TNST BAI 1

2 6 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 21:11

CÙNG EM HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM LỚP Chủ đề 1: Khám phá sở thích khả Bài 1: NHỮNG HOẠT ĐỘNG GẮN BÓ VỚI EM I MỤC TIÊU : Giúp học sinh: - Khám phá điểm mạnh thân - Biết hoạt động gắn bó với thân - Nhận diện cảm xúc tích cực lẫn tiêu cực thân để phát triển kiểm sốt cảm xúc II CHUẨN BỊ: - Sách giáo khoa - Hình ảnh có liên quan đến học - Bơng hoa bày tỏ cảm xúc III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Ổn định: - Hát Bài cũ: GV giới thiệu môn học - HS lắng nghe Bài mới: * Hoạt động 1: Làm việc cá nhân, SGK - GV yêu cầu HS nêu câu hỏi tập 1: Em - HS nêu nhớ lại hoạt động tuần lễ - đến HS trả lời cá nhân vừa qua cho biết em thường chơi trò chơi gì, đâu, với ai? - Yêu cầu HS làm việc với SGK tập : - HS làm việc với SGK Em xem hoạt động bảng SGK đánh dấu X vào ô phù hợp với em - GV chuẩn bị bảng hoạt động - đến HS lên bảng làm SGK gọi vài HS lên bảng làm việc - Từng hoạt động GV hỏi HS trả lời - HS theo dõi trả lời câu hỏi HS * Hoạt động : Thảo luận nhóm đơi - u cầu HS đọc tập - HS đọc yêu cầu - GV hướng dẫn cho HS thảo luận nhóm - HS thảo luận đơi việc em khơng thích phải thường xuyên làm - GV gọi nhóm HS trả lời - Nhóm HS trả lời - GV hỏi: Khi phải làm việc mà em - HS trả lời khơng thích, tâm trạng em nào? Dù khơng thích em thực việc sao? - Yêu cầu HS đọc tập - GV dán tập bảng, hướng dẫn yêu cầu HS thảo luận - Gọi đến nhóm lên trình bày * Hoạt động 3: Phiếu tập - Yêu cầu HS đọc tâp - GV phát phiếu tập cho bạn - Hướng dẫn yêu cầu HS làm - GV hỏi: Khi thường xun làm việc thích, em cảm thấy nào? Em thực việc sao? Vận dụng: - Từ bảng hoạt động hoạt động em khoanh tròn: + Một việc em ghét phải thường xuyên làm; + Một việc em thích chưa làm; + Một việc em thích thường xuyên làm - Gọi đến HS trả lời - GV nhận xét Củng cố - Dặn dò: - Hỏi lại tên học - GV nhận xét tiết học - Về nhà thực hành tốt điều học chuẩn bị - HS đọc - HS quan sát thảo luận - HS theo dõi, lắng nghe - HS đọc - HS lắng nghe làm - HS trả lời - HS làm việc - HS trả lời - HS lắng nghe - HS nhắc lại tên - HS lắng nghe nhà thực
- Xem thêm -

Xem thêm: TNST BAI 1 , TNST BAI 1

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay