TNST BAI 3

2 11 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 21:11

CÙNG EM HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM LỚP Chủ đề 1: Khám phá sở thích khả Bài 3: GIỚI THIỆU CÁC SỞ THÍCH ĐÁNG YÊU CỦA EM ĐỂ CĨ THÊM SỞ THÍCH TÍCH CỰC I MỤC TIÊU: Giúp học sinh: - Biết thêm sở thích tích cực tiêu thân để phát triển hay kiểm sốt sở thích - Biết tơn trọng yêu quý thân - Tìm hứng thú học tập II CHUẨN BỊ: - Sách giáo khoa - Hình ảnh liên quan đến học III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Ổn định: - Hát Bài cũ: - GV hỏi: - Tiết trước hoàn thành sản - HS trả lời phẩm nào? - Yêu cầu HS tự đánh giá sản phẩm - HS tự đánh giá sản phẩm tiết học trước - GV nhận xét, tuyên dương - HS lắng nghe Bài mới: * Hoạt động 1: Giới thiệu sản phẩm - Tiết trước hoàn thành sản - HS lắng nghe phẩm Cánh quạt sở thích Hơm giới thiệu sản phẩm GV hướng dẫn cho HS: - HS lắng nghe làm theo - Chuẩn bị: hướng dẫn GV + Địa điểm làm sản phẩm? - HS bắt đầu hoàn thiện + Thời gian làm sản phẩm? phần giới thiệu + Sản phẩm tên gì? + Đối tượng dùng sản phẩm? - Nêu trình thực sản phẩm - Yêu cầu HS nêu ý kiến sản - HS quan sát nhận xét phẩm bạn sản phẩm bạn - GV nhận xét rút kinh nghiệm - HS lắng nghe - Hoàn thành bảng đánh giá cố gắng - HS làm việc em SGK * Hoạt động 2: Liên hệ thân - GV hỏi: Em tâm với ba mẹ điều em mong muốn chưa làm chưa? - Ba mẹ ý kiến việc này?  Các em nên tâm với ba mẹ điều lắng nghe ý kiến ba mẹ việc - Theo em, làm việc thích mà chưa làm việc làm tác động đến em nào? - Em nghe bạn nói sở thích bạn (những việc bạn thích làm được, việc bạn khơng thích phải làm, việc bạn thích chưa làm được) Hãy chia sẻ suy nghĩ em sở thích bạn Củng cố - Dặn dò: - Hỏi lại tên - GV nhận xét tiết học - Dặn HS thực hành tốt điều học chuẩn bị - HS trả lời - HS lắng nghe - HS trả lời - HS lắng nghe chia sẻ - HS nhắc lại tên - HS lắng nghe nhà thực
- Xem thêm -

Xem thêm: TNST BAI 3 , TNST BAI 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay