Nghiên cứu ảnh hưởng phân hữu cơ vi sinh đến sinh trưởng và năng suất giống chè kim tuyên tại công ty xây dựng miền tây, thôn phia đén, xã thành công huyện nguyên bình tỉnh cao bằng

58 9 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 20:18

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - QUAN TRUNG CHUYỂN NGHIÊN CƯU ANH HƯƠNG CUA PHÂN HƯU VI SINH ĐÊN SINH TRƯƠNG VA NĂNG SUÂT GIỐNG CHÈ KIM TUYÊN TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG MIỀN TÂY, THƠN PHIA ĐÉN, THÀNH CƠNG, HUYỆN NGUN BÌNH, TỈNH CAO BẰNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Liên thơng quy Chun ngành : Khoa học trồng Khoa : Nơng Học Khóa học :2015 - 2017 Thái Nguyên – năm 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - QUAN TRUNG CHUYỂN NGHIÊN CƯU ANH HƯƠNG CUA PHÂN HƯU VI SINH ĐÊN SINH TRƯƠNG VA NĂNG SUÂT GIỐNG CHÈ KIM TUYÊN TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG MIỀN TÂY, THÔN PHIA ĐÉN, THÀNH CƠNG, HUYỆN NGUN BÌNH, TỈNH CAO BẰNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Liên thơng quy Chun ngành : Khoa học trồng Lớp : K12 – LTTT Khoa : Nông Học Khóa học :2015 – 2017 Giảng viên hướng dẫn : Th.S Hoàng Kim Diệu Thái Nguyên – năm 2017 i LỜI CẢM ÕN Việt Nam nước phát triển, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn Mặc dù vậy, Đảng Nhà nước luôn quan tâm đầu tư tạo điều kiện cho giáo dục Coi giáo dục mặt trận quan trọng q trình đưa Đất nước khỏi đói nghèo Dù điều kiện học tập nghiên cứu học sinh, sinh viên nước ta hạn chế so với số nước khác khu vực, Bộ Giáo dục Đào tạo tạo điều kiện để sinh viên phát huy tối đa khả Để học ln đơi với hành, lý thuyết gắn liền với thực tế Bác Hồ dạy, cuối khoá học tất trường tổ chức cho sinh viên thực tập Với mục đích đạo tạo người cán giỏi lý thuyết, vững tay nghề Thực tập tốt nghiệp khâu quan trọng thiếu trình học tập trường Đại học nói chung sinh viên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên nói riêng Đây thời gian cần thiết để sinh viên củng cố lại kiến thức học, đồng thời giúp sinh viên làm quen với thực tế sản xuất đồng ruộng, tạo điều kiện để sinh viên học hỏi hiểu biết thêm kiến thức, kinh nghiệm, nâng cao trình độ chun mơn, nắm vững phương pháp tổ chức, tiến hành tiến hành công việc nghiên cứu, ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật vào thực tế sản xuất nông nghiệp đạt hiệu Tạo cho tác phong làm việc đắn, nghiêm túc, sáng tạo để trường trở thành kỹ sư đủ trình độ, lực góp phần xây dựng quê hương đất nước Xuất phát từ quan điểm Được trí nhà trường, khoa Nông học em phân công công ty Xây dựng miền tây, thôn Phia Đén, Thành Cơng, huyện Ngun Bình, tỉnh Cao Bằng chun đề “Nghiên cưu anh hương phân hưu vi sinh đên sinh trương va suât giống chè Kim Tuyên công ty Xây dựng miền Tây, thôn Phia Đén, Thành Cơng, huyện Ngun Bình, tỉnh Cao Bằng” Trong thời gian thực tập vừa qua em nhận quan tâm giúp đỡ tận tình thầy giáo, giáo, bạn bè, anh chị em công ty, đặc biệt giúp đỡ tận tình giảng viên hướng dẫn: Th.S: Hoàng Kim Diệu dành nhiều thời gian tận tình hướng dẫn, bảo giúp đỡ em thực chuyên đề Do thời gian lực thân hạn chế, nên chuyên đề thực tập em tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận ý kiến đóng góp thầy, giáo bạn bè để nội dung chuyên đề thực tập tốt nghiệp em hoàn thành đầy đủ Em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ quý báu đó! Sinh viên Quan Trung Chuyển DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Diện tích chè giới số nước trồng chè năm 2009 – 2013 Bảng 2.2: Năng suất chè giới số nước trồng chè năm 2009 – 2013 Bảng 2.3: Sản lượng giới số nước trồng chè năm 2009 – 2013 Bảng 2.4 Diện tích, suất, sản lượng chè Việt Nam từ năm 2007 – 2013 12 Bảng 2.5 Diện tích trồng chè trơng mơi Công ty giai đoan 2013-2016 18 Bảng 2.6 Năng suất chè Công ty năm 2014-2016 19 Bảng 4.1 Ảnh hưởng mức bón phân hữu vi sinh đến tiêu sinh trưởng giống chè Kim Tuyên 25 Bảng4.2:Ảnh hưởng mức bón phân hữu vi sinh đên cac yêu tô câu suât 27 Bảng4.3:Ảnh hưởng mức bón phân hữu vi sinh đên năngsuấtvàchấtlượngnguyênliệu che Kim Tuyên 28 Bảng 4.4 Ảnh hưởng mức bón phân hữu vi sinh tới thành phần sâu hại giống chè Kim Tuyên 29 Bảng4.5:Chiphísửdụngphân HCVS cho1lứachèError! Bookmark not defined DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CT : Công thức CV% : Hệ số biến động Đv : Đơn vị FAO : Tổ chức lương thực nông nghiệp liên hợp quốc HCVS : Hữu vi sinh KH-KT : Khoa học kỹ thuật LSD.05 : Sai khác ý nghĩa NN&PTNT : Bộ nông nghiệp phát triển nông thơn NXB : Nhà xuất TB : Trung bình MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đich nghiên cưu 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.4 Ý nghĩa khoa học thực tiễn PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tình hình sản xuất giới tiêu thụ chè Việt Nam 2.1.1 Tình hình sản xuất chè giới 2.1.2 Tình hình tiêu thụ chè Thế Giới 2.1.3 Tình hình sản xuất tiêu thụ chè Việt Nam 2.2 Một số nét tình hình hoạt động cơng ty Xây Dựng Miền Tây 16 2.2.1 Quá trình hình thành phát triển công ty 16 2.2.2 Chức nhiệm vụ công ty 17 2.2.3 Đặc điểm tổ chức quản lý công ty 18 2.3 Kết sản xuất kinh doanh công ty giai đoạn 2014 – 2016 18 PHẦN NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 21 3.1 Vât liêu nghiên cưu 21 3.2 Địa điểm thời gian thực 21 3.3 Nội dung thực 21 3.4 Phương pháp thực 21 3.4.1 Phương phap bô tri thi nghiêm 21 3.4.2 Các tiêu phương pháp theo dõi 22 3.4.3 Phương pháp xử lý số liệu 24 PHẦN KẾT QUẢ THẢO LUẬN 25 4.1 Ảnh hưởng mức bón phân hữu vi sinh tới tiêu sinh trưởng, phát triển giống chè Kim Tuyên 25 4.2 Ảnh hưởng mức bón phân hữu vi sinh đên cac yêu tô câu thành suất giông che Kim Tuyên 26 4.3 Ảnh hưởng mức bón phân hữu vi sinh tới thành phần sâu hại giống chè Kim Tuyên 29 PHÂN KÊT LUÂN VA ĐE NGHI 31 5.1 Kêt luân 31 5.2 Đề nghị 31 TÀI LIỆU THAM KHẢO 32 PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng việt: Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn (AGROINFO) xuất chè Việt Nam năm 2008 Đại Học Nơng Lâm, Giáo trình công nghiệp, nxb nông nghiệp 2009 Hiệp hội chè Việt Nam, định hướng phát triển sản xuất chè giai đoạn 2010 – 2015 Nguyễn Mạnh Khôi, 1983 Lê Tất Khương cộng sự, Giáo trình chè 1990 PGS Đỗ Ngọc Quỹ – TS Đỗ Thị Ngọc Oanh Khoa học Văn hóa Trà Việt Nam Thế Giới Sở NN & PTNT (2006), Báo cáo kết thực Đề án sản xuất, chế biến, tiêu thụ chè Cao Bằng giai đoạn 20010 – 20013 Trung tâm khí tượng thủy văn Cao Bằng năm 2016 Tài liệu tiếng Anh: FAO Satistics Division 2015 10 faostat.fao.org 11 Microbial decomposition of organic material and humus in soil and compost, FAO/UNDP, technology composting Tài liệu trang Web: 12 w.w.w.hoiphanbon.com 13 w.w.w.vettrade.gov.com PHỤ LỤC KÊT QUA XƯ LY THÔNG KÊ BALANCED ANOVA FOR VARIATE CDB FILE CDB55/ 6/17 22: :PAGE THIET KE KIEU KHOI NGAU NHIEN HOAN TOAN VARIATE V003 CDB CHIEU DAI BUP LN SOURCE OF VARIATIONDF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARESLN ============================================================================= CT$ 938324 312775 69.12 0.000 NL2 379051E-02 189526E-02 0.42 0.679 * RESIDUAL 271488E-01 452480E-02 * TOTAL (CORRECTED)11 969263 881148E-01 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE CDB55/ 6/17 22: :PAGE THIET KE KIEU KHOI NGAU NHIEN HOAN TOAN MEANS FOR EFFECT CT$ CT$NOS CDB 34.19533 34.79800 34.90067 34.80400 SE(N= 3) 0.388364E-01 5%LSD 6DF0.134341 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS CDB 44.67550 44.69575 44.65225 SE(N= 4) 0.336333E-01 5%LSD 6DF0.116343 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE CDB55/ 6/17 22: :PAGE THIET KE KIEU KHOI NGAU NHIEN HOAN TOAN F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ |NL (N= 12) SD/MEAN ||| NO BASED ON BASED ON%||| OBS TOTAL SS RESID SS ||| CDB 12 4.67450.296840.67267E-01 1.4 0.0001 0.6787 | BALANCED ANOVA FOR VARIATE MDB FILE MDB5/ 6/17 22:49 :PAGE THIET KE KIEU KHOI NGAU NHIEN HOAN TOAN VARIATE V003 MDB LN SOURCE OF VARIATIONDF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARESLN ============================================================================= CT$ 5092.62 1697.54 233.14 0.000 NL2 58.8465 29.4233 4.04 0.077 * RESIDUAL 43.6871 7.28118 * TOTAL (CORRECTED)11 5195.16 472.287 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE MDB5/ 6/17 22:49 :PAGE THIET KE KIEU KHOI NGAU NHIEN HOAN TOAN MEANS FOR EFFECT CT$ CT$NOS MDB 3175.000 3177.467 3210.600 3222.467 SE(N= 3) 1.55790 5%LSD 6DF 5.38903 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS MDB 4195.400 4199.450 4194.300 SE(N= 4) 1.34918 5%LSD 6DF 4.66704 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE MDB5/ 6/17 22:49 :PAGE THIET KE KIEU KHOI NGAU NHIEN HOAN TOAN F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION (N= 12) SD/MEAN ||| NO BASED ON BASED ON%||| OBS TOTAL SS RESID SS ||| MDB 12 196.38 21.732 2.6984 1.4 0.0000 C OF V |CT$ |NL 0.0772 | BALANCED ANOVA FOR VARIATE BM FILE BM5/ 6/17 22:59 :PAGE THIET KE KIEU KHOI NGAU NHIEN HOAN TOAN VARIATE V003 BM BUP MU LN SOURCE OF VARIATIONDF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARESLN ============================================================================= CT$ 1.91505 638351 186.41 0.000 NL2 216654E-03 108327E-03 0.03 0.970 * RESIDUAL 205462E-01 342436E-02 * TOTAL (CORRECTED)11 1.93581 175983 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE BM5/ 6/17 22:59 :PAGE THIET KE KIEU KHOI NGAU NHIEN HOAN TOAN MEANS FOR EFFECT CT$ CT$NOS BM 316.9473 317.2967 317.0993 316.2373 SE(N= 3) 0.337854E-01 5%LSD 6DF0.116869 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS BM 416.9010 416.8935 416.8910 SE(N= 4) 0.292590E-01 5%LSD 6DF0.101212 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE BM5/ 6/17 22:59 :PAGE THIET KE KIEU KHOI NGAU NHIEN HOAN TOAN F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ |NL (N= 12) SD/MEAN ||| NO BASED ON BASED ON%||| OBS TOTAL SS RESID SS ||| BM 12 16.8950.419500.58518E-01 0.3 0.0000 0.9697 | PHỤ LỤC CHI PHI SẢN XUẤT CHO1 HA (8 lưa hai) STT Vât tư Đam Supe lân Kali clorua HCVS Công LĐ Đơn vi Kg Kg Kg tân công Sô lương 652 941 344 10 21 Đơn gia (đ) 9000 3.500 9000 2.000.000 60.000 Đam Supe lân Kali clorua HCVS Công LĐ Kg Kg Kg tân công 652 941 344 15 21 9000 3.500 9000 2.000.000 60.000 Đam Supe lân Kali clorua HCVS Công LĐ Kg Kg Kg tân công 652 941 344 20 21 9000 3.500 9000 2.000.000 60.000 Tông CT4 5.868.000 3.293.500 3.096.000 4.000.000 1.260.000 17.517.500 Tông CT3 5.868.000 3.293.500 3.096.000 3.000.000 1.260.000 16.517.500 Tông CT2 5.868.000 3.293.500 3.096.000 2.000.000 1.260.000 15.517.500 Tông CT1 Thành tiên (đ) Đam Supe lân Kali clorua HCVS Công LĐ Kg Kg Kg tân công 652 941 344 25 21 9000 3.500 9000 2.000.000 60.000 5.868.000 3.293.500 3.096.000 5.000.000 1.260.000 18.517.500 PHỤ LỤC MÔT SÔ HINH ANH THI NGHIÊM Hình 1: Bón phân cho chè Hình 2: Ơ thí nghiệm Hình 3: Đào rãnh chè Hình 4: Làm cỏ chè Hình 5: Chè giai đoạn kinh doanh Hình 6: Thu hái chè Hình 7: Chia tay ban lãnh đạo anh chi em công ty ... Xây dựng miền tây, thôn Phia Đén, xã Thành Cơng, huyện Ngun Bình, tỉnh Cao Bằng chuyên đề Nghiên cưu anh hương phân hưu vi sinh đên sinh trương va suât giống chè Kim Tuyên công ty Xây dựng miền. .. Nghiên cưu anh hương của phân hữu vi sinh đến sinh trương va suâtgiống chè Kim Tuyên công ty Xây dựng miền Tây, thôn Phia Đén, xã Thành Cơng, huyện Ngun Bình, tỉnh Cao Bằng 1.2 Mục đich nghiên. .. sản xuất Từ đó, nâng cao hiệu sử dụng phân bón, góp phần nâng cao suất chất lượng chè công ty Xây dựng miền Tây, thôn Phia Đén, xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng PHẦN2 TỔNG QUAN
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng phân hữu cơ vi sinh đến sinh trưởng và năng suất giống chè kim tuyên tại công ty xây dựng miền tây, thôn phia đén, xã thành công huyện nguyên bình tỉnh cao bằng , Nghiên cứu ảnh hưởng phân hữu cơ vi sinh đến sinh trưởng và năng suất giống chè kim tuyên tại công ty xây dựng miền tây, thôn phia đén, xã thành công huyện nguyên bình tỉnh cao bằng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay