Research methodology chapter 5

46 7 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 20:39

CHƯƠNG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU Giảng viên: Đàm Sơn Toại Email: toaids@neu.edu.vn Bài giảng soạn PGS.TS Lê Quang Cảnh – Viện quản lý châu Á – Thái Bình Dương Nội dung:  Giới thiệu phân tích liệu  Các dạng phân tích liệu  Phân tích liệu định tính  Phân tích liệu định lượng Năm Dân số (triệu người) Năm Dân số (triệu người) 1960 34,7 1987 61,8 1961 35,4 1988 63,3 1962 36,1 1989 64,8 1963 36,8 1990 66,0 1964 37,6 1991 67,2 1965 38,3 1992 68,5 1966 39,1 1993 69,6 1967 40,0 1994 70,8 1968 40,9 1995 72,0 1969 41,8 1996 73,2 1970 42,7 1997 74,3 1971 43,7 1998 75,5 1972 44,8 1999 76,6 1973 45,8 2000 77,6 1974 46,9 2001 78,6 1975 48,0 2002 79,5 1976 49,2 2003 80,5 1977 50,3 2004 81,4 1978 51,4 2005 82,4 1979 52,6 2006 83,3 1980 53,7 2007 84,2 1981 54,7 2008 85,1 1982 55,7 2009 86,0 1983 56,7 2010 86,9 1984 57,7 2011 87,8 1985 58,9 2012 88,8 1986 60,2 2013 89,7 Dân số (triệu người) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Tính tốc độ tăng trưởng dân số Việt Nam theo thời kỳ Hoặc thay đổi dân số theo thời gian Thơng tin từ liệu này? Thơng tin từ liệu này? Nghiên cứu ví dụ:  Khi muốn đánh giá tình hình thực kế hoạch huyện Tông NN CN DV Kế hoạch Thực Kế hoạch Thực QI-2014 Q1-2015 Q1-2015 (%) 504171 534573 5.8 65537 66940 170414 184644 8.5 204691 216604 5.5 Giới thiệu phân tích liệu Giới thiệu phân tích liệu: khái niệm   Khái niệm: sử dụng công cụ để diễn giải ý nghĩa liệu hay thơng tin chứa đựng sau liệu  Cần có công cụ/kỹ thuật/phương pháp  Phát thông tin/ý nghĩa đằng sau liệu Kỹ thuật phương pháp phân tích liệu phụ thuộc vào dạng liệu  Dữ liệu định tính  Dữ liệu định lượng Giới thiệu phân tích liệu: Nội dung quy trình   Nội dung phân tích liệu bao gồm:  Xác định phương pháp thủ tục phân tích liệu,  Luận giải kết phát từ liệu,  Phác thảo kết phân tích Quy trình phân tích  Nhập liệu: (mã hóa, nhập làm liệu)  Xử lý làm bật thông tin liệu chứa đựng  Luận giải kết phân tích  Viết báo cáo phân tích liệu Giới thiệu phân tích liệu: Yêu cầu  Phân tích liệu phải đáp ứng mục tiêu:  Giúp xác định nội dung hay chủ đề  Mô tả lại đối tượng nghiên cứu yếu tố liên quan  Có phân tích so sánh theo thời gian không gian  Phục vụ cho việc phát ý nghĩa liệu  Cung cấp dẫn chứng kiểm định giả thuyết 4.1 Phân tích liệu định lượng: Quy trình 32  Chuẩn bị kiểm tra liệu  Khám phá phân tích liệu  Trình bày kết phân tích 4.2 Chuẩn bị kiểm tra liệu   Các loại liệu sử dụng cho phân tích định lượng  Số liệu  Các liệu mã hóa theo thang đo định lượng Dữ liệu định lượng cần thu thập đảm bảo yêu cầu chương 4:   33 Dữ liệu cần xác tin cậy (đầy đủ, thích hợp, thống nhất, cập nhật) Mã hóa liệu  Với liệu khơng phải dạng số, cần mã hóa  Chuẩn bị mã (ví dụ: giới tính nam =1 , nữ =2,….)  Lưu lại mã để sử dụng sau 4.2 Chuẩn bị kiểm tra liệu   34 Nhập liệu  Cần thống cách hiểu chung nhập liệu  Nhập liệu theo mã quy định Kiểm tra liệu nhập  Mục tiêu để tăng độ xác trung thực nhập liệu  Tiến hành: kiểm tra độc lập  Yêu cầu nhập hai người độc lập bước  Khẳng định file số liệu sử dụng cho phân tích 4.3 Phân tích số liệu  Phân tích thống kê mơ tả  Cung cấp dẫn chứng trả lời câu hỏi nghiên cứu  Mô 35 tả số liệu cần  Dễ hiểu/theo tiêu chuẩn chung  Có thể sử dụng lại để phân tích  Chính xác, đầy đủ  Mô tả theo khung nghiên cứu lý thuyết 4.3 Phân tích số liệu  36 Phân tích thống kê mô tả  Mô tả tiêu biến số hay tiêu thống kê  Cung cấp hiểu biết biến hay tiêu thống kê  Các số thống kê mơ tả  Số quan sát có liệu  Giá trị đại diện biến: Trung bình, trung vị, min, max, tần số, tần suất,  Độ biến thiên quan sát: độ lệch chuẩn, phương sai, khoảng biến thiên 4.3 Phân tích số liệu Variable Obs Mean Std Dev Min Max Doanh thu 155 3935478 6753884 76500 50900000 Lợi nhuận sau thuế 155 186882 530052.9 -262575 5785868 Nộp NSNN 155 127854 291073 2962215 ROA 155 0.065 0.094488 ROR 155 0.064 0.089586 37 4.3 Phân tích số liệu  38 Phân tích khác biệt tương quan  So sánh nhóm: tương đồng khác biệt  Cung cấp thêm thông tin cho nhận định nghiên cứu  Các cách  So sánh biến nhóm (so sánh giá trị cụ thể, so sánh tỷ lệ, so sánh xu thế, so sánh tổng số, so sánh phân bố, thể quan hệ biến,…)  Hệ số tương quan biến  Đo tác động (hồi quy), độ xác định  Kiểm định khác biệt nhóm (t-test ANOVA) 4.3 Phân tích số liệu  39 Phân tích xu (theo thời gian)  Cho biết vận động đối tượng/biến theo thời gian  Có thể tính tốc độ tăng trưởng nhanh hay chậm, xu vận động  Để phục vụ cho  Tính tốn thay đổi tốc độ thay đổi theo thời gian  Cho phép so sánh tốc độ/sự thay đổi theo thời gian  So sánh thực kế hoạch  Phát xu vận động dự báo 4.3 Phân tích số liệu  40 Trình bày kết phân tích liệu định lượng  Thể kết dạng truyền tải thông tin từ liệu  Thân thiện với người đọc  Các cách trình bày kết  Dưới dạng bảng: bảng chiều bảng chiều  Dưới dạng hình  Cơng thức 4.3 Phân tích số liệu  Trình bày kết phân tích liệu định lượng  Dưới dạng bảng chiều (tại thời điểm theo đối tượng khác nhau) Thành thị GDP bình quân đầu người Tỷ lệ hộ nghèo Tốc độ tăng trưởng 41 Nông thôn Chung 4.3 Phân tích số liệu  Trình bày kết phân tích liệu định tính  Dưới dạng bảng chiều (tại thời điểm) Nông thôn Nam Số năm học trung bình Tỷ nhập học Số làm việc/ngày 42 Nữ Thành thị Nam Nữ 4.3 Phân tích số liệu  Trình bày kết phân tích liệu định lượng  Dưới dạng hình  Biến động theo thời gian (line) 10 2005 2006 2007 2008 GDP 43 2009 2010 NN 2011 CN 2012 2013 DV 4.3 Phân tích số liệu  Trình bày kết phân tích liệu định tính  Dưới dạng hình  Thể cấu (pie) 17.6 43.9 38.6 Nông nghiệp 44 Công nghiệp Dịch vụ 4.4 Một số phần mềm sử dụng 45  SPSS  EVIEWS  STATA  SAS  GAUSS Thank you! 46 ... 78,6 19 75 48,0 2002 79 ,5 1976 49,2 2003 80 ,5 1977 50 ,3 2004 81,4 1978 51 ,4 20 05 82,4 1979 52 ,6 2006 83,3 1980 53 ,7 2007 84,2 1981 54 ,7 2008 85, 1 1982 55 ,7 2009 86,0 1983 56 ,7 2010 86,9 1984 57 ,7... tích  Nhập liệu: (mã hóa, nhập l m liệu)  Xử l l m bật thông tin liệu chứa đựng  Luận giải kết phân tích  Viết báo cáo phân tích liệu Giới thiệu phân tích liệu: Yêu cầu  Phân tích liệu phải... liệu này? Thơng tin từ liệu này? Nghiên cứu ví dụ:  Khi muốn đánh giá tình hình thực kế hoạch huyện Tông NN CN DV Kế hoạch Thực Kế hoạch Thực QI-2014 Q1-20 15 Q1-20 15 (%) 50 4171 53 457 3 5. 8 655 37
- Xem thêm -

Xem thêm: Research methodology chapter 5, Research methodology chapter 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay