BNT Luận văn thạc sỹ cao học Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước của tỉnh Hà Nam

120 14 0
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 21:06

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI - BÙI THỊ NGỌC PHÂN CẤP QUẢN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Nội, năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI - BÙI THỊ NGỌC PHÂN CẤP QUẢN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH NAM Chuyên ngành : Quản kinh tế Mã số : 60340410 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Bích Loan Nội, năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi, thực hướng dẫn khoa học”của PGS.TS Nguyễn Thị Bích Loan Các kết nêu Luận văn chưa cơng bố cơng trình khác Các số liệu, ví dụ trích dẫn Luận văn đảm bảo tính xác, tin cậy trung thực ” NGƯỜI CAM ĐOAN Bùi Thị Ngọc LỜI CẢM ƠN Để hồn thành chương trình đào tạo thạc sĩ kinh tế trường Đại học Thương mại, bên cạnh cố gắng thân nhận động viên, hướng dẫn, giảng dạy nhiều ý kiến đóng góp q báu thầy giáo, giáo, gia đình, bạn bè đồng nghiệp suốt q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Nhân tiện đây, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban lãnh đạo trường Đại học Thương mại thầy giáo, cô giáo Khoa Sau đại học Tôi vô biết ơn quan tâm giúp đỡ mặt Ban lãnh đạo Sở Tài Nam, gia đình, bạn bè đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành khóa học Đặc biệt tơi vơ trân trọng biết ơn PGS.TS Nguyễn Thị Bích Loan, giáo viên hướng dẫn tận tình giúp đỡ tơi để hồn thành luận văn Song song với cố gắng thân việc đầu tư thời gian cơng sức nghiên cứu hồn thành luận văn, chắn tránh khỏi khiếm khuyết, kính mong thầy giáo, giáo bạn đọc thông cảm Xin trân trọng cám ơn! Nội, ngày 10 tháng năm 2018 Tác giả luận văn Bùi Thị Ngọc MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 2.1.Thu từ thuế, phí tỉnh Nam giai đoạn 2011-2016 Hình 2.2 Thu tiền sử dụng đất giai đoạn 2011-2016 tỉnh Nam Hình 2.3 Trình độ lực đội ngũ cán quản ngân sách nhà nước tỉnh Nam năm 2016 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa GTGT Giá trị gia tăng HĐND Hội đồng nhân dân KBNN Kho bạc nhà nước NSNN Ngân sách nhà nước NSTW Ngân sách trung ương NSĐP Ngân sách địa phương TNDN Thu nhập doanh nghiệp UBND Ủy ban nhân dân XDCB Xây dựng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngân sách nhà nước phận bản, khâu chủ đạo, có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng hệ thống tài quốc gia, đồng thời cơng cụ tài để Nhà nước thực chức quản vĩ mô hoạt động kinh tế, xã hội đất nước giai đoạn phát triên Cùng với phân cấp quản kinh tế hành NSNN phân cấp quản Phân cấp quản ngân sách cách tốt để gắn hoạt động ngân sách nhà nước với hoạt động kinh tế, xã hội cách cụ thể thực nhằm tập trung đầy đủ kịp thời, sách, chế độ nguồn tài quốc gia phân phối sử dụng chúng công bằng, hợp lý, tiết kiệm có hiệu cao, phục vụ mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội đất nước Phân cấp quản ngân sách đắn hợp khơng đảm bảo phương tiện tài cho việc trì phát triển hoạt động cấp quyền từ trung ương đến địa phương mà tạo điều kiện phát huy lợi nhiều mặt vùng, địa phương nước Nó cho phép quản kế hoạch hố ngân sách nhà nước tốt hơn, điều chỉnh mối quan hệ cấp quyền quan hệ cấp ngân sách tốt để phát huy vai trò cơng cụ điều chỉnh vĩ mô ngân sách nhà nước Đồng thời, phân cấp quản ngân sách nhà nước có tác động thúc đẩy phân cấp quản kinh tế, xã hội ngày hoàn thiện Đối với địa phương, việc phân cấp quản ngân sách nhà nước theo cấp tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương), cấp huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (gọi cấp huyện), cấp xã có vai trò quan trọng việc thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương phát huy lợi so sánh huyện địa bàn tỉnh Nam tỉnh nông, nguồn thu ngân sách nhà nước hàng năm thấp, chi ngân sách chủ yếu dựa vào bổ sung cân đối hỗ trợ từ ngân sách trung ương, trình phát triển kinh tế, xã hội tỉnh gặp không khó khăn Cùng với tiến trình cơng nghiệp hóa, đại hóa, năm gần Nam 10 đẩy mạnh công tác phát triển khu công nghiệp, cụm tiểu thủ công nghiệp, thu hút doanh nghiệp nước đầu tư tỉnh để tạo nguồn thu cho ngân sách tỉnh, giúp cho tỉnh chủ động việc điều hành nhiệm vụ kinh tế, trị xã hội Việc phân cấp quản ngân sách nhà nước việc cần thiết lẽ việc phân cấp giúp cho cấp quyền tỉnh tăng tính chủ động, tích cực trước: chế phân cấp khuyến khích địa phương phấn đấu tăng thu ngân sách để có nguồn chi; phân cấp ngân sách góp phần tăng cường trách nhiệm nâng cao vai trò quyền địa phương Phân cấp ngân sách trình khó khăn, phức tạp, chịu tác động nhiều yếu tố Phân cấp quản ngân sách giai đoạn 2011-2016 tỉnh Nam đảm bảo ban hành văn quản ngân sách thẩm quyền giao, đồng thời đảm bảo vai trò chủ đạo ngân sách tỉnh phân cấp nguồn lực Tuy nhiên, việc phân cấp quản ngân sách nhà nước nhiều bất cập như: đồng phân cấp quản kinh tế với phân cấp quản ngân sách; tính chủ động, độc lập cho cấp việc quản nguồn thu, chi cấp huyện, xã; quy trình phê duyệt việc kiểm tra, giám sát… Điều cho thấy cần phải có đánh giá cách khách quan tồn diện thực trạng phân cấp quản ngân sách nhà nước tỉnh Nam thời gian vừa qua, hạn chế tồn để có giải pháp đắn nhằm hoàn thiện phân cấp quản ngân sách tỉnh Nam thời gian tới Do đó, em chọn đề tài “Phân cấp quản ngân sách nhà nước tỉnh Nam" làm luận văn tốt nghiệp Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan tới đề tài Hiện có số đề tài nghiên cứu phân cấp quản NSNN nhiều góc độ khác như: Tơ Thiện Hiền (2012), “Nâng cao hiệu quản ngân sách nhà nước tỉnh An Giang giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn đến năm 2020”, Luận án tiến sĩ, Trường Đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh Tác giả nghiên cứu phân cấp quản NSNN tỉnh An Giang, kết luận thực trạng phân cấp quản ngân sách nhà nước tỉnh, huyện, xã tỉnh An Giang giống luật định Tuy 106 phát sinh từ lĩnh vực huyện Thanh Liêm, Kim Bảng, Duy Tiên, Nhân Các huyện có tài nguyên khoáng sản khai thác phải chịu ảnh hưởng lớn từ ô nhiễm môi trường, huyện Kim Bảng Thanh Liêm có tài ngun khống sản đá Đối với khoản thu đề nghị HĐND định lại tỷ lệ điều tiết sau: Tiền cấp quyền khai thác khống sản, phí bảo vệ mơi trường khai thác khống sản điều tiết 70% ngân sách cấp tỉnh, 30% ngân sách cấp huyện - Đối với khoản thu thuế tài nguyên điều tiết 100% cho ngân sách cấp huyện quyền cấp xã đề cập nhiều vấn đề ô nhiễm môi trường địa bàn xã có tài ngun khống sản khai thác Để tạo điều kiện cho cấp xã có kinh phí để xử mơi trường đồng thời để gắn trách nhiệm quyền cấp xã việc quản trực tiếp tài nguyên khoáng sản địa bàn xã, đề nghị HĐND định lại tỷ lệ điều tiết sau: Thuế tài nguyên ngân sách huyện hưởng 80%, ngân sách xã hưởng 20% - Đối với khoản thu lệ phí trước bạ (trừ lệ phí trước bạ nhà đất) điều tiết ngân sách cấp tỉnh 100% Để đảm bảo phân cấp theo qui định luật NSNN (Hà Nam có thành phố Phủ trực thuộc tỉnh) đề nghị HĐND định lại tỷ lệ điều tiết sau: địa bàn thành phố Phủ điều tiết ngân sách thành phố 50%, ngân sách cấp tỉnh 50% Đối với lệ phí trước bạ nhà đất, tỉnh Nam quy định cấp xã hưởng 100%, thuế chuyển quyền sử dụng đất (thuế thu nhập) địa bàn xã, thị trấn ngân sách cấp xã hưởng 100% Để điều hoà nguồn thu xã có khác biệt tài nguyên đất đai, đề nghị điều tiết phần số thu từ lĩnh vực xã có số phát sinh lớn cho ngân sách cấp huyện để huyện có nguồn hỗ trợ cho xã khó khăn Cụ thể lệ phí trước bạ nhà đất thuế thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản phát sinh địa bàn phường, thị trấn, xã lân cận khu công nghiệp điều tiết 30% ngân sách huyện, 70% cho ngân sách cấp xã; phát sinh địa bàn xã lại điều tiết ngân sách xã 100% - Về thu tiền sử dụng đất: 107 Tỷ lệ điều tiết ngân sách cấp ngân sách khoản thu tiền sử dụng đất ngân sách huyện (20%) thấp, ngân sách xã (60%) cao; để tạo điều kiện để ngân sách cấp huyện có nguồn ngân sách hỗ trợ đầu tư cho xã khó khăn bước nâng đồng sở vật chất xã, thị trấn địa bàn, đề nghị HĐND tỉnh điều chỉnh tỷ lệ điều tiết sau: Thu tiền sử dụng đất thuộc quỹ đất UBND huyện định giao đất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng làm nhà địa bàn huyện điều tiết ngân sách cấp tỉnh 20%; ngân sách cấp huyện 30%; ngân sách xã, thị trấn 50%; - Một số doanh nghiệp quốc doanh địa bàn huyện thành phố Cục thuế tỉnh trực tiếp thu đề nghị phân cấp hết cho Chi Cục thuế huyện thu để gắn trách nhiệm cấp uỷ, quyền địa phương cấp huyện việc tăng cường đạo đôn đốc thu nộp kịp thời khoản thu địa bàn * Đẩy mạnh thực phân cấp quản nhiệm vụ chi ngân sách: - Phân cấp cho cấp huyện, cấp xã kinh phí mua sắm tài sản, trang thiết bị, đồ dùng đồ cho xây dựng trường chuẩn trạm y tế chuẩn quốc gia quốc gia Hàng năm, phân cấp chi hoạt động thường xuyên theo định mức, tỉnh nên phân cấp riêng kinh phí chi hoạt động đặc thù để huyện xã có nguồn kinh phí chi chủ động trách nợ chi lạm chi nguồn khác không quy định, như: Chi đại hội đồn thể trị, hội đặc thù hội khác, chi diễn tập, - Một số nguồn vốn nghiệp phân cấp cho huyện, cấp xã đề nghị tỉnh phân bổ từ đầu năm ngân sách cho huyện xã, thị trấn địa bàn tăng cường sở vật chất trường học, phát triển nguồn thu ngân sách xã, nguồn sở hạ tầng, đề án dự án nơng nghiệp, hỗ trợ lúa nước, sách an sinh xã hội đảm bảo xã hội, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em, hỗ trợ hộ nghèo, hộ sách tiền điện tạo điều kiện cho huyện có nguồn chi trả kịp thời cho đối tượng (Trung ương quy định giao dự toán đầu năm cho đơn vị) tránh dồn việc phân bổ hỗ trợ cuối năm ngân sách - Đề nghị phân cấp chi nghiệp môi trường cho ngân sách cấp huyện, cấp xã để gắn trách nhiệm cấp huyện, cấp xã công tác quản chủ 108 động việc xử vấn đề ô nhiễm môi trường Vấn đề môi trường địa bàn huyện vấn đề nóng hậu việc phát triển mạnh ngành công nghiệp vật liệu xây dựng, khu công nghiệp, cụm cơng nghiệp với q trình thị hố, xây dựng nơng thơn mới, tình trạng nhiễm môi trường làng nghề, ô nhiễm nguồn nước nhiều nơi tỉnh đáng báo động Để giải vấn đề này, quyền cấp huyện cấp xã giữ vai trò định - Phân cấp chi nghiệp y tế nghiệp giáo dục mầm non cho cấp xã để thuận tiện việc triển khai đạo hoạt động y tế trường mầm non địa bàn xã, phường, thị trấn - Trong phân cấp nhiệm vụ chi phải gắn liền với nhiệm vụ, quyền hạn cấp quyền, phụ thuộc vào phát triển kinh tế, xã hội địa phương Mục tiêu phân cấp nhiệm vụ chi phải nhằm tạo dịch vụ công cộng thuận tiện cho người dân với chi phí thấp Để đạt mục tiêu quyền cấp huyện, cấp xã phải phân cấp nhiệm vụ chi cung cấp dịch vụ cơng cộng mang tính chất địa phương giao thông, điện, nước, môi trường, y tế, giáo dục, văn hóa xã hội nhằm tăng cường chất lượng hiệu dịch vụ công đồng thời mang lại lợi ích tối đa cho người dân 3.2.3 Hoàn thiện phân cấp quản thực chu trình ngân sách Thứ nhất, hồn thiện quy trình ngân sách địa phương theo hướng phân định rõ thẩm quyền HĐND cấp việc định dự toán, phân bổ dự toán phê chuẩn dự tốn Luật NSNN 2015 có hiệu lực từ năm NS 2017 có quy định cụ thể hơn, rõ ràng nhằm giải bất cập tồn theo luật cũ như: phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi NS Trung ương với NS địa phương theo hướng tăng nguồn thu cho NS địa phương thúc đẩy địa phương phấn đấu để chủ động cân đối ngân sách…Để đạt mục tiêu yêu cầu phân cấp NSNN theo luật cần vào cuộc, triển khai quan chức năng: Hội đồng nhân dân cấp tỉnh cần phân cấp mạnh cho quyền cấp huyện, cấp xã 109 định ngân sách để khắc phục chồng chéo quyền định dự toán ngân sách Hội đồng nhân dân cấp với cấp Thứ hai, cần có phối hợp chặt chẽ ba quan quan tài chính, quan chủ quản Kho bạc Nhà nước để đảm bảo chấp hành ngân sách tiết kiệm, minh bạch Các hoạt động liên quan đến NSNN cần có thận trọng giám sát chặt chẽ bội chi ngân sách cấp tỉnh tổng địa phương, tránh tình trạng dồn gánh nặng cho kinh tế Sự phân cấp lĩnh vực chấp hành ngân sách cần thực thông qua phối hợp ba quan quan tài chính, quan chủ quản Kho bạc Nhà nước để đảm bảo quyền chủ động thực đơn vị sử dụng ngân sách Theo đó, đơn vị cần tn thủ quy trình chi để dự tốn ngân sách Nhà nước giao khuôn khổ pháp cao nhất, Kho bạc Nhà nước trung tâm xử thơng tin tổ chức hạch tốn NSNN Việc phân cấp quản NSNN thực cần phải quán triệt quan điểm quyền lực Nhà nước thống nhất, quan đơn vị thực thi cần thực tốt, mạnh mẽ, liệt để có tài vững mạnh Thứ ba, cần tiến tới xố bỏ tính lồng ghép hệ thống NSNN, đảm bảo tính chủ động, tăng cường quyền hạn trách nhiệm quyền địa phương việc lập, định, giao dự toán ngân sách, sử dụng ngân sách tốn ngân sách, tăng tính công khai, minh bạch ngân sách nhà nước 3.2.4 Hoàn thiện phân cấp giám sát, tra, kiểm toán ngân sách nhà nước Thứ nhất, cần nâng cao lực thẩm tra, định giám sát ngân sách nhà nước HĐND cấp cập nhật cung cấp kiến thức nâng cao quản tài chính, kế tốn cho đại biểu HĐND cấp cụ thể : Các vấn đề luật ngân sách nhà nước, nhiệm vụ quyền hạn HĐND cấp công tác ngân sách ; Nguồn thu, nhiệm vụ chi cấp ngân sách định mức phân bổ cấp ngân sách; Kỹ đọc phân tích báo cáo tài chính, kỹ thẩm tra báo cáo dự toán toán ngân sách cấp; Nội dung nghị 110 HĐND cấp lĩnh vực ngân sách, quy trình, nội dung giám sát lĩnh vực kinh tế ngân sách Thứ hai, tăng khả tiếp cận cộng đồng người dân việc giám sát trình phân bổ sử dụng NSNN cách tạo thêm nhiều hội cho cộng đồng tiếp cận rộng rãi nhanh với tài liệu NSNN , đồng thời cần quy định rõ công khai ngân sách nhà nước giám sát ngân sách nhà nước cộng đồng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp chủ trì tổ chức việc giám sát NSNN cộng đồng Bởi tăng cường quy định cơng khai, minh bạch NSNN góp phần nâng cao hiệu NSNN tăng cường khả giám sát cộng đồng; đồng thời, giảm lãng phí, hiệu tuỳ tiện, thiếu trách nhiệm đơn vị sử dụng ngân sách gây Thứ ba, tiếp tục tăng cường công tác thanh, kiểm tra quản sử dụng ngân sách, phát chấn chỉnh vi phạm chế độ sách Nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền qui định chế tài cụ thể trường hợp vi phạm quản sử dụng ngân sách, nghĩa vụ nộp thuế Tăng cường kỷ luật, đề cao trách nhiệm đơn vị trước pháp luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng phân cấp NSĐP Thứ tư, cần xây dựng chế phối hợp công tác quan tra, kiểm tra Thanh tra tỉnh, Thanh tra huyện, Thanh tra tài chính, Thanh tra thuế quan có chức kiểm tra khác, đảm bảo tránh chồng chéo, trùng lắp Đối với đơn vị nội dung năm nên tiến hành thanh, kiểm tra lần, trừ trường hợp đặc biệt, có dấu hiệu vi phạm pháp luật 3.2.5 Một số giải pháp khác Một là, nâng cao chất lượng đội ngũ cán công chức quản NSĐP : Nhân tố người nhân tốt quan trọng điều hành ngân sách địa phương pháp luật hiệu Tài ngân sách vấn đề phức tạp, quy định quản điều hành ngân sách ln phải thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tiễn yêu cầu đổi mới, cần trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng 111 đội ngũ cán công chức để họ nắm vững chun mơn, nghiệp vụ, có khả ứng phó nhanh, tham mưu cho lãnh đạo điều hành cấp ngân sách địa phương xử công việc kịp thời, hướng Hai là, tăng cường lãnh đạo cấp uỷ Đảng, quyền cơng tác phân cấp quản ngân sách Nhà nước, đảm bảo thực quy định nhà nước phù hợp với thực tế địa phương nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo cấp quyền quản điều hành ngân sách, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng địa tỉnh Ba là, nghiên cứu bỏ quy định xét duyệt, thẩm định toán quan tài đơn vị dự tốn cấp ngân sách, thực tế Kho bạc Nhà nước quan kiểm soát chứng từ thu, chi đơn vị trước chi; đồng thời quan tài chủ quản khơng thể có thời gian, lực lượng để xét duyệt, thẩm định toán tất đơn vị dự toán cấp ngân sách Mặt khác thời gian quy định việc xét duyệt, thẩm định tổng hợp toán ngắn hầu hết quan đơn vị thực tổng hợp toán xong tiến hành xét duyệt, kiểm tra Do đó, đề nghị sửa đổi theo hướng đơn vị sử dụng ngân sách có trách nhiệm tính xác báo cáo toán; thay việc xét duyệt, thẩm định toán việc kiểm tra việc chấp hành chế độ sách tài kế tốn quan chủ quản quan tài cấp Việc kiểm tra năm sau kết thúc năm tuỳ thuộc thời gian, lực lượng tính cần thiết đơn vị sử dụng ngân sách; kiểm tra đơn vị có biểu khơng chấp hành quy định Bốn là, nâng cao tính xác công tác nghiên cứu dự báo nguồn thu Thực tế tỉnh Nam năm qua việc xây dựng kế hoạch thu ngân sách số nội dung thu chưa sát với thực tế dẫn đến công tác thu ngân sách không đảm bảo theo kế hoạch giao ảnh hưởng đến cáo nhiệm vụ chi bố trí theo kế hoạch có vùng miền có khoản thu phát sinh lớn đột biến làm cho địa phương dư nguồn chi lại khơng thể điều hòa cho địa phương khác Để cho cơng tác nghiên cứu, dự báo nguồn thu xác cụ thể quan 112 tham mưu phân cấp nguồn thu (cơ quan tài chính) phải xem xét đến yếu tố ảnh hưởng chẳng hạn chế sách trung ương, chế sách tỉnh, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh năm từ định hướng nội dung khoản thu vùng miền phát sinh thu ngân sách thời gian tới từ có để phân cấp nguồn thu đảm bảo hài hòa không ảnh hưởng đến cân đối cho nhiệm vụ chi 113 KẾT LUẬN Phân cấp quản ngân sách việc phân định phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền cấp quyền nhà nước từ trung ương tới địa phương trình tổ chức tạo lập sử dụng NSNN phục vụ cho việc thực thi chức nhiệm vụ nhà nước Về chất, phân cấp quản NSNN việc giải mối quan hệ cấp quyền từ trung ương đến địa phương hoạt động quản NSNN Mục tiêu phân cấp quản ngân sách làm rõ quyền trách nhiệm, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo cấp quyền nhà nước, góp phần cải cách hành chính, nâng cao hiệu quản điều hành ngân sách Phân cấp quản ngân sách q trình khó khăn, phức tạp, chịu tác động nhiều yếu tố Phân cấp quản ngân sách giai đoạn 2011-2016của tỉnh Nam góp phần tạo tính chủ động bố trí kế hoạch hoạt động điều hành cấp quyền, khuyến khích địa phương tăng thu, hạn chế tư tưởng trơng chờ, ỷ lại vào nguồn thu ngân sách cấp Tuy nhiên bên cạnh kết đạt được, phân cấp quản ngân sách Tỉnh có điểm chưa phù hợp, chưa đủ mạnh mẽ, triệt để cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoàn thiện nhằm phát triển kinh tế xã hội Tỉnh Để khắc phục hạn chế, tồn phân cấp quản ngân sách, vận dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu, luận văn đạt kết sau: Một là, hệ thống hóa số vấn đề luận phân cấp quản ngân sách nhà nước: khái niệm, nguyên tắc nội dung phân cấp quản ngân sách nhà nước Đồng thời, nhận diện yếu tố ảnh hưởng đến phân cấp quản ngân sách nhà nước Hai là, phân tích thực trạng phân cấp quản ngân sách nhà nước tỉnh Nam giai đoạn 2011-2016từ đánh giá thành cơng, tồn hạn chế nguyên nhận tồn hạn chế làm sở để đề xuất giải pháp hoàn thiện phân cấp quản ngân sách nhà nước tỉnh Nam 114 Ba là, sở mục tiêu, chiến lược phát triển tỉnh Nam đến năm 2020, luận văn đề xuất số giải phảp hoàn thiện phân cấp quản ngân sách nhà nước Tỉnh, hoàn thiện phân cấp thẩm quyền ban hành chế độ quản ngân sách nhà nước; hoàn thiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cân đối NSNN; hoàn thiện phân cấp quản thực chu trình ngân sách; hồn thiện phân cấp giám sát, tra, kiểm toán ngân sách nhà nước; nâng cao chất lượng đỗi ngũ cán công chức quản ngân sách Tóm lại, phân cấp quản NSNN vấn đề rộng phức tạp Trong khuôn khổ luận văn thạc sỹ, với giới hạn dung lượng, thời gian khả nghiên cứu tác giả,bản luận văn chắn khó tránh khỏi sai sót số khía cạnh yếu tố có liên quan cần tiếp tục nghiên cứu sâu cơng trình sau.Do đó, với mong muốn đóng góp vào việc hồn thiện phân cấp quản ngân sách nhà nước tỉnh Nam, tác giả mong nhận giúp đỡ, đóng góp ý kiến Nhà khoa học đề vấn đề nghiên cứu hoàn thiện TÀI LIỆU THAM KHẢO Dương Ngọc Anh (2001),Hồn thiện quy trình phân cấp quản ngân sách nhà nước địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Luận văn Thạc sỹ kinh tế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Bộ Tài (2003), Luật Ngân sách nhà nước văn hướng dẫn thực hiện,Nhà xuất Tài Bộ Tài (2004),Báo cáo đẩy mạnh phân cấp quản nhà nước tài chính, Nội Bộ Tài (2007),Báo cáo năm thực Luật Ngân sách, Nội Nguyễn Việt Cường (2001),Đổi chế phân cấp quản NSNN, Luận án Tiến sỹ kinh tế, Trường Đại học Tài Kế toán Nội Vũ Sỹ Cường (2013),Thực trạng số gợi ý sách phân cấp ngân sách Việt Nam, Tạp chí Tài chính, Số năm 2013 Hoàng Lê Dung (2014), “Hoàn thiện phân cấp quản ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình”, Luận văn thạc sĩ, Đại học Kinh tế - Đại học quốc gia Nội Vũ Thị Thu Giang (2016), “Quản chi ngân sách nhà nước huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương”, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại học Thương mại PGS.TS Phạm Ngọc Dũng PGS.TS Đinh Xuân Hạng, “Giáo trình Tài tiền tệ”, Học viện Tài 10 Nguyễn Thị Hải (2013),Nhận diện số bất cập phân cấp quản Ngân sách nhà nước, Tạp chí Tài chính, tháng 5/2013, Tr.14-15 11 Hội đồng nhân dân tỉnh Nam (2010), Nghị quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi tỉnh Nam, Nam, tháng 12 năm 2010 12 Nguyễn Sinh Hùng (2005), Quản sử dụng ngân sách tiến trình cải cách tài cơng, Tạp chí Cộng sản, số 23, trang 30-32 13 Hồ Xuân Phương Lê Văn Ái (2000),Quản Tài nhà nước, Nội: Nhà xuất Tài 14 Sở Tài tỉnh Nam (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017),Báo cáo toán thu, chi NSNN tỉnh Nam năm 2011,2012, 2013, 2014, 2015, 2016 Nam 15 Vũ Như Thăng Lê Thị Mai Liên (2013),Bàn phân cấp ngân sách Việt Nam, Tạp chí Tài chính, số năm 2013 16 Trần Mạnh Quân (2012), "Quản nhà nước hoạt động đầu tư xây dựng từ vốn ngân sách nhà nước tỉnh Nam", Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Thương mại 17 Lê Toàn Thắng (2013),Phân cấp quản ngân sách nhà nước Việt Nam nay, Luận án Tiến sỹ kinh tế, Học Viện hành Nội 18 Phạm Thị Giang Thu (2011),Nghiên cứu pháp luật tài cơng Việt Nam, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, Đại học Luật Nội 19 Lê Thị Thu Thuỷ (2010),Một số vấn đề phân cấp quản ngân sách nhà nước, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN 20 Philip E.Taylor (1963), Tài cơng, Trung tâm nghiên cứu Việt Nam phiên dịch xuất 21 UBND tỉnh Nam (2010), Quyết định 39/2010/QĐ-UBND ngày 21/12/2010 việc quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011, Nam 22 UBND tỉnh Nam (2011), Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Nam đến năm 2020, Nam 23 UBND tỉnh Nam (2014-2016), Báo cáo tình hình kinh tế, xã hội tỉnh Nam hàng năm, Nam 24 Phạm Thị Thanh Vân (2008), Một số giải pháp hoàn thiện chế phân cấp quản ngân sách Việt Nam, Thị trường tài tiền tệ, Số 8/2008 25 Hoàng Tiểu Vân (2014), Phân cấp quản ngân sách nhà nước địa bàn tỉnh Nam Định, Luận văn thạc sỹ luật học, Đại học Quốc gia Nội 26 Nguyễn Thị Hồng Yến (2013), Đổi sách pháp luật phân cấp quản ngân sách Nhà nước, Tạp chí Tài chính, số năm 2013 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT (Dành cho cán quản ngân sách Sở Tài chính, phòng tài huyện, thành phố; cục thuế tỉnh, chi cục thuế huyện, thành phố; cán quản UBND tỉnh, Ban Kinh tế ngân sách, Ban Thường vụ HĐND) Để phục vụ đề tài luận văn “Phân cấp quản ngân sách nhà nước tỉnh Nam” đề nghị ông/bà trả lời câu hỏi sau cách đánh dấu vào ô trống tương ứng Mỗi ý kiến ơng/bà đóng góp quan trọng cho thành công nghiên cứu Phiếu khảo sát sử dụng cho mục đích hoàn thiện luận văn tốt nghiệp thạc sỹ với đề tài “Phân cấp quản ngân sách nhà nước tỉnh Nam” Phần 1: Thông tin người trả lời: Họ tên người trả lời: Đơn vị công tác: Chức vụ Phần 2: Ý kiến cá nhân tình hình phân cấp quản ngân sách nhà nước tỉnh Nam Để trả lời câu hỏi, xin ông (bà) đánh dấu (X) vào một/một số lựa chọn thích hợp điền thông tin vào chỗ trống Câu 1: Xin Ông (Bà) đánh giá công tác công tác phân cấp thẩm quyền ban hành chế độ quản ngân sách nhà nước Trả lời (%) Nội dung Mức độ ban hành thẩm quyền sách Mức độ tuân thủ hướng dẫn cấp phù hợp theo khung nhà nước quy định sách Mức độ ban hành đầy đủ, kịp thời hệ thống sách Rất tốt Tốt Khá Trung bình Yếu Câu 2: Xin Ơng/Bà đánh giá mức độ thực công tác phân cấp nguồn lực trình phân giao nguồn thu, nhiệm vụ chi cân đối NSNNqua tiêu chí cụ thể sau: Nội dung Rất tốt Trả lời (%) Trung Tốt Khá bình Yếu Mức độ ban hành thẩm quyền sách Mức độ tuân thủ hướng dẫn cấp phù hợp theo khung nhà nước quy định sách Mức độ ban hành đầy đủ, kịp thời hệ thống sách Câu 3: Mức độ đánh giá ông (bà) việc giao dự tốn thu, bố trí kinh phí thực nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước cho huyện, thành phố đơn vị địa bàn Nam Trả lời Nội dung Dự toán thu ngân sách giao cho huyện, thành phố đơn vị nghiệp có thu đảm bảo tính phù hợp với thực tế tình hình địa phương Việc bố trí kinh phí thực nhiệm vụ chi đáp ứng yêu cầu mà nội dung chế nhiệm vụ quy định Rất tốt Tốt Khá Trung bình Yếu Câu 4: Xin Ơng/Bà đánh giá nội dung phân cấp quản thực chu trình ngân sách Mức độ đánh giá Nội dung Rất tốt Tốt Khá Trung bình Yếu Đảm bảo quy trình theo quy định Luật NSNN văn liên quan Đảm bảo khơng có chồng chéo hay lạm quyền cấp, ngành Tăng cường tính minh bạch trách nhiệm giải trình thực NS Góp phần cải cách hành chính, nâng cao hiệu quản điều hành ngân sách Câu 5: Xin Ông/Bà đánh giá nội dung phân cấp giám sát, tra, kiểm toán ngân sách nhà nước Mức độ đánh giá Nọi dung Công tác giám sát, tra, kiểm toánđảm bảo nguyên tắc quy định Luật NSNN Công tác giám sát, tra, kiểm toán thực thường xuyên đầy đủ Cơng tác giám sát, tra, kiểm tốn đáp ứng kịp theo yêu cầu công tác quản Công tác giám sát, tra, kiểm toán, xử vi phạm thực nghiêm minh Việc thực kết luận, kiến nghị xử sau tra, kiểm toán thực nghiêm túc triệt để Rất tốt Tốt Khá Trung bình Yếu Câu 6: Xin Ơng/Bà đánh giá thứ tự ảnh hưởng yếu tố ảnh hưởng tới phân cấp quản ngân sách nhà nước nào?(sử dụng mức điểm từ đến 5, thấp cao nhất) Nội dung đánh giá Mức độ đánh giá Chính sách, pháp luật Tình hình phát triển kinh tế, xã hội Tỉnh Tính đặc thù cung cấp hàng hố cơng địa phương Điều kiện tự nhiên Tỉnh Yếu tố khác Câu 7: Theo Ơng (Bà) có thuận lợi khó khăn phân cấp quản ngân sách nhà nước tỉnh Nam Câu 8: Ơng (Bà) có đề xuất để hoàn thiện phân cấp quản ngân sách nhà nước tỉnh Nam Xin chân thành cảm ơn! ... thực tế phân cấp quản lý ngân sách nhà nước Chương 2: Thực trạng phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước tỉnh Hà Nam Chương 3: Giải pháp hoàn thiện phân cấp quản lý ngân sách nhà nước tỉnh Hà Nam 18... lý ngân sách nhà nước tỉnh Hà Nam, luận văn đề xuất giải pháp hoàn thiện phân cấp quản lý ngân sách nhà nước Tỉnh Thực trạng hệ thống ngân sách nhà nước Việt Nam gồm cấp: ngân sách trung ương ngân. .. sở lý luận ngân sách nhà nước, quản lý thu ngân sách nhà nước, làm rõ khái niệm, đặc điểm, vai trò ngân sách nhà nước thu ngân sách nhà nước Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý thu ngân sách
- Xem thêm -

Xem thêm: BNT Luận văn thạc sỹ cao học Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước của tỉnh Hà Nam, BNT Luận văn thạc sỹ cao học Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước của tỉnh Hà Nam, Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan tới đề tài, CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TẾ VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, Để đảm bảo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước ở địa phương đem lại kết quả tốt cần phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây:, 2 Nội dung phân cấp quản lý ngân sách nhà nước, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH HÀ NAM, Bảng 2.2: Số thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải tỉnh Hà Nam, Bảng 2.5: Tổng hợp thu, chi NS của khối huyện, thành phố thuộc Tỉnh, Bảng 2.8: Tỷ trọng chi thường xuyên giữa các cấp ngân sách của Tỉnh, Bảng 2.11: Thu chi NSNN của các huyện, TP của tỉnh Hà Nam năm 2016, Bảng 2.13: Số lượng các cuộc thanh, kiểm tra tài chính ngân sách của Tỉnh, tỉnh Hà Nam năm 2016, Bảng 2.17: Tổng hợp ý kiến đánh giá về mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến phân cấp quản lý ngân sách nhà nước của tỉnh Hà Nam, CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH HÀ NAM, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay