GIÁO AN TUAN 1 LÓP 3 VNEN

39 13 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 22:36

KẾ HOẠCH BÀI DẠY LỚP Năm học 2016-2017 TUẦN Thứ hai ngày 15 tháng năm 2016 GDTT CHÀO CỜ LỚP HS làm lễ chào cờ - Xếp chỗ ngồi – Ktra đồ dùng học tập - Ổn định tổ chức, chào cờ, hát quốc ca, đọc lời hứa - GV xếp chỗ ngồi theo nhóm - Kiểm tra sách vở, đồ dùng học tập học sinh GV phổ biến nội quy lớp học - Giờ vào lớp tuần 1+2: + Trống báo: 30 phút: HS có mặt, trực nhật lớp theo phân công + Trống truy bài: 45 phút: HS xếp hàng vào lớp, hát đầu KT sách vở, đồ dùng học tập theo TKB + Trống vào học: + Tan học: 10 30 phút - Yêu cầu: Xếp hàng vào lớp theo hàng nghiêm túc Mặc đồng phục quy định Vệ sinh trường, lớp, cá nhân sẽ… Kế hoạch tuần - Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập, sách đến lớp theo thời khóa biểu - Ổn định nề nếp vào lớp, truy đầu giờ, hát đầu giờ, xếp hàng thể dục, học tập, TDVS Hướng dẫn sử dụng tài liệu Hướng dẫn học cách học theo mơ hình VNEN HĐGD Đạo đức BÀI 1: KÍNH YÊU BÁC HỒ ( Tiết ) I MỤC TIÊU: 1, Kiến thức - Hiểu Bác Hồ vị lãnh tụ vĩ đại, có cơng lao to lớn đất nước dân tộc Việt Nam - Hiểu công việc thiếu nhi cần làm để tỏ lòng kính u với Bác Hồ 2, Kĩ năng: - Biết kính yêu biết ơn Bác Hồ, noi gương bạn thiếu nhi làm tốt “Năm điều Bác Hồ dạy” Nguyễn Thị Lan Phương - - TH THCS Gia Luận KẾ HOẠCH BÀI DẠY LỚP Năm học 2016-2017 3, Thái độ: - Luôn rèn luyện làm theo Năm điều Bác Hồ dạy II ĐỒ DÙNG: - Các tranh ảnh, thơ, truyện Bác Hồ III CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC: * Khởi động: - Ban văn nghệ tổ chức cho bạn hát “Ai yêu nhi đồng Bác Hồ Chí Minh” - Cho bạn nêu cảm nhận hát * Xác định mục tiêu Việc 1: Cá nhân đọc mục tiêu (2 lần) Việc 2: Trao đổi MT nhóm Việc 3: Trưởng ban Học tập tổ chức cho bạn chia sẻ MT trước lớp, nêu ý hiểu cách làm để đạt mục tiêu - GV giao nhiệm vụ học tập cho HS: Tìm hiểu thực yêu cầu BT1, 2, 3, A Hoạt động bản: Nội dung 1: Em tìm hiểu nội dung đặt tên cho ảnh Việc 1: Đọc lần yêu cầu tập Việc 2: Tìm hiểu nội dung ghi tên vào ảnh ( VBT/T2) Em bạn nói cho nghe nội dung tên ảnh Việc 1: Nhóm trưởng mời bạn cho biết nội dung, đặt tên cho hình Việc 2: Nhóm trưởng thống ý kiến nhóm chia sẻ trước lớp Nguyễn Thị Lan Phương - - TH THCS Gia Luận KẾ HOẠCH BÀI DẠY LỚP Năm học 2016-2017 Giáo viên dẫn dắt vào câu chuyện Các cháu vào với Bác Nội dung 2: Đọc truyện: Các cháu vào với Bác ( VBT/3) Việc 1: đọc truyện “Các cháu vào với Bác ” Việc 2: trả lời câu hỏi: 1, Tình cảm Bác Hồ cháu thiếu nhi nào? 2, Thiếu nhi cần làm để tỏ lòng kính u Bác Hồ? Em bạn hỏi trả lời câu hỏi Việc 1: Nhóm trưởng mời bạn đọc nối tiếp đoạn câu chuyện Việc 2: Nhóm trưởng mời bạn trả lời câu hỏi Việc 3: Nhóm trưởng thống ý kiến nhóm Dự kiến chia sẻ: - Vì phải tỏ lòng kính u Bác Hồ? - Bạn tỏ lòng kính yêu Bác Hồ nào? => Kết luận: Bác yêu quý cháu thiếu nhi, Bác dành cho cháu tình cảm tốt đẹp.Và cháu thiếu nhi ln ln kính u Bác Nội dung 3: Nêu vài biểu cụ thể điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng Việc 1: Đọc điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng Nguyễn Thị Lan Phương - - TH THCS Gia Luận KẾ HOẠCH BÀI DẠY LỚP Năm học 2016-2017 Việc 2: Tìm biểu cụ thể điều Bác Bồ dạy Việc 1: Nhóm trưởng mời bạn nêu biểu điều Bác Hồ dạy ( bạn nhóm nghe, nhận xét) Việc 2: Nhóm trưởng thống ý kiến nhóm Nội dung 4: Trả lời câu hỏi: 1, Nêu việc thực điều Bác Hồ dạy 2, Còn điều chưa thực tốt Vì sao? Dự định làm thời gian tới? Việc 1: Nhóm trưởng mời bạn nêu câu trả lời, bạn nhóm nghe, chia sẻ với bạn Việc 2: Nhóm trưởng chia sẻ trước lớp ( dự định làm thời gian tới để tỏ lòng kính u bác Hồ) * Hoạt động ứng dụng: Xem hình ảnh Bác Hồ thiếu niên, nhi đồng Gv dặn hs sưu tầm tranh ảnh, thơ, hát, ca dao Bác Hồ * GV đánh giá hoạt động học HS Toỏn BI 1: Ôn tập đọc, viết , so sánh số có ba chữ số (1 Tiết) I MC TIấU: Giỳp HS: - Ôn lại cách đọc, so sánh số có ba chữ sè II ĐỒ DÙNG : Nguyễn Thị Lan Phương - - TH THCS Gia Luận KẾ HOẠCH BÀI DẠY LỚP Năm học 2016-2017 - GV: thẻ ghi số có ba chữ số III CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC: Khởi động: - HĐTQ Tổ chức cho lớp hát bài: “Con chim non” * Xác định mục tiêu Việc 1: Cá nhân đọc mục tiêu (2 lần) Việc 2: Trao đổi MT nhóm Việc 3: HĐTQ cho bạn chia se mục tiêu trước lớp * Giao nhiệm vụ học tập: HS thực nội dung nhóm, hồn thành xong nội dung báo cáo trước lớp A Hoạt động *ND1(1/3): c lp chơi trò chơi Xếp hàng theo thứ tù “ Việc 1: Nhóm trưởng phổ biến luật chơi trò chơi “ XÕp hµng theo thø tù” Việc 2: HS chi trò chơi nhóm *ND2(2/3): Viết số có ba chữ số, đọc số cho bạn nghe Em viÕt sè cã ba ch÷ sè Em ®äc cho b¹n nghe Nhóm trưởng điều hành cho bn chia s: + Bn hóy nờu cách đọc số có ba chữ số? *ND3(3/4): Viết số thích hợp vào « trèng: Việc 1: Em thùc hiƯn vµo sách hướng dẫn Nguyễn Thị Lan Phương - - TH THCS Gia Luận KẾ HOẠCH BÀI DẠY LỚP Năm học 2016-2017 Việc 2: Em thảo luận với bạn cách điỊn sè Việc 3: Nhóm trưởng điều hành cho bạn chia sẻ: + Khi điỊn sè ta cÇn lu ý điều gì? *ND4(4/4) Em thc hin vào Em trao đổi giải thích cho bạn cách ®iỊn dÊu *ND5(5/4): Em thực vµo vë Em trao đổi giải thích cho bạn cách t×m sè lín nhÊt, sè bÐ nhÊt * Trao đổi trước lớp Việc 1: Trưởng ban học tập mời đại diện nhóm trao đổi trước líp vỊ c¸c sè cã ba ch÷ sè ë néi dung 2,3,4,5 Việc 2: GV tương tác với HS nội dung học * Viết đề xuất Qua tiết học bạn có điều muốn chia sẻ? Hãy chia sẻ điều với lớp * GV đánh giá kết học tập HS C Hoạt động ứng dụng: Nguyễn Thị Lan Phương - - TH THCS Gia Luận KẾ HOẠCH BÀI DẠY LỚP Năm học 2016-2017 - Thực phần ứng dụng SHDH tr/ * Rút kinh nghiệm sau dạy: Tiếng Việt BÀI 1A: CẬU BÉ THÔNG MINH ( Tiết ) I MỤC TIÊU: - Đọc hiểu câu chuyện Cậu bé thông minh - Nghe - kể số trẻ thông minh thời xưa II ĐỒ DÙNG: - Câu chuyện Lương Thế Vinh III CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC: * Khởi động: - Trưởng ban văn nghệ cho lớp hát chơi trò chơi * Xác định mục tiêu Việc 1: Cá nhân đọc mục tiêu (2 lần) Việc 2: Trao đổi MT nhóm * GV giao nhiệm vụ học tập cho HS ( tìm hiểu thực ND1,2,3,4,5,6HĐCB) A Hoạt động bản: Nội dung 1: ( Tr3) Nghe thầy cô kể chuyện Lương Thế Vinh Việc 1: GV kể chuyện Việc 2: HS nghe kể hỏi cô thắc mắc sau nghe cô kể Việc 3: GV giải đáp ( có) Nội dung 2: ( Tr3) Nghe thầy cô đọc câu chuyện Cậu bé thông minh GV đọc truyện Nội dung 3: ( Tr4) Thay đọc từ ngữ giải nghĩa Nguyễn Thị Lan Phương - - TH THCS Gia Luận KẾ HOẠCH BÀI DẠY LỚP Năm học 2016-2017 HS đọc từ ngữ phần giải nghĩa Việc : HS đọc lại lời giải nghĩa cho nghe Việc 2: HS hỏi đố ( xuôi, ngược) nghĩa từ vừa đọc VD: tặng cho phần thưởng lớn gọi gì? Việc 1: Nhóm trưởng hỏi bạn số từ phần giải nghĩa Việc 2: Hỏi xem có thắc mắc từ không? Nội dung 4: ( Tr5) Thay đọc câu sau HS đọc câu sách VD: - Vua hạ lệnh cho làng vùng nọ/ nộp gà trống biết đẻ trứng,/ làng phải chịu tội Việc 1: HS đọc lại câu cho nghe theo nhóm đơi Việc 2: HS sửa lỗi cho VD: - Bạn phát âm chưa âm "n" tiếng" nọ" Bạn nghe tớ đọc đọc lại Nhóm trưởng mời bạn đọc câu nội dung vừa luyện đọc ( Các bạn nhóm nghe, nhận xét, bình chọn) Nội dung 5: ( Tr5) Đọc nhóm Việc 1: HS đọc cá nhân đoạn Việc 2: HS đọc cá nhân Nguyễn Thị Lan Phương - - TH THCS Gia Luận KẾ HOẠCH BÀI DẠY LỚP Năm học 2016-2017 Việc 1: Đọc nối tiếp đoạn Việc 2: HS sửa lỗi cho nhau: phát âm, đọc nhanh, chưa giọng nhân vật Việc 3: Nhóm trưởng cho bạn thi đọc nối đoạn * GV đánh giá kết học tập HS * Rút kinh nghiệm sau dạy: Tiếng Việt BÀI 1A: CẬU BÉ THÔNG MINH ( Tiết 2) I MỤC TIÊU: - Đọc hiểu câu chuyện Cậu bé thông minh II CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC: *Khởi động: - Hội đồng tự quản cho bạn chơi trò chơi “ Chanh chua cua cắp” - Chơi xong trò chơi bạn cảm thấy nào? - Vậy để chơi tốt trò chơi bạn cần phải làm gì? - Giáo viên dẫn dắt vào tiết học * Xác định mục tiêu Việc 1: Cá nhân đọc mục tiêu (2 lần) Việc 2: Trao đổi MT nhóm Việc 3: Trưởng ban Học tập tổ chức cho bạn chia sẻ MT trước lớp, nêu ý hiểu cách làm để đạt mục tiêu *GV giao nhiệm vụ học tập cho HS ( tìm hiểu thực ND1,2,3,4HĐTH) A Hoạt động bản: Nội dung 6: ( Tr5) Trong câu chuyện này, em thích nhân vật nào? Vì sao? HS đọc câu hỏi trả lời cá nhân Trưởng nhóm cho bạn trả lời câu hỏi B Hoạt động thực hành: Nội dung 1: ( Tr5) Đọc đoạn 1, trả lời c Nguyễn Thị Lan Phương - - TH THCS Gia Luận KẾ HOẠCH BÀI DẠY LỚP Năm học 2016-2017 HS đọc cá nhân đoạn - trả lời thầm ý a, b câu hỏi Nhóm trưởng gọi bạn trả lời câu hỏi theo thứ tự GV giải đáp thắc mắc (nếu có) Nội dung 2: ( Tr5) Đọc đoạn 2- 3, thảo luận chọn câu trả lời HS đọc cá nhân đoạn 1,2 - trả lời thầm câu hỏi dùng bút chì khoanh vào ý chọn HS trao đổi phương án trả lời nhóm GV giải đáp thắc mắc (nếu có) Nội dung 3: ( Tr5) Trao đổi chọn việc làm cậu bé để vô lí lệnh nhà vua HS đọc yêu cầu chọn ý - cá nhân HS trao đổi theo nhóm đơi để tìm vơ lí VD: Gà trống đẻ trứng - bố đẻ em bé Chim sẻ - mâm cỗ; Chiếc kim - dao Nội dung 4: ( Tr6) Đọc phân vai HS đọc yêu cầu chọn vai để đọc Việc 1: HS đọc phân vai Nguyễn Thị Lan Phương - 10 - TH THCS Gia Luận KẾ HOẠCH BÀI DẠY LỚP Năm học 2016-2017 - Đọc lần mục tiêu - Nhóm trưởng cho thảo luận mục tiêu trao đổi với bạn xem phải làm để đạt mục tiêu học A Hoạt động bản: Chơi trò chơi truyền điện “ Cộng, trừ phạm vi 20” - Tự đọc yêu cầu, suy nghĩ phép tính Việc 1: Thực chơi truyền điền nhóm Bạn đọc phép tính bạn trả lời kết Việc 2: Nhóm trưởng nhận xét hỏi: Phép tính bạn vừa thực phạm vi bao nhiêu? Đọc giải thích cho bạn cách thực phép cộng 435 + 127 : Việc 1: Tự đọc suy nghĩ ví dụ khung Việc 2: Thực phép tính giấy nháp Việc 3: Nêu cách thực theo câu hỏi: (?) 435 + 127 phép tính cộng số có chữ số ? (?) Muốn cộng phép tính ta thực theo bước ? (?) Nêu cách đặt tính? (?) Nêu cách tính? (?) Phép tính có nhớ hay khơng nhớ? (?) Nhớ hàng ? Nguyễn Thị Lan Phương - 25 - TH THCS Gia Luận KẾ HOẠCH BÀI DẠY LỚP Năm học 2016-2017 Việc 1: Đọc cách thực cho nghe Việc 2: Hỏi cách thực (có thể nháp lại cho bạn xem ) Việc 3: Nhận xét bạn, sửa cho bạn Việc 1: Đọc c ách thực cho bạn nghe Việc 2: Nhận xét, sửa cho bạn Việc 3: Nhóm trưởng hỏi: (?) Muốn cộng số có ba chữ số (có nhớ) bạn làm nào? (?)Bạn nêu cách đặt tính? Cách tính? Việc : Nhóm trưởng chốt lại ý kiến Thảo luận cách thực phép cộng 256 + 162: (phiếu tập) Việc 1: Tự đọc suy nghĩ ví dụ khung Việc 2: Thực phép tính phiếu tập Việc 3: Nêu cách thực theo câu hỏi: (?) 256 + 162 phép tính cộng số có chữ số? (?) Muốn cộng phép tính ta thực theo bước? (?) Nêu cách đặt tính? (?) Nêu cách tính? (?) Phép tính có nhớ hay khơng nhớ? (?) Nhớ lần? Ở hàng nào? Việc 1: Đọc cách thực cho nghe Việc 2: Nhận xét bạn, sửa cho bạn Nguyễn Thị Lan Phương - 26 - TH THCS Gia Luận KẾ HOẠCH BÀI DẠY LỚP Năm học 2016-2017 Việc 1: đọc cách thực cho bạn nghe Việc 2: Nhận xét, sửa cho bạn Việc 3: Nhóm trưởng hỏi: (?) Muốn cộng số có ba chữ số (có nhớ) bạn làm nào? (?) Bạn nêu cách đặt tính? Cách tính? Việc 4: Nhóm trưởng chốt lại phép cộng có nhớ hai lần * HĐTQ điều hành cho bạn tự đánh giá, đề xuất ý kiến điều chưa hiểu học, đề xuất với cô giáo bạn giải * GV đánh giá kết học tập HS * Rút kinh nghiệm sau dạy: BI : hoạt động thở quan hô hấp TNXH (Tit 2) I MC TIấU: Sau học, HS biết: - Nêu đợc vai trò hoạt động thở sèng cña ngêi II ĐỒ DÙNG: - Tranh ảnh phận quan hô hấp, bãng bay III CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC: Khởi động - Ban văn nghệ tổ chức cho bạn hát làm động tác theo hát: “ Cô dạy em thể dục buổi sáng ” - Giáo viên giới thiệu học.Học sinh ghi đầu vào HS đọc mục tiêu - GV giao nhiệm vụ học tập cho HS Hoạt động *ND 7/6: Việ c 1: Đọc thực yêu cu Vic 1: HS trao đổi nhóm đôi Nguyn Th Lan Phương - 27 - TH THCS Gia Luận KẾ HOẠCH BÀI DẠY LỚP Năm học 2016-2017 Việc 2: Nhóm trưởng mời bạn nhóm cỏc bn chia s + Kể tên phận quan hô hấp + Nêu vai trò hoạt động thở sống ngời Hot ng thực hành: *ND 1/7: Quan sát trả lêi Việc 1: Đọc thầm yêu cầu Việc 2: Em thực hình Vic 1: Em bạn thực yêu cầu Vic 2: Nhúm trưởng điều hành bạn chia sẻ + ChØ trªn hình vẽ đờng không khí hít vào, thở *ND 2/7: Chơi trò chơi thổi bóng Em đọc thực u cầu a,b,c Trao ®ỉi với bạn phần Vic 1: Nhúm trng ln lt mi cỏc bn trao đổi, trả lời câu hái phÇn c Việc 2: Nhóm trưởng thống ý kiến nhóm *ND 3/7: §ãng vai Việ c 1: Em c thông tin hình Nguyn Th Lan Phương - 28 - TH THCS Gia Luận KẾ HOẠCH BÀI DẠY LỚP Năm học 2016-2017 Việc 1: Nhóm trởng gọi bạn trình bày thông tin hình Vic 2: Nhóm trởng tổ chức cho bạn nhóm đóng vai thể tình * GV đánh giá kết học tập HS C Hoạt động ứng dụng: - Thực phần ứng dụng SHDH tr/ Tiếng Việt BÀI 1C: HAI BÀN TAY EM (Tiết 1) I MỤC TIÊU: - Đọc hiểu thơ Hai bàn tay em II ĐỒ DÙNG - GV: Sách hướng dẫn; giáo án điều chỉnh 1C - HS: Sách hướng dẫn tự học III CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC: * Khởi động: - Trưởng ban văn nghệ cho lớp hát làm động tác theo hát Hai bàn tay em - GV giới thiệu ghi tên - HS ghi tên vào - HS đọc mục tiêu ( cá nhân - cặp - nhóm) - GV giao nhiệm vụ học tập cho HS ( tìm hiểu thực ND1,2,3,4HĐCB) * Hoạt động bản: Nội dung 1: (tr11) Nói bàn tay em - Mỗi em nói xem bàn tay biết làm việc - Kể việc em làm để giữ đơi tay Việc 1: Đọc yêu cầu Việc 2: Thực hai yêu cầu Nguyễn Thị Lan Phương - 29 - TH THCS Gia Luận KẾ HOẠCH BÀI DẠY LỚP Năm học 2016-2017 Em bạn trao đổi nội dung Việc 1: Nhóm trưởng mời bạn trình bày Việc 2: Nhóm trưởng thống ý kiến nhóm Giáo viên dẫn dắt vào " Hai bàn tay em" Nội dung 2: (tr11) Nghe thầy cô đọc sau Nghe thầy cô đọc thơ Hai bàn tay em Nội dung 3: (tr12) Đọc từ ngữ lời giải nghĩa - Siêng năng: chăm làm việc - Giăng giăng: dàn theo chiều ngang Đọc thầm từ ngữ lời giải nghĩa Em bạn đọc cho nghe từ ngữ lời giải nghĩa Việc 1: Nhóm trưởng mời bạn đọc từ ngữ lời giải nghĩa Việc 2: Nhóm trưởng hỏi: Các bạn thấy từ ngữ chưa rõ nghĩa ? ( tìm hiểu từ ngữ hỏi giáo) Nội dung (tr12) Mỗi em đọc khổ thơ, tiếp nối đến hết bài: Đọc thầm lần yêu cầu ND4 Nguyễn Thị Lan Phương - 30 - TH THCS Gia Luận KẾ HOẠCH BÀI DẠY LỚP Năm học 2016-2017 - Nhóm trưởng mời bạn đọc đoạn ( Các bạn nhóm nghe nhận xét bạn đọc chưa) Ban học tập tổ chức cho nhóm thi đọc trước lớp + Đọc nối đoạn ( 2- nhóm) + Đọc nối đoạn nhóm ( Mỗi nhóm cử bạn) + Đọc toàn ( 1- HS) * HĐTQ điều hành cho bạn tự đánh giá, đề xuất ý kiến điều chưa hiểu học, đề xuất với cô giáo bạn giải * GV đánh giá kết học tập HS * Rút kinh nghiệm sau dạy: Tiếng Việt BÀI 1C: HAI BÀN TAY EM (Tiết 2) I MỤC TIÊU: - Tìm hiểu thơ Hai bàn tay em - Viết từ ngữ chứa tiếng bắt đầu l/n II CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC: * Khởi động: - Trưởng ban văn nghệ cho lớp hát chơi trò chơi - GV giới thiệu ghi tên - HS ghi tên vào - HS đọc mục tiêu ( cá nhân - cặp - nhóm) - GV giao nhiệm vụ học tập cho HS ( tìm hiểu thực ND5,6- HĐCB; ND1,2-HĐTH) A Hoạt động bản: Nội dung 5,6 (tr12) Đọc thơ trả lời câu hỏi sau: - Hai bàn tay bé so sánh với gì? - Hai bàn tay thân thiết với bé nào? Nguyễn Thị Lan Phương - 31 - TH THCS Gia Luận KẾ HOẠCH BÀI DẠY LỚP Năm học 2016-2017 Việc 1: Đọc yêu cầu Nội dung Nội dung Việc 2: Thực yêu cầu nội dung Em bạn trả lời hai câu hỏi Nhóm trưởng cho thảo luận câu hỏi đặt thêm câu hỏi liên quan đến nội dung ( có) Ban học tập tổ chức cho nhóm chia sẻ: Việc 1: Báo cáo làm nhóm (nhận xét) Việc 2: Thảo luận theo câu hỏi dự kiến: + Ở khổ thơ 1, vật so sánh với vật nào? Từ để so sánh từ nào? + Hai vật có điểm tương đồng gì? (Chúng so sánh với đặc điểm gì?) + Hai bàn tay so sánh với hoa đầu cành gợi cho bạn tưởng tượng đơi bàn tay nào? + Hai bàn tay bé làm việc với kết sao? B Hoạt động thực hành: Nội dung 1: (tr13) Thi Ai thuộc nhanh hơn? Em nhớ từ để trống khổ thơ đọc thuộc khổ thơ Em bạn thi đọc cho nghe khổ Việc 1: Nhóm trưởng mời bạn nhóm thi đọc khổ thơ Việc 2: TBHT cho bạn lớp thi đọc khổ thơ, đọc Bình chọn bạn nhanh thuộc nhóm Nguyễn Thị Lan Phương - 32 - TH THCS Gia Luận KẾ HOẠCH BÀI DẠY LỚP Năm học 2016-2017 Nội dung 2: (tr13) Thảo luận, tìm từ (chọn a b): Việc 1: Đọc thầm lần phần a,b: Việc 2: Thực yêu cầu vào sách Em bạn trao đổi cho nghe làm Nhóm trưởng mời bạn trình bày, chia sẻ thống đáp án * Viết đề xuất Đôi tay bạn biết làm việc giúp mẹ, viết gửi vào hộp thư cá nhân * GV đánh giá kết học tập HS * Rút kinh nghiệm sau dạy: Thứ sáu ngày 19 tháng năm 2016 Toán BÀI 3: CỘNG CÁC SỐ CĨ BA CHỮ SỐ (có nhớ) (Tiết 2) I MỤC TIÊU: - HS biết thực phép cộng số có ba chữ số (có nhớ lần sang hàng chục hàng trăm ) II ĐỒ DÙNG - Bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC: * Khởi động: Cả lớp hát vận động theo nhạc hát “Chú ếch con” - Giáo viên dẫn dắt vào tiết học * Xác định mục tiêu bài: Nguyễn Thị Lan Phương - 33 - TH THCS Gia Luận KẾ HOẠCH BÀI DẠY LỚP Năm học 2016-2017 - Đọc lần mục tiêu - Nhóm trưởng cho bạn trao đổi B Hoạt động thực hành: Tính: Làm vào vở: Việc 1: Tự đọc làm vào Việc 2: Tự trả lời cách thực phép tính.Tìm xem phép tính nhớ hàng Việc 1: Đọc cách thực cho nghe Việc 2: Nhận xét bạn, sửa cho bạn Việc 1: đọc cách thực cho bạn nghe Việc 2: Nhận xét, sửa cho bạn Chốt lại cộng có nhớ Chơi trò chơi phát triển: (Bảng con) Việc 1: Trưởng ban học tập điều hành nhóm chia sẻ nêu phép tính cộng số có chữ số, (có nhớ hai lần) Việc 2: Lớp làm bảng , bạn làm nhanh kết bạn tuyên dương Việc 3: Chia sẻ cách làm Việc 4: Chia sẻ với bạn xem đạt mục tiêu học chưa? Còn phải bổ sung điều để đề xuất với giáo C Hoạt động ứng dụng: - Thực phần ứng dụng SHDH tr/ 11 Nguyễn Thị Lan Phương - 34 - TH THCS Gia Luận KẾ HOẠCH BÀI DẠY LỚP Năm học 2016-2017 * Rút kinh nghiệm sau dạy: Tiếng Việt BÀI 1C: HAI BÀN TAY EM (Tiết 3) I MỤC TIÊU: - Tìm hiểu số điều Đội Thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh - Điền nội dung vào mẫu đơn xin cấp thẻ đọc sách II ĐỒ DÙNG : - GV: Sách hướng dẫn; giáo án điều chỉnh 1B - HS: Sách hướng dẫn tự học III CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC: * Khởi động: - Trưởng ban văn nghệ cho lớp hát Đội ca nhác sĩ Phong Nhã - GV giới thiệu ghi tên - HS ghi tên vào - HS đọc mục tiêu ( cá nhân - cặp - nhóm) - GV giao nhiệm vụ học tập cho HS ( tìm hiểu thực ND3,4-HĐTH) * Hoạt động thực hành: Nội dung (tr14) Nghe thầy nói số điều Đội Thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh Đọc thầm nội dung quan sát hình, đọc dòng giải hình Em bạn nói cho nghe hiểu biết dựa vào nội dung hình vẽ Việc 1: Nhóm trưởng mời trình bày Việc 2: Nhóm trưởng thống ý kiến nhóm chia sẻ trước lớp Nguyễn Thị Lan Phương - 35 - TH THCS Gia Luận KẾ HOẠCH BÀI DẠY LỚP Năm học 2016-2017 Các em nghe cô giáo giới thiệu số điều lịch sử Đội TNTPHCM; điều lệ Đội; phong trào Đội Nhà trường * Nội dung (tr14) Điền nội dung cần thiết vào chỗ trống phiếu học tập đây: Việc 1: Đọc thầm yêu cầu quan sát phiếu học tập Việc 2: Thực yêu cầu vào phiếu học tập Em bạn trao đổi làm Việc 1: Nhóm trưởng mời bạn trình bày làm làm Việc 2: Nhóm trưởng hỏi: Các bạn thấy chỗ chưa rõ cần trao đổi ? - Mẫu đơn xin cấp thẻ đọc sách gồm phần, phần nào? Cách trình bày phần - Hướng dẫn quan sát, nhận xét cách trình bày: Quốc hiệu, tiêu ngữ viết Thời gian, địa điểm góc phải Tên đơn Tên, chữ kí góc phải * Hoạt động ứng dụng: Vẽ bàn tay em Nói câu có ý so sánh bàn tay em * HĐTQ điều hành cho bạn tự đánh giá, đề xuất ý kiến điều chưa hiểu học, đề xuất với cô giáo bạn giải * Thầy cô đánh giá kết học tập HS C Hoạt động ứng dụng: - Thực phần ứng dụng SHDH tr/ 41 * GV đánh giá kết học tập HS * Rút kinh nghiệm sau dạy: Nguyễn Thị Lan Phương - 36 - TH THCS Gia Luận KẾ HOẠCH BÀI DẠY LỚP BÀI 1: GẤP TÀU THỦY HAI ỐNG KHĨI Thủ cơng Năm học 2016-2017 I MỤC TIÊU: - Biết cách gấp tàu thủy hai ống khói - Gấp tàu thủy hau ống khói Các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng Tàu thủy tương đối cân đối II ĐỒ DÙNG: - Giấy thủ công, keo dán - Mẫu tàu thủy hai ống khói III CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC: - Lớp khởi động hát chơi trò chơi Hoạt động bản: Nghe giới thiệu Quan sát nhận xét mẫu tàu thủy hai ống khói - GV giới thiệu mẫu, đặt câu hỏi định hướng HS, HS thảo luận nhóm + Hình dáng tàu thủy hai ống khói + Tàu thủy có phận giống nhau? + Tàu thủy làm chất liệu gì? + Tàu thủy thả xuống nước có khơng? - Các nhóm báo cáo kết quả, nhóm khác nhận xét bổ xung - GV nhận xét, bổ xung giới thiệu qua tàu thủy hai ống khói giấy thủ cơng tàu thủy thực tế - GV yêu cầu HS lên bảng mở dần mẫu tàu thủy trở hình dạng tờ giấy vng GV hướng dẫn mẫu - GV treo tranh quy trình gấp tàu thủy hai ống khói u cầu HS quan sát tìm hiểu bước - GV yêu cầu HS nêu bước - Nhận xét bổ xung - GV hướng dẫn mẫu bước theo quy trình: Nguyễn Thị Lan Phương - 37 - TH THCS Gia Luận KẾ HOẠCH BÀI DẠY LỚP Năm học 2016-2017 + Bước 1: Gấp, cắt tờ giấy thành hình vng - GV u cầu HS nhớ lại cách gấp, cắt hình vng sau yêu cầu 1-2 HS lên bảng thực + Bước 2: Gấp lấy điểm hai đường dấu hình vng - GV gấp hình vng làm bốn phần, HS quan sát - GV yêu cầu HS gấp theo sau mở tờ giấy + Bước 3: Gấp thành tàu thủy: - GV thực bước, yêu cầu HS quan sát tranh quy trình thao tác GV - Sau bước GV yêu cầu HS tự thực giấy - GV quan sát, nhận xét bổ xung - GV gọi 1-2 HS lên bảng thao tác lại bước gấp, GV lớp quan sát, sửa chữa lỗi để tất HS nắm quy trình gấp tàu thủy hai ống khói - GV nhận xét, nêu tóm tắt lại bước gấp tàu thủy hai ống khói - GV cho HS tập gấp tàu thủy hai ống khói Nhận xét, đánh giá - GV HS nhận xét tiết học - Dặn dò HS chuẩn bị đồ dùng cho tiết học sau SINH HOẠT LỚP GDTT I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Sinh hoạt, báo cáo công việc làm tuần - Phổ biến điều lệ, NQ trường học II CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC: ND1: Nhận xét tuần qua GV hướng dẫn Chủ tịch Hội đồng tự quản trưởng ban, nhóm trưởng nhận xét, đánh giá theo tiêu chí sau: * Nền nếp, đạo đức tác phong : Tự giác; Tự quản * Học tập: Tự học; Tự đánh giá * Các hoạt động khác: Tự chủ; Tự tin; Ý thức tham gia HĐ - Đại diện ban báo cáo tình hình ban trước lớp Nguyễn Thị Lan Phương - 38 - TH THCS Gia Luận KẾ HOẠCH BÀI DẠY LỚP Năm học 2016-2017 - CTHĐTQ điều hành nhận xét, tuyên dương nhóm, cá nhân có thành tích xuất sắc tuần; nhóm tìm ngun nhân, biện pháp khắc phục hạn chế mà nhóm mắc phải * Ý kiến giáo viên + Ưu điểm: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… * Tồn tại: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… * Tuyên dương:………………………………………………………… * Phê bình:……………………………………………………………… ND2 GV phổ biến Điều lệ Trường phổ thơng có nhiều cấp học (Trích điều 38-42) (Có VB kèm theo) ND3 GV phổ biến quy định nề nếp học sinh trường TH&THCS Gia Luận (Có VB kèm theo) Nguyễn Thị Lan Phương - 39 - TH THCS Gia Luận ... chọn) Ban học tập tổ chức cho 2 -3 nhóm chia sẻ nói hay nhóm Nội dung 2: ( tr7) Xem tranh, dựa vào gợi ý tranh, kể đoạn câu chuyện Cậu bé thông minh Việc 1: Đọc yêu cầu Việc 2: Quan sát tranh, đọc... ND4,5HĐCB; ND1,2 ,3- HĐTH) A Hoạt động bản: Nguyễn Thị Lan Phương - 15 - TH THCS Gia Luận KẾ HOẠCH BÀI DẠY LỚP Năm học 2 016 -2 017 Nội dung 4: ( tr8) Cùng tìm vật so sánh với câu văn, câu thơ sau Việc 1: ... động: - Trưởng ban văn nghệ cho lớp hát chơi trò chơi - GV giới thiệu ghi tên - HS ghi tên vào Nguyễn Thị Lan Phương - 13 - TH THCS Gia Luận KẾ HOẠCH BÀI DẠY LỚP Năm học 2 016 -2 017 * HS đọc mục
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO AN TUAN 1 LÓP 3 VNEN, GIÁO AN TUAN 1 LÓP 3 VNEN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay