TNST BAI 6

3 14 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 21:11

CÙNG EM HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM LỚP Chủ đề 2: Việc hôm để ngày mai Bài 6: THIẾT KẾ THỜI GIAN BIỂU CỦA EM CHO MỘT TUẦN VIỆC HÔM NAY ĐỪNG ĐỂ NGÀY MAI I MỤC TIÊU: Giúp học sinh: - Nhận biế việc quan trọng thực lúc - Biết xếp việc học, việc phụ gia đình, giải trí cách phù hợp - Hoàn thành hạn nhiệm vụ thân nhà trường II CHUẨN BỊ: - SGK, bảng phụ - Hình ảnh có liên quan đến học - Bông hoa cảm xúc III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Ổn định: - Hát Bài cũ: - GV hỏi: Em kể việc em tự làm - HS trả lời mà không cần phải nhắc nhở + Em số lợi ích việc biết - HS trả lời xếp cng việc ngày hợp lí ? - HS lắng nghe - GV nhận xét Bài mới: Giới thiệu bài: Tìm hiểu trải nghiệm hoạt động: Thiết kế thời gian biểu em - HS nhắc lại tên hoạt động cho tuần Việc hôm đừng để ngày mai * Hoạt động 1: Thiết kế thời gian tuần - GV yêu cầu Hs đọc yêu cầu đề - HS đọc yêu cầu đề - GV hướng dẫn HS tự thiết kế Thời gian biểu cho riêng tuần - GV kiểm tra đồ dùng HS dặn - HS đặt đồ dùng cho GV chuẩn bị từ tiết trước kiểm tra Chuẩn bị: - Giấy bìa, giấy màu, giáy trắng - Bút màu, bút chì - Thước, hồ dán - GV hướng dẫn cách thực - HS lắng nghe làm theo Bước 1: - Viết giấy nháp phác thảo công việc em tuần - Xác định việc thường làm ngày - Đánh dấu việc quan trọng em cần làm tuần Bước 2: Kẻ khung cho thời gian biểu em Bước 3: Viết cẩn thận nội dung công việc vào Thời gian biểu Bước 4: Tơ màu, trang trí Thời gian biểu Bước 5: Tô màu thứ tự ưu tiên công việc - GV cho HS thời gian làm 10 phút - GV yêu cầu HS lên trình bày thời gian biểu - GV nhận xét tính hợp lí, tính lhoa học, tính thẩm mĩ Thời gian biểu - GV phát cho HS em tự đánh giá việc làm Cơng việc Tốt Đạt CCG Liệt kê công việc đầy đủ Sắp xếp thứ tự hợp lí Cẩn thận, tỉ mỉ, rõ ràng Dọn dẹp, xếp ngăn nắp sau làm bước GV hướng dẫn - GV cho HS đổi phiếu đánh giá để kiểm tra * Hoạt động 1: Việc hôm đừng để ngày mai Chia sẻ thời gian biểu với bạn - Em bạn trao đổi thời gian biểu với - GV cho nhóm lên trình bày - GV nhận xét - GV yêu cầu HS nhận xét Thời gian biểu bạn cách đánh dấu + vào ô tương ứng trùng khớp ý em, đánh dấu – vào - HS đổi phiếu đánh giá để kiểm tra - bạn ngồi bàn trao đổi thời gian biểu cho - HS lên trình bày thời gian biểu - HS nhận xét - nhóm lên trình bày - HS tự đánh giá việc làm theo mức: Tốt, Đạt, Cần cố gắng - HS làm việc nhân vào sách TNST - HS làm vào sách, HS làm vào bảng phụ ô khác ý em - GV nhận xét hướng dẫn thêm Nếu việc hôm chưa giải xong mà để sang ngày hơm sau theo em điều xảy ? Hãy thảo luận với bạn nhóm ý kiến - Vẫn khơng ảnh hưởng đến công việc ngày hôm sau - Sẽ không giải công việc ngày hôm sau - Cơng việc ngày hơm sau nhiều lên - Khơng hồn thành công việc hạn - GV yêu cầu nhóm lên trình bày - GV nhận xét: Thời gian trôi không quay trở lại ! Vì vậy, em nên hồn thành phần cơng việc định sẵn để ngày trôi qua, em trưởng thành làm việc có kế hoạch, em Em chọn cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống câu sau - GV cho HS thi đua đội điền nhanh mà đáp án đội thắng - GV nhận xét đưa đáp án + Thời gian thấm thoi đưa Nó đi, không chờ đợi + Thời gian vàng bạc + Thời gian không tìm lại - GV tuyên dương đội thắng, động viên khích lệ đội thua Củng cố - Dặn dò: - Hỏi lại tên - GV nhận xét tiết học - Dặn HS thực hành tốt điều học chuẩn bị - HS lắng nghe - HS thảo luận nhóm ý kiến - Đại diện nhóm lên trình bày - HS lắng nghe - HS đọc yêu cầu - HS chia làm đội lên tham gia trò chơi - HS lắng nghe - HS nhắc lại tên - HS lắng nghe nhà thực ... trình bày - HS tự đánh giá việc làm theo mức: Tốt, Đạt, Cần cố gắng - HS làm việc nhân vào sách TNST - HS làm vào sách, HS làm vào bảng phụ ô khác ý em - GV nhận xét hướng dẫn thêm Nếu việc hôm
- Xem thêm -

Xem thêm: TNST BAI 6 , TNST BAI 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay