KINH TẾ QUỐC TẾ 1

3 15 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 20:39

LỊCH TRÌNH HỌC PHẦN KẾ TỐN QUẢN TRỊ Lớp Kế toán K53 Giảng viên: TS Phạm Thị Thủy Điện thoại: 0904443010 Email: thuypt@neu.edu.vn phamthithuy3010@gmail.com Website khóa học: http://www.ketoanquantri1.wordpress.com Mục tiêu khóa học Khóa học nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức Kế toán quản trị au hồn thành khố học sinh viên có khả n ng  Phân biệt kế tốn quản trị kế tốn tài  Hiểu tầm quan trọng kế toán quản trị việc giải vấn đề kinh doanh  Áp dụng kiến thức kế toán quản trị vào tình thực tế Đối tượng tham gia khóa học Khóa học dành cho sinh viên chuyên ngành kế tốn hệ qui Tài liệu khóa học  PG T Nguyễn Ngọc Quang cộng ự (2011) Giáo trình Kế tốn quản trị NXB Đại học Kinh tế quốc dân  PG T Nguyễn Minh Phương cộng ự (2008) Hệ thống Câu hỏi Bài tập Kế toán quản trị Lưu hành nội Đánh giá Tham gia lớp Bài kiểm tra kỳ Bài tập thảo luận nhóm Bài kiểm tra cuối kỳ 10 10 10 70 100 Tham gia lớp Sinh viên cần tham gia đủ tích cực buổi học lớp chuẩn bị tập tình huóng tham gia thảo luân thóm inh viên học đủ buổi đạt điểm Mỗi thành tích học tập lớp ( phát biểu ý kiến chữa tập) cộng thêm điểm Mỗi khuyết điểm lớp (khơng làm tập nhà nói chuyện điện thoại di động kêu nghe điện thoại di động nghỉ học) bị trừ điểm Bài kiểm tra kỳ Bài kiểm tra thường kỳ tiến hành vào buổi 10 hình thức câu hỏi lựa chọn thời gian khoảng 60 phút Bài tập tình Lớp chia thành nhóm giải tập tình Mỗi tập tình thảo luận 45 phút Mỗi nhóm chịu trách nhiệm giải tình (70%) phản biện phần thuyết trình nhóm khác (30%) Bài kiểm tra cuối kỳ Bài kiểm tra cuối kỳ thi phép dụng tài liệu Bài thi mang tính chất phân tích tình (kết hợp tính tốn nhận xét) Nội dung Khoá học thực 60 tiết (15 buổi) với nội dung phân bổ au Thời gian Tuần Phần Nội dung Giới thiệu tổng  Bản chất kế toán quản trị quan Kế  Phân biệt KTQT&KTTC toán quản trị  Vai trò KTQT quản lý  Phương pháp KTQT  Quá trình phát triển KTQT  Phân loại chi  Phân loại CP để đánh giá hàng phí tồn kho đo lường lợi nhuận Tài liệu đọc tập  Chương  Chương Tuần Phân loại chi phí (tiếp)  Phân loại chi phí theo mối quan hệ với mức độ hoạt động  Phân loại chi phí theo mối quan hệ với việc lựa chọn phương án  Phân loại chi phí theo thẩm quyền định  Quiz  Quiz 02  Chữa tập  Chương  Bài tập 01 – 05  Bài tập phát thêm 01 Tuần Bài tập  Chữa tập phân loại chi phí  Bài tập 06 – 16 Tuần Thảo luận & Các phương pháp xác định chi phí  Thảo luận  Phương pháp xác định chi phí theo cơng việc  Phương pháp xác định chi phí theo q trình sản xuất   Bài tập tình 01  Chương  Tuần Thảo luận Bài tập tình 02, 03, 04 Tuần Bài tập  Quiz 03  Chữa tập phương pháp xác định chi phí  Bài tập 17 –20  BT phát thêm 02 Tuần Phân tích Chi phí – Khối lượng – Lợi nhuận (CVP)      Chương Tuần Bài tập Lợi nhuận góp Tỷ lệ lợi nhuận góp Điểm hồ vốn Cơ cấu chi phí & đòn bẩy kinh doanh  Quiz 04  Chữa tập phân tích CVP Tuần Bài tập & thảo luận  Thảo luận  Chữa tập phân tích CVP  Bài tập 32-46  Bài tập tình 05 Tuần 10 Bài tập (tiếp)  Chữa tập phân tích CVP  Bài tập 32-46 Kiểm tra kỳ  Kiểm tra Tuần 11 Dự toán SXKD Trả kiểm tra  Vai trò dự tốn SXKD  Hệ thống dự toán SXKD  Chữa kiểm tra Tuần 12 Baì tập  Quiz 05  Chữa tập  Tuần 13 Thảo luận & Bài tập  Chữa tập  Thảo luận Tuần 14 Dự toán linh hoạt  Phân tích biến động phí  Phân tích biến động tiêu thụ Chương B tập, Thảo  Chữa tập  Thảo luận   Bài tập tình 08 o BT 64 o BT phát thêm 04-10 Tuần 15 luận & tổng kết  Bài tập 21-31 Chương  Bài tập 58-63  BT phát thêm 03 Bài tập tình 06-07 ... Tuần 11 Dự tốn SXKD Trả kiểm tra  Vai trò dự toán SXKD  Hệ thống dự toán SXKD  Chữa kiểm tra Tuần 12 Baì tập  Quiz 05  Chữa tập  Tuần 13 Thảo luận & Bài tập  Chữa tập  Thảo luận Tuần 14 ... tập, Thảo  Chữa tập  Thảo luận   Bài tập tình 08 o BT 64 o BT phát thêm 04 -10 Tuần 15 luận & tổng kết  Bài tập 21- 31 Chương  Bài tập 58-63  BT phát thêm 03 Bài tập tình 06-07 ... định  Quiz  Quiz 02  Chữa tập  Chương  Bài tập 01 – 05  Bài tập phát thêm 01 Tuần Bài tập  Chữa tập phân loại chi phí  Bài tập 06 – 16 Tuần Thảo luận & Các phương pháp xác định chi phí
- Xem thêm -

Xem thêm: KINH TẾ QUỐC TẾ 1, KINH TẾ QUỐC TẾ 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay