Áp dụng quy trình kỹ thuật tổng hợp trong chăn nuôi lợn nái và lợn con theo mẹ nuôi tại trại chăn nuôi lợn nái phạm đức hùng phú thọ thuộc công ty cổ phần chăn nuôi c p việt nam

60 13 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 20:18

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM PHẠM THỊ PHƯƠNG LIÊN Tên chuyên đề ÁP DỤNG QUY TRÌNH KỸ THUẬT TỔNG HỢP TRONG CHĂM SÓC ĐÀN LỢN NÁI VÀ LỢN CON THEO MẸ TẠI TRẠI CHĂN NUÔI LỢN NÁI PHẠM ĐỨC HÙNG PHÚ THỌ, THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NI C.P VIỆT NAM KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Liên thơng quy Chun ngành: Thu y Khoa: Chăn ni Thu y Khóa học: 2015 – 2017 Thái Nguyên, 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM PHẠM THỊ PHƯƠNG LIÊN Tên chuyên đề ÁP DỤNG QUY TRÌNH KỸ THUẬT TỔNG HỢP TRONG CHĂM SÓC ĐÀN LỢN NÁI VÀ LỢN CON THEO MẸ TẠI TRẠI CHĂN NUÔI LỢN NÁI PHẠM ĐỨC HÙNG PHÚ THỌ, THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Liên thơng quy Chun ngành : Thu y Lớp : K47 LTTY Khoa : Chăn nuôi Thu y Khóa học : 2015 - 2017 Giảng viên hướng dẫn: TS Lê Minh Châu Thái Nguyên, 2017 i LỜI CẢM ƠN Qua thơi gian hoc tâp nha trương va sau tháng thực tập tại sở em đươc sư giup va ch ỉ bảo tận tình cua cac thây giao , trại chăn nuôi nái nơi em thực tập va ban be Nay em hoan khoa luân Thành công này không sư nô lực ca nhân ma còn co sư giúp rất nhiều người Đê co kêt qua hôm em xin bay to long biêt ơn sâu săc tơi th ầy giao T.S Lê Minh Châu, đa tân tinh hương dân em hoan khoa luân tôt nghiêp Qua em cung gưi lơi cam ơn chân tơi ban lãnh đ ạo Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P toàn thể, can công nhân tại công ty đa tân tinh giúp đỡ, tạo điều kiện th uân lơi cho em suôt qua trinh thưc tâm xin chân cam ơn ban chu nhiêm khoa Chăn nuôi Thu y va cac thây cô khoa đa truyên thu cho em kiên thưc chuyên nganh Nhân dip em xin kinh chuc cac thây cô cung n hư toan thê gia đinh sưc khoe hanh phuc va công Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày… tháng… năm 2017 Sinh viên Phạm Thị Phương Liên ii ii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 4.1: Lịch sat trùng ap dụng tại trại nai 34 Bảng 4.2: Lịch phòng bênh ap dụng tại trại nai 35 Bảng 4.3: Kết số công tac phục vụ sản xuất 40 Bảng 4.4: Phòng bênh phương phap vê sinh, sat trùng tại trại 40 Bảng 4.5 Kết phòng bênh cho đàn lợn 42 Bảng 4.6 Kết điều trị bênh đàn lợn nai 43 Bảng 4.7: Kết điều trị bênh đàn lợn 45 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii MỤC LỤC iii Phần 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đê 1.2 Mục tiêu va yêu cầu đê tai 1.2.1 Mục tiêu 1.2.2 Yêu cầu Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện sở nơi thực tập 2.1.1 Điều kiên tư nhiên,cơ sở vật chất sở thực tập 2.1.2 Đối tượng va cac kết sản xuất sở (trong năm) 2.2 Tổng quan tai liệu va kết nghiên cứu ngoài nước co liên quan đến nội dung chuyên đê 11 2.2.1 Đối với lợn nai 11 2.2.2 Đối với đàn lợn từ sơ sinh đến 21 tuổi 23 Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 3.1 Đối tượng va phạm vi nghiên cứu 28 3.2 Địa điểm va thời gian tiến hanh 28 3.3 Nội dung tiến hanh 28 3.4 Cac tiêu va phương pháp theo dõi 28 3.4.1 Cac tiêu theo dõi 28 3.4.2 Phương pháp theo dõi (thu thập thông tin) 29 3.4.3 Phương pháp xử lý số liệu 30 Phần 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 31 4.1 Kết thực hiện công tác chăm sóc nuôi dưỡng va công tac thú y tại sở thực tập 31 4.1.1 Công tac chăn nuôi 31 4.1.2 Công tac thú y 31 4.1.3 Biện phap thực hiện 31 4.1.4 Kết công tac phục vụ sản xuất 32 4.2 Kết thực hiện chuyên đê 41 4.2.1 Phòng bênh phương pháp vê sinh, sat trùng tại trại 41 4.2.2 Kết phòng, trị bệnh cho đan lợn tại trại thuốc va vắc xin 42 Phần 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 46 5.1 Kết luận 46 5.2 Kiến nghị 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO .46 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Chăn nuôi la nghê truyên thống, thịt lợn chiếm 70% tổng cac loại thịt Do nhu cầu tiêu thụ thịt nước tăng cao nhất la thịt lợn nhiều nạc, dịch bệnh diễn biến cang phức tạp va việc điều trị kho khăn đo co bệnh viêm tử cung ở lợn nai sinh sản sau sinh Hiên nay, với sư hội nhập va phat triển kinh tế Việt Nam với cac nước giới, ngành chăn ni nước ta càng đóng vai trò quan trọng đặc biêt la nganh chăn nuôi lợn Sản phẩm nganh chăn nuôi lợn mang lại gia trị lớn cho người đo la nguồn cung cấp thực phẩm với số lượng lớn, chất lượng tốt cho Bên cạnh đó, nghê chăn nuôi lợn cung cấp lượng không nhỏ phân bon cho nganh trồng trọt va số sản phẩm phụ như: da, lông, mơ… cho ngành công nghiêp chế biến Chăn nuôi lợn không đáp ứng yêu cầu cung cấp thịt nước ma xuất giới mang lại nhiêu lợi ích kinh tế cho người chăn nuôi, ngoai nghê chăn ni lợn tận dụng sức lao động nhan rỡi, tận dụng phế phẩm cho nơng nghiêp… vậy lợn ni nhiều ở hầu hết cac tỉnh toan quốc Trong năm gần nhờ ap dụng cac tựu khoa học vao sản xuất, ngành chăn nuôi lợn nước ta co bước phat triển như: tổng đàn tăng, cấu đan lợn đa dạng, suất, chất lượng cao… Chăn nuôi theo kiểu hộ gia đình cang giảm thay vào đo la cac trang trại với quy mô nhỏ va vừa cang tăng… Tuy nhiên, dù chăn nuôi nhỏ lẻ hay chăn ni cơng nghiệp với quy mơ lớn, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp co thể gây nên thiệt hại đáng kể Trong số đó, các bệnh ở lợn nai va lợn thường xuyên xảy ở cac quy môn chăn nuôi va ảnh hưởng rất lớn đến suất va chất lượng đàn lợn Đặc biệt, hiện dịch bệnh PED ở lợn xảy ở rất nhiều trang trại với khả lây lan nhanh va tỷ lê chết cao chưa co biện phap phòng chống chủ động, hiệu Chính vậy, u cầu cấp thiết đặt la phải co nghiên cứu ap dụng cac quy trình chăm sóc, ni dưỡng va phòng, trị bệnh hiêu cho đan lợn nai, lợn ở cac trang trại để giảm thiệt hại dịch bênh gây ra, nâng cao đàn lợn vê lượng va chất Xuất phat từ đòi hỏi trên, sư đồng ý khoa Chăn nuôi Thú y, sư phân công thầy, cô giáo hướng dẫn va sư tiếp nhận trại lợn nai Phạm Đức Hùng khu xã Hương Lung huyên Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ thuộc công ty C.P Việt Nam, em tiến hành đê tai: “Áp dụng quy trình kỹ thuật tổng hợp chăn ni lợn nái lợn theo mẹ nuôi trại chăn nuôi lợn nái Phạm Đức Hùng Phú Thọ thuộc công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam” 1.2 Mục tiêu yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục tiêu - Đanh gia tình hình chăn ni tại trại Trại chăn nuôi Phạm Đức Hùng Phú Thọ thuộc công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam - Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn nai va lợn nuôi tại trại - Xac định tình hình nhiễm bênh, ap dụng va đanh gia hiêu quy trình phòng, trị bệnh sinh sản cho đan lợn nai, số bệnh đàn lợn nuôi tại trại 1.2.2 Yêu cầu - Đanh gia tình hình chăn ni tại trại chăn ni Phạm Đức Hùng Phú Thọ thuộc công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam - Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng cho đàn lợn nai va lợn nuôi tại trại đạt hiêu cao - Xac định tình hình nhiễm, ap dụng va đánh gia hiệu quy trình phòng, trị bệnh cho đàn lợn nuôi tại trại 39 Trong trường hợp nai co thắt va rặn đẻ yếu nguyên nhân nguyên phat va bao thai nhô khe âm môn, cần dùng tay nhẹ nhang kéo bao thai Bệnh viêm tử cung Triêu chứng: Lợn đẻ - ngay, sốt nhẹ, giảm ăn hay bỏ ăn, co dịch nhầy chảy từ âm hộ, mau trắng đục mau phớt vang Chẩn đoán: Bênh viêm tử cung ở nai Điêu trị: dùng cac thuốc sau để điều trị: Thuốc tím 1/1000 pha lỗng với nước + Penicillin thụt rửa 2lần/ngay, liên tục Penicillin: triệu UI/30 kgTT Oxytocine: ml/con Anagin: ml/10 kgTT Vitamin B1: ml/30 kgTT Tiêm bắp, lần/ngay, điều trị Bệnh viêm vú Triêu chứng: Bệnh xảy sau đẻ - giờ - 10 ngay, co đến tháng Viêm vú thường xuất hiện ở vai vú lan toàn cac vú, vú co mau hồng, sưng đỏ, sờ vao thấy nóng, cứng, ấn vao lợn nai co phản ứng đau Lợn nai giảm ăn, bị nặng bỏ ăn, nằm chỗ, sốt cao 40,5 C 42 C kéo dai suốt thời gian viêm Sản lượng sữa giảm, lợn nái thường nằm úp đầu vú xuống san, cho bú Vắt sữa ở vú bị viêm thấy sữa loãng, sữa co cặn cục sữa von lại, xuất hiện cac cục casein mau vang, xanh theo cợn co mủ co máu Lợn thiếu sữa kêu la, chạy vòng quanh mẹ đòi bú, lợn ỉa chảy, xù lông, gầy nhanh, tỷ lê chết cao từ 30 đến 100% 40 - Điêu trị: Cục bộ: phong bế giảm đau bầu vú cach chườm nước đa lạnh để giảm sưng, giảm đau, phong bế đầu vú novocain 0,25 - 0,5 %, mỗi vắt cạn vú viêm - lần tranh lây lan sang vú khac Tiêm quanh vùng bầu vú bị viêm Nor 100 ml/10kgTT Toan thân: Tiêm Analgin: ml/10kgTT/1lần/ngay Tiêm Vetrimoxin LA: ml/10kgTT/1lần/2ngay Điêu trị liên tục - Hội chứng tiêu chảy lợn Triêu chứng: Bệnh thường gặp ở lợn từ - 21 tuổi Lợn tiêu chảy phân mau vang trắng, trắng xam, sau đo la vàng xanh, mùi phân hôi Lợn mất nước va mất chất điên giải gầy sút nhanh, bú kém, lại khơng vững Bênh kéo dai bụng top lại, lơng xù, hậu mơn va dính phân bê bết Nếu khơng điều trị kịp thời lợn chết rất nhanh Điêu trị: Tiêu chảy lợn co nhiều loại thuốc điều trị tại trang trại co điêu trị thuốc sau: Phac đồ 1: Tiêm Nova - Amcoli: ml/10kg TT Tiêm bắp ngay/lần Phac đồ 2: Tiêm Nor 100: ml/10kg TT Tiêm bắp ngay/lần Bệnh viêm phổi Triêu chứng: lợn còi cọc chậm lớn, lông xù, thở hop bụng lại Bình thường nghỉ ngơi lợn khơng ho, xua quấy rầy lợn ho (ho vao lúc sang sớm hay chiêu tối), nhiệt độ thể bình thường hay tăng nhẹ Điêu trị: Tylogenta : 1,5ml/con Tiêm bắp ngay/lần Vetrimoxin : 1,5ml/con Tiêm bắp ngay/lần 41 Điêu trị - Bệnh viêm khớp Triêu chứng: lợn khập khiễng từ - tuổi, khớp chân sưng lên vao - 15 sau sinh tử vong thường xảy lúc - tuần tuổi Thường thấy viêm khớp cổ chân, khớp hang va khớp ban chân Lợn ăn ít, sốt, chân lợn co hiên tượng què, đứng kho khăn, chô khớp viêm tấy đỏ, sưng, sờ nắn vao co phản xạ đau Điêu trị: Phac đồ: Tiêm vetrimoxin ml/10kgTT/1lần/2ngay Hoặc tiêm pendistrep L.A ml/10kg TT/1 ngay/1lần Điêu trị liên tục - 4.1.4.3 Công tác khác Ngoài việc chăm sóc , nuôi dương , phòng trị bệnh cho lợn va tiến hành thực hiện đê tai tốt nghiệp, chúng em tham gia môt sô công viêc : đẻ cho lợn nai, thiến lợn đực, mai nanh, bấm tai lợn con, truyên dịch lợn nai, vắt sữa đầu lợn nai đẻ va đẻ cho lợn còi uống Kết thực hiện số công tac phục vụ sản xuất khác trình bay ở bảng 4.3 Bảng 4.3: Kết số công tác phục vụ sản xuất TT Nội dung Số lượng (con) Kết (con) Tỷ lệ (%) Đơ đẻ cho lọn 253 253 100 Xuất lợn 550 550 100 Thiến lợn 56 56 100 Mai nanh, bấm số tai, cắt đuôi cho lợn 102 102 100 42 4.2 Kết thực chuyên đề 4.2.1 Phòng bệnh phương pháp vệ sinh, sát trùng trại Trong các biện pháp phòng chống dịch bệnh, việc sát trùng nhằm đảm bảo vê sinh chuồng trại va tiêu diệt mầm bệnh la biện pháp hữu hiệu va thực hiện ở tất các trang trại chăn ni cơng ty CP Vì vậy, để góp phần bảo vê đàn lợn nuôi tại trại chăn nuôi Công ty C.P huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ, tháng thực tập tốt nghiệp, chúng em thường xuyên tiến hành vê sinh, sát trùng chuồng trại, khử trùng dụng cụ chăn nuôi va tắm sát trùng trước va sau vào chăn nuôi Kết trình bày cụ thể ở bảng 4.4 Bảng 4.4: Phòng bệnh phương pháp vệ sinh, sát trùng trại Stt Công việc Vê sinh chuồng trại hang Đơn vị tính Số lượng Kết so với nhiệm vụ giao (%) Lượt/ngay 100 Sat trùng định kỳ xung quanh chuồng trại m 120 100 Phun thuốc sat trùng chuồng m 260 100 Quét va rắc vôi đường Lượt/ngay 100 Tắm sat trùng Lượt/ngay 100 Kết bảng 4.4 cho thấy, suốt qua trình thực tập, chúng em nô lực hoan tốt tất cac công viêc chủ trại, kỹ sư va cac can kỹ thuật trang trại giao cho Ngoai ra, vê sinh sat trùng xem la 43 khâu quan trọng, nhận thức điêu nay, chúng em cố gắng thực hiện la công viêc vất vả ma trước vao trang trại, chúng em chưa phải thực hiện với khối lượng công viêc lớn vậy Qua đây, chúng em học tập va rèn luyên thân vững vang, chín chắn hơn, vượt lên va tư tin trước trường 4.2.2 Kết phòng, trị bệnh cho đàn lợn trại thuốc vắc xin Quy trình tiêm phòng, phòng bệnh cho đan lợn trang trại thực hiện tích cực, thường xuyên va bắt buộc Tiêm phòng cho đàn lợn nhằm tạo thể chúng sức miễn dịch chủ động, chống lại sư xâm nhập vi khuẩn, tăng sức đê kháng cho thể Trong thang thực tập tại trại, em tham gia vao quy trình phòng bệnh cho đàn lợn tại trại Kết viêc ap dụng quy trình phòng bệnh thuốc va vắc xin cho đàn lợn tại trại trình bay qua bảng 4.5, bảng 4.6, bảng 4.7 Bảng 4.5 Kết phòng bệnh cho đàn lợn Stt Phòng bệnh Tiêm Fe + B12 phòng bệnh thiếu sắt Cầu trùng ( uống) Loại Số Kết (an toàn) lượng Số Tỷ lệ (con) lượng(con) (%) Lợn 81 81 100 Lợn 115 115 100 lợn Qua kết bảng 4.5, ta co thể thấy kết tổng quát vê việc phòng va trị bệnh cho đàn lợn va lợn nái tại trại thuốc va vắc xin Lợn sau - ngày tuổi tiêm Fe + B12 để phòng thiếu sắt, thuốc phòng trị cầu trùng va nâng cao sức đê kháng cho lợn con, 100% lợn sau sinh tiêm Trong tháng thực tập, em tiêm Fe + B12 cho 81 lợn ngày tuổi va đạt an toàn 100 %, nhỏ thuốc phòng trị bệnh cầu trùng cho 115 lợn va an toan 100 % 44 Bảng 4.6 Kết điều trị bệnh đàn lợn nái Chỉ tiêu Tên bệnh Đẻ kho Thuốc điều trị Tiêm Oxytocin + Can thiệp +Pendistrep: ml/10kg TT/ ngay/1lần tiêm Viêm tử vetrimoxinLA: cung ml/10kgTT/1 ngay/1 lần + Oxytocine: ml/con Kết Số nái Tỷ lệ Liệu trình Số nái khỏi điều trị (%) (con) Tiêm khang sinh – 21 20 95,23 sau can thiệp Tiêm bắp, lần/ngày, điều trị 11 10 90,1 85.71 + Vitamin B1: ml/30kgTT + Cục bộ: phong bế giảm đau bầu vú cách chườm nước đa lạnh Viêm vú + Toan thân: Tiêm analgin: (1 ml/10kgTT/1lần/ngay) Tiêm vetrimoxin LA: (1 Điều trị liên tục - ml/10kgTT/1lần/2ngay) Chúng em theo dõi, phân tích nguyên nhân gây bênh va với can công ty thực hanh điêu trị số bệnh sau: Hiện tượng khó đẻ: Qua bảng 4.6 cho thấy, tổng số 21 nai xảy hiên tượng đẻ khó, chúng em can thiệp thành công 20 ca đẻ khó, đạt 95,23% Một lợn nai không khỏi qua gia, sức rặn yếu, cổ tử cung hẹp nên lợn chết ngạt bụng mẹ rất nhiêu 45 Biện phap can thiêp áp dụng: phat hiện co biểu hiên chuẩn bị cho viêc sinh sản, thường dùng thuốc Lutalyse 2ml/con va theo dõi khoảng - giờ ma không thấy lợn ra, lúc đo chúng em tiến hanh phương pháp ngoại khoa la dùng tay moc thao Sau moc thai ngoai hết, tiêm oxytocin - vetrimoxin LA 20% co phần oxytetracylin co tac dụng chống viêm nhiễm sau đẻ Kết điêu trị xử lý đạt 95,23% Do thời gian đầu em chưa thành thạo công viêc, kỹ thuật can thiêp chưa tốt, số trường hợp thai chết ngạt từ trước lợn mẹ co biểu hiên đẻ nên không can thiêp được, thai qua to va không lấy khỏi tử cung mẹ (đặc biêt la lợn nai hậu bị) Viêm tử cung: Qua kết ở bảng cho thấy, tổng số 11 nai điều trị điều trị khỏi 10 nai, đạt 90,1% Còn trường hợp nai lại qua gia (nai lứa thứ 12) va bị viêm nhiêu lần nên không chữa khỏi nai bị viêm lại sau qua trình chăm sóc Biện pháp điều trị: điêu trị cach đẩy hết dịch mủ ngoai va sat trùng quan sinh dục tiến hành điêu trị khang sinh Thuốc dùng để đẩy mủ va cac chất khac tử cung la lutalyse co phần la Dinoprost tromethamin sử dụng oxytocin Thuốc lam tử cung co bóp đẩy cac chất tử cung ngoài, sau đo tiến hanh thụt rửa nhiều lần cồn iod 10% để lam sạch tử cung đồng thời tiêm 10 ml pendistrep /con thuốc co tac dụng chống viêm Kết điều trị khỏi 90,1% Tuy nhiên, qua trình theo dõi, chúng em thấy co bị bệnh điều trị khỏi thường không động dục trở lại co chửa trở lại rất hay đẻ non va sảy thai, lợn thường bị loại thải Viêm vú: Theo kết bảng trên, số nai bị viêm vú, em tham gia điều trị khỏi lợn nái, đạt 85,71% Biện pháp điều trị ap dụng: phong bế giảm đau bầu vú cách chườm nước đa lạnh (cục bộ), tiêm analgin kết hợp với tiêm vetrimoxin LA (toan thân) Kết điêu trị la co trường hợp lợn nai bị viêm vú qua lâu nái đẻ nhiều lứa nên điều trị không khỏi 46 Song song với việc phòng trị bệnh cho lợn nai, trại thường xuyên phải quan tâm đến phòng trị bênh cho lợn chất lượng đàn định lợi nhuận va hiệu kinh doanh công ty Kết điêu trị bênh ở lợn cụ thể trình bay ở bảng 4.7 Bảng 4.7: Kết điều trị bệnh đàn lợn Chỉ tiêu Kết Thuốc điều trị Liệu trình Tên bệnh Tiêu chảy Tiêm Nor 100: 1ml/10kg TT Tylogenta : 1,5ml/con Hoặc Viêm phổi Vetrimoxin : 1,5 ml/con/2 ngay/lần Tiêm bắp, Tiêm lần Số điều trị Số khỏi (con) Tỷ lệ (%) 118 107 90,06 21 18 85,71 Tiêm bắp, ngay/lần Điều trị từ – Qua bảng 4.7 cho thấy: Hội chứng tiêu chảy: Em tham gia điều trị 118 lợn bị tiêu chảy qua trình thực tập Tuy nhiên, thực hiện điều trị khỏi 107 lợn con, đạt 90,06% Kết đạt vậy la thời gian thang 12, thang thời tiết lạnh lam giảm sức đê khang, gây tổn thất nghiêm trọng cho đàn lợn tại trại Bệnh viêm phổi: Trong thời gian thực tập, em tham gia điều trị cho 21 lợn con, điêu trị khỏi 18 con, hiệu điều trị đạt 85,71% Thuốc điều trị viêm phổi dùng nhiều tại trại la tylogenta, hiêu điều trị kha cao Do thời gian thưc tập, thời tiết nồm, nhiệt độ thấp, độ ẩm cao nên lợn hay bị viêm phổi, lau (rửa) ô chuồng không nhốt lợn riêng, khiến lợn bị lạnh dẫn tới bị viêm phổi 47 Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Sau thang thực tập tại trại chăn nuôi Phạm Đức Hùng thuộc công ty cổ phần chăn nuôi CP tại xã Hương Lung, huyên Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ sau: 5.1.1 Hiệu chăn nuôi trại: Hiệu chăn nuôi trại tốt Lợn xuất bán thường xuyên hang tuần Tỷ lê sơ sinh đạt trung bình la 11,8 con/nai, tỷ lê cai sữa xuất bán đạt 20,62 cai sữa/nái/năm 5.1.2 Kết áp dụng công tác chăm sóc, ni dưỡng, phòng trị bệnh Quy trình phòng va trị bênh ap dụng cho 100% đàn lợn nuôi tại trang trại va đảm bảo thực hiện nghiêm ngặt, với sư giam sat chặt chẽ kỹ thuật viên công ty chăn nuôi CP Viêt Nam - Tỷ lê điều trị khỏi viêm vú đan lợn nai la: 85,71% - Tỷ lê điều trị khỏi bệnh viêm tử cung đàn lợn nai la: 90,1% - Tỷ lê điều trị khỏi bệnh đẻ kho đàn lợn nai la: 95,23% - Tỷ lê điều trị khỏi hội chứng tiêu chảy đan lợn la: 90,06% - Tỷ lê điều trị khỏi bệnh viêm phổi đàn lợn la: 85,71% 5.2 Kiến nghị - Trại lợn cần thực hiên tốt quy trình vê sinh phòng bênh va quy trình ni dưỡng, chăm sóc đàn lợn nai va lợn để giảm tỷ lê lợn nai mắc cac bênh viêm tử cung, viêm vú, đẻ kho va lợn mắc hội chứng tiêu chảy, viêm vú - Thực hiện tốt công tac vê sinh trước, va sau đẻ, co thao tac đẻ khoa học để giảm bớt tỷ lê mắc cac bệnh sinh sản ở lợn - Điều chỉnh quạt, dan mat phù hợp theo mùa để điều chỉnh nhiêt độ chuồng thích hợp, tranh để lợn bị qua lạnh qua nong - Nha trường va Ban chủ nhiệm khoa tiếp tục cho cac sinh viên khoa sau vê cac trại thực tập để co nhiều kiến thức thực tế va nâng cao tay nghề 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng việt Archie Hunter (2000), Sổ tay dịch bệnh động vật, Phạm Gia Ninh, Nguyễn Đức Tâm dịch, Nxb Bản đồ, Ha Nội, tr 53, 204 - 207 Nguyên Xuân Binh (2000), Phòng trị bệnh lợn nai - lợn - lợn thit, Nxb Nông nghiêp - Ha Nội, tr 29 - 35 Trần Ngọc Bích, Nguyễn Thị Cẩm Loan, Nguyễn Phúc Khanh (2016), “Khảo sat tình hình viêm nhiễm đường sinh dục lợn nai sau sinh va hiệu điều trị số loại kháng sinh”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, tập XXIII (số 5), tr 51 - 56 Trần Thị Dân (2004), Sinh sản lợn nái sinh lý lợn con, Nxb Nơng nghiêp, TP Hồ Chí Minh Đoan Thị Kim Dung (2004), Sự biến động số vi khuẩn hiếu khí đường ruột, vai trò E.coli hội chứng têu chảy lợn , phác đồ điều trị, Luận an tiến sỹ Nông Nghiệp, Ha Nội Trân Tiên Dung, Dương Đinh Long, Nguyên Văn Thanh (2002), Giáo trình sinh sản gia súc, Nxb Nơng nghiêp, Ha Nội Nguyễn Văn Điền (2015), Kinh nghiệm xử lý bệnh viêm tử cung lợn nái sinh sản, Trung tâm giống vật nuôi Phú Thọ Trần Đức Hạnh (2013), Nghiên cứu vai trò gây bệnh Escherichia coli, Salmonella Clostridium perfringens gây tiêu chảy lợn nái tình phía Bắc biện pháp phòng trị, Ḷn an tiến sỹ Nơng nghiêp Duy Hùng (2011), “Bênh viêm vú ở lợn nai”, Báo nông nghiệp Việt Nam 10 Hội chăn nuôi Viêt Nam (2002), Cẩm nang chăn nuôi gia súc, gia cầm, Nxb Nông nghiệp Ha Nội 11 Phạm Sỹ Lăng, Phan Đình Lân, Trương Văn Dung (2003), Bệnh phổ biến lợn biện pháp phòng trị, Nxb Nơng nghiệp, Ha Nội 49 12 Phạm Sỹ Lăng (2009), “Bênh tiêu chảy vi khuẩn ở lợn va biện phap phòng trị”, Tạp chí khoa học thú y, tập XVI (số 5), tr 80 - 85 13 Nguyễn Quang Linh (2005), Giáo trình kỹ thuật chăn nuôi lợn, Nxb Nông nghiêp, Ha Nội 14 Lê Văn Năm (1999), Phòng trị bệnh lợn, Nxb Nông nghiệp, Ha Nội 15 Nguyễn Hữu Ninh, Bạch Đăng Phong (2002), Bệnh sản khoa gia súc, Nxb Nông nghiệp, Ha Nội 16 Trần Văn Phùng, Từ Quang Hiển, Trần Thanh Vân, Ha Thị Hảo (2004), Giáo trình Chăn nuôi lợn, Nxb Nông nghiệp, Ha Nội 17 Nguyễn Hữu Phước (1982), Một số bệnh lợn nái, Nxb KHKT Nông nghiêp, Ha Nội 18 Lê Thị Tai, Đoàn Thị Kim Dung, Phương Song Liên (2002), Phòng trị số bệnh thường gặp thú y thuốc nam, Nxb Nông nghiêp, Ha Nội 19 Nguyễn Văn Thanh (2007), “Kết khảo sat tình hình mắc bệnh viêm tử cung lợn nai ngoại nuôi tại số trang trại tại vùng đồng Bắc Bộ”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y, tập XIV (số 3), tr 38 - 43 20 Phạm Ngọc Thạch (1996), Một số tiêu lâm sàng, phi lâm sàng gia súc, viêm ruột ỉa chảy biện pháp phòng trị, Luận an Tiến sĩ Nông nghiêp, Ha Nội, tr 20 - 32 21 Hoang Toan Thắng, Cao Văn (2006), Giáo trình sinh lý học vật ni, Nxb Nơng nghiệp, Ha Nội, tr 196 22 Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Thị Xuân (2016), “Năng suất sinh sản hai tổ hợp lợn nai lợn nai Landrace phối hợp với đực giống Yorkshire va lợn nai Yorkshire phối với đực giống Landrace”, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Chăn ni, số 65, tr 54 - 61 23 Nguyễn Văn Thiên (2003), Phương pháp nghiên cứu chăn nuôi, Nxb Nông Nghiệp, Ha Nội 50 24 Đặng Đình Tín (1986), Sản khoa bệnh sản khoa thú y , Nxb Nông nghiêp, Ha Nội Tài liệu tiếng Anh 25 Black W G (1983), Inflammatory response of the bovine endometrium, Am Jour Vet Res 14, tr 179 26 Christensen R V., Aalbaek B., Jensen H E (2007), “Pathology of udder lesions in sows”, J Vet Med A Physiol Patho.l Clin Med 2007 Nov., 54(9), tr 491 27 Debois C H W (1989), Endometritis and ferti in the cow, Thesis, Utrecht 28 Hughes, James (1996), “Maximising pigs production and reproduction”, Compus, hue University of Agriculture and Forestry, September 29 Glawisschning E., Bacher H (1992), “The Efficacy of Costat on E.coli th infectedweaning pigs” 12 IPVS congress, August 17 - 22, tr 182 30 Radosits O M, Blood D C., Gay C C., (1994), “Veterinary medicine”, A textbook of the Diseases of cattle, Sheep, Pigs, Goát and horses, Enght edition 31 Jose Bento S., Ferraz and Rodger K., Johnson (2013), Animal Model Estimation of Genetic Parameters and Response to Selection for Litter Size and Weight, Growth, and Backfat in Closed Seedstock Populaions of Large White and Landrace Swine, Department of Animal Science, December 4, 2013, University of Nebraska, Lincoln 68583 – 0908 32 Smith, Martineau B B., G., Bisaillon, A (1995), “Mammary gland and lactaion problems”, In disease of swine, university press, tr 40 - 57 th edition, Iowa state 33 White B R., Mc Laren D G., Dzink P J., Wheeler M B (2013), “Attain ment of puberty and the mechanism of large litter size in Chinese Meishan females versus Yorkshire females”, Biology of Reproduction 44 (Suppl 1), 160 (abstract) Tài liệu internet 34 Trần Văn Bình (2010), http://pharmavet.vn/?tab=forum&id=1350 51 35 Duy Hùng (2011), Bênh viêm vú ở lợn nai, http://nongnghiep.vn/benhviem-vu-o-lon-nai-post65605.html | NongNghiep.vn 36 Muirhead M., Alexander T (2010), Reproductive System, Managing Pig Health and the Treat of Disease, http://www.thepigsite.com 37 Nguyễn Ánh Tuyết (2015), Bênh viêm khớp lợn con, http://nguoichannuoi.com/benh-viem-khop-tren-lợn-confm471.html MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI Đỡ đẻ Tiêm điều trị cho lợn nái Cào phân lợn Thắp bóng um cho lợn lạnh Tiêm điều trị cho lợn Mài nanh, bấm tai cho lợn Đỡ đẻ, buộc rốn cho lợn Lợn bị tiêu chảy Kho để thức ăn cho lợn Rắc vôi hành lang, đường Tủ lạnh để vắc xin Tham gia tăng gia sản xuất ... Phú Thọ thu c c ng ty C. P Việt Nam, em tiến hành đê tai: “ p dụng quy trình kỹ thuật tổng h p chăn nuôi lợn nái lợn theo mẹ nuôi trại chăn nuôi lợn nái Phạm Đ c Hùng Phú Thọ thu c c ng ty c phần. .. H C THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI H C NÔNG LÂM PHẠM THỊ PHƯƠNG LIÊN Tên chuyên đề P DỤNG QUY TRÌNH KỸ THUẬT TỔNG H P TRONG CHĂM S C ĐÀN LỢN NÁI VÀ LỢN CON THEO MẸ TẠI TRẠI CHĂN NUÔI LỢN NÁI PHẠM Đ C. .. chăn nuôi C. P Việt Nam 1.2 M c tiêu yêu c u đề tài 1.2.1 M c tiêu - Đanh gia tình hình chăn nuôi tại trại Trại chăn nuôi Phạm Đ c Hùng Phú Thọ thu c c ng ty c phần chăn nuôi C. P Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Áp dụng quy trình kỹ thuật tổng hợp trong chăn nuôi lợn nái và lợn con theo mẹ nuôi tại trại chăn nuôi lợn nái phạm đức hùng phú thọ thuộc công ty cổ phần chăn nuôi c p việt nam , Áp dụng quy trình kỹ thuật tổng hợp trong chăn nuôi lợn nái và lợn con theo mẹ nuôi tại trại chăn nuôi lợn nái phạm đức hùng phú thọ thuộc công ty cổ phần chăn nuôi c p việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay