Danh sách các liệt sĩ nguyên quán Hà Tây đang yên nghỉ tại các nghĩa trang

7 15 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 21:55

Danh sách 17 liệt nguyên quán Tây yên nghỉ NTLS huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế (8/7/200 8:08:2 A M ) Danh sách chị Khuất Minh Hoa cung cấp Thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm MARIN: 0918232405 Nguyên qn STT Họ tên Năm sinh Thơn ( Xóm ) Xã ( Phường ) Huyện ( Thị xã ) Tỉnh ( Thành phố ) Đơn vị Ngày hy sinh Vũ Khắc Hòa 1955 Phụng Châu Chương Mỹ Tây D2,E101 3/21/1975 Chu Doanh Thụy 1952 Vưc Lai Ba Vì Tây C9D9E18 3/21/1975 Nguyễn Đức Thuật 1952 Phụng Châu Chương Mỹ Tây C3D8E18 5/23/1975 Trần Đức Thuận 1951 Quang Bị Chương Mỹ Tây C5D8E18 3/23/1975 Văn Viết 1953 Hoàng Long Chương Mỹ Tây C1D9E101 3/23/1975 Nguyễn Trọng Nho 1954 Đông Phương Yên Chương Mỹ Tây C2D18E18 3/21/1975 Trần Văn Anh Phúc Thọ Tây Dương Tuấn Bàng 1951 Ba Vì Tây Nguyễn Ngọc Hóa 1954 Ba Vì Tây 1947 Chương Mỹ Tây 11 Nguyễn Văn Ngọc Ba Vì Tây 12/1974 12 Đỗ Viết Nam Ba Vì Tây 03/1974 13 Hồng Trung Nguyên Ba Vì Tây 180/8/1943 14 Nguyễn Xuân Vinh Phúc Thọ Tây 4/30/1974 Phúc Thọ Tây 1974 16 Phạm Văn Chúc Ba Vì Tây 7/30/1974 17 Lê Xuân Hiếu Ba Vì Tây 1974 10 Vũ Danh Khương 15 Hoàng Văn Xương 1954 4/30/1974 C15F3 10/11/1974 11/1974 Danh sách 27 liệt nguyên quán Tây yên nghỉ nghĩa trang Hướng Hóa, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị (2/5/200 10:49:48 P M ) Danh sách Sở lao động thương binh xã hội cung cấp Thông tin chi tiết xin liên hệ: - Ông Lê Vũ Bằng - Giám đốc Sở lao động thương binh xã hội tỉnh Quảng Trị: 0913456838 - Trung tâm Marin: 0918232405 STT Họ tên liệt sỹ Ngày sinh Nguyên quánNguyên quán huyện Nguyên quán tỉnh Phạm Minh Nhũ Hồnh Ngơ Quốc Oai Tây 1970 1935 Nguyễn Hữu Thọ Đan Mạch Đan Phượng Tây 1968 1939 Đặng Đình X Đơi Bình ứng Hoà Tây 1969 1939 Thường Quốc Mỹ Đức Tây 1967 Thường Tín Tây 1969 Trịnh Văn Suốt Đơn vị lúc hy sinh C27-D20 Vũ Văn Dan Hy sinh năm Chu Tấn Đạt Thạnh Bài Quốc Oai Tây 1968 Nguyễn Đam Cần Hữu Quốc Oai Tây 1969 Trần Duy Mật Hợp Thành Mỹ Đức Tây 1966 Nguyễn Đon Minh Đức Đức Hoà Tây 1967 10 Nguyễn Văn Bùi E24 Sài Sơn Quốc Oai Tây 1968 1943 11 Đỗ Văn Đãi F304 Tuyết Nghì Quốc Oai Tây 1968 1954 12 Phạm Văn Thống F304 Đồng Quang Quốc Oai Tây 1971 1946 Kim Thư Quốc Oai Tây Lưu Hoằng ứng Hoà Tây 13 Nguyễn Công Toạ 14 Nguyễn Tiến Lợi E217-F384 1948 1981 1955 15 Phạm Văn Kế Tùng Bạt Bất Bạt Tây 16 Nguyễn Xuân Đặng Phú Nghĩa Chương Mỹ Tây 17 Ngô Thanh Vạn C2-E38 1945 1971 Tây 1942 18 Nguyễn Duy Hiển Tân Hữu Quốc Oai Tây 1971 19 Lê Thị Thuỷ Tiên Phong Thường Tín Tây 1972 20 Vũ Thị Vỹ Thư Phú Thường Tín Tây 1972 21 Nguyễn Đức Dũng KC-H2-F6 Phú Cường Thanh Oai Tây 1976 22 Nguyễn Xuân Thành Lữ 219 Cẩm Bình Bất Bạt Tây 1971 1951 23 Trần Danh Thơng Lữ 219 Thống Nhất Thường Tín Tây 1971 1947 24 Phạm Thị Hồng (Phùng) Hoà Xá ứng Hoà Tây 1972 1956 25 Lê Thị Hoà Bột Xuyên Mỹ Đức Tây 1972 1956 26 Lê Thị Tâm Chương Dương Thường Tín Tây 1972 1955 27 Nguyễn Thị Tuyết Liên Hồng Đan Phượng Tây 1972 1955 Danh sách 19 liệt nguyên quán Tây yên nghỉ nghĩa trang huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị (24/7/20 08 7:11:14 A M ) Danh sách Sở lao động thương binh xã hội cung cấp Thông tin chi tiết xin liên hệ: - Ông Lê Vũ Bằng - Giám đốc Sở lao động thương binh xã hội tỉnh Quảng Trị: 0913456838 - Trung tâm Marin: 0918232405 STT Họ tên liệt sỹ Đơn vị lúc hy sinh Nguyên quánNguyên quán huyện Nguyên quán tỉnh Hy sinh năm Tên ngh Nguyễn Văn Hạnh D1-E18-F325 Tân Dân Phú Xuyên Tây 1973 NTLS huy Đặng Đình Nhân E18 -F325 Hợp Đồng Chương Mỹ Tây 1972 NTLS huy Nguyễn Văn Xuân C9-D3-E9 Hồng Phong Đông Phương Tây 1972 NTLS huy Nguyễn Văn Tiếp D19-F325 Bình Yên Thạch Thất Tây NTLS huy Nguyễn Văn Huyền D10-E68-F304 Đông Sơn Chương Mỹ Tây 1972 NTLS huy Lê Đình Dính D1- Lữ 29- Đồn 267 Hồ Chính Chương Mỹ Tây 1972 NTLS huy Phú Dân Quốc Oai Tây 1972 NTLS huy Đinh Xuân Minh Nguyễn Văn Chương C7- D2 - F325 Di Nậu Thạch Thất Tây 1972 NTLS xã Tri Đặng Thế Thưởng D Bộ Tân Hồng Ba Vì Tây 1972 NTLS xã Tri C2-D3-E101 Tích Giang Ba Vì Tây 1972 NTLS xã Tri Thanh Oai Tây NTLS xã Tri Hồng Phong Thường Tín Tây 1973 NTLS xã Tri Thanh Thuỷ Thanh Oai Tây 1972 NTLS xã Tri Cam Đà Tây 1972 NTLS xã Tri Tân Lập Ba Vì Tây 1972 NTLS xã Tri 10 Nguyễn Da Võ 11 Lê Đình Cảnh 12 Lê Văn Hựu D2-E101-F325a 13 Lý Văn Báo 14 Nguyễn Văn Tý 15 Nguyễn Hữu Thiêm 16 Nguyễn Văn Mứt C17-D1-E84 Lưu Nguyệt Ưng Hoà Tây 1972 NTLS xã Tri 17 Nguyễn Đình Phúc E95-F325 Cao Thành ứng Hồ Tây 1972 NTLS xã Tri Nam Tiên Phú Yên Tây 1972 NTLS xã Tri Tây NTLS xã Tri 18 Hoàng Văn Toan 19 Đỗ Ngọc Châu F304 Danh sách 48 liệt quê tây yên nghỉ NTLS huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An (11/9/20 08 9:12:45 A M ) Mọi liên hệ để biết cụ thể: - Anh Hưng – Phó Phòng Lao động-Thương binh-Xã hội huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An- số điện thoại: 0918 266 128 - Lê Quang Ninh – Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Danh sách 10 liệt nguyên quán Sơn Bình yên nghỉ nghĩa trang huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị (23/7/20 08 6:42:41 A M ) Danh sách Sở lao động thương binh xã hội cung cấp Thông tin chi tiết xin liên hệ: - Ông Lê Vũ Bằng - Giám đốc Sở lao động thương binh xã hội tỉnh Quảng Trị: 0913456838 - Trung tâm Marin: 0918232405 Họ tên Liệt Năm Quê quán sinh Liệt quê Tây NTLS huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An 01 Phan Văn Diễn 1954 Thanh Oai-Hà Tây 02 Trần Trọng Thoả 1948 Quốc Oai- Tây 03 Nguyễn Đức Hạnh 1951 Phú Xuyên-Hà Tây 04 Trần Trọng Quang 1948 Thanh Oai-Hà Tây 05 Bùi Duy Hiền 1947 Ứng Hoà-Hà Tây 06 Trần Văn Đắc 1951 Đức Thọ-Hà Tây 07 Nguyễn Văn Khoản 1953 Hoài Đức-Hà Tây 08 Nguyễn Duy Vinh 1945 Thanh Oai-Hà Tây 09 Kiều Nguyên Phú Thọ- Tây STT Họ tên liệt sỹ Đơn vị lúc hy sinh Nguyên quán xã Cấp bậc- Ngày tháng Số chức vụ hy sinh mộ Chiến Thượng Trung B Trưởng A Trưởng A Trưởng Thượng Hạ Nguyên quán huyện Nguyễn Tiến Nghi F325 Đinh Xuân Phú F325 Nguyễn Quang Trung C13 - E203 Thơ An Đan Phượng Tử Văn Nam C9-D512-E203 Lan Phượng Nguyễn Danh Long C19-D512-E203 Nguyễn Đình Phùng 30/04/1974 10/06/1972 12/06/1972 15/01/1974 15/01/1974 30/04/1974 17/02/1975 12/06/1972 17/12/1974 Nguyên quán tỉnh 116 30 53 379 390 417 453 464 507 Hy sinh năm Tên ngh Sơn Bình 1972 NTLS Sơn Bình 1972 NTLS xã Tri Sơn Bình 1972 NTLS xã Tri Thường Tín Sơn Bình 1972 NTLS xã Tri An Thượng H Đức Sơn Bình 1972 NTLS xã Tri C7-D512-E203 Nguyễn Trãi T Tín Sơn Bình 1972 NTLS xã Tri Tạ Tấn Long C7-D512-E203 Quất Động T Tín Sơn Bình 1972 NTLS xã Tri Nguyễn Văn Tư C3-D397-E203 Hiếu Phong Ba Vì Sơn Bình 1972 NTLS xã Tri Nguyễn Đức Thụ C6-D512-E203 Mỹ Dương Thanh Oai Sơn Bình 1972 NTLS xã Tri C6- D3 Nâu Tảo Thường Tín Sơn Bình 1973 NTLS xã Tri 10 Phan Viết Hồng Danh sách 29 liệt nguyên quán Sơn Bình yên nghỉ nghĩa trang Hải Trường huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị (5/4/200 9:36:5 P M ) Danh sách Sở lao động thương binh xã hội cung cấp Thông tin chi tiết xin liên hệ: - Ông Lê Vũ Bằng - Giám đốc Sở lao động thương binh xã hội tỉnh Quảng Trị: 0913456838 - Trung tâm Marin: 091823240 STT Đơn vị lúc hy sinh Nguyên quánNguyên quán huyện Nguyễn Văn Giỏi F320 Thanh xuân Thanh liêm Sơn Bình 1972 1953 Nguyễn Văn A F320 Đại Thành Thường Tín Sơn Bình 1972 1947 Cao Văn Bắc F320 Hạ Mở Đan Phượng Sơn Bình 1972 1953 Nguyễn Hữu Chinh F320 Hương Ngãi Thạch Thất Sơn Bình 1972 1953 Lê Quyết Chí F320 Nam Kim Mỹ Đức Sơn Bình 1972 1953 Họ tên liệt sỹ Hy sinh năm Ngày sinh Nguyên quán tỉnh Đỗ Mạnh Cư F320 Tân Lập Đan Phượng Sơn Bình 1972 1951 Phùng Văn Dậu F320 Hồng Ngơ Quốc Oai Sơn Bình 1973 1952 Dương Văn Đàm F320 Phượng Cách Quốc Oai Sơn Bình 1972 1953 Nguyễn Văn Đắc F320 Đại Nghĩa Mỹ Đức Sơn Bình 1972 1950 10 Đặng Văn Điệp F320 Vân Nam Phú Thọ Sơn Bình 1972 1954 11 Xa Văn Hố F320 Mường Chiêng Đà Bắc Sơn Bình 1972 1954 12 Đỗ Văn Kết F320 Thạch Quốc Oai Sơn Bình 1972 1954 13 Đào Chí Khanh F320 Tam Hưng Thanh Oai Sơn Bình 1972 1954 14 Đỗ Văn Kính F320 Vân Tảo Thường Tín Sơn Bình 1972 1953 15 Sa Văn Lịch F320 Đoàn Kết Đà Bắc Sơn Bình 1972 1951 16 Dương Chí Minh F320 n Lộc Quốc Oai Sơn Bình 1973 1954 17 Đồn Trọng Mỹ F320 Võng Xuyên Phú Thọ Sơn Bình 1972 1948 18 Kiều Bá Ngân F320 Đại Động Thạch Thất Sơn Bình 1973 1949 19 Bùi Văn Nhật F320 Tây Lập Đà Bắc Sơn Bình 1972 1954 20 Nguyễn Văn Nhiễm F320 Tân Lạc Đan Phượng Sơn Bình 1972 1954 21 Bùi Đức Nhịnh F320 Ngơ Lng Tân Lạc Sơn Bình 1972 1952 22 Trần Văn Quang F320 Thọ Xuân Đan Phượng Sơn Bình 1972 1947 23 Nguyễn Đình Sáu F320 Sài Khê Quốc Oai Sơn Bình 1973 1953 24 Nguyễn Văn Tiểu F320 Văn Con Hồi Đức Sơn Bình 1972 1954 25 Bùi Xn Thái F320 Hồng Ngơ Quốc Oai Sơn Bình 1973 1950 26 Nguyễn Trường Tộ F320 Đại Hưng Mỹ Đức Sơn Bình 1972 1953 Nguyễn Cơng Tráng F320 Tân Lâm Phú Xuyên Sơn Bình 1972 1950 F320 Liên Hồ Lạc Sơn Sơn Bình 1972 1952 27 28 Bùi Văn Vân Danh sách 168 liệt nguyên quán Tây yên nghỉ NTLS huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị (12/1/20 09 8:42:23 A M ) Danh sách Sở lao động thương binh xã hội cung cấp Thông tin chi tiết xin liên hệ: - Ông Lê Vũ Bằng - Giám đốc Sở lao động thương binh xã hội tỉnh Quảng Trị: 0913456838 - Trung tâm Marin: 0918232405 NTLS h STT Họ tên liệt sỹ Đơn vị lúc hy sinh Hy sinh năm Tên nghĩa trang Nguyên quánNguyên quán huyện Nguyễn Hanh Trung Châu Đan Phượng 1967 NTLS huyện Vĩnh Linh Tạ Văn Tít Bình Minh Thanh Oai 1968 NTLS huyện Vĩnh Linh Nguyễn Văn Phối Nghĩa Hưng Quốc Oai 1968 NTLS huyện Vĩnh Linh Vĩnh Văn Vinh Thuỷ Xuân Tiên Chương Mỹ 1968 NTLS huyện Vĩnh Linh Đào Quang Sưu Hoàng Long Phú xuyên 1968 NTLS huyện Vĩnh Linh Trần Thanh Toàn Hồng Quang ứng Hồ 1968 NTLS huyện Vĩnh Linh Lê Đình Hường Thống Nhất Chương Mỹ 1967 NTLS huyện Vĩnh Linh Nguyễn Đức Hợi Phù Lưu Tế Mỹ Đức 1968 NTLS huyện Vĩnh Linh Nguyễn Văn Quý Hợp Thành Mỹ Đức 1972 NTLS huyện Vĩnh Linh 10 Đinh Công Tầm Mỹ Thành Mỹ Đức 1968 NTLS huyện Vĩnh Linh 11 Nguyễn Bá Tích Đơng Lao-Đơng La Hồi Đức 1968 NTLS huyện Vĩnh Linh 12 Nguyễn Đình Tẩm Phụng Châu Chương Mỹ 1969 NTLS huyện Vĩnh Linh 13 Đỗ Văn Cậy Đoàn Kết-Minh Khai Hoài Đức 1972 NTLS huyện Vĩnh Linh 14 Nguyễn Văn Hảo Vạn Thắng-Nhuận Trạch Ba Vì 1967 NTLS huyện Vĩnh Linh 15 Nguyễn Văn Phú Hương Ngãi Thạch Thất 1968 NTLS huyện Vĩnh Linh 16 Lê Đình Đà Nghĩa Hương Quốc Oai 1967 NTLS huyện Vĩnh Linh 17 Mai Thanh Thực An Thức Hoài Đức 1967 NTLS huyện Vĩnh Linh Ngày sinh 16/2/1948 1940 1945 18 Nguyễn Văn Nói 19 Nguyễn Thanh Toan D97 20 Đào Văn Mai Vạn Thái ứng Hoà 1968 NTLS huyện Vĩnh Linh Hồng Quang ứng Hoà 1968 NTLS huyện Vĩnh Linh Cẩm Bình Phúc Thọ 1965 NTLS huyện Vĩnh Linh 21 Nguyễn Văn Vượng 1969 NTLS huyện Vĩnh Linh 22 Nguyễn Trọng Trách 23 Nguyễn Khắc Nghị Tân Hoà Quốc Oai 1968 NTLS huyện Vĩnh Linh Quốc Oai 1972 NTLS huyện Vĩnh Linh 24 Trần Văn Khách 1972 NTLS huyện Vĩnh Linh 25 Phan Đình Thắng 1967 NTLS huyện Vĩnh Linh 26 Vũ Bá Nghi Tân Ước Thanh Oai 1967 NTLS huyện Vĩnh Linh 27 Phùng Văn Thanh Liên Quân Thạch Thất 1972 NTLS huyện Vĩnh Linh 28 Lê Văn Sức Minh Khai Phú Xuyên 1969 NTLS huyện Vĩnh Linh 29 Tạ Quang Dương Nam Tiến Phú Xuyên 1968 NTLS huyện Vĩnh Linh 30 Đinh Văn Liễu Tuy Lai Mỹ Đức 1968 NTLS huyện Vĩnh Linh Tùng Thiện 1968 NTLS huyện Vĩnh Linh 31 Nguyễn Tiến Sơn 32 Nguyễn Ngọc Vũ Trung tâm Danh sách CBCS sư đoàn Sao Vàng hy sinh xã Ân Tín, huyện Hồi Ân, tỉnh Bình Định (26/6/20 09 1:04:29 P M ) Xin trân trọng cảm ơn Ông Phạm Đức Thanh – thân nhân gia đình LS Vũ Xuân Yên anh Nghiêm Văn Quang cung cấp thông tin cho Trung tâm Danh sách CBCS sư đoàn Sao Vàng hy sinh xã Ân Tín, huyện Hồi Ân, tỉnh Bình Định Q quán Đơn vị Ngày hy sinh Mộ số STT Nguyễn Xuân Lâm Vũ Xn n Trần Huy Hồng Nơng Văn Nhót Ninh Đức Đơi Nguyễn Phi Ham Bùi Thành Tích Họ tên Năm sinh 1950 1954 1950 1947 1945 1947 1947 Thị trấn Lại Sơn, Vũ Bản, Hòa Bình Hải châu, Hải hậu, Nam Gia Tường, Gia Khánh, Ninh Bình Phố Ràng, n Bảo, n Bái n Hòa, n Mơ, Ninh Bình Hồng văn thụ, Hồi Đức, Tây Thanh Phong, Nghi sơn, Ngọc Lạc, Thanh Hóa 3/11/1972 3/11/1972 28/11/1972 27/7/1972 22/7/1972 22/7/1972 23/7/1972 M1 M2 10 11 Phạm Ngọc Nha Đinh Đức Thảo Bùi Văn Chệp Nguyễn Văn Mùi 1950 1950 1945 1943 Vĩnh Xương, mỹ thành, mỹ đức, Tây Hạ khê, ninh xuân, Gia Khánh, Ninh Bình Liên hòa, lạc sơn, Hòa Bình n Trung, Hương sơn , Hòa Bình D3 E2 F3 D3 E2 F3 D3 E2 F3 D2 E2 F3 D2 E2 F3 D2 E2 F3 Đại đội thông tin E2 F3 D2 E2 F3 D2 E2 F3 C1 D2 E2 F3 C1 D2 E2 F3 27/7/1972 27/7/1972 23/7/1972 23/7/1972 Danh sách 80 liệt n nghỉ NTLS thơn Trung Hòa, xã Trung Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị (02) (5/3/200 7:09:1 A M ) Danh sách Sở lao động thương binh xã hội cung cấp Thông tin chi tiết xin liên hệ: - Ông Lê Vũ Bằng - Giám đốc Sở lao động thương binh xã hội tỉnh Quảng Trị: 0913456838 - Trung tâm Marin: 0918232405 NTLS Trung Hòa, nằm thơn Trung Hòa, xã Trung Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Hiện nay, nghĩa trang có 80 phần mộ liệt sĩ, có 80 phần mộ liệt rõ tên STT Họ tên liệt sỹ Đơn vị lúc hy sinh 41 Trần Văn Xiêm Nguyên quánNguyên quán huyện Nguyên quán tỉnh Hy sinh năm Ngày sinh Trung Hải Gio Linh Quảng Trị 42 Trần Lực C11, D9, E16 Trung Hải Gio Linh Quảng Trị 1966 1943 43 Trần Thị Tạo Xuân Hoà - Trung Hải Trung Hải Gio Linh Quảng Trị 1968 1933 44 Trần Văn Viện Trung đoàn 95 Trung Hải Gio Linh Quảng Trị 1948 1926 Độc lập ’’1 45 Đào Xuân Quynh Công an Nhân dân Vĩnh Linh Trung Hải Gio Linh Quảng Trị 1964 46 Đào Công Lô Xuân Hoà - Trung Hải Trung Hải Gio Linh Quảng Trị 1970 1930 47 Đào Cơng Mạc Vệ quốc đồn Trung Hải Gio Linh Quảng Trị 1948 1926 48 Trần Lương Đát xã Vĩnh Liêm Trung Hải Gio Linh Quảng Trị 1950 1919 49 Lê Cu Trung Hải Trung Hải Gio Linh Quảng Trị 1967 1954 50 Đào Công Hào Trung Hải Trung Hải Gio Linh Quảng Trị 1968 1948 Trung Hải Gio Linh Quảng Trị 1968 Trung Hải Gio Linh Quảng Trị 1970 Trung Hải Gio Linh Quảng Trị 1968 51 Đào Cơng Thình 52 Đào Cơng Đắc Trung Hải 53 Đào Công Thuận 1931 54 Đào Công Tâm Ty Cơng an Bình Trị Thiên Trung Hải Gio Linh Quảng Trị 1971 1944 55 Đào Công Tẩm C11, Trung Hải Gio Linh Quảng Trị 1972 1950 56 Trần Lương Thọ Huyện đội Gio Linh Trung Hải Gio Linh Quảng Trị 1968 1951 57 Trần Lương Nãn Trung Hải Trung Hải Gio Linh Quảng Trị 1952 1906 58 Trần Lương Ban Trung đoàn 95 Trung Hải Gio Linh Quảng Trị 1951 1915 59 Trần Lương Oanh Vĩnh Hoà Trung Hải Gio Linh Quảng Trị 1951 1925 60 Trần Thị Minh Trung Hải Trung Hải Gio Linh Quảng Trị 1950 1925 61 Trần Sý Vệ quốc đoàn Trung Hải Gio Linh Quảng Trị 1950 1922 Trung Hải Gio Linh Quảng Trị 1952 62 Nguyễn Văn Nuôi 63 Trần Văn Luật Tỉnh đội Quảng Trị Trung Hải Gio Linh Quảng Trị 1971 1950 64 Hoàng Minh Tự Huyện Gio Linh Trung Hải Gio Linh Quảng Trị 1975 1958 65 Nguyễn Nuôi Tỉnh đội Quảng Trị Trung Hải Gio Linh Quảng Trị 1948 1924 66 Nguyễn Minh Lung Trung Hải Trung Hải Gio Linh Quảng Trị 1949 1930 67 Nguyễn Minh Huề Trung Hải Trung Hải Gio Linh Quảng Trị 1977 1961 68 Trần Văn Quạ Huyện đội Gio Linh Trung Hải Gio Linh Quảng Trị 1949 1926 69 Nguyễn Viết Cao Xá - Trung Hải Trung Hải Trung tâm Marin Danh sách 93 liệt yên nghỉ NTLS xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị (10/3/20 09 6:43:25 A M ) Danh sách Sở lao động thương binh xã hội cung cấp Thông tin chi tiết xin liên hệ: - Ông Lê Vũ Bằng - Giám đốc Sở lao động thương binh xã hội tỉnh Quảng Trị: 0913456838 - Trung tâm Marin: 0918232405 NTLS h STT Họ tên liệt sỹ Đơn vị lúc hy sinh Đinh Văn Phật Nguyên quánNguyên quán huyện Nguyên quán tỉnh Hy sinh năm Tên nghĩa trang Dồng Dì Phú Hoá Cao Bằng 1968 NTLS xã Vĩnh Tú Nguyễn Ngọc Hương C16, E164 Tam Hương Thanh Oai Tây 1968 NTLS xã Vĩnh Tú Phan Văn Bảo C14, E48, F320 Hồng Dương Thanh Oại Tây 1968 NTLS xã Vĩnh Tú Nguyễn Văn Đào Đồng Lạc Chương Mỹ Tây 1967 NTLS xã Vĩnh Tú Dương Cơng Thuận Thạch Trì Thạch Tĩnh Hồ Lý Thi Thạch Thành Thạch Tĩnh NTLS xã Vĩnh Tú C11 K3 Kỳ Xuân Kỳ Anh Tĩnh 1968 NTLS xã Vĩnh Tú Tĩnh 1947 NTLS xã Vĩnh Tú C14, E164 Đức Yên Đức Thọ Tĩnh 1968 NTLS xã Vĩnh Tú Ninh Sơn Hương Sơn Tĩnh 1966 NTLS xã Vĩnh Tú Đức Thọ Tĩnh 1947 NTLS xã Vĩnh Tú Tĩnh 1947 NTLS xã Vĩnh Tú Thanh Hải Hưng 1971 NTLS xã Vĩnh Tú Thuỷ Nguyên Hải Phòng 1968 NTLS xã Vĩnh Tú Trần Văn Thọ Nguyễn Pháp Nguyễn Nam Hồng 10 Nguyễn Văn Nuôi 11 Bùi Văn Tự 12 Cao Văn Khâm 13 Lê Văn Hồng 14 Đỗ Đình Thoại K1A Hợp Đức 15 Trần Văn Tươi 16 Đỗ Mỹ Giao Thuỷ NTLS xã Vĩnh Tú Hải Phòng NTLS xã Vĩnh Tú Nam Định 1955 NTLS xã Vĩnh Tú 17 Hoàng Đức Phụng C3, D4, E270 Nam 18 Hoàng Ngọc Sởi Hải Lộc 1968 NTLS xã Vĩnh Tú Giao Hải Nam NTLS xã Vĩnh Tú Hải Hậu Nam 1968 NTLS xã Vĩnh Tú 19 Bùi Văn Bê H1, K4 20 Trần Liên D bộ, E164 Bĩnh Lục Nam 1968 NTLS xã Vĩnh Tú 21 Trần Văn Hành C3, D4, E270 Nhân Thắng Lý Nhân Nam 1968 NTLS xã Vĩnh Tú 22 Nguyễn Văn Tiệm E164 Lộc Giang Duy Tiên Nam 1968 NTLS xã Vĩnh Tú 23 Cao Hải K1A Hải quân Diễn Phụ Diễn Châu Nghệ An 1971 NTLS xã Vĩnh Tú ... Quảng Trị Hiện nay, nghĩa trang có 80 phần mộ liệt sĩ, có 80 phần mộ liệt sĩ rõ tên STT Họ tên liệt sỹ Đơn vị lúc hy sinh 41 Trần Văn Xiêm Nguyên quán xã Nguyên quán huyện Nguyên quán tỉnh Hy sinh... Đức Hà Sơn Bình 1972 1953 Nguyễn Cơng Tráng F320 Tân Lâm Phú Xuyên Hà Sơn Bình 1972 1950 F320 Liên Hồ Lạc Sơn Hà Sơn Bình 1972 1952 27 28 Bùi Văn Vân Danh sách 168 liệt sĩ nguyên quán Hà Tây yên. .. tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Danh sách 10 liệt sĩ nguyên quán Hà Sơn Bình yên nghỉ nghĩa trang huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị (23/7/20 08 6:42:41 A M ) Danh sách Sở lao động thương binh xã
- Xem thêm -

Xem thêm: Danh sách các liệt sĩ nguyên quán Hà Tây đang yên nghỉ tại các nghĩa trang, Danh sách các liệt sĩ nguyên quán Hà Tây đang yên nghỉ tại các nghĩa trang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay