trường THPT huyện huyện 89 3.2.6 Biện pháp 6: Thực kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực giáo viên kết HĐNKMH HS 92 3.2.7 Mối quan hệ biện pháp đề xuất 94 3.3 Khảo nghiệm mức độ cần thiết khả thi biện pháp 95 3.3.1 Mục đích khảo nghiệm 95 3.3.2 Đối tượng khảo nghiệm 96 3.3.3 Phương pháp khảo nghiệm 96 3.3.4 Nội dung khảo nghiệm 96 3.3.5 Kết khảo nghiệm 96 Kết luận chương 100 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 101 Kết luận 101 Kiến nghị 102 BẢNG CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN BGH : Ban giám hiệu CBQL : Cán quản lý GD&ĐT : Giáo dục đào tạo GV : Giáo viên HĐ : Hoạt động HĐGDNGLL : Hoạt động Giáo dục lên lớp HĐNK : Hoạt động ngoại khóa HĐNKMH : Hoạt động ngoại khóa mơn học HS : Học sinh HT : Hiệu trưởng KT- ĐG : Kiểm tra - đánh giá PHT : Phó hiệu trưởng PP : Phương pháp QL : Quản lý QLGD : Quản lý giáo dục THCS : Trung học sở THPT : Trung học phổ thông TTCM : Tổ trưởng chuyên môn DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Nội dung HĐNKMH mơn Giáo dục cơng dân theo chương trình THPT 19 Bảng 2.1 Tổng hợp loại hình trường THPT CSVC năm học 2013-2014 36 Bảng 2.2 Tổng hợp quy mô lớp học sinh 37 Bảng 2.3 Tổng hợp đội ngũ CBQL, GV 38 Bảng 2.4 Kết xếp loại hạnh kiểm học lực HS 38 Bảng 2.5 Nội dung HĐNKMH theo Phân phối chương trình trường THPT tỉnh Bắc Ninh 41 Bảng 2.6 Hoạt động ngoại khóa mơn học trường THPT 43 Bảng 2.7 CBQL đánh giá thực trạng HĐNKMH nhà trường 45 Bảng 2.8 GV đánh giá thực trạng HĐNKMH nhà trường 46 Bảng 2.9 Thực trạng hình thức tổ chức HĐNKMH (CBQL) 48 Bảng 2.10 Thực trạng hình thức tổ chức HĐNKMH (GV) 49 Bảng 2.11 Vai trò quan trọng quản lý HĐNKMH 52 Bảng 2.12 Quản lý kế hoạch chương trình HĐNKMH (CBQL) 54 Bảng 2.13 Quản lý kế hoạch chương trình HĐNKMH (GV) 55 Bảng 2.14 Quản lý việc thiết kế chuẩn bị HĐNKMH (CBQL) 57 Bảng 2.15 Quản lý việc thiết kế chuẩn bị HĐNKMH (GV) 58 Bảng 2.16 Quản lý HĐNKMH hồ sơ chuyên môn (CBQL) 59 Bảng 2.17 Quản lý HĐNKMH hồ sơ chuyên môn (GV) 60 Bảng 2.18 Quản lý dự HĐNKMH (CBQL) 62 Bảng 2.19 Quản lý dự HĐNKMH (GV) 63 Bảng 2.20 Quản lý đổi phương pháp HĐNKMH (CBQL) 64 Bảng 2.21 Quản lý đổi phương pháp HĐNKMH (GV) 65 Bảng 2.22 Quản lý sinh hoạt tổ chuyên môn với HĐNKMH (CBQL) 67 Bảng 2.23 Quản lý sinh hoạt tổ chuyên môn với HĐNKMH (GV) 68 Bảng 2.24 Quản lý phương tiện, thiết bị kỹ thuật điều kiện hỗ trợ cho HĐNKMH (CBQL) 69 16 Trần Thị Tuyết Oanh- Chủ biên (2005), Giáo trình GDH tập 1, tập 2, NXB Đại học sư phạm 17 Nguyễn Ngọc Quang (1989), Những khái niệm lý luận quản lý giáo dục, Trường Cán quản lý GD&ĐT, Hà Nội 18 Nguyễn Văn Thiềm (2001), “Mấy biện pháp giáo dục HS lên lớp theo địa bàn dân cư”, Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục số 19 Nguyễn Thị Tính (2013), “ Đề cương giảng: Những vấn đề Quản lý Giáo dục” 20 Từ điển Tiếng việt (1988), NXB Khoa học xã hội, Hà Nội; 21 Trường cán quản lý giáo dục đào tạo (1998), Những vấn đề quản lý nhà nước quản lý giáo dục, Hà Nội 22 Phạm Viết Vượng, Quản lý hành Nhà Nước quản lý ngành giáo dục đào tạo, NXB ĐHSP 23 A.X Macarenco (1974), Một số kinh nghiệm giáo dục, NXB Giáo dục, 24 Harold Koontz, Cyril O’ Donnell Heinz Weibrich (1994), Những vấn đề cốt yếu quản lý, NXB Khoa học Kĩ thuật, Hà Nội Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ PHỤ LỤC Phụ lục PHIẾU HỎI Ý KIẾN CÁN BỘ QUẢN LÝ (Chỉ mang mục đích phục vụ cho cơng tác nghiên cứu khoa học, dành cho Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng Tổ trưởng chuyên môn) Đế giúp nghiên cứu việc đạo, thực hoạt động ngoại khóa mơn học (HĐNKMH) trường THPT, xin đồng chí vui lòng cộng tác cho biết ý kiến số vấn đề sau: Câu 1: Việc tổ chức hoạt động ngoại khóa mơn học cho học sinh THPT có vai trò quan trọng việc nâng cao chất lượng học tập? (Xin đánh dấu x vào câu phù hợp) 1/- Rất quan trọng 2/- Quan trọng 3/- Không quan trọng Câu 2: Việc tổ chức HĐNK mơn học trường đồng chí thực môn học mức độ thực hiệu hoạt động năm học? Tt Môn học Tốn Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Công nghệ Ngữ văn Lịch sử Địa lý 10 Tiếng Anh 11 GD Công dân 12 QP- An ninh 13 Thể dục Mức độ thực Thường Thỉnh không xuyên thoảng Hiệu Hiệu không hiệu quả Câu 3: Đơn vị đồng chí thực hình thức ngoại khóa mơn học nào? Hiệu hình thức đó? Tt Hình thức Tham quan Thuyết trình nhóm Hội thi Đóng vai Thảo luận Thực hành Trò chơi ngoại khóa … Hình thức khác Thực Có Khơng Hiệu Tốt Khá TB Yếu Chú thích: TB (Trung bình) Câu 4: Những thuận lợi khó khăn nhà trường tổ chức quản lí hoạt động ngoại khóa mơn học cho Học sinh? 4.1 Thuận lợi: 4.2 Khó khăn: Câu 5: Đồng chí đánh giá mức độ thực kết thực việc quản lí chương trình kế hoạch HĐNKMH trường theo mức độ Thường xuyên (TX), không thường xuyên (KTX) không thực (KTH) kết thực tốt (T), đạt (Đ) yếu(Y) theo bảng đây: Tt Quản lí kế hoạch NKMH Thực TX KTX KTH Kết T Đ Y Tổ chức quán triệt cho GV nắm vững thực đúng, đủ Kế hoạch HĐNKMH theo chương trình năm học Yêu cầu tổ chuyên môn lập kế hoạch HĐNKMH theo học kỳ (HK), năm duyệt kế hoạch Duyệt kế hoạch cá nhân, tổ chuyên môn, kiểm tra việc thực HĐNKMH HK Có biện pháp xử lý GV thực khơng HĐNKMH theo chương trình Phối hợp với Phó hiệu trưởng (PHT) chun mơn để quản lý HĐNKMH Tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá việc thực kế hoạch, chương trình HĐNKMH Câu 6: Đồng chí đánh giá mức độ thực kết thực việc quản lí thiết kế chuẩn bị HĐNKMH trường theo mức độ Thường xuyên (TX), không thường xuyên (KTX) không thực (KTH) kết thực tốt (T), đạt (Đ) yếu(Y) theo bảng đây: Thực Kết Tt Quản lí thiết kế chuẩn bị HĐNKMH TX KTX KTH T Đ Y Hướng dẫn quy định yêu cầu thiết kế chuẩn bị đồ dùng dạy học (ĐDDH) Cung cấp sách giáo khoa, tài liệu, phương tiện phục vụ HĐNKMH cho GV Việc lập kế hoạch thực kiểm tra công tác thiết kế chuẩn bị HĐNKMH GV Góp ý phương pháp, nội dung thiết kế; lựa chọn, sử dụng phương tiện dạy học phương pháp giáo dục chuẩn bị HĐNKMH GV Câu 7: Đồng chí đánh giá mức độ thực kết thực việc quản lí HĐNKMH hồ sơ chun mơn trường theo mức độ Thường xuyên (TX), không thường xuyên (KTX) không thực (KTH) kết thực tốt (T), đạt (Đ) yếu(Y) theo bảng đây: Thực Kết Tt Quản lí HĐNKMH hồ sơ chuyên môn TX KTX KTH T Đ Y Quy định cụ thể việc thực HĐNKMH GV Có kế hoạch quản lý HĐNKMH GV, qua thời khóa biểu, kế hoạch giảng dạy, sổ đầu Thường xuyên theo dõi nề nếp, giấc HĐNKMH GV Kiểm tra lịch báo giảng với sổ đầu Quy định thành tiêu chuẩn đánh giá thi đua GV Kiểm tra định kì đột xuất HĐNKMH hồ sơ chuyên môn Xử lý trường hợp vi phạm quy chế chuyên môn, giấc HĐNKMH Câu 8: Đồng chí đánh giá mức độ thực kết thực việc quản lí việc dự đánh giá HĐNKMH trường theo mức độ Thường xuyên (TX), không thường xuyên (KTX) không thực (KTH) kết thực tốt (T), đạt (Đ) yếu (Y) theo bảng đây: Thực Kết Tt Quản lí việc dự đánh giá HĐNKMH TX KTX KTH T Đ Y Quy định số HĐNKMH dự HĐNKMH GV năm học Xây dựng kế hoạch dự HĐNKMH GV theo học kì Tập trung dự HĐNKMH GV trường Dự HĐNKMH , đánh giá thi đua GV Dự HĐNKMH thao giảng đổi PPGD Dự HĐNKMH theo định kỳ có báo trước Dự HĐNKMH đột xuất Có biện pháp giúp đỡ hỗ trợ cho GV trường GV hạn chế NLGD Câu 9: Đồng chí đánh giá mức độ thực kết thực việc quản lí đổi PPGD HĐNKMH trường theo mức độ Thường xuyên (TX), không thường xuyên (KTX) không thực (KTH) kết thực tốt (T), đạt (Đ) yếu(Y) theo bảng đây: Thực Kết Tt Quản lí đổi PPGD HĐNKMH TX KTX KTH T Đ Y Tổ chức cho giáo viên nghiên cứu, quán triệt yêu cầu đổi phương pháp HĐNKMH Tổ chức cho GV thực đổi Phương pháp HĐNKMH Chỉ đạo giáo viên tăng cường rèn luyện kỹ học tập tích cực cho HS Chỉ đạo cho GV tổ chức tốt HĐNKMH theo mục tiêu học Tổ chức thao giảng, nhân điển hình HĐNKMH tốt theo hướng đổi phương pháp giáo dục Câu 10: Đồng chí đánh giá mức độ thực kết thực việc quản lí sinh hoạt tổ chuyên môn HĐNKMH trường theo mức độ Thường xuyên (TX), không thường xuyên (KTX) không thực (KTH) kết thực tốt (T), đạt (Đ) yếu (Y) theo bảng đây: Thực Kết Quản lí sinh hoạt tổ chuyên môn với Tt TX KTX KTH T Đ Y HĐNKMH Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chuyên môn HĐNKMH Hướng dẫn việc thao giảng HĐNKMH rút kinh nghiệm phương pháp HĐNKMH Tổ chứcvề cácđổi chuyên đề HĐNKMH Quy định chế độ sinh hoạt báo cáo HĐNKMH Đánh giá thi đua GV tổ HĐNKMH Dự sinh hoạt chuyên môn Tổ kiểm tra kế hoạch, biên sinh hoạt CM HĐNKMH Câu 11: Đồng chí đánh giá mức độ thực hiên kết thực việc quản lí phương tiện, thiết bị dạy học điều kiện hỗ trợ cho HĐNKMH trường theo mức độ Thường xuyên (TX), không thường xuyên (KTX) không thực (KTH) kết thực tốt (T), đạt (Đ) yếu(Y) theo bảng đây: Thực Kết Quản lí phương tiện , điều kiện hỗ trợ Tt TX KTX KTH T Đ Y HĐNKMH Tăng cường khai thác, quản lý sử dụng có hiệu CSVC, TBKT có Huy động nguồn lực tài phục vụ cho hoạt động NKMH Tổ chức phong trào thi đua dạy tốt - học tốt, có biện pháp kích thích thi đua GV HS Phát huy dân chủ trường học, tạo môi trường sư phạm tốt Tham mưu với cấp trên, quyền địa phương, tạo điều kiện phát triển GD đẩy mạnh công tác xã hội hóa GD Tăng cường khai thác, quản lý sử dụng có hiệu CSVC, TBKT có Câu 12: Đồng chí đánh giá mức độ thực kết quản lí việc kiểm tra, đánh giá kết học tập HS qua HĐNKMH trường theo mức độ Thường xuyên (TX), không thường xuyên (KTX) không thực (KTH) kết thực tốt(T), đạt (Đ) yếu(Y) theo bảng đây: Thực Kết Quản lí việc kiểm tra, đánh giá kết học Tt TX KTX KTH T Đ Y tập HS Xây dựng nội dung đánh giá chuẩn đánh giá qua HĐNKMH bao gồm kiến thức, kĩ thái độ, ý kĩ sống Kiểm tra đánh giá thái độ Kĩ hoạt động xã hội HS thể qua HĐNKMH Tổ chức HS thảo luận đánh giá kết học tập sau HĐNKMH Viết thu hoạch sau kết thúc HĐNKMH Câu 13: Theo đồng chí, biện pháp quản lý hoạt động ngoại khóa mơn học nên xác định mức độ nào: Rất cần thiết(RCT), Cần thiết(CT), khơng cần thiết(KCT Tính khả thi: Rất khả thi(RKT), Khả thi(KT), không khả thi(KKT)? Mức độ Mức độ cần thiết Tính khả thi Tt Biện pháp RCT CT KCT RKT KT KKT Tuyên truyền nâng cao nhận thức tác dụng HĐNKMH cho đội ngũ GV học sinh Nâng cao lực lập kế hoạch cho CBQL việc tăng cường quản lý hoạt động ngoại khố mơn học Bồi dưỡng kỹ cho giáo viên tổ chức HĐNKMH Tăng cường sử dụng hợp lí, có hiệu sở vật chất, kỹ thuật, tài cho HĐNKMH Trao đổi kinh nghiệm QL tổ chức HĐNKMH trường THPT huyện Thực kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực GV kết HĐNKMH HS Câu 14: Ngoài biện pháp trên, đồng chí có biện pháp khác Đề xuất biện pháp khác: Xin chân thành cảm ơn cộng tác giúp đỡ Đồng chí! Xin đồng chí cho biết vài thơng tin cá nhân Họ tên: ….Chức vụ: Đơn vị công tác: .Số năm làm cán quản lý: (Đồng chí khơng ghi tên) Phụ lục PHIẾU HỎI Ý KIẾN GIÁO VIÊN (Chỉ mang mục đích phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học, dành cho GV) Đế giúp nghiên cứu việc đạo, thực hoạt động ngoại khóa mơn học (HĐNKMH) trường THPT, xin Thầy(Cơ) vui lòng cộng tác cho biết ý kiến số vấn đề sau: Câu 1: Việc tổ chức hoạt động ngoại khóa mơn học cho học sinh THPT có vai trò quan trọng việc nâng cao chất lượng học tập? (Xin đánh dấu x vào câu phù hợp) 1/- Rất quan trọng 2/- Quan trọng 3/- Không quan trọng Câu 2: Việc tổ chức HĐNK môn học trường Thầy (Cô) thực môn học mức độ thực hiệu hoạt động năm học? Mức độ thực Tt Môn học Tốn Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Công nghệ Ngữ văn Lịch sử Địa lý 10 Tiếng Anh 11 GD Công dân 12 QP- An ninh 13 Thể dục Hiệu Thường Thỉnh không Hiệu không hiệu xuyên thoảng quả Câu 3: Đơn vị Thầy(Cô) thực hình thức ngoại khóa mơn học nào? Hiệu hình thức đó? Tt Hình thức Tham quan Thuyết trình nhóm Hội thi Đóng vai Thảo luận Thực hành Trò chơi ngoại khóa … Hình thức khác Thực Có Khơng Hiệu Tốt Khá TB Yếu Chú thích: TB (Trung bình) Câu 4: Những thuận lợi khó khăn nhà trường tổ chức quản lí hoạt động ngoại khóa mơn học cho Học sinh? 4.1 Thuận lợi: 4.2 Khó khăn Câu 5: Thầy(Cô) đánh giá mức độ thực kết thực việc quản lí chương trình kế hoạch HĐNKMH trường theo mức độ Thường xuyên (TX), không thường xuyên (KTX) không thực (KTH) kết thực tốt (T), đạt (Đ) yếu(Y) theo bảng đây: Thực Kết Tt Quản lí kế hoạch NKMH TX KTX KTH T Đ Y Tổ chức quán triệt cho GV nắm vững thực đúng, đủ Kế hoạch HĐNKMH theo chương trình năm học u cầu tổ chun mơn lập kế hoạch HĐNKMH theo học kỳ (HK), năm duyệt kế hoạch Duyệt kế hoạch cá nhân, tổ chuyên mơn, kiểm tra việc thực HĐNKMH HK Có biện pháp xử lý GV thực không HĐNKMH theo chương trình Phối hợp với Phó hiệu trưởng (PHT) chuyên môn để quản lý HĐNKMH Tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá việc thực kế hoạch, chương trình HĐNKMH Câu 6: Thầy(Cô) đánh giá mức độ thực kết thực việc quản lí thiết kế chuẩn bị HĐNKMH trường theo mức độ Thường xuyên (TX), không thường xuyên (KTX) không thực (KTH) kết thực tốt (T), đạt (Đ) yếu(Y) theo bảng đây: Thực Kết Tt Quản lí thiết kế chuẩn bị HĐNKMH TX KTX KTH T Đ Y Hướng dẫn quy định yêu cầu thiết kế chuẩn bị đồ dùng dạy học (ĐDDH) Cung cấp sách giáo khoa, tài liệu, phương tiện phục vụ HĐNKMH cho GV Việc lập kế hoạch thực kiểm tra công tác thiết kế chuẩn bị HĐNKMH GV Góp ý phương pháp, nội dung thiết kế; lựa chọn, sử dụng phương tiện dạy học phương pháp giáo dục chuẩn bị HĐNKMH GV Câu 7: Thầy (Cô) đánh giá mức độ thực kết thực việc quản lí HĐNKMH hồ sơ chun mơn trường theo mức độ Thường xuyên (TX), không thường xuyên (KTX) không thực (KTH) kết thực tốt (T), đạt (Đ) yếu(Y) theo bảng đây: Thực Kết Tt Quản lí HĐNKMH hồ sơ chuyên môn TX KTX KTH T Đ Y Quy định cụ thể việc thực HĐNKMH GV Có kế hoạch quản lý HĐNKMH GV, qua thời khóa biểu, kế hoạch giảng dạy, sổ đầu Thường xuyên theo dõi nề nếp, giấc HĐNKMH GV Kiểm tra lịch báo giảng với sổ đầu Quy định thành tiêu chuẩn đánh giá thi đua GV Kiểm tra định kì đột xuất HĐNKMH hồ sơ chuyên môn Xử lý trường hợp vi phạm quy chế chuyên môn, giấc HĐNKMH Câu 8: Thầy(Cô) đánh giá mức độ thực kết thực việc quản lí việc dự đánh giá HĐNKMH trường theo mức độ Thường xuyên (TX), không thường xuyên (KTX) không thực (KTH) kết thực tốt (T), đạt (Đ) yếu (Y) theo bảng đây: Thực Kết Tt Quản lí việc dự đánh giá HĐNKMH TX KTX KTH T Đ Y Quy định số HĐNKMH dự HĐNKMH GV năm học Xây dựng kế hoạch dự HĐNKMH GV theo học kì Tập trung dự HĐNKMH GV trường Dự HĐNKMH , đánh giá thi đua GV Dự HĐNKMH thao giảng đổi PPGD Dự HĐNKMH theo định kỳ có báo trước Dự HĐNKMH đột xuất Có biện pháp giúp đỡ hỗ trợ cho GV trường GV hạn chế NLGD Câu 9: Thầy (Cô) đánh giá mức độ thực kết thực việc quản lí đổi PPGD HĐNKMH trường theo mức độ Thường xuyên (TX), không thường xuyên (KTX) không thực (KTH) kết thực tốt (T), đạt (Đ) yếu(Y) theo bảng đây: Thực Kết Tt Quản lí đổi PPGD HĐNKMH TX KTX KTH T Đ Y Tổ chức cho giáo viên nghiên cứu, quán triệt yêu cầu đổi phương pháp HĐNKMH Tổ chức cho GV thực đổi Phương pháp HĐNKMH Chỉ đạo giáo viên tăng cường rèn luyện kỹ học tập tích cực cho HS Chỉ đạo cho GV tổ chức tốt HĐNKMH theo mục tiêu học Tổ chức thao giảng, nhân điển hình HĐNKMH tốt theo hướng đổi phương pháp giáo dục Câu 10: Thầy (Cô) đánh giá mức độ thực kết thực việc quản lí sinh hoạt tổ chun mơn HĐNKMH trường theo mức độ Thường xuyên (TX), không thường xuyên (KTX) không thực (KTH) kết thực tốt (T), đạt (Đ) yếu (Y) theo bảng đây: Thực Kết Quản lí sinh hoạt tổ chuyên môn với Tt TX KTX KTH T Đ Y HĐNKMH Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chuyên môn HĐNKMH Hướng dẫn việc thao giảng HĐNKMH rút kinh nghiệm đổi phương pháp HĐNKMH Tổ chức chuyên đề HĐNKMH Quy định chế độ sinh hoạt báo cáo HĐNKMH Đánh giá thi đua GV tổ HĐNKMH Dự sinh hoạt chuyên môn Tổ kiểm tra kế hoạch, biên sinh hoạt CM HĐNKMH Câu 11: Thầy (Cô) đánh giá mức độ thực hiên kết thực việc quản lí phương tiện, thiết bị dạy học điều kiện hỗ trợ cho HĐNKMH trường theo mức độ Thường xuyên (TX), không thường xuyên (KTX) không thực (KTH) kết thực tốt (T), đạt (Đ) yếu(Y) theo bảng đây: Thực Kết Quản lí phương tiện , điều kiện hỗ trợ Tt TX KTX KTH T Đ Y HĐNKMH Tăng cường khai thác, quản lý sử dụng có hiệu CSVC, TBKT có Huy động nguồn lực tài phục vụ cho hoạt động NKMH Tổ chức phong trào thi đua dạy tốt - học tốt, có biện pháp kích thích thi đua GV HS Phát huy dân chủ trường học, tạo môi trường sư phạm tốt Tham mưu với cấp trên, quyền địa phương, tạo điều kiện phát triển GD đẩy mạnh cơng tác xã hội hóa GD Tăng cường khai thác, quản lý sử dụng có hiệu CSVC, TBKT có Câu 12: Thầy (Cơ) đánh giá mức độ thực kết quản lí việc kiểm tra, đánh giá kết học tập HS qua HĐNKMH trường theo mức độ Thường xuyên (TX), không thường xuyên (KTX) không thực (KTH) kết thực tốt(T), đạt (Đ) yếu(Y) theo bảng đây: Thực Kết Quản lí việc kiểm tra, đánh giá kết Tt TX KTX KTH T Đ Y học tập HS Xây dựng nội dung đánh giá chuẩn đánh giá qua HĐNKMH bao gồm kiến thức, kĩ thái độ, ý kĩ sống Kiểm tra đánh giá thái độ Kĩ hoạt động xã hội HS thể qua HĐNKMH Tổ chức HS thảo luận đánh giá kết học tập sau HĐNKMH Viết thu hoạch sau kết thúc HĐNKMH Câu 13: Theo Thầy(Cô), biện pháp quản lý HĐNKMH nên xác định mức độ nào: Rất cần thiết(RCT), Cần thiết(CT), không cần thiết(KCT Tính khả thi: Rất khả thi(RKT), Khả thi(KT), khơng khả thi(KKT)? Mức độ Mức độ cần thiết Tính khả thi Biện pháp Tt RCT CT KCT RKT KT KKT Tuyên truyền nâng cao nhận thức tác dụng HĐNKMH cho đội ngũ GV học sinh Nâng cao lực lập kế hoạch cho CBQL việc tăng cường quản lý hoạt động ngoại khố mơn học Bồi dưỡng kỹ cho giáo viên tổ chức HĐNKMH Tăng cường sử dụng hợp lí, có hiệu sở vật chất, kỹ thuật, tài cho HĐNKMH Trao đổi kinh nghiệm QL tổ chức HĐNKMH trường THPT huyện Thực kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực GV kết HĐNKMH HS Chú thích: CT (Cần thiết) Câu 14: Ngồi biện pháp trên, theo Thầy(Cơ) có biện pháp khác Đề xuất biện pháp khác: Xin chân thành cảm ơn cộng tác giúp đỡ Thầy(Cô)! Xin Thầy(Cô ) cho biết v ài thông tin cá nhân : Họ tên: ….Môn giảng dạy: Đơn vị công tác: Số năm làm công tác giảng dạy: (Thầy (Cơ) không cần ghi tên) ... thực trạng quản lý Hoạt động ngoại khóa mơn học trường THPT huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 52 2.4 Đánh giá chung thực trạng quản lý HĐNKMH trường THPT huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh ... Gia Bình tỉnh Bắc Ninh 3.2 Đối tượng nghiên cứu Biện pháp quản lý HĐNKMH trường THPT huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh Giả thuyết khoa học Nếu biện pháp quản lý HĐNKMH trường THPT huyện Gia Bình tỉnh. .. người học theo yêu cầu xã hội” [19, tr4] Như vậy, chất việc quản lý nhà trường là: Quản lý hoạt động dạy, quản lý hoạt động học hoạt động giáo dục, có hoạt động ngoại khố mơn học Q trình quản lý
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động ngoại khóa môn học ở trường THPT huyện gia bình, tỉnh bắc ninh , Quản lý hoạt động ngoại khóa môn học ở trường THPT huyện gia bình, tỉnh bắc ninh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay