TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO LỚP 3CHỦ ĐỀ 6

12 26 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 21:14

CÙNG EM HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM Chủ đề 6: Giữ gìn mơi trường q em Tiết PPCT 23: Hiện trạng môi trường quê em I/ MỤC TIÊU - Nhận nét đẹp, màu sắc xanh tươi, nhìn trạng nhiễm mơi trường quê em - Có ý thức biết thực việc cụ thể để giữ gìn quê hương - Làm đồ dùng độc đáo từ vật liệu tái chế - Biết cộng tác, kêu gọi người chung tay bảo vệ môi trường II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - GV: bảng đánh giá - HS: SGK, tranh ảnh quê hương em III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Khởi động Bài (Giới thiệu bài) - GV nêu mục tiêu Giới thiệu chủ đề: Giữ gìn mơi trường q em - Giới thiêu A - Hiện trạng môi trường em Bài 1: - Yêu cầu HS nêu: Em tìm hiểu, tham quan khung cảnh quê hương Sau đó, vẽ, dán hình (hình chụp, cắt từ báo, tập chí) vẽ nét đẹp, xanh quê em - HS nêu yêu cầu - HS quan sát - HS dán ảnh vào - Trình bày trước lớp - Nhận xét - Quan sát tranh, ảnh, nhận xét - GV hỏi: Em cảm nhận - Đẹp, tự hào, hạnh phúc, hãnh diện ngắm nhìn khung cảnh thế? - Nhận xét Bài 2: - Yêu cầu HS nêu: Em quan sát kĩ - HS nêu yêu cầu đường đi, bờ sông (kênh, suối) - HS làm cá nhân vào SGK nơi thường ô nhiễm quê em để xem vị trí có nhiều rác, mùi khó chịu… Hãy kể tên mơ tả (hoặc vẽ, dán hình Nơi Viết (vẽ, dán hình minh nhiễm họa) minh họa) nơi - GV hướng dẫn Kênh, rạch Rác, bao nilon, vật chết Dọc hai bên Bao nilon, rác sinh hoạt đường trước nhà người đường vứt Cống, rãnh - GV hỏi: Em cảm thấy ngang qua đến nơi này? - Nhận xét Bài 3: - Yêu cầu HS nêu: Em hỏi người lớn, tìm hiểu qua sách báo, tin tức… để biết thơng tin tình trạng nhiễm mơi trường q em Hãy kể ba vị trí nối với loại nhiễm em biết - GV giới thiệu, cho HS xem video ô nhiễm Bùn đất, nước sinh hoạt đen ngòm - Hơi thúi, dơ, bẩn - HS nêu yêu cầu - HS lắng nghe - Thi đua kể vị trí gây nhiễm Ơ nhiễm rác: Mỗi gia đình, sơng ngòi Ô nhiễm bụi khói: đường phố Ô nhiễm khí thải: nhà máy, xí nghiệp Ơ nhiễm nước thải: sông, kênh, rạch - Nhận xét Bài 4: - u cầu HS nêu: Em làm để góp phần làm cho quê em nơi khác thêm đẹp hơn? - GV hỏi, HS trả lời Ơ nhiễm chai, túi nhựa: sơng, kênh, rạch, đường phố, nhà cửa - HS nêu yêu cầu - HS trả lời miệng Giữ vệ sinh, bỏ rác nơi quy định Phân loại rác gia đình Hạn chế dùng túi nilon Tránh đốt rác, rơm rạ tùy tiện Tận dụng đồi tái chế Sử dụng tiết kiệm vật dụng Giữ gìn nguồn nước (khơng xả rác xuống sông, suối, biển…) Giữ bờ biển (sông) đẹp Tham gia phong trào bảo vệ môi trường - Nhận xét Củng cố - dặn dò: - Hỏi lại tựa - Nhận xét tiết học, tuyên dương - Chuẩn bị sau Sáng tạo từ vật liệu tái chế Tham gia tuyên truyền bảo vệ môi trường CÙNG EM HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM Chủ đề 6: Giữ gìn mơi trường q em Tiết PPCT 24: Sáng tạo từ vật liệu tái chế I/ MỤC TIÊU - Nhận nét đẹp, màu sắc xanh tươi, nhìn trạng nhiễm mơi trường quê em - Có ý thức biết thực việc cụ thể để giữ gìn quê hương - Làm đồ dùng độc đáo từ vật liệu tái chế - Biết cộng tác, kêu gọi người chung tay bảo vệ môi trường II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - GV: SGK, mẫu lọ cắm bút, hình ảnh minh họa - HS: SGK, vật dùng trang trí lọ cắm bút III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Khởi động - Hát Bài (Giới thiệu bài) - HS lắng nghe - GV nêu mục tiêu B - Sáng tạo từ vật liệu tái chế Bài 1: - Yêu cầu HS nêu: Tạo hình lọ, khay - HS nêu yêu cầu đựng đồ bàn học - GV hướng dẫn HS thực hành + GV nhắc nhở Nguyên tắc an toàn - HS lắng nghe, đánh dấu vào nguyên tắc phù hợp - Nhắc lại + Quan sát số ảnh, sản phẩm - HS quan sát - GV hướng dẫn cách làm (SGK-8) - HS đọc * GV ý HS: Nên có giấy báo to để - HS thực hành lót bàn dùng hồ dán - HS trình bày - Nhận xét - Nhận xét Củng cố - dặn dò: - Hỏi lại tựa - Nhận xét tiết học, tuyên dương - Chuẩn bị sau: Sáng tạo từ vật liệu tái chế (tiếp theo) CÙNG EM HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM Chủ đề 6: Giữ gìn mơi trường q em Tiết PPCT 25: Sáng tạo từ vật liệu tái chế (tiếp theo) I/ MỤC TIÊU - Nhận nét đẹp, màu sắc xanh tươi, nhìn trạng nhiễm mơi trường q em - Có ý thức biết thực việc cụ thể để giữ gìn quê hương - Làm đồ dùng độc đáo từ vật liệu tái chế - Biết cộng tác, kêu gọi người chung tay bảo vệ môi trường II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - GV: bảng đánh giá - HS: SGK, vật dụng làm lọ cắm bút chong chóng III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Khởi động - Hát Bài (Giới thiệu bài) - HS lắng nghe B - Sáng tạo từ vật liệu tái chế Bài 2: - Yêu cầu HS nêu: Lọ đựng bút gắn - HS nêu yêu cầu chong chóng từ chai nhựa - HS đọc chuẩn bị vật liệu cách làm - GV kiểm tra vật liệu, chuẩn bị - HS thực hành - GV hướng dẫn cách làm - HS trình bày - Nhận xét - Nhận xét Bài 3: - Yêu cầu HS nêu: Em tự đánh giá nỗ - HS nêu yêu cầu lực làm sản phẩm - HS nêu tiêu chí đánh giá - GV hướng dẫn cách đánh giá theo - HS tự đánh giá tiêu chí: Thao tác bước theo dẫn - HS trình bày người lớn Hỏi, tìm hỗ trợ gặp việc khó Tuân thủ nguyên tắc an toàn lao động Cắt, dán cẩn thận, kĩ lưỡng Dọn dẹp sau làm xong - Nhận xét Bài 4: - Yêu cầu HS nêu: Em ngắm nhìn thành cảu mình, em cảm thấy nào? - GV hướng dẫn, giúp đỡ HS - Nhận xét Củng cố - dặn dò: - Hỏi lại tựa - Nhận xét tiết học, tuyên dương - Chuẩn bị sau Cùng chăm sóc mơi trường q hương - HS nêu u cầu - HS viết suy nghĩ vào SGK trao đổi với bạn - HS thuyết trình bày viết - Nhận xét CÙNG EM HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM Chủ đề 6: Giữ gìn mơi trường q em Tiết PPCT 25: Cùng chăm sóc mơi trường q hương I/ MỤC TIÊU - Nhận nét đẹp, màu sắc xanh tươi, nhìn trạng ô nhiễm môi trường quê em - Có ý thức biết thực việc cụ thể để giữ gìn quê hương - Làm đồ dùng độc đáo từ vật liệu tái chế - Biết cộng tác, kêu gọi người chung tay bảo vệ môi trường II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - GV: SGK, bảng phụ - HS: SGK III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Khởi động - Hát Bài (Giới thiệu bài) - GV nêu mục tiêu - HS lắng nghe C - Cùng chăm sóc mơi trường quê - Nhắc tựa hương Bài 1: - Yêu cầu HS nêu: Áp phích bảo vệ mơi - HS nêu yêu cầu trường - Quan sát mẫu - GV hướng dẫn: + Trước làm nhóm, em bạn xem kĩ phụ lục Làm việc nhóm hiệu + Em bạn nhóm làm số áp phích kêu gọi, cổ vũ người có ý thức chăm sóc quê hương xnah đẹp + Phân công, thực đánh giá hoàn thành việc (tốt, đạt, chưa đạt) - HS quan sát - HS đọc - Lớp đọc thầm - Thảo luận nhóm 4, lập kế hoạch phân cơng cụ thể theo mẫu - Các nhóm trình bày - Thực hành nhóm làm áp phích - Nhận xét - GV nêu yêu cầu: Em đánh giá sau làm việc nhóm để lần sau làm tốt - GV hướng dẫn đánh giá: + Giúp đỡ bạn nhóm + Lắng nghe ý kiến bạn + Chia sẻ ý kiến với bạn nhóm + Tơn trọng bạn nhóm + Nỗ lực làm tốt xong việc nhận - GV nhận xét - GV yêu cầu: Em viết để chia sẻ cảm nhận em sau làm áp phích Em chụp hình, vẽ lại hình làm Củng cố - dặn dò: - Hỏi lại tựa - Nhận xét tiết học, tuyên dương - Về nhà: Tự đánh giá (tốt, đạt, chưa đạt) nỗ lực thực hành động em đưa tập - Chuẩn bị sau: - Các nhóm trình bày - HS nêu tiêu chí đánh giá - HS tự đánh giá - Trình bày - HS thực cá nhân - HS trình bày - Nhận xét CÙNG EM HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM Chủ đề 6: Giữ gìn mơi trường q em Tiết PPCT 27: Cùng chăm sóc mơi trường q hương (tiếp theo) Thực hành Em học làm gì? I/ MỤC TIÊU - Nhận nét đẹp, màu sắc xanh tươi, nhìn trạng ô nhiễm môi trường quê em - Có ý thức biết thực việc cụ thể để giữ gìn quê hương - Làm đồ dùng độc đáo từ vật liệu tái chế - Biết cộng tác, kêu gọi người chugn tay bảo vệ môi trường II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - GV: bảng đánh giá - HS: SGK III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Ổn định HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Hát Bài cũ Bài - Nêu mục tiêu C - Cùng chăm sóc mơi trường q hương (tiếp theo) Bài 2: - u cầu HS nêu: Em giữ gìn mơi trường đẹp - GV hướng dẫn: Ở vị trí liệt kê bảng, đưa ba hành động cụ thể em tâm thực để quê hương em trở nên đáng yêu Hãy tự đánh giá (tốt, đạt, chưa đạt) nỗ lực thực tháng - Nêu yêu cầu - HS ghi hành động cụ thể vào SGK + Tại nhà: Không vứt rác xuống kênh rạch, ao hồ; không đốt rác nhà; vận động người thân, hàng xóm khoogn vứt rác bừa bãi; phân loại rác nhà; … + Tại trường lớp: Bỏ rác vào thùng, Vệ sinh lớp học, trường học; trồng thêm hoa; + Nơi công cộng: Không vứt rác nơi công cộng; vận động người không vứt rác bừa bãi; không khạc nhổ; không vẽ bậy; vệ sinh nơi qui định;… - Phần tự đánh giá nhà làm, tiết sau báo cáo, đánh giá - Nhận xét D - Em học làm gì? - GV yêu cầu HS đánh giá theo mục bảng đánh giá Sau đó, tổ chức cho HS trình bày trước lớp - Em nhìn lại hoạt động em trải nghiệm chủ đề Hãy đánh dấu x vào cột hợp với nhận xét em Trong điều em làm, em vui (một) điều nào? Hãy đánh thêm dấu x vào ô thích hợp cột “Em vui nhất” - HS nhắc lại việc làm tương ứng với đánh giá bảng mẫu - 2-3 HS trình bày trước lớp tổng hợp đánh giá - Nếu HS chọn cần cố gắng, HS cần đưa biện pháp thực hiệu - Nhận xét - Nêu yêu cầu - GV nhận xét Điều em Tốt Đạt Cần cố gắng Em vui Nhận biết tình trạng mơi trường q em, q hương Việt Nam Ý thức sứ mệnh trách nhiệm gìn giữ mơi trường q hương Biết đưa tập thực hành việc phù hợp với em để bảo vệ mơi trường Ý thức sử dụng vật liệu tái chế để làm số sản phẩm Em yêu quê hương Củng cố - Dặn dò - Nhắc tựa - Nhận xét, tuyên dương - Về nhà: Xin ý kiến ba mẹ ý thức cố gắng em việc giữ gìn, chăm sóc màu xanh q hương ... dương - Chuẩn bị sau Sáng tạo từ vật liệu tái chế Tham gia tuyên truyền bảo vệ môi trường CÙNG EM HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM Chủ đề 6: Giữ gìn mơi trường q em Tiết PPCT 24: Sáng tạo từ vật liệu tái... học, tuyên dương - Chuẩn bị sau: Sáng tạo từ vật liệu tái chế (tiếp theo) CÙNG EM HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM Chủ đề 6: Giữ gìn mơi trường q em Tiết PPCT 25: Sáng tạo từ vật liệu tái chế (tiếp theo)... nghĩ vào SGK trao đổi với bạn - HS thuyết trình bày viết - Nhận xét CÙNG EM HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM Chủ đề 6: Giữ gìn mơi trường q em Tiết PPCT 25: Cùng chăm sóc mơi trường q hương I/ MỤC TIÊU
- Xem thêm -

Xem thêm: TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO LỚP 3CHỦ ĐỀ 6, TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO LỚP 3CHỦ ĐỀ 6

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay