báo cáo KINH tế LƯỢNG

3 1 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 19:47

THÀNH ĐỒN HÀ NỘI CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐHKTQD Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: 16/BC - TNKTQD Hà Nội, ngày tháng năm 2010 BÁO CÁO TỔNG KẾT CƠNG TÁC HOẠT ĐỘNG ĐỒN NĂM HỌC 2008 – 2009 I ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH Thuận lợi - Năm học 2008 - 2009 năm học triển khai thực Nghị Đại hội Đồn trường khóa XIV (nhiệm kỳ 2007 - 2009) Đại hội Đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XIII Đại hội Đoàn tồn quốc lần thứ IX thành cơng, đưa định hướng cho phát triển công tác Đoàn phong trào niên thời kỳ hội nhập quốc tế - Cơng tác Đồn phong trào niên Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội thường xuyên nhận quan tâm đạo Trung ương Đoàn, Thành Đoàn Hà Nội - Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo đơn vị cán giảng viên toàn Trường quan tâm, coi trọng tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức Đồn có nhiều hội tham gia trực tiếp vào cơng tác đào tạo tồn diện cho học sinh, sinh viên Trường - Nhà trường có số lượng đồn viên niên đơng (hơn 15.000) nên có nhiều thuận lợi nhân lực việc triển khai phong trào, hoạt động Đoàn trường Khó khăn - Trong bối cảnh chung phát triển kinh tế - xã hội Thủ đất nước, cơng tác Đồn phong trào niên gặp khơng khó khăn việc thu hút đồn viên, niên nhiệt tình tham gia vào hoạt động tập thể lợi ích chung cộng đồng, Nhà trường - Đa số đoàn viên niên, sinh viên phải ngoại trú (chiếm 70% tổng số đồn viên, sinh viên) nên cơng tác quản lý tập hợp đoàn viên niên Đồn trường sở đồn nhiều hạn chế, bất cập - Ngoài ra, việc tổ chức hoạt động chung Đồn trường nhiều khó khăn sở vật chất địa điểm hội trường, sân khấu, II NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Cơng tác giáo dục trị tư tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống cho đoàn viên niên Thực tinh thần Nghị Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ XIV: “Giáo dục đoàn viên, niên vững vàng trị tư tưởng, gương mẫu đạo đức tác phong”, năm qua, Đoàn trường chủ động đề xuất với Nhà trường, phối hợp phòng ban chức kịp thời nắm bắt cung cấp thông tin cần thiết, đáp ứng yêu cầu cơng tác giáo dục trị tư tưởng cho đoàn viên sinh viên Các hoạt động tiêu biểu: - Duy trì thường xun hoạt động website Đồn niên Trường nhằm tuyên truyền phổ biến kế hoạch, hoạt động lịch công tác tuần Đoàn trường, đưa tin tức hoạt động sở đoàn trực thuộc - Tham gia tổ chức tốt Tuần lễ sinh hoạt trị cơng dân đầu năm cho sinh viên khóa 49 - Tổ chức thành công “Hội thi Tuyên truyền viên kể chuyện gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tạo bước chuyển tích cực tư tưởng, tình cảm hành động đồn viên niên Nhà trường, có tiếng vang lớn Trường - Đoàn trường tổ chức chuyến chơi du lịch cho đoàn viên, trợ giúp vùng quê miền núi công tác chống nạn mù chữ - Tổ chức thành công lễ meeting chào 78 năm ngày thành lập Đồn TNCS Hồ Chí Minh Nhìn chung, năm học vừa qua, Đồn trường làm tốt cơng tác giáo dục trị tư tưởng đồn viên niên, học sinh, sinh viên, góp phần đáng kể vào cơng tác giáo dục toàn diện Nhà trường, đảm bảo an ninh trị an tồn xã hội phạm vi Trường Công tác hỗ trợ học tập, rèn luyện kỹ nghiệp vụ sư phạm nghiên cứu khoa học cho đoàn viên niên BCH Đoàn trường xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cơng tác Đồn Nhà trường nhằm hỗ trợ đồn viên, sinh viên “tiên tiến chun mơn, nghiệp vụ” Tiêu biểu hoạt động sau: - Tuyên truyền rộng rãi tạo dư luận tốt cho phong trào học tập, thi cử nghiêm túc, có hiệu quả; đạo Liên chi đồn tổ chức cho 100% sinh viên cam kết thực Mùa thi nghiêm túc Vì thế, tượng sinh viên có biểu tiêu cực học tập vi phạm quy chế thi giảm đáng kể - Tham gia tổ chức thành cơng Chương trình chào mừng 20/11 - Tổ chức cho sinh viên tham dự Hội nghị sinh viên Nghiên cứu Khoa Học, tạo điều kiện cho sinh nghèo vượt khó lấy học bổng Phong trào niên tình nguyện - Tổ chức cho 3.000 lượt sinh viên Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân tham gia hiến máu nhân đạo (tính từ tháng 9/2008 - 5/2009) - Duy trì tốt cơng tác xã hội Làng trẻ SOS, làng trẻ BIRLA - Hà Nội: có 100 lượt SVTN tham gia dạy học tổ chức CLB cho trẻ em hai làng trẻ BIRLA SOS Các đội sinh viên tình nguyện trì gia sư từ thiện, tổ chức vui chơi thường xuyên cho em vào dịp lễ tết như: Vào Hạ, Rằm Trung thu, Tết Thiếu nhi 1/6, - Duy trì thường xuyên hoạt động đội Thanh niên xung kích (27 SV), góp phần quan trọng vào thành công hoạt động Đoàn trường tổ chức - Trong Chiến dịch Mùa hè niên tình nguyện năm 2008, Đồn TN Trường Đại Học KTQD phối hợp với thành đoàn Hà Nội thực nhiều chương trình giúp đỡ vùng quê khó khăn V ĐÁNH GIÁ CHUNG Năm học 2008 - 2009, lãnh đạo trực tiếp, toàn diện Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường Thành đoàn Hà Nội, quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi phòng ban, khoa, đơn vị tồn Trường, cơng tác Đồn phong trào niên Đồn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học KTQD đạt nhiều kết tốt đẹp: Triển khai thực có hiệu Nghị Đại hội Đoàn trường lần thứ XIV Nghị đoàn cấp trên; hoạt động thường niên truyền thống trì; cơng tác hỗ trợ chun mơn, nghiệp vụ trọng, nhiều hoạt động mang tính sáng tạo triển khai rộng khắp hầu hết đơn vị; công tác cán trẻ quan tâm, khích lệ, sinh hoạt tư tưởng, giảng dạy NCKH Nơi nhận: - Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường ĐHKTQD (để báo cáo) - BCH Đoàn trường - Cơ sở đoàn trực thuộc - Lưu VPĐ TM BAN CHẤP HÀNH ĐỒN TRƯỜNG Bí thư Nguyễn Hồng Hà ... khó lấy học bổng Phong trào niên tình nguyện - Tổ chức cho 3.000 lượt sinh viên Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân tham gia hiến máu nhân đạo (tính từ tháng 9/2008 - 5/2009) - Duy trì tốt cơng tác... tình nguyện trì gia sư từ thiện, tổ chức vui chơi thường xuyên cho em vào dịp lễ tết như: Vào Hạ, Rằm Trung thu, Tết Thiếu nhi 1/6, - Duy trì thường xuyên hoạt động đội Thanh niên xung kích (27... NCKH Nơi nhận: - Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường ĐHKTQD (để báo cáo) - BCH Đoàn trường - Cơ sở đoàn trực thuộc - Lưu VPĐ TM BAN CHẤP HÀNH ĐỒN TRƯỜNG Bí thư Nguyễn
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo KINH tế LƯỢNG, báo cáo KINH tế LƯỢNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay