TNST BAI 5

2 11 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 21:11

CÙNG EM HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM LỚP Chủ đề 2: Việc hôm để ngày mai Bài 5: NHỮNG VIỆC EM TỰ LÀM VÀ SẮP SẾP I MỤC TIÊU: Giúp học sinh: - Nhận biế việc quan trọng thực lúc - Biết xếp việc học, việc phụ gia đình, giải trí cách phù hợp - Hoàn thành hạn nhiệm vụ thân nhà trường II CHUẨN BỊ: - SGK, bảng phụ - Hình ảnh có liên quan đến học - Bông hoa cảm xúc III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Ổn định: - Hát Bài cũ: - GV hỏi: + Trong tuần trước em học chủ đề - HS trả lời gì? + Qua chủ đề em tìm hiểu trải - HS trả lời nghiệm ? - GV nhận xét - HS lắng nghe Bài mới: - Giới thiệu bài: GV kể cho HS nghe - HS lắng nghe phát biểu ý câu chuyện từ rút chủ đề 2: Việc hôm kiến đừng để ngày mai * Hoạt động 1: Làm việc cá nhân, SGK - GV yêu cầu HS nêu câu hỏi tập 1: Em - HS đọc đề đánh dấu x việc em tự làm lúc mà không cần nhắc nhở ! Sau đó, xếp cơng việc bảng theo trình tự thời gian - GV cho HS làm việc cá nhân vào sách - HS làm vào sách, HS làm TNST HS làm vào bảng phụ vào bảng phụ - GV yêu cầu HS lên trình bày - HS lên trình bày - GV: Trên việc vừa sức với - HS lắng nghe em Các em nên tự làm lấy để rèn tính tự lập cho thânvà giảm bớt vất vả cho ba mẹ * Hoạt động : Thảo luận nhóm - Yêu cầu HS đọc tập 2, - HS thảo luận nhóm - GV hướng dẫn cho HS thảo luận nhóm lợi ích việc xếp cơng việc ngày Rồi ghi lại ba lợi ích biết xếp công việc ngày - GV gọi nhóm HS trả lời - Từng nhóm đứng dậy trình bày - GV chốt lại: Việc xếp cơng việc - HS lắng nghe ghi nhớ ngày mang lại lợi ích lơn cho như: Có thời gian phụ giúp gia đình, Giải trí cahc1 phù hợp, hoàn thành hạn nhiệm vụ thân nhà trường * Hoạt động 3: Phiếu học tập - Yêu cầu HS đọc tâp - HS đọc yêu cầu BT4 - GV phát phiếu tập cho bạn - Hướng dẫn yêu cầu HS làm Trên - HS làm vào phiếu học số hoạt động em đánh tập dấu x vào hoạt động em u thích hay cần làm sau nêu lợi ích tác hại - GV yêu cầu HS lên trình bày - HS lên trình bày - GV hỏi: Giữa việc yêu thích việc cần - HS trả lời làm, em ưu tiên chọn việc ? Vì ? - GV chốt ý: Các em nên làm việc - HS lắng nghe cần làm giúp em hồn thành hạn nhiệm vụ thân * Hoạt động 3: Xử lí tình Tình 1: Em tập chưa làm - HS đưa cách xử lí xong Truyền hình phát sóng phim hoạt hình em u thích - GV nhận xét Tình 2: Có tốn khó mà em - HS đưa cách xử lí chưa giải - GV nhận xét - HS lắng nghe Củng cố - Dặn dò: - Hỏi lại tên - HS nhắc lại tên - GV nhận xét tiết học - Dặn HS thực hành chuẩn bị tiếp - HS lắng nghe nhà thực theo
- Xem thêm -

Xem thêm: TNST BAI 5 , TNST BAI 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay