vi xu ly ardu,pic,at LẠI MINH HỌC

11 26 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 22:24

Ctrl + A hoặc Home : chuyển con trỏ về đầu dòng.Ctrl + E hoặc End: Chuyển con trỏ đến cuối dòng.BackSpace: Xoá ký tự bên trái con trỏ.Esc: xoá dòng lệnh.Ctrl + K : Xoá từ vị trí con trỏ đến cuối dòng.Ctrl + C : Dừng chương trình đang thực hiện.Clc : lệnh xoá màn hình.Clf: Lệnh xoá màn hình đồ hoạ.Input: lệnh nhập dữ liệu vào từ bàn phím.Demo: lệnh cho phép xem các chương trình mẫu.Help: lệnh cho phép xem phần trợ giúp.Ctrl – c: Dừng chương trình khi nó bị rơi vào trạng thái lặp không kết thúc. Arduino Uno Arduino thật bo mạch vi xử dùng để lập trình tương tác với thiết bị phần cứng cảm biến, động cơ, đèn thiết bị khác Đặc điểm bật Arduino môi trường phát triển ứng dụng dễ sử dụng, với ngơn ngữ lập trình học cách nhanh chóng với người am hiểu điện tử lập trình Và điều làm nên tượng Arduino mức giá thấp tính chất nguồn mở từ phần cứng tới phần mềm Arduino Uno sử dụng chip Atmega328 Nó có 14 chân digital I/O, chân đầu vào (input) analog, thạch anh dao động 16Mhz Một số thông số kỹ thuật sau : Chip ATmega328 Điện áp cấp nguồn 5V Điện áp đầu vào (input) (kiến 7-12V nghị ) Điện áp đầu vào(giới hạn) 6-20V Số chân Digital I/O 14 (có chân điều chế độ rộng xung PWM) Số chân Analog (Input ) DC Current per I/O Pin 40 mA DC Current for 3.3V Pin 50 mA 32KB (ATmega328) với 0.5KB sử dụng Flash Memory bootloader SRAM KB (ATmega328) EEPROM KB (ATmega328) Xung nhịp 16 MHz Sơ đồ chân Arduino Hình 1: Arduino Uno a) USB (1) Arduino sử dụng cáp USB để giao tiếp với máy tính Thơng qua cáp USB Upload chương trình cho Arduino hoạt động, ngồi USB nguồn cho Arduino b) Nguồn ( ) Khi khơng sử dụng USB làm nguồn sử dụng nguồn ngồi thơng qua jack cắm 2.1mm ( cực dương giửa ) sử dụng chân Vin GND để cấp nguồn cho Arduino Bo mạch hoạt động với nguồn điện áp từ – 20 volt Chúng ta cấp áp lớn nhiên chân 5V có mực điện áp lớn volt Và sử dụng nguồn lớn 12 volt có tượng nóng làm hỏng bo mạch Khuyết cáo bạn nên dùng nguồn ổn định đến 12 volt Chân 5V chân 3.3V (Output voltage) : chân dùng để lấy nguồn từ nguồn mà cung cấp cho Arduino Lưu ý : không cấp nguồn vào chân làm hỏng Arduino GND: chân mass c) Chip Atmega328 Chip Atmega328 Có 32K nhớ flash 0.5k sử dụng cho bootloader Ngồi có 2K SRAM, 1K EEPROM d) Input Output ( 4, 6) Arduino Uno có 14 chân digital với chức input output sử dụng hàm pinMode(), digitalWrite() digitalRead() để điều khiển chân đề cập chúng phần sau Cũng 14 chân digital số chân chức là: Serial : chân (Rx ), chân ( Tx) Hai chân dùng để truyền (Tx) nhận (Rx) liêu nối tiếp TTL Chúng ta sử dụng để giao tiếp với cổng COM số thiết bị linh kiện có chuẩn giao tiếp nối tiếp PWM (pulse width modulation): chân 3, 5, 6, 9, 10, 11 bo mạch có dấu “~” chân PWM sử dụng để điều khiển tốc độ động cơ, độ sáng đèn… SPI : 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK), chân hỗ trợ giao chuẩn SPI I2C: Arduino hỗ trợ giao chuẩn I2C Các chân A4 (SDA) A5 (SCL) cho phép chúng tao giao tiếp giửa Arduino với linh kiện có chuẩn giao tiếp I2C e) Reset (7): dùng để reset Arduino AT89C51 AT89C51 is an 8-bit microcontroller and belongs to Atmel's 8051 family ATMEL 89C51 has 4KB of Flash programmable and erasable read only memory (PEROM) and 128 bytes of RAM It can be erased and program to a maximum of 1000 times In 40 pin AT89C51, there are four ports designated as P 1, P2, P3 and P0 All these ports are 8-bit bi-directional ports, i.e., they can be used as both input and output ports Except P which needs external pull-ups, rest of the ports have internal pull-ups When 1s are written to these port pins, they are pulled high by the internal pull-ups and can be used as inputs These ports are also bit addressable and so their bits can also be accessed individually Port P0 and P2 are also used to provide low byte and high byte addresses, respectively, when connected to an external memory Port has multiplexed pins for special functions like serial communication, hardware interrupts, timer inputs and read/write operation from external memory AT89C51 has an inbuilt UART for serial communication It can be programmed to operate at different baud rates Including two timers& hardware interrupts, it has a total of six interrupts Pin Diagram: Pin Description: Pin No 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Function bit input/output port (P1) pins Reset pin; Active high Quartz crystal oscillator (up to 24 MHz) Ground (0V) bit input/output port (P2) pins / High-order address bits when interfacing with exter Program store enable; Read from external program Address Latch Enable Program pulse input during Flash programming External Access Enable; Vcc for internal program e Programming enable voltage; 12V (during Flash pro 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 bit input/output port (P0) pins Low-order address bits when interfacing with extern Supply voltage; 5V (up to 6.6V) ĐẶC TÍNH CỦA IC 89C51: - Có khả 1000 chu kì ghi xóa - Tần số hoạt động 0Hz-24MHz - mức khóa nhớ lập trình - 128 bytes Ram nội port xuất nhập I/O bit - time/counter 16 bit - Giao tiến nối tiến phần cứng, 64 Kb vùng nhớ mã ngoài, 64 Kb vùng nhớ liệu - chu kì máy cho hoạt động nhân chia - Có chế độ nghỉ chế độ nguồn giảm CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA IC 89C51: - Thành phần vi điều khiển 89c51 CPU bên CPU có : + Thanh ghi tích lũy A + Thanh ghi tíc lũy B dùng cho phép nhân chia + Đơn vị logic học ALU + bank ghi + Bộ nhớ chương trình, giải mã lệnh, điều khiển thời gian logic + Con trỏ ngăn xếp ỨNG DỤNG CỦA IC 89C51: - Dùng để điều khiển bóng Led biển quảng cáo - Ưu tiên sử dụng làm biển quảng trời, nơi khó tháo lắp - Dùng để điều khiển bảng hiển thị thông tin nơi công cộng …… PIC16F877A Đây dòng vi điều khiển phổ biến, đầy đủ chức năng, phù hợp với ứng dụng Mình khuyến khích bạn nên bắt đầu với dòng vi điều khiển tài liệu có nhiều Một số đặc điểm PIC16F877A: - PIC 16F877A loại vi điều khiển 8bit tầm trung hãng microchip - PIC 16F877A có kiến trúc Havard, sử dụng tập lệnh kiểu RISC (Reduced Instruction Set Computer) với 35 lệnh - Tất lệnh thực chu kì lệnh ngoại trừ lệnh rẽ nhánh - Sơ đồ chân với chip loại cắm 40 chân Các chức bản: Nạp chương trình cho PIC: Để nạp chương trình cho PIC có cách: - Nạp trực tiếp dùng mạch nạp: Có loại mạch nạp hay sử dụng PICKIT BURNE Mạch nạp Pickit hàng hãng, độ ổn định cao nhiên nạp cho dòng PIC DSPIC Mạch BurnE nạp cho nhiều loại khác PIC AVR Tuy nhiên hàng việt nam sản xuất, độ ổn định có lẽ khơng cao Cách nạp PICKIT2 bạn tham khảo Video sau: • OSC1/CLKI: (13) ngõ vào kết nối với dao động thạch anh ngõ vào nhận xung clock bên ngồi • OSC2/CLKO: (14) ngõ dao động thạch anh ngõ cấp xung clock MCLR • /VPP: (1) ngõ vào reset tích cực mức thấp/ ngõ vào nhận điện áp lập trình • RA0/AN0: (2) xuất nhập số/ ngõ vào tương tự • RA1/AN1: (3) xuất nhập số/ ngõ vào tương tự • RA2/AN2/VREF-/CVREF: (4) xuất nhập số/ ngõ vào tương tự/ ngõ vào điện áp chuẩn A/D, điện áp tham chiếu VREF ngõ so sánh • RA3/AN3/VREF+: (5) xuất nhập số/ngõ vào tương tự kênh thứ 3/ ngõ vào điện áp chuẩn cao A/D • RA4/TOCKI/C1OUT: (6) xuất nhập số/ngõ vào xung clock bên cho Timer 0/ ngọ so sánh SS • RA5/AN4/ /C2OUT: (7) xuất nhập số/ ngõ vào tương tự kênh thứ 4/ ngõ vào chọn lựa SPI phụ/ ngõ so sánh • RB0/INT: (33) xuất nhập số/ngõ vào nhận tín hiệu ngắt ngồi • RB1: (34) xuất nhập số • RB2: (35) xuất nhập số • RB3/PGC: (36) xuất nhập số • RB4 (37), RB5: (38): xuất nhập số • RB6/PGC: (39) xuất nhập số/ mạch gõ rối xung clock lập trình ICSP • RB7/PGD: (40) xuất nhập số/ mạch gõ rối liệu lập trình ICSP • RC0/T1OCO/T1CKI (15) xuất nhập số/ ngõ vào dao động Timer1/ ngõ vào xung clock bên ngồi Timer • RC1/T1OSI/CCP2: (16) xuất nhập số/ ngõ vào dao động Timer 1/ ngõ vào dao động Timer 1/ ngõ vào Capture 2, ngõ compare1, ngõ PWM1 • RC2/CCP1: (17) xuất nhập số/ ngõ vào Capture 1/ ngõ compare 1/ ngõ PWM1 • RC3/SCK/SCL: (18) xuất nhập số/ ngõ vào xung clock nối tiếp đồng bộ/ ngõ chế độ SPI • RC4/SDI/SDA: (23) xuất nhập số/ liệu vào SPI/ xuất nhập liệu I2C • RC5/SDO: (24) xuất nhập số/ liệu SPI • RC6/TX/CK: (25) xuất nhập số/ truyền bất đồng USART/ xung đồng USART • RC7/RX/DT: (26) xuất nhập số/ nhận bất đồng USART/ liệu đồng USART • RD0/PSP0 (19), RD1/PSP1 (20), RD2/PSP2 (21), RD3/PSP3 (22), RD4/PSP4 (27), RD5/PSP5 (28), RD6/PSP6 (29), RD7/PSP7 (30): xuất nhập số/ liệu port tới song song • RE0/ RD /AN5: (8) xuất nhập số/ điều khiển port tới song song/ ngõ vào tương tự • RE1/ thứ WR /AN6: (9) xuất nhập số/ điều khiển ghi port tới song song/ ngõ vào tương tự kênh CS • RE2/ /AN7: (10) xuất nhập số/ chip lựa chọn điều khiển port tới song song/ ngõ vào tương tự kênh thứ • VDD (11, 32), VSS (12, 31): chân nguồn PIC Đây vi điều khiển thuộc họ PIC16Fxxx với tập lệnh gồm 35 lệnh có độ dài 14 bit Mỗi lệnh thực thi chu kì xung clock Tốc độ hoạt động tối đa cho phép 20 MHz với chu kì lệnh 200ns Bộ nhớ chương trình 8Kx14 bit, nhớ liệu 368x8 byte RAM nhớ liệu EEPROM với dung lượng 256x8 byte Số PORT I/O với 33 pin I/O Các đặc tính ngoại vi bao gồmcác khối chức sau: - Timer0: đếm bit với chia tần số bit - Timer1: đếm 16 bit với chia tần số, thực chức đếm dựa vào xung clock ngoại vi vi điều khiển hoạt động chế độ sleep - Timer2: đếm bit với chia tần số, postcaler - Hai Capture/so sánh/điều chế độ rông xung - Các chuẩn giao tiếp nối tiếp SSP (Synchronous Serial Port), SPI I2C - Chuẩn giao tiếp nối tiếp USART với bit đòa - Cổng giao tiếp song song PSP (Parallel Slave Port) với chân điều khiển RD, WR, CS bên Các đặc tính Analog: - kênh chuyển đổi ADC 10 bit - Hai so sánh Bên cạnh vài đặc tính khác vi điều khiển như: - Bộ nhớ flash với khả ghi xóa 100.000 lần - Bộ nhớ EEPROM với khả ghi xóa 1.000.000 lần - Dữ liệu nhớ EEPROM lưu trữ 40 năm - Khả tự nạp chương trình với điều khiển phần mềm - Nạp chương trình mạch điện ICSP (In Circuit Serial Programming) thông qua chân - Watchdog Timer với dao động - Chức bảo mật mã chương trình 10 - Chế độ Sleep - Có thể hoạt động với nhiều dạng Oscillator khác 11 ... (34) xu t nhập số • RB2: (35) xu t nhập số • RB3/PGC: (36) xu t nhập số • RB4 (37), RB5: (38): xu t nhập số • RB6/PGC: (39) xu t nhập số/ mạch gõ rối xung clock lập trình ICSP • RB7/PGD: (40) xu t... nhập số/ liệu vào SPI/ xu t nhập liệu I2C • RC5/SDO: (24) xu t nhập số/ liệu SPI • RC6/TX/CK: (25) xu t nhập số/ truyền bất đồng USART/ xung đồng USART • RC7/RX/DT: (26) xu t nhập số/ nhận bất... (6) xu t nhập số/ngõ vào xung clock bên cho Timer 0/ ngọ so sánh SS • RA5/AN4/ /C2OUT: (7) xu t nhập số/ ngõ vào tương tự kênh thứ 4/ ngõ vào chọn lựa SPI phụ/ ngõ so sánh • RB0/INT: (33) xu t
- Xem thêm -

Xem thêm: vi xu ly ardu,pic,at LẠI MINH HỌC, vi xu ly ardu,pic,at LẠI MINH HỌC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay