Thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại một số thôn thuộc xã an khang thành phố tuyên quang tỉnh tuyên quang năm 2017

65 12 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 20:18

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN PHƯƠNG NAM Tên đề tài: THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TẠI MỘT SỐ THÔN THUỘC AN KHANG, THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG, TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2017 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo ngành : Chính quy Chuyên : Quản lý đất đai Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa học : 2015 – 2017 Thái Nguyên, năm 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN PHƯƠNG NAM Tên đề tài: THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TẠI MỘT SỐ THÔN THUỘC AN KHANG, THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG, TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2017 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý đất đai Lớp : LTK12 - QLĐĐ Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa học : 2015 – 2017 Giảng viên hướng dẫn : PGS.TS Phan Đình Binh Thái Nguyên, năm 2017 i LỜI CẢM ƠN Qua trình học tập rèn luyện Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, nhiệt tình giảng dạy thầy, trường nói chung thầy Khoa Quản lý Tài Nguyên nói riêng, em trang bị kiến thức chuyên môn lối sống, tạo cho hành trang vững cho công tác sau Trước tiên em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới thầy, cô giáo Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên nói chung, thầy giáo khoa Quản lý Tài ngun mơn Quản lý Đất đai nói riêng tận tình giảng dạy dỗ em thời gian qua Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn đến thầy PGS.TS Phan Đình Binh, thầy tận tình giúp đỡ, trực tiếp bảo, hướng dẫn em suốt trình thực đề tài Trong thời gian làm việc với thầy, em không ngừng tiếp thu thêm nhiều kiến thức bổ ích mà học tập tinh thần làm việc, thái độ nghiên cứu khoa học nghiêm túc, hiệu quả, tảng cho tương lai em Đồng thời em xin chân thành cảm ơn cô, chú, anh, chị công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên công nghệ Tài nguyên Môi trường Gia Linh Đã tạo điều kiện giúp đỡ em việc cung cấp thông tin đóng góp ý kiến có liên quan đến việc nghiên cứu, giúp em hoàn thành tốt đề tài tốt nghiệp Sau em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình, bạn bè động viên, đóng góp ý kiến chỗ dựa tinh thần vững cho em trình học tập, nghiên cứu hoàn thành đề tài Với thời gian khả hạn chế, đề tài khơng thể tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận góp ý chân tình từ thầy bạn Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, 25 tháng 07 năm 2017 Sinh viên Nguyễn Phương Nam ii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 4.1: Hiện trạng sử dụng đất đai An Khang năm 2017………… 29 Bảng 4.2: Bảng tổng hợp số liệu hộ gia đình, cá nhân tham gia kê khai cấp GCNQSDĐ số thôn thuộc An Khang năm 2017 37 Bảng 4.3: Tổng hợp số hộ gia đình cá nhân đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ…… 39 Bảng 4.4: Tổng hợp số hộ gia đình cá nhân khơng đủ điều kiện cấp CNQSDĐ 40 Bảng 4.5 Một số ví dụ trường hợp không đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ… 41 Bảng 4.6 Tổng hợp kết cấp GCNQSD số thôn thuộc An Khang năm 2017…………………………………………………… 42 DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 23 Hình 4.1: Cơ cấu diện tích cấp GCNQSDĐ An Khang năm 2017… 43 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu, từ viết tắt Nghĩa đầy đủ BTNMT Bộ Tài nguyên môi trường GCN Giấy chứng nhận GCNQSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất HTX NLN Hợp tác Nơng Lâm nghiệp NĐ-CP Nghị định phủ UBND Uỷ ban nhân dân MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu thực 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Ý nghĩa đề tài .2 1.3.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn .3 PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở pháp lý công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 2.1.1 Đăng kí đất đai .4 2.1.2 Quyền sử dụng đất 2.1.3 Quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 2.1.4 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 2.2 Căn pháp lý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 2.3 Cơ sở thực tiễn 10 2.3.1 Tình hình cấp giấy chứng nhận số nước giới .10 2.3.2 Tình hình cấp giấy chứng nhận Việt Nam 11 2.4 Những quy định chung giấy chứng nhận 13 2.4.1 Khái niệm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 13 2.4.2 Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 13 2.4.3 Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 14 2.4.4 Những trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 15 2.4.5 Các trường hợp không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất .19 2.4.6 Trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 20 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 3.1 Đối tượng, phạm vi thực 24 3.1.1 Đối tượng: 24 3.1.2 Phạm vi thực hiện: 24 3.2 Thời gian thực 24 3.3 Nội dung thực 24 3.2.1 Tìm hiểu điều kiện tự nhiên, kinh tế - hội An Khang, Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang" 24 3.2.2 Tình hình sử dụng đất đai An Khang .24 3.2.3 Thực công tác cấp GCNQSD đất An Khang năm 2017 24 3.2.4 Những thuận lợi, khó khăn đưa giải pháp nâng cao hiệu công tác cấp GCNQSD đất An Khang 24 3.4 Phương pháp thực 24 3.4.1 Phương pháp điều tra 24 3.4.2 Phương pháp thống kê 25 3.4.3 Phương pháp so sánh 25 3.4.4 Phương pháp phân tích, đánh giá 25 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 26 4.1 Khái quát điều kiên tự nhiên, kinh tế - hội An Khang 26 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 26 vii 4.1.2 Điều kiện kinh tế - hội 27 4.2 Tình hình sử dụng đất đai An Khang 29 4.3 Thực công tác cấp GCNQSDĐ số thôn địa bàn An Khang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2017 31 4.3.1 Quy trình cấp GCNQSDĐ địa bàn tỉnh Tuyên Quang 31 4.3.2 Kết trình thực cấp GCNQSDĐ số thôn An Khang năm 2017 36 4.4 Những thuận lợi, khó khăn công tác cấp GCNQSD đất An Khang .44 4.4.1 Những thuận lợi 44 4.4.2 Những khó khăn 44 4.5 Giải pháp nâng cao hiệu công tác cấp GCNQSDĐ An Khang.45 4.5.1 Giải pháp chung 45 4.5.1 Giải pháp cụ thể cho trường hợp tồn địa bàn An Khang, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 45 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 47 5.1 Kết luận 47 5.2 Kiến nghị 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO 49 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Đất đai tài nguyên vô quý giá quốc gia, điều kiện tồn phát triển người sinh vật khác trái đất Đó tư liệu sản xuất đặc biệt, thành phần quan trọng hàng đầu môi trường sống, địa bàn phân bố dân cư, xây dựng sở kinh tế, văn hố hội, an ninh quốc phòng Mỗi quốc gia, địa phương có quỹ đất đai định giới hạn diện tích, ranh giới, vị trí Việc sử dụng quản lý quỹ đất đai thực theo quy định nhà nước, tuân thủ luật đất đai văn pháp lý có liên quan Luật đất đai năm 2013 đời xác định đất đai thuộc sở hữu toàn dân nhà nước thống quản lý Để đảm bảo tính thống cơng tác quản lý đất đai cơng tác đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải thực nghiêm túc Công tác không đảm bảo thống quản lý mà bảo đảm quyền lợi nghĩa vụ cho người sử dụng, giúp cho người sử dụng đất yên tâm đầu tư, sản xuất, xây dựng cơng trình Hiện vấn đề đất đai vấn đề nhiều người quan tâm, tranh chấp, khiếu nại, lấn chiếm đất đai thường xuyên xảy việc giải vấn đề nan giải thiếu giấy tờ pháp lý Cùng với q trình cơng nghiệp hố, đại hoá đất nước ngày làm cho thị trường bất động sản trở nên sơi động, đất đai hàng hoá chủ yếu thị trường Nhưng thực tế thị trường thị trường ngầm phát triển mạnh mẽ Đó vấn đề đáng lo ngại Để đảm bảo cho thị trường hoạt động cơng khai, minh bạch yêu cầu công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận phải tiến hành Ngoài vấn đề quan trọng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giúp cho nhà nước có sở pháp lý việc thu tiền sử dụng đất, tăng nguồn ngân sách cho nhà nước Có thể thấy cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nước ta chậm, thiếu đồng đều, vùng khác - Tiếp nhận hồ viết giấy chứng nhận Sau trình hồ lên Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Tuyên Quang thẩm định hồ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Tuyên Quang có nhiệm vụ thẩm định hồ chuyển hồ sang UBND thành phố Tuyên Quang UBND thành phố Tuyên Quang Quyết định in GCNQSDĐ Tổ công tác thu kết sau: Bảng 4.6 Tổng hợp kết cấp GCNQSD số thôn thuộc An Khang năm 2017 STT Thôn Số hộ An lộc B 10 Số Số Diện tích Giấy (m ) 4.055,2 BHK 10 2.587,5 LUC 19 6.592,70 25 12.122,5 BHK 10 2.128,1 LUC 2.508,5 LNK 196,8 TSN 38 16.955,90 11 3.890,40 11 3.890,40 247,4 BHK 13 5.201,6 LUC 14 5.449,00 1.776,5 BHK 978,6 LUC 1.158,9 LNK 06 3.914,00 10.62 88 36.802,00 100 10 Tổng An Phúc 25 25 Tổng Thúc Thủy 5 Tổng Thúy An 5 Tổng Trường Thi B 6 Tổng Tổng 51 51 Loại đất Cơ cấu (%) 17.89 46.02 BHK 10.56 14.79 Hình 4.1 Cơ cấu diện tích cấp GCNQSDĐ An Khang năm 2017 Qua bảng 4.6 hình 4.1 cho thấy: Kết cấp GCNQSD đất năm thôn thuộc An khang năm 2017 - Tổng số cấp 88 với diện tích 36.842 m đó: + Thơn An Lộc B cấp 19 với diện tích 6.592,7 m gồm: 2 (BHK: 4.055,2 m ; LUC: 2.587,5 m ) + Thôn An Phúc cấp 38 với diện tích 16.955,9 m gồm: 2 2 (BHK: 4.055,2 m ; LUC: 2.128,1 m ; LNK: 2.508,5 m ; TSN: 196.8 m ) + Thôn Thúc Thủy cấp 11 với diện tích 3.890,4 m (BHK) + Thôn Thúy An cấp 14 với diện tích 5.449 m gồm: (BHK: 2 247,4 m ; LUC: 5.201,6 m ) + Thôn Trường Thi B cấp với diện tích 3.914 m gồm: 2 (BHK: 1.776,5 m ; LUC: 978,6 m ; LNK: 1.158,9) - Thơn An phúc thơnsố lượng đất diện tích cấp GCNQSD đất nhiều chiếm 46,2% diện tích đất cấp - Thôn Thúc Thủy thôn Trường Thi B hai thơnsố lượng đất diện tích cấp GCNQSD đất chiếm 10,56% 10,60% diện tích đất cấp 4.4 Những thuận lợi, khó khăn cơng tác cấp GCNQSD đất An Khang 4.4.1 Những thuận lợi - Người dân hòa đồng, hợp tác nhiệt tình cung cấp đầy đủ hồ cho tổ công tác cấp GCNQSD đất - Có đầy đủ đồ địa đồ dải 299 để tiến hành ốp đồ so sánh đồ địa với đồ dải 299 Ngồi có đồ quy hoạch sử dụng đất - Có đầy đủ thơng tin đất đai sổ kê địa chính, sổ mục kê đất… - Có phối hợp nhiệt tình quyền địa phương - Có đầy đủ văn hướng dẫn thực cấp GCNQSD đất 4.4.2 Những khó khăn - Bên cạnh có số hộ dân khơng hợp tác nhiệt tình với tổ cơng tác, gây khó dễ khơng cung cấp hồ nên số đất không cấp GCNQSD đợt - Tình trạng lấn chiếm đất cơng, tự chuyển mục đích sử dụng đất; tự ý chia tách, chuyển nhượng đất đai bất hợp pháp; vi phạm quy định quản lý sử dụng đất đai - Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không chủ động đăng ký kê khai - Việc xác định nguồn gốc sử dụng đất, thời điểm sử dụng đất quyền chậm - Do “dồn điền đổi thửa” nên sau thực thành công chủ trương số lượng GCNQSDĐ đất nơng nghiệp nhân dân cần cấp lại lớn - Hồ địa thiếu chưa hồn thiện 4.5 Giải pháp nâng cao hiệu công tác cấp GCNQSDĐ An Khang 4.5.1 Giải pháp chung - Chính quyền địa phương cần Phát nhanh chóng, xác trường hợp lấn, chiếm, sử dụng trái phép đất hành lang an tồn giao thơng, ngăn chặn kịp thời cơng trình xây dựng trái phép đất để bảo vệ hành lang bảo vệ an tồn cơng trình, buộc người có hành vi vi phạm khơi phục lại tình trạng đất trước vi phạm để hạn chế trường hợp khác xảy - Dựa nhu cầu quyền lợi, lợi ích người dân UBND phải tiến hành điều chỉnh quy hoạch hủy bỏ quy hoạch không khả thi để cấp GCN cho người sử dụng đất - Cần có sách cho phép cấp GCNQSD đất theo trạng sử dụng đất hộ gia đình có đất dồn điền đổi theo quy định pháp luật - Nhanh chóng hồn thiện hồ địa thiếu - Nhanh chóng rà soát lại nguồn gốc sử dụng đất tiến hành cấp đầy đủ GCNQSD đất cho bà nhân dân tránh trường hợp bỏ sót 4.5.1 Giải pháp cụ thể cho trường hợp tồn địa bàn An Khang, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang - Đối với hộ gia đình có tranh chấp, gia đình chưa thống nhất: Cần Tăng cường cơng tác tuyền truyền phổ biến sách pháp luật đến người dân để người dân hiểu việc cấp giấy chứng nhận quyền lợi họ Đối với hộ có tranh chấp, UBND thành phố thành lập tổ cơng tác hòa giải vận động hộ xác định lại nguồn gốc đất dựa vào tài liệu xã, giấy tờ chủ sử dụng đất tranh chấp, kết hợp thông tin khác để đối chiếu tài liệu nhằm giải hợp lý Sau giao cho phận Địa tiến hành xét cấp cho hộ - Đối với hộ gia đình lấn chiếm đất cơng: Đối với hộ tăng diện tích mà sử dụng ổn định trước ngày 1/7/2004 phù hợp quy hoạch khu dân cư cho hộ nộp tiền sử dụng đất để hợp thức Còn hộ phần diện tích tăng mà nằm vào quy hoạch vận động hộ giải phóng mặt phần đất lấn chiếm cấp GCN cho hộ với phần diện tích hợp pháp - Các trường hợp kê khai đất quy hoạch cần cho phép trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất mà phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phép chuyển mục đích sử dụng khơng gây khó dễ cho người dân PHẦN KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua trình thực tập An Khang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang đề tài: " Thực công tác cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất số thôn thuộc An Khang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang" Em xin rút số kết luận sau: - An Khang có vị trí địa lý thuận lợi, giáp ranh với thành phố Tuyên Quang có nhiều hội để tiếp thu thành tựu khoa học công nghệ tiến hội Tình hình kinh tế - hội phát triển ổn định đáp ứng thực trạng phát triển kinh tế hội tương lai - Tổng số hộ tham gia kê khai 78 hộ với 157 đất, tổng diện tích kê khai 85,910.1 m - Có 51 hộ đủ điều kiện 54 hộ không đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ - Tổng số GCNQSDĐ cấp 51 giấy, 88 với diện tích 36.802 m 2 Trong đó: BHK 48 diện tích 22,042 m ; LUC 36 10,895.8 m ; 2 LNK diện tích 3,667.4 m ; TSN diện tích 196.8 m 5.2 Kiến nghị Để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận địa bàn cần: - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai, vận động người sử dụng đất đặc biệt hộ gia đình, cá nhân lập thủ tục kê khai đăng ký cấp GCN - Kiểm tra, rà soát lại hộ chưa cấp GCN để có kế hoạch triển khai cách hợp lý Khi giải giấy tờ đất đai cần thực nhanh chóng, hẹn, tránh lại nhiều lần gây phiền hà cho nhân dân - Cơng khai hóa đầy đủ quy định, thủ tục hành chính, thuế, lệ phí phải nộp theo quy định nhà nước để góp phần tăng hiệu trình giải yêu cầu nhân dân - UBND An Khang cần tổ chức thông báo, phổ biến, tuyên truyền sách phấp Luật đất đai tới người dân để họ hiểu rõ ý nghĩa cơng tác đắng kí đất đai cấp GCN QSDĐ TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài nguyên Môi trường (2014), Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 quy định giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Bộ Tài nguyên Môi trường (2014), Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 quy định hồ địa Chính phủ (2014) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật đất đai Nguyễn Văn Quý (2017), khóa luận tốt nghiệp đánh giá kết công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất địa huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội năm 2017 Quốc Hội (2013), Nước CHXHCNVN, Luật đất đai 2013 NXB trị gia, Hà Nội Nguyễn Khắc Thái Sơn (2007), Bài giảng quản lý nhà nước đất đai, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên UBND An Khang (2016) , thống kê, kiểm kê diện tích đất đai năm 2016 Bộ Tài nguyên Môi trường (2016) Báo cáo Tổng cục quản lý đất đai năm 2016 lĩnh vực đất đai (http://www.dangcongsan.vn/khoa-giao/nam20165-ca-nuoc-da-cap-42-3-trieu-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat365129.html) Ngày 12/06/2016 Tuyên Quang (2016) Tình hình Kinh tế - hội An Khang, thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang năm 2016 (https://www.tuyenquang.gov.vn/3cms/tinh-hinh-thuc-hien-nhiem-vu-phattrien-kinh-te -xa-hoi-nam-2016.htm) Ngày 12/6/2016 PHỤ LỤC Kết cấp GCNQSD đất thôn An Lộc B ST T Tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất Tờ đồ số Thửa đất số Diện tích đất (m ) Mục đích sử dụng đất Hoàng Thị Đào 48 49 695,3 BHK Hoàng Thị Đào 49 44 357,6 LUC Hoàng Thị Đào 58 29 974,8 BHK Hoàng Thị Đào 65 316 570,9 LUC Nguyễn Đình Đích 62 305 115,9 BHK Nguyễn Lạc Nghiệp 62 391 202,4 BHK Nguyễn Thị Thuý Lan 61 35 120 LUC Nguyễn Thị Thuý Lan 61 36 47,5 LUC Nguyễn Thị Thuý Lan 61 38 25 LUC Nguyễn Thị Thuý Lan 61 46 347 BHK Nguyễn Thị Thuý Lan 65 194 287,2 LUC Nguyễn Trọng Xuân 65 192 160,7 LUC Nguyễn Trung Dũng 58 107 554,4 BHK Nguyễn Trung Dũng 63 108 283,5 BHK Nguyễn Văn Sơn 62 407 349,3 BHK Nguyễn Văn Tường 58 63 727,4 BHK Thiều Quang Toàn 62 346 221,7 LUC 10 Vương Thị Hồng 63 228 309,6 BHK 10 Vương Thị Hồng 65 107 242,5 LUC Tổng 10 hộ, 10 hồ sơ, 19 đất 6.592,7 Kết cấp GCNQSD đất thôn An Phúc STT Tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất Tờ đồ số Thửa đất số Diện tích đất (m ) Mục đích sử dụng đất Bùi Thị Tuyên 66 94 48,3 BHK Cao Trọng Lợi 69 91 135,6 BHK Cù Minh Thắng 65 462 462,4 BHK Hoàng Đức Thứ 65 351 125,1 BHK Lê Minh Tuấn 66 96 88,6 BHK Lê Văn Cầu 66 241 1.134,3 BHK Lê Văn Thanh 70 15 1.715,3 LNK Lưu Xuân Nghiệp 65 473 922,7 BHK Lưu Xuân Nghiệp 66 30 188,4 BHK Nguyễn Minh Khuê 65 387 174 LUC Nguyễn Minh Khuê 66 34 409 BHK 10 Nguyễn Nhất Quyết 66 16 381,9 BHK 11 Nguyễn Thị Phát 69 15 102,4 LUC 11 Nguyễn Thị Phát 69 126 196,8 TSN 11 Nguyễn Thị Phát 69 140 455,5 LUC 11 Nguyễn Thị Phát 69 194 96,4 LUC 11 Nguyễn Thị Phát 71 1,127,5 BHK 12 Nguyễn Trọng Thảo 69 121 203,2 LUC 13 Nguyễn Văn Dần 70 23 411,3 BHK 14 Nguyễn Văn Khoa 71 26 832 BHK 15 Nguyễn Văn Khởi 65 498 82 LUC 16 Nguyễn Văn Nhất 66 113 102,5 BHK 17 Nguyễn Xuân Tuyến 65 420 224,6 BHK 18 Trần Cơng Tồn 65 231 91,2 LUC 19 Trần Hồng Quân 65 311 481,2 LUC 19 Trần Hồng Quân 66 793,2 LNK 20 Trần Thanh Nghị 66 88 404,2 BHK 20 Trần Thanh Nghị 70 38 736,3 BHK 20 Trần Thanh Nghị 71 64 1.582,9 BHK 20 Trần Thanh Nghị 71 95 735,1 BHK 20 Trần Thanh Nghị 71 101 816,1 BHK 21 Trần Văn Đồng 62 149 395,9 LUC 21 Trần Văn Đồng 71 72 389,7 BHK 22 Trần Văn Hoàng 71 58 248,8 BHK 23 Trần Văn Thức 66 54 46,3 LUC 23 Trần Văn Thức 63 184 39,4 BHK 24 Trần Xuân Lượng 65 447 241,3 BHK 25 Vũ Thị Gái 63 221 334,5 BHK Tổng 25 hộ, 25 hồ sơ, 38 đất 16.955,9 Kết cấp GCNQSD đất thôn Thúc Thủy STT Tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất Tờ đồ số Thửa đất số Diện tích đất (m2) Mục đích sử dụng đất Bùi Thị Hồi 20 65 264,1 BHK Bùi Thị Quế 24 241,7 BHK Nguyễn Thị Hằng 20 139 453,7 BHK Nguyễn Thị Hằng 20 44 199,9 BHK Trần Thị Oanh 17 855,3 BHK Trần Thị Oanh 20 100,2 BHK Trần Thị Oanh 20 14 338,6 BHK Trần Thị Oanh 20 242 338,2 BHK Trần Thị Oanh 20 247 73,8 BHK Trịnh Văn Vận 20 39 141,6 BHK Trịnh Văn Vận 20 111 883,3 BHK Tổng 05 hộ, 05 hồ sơ, 11 đất 3.890,4 Kết cấp GCNQSD đất thôn Thúy An STT Tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất Tờ đồ số Thửa đất số Diện tích đất (m ) Mục đích sử dụng đất Hoàng Văn Lang 49 99 502,3 LUC Hoàng Văn Lang 59 129 247,4 BHK Hoàng Văn Lang 59 176 221,4 LUC Hoàng Văn Lang 62 263 512 LUC Ngô Văn Đạt 62 310 299,4 LUC Ngô Văn Đạt 62 80 278,5 LUC Nguyễn Văn Huê 59 265 360,3 LUC Nguyễn Văn Huê 59 288 374,9 LUC Nguyễn Văn Huê 62 344 370,8 LUC Nguyễn Văn Huê 59 319 820,8 LUC Nguyễn Văn Kỳ 62 93 250,1 LUC Nguyễn Văn Kỳ 62 216 242 LUC Nguyễn Văn Kỳ 62 233 318,2 LUC Hoàng Văn Đề 62 445 650,9 LUC Tổng 05 hộ, 05 hồ sơ, 14 đất 5,449 Kết cấp GCNQSD đất thôn Trường Thi B STT Tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất Tờ đồ số Thửa đất số Diện tích đất (m ) Mục đích sử dụng đất Phạm Thị Tý 12 142 1.158,9 LNK Nguyễn Xuân Cát 20 284 BHK Vũ Văn Thảo 12 141 282,9 LUC Nguyễn Văn Đại 12 174 408,2 LUC Nguyễn Bảo Toàn 12 146 287,5 LUC Nguyễn Đức Sinh 95 1.492,5 BHK Tổng 06 hộ, 06 hồ sơ, 06 đất 3,914 ... tài: THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TẠI MỘT SỐ THÔN THUỘC XÃ AN KHANG, THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG, TỈNH TUYÊN QUANG NĂM... thực đề tài "Thực công tác cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất số thôn thuộc xã An Khang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2017" 1.2... tiêu thực 1.2.1 Mục tiêu chung Thực công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất số thôn thuộc xã An Khang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang"
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại một số thôn thuộc xã an khang thành phố tuyên quang tỉnh tuyên quang năm 2017 , Thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại một số thôn thuộc xã an khang thành phố tuyên quang tỉnh tuyên quang năm 2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay