TỔNG HỌP BÀI SOẠN NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG

21 28 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 16:54

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG Bài 1: NHỮNG VẤN ĐỀ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG Câu 1: Nội dung chủ nghĩa vật mác xit ? Liên hệ thực tiễn địa phương Theo chủ nghĩa Mac quan điểm chất vật chất giới, chất động, sáng tạo ý thức mối quan hệ biện chứng vật chất ý thức, chủ nghĩa vật biện chứng xây dựng nên nguyên tắc phương pháp luận bản, chung hoạt động nhận thức thực tiễn người Trong hoạt động nhận thức thực tiễn phải xuất phát từ thực tế khách quan, tôn trọng khách quan - Quan niệm vật chất lê-nin: Vật chất phạm trù triết học dùng để thực khách quan đem lại cho người cảm giác ,được cảm giác chép lại, chụp lại, phản ánh tồn không lệ thuộc vào cảm giác - Quan niệm Ý thức tượng tâm lý – XH kết cấu phức tạp, bao gồm nhiều yếu tố như: tự ý thức, tri thức, ý chí, tình cảm, niềm tin, tri thức quan trọng nhất, phương thức tồn ý thức ý thức phản ánh sáng tạo giới vật chất vào óc người thông qua hoạt động thực tiễn Bản chất ý thức hình ảnh chủ quan giới khách quan Mối quan hệ vật chất ý thức - Chủ nghĩa vật mác xít khẳng định vật chất trước ý thức, định ý thức, ý thức phản ánh sau, bị định - Vật chất sở, nguồn gốc nội dung mà ý thức phản ánh Nghĩa vật chất định nội dung phản ánh ý thức - Mặc dù vật chất định ý thức ý thức tính động sáng tạo tác động trở lại vật chất, thúc đẩy kìm hãm Từ mối quan hệ vật chất ý thức chủ nghĩ vật Mac xit rút yêu cầu sau: - Trong nhận thức phải nhận thức vật vốn có, khơng “ Tô hồng, bôi đen” - Trong hoạt động thực tiễn phải xuất phát từ thực tế khách quan, tôn trọng quy luật khách quan hành động theo quy luật khách quan - Trong hoạt động thực tiễn phải biết phát huy tính động, sáng tạo ý thức tinh thần cải tạo giới - Tránh rơi vào chủ nghĩa khách quan, trông chờ thụ động, ỷ lại, khơng cố gắng tích cực vượt khó - Chống bệnh chủ quan, ý chí, tuyệt đối hóa ý thức tinh thần hoạt động thực tiễn Từ sở lý luận yêu cầu quan điểm khách quan, thân nhận thấy thời gian qua địa phương đạt được: - Trong cơng tác thực nhiệm vụ việc làm thiết thực, khơng bám theo hình thức để lấy báo cáo lập thành tích, mà làm việc sở bám sát vào thực tế, không báo cáo khống, khơng thật - Trong hoạt động hàng ngày, hàng tháng tôn trọng quy luật khách quan, đề tiêu, nhiệm vụ xem xét kỹ lưỡng tình hình địa phương, đơn vị dám đặt tiêu cho đơn vị hoạt động, thực đến nơi đến chốn - Hàng năm Đảng ủy đợt tổ chức học NQ để từ rèn luyện đạo đức, nhận thức cách mạng cho đảng viên, từ phối hợp với đoàn thể phường mở tuyên truyền địa bàn dân cư để tuyên truyền chủ trương Đảng, sách pháp luật Nhà nước - Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục trị cho cán đảng viên tầm quan trọng yêu cầu quan điểm khách quan thông qua lần học NQ, họp chi bộ… để từ nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đến đợt đánh giá phân loại Đảng viên, cơng bằng, đóng góp thực tế, mặt chưa để từ nhận thức khắc phục, khơng nói qua lo, dựa vào khách quan đánh giá sai, thích đánh giá tốt, khơng nói mặt xấu, mắt quan điểm Đảng, đoàn kết nội chi - Trong công việc, hướng tới thực nhiệm vụ, hay xử lý vấn đề thân ngành xử lý cách thận trọng, đồng thời biện pháp đơn đốc, xem xét kiểm tra nội dung công việc đề ra, khơng để việc bị tồn đọng Tóm lại, sở cho việc phát huy tính động chủ quan việc thừa nhận tơn trọng tính khách quan vật chất, quy luật tự nhiên XH Nếu TG vật chất với thuộc tính quy luật vốn – tồn khách quan, ko phụ thuộc vào ý muốn chủ quan người, người nhận thức hđ thực tiễn phải xuất phát từ thực tế khách quan, lấy thực tế khách quan làm cho hđ Nếu xuất phát từ ý muốn chủ quan, lấy ý chí áp đặt cho thực tế, lấy ảo tưởng thay cho thực mắc bệnh chủ quan ý chí Câu 2: Nội dung phép biện chứng vật ? Liên hệ thực tiễn địa phương Lịch sử trước Mác, bàn vật chất ý thức nhiều quan điểm khác Chủ nghĩa tâm khơng thấy vai trò vật chất mà vai trò ý thức Chủ nghĩa Mác vật chất ý thức mối quan hệ biện chứng; lý luận thực tiễn mối qhệ biện chứng Để hiểu rõ quan điểm mối quan hệ thực tiễn lý luận, phân tích Nguyên lý mối liên hệ phổ biến: Trên sở kế thừa giá trị tư tưởng biện chứng kho tàng nhân loại, đồng thời khái quát khoa học tự nhiên kỷ XIX (khoa học trình, nguồn gốc mối liên hệ phát triển) phép biện chứng vật phát nguyên lý mối liên hệ phổ biến vật tượng giới, coi đặc trưng phép biện chứng vật * Khái niệm: - Liên hệ: phụ thuộc lẫn nhau, ảnh hưởng, tương tác chuyển hóa lẫn vật, tượng giới hay mặt yếu tố, thuộc tính vật, tượng, trình - Liên hệ phổ biến:mọi vật, tượng giới (cả tự nhiên, xà hội tư duy) dù đa dạng, phong phú, nằm mối liên hệ với vật, tượng khác sở mối liên hệ tính thống vật chất giới * Tính chất liên hệ: Các mối liên hệ tính chất tính khách quan, tính phổ biến tính đa dạng - Tính khách quan: vốn vật tượng, vật vô tri, vô giác hàng ngày, hàng chịu vận động vật khác - Tính phổ biến: vật, tượng điều liên hệ với vật, tượng khác khơng vật nằm ngồi mối liên hệ - Tính đa dạng, phong phú: phép biện chứng vật thừa nhận tính đa dạng khác biệt mối liên hệ, bao gồm liên hệ bên với bên ngoài; bản-khơng bản; trực tiếp – gián tiếp Trong đó, mối liên hệ bên trong, bản, chủ yếu, trực tiếp giữ vai trò định vật Như liên hệ vật vô vô tận, phong phú, đa dạng phức tạp, đặc biệt lĩnh vực xã hội, tính phức tạp đc nâng lên nhiều lần hoạt động mục đích người * Ý nghĩa phương pháp luận - Xem xét vật phải đứng quan điểm toàn diện Quan điểm đòi hỏi xem xét vật, tượng, phải xem xét tất mặt, mối liên hệ chúng ta, đồng thời phải đánh giá cho vị trí, vai trò mặt, mối liên hệ, phải xác định cho mặt, mối liên hệ chất, chủ yếu vật tượng - Giúp trình phát biểu mặt thể lực, trí lực nhân cách… với tư cách nguyên tắc nguyên tắc phương pháp luận, quan điểm toàn diện, quan điểm lịch sử, cụ thể góp phần định hướng tạo cho hoạt động thực tiển cải tạo thực, cải tạo thân * Qua nghiên cứu tìm hiểu thân nhìn thấy địa phương, quan, đơn vị: đánh giá đồng chí, đồng nghiệp sai phạm hay khơng, ta phải xem xét kỹ lượng mặt trước tình để nắm bắt thơng tin cho chặt từ phía mói định đánh giá, cách nói phải trọng tâm, trọng điểm để đồng chí nhìn nhận khắc phục sữa sai hoạt động quan đề công việc cho đồng chí đồng nghiệp nhận nhiệm vụ phải đòi hỏi xem xét kỹ lưỡng người đảm nhận cơng việc phù hợp, phân tích rõ nội dung, tránh nói chung chung cho tập thể, mà phải nói tách nội dung, khơng trùng lấp, làm ảnh hưởng tiến độ công việc không hoàn thành Nguyên lý phát triển: * Khái niệm phát triển:Phát triển trình vận động theo hướng lên từ thấp đến cao, từ chưa hoàn thiện đế hoàn thiện * Quan niệm phát triển: Phát triển trình vận động tiến lên từ thấp lên cao, q trình vừa diễn dần dần, vừa bước nhảy vọt đưa tới đời thay cũ * Tính chất phát triển: tính chất - Tính khách quan: Nguồn gốc phát triển nằm bên vật Dù muốn hay không người, vật luôn phát triển khuynh hướng chung giới vật chất - Tính phổ biến: phát triển diễn lĩnh vực tự nhiên xã hội vào tư vật tượng khách quan - Tính đa dạng, phong phú: Mỗi vật, tượng trình phát triển tồn thời gian, không gian khác nên phát triển khác Đồng thời, trình phát triển vật chịu tác động vật khác, tác động thúc đẩy kìm hãm phát triển vật chí thụt lùi * Quan điểm phát triển: đòi hỏi phải xem xét vật, tượng xu phát triển chúng, nghĩa là, nhìn thấy khuynh hướng biến đổi (động) tất yếu vật, tượng - Quan điểm phát triển giúp nhìn thấy mới, tin tưởng tất thắng mới, tiến tất yếu chiến thắng cũ, lạc hậu - Quan điểm phát triển góp phần khắc phục tư tưởng bảo thủ, trì tuệ, định kiến hoạt động nhận thức thực tiễn * Là người cán bộ, Đảng viên công tác xem xét đánh giá đồng chí, đồng nghiệp Tơi vận dụng quan điểm phát triển để đánh giá nhiệm vụ đặt ra, phẩm chất đạo đức người đồng nghiệp theo khuynh hướng biến đổi phát triển Mặt khác thân tơi đánh giá khơng dựa vào tư tưởng bảo thủ cũ Ở nơi phải thấy đồng chí tiến bộ, đổi mới, vương lên vấn đề thực nhiệm vụ, phát triển nhân cách *Liên hệ thực tiễn: Thành tựu: - Đảng ta đấu tranh phê phán quan điểm bảo thủ, trì trệ định kiến qua văn kiện đại hội - Duy trì đổi xây dựng đất nước theo định hướng XHCN - Lĩnh vực kinh tế: + Cải thiện chất lượng môi trường, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, phòng chống cháy nổ để khai thác hợp lý nguồn tài nguyên sẳn địa phương + Tăng trưởng GDP đầu ngành đạt mức cao thực phát triển bền vững kinh tế + Phát triển nhanh thành phần kinh tế, loại doanh nghiệp, nâng cao hiệu kinh tế, kinh tế nhiều thành phần + Tập trung đầu tư từ nguồn lực nước + Đẩy mạnh CNH-HĐH, giá trị sản xuất công nghiệp tăng cao + Xây dựng nông thơn nhiều tiến + Hệ thống cở sở hạ tầng phát triển, hội nhập với nước thé giới + Ngành nông nghiệp: Lúa: Tổng diện tích xuống giống 03 vụ 1.935,5/1.918 đạt 100,91%KH, nâng suất bình quân 6,5 tấn/ha Phối hợp với UBMTTQ ban ngành thực tốt công tác tuyên truyền, khuyến khích áp dụng tiến KHKT vào sản xuất nông nghiệp + Trong thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp: phát triển sở kinh doanh hiệu quả, tăng vốn đầu tư nguồn lao động + Trong xây dựng: hoàn thành đưa vào sử dụng 04 cơng trình 02 hạng mục, với tổng kinh phí 5.855 triệu đồng, gồm: Đường Mương Thơm bờ hữu đoạn 02 hạng mục (Cơng trình mở rộng đường tổ 33 - khóm Hòa Thạnh + cơng trình lắp đặt đường nước tuyến từ nhà ông Liệt - khu dân cư Hưng Thạnh) kinh phí 4.382 triệu đồng; Cải tạo sửa chữa Tổ TTĐT (233 triệu); Cải tạo Ban BVDP (250 triệu đồng); Kè sạt lở tổ 01 Hưng Thạnh (900 triệu đồng) - Lĩnh vực Văn hóa – Xã hội: + Về giáo dục: phát động toàn dân đưa trẻ đến trường, giúp đỡ học sinh hồn cảnh khó khăn, học sinh nghèo Bên cạnh vận động học phẩm, học bổng với tổng giá trị 208,760 triệu đồng, cấp phát cho 292 em học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn + Về y tế: Xảy 50 ca/12 ổ dịch (cùng kỳ 2016 44 ca/05 ổ dịch) Đã quân thực 05 chiến dịch diệt lăng quăng dựa vào cộng đồng Tập huấn kiến thức chuyên môn cho cán bộ, kiểm tra, giám sát VSATTP, dịch bệnh địa phương kiểm soát, vận động người dân thực bảo hiểm y tế toàn dân + An sin xã hội: chăm lo cho hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng BTXH địa bàn phường, qua kịp thời cấp phát chế độ đến đối tượng Bên cạnh, năm hỗ trợ hàng tháng cho 12 đối tượng hộ nghèo hưởng BTXH hàng tháng với tổng trị giá 36 triệu đồng (gồm gạo tiền mặt), để hộ điều kiện vươn lên nghèo + An ninh: Phạm pháp hình sự: Xảy 03 vụ, gồm 02 vụ trộm, 01 vụ giết người (so kỳ 2016 giảm 05 vụ), điều tra làm rõ 03/03 vụ, giao Công an Long Xuyên xử lý Tai nạn giao thông đường bộ: xảy 03 vụ (so kỳ 2016 tăng 01 vụ), làm 02 người chết Va chạm giao thông đường xảy 13 vụ, làm 17 người bị thương Hạn chế: - Công tác lặp lại trật tự địa bàn thực thường xuyên ý thức số hộ dân chưa cao - Một số người chưa ý thức cao việc bảo vệ môi trường, chưa xử lý tốt chất thải - sở vật chất địa phương hạn chế, khơng đáp ứng nhu cầu phát triển địa phương - Phát triển nề kinh tế thiếu bền vững - Sản phẩm xuất phần lớn sản phẩm thô, chất lượng sản phẩm không đáp ứng yêu cầu nước giới - ANTT địa bàn chưa đảm bảo, vụ án xảy rải rát làm cho người dân không yên tâm sản xuất Giải pháp khắc phục hạn chế: - Nâng cao nhận thức, hoạt động thực tiễn ý nghĩa phương pháp luận - Nâng cao lãnh đạo Đảng quản lý nhà nước kinh tế xã hội, phát huy vai trò làm chủ nhân dân - Về nơng nghiệp: tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến nông, giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận, trồng lúa suất cao - Giáo dục: nâng cao chất lượng dạy học trường - Y tế: chủ động phòng chống loại dịch bệnh, tăng cường cơng tác tiêm chủng - Vệ sinh môi trường: vận động nhân dân tham gia xe rác tự quản, ý thưc việc chung tay bảo vệ môi trường - Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: tạo điều kiện thuận lợi cho cac chủ sở sản xuất kinh doanh điều kiện vay vốn để mở rộng quy mô sản xuất, mở rộng thêm nhiều ngành, nghề mới, đồng thời giải việc làm cho người lao động * Liên hệ thân: Là cán bộ, thân tự thấy cần phải thực số vấn đề sau: - Trước hết phải nâng cao trình độ chun mơn, trình độ trị, để nhận thức hòa nhập kịp thời theo phát triển đất nước - Luôn nhắc nhở thân đặt nhiệm vụ lên hàng đầu, bám sát thực tiễn để hoàn thành tốt nhiệm vụ giao - Thực xây dựng quan dân chủ, văn minh tiến bộ, chống bệnh chủ quan ý chí, tơn trọng ý kiến đồng nghiệp, học hỏi kinh nghiệm tù hệ trước để xây dựng quan văn hóa - Ra sức học tập làm theo gương đạo đức HCM để trở thành người cán ích cho xã hội, đảng viên trung thành với đường lối cách mạng, người đầy tớ trung thành nhân dân *Cặp phạm trù: Phạm trù khái niệm rộng phản ánh mặt, thuộc tính, mối liên hệ chung, vật, tượng, thuộc lĩnh vực định * Cái chung riêng: - Cái chung: dung để mặt, thuộc tính, yếu tố, quan hệ, tồn phổ biến nhiều vật, tượng - Cái riêng: dùng để vật, tượng, trình định - Cái đơn nhất: phạm trù triết học đặc điểm, thuộc tính vốn vật, tượng, q trình khơng lặp lại riêng khác… - Quan hệ biện chứng chung riêng: - Theo quan điểm chủ nghĩa vật mác xít, riêng chung tách rời nhau, khơng chung tồn độc lập đứng ngồi riêng mà chung tồn riêng, thông qua riêng - Cái riêng tồn mối quan hệ đưa đến chung, riêng tồn mối liên hệ với riêng khác Giữa riêng chung giống - Cái chung sâu sắc chi phối riêng, định chất riêng Cái riêng phong phú, sinh động chung - Như vậy: chung phận riêng, riêng khơng bao qt hết hồn tồn chung - Cái chung phận riêng, riêng chỉnh thể khơng gia nhập hết vào chung Cũng vậy, riêng phong phú chung… - Phương pháp luận: + Thứ I: Vì chung tồn riêng, muốn nắm chung phải xem xét, phân tích vật, tượng cụ thể với tư cách riêng Thứ II: hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn, nắm chung chìa khóa để giải riêng để tránh vấp váp khơng cần thiết q trình giải công việc cụ thể - Thứ III: không tuyệt đối hóa chung, dễ rơi vào giáo điều, đồng thời không tuyệt đối hóa riêng, dễ rơi vào cục địa phương, xét lại * Liên hệ thực tế: địa phương, đơn vị Ban BVDP phường 51 lực lượng BVDP(là chung) chia cho khóm(cái riêng), thường xuyên huy động LL khóm tổ chức họp lệ Ban BVDP phường tình hình cơng tác trực, tuần tra, công văn cấp tình hình ANTT, nắm bắt thơng tin đối tượng, tôn giáo cực đoan, địa bàn dân cư mình(cái đơn nhất) kịp thời báo cáo lên Ban BVDP, đẻ Ban báo cáo lãnh đạo Đảng ủy, UB cơng an phường nắm, hướng xử lý Tóm lại: Phép bc vật chỉnh thể bao gồm nguyên lý, quy luật cặp phạm trù Với tư cách lý luận phản ánh đắn, chân thực TG khách quan, phép biện chứng vật vai trò phương pháp luận to lớn Nó cơng cụ để nhận thức cải tạo TG Tuy nhiên phép biện chứng thể thống I, vận dụng phép biện chứng phải vận dụng tổng thể Thiếu phép biện chứng người ta ko thể cách nhìn tổng qt ko thể phương pháp thật KH HCM ĐCSVN luôn vận dụng sáng tạo phép biện chứng tất lĩnh vực kinh tế, trị, QS Đó nhân tố để đưa đến thắng lợi to lớn CMVN Ngày CMVN trước thời lớn thách thức lớn, giành đc thắng lợi vận dụng sáng tạo phép biện chứng vật./ Câu 3: Sự thống lý luận với thực tiễn? Liên hệ thực tiễn địa phương Bài làm: Chủ nghĩa vật biện chứng cho thực tiễn là: toàn hoạt động vật chất tính mục đích, mang tính lịch sử - xã hội người nhằm cải tiến tự nhiên xã hội - Hoạt động thực tiễn hoạt động vật chất hóa tư tưởng, trình chuyển tinh thần vật chất - Hoạt động thực tiễn trình tương tác chủ thể khách thể - Hoạt động thực tiễn hoạt động chất người, họa động đặc trưng người (cái phân biệt người vật) * hình thức thực tiễn sau: Một là, sản xuất vật chất Hai là, hoạt động trị - xã hội Ba là, hoạt động thực nghiệm khoa học ♦* sở lý luận quan điểm thực tiễn: - Nhận thức đề đường lối chủ trương, sách,… phải sở thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, từ nhu cầu thực tiễn - Để nâng cao trình độ nhận thức, hiểu biết dựa vào lý luận, vào tri thức đạt - Thực tiễn không hoạt động để cải tạo giới, đem lại lợi ích cho người mà cơng cụ, phương tiện quan trọng nhận thức - Theo sát biến đổi phát triển thực tiễn, tăng cường tổng kết thực tiễn để sửa đổi, bổ sung, phát triển nhận thức hành động cho phù hợp với thực tiễn - Phải tôn trọng thực tiễn, vào thực tiễn mà kiểm tra tính đắn nhận thức lý luận, chủ trương, sách, biện pháp *Lý luận: tri thức khái quát từ kinh nghiệm thực tiễn, phản ánh mối liên hệ chất, tất nhiên, mang tính quy luật vật, tượng giới * Vai trò Lý luận: Thứ nhất, lý luận tính hệ thống, tính khái qt cao, tính lơgic chặt chẽ Thứ hai, sở lý luận tri thức kinh nghiệm thực tiễn Khơng tri thức kinh nghiệm thực tiễn khơng sở để khái quát thành lý luận Thứ ba, lý luận xét chất phản ánh chất vật, tượng * Vai trò thực tiễn lý luận: Thực tiễn sở, động lực, nhận thức lý luận - Thông qua hoạt động thực tiễn, người làm biến đổi thân vật , tượng tượng Từ đó, làm biến đổi hình ảnh vật tượng - Thực tiễn đặt nhu cầu cho phát triển nhận thức - Thực tiễn động lực phát triển nhận thức - Thực tiễn mục đích nhận thức, lý luận + Nhận thức người bị chi phối nhu cầu sống, nhu cầu tồn + Những tri thức, kết nhận thức ý nghĩa đích thực vận dụng vào thực tiễn phục vụ người + Thực tiễn tiêu chuẩn kiểm tra sai nhận thức, lý luận * Vai trò lý luận thực tiễn: - Lý luận đóng vai trò soi đường, dẫn dắt, đạo thực tiễn - Lý luận khoa học góp phần giáo dục, thuyết phục, động viên, tập hợp quần chúng để tạo thành phong trào hoạt động thực tiễn rộng lớn đông đảo quần chúng - Lý luận đóng vai trò định hướng, dự báo cho hoạt động thực tiễn, giúp hoạt động thực tiễn chủ động, tự giác, giúp cho hoạt động thực tiễn bớt mò mẫm, vòng vo, chủ động, tự giác * Sự thống lý luận thực tiễn: - Lý luận cao, hiểu biết sâu sắc, thực tiễn đa dạng phong phú - Thực tiễn đa dạng, phong phú, sinh động tạo điều kiện, kích thích lý luận phát triển nhiêu - Lý luận khái quát thực tiễn cách mạng, lịch sử, xã hội, đúc kết tri thức kinh nghiệm tri thức lý luận Đồng thời, sức mạnh, sức sống chỗ gắn bó hữu với thực tiễn, kiểm nghiệm bổ sung phát triễn thực tiễn - Là thống biện chứng, nghĩa lý luận phải thường xuyên bổ sung - Thực tiễn sở động lực nhận thức - Thực tiễn mục đích nhận thức - Thực tiễn tiêu chuẩn nhận thức * Ý nghĩa phương pháp luận: - Một là, nhận thức vật phải gắn với nhu cầu thực tiễn người, xuất phát từ thực tiễn đĩa phương, ngành, đất nước - Hai là, nghiên cứu lý luận phải liên hệ với thực tiễn, học phải gắn với hành - Ba là, phải trọng công tác tổng kết thực tiễn nghiên cứu lý luận, cung cấp luận khoa học, lý luận cho việc hoạch định, phát triển đường lối, chủ trương Đảng, sách, pháp luật nhà nước - Trong hoạt đông thực tiễn phải chủ động ngăn ngừa, khắc phục bệnh kinh nghiệm bệnh giáo điều - Trong q trình hoạt động phải ln kết hợp chặt chẽ thực tiễn lý luận, thực tiễn với tri thức, khơng tuyệt đối hóa tri thức hay thực tiễn.Điều dễ dẫn đến cực đoan q trình hoạt động - Trong cơng tác, cán phải gương mẫu, thực phương châm “ nói đơi với làm”, tránh nói đằng làm nẻo, nói nhiều làm ít, nói mà khơng làm • Liên hệ thực tiễn địa phương: - Thực Nghị Đại hội Đảng tỉnh lần thứ X, nghị Đại hội Đảng thành phố lần thứ XI địa phương thực Nghị Đại hội Đảng phường lần thứ XII với thuận lợi khơng khó khăn thách thức + Vận động nhân dân thực 03 cơng trình xã hội hóa cầu đường tổng kinh phí 394 triệu đồng; tuyến nước kinh phí 157,5 triệu đồng; cơng trình đèn đường chiếu sáng tổng kinh phí 72,5 triệu đồng Đưa vào sử dụng cơng trình tổng vốn đầu tư tỷ 882 triệu đồng từ nguồn ngân sách, thực cơng trình với tổng mức vốn 11 tỷ 259 triệu đồng cơng trình thành lập khu dân cư người nghèo theo chủ trương Thành phố + Khuyến nông: Triển khai nhiều mơ hình đến nơng dân (như trồng nấm rơm nhà nguyên liệu compost, nuôi heo hữu trồng rau hữu cơ, mơ hình ni lươn ), bước đầu mang lại hiệu kinh tế cao nhân rộng mơ hình địa bàn phường - Trật tự thị: triển khai liệt việc lót gạch vĩa hè theo quy cách chung, đến 10 quan, xí nghiệp 26 hộ dân thực lót gạch vỉa hè Phấn đấu năm 2018 phường hồn chỉnh việc lót gạch vỉa hè theo kế hoạch + Tổ quản lý chợ vào hoạt động góp phần bước ổn định trật tự mua bán chợ, triển khai kịp thời đến tiểu thương chủ trương, sách địa phương như: tuyên truyền vận động tiểu thương chợ Cái Dung, chợ Vàm Cống, chợ Cái Sắn cũ di dời đến nơi buôn bán chợ Cái Sắn chợ Lộ Xã mở rộng hoàn thành - Môi trường: hưởng ứng chiến dịch làm cho giới năm 2017, quân tổng vệ sinh môi trường rạch Cái Sắn cạn (đoạn gần cầu Sắn nhỏ khoảng 100m), 50 đoàn viên, niên chiến sĩ trung đoàn tham gia + Tư pháp-hộ tịch: thực tốt công tác tiếp dân phận Một cửa, năm tiếp nhận trả kết đạt 100%, hồ sơ tồn đọng, đặc biệt thực tốt công tác liên thông việc cấp giấy khai sinh, BHYT nhập hộ cho trẻ em + Giáo dục: Chất lượng giáo dục tiếp tục trì Tổng kết năm học 2016 - 2017, tỷ lệ học sinh giỏi bậc học đạt cao, tỷ lệ học sinh bỏ học giảm (THCS 1.5%, tiểu học 0%) + An sinh xã hội: thực tốt công tác chăm lo cho hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng BTXH địa bàn phường, qua kịp thời cấp phát chế độ đến đối tượng Bên cạnh, năm hỗ trợ hàng tháng cho 12 đối tượng hộ nghèo hưởng BTXH hàng tháng với tổng trị giá 36 triệu đồng (gồm gạo tiền mặt), để hộ điều kiện vươn lên nghèo - Tuy nhiên, bên cạnh nhựng thành tựu nỗi bật nêu trên, việc thực nhiệm vụ trị năm 2017 bộc lộ nhiều hạn chế, khuyết điểm báo cáo đánh giá Những tồn hạn chế, nguyên nhân chủ quan, khách quan công tác đạo, điều hành chưa liệt, kỷ cương chưa nghiêm, phối hợp tổ chức thực nhiệm vụ, chất lượng tham mưu, đề xuất giải pháp nhiều hạn chế; hiệu quản lý số lĩnh vực thấp; thiếu chủ động Năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm cán bộ, cơng chức yếu Chính Ban ngành đồn thể cần nghiêm túc, thẳng thắng nhìn nhận cách khách quan, đắn vai trò, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, nói đôi với làm, hạn chế yếu vừa qua - Tóm lại: `Vai trò thực tiễn lý luận trình cho phát triển nhận thức mang tính chất vật, tượng Trong công tác, cán phải gương mẫu thực phương châm; nói đơi với làm, tránh nói đằng, làm nẻo; nói nhiều làm ít; nói mà khơng làm BÀI 2: NHỮNG VẤN ĐỀ BẢNCHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ Câu 1: Nội dung Lý luận hình thái kinh tế - xã hội? Liên hệ thực tiễn địa phương? MB: Hình thái Kinh tế - Xã hội đời cách mạnh toàn quan niệm lịch sử xã hội, sở phương pháp luận phát triển khoa học trình vận động phát triển xã hội Nhờ lý luận Hình thái Kinh tế - Xã hội lần lịch sử Mác rõ chất chế độ xã hội Như vậy, lý luận hình thái Kinh tế - Xã hội giúp nghiên cứu cách đắn khoa học vận hành xã hội giai đoạn phát triển TB: Hình thái Kinh tế - Xã hội a) Hình thái Kinh tế - Xã hội phạm trù Chủ nghĩa vật lịch sử dùng để xã hội giai đoạn lịch sử định với kiểu quan hệ sản xuất đặc trưng cho xã hội đó, phù hợp với trình độ định lực lượng sản xuất với kiến trúc thượng tầng xây dựng quan hệ Hình thái Kinh tế - Xã hội đặt nguyên tắc phương pháp luận khoa học để nghiên cứu tất mặt xã hội Chẳng đưa chất xã hội cụ thể, phân biệt chế đọ xã hội với chế độ xã hội khác, mà thấy tính lặp lại, tính liên tục mối quan hệ người với người trình sản xuất sinh hoạt xã hội khác Nói cách khác, phạm trù Hình thái Kinh tế - Xã hội cho phép nghiên cứu xã hội mặt loại hình mặt lịch sử Xem xét đời sống xã hội giai đoạn phát triển lịch sử định, coi cấu trúc thống tương đối ổn định vận động khn khổ hình thái Cấu trúc chức yếu tố cấu thành Hình thái Kinh tế - Xã hội Xã hội tổng số tượng, kiện rời rạc, nhìn riêng lẻ, xã hội chỉnh thể tồn diện cấu phức tạp Trong mặt Lực lượng sản xuất, Quan hệ sản xuất Kiến trúc thượng tầng Mỗi mặt vai trò định tác động lên mặt khác tạo nên vận động thể xã hội Chính tính tồn vẹn phản ánh khái niệm Hình thái Kinh tế - Xã hội Lực lượng sản xuất Lực lượng sản xuất tảng vật chất, kỹ thuật mà Hình thái Kinh tế - Xã hội Sự hình thành phát triển Hình thái Kinh tế - Xã hội xét đến Lực lượng sản xuất định Lực lượng sản xuất phát triển qua Hình thái Kinh tế - Xã hội nối tiếp từ thấp đến cao thể tính liên tục phát triển xã hội loài người Lực lượng sản xuất bao gồm : Người lao động với kinh nghiệm sản xuất, thói quen lao động, biết sử dụng tư liệu sản xuất để tạo cải vật chất Tư liệu sản xuất xã hội tạo bao gồm Tư liệu lao động Đối tượng lao động Đối tượng lao động phận giới tự nhiên đưa vào sản xuất đất canh tác, nước ngồi ra, đối tượng khơng sẵn tự nhiên mà người sáng tạo Tư liệu lao động vật thể mà người dùng để tác động vào đối tượng lao động nhằm tạo tư liệu sinh hoạt nhằm phục vụ cho nhu cầu người Tư liệu lao động trở thành lực lượng tích cực cải biến đối tượng lao động chúng kết hợp vơí lao động sống Chính người với trí tuệ kinh nghiệm chế tạo tư liệu lao động sử dụng để thực sản xuất Tư liệu lao động dù ý nghĩa lớn lao đến đâu tách khỏi người lao động khơng phát huy tác dụng, trở thành lực lượng sản xuất xã hội LêNin viết : ” Lực lượng sản xuất hấp dẫn tồn thể nhân loại cơng nhân, người lao động” Giữa yếu tố Lực lượng sản xuất tác động biện chứng Sự tác động tư liêu lao động phụ thuộc vào trí thông minh, hiểu biết, kinh nghiệm người Đồng thời thân phẩm chất người, kinh nghiệm thói quen họ phụ thuộc vào Tư liệu sản xuất có, phụ thuộc vào chỗ họ sử dụng tư liệu lao động Quan hệ sản xuất Quan hệ người với người trình sản xuất quan hệ ban đầu định quan hệ xã hội khác, khơng mối quan hệ khơng thành xã hội khơng quy luật xã hội Mỗi hình thái Kinh tế - Xã hội lại kiểu quan hệ sản xuất tương ứng với trình độ định lực lượng sản xuất Quan hệ sản xuất tiêu chuẩn khách quan để nhận biết xã hội cụ thể với xã hội cụ thể khác đồng thời tiêu biểu cho giai đoạn phát triển định lịch sử.Quan hệ sản xuất bao gồm mặt sau : ]Quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất Quan hệ tổ chức quản lý Quan hệ phân phối sản phẩm lao động Ba mặt nói quan hệ hữu với nhau, Quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất ý nghĩa định tất quan hệ khác Bản chất mối quan hệ sản xuất phụ thuộc vào vấn đề Tư liệu sản xuất chủ yếu xã hội giải hai hình thức sở hữu Tư liệu sản xuất : Sở hữu tư nhân Sở hữu xã hội Những hình thức sở hữu quan hệ kinh tế thực người với người xã hội Kiến trúc thượng tầngKiến trúc thượng tầng toàn tư tưởng xã hội, thiết chế tương ứng quan hệ nội thượng tầng hình thành sở hạ tầng định Mỗi yếu tố Kiến trúc thượng tầng đặc thù riêng, quy luật riêng không tồn tách rời mà liên hệ tác động qua lại lẫn nảy sinh sở hạ tầng, phản ánh sở hạ tầng Song tất yếu tố Kiến trúc thượng tầng liên hệ sở hạ tầng Trái lại, phận tổ chức trị, pháp luật liên hệ trực tiếp với sở hạ tầng yếu tố khác Triết học, nghệ thuật, tơn giáo xa sở hạ tầng liên hệ gián tiếp với sở hạ tầng toàn quan hệ sản xuất hợp thành cấu kinh tế Hình thái Kinh tế - Xã hội định sở hạ tầng xã hội cụ thể bao gồm Quan hệ sản xuất thống trị, Quan hệ sản xuất tàn dư xã hội trước mầm mống xã hội sau Trong xã hội giai cấp đối kháng, tính chất giai cấp sở hạ tầng kiểu Quan hệ sản xuất thống trị quy định Tính chất đối kháng giai cấp xung đột giai cấp bắt nguồn từ sở hạ tầng Liên hệ: địa phương phường Mỹ Thạnh - Trồng trọt: + Lúa: Tổng diện tích xuống giống 03 vụ 1.935,5/1.918 đạt 100,91%KH, nâng suất bình quân 6,5 tấn/ha + Màu: Tổng diện tích xuống giống 39,5 (trong mè 12 ha; lại chủ yếu dưa leo, dưa hấu, bắp, đậu loại, bầu, bí, ớt) - Chăn ni: Đa số tiêu tiêm phòng đạt theo kế hoạch, cụ thể dịch tả + tụ huyết trùng heo đạt 103,99% (1.537/1.478 liều), tụ huyết trùng trâu bò đạt 112% (56/50 liều), dại chó đạt 107,59% (170/158 liều) - Thủy sản: Tổng diện tích ni trồng thủy sản địa bàn đến cuối năm 14,1 (giảm 3,7 so kỳ 2016 giá thị trường không ổn định nhiều hộ dân treo ao hầm) Cụ thể cá tra thịt: 02 hộ/2,1 ha; cá tra giống: 05 hộ/6,2 ha; cá lóc: 05 hộ/1,8 ha; cá trê: 03 hộ/01 ha; cá chép giòn: 01 hộ/03 ha); 03 hộ ni bè, số lượng 03 - Khuyến nông: Triển khai nhiều mơ hình đến nơng dân (như trồng nấm rơm nhà nguyên liệu compost, nuôi heo hữu trồng rau hữu cơ, mơ hình ni lươn ), bước đầu mang lại hiệu kinh tế cao nhân rộng mơ hình địa bàn phường - Giáo dục: chất lượng giáo dục tiếp tục trì Tổng kết năm học 2016 - 2017, tỷ lệ học sinh giỏi bậc học đạt cao, tỷ lệ học sinh bỏ học giảm vận động học phẩm, học bổng với tổng giá trị 208,760 triệu đồng, cấp phát cho 292 em học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn - An sinh xã hội: - Thực tốt công tác chăm lo cho hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng BTXH địa bàn phường, qua kịp thời cấp phát chế độ đến đối tượng Bên cạnh, năm hỗ trợ hàng tháng cho 12 đối tượng hộ nghèo hưởng BTXH hàng tháng với tổng trị giá 36 triệu đồng (gồm gạo tiền mặt), để hộ điều kiện vươn lên thoát nghèo Bên cạnh kết đạt được, mặt tồn tại, hạn chế như: Tình hình sản xuất nơng nghiệp, chăn ni khó khăn giá thị trường bấp bênh Trật tự đô thị quan tâm, nhiên ý thức người dân chưa cao nên tình trạng xây cất nhà lấn chiếm sông, kênh, rạch, việc buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường gây ách tắt giao thơng, số hộ lót gạch vỉa hè theo quy cách chung ít; Còn nhiều điểm nguy sạt lở, ô nhiễm môi trường khắc phục chậm Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện chưa đạt yêu cầu (ước đạt 72/76,9%) Số ca SXH, tay chân miệng tăng cao so với kỳ 2016 KB:Hình thái Kinh tế - Xã hội đời cách mạnh toàn quan niệm lịch sử xã hội, sở phương pháp luận phát triển khoa học trình vận động phát triển xã hội Nhờ lý luận Hình thái Kinh tế - Xã hội lần lịch sử Mác rõ chất chế độ xã hội Như vậy, lý luận hình thái Kinh tế - Xã hội giúp nghiên cứu cách đắn khoa học vận hành xã hội giai đoạn phát triển định Câu 2: Vấn đề giai cấp, nhà nước cách mạng xã hội? Liên hệ thực tiễn Theo Triết học Mác Lê nin vấn đề chủ nghĩa vật lịch sử, vấn đề giai cấp, nhà nước cách mạng xã hội; phạm trù kinh tế - xã hội tính lịch sử, tổ chức trị giai cấp thống trị kinh tế lật đổ chế độ trị lỗi, thiết lập chế độ trị tiến hơn, để hiểu rõ nội dung tồn lịch sử Vì tìm hiểu vấn đề giai cấp, nhà nước cách mạng xã hội Giai cấp là: Người ta gọi giai cấp, tập đoàn to lớn gồm người khác địa lý họ hệ thống sản xuất xã hội định lịch sử, khác quan hệ họ(thường thường quan hệ pháp luật quy định thừa nhận)… khác cách thức hưởng thụ phần cải xã hội hoạc nhiều mà họ hưởng Giai cấp tập đoàn người, mà tập đồn chiếm đoạt lao động tập đoàn khác, chỗ tập đồn địa vị khác chế độ kinh tế xã hội định * Nguồn gốc hình thành giai cấp - Sự phát triển Lực lượng sản xuất: Công cụ sắt đời, phân công lao động xã hội, suất lao động tăng, sản phẩm dư thừa Chế độ tư hữu - Trong lịch sử xã hội đường hình thành giai cấp: + Do phân hóa nội công xã nguyên thủy + Do biến tù binh chiến tranh trở thành nô lệ phục vụ cho người giàu địa vị xã hội * Xã hội giai cấp: giai cấp không bản: - Giai cấp bản: giai cấp xuất tồn gắn liền với phát triển sản xuất thống trị (phương thức sản xuất đương thời) - Giai cấp không bản: giai cấp xuất tồn gắn liền với phát triển sản xuất thống trị (phương thức sản xuất tàn dư mầm móng) * Đấu tranh giai cấp: đấu tranh phận nhân dân chống lại phận khác nhau, đấu tranh quần chúng bị tướt quyền, bị áp lao động, chống lại bọn đặc quyền, đặc lợi, bọn áp bọn ăn bám, đấu tranh người công dân làm thuê hay người vô sản chống lại người hữu sản hay giai cấp tư sản - Thực chất đấu tranh giai cấp đấu tranh giải mâu thuẫn mặt lợi ích giai cấp nơng dân bị áp vô sản làm thuê chống lại giai cấp thống trị, chống lại bọn đặc quyền, đặc lợi, kẻ áp bóc lột * Nguồn gốc, nguyên nhân đấu tranh giai cấp: - Nguyên nhân đấu tranh giai cấp: Trực tiếp: giai cấp tư CM GC thống trị lỗi thời Gián tiếp: Lao động sản xuất phát triển Quan hệ sản xuất lỗi thời * Đấu tranh giai cấp động lực phát triển xã hội giai cấp: - Đấu tranh giai cấp phát triển đến đỉnh cao dẫn đến CMXH, thay phương thức sản xuất cũ phương thức sản xuất tiến phương thức sản xuất đời thúc đẩy phát triển tồn đời sống xã hội, vậy, đấu tranh giai cấp động lực trực tiếp lịch sử xã hội giai cấp - Do nhu cầu ngày tăng người, phát triển khoa học kinh tế, nhân tố tư tưởng, đạo đức,…đều động lực phát triển xã hội - Đấu tranh giai cấp tác dụng cải tạo xã hội, xóa bỏ lực lượng xã hội phản động, làm kìm hãm xã hội phát triển mà tác dụng cải tạo thân giai cấp cách mạng - Đấu tranh giai cấp giai cấp vô sản giai cấp tư sản đấu tranh cuối lịch sử xã hội giai cấp * Các hình thức đấu tranh giai cấp: Đấu tranh trị, đấu tranh tư tưởng, đấu tranh kinh tế Mục tiêu đấu tranh giữ vững thành cách mạng, xây dựng củng cố quyền nhân dân; tổ chức quản lý sản xuất, quản lý xã hội, bảo đảm tạo suất lao động xã hội cao hơn, xây dựng xã hội “dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh” * Đấu tranh giai cấp Việt Nam: - Thực thắng lợi CNH, HĐH, thực công xã hội bảo vệ độc lập dân tộc, chống bất cống, chống phá trình xây dựng CNXH nước ta * Nhà nước: * Nguồn gốc chất Nhà nước: + Nhà nước đời kết hợp đồng (khuế ước) ký kết thành viên Ở phương đông quan niệm nho giáo, học thuyết”thiện mệnh” * Nguồn gốc nhà nước: LLSX phát triển chế độ tư hữu, nguyên nhân sau xa + Giai cấp thống trị kinh tế nhà nước giai cấp bị trị bóc lột * Các kiểu nhà Nước lịch sử: chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư * Đặc trưng Nhà nước: - Thứ nhất: Nhà nước phân chia dân cư theo đơn vị hành lãnh thổ, phong tục, tập quán - Thứ hai: Nhà nước thiết lập quyền lực cơng - Thứ ba: Nhà nước chủ quyền quốc gia - Thứ tư: Nhà nước ban hành pháp luật buộc thành viên xã hội phải thực - Thứ năm: Nhà nước quy định tiến hành thu loại thuế * Tính tất yếu cúa nhà nước vô sản: Sau lật đổ Nhà nước tư sản, thực hện nhà nước dân chủ phi giai cấp - Sauk hi cách mạng thành công, giai cấp cơng nhân nơng dân lao động cần Nhà nước với lý chủ yếu sau đây: + Thứ nhất: lực lượng thù địch mưu toan phục hồi chế độ cũ âm mưu xâm lược lực đế quốc Do vậy, giai cấp công nhân nông dân lao động cần nhà nước để trấn áp lực lượng phản cách mạng, bọn phá hoại trật tự xã hội bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa + Thứ hai: để quản lý xã hội hình thành từ xã hội cũ, cần cưỡng chế, cần pháp luật, kỷ cương, nghĩa cần Nhà nước, cơng cụ làm chủ nhân dân lao động + Thứ ba: Xây dựng CNXH nghiệp vĩ đại, khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải Nhà nước người lao động lãnh đạo Đảng cộng sản lập để tổ chức quản lý công việc xây dựng xã hội mới, Nhà nước vơ sản + Thứ tư: Xây dựng CNXH cần vai trò Nhà nước vơ sản Do đó, Nhà nước tồn với tư cách là” Nhà nước Nhà nước” hoàn thành sứ mệnh lịch sử Nhà nước “Tự tiêu vong” * Xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam nay: - Tất quyền lực Nhà nước thuộc nhân dân mà tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân đội ngũ tri thức ĐCS VN lãnh đạo - Quyền lực Nhà nước thống nhất; phân cơng, phối hợp kiểm soát quan việc thực quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp - Việc xây dựng Nhà nước XHCN thời kỳ độ VN tất yếu khách quan Tính tất yếu khơng bắt nguồn từ đặc điểm thời đại ngày nay, thời đại độ từ CNTB lên CNXH, mà xuất phát từ thực tế đòi hỏi CMVN - Xây dựng Nhà nước XHCN nước ta trình lâu dài, gắn liền với trình phát triển KT-XH theo định hướng XHCN - Đảng ta coi xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN lãnh đạo Đảng nhiệm vụ tính chiến lược xun suốt, phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế - Đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN cần tập trung nhiệm vụ trọng tâm sau: + Một là, tiếp tục đổi tổ chức, hoạt động máy Nhà nước, Quốc hội, phủ, đẩy mạnh việc thực chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 đổi tổ chức, hoạt động quyền địa phương + Hai là, xây dựng đội ngũ bộ, cơng chức sạch, lực đáp ứng yêu cầu tình hình + Ba là, tích cực phòng ngừa đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí, thực hành tiết kiệm * Cách mạng xã hội: - Bản chất cách mạng xã hội: + Theo nghĩa rộng: 01 thời kỳ bắt đầu cách mạng giành quyền kết thúc chế độ mới, hình thái kinh tế + Xã hội hoàn toàn chiến thắng chế độ cũ, hình thái kinh tế + Xã hội cũ - Phân biệt CMXH với tiến hóa xã hội, cải cách xã hội đảo + Tiến hóa xã hội: trình phát triển diễn cách tuần tự, dẫn đến biến đổi cục 01 hình thái kinh tế- xã hội định + Cải cách xã hội: hình thái phát triển xã hội, biến đổi chất xảy nhỏ, lẻ khuôn khổ chế độ xã hội tồn + Đảo chính: thủ đoạn giành quyền lực Nhà nước 01 cá nhân 01 nhóm người nhằm xác lập 01 chế độ xã hội chất * Nguyên nhân khách quan cách mạng xã hội: QHSX đối lập LLSX, GC thống trị lỗi thời đối lập giai cấp cách mạng ĐTGC CMXH * Vai trò CMXH phát triển xã hội: - Giai cấp cách mạng phải lật đổ thống trị trị giai cấp thống trị; giành lấy quyền Nhà nước sử dụng quyền Nhà nước để xóa bỏ QHSX cũ, lạc hậu xây dựng QHSX thúc đẩy LLSX, kinh tế phát triển - Vai trò cách mạng xã hội to lớn, khơng cách mạng xã hội, khơng thể chuyển hình thái kinh tế- xã hội lỗi thời lên 01 hình thái KT- XH mới, cao hơn, mở đường cho TBXH CMXH trở thành quy luật tiến xã hội * Điều kiện khách quan: chin muồi cho cách mạng nổ gọi tình cách mạng, tình cách mạng khủng hoảng toàn quốc, lay chuyển giai cấp thống trị lẫn giai cấp bị trị * Nhân tố chủ quan: muốn CMXH nổ giành thắng lợi, ngồi tình cách mạng, phải chin muồi nhân tố chủ quan kết hợp đắn nhân tố chủ quan điều kiện khách quan - Sự chín muồi nhân chủ quan CMXH biểu thị trình độ cao tính tổ chức, mức độ tâm cao giai cấp cách mạng sẵn sàng tiến hành hoạt động cách mạng, kiên lật đổ quyền đương thời, xác lập quyền cách mạng giai cấp làm chủ thể Liên hệ thực tế: - Đảng ta đấu tranh phê phán quan điểm bảo thủ, trì trệ định kiến qua văn kiện đại hội - Duy trì đổi xây dựng đất nước theo định hướng XHCN - Đổi lĩnh vực kinh tế địa phương: + Cải thiện chất lượng môi trường, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, phòng chống cháy nổ để khai thác hợp lý nguồn tài nguyên sẳn địa phương + Tăng trưởng GDP đầu ngành đạt mức cao thực phát triển bền vững kinh tế + Phát triển nhanh thành phần kinh tế, loại doanh nghiệp, nâng cao hiệu kinh tế, kinh tế nhiều thành phần + Tập trung đầu tư từ nguồn lực nước + Đẩy mạnh CNH-HĐH, giá trị sản xuất công nghiệp tăng cao + Xây dựng nơng thơn nhiều tiến + Hệ thống cở sở hạ tầng phát triển, hội nhập với nước thé giới + Ngành nông nghiệp phối hợp với UBMTTQ ban ngành thực tốt cơng tác tun truyền, khuyến khích áp dụng tiến KHKT vào sản xuất nông nghiệp + Trong thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp: phát triển sở kinh doanh hiệu quả, tăng vốn đầu tư nguồn lao động + Trong xây dựng: xây dựng nhiều tuyến đường thông xã, thông huyện tạo điều kiện vận chuyển mua bán hàng hóa - Lĩnh vực Văn hóa – Xã hội: + Về giáo dục: phát động toàn dân đưa trẻ đến trường, giúp đỡ học sinh hồn cảnh khó khăn, học sinh nghèo theo nhiều hình thức + Về y tế: tập huấn kiến thức chuyên môn cho cán bộ, kiểm tra, giám sát VSATTP, dịch bệnh địa phương ln kiểm sốt, vận động người dân thực bảo hiểm y tế toàn dân + An sin xã hội: tổ chức quỹ người nghèo, xây dựng nhà tình thương, hỗ trợ vốn xây dựng kinh tế gia đình + An ninh trật tự ln giữ vững thể qua tuần tra, đấu tranh với loại tội phạm, thường xuyên tổ chức buổi họp dân tuyên truyền cho người dân nhiều hình thức thủ đoạn loại đối tượng, để người dân nắm tố giác tội phạm, nhanh chống bắt đối tượng phương thức gắn camera điểm phức tạp dọc QL 91,từ giảm vụ trọng án xảy địa phương Câu 3: Ý thức xã hội việc xây dựng ý thức xã hội? Liên hệ thực tiến địa phương? 3.1 Ý thức xã hội phản ánh tồn xã hội 3.1.1 Bản chất nguồn gốc ý thức xã hội * Bản chất ý thức xã hội - Tồn xã hội: đời sống vật chất toàn điều kiện sinh hoạt vật chất, quan hệ vật chất xã hội - Những yếu tố đời sống vật chất điều kiện sinh hoạt vật chất bao gồm: PTSX vật chất điều kiện tự nhiên, hoàn cảnh địa lý, dân số mật độ dân số => Trong đó: PTSXVC yếu tố QHVC xã hội QHVC người với tự nhiên người với Khái niệm ý thức xã hội: mặt tinh thần đời sống xã hội, bao gồm toàn quan điểm, tư tưởng tình cảm, tâm trạng… cộng đồng xã hội nảy sinh từ tồn xã hội họ phản ánh tồn xã hội giai đoạn lịch sử định * Nguồn gốc ý thức xã hội tồn xã hội 3.1.2 Cấu trúc ý thức xã hội * Theo nội dung lĩnh vực phản ánh bao gồm: - Ý thức trị: hình thái ý thức xã hội, phản ánh quan hệ kinh tế, trị, xã hội, lợi ích giai cấp… thái độ giai cấp quyền lực Nhà nước xã hội Bao gồm: Ý thức trị thơng thường Hệ tư tưởng trị - Ý thức pháp quyền: đời gắn liền với xã hội giai cấp nhà nước Ý thức pháp quyền ln mang tính giai cấp Tuy nhiên, chế độ xã hội hệ thống pháp luật giai cấp thống trị nhằm bảo vệ, củng cố quan hệ, trật tự xã hội, lợi ích giai cấp thống trị xã hội - Ý thức đạo đức: mặt tinh thần đời sống xã hội, hình thành sớm với tồn xã hội lồi người.Trong xã hội giai cấp, đạo đức mang tính giai cấp riêng Tuy nhiên, ý thức đạo đức mang tính “chi phối” toàn xã hộibao ý thức đạo đức giai cấp thống trị, sống thường ngày, giai cấp ứng xử theo lợi ích trực tiếp - Ý thức tôn giáo: bao gồm tâm lý tôn giáo hệ tư tưởng tôn giáo - Ý thức thẩm mỹ: chủ yếu hoạt động nghệ thuật Trong xã hội giai cấp, nghệ thuật mang tính giai cấp * Theo trình độ phản ảnh, ý thức xã hội chia thành: ý thức thông thường ý thức lý luận - Ý thức xã hội thông thường: toàn tri thức, quan niệm… cộng đồng người định, hình thành cách trực tiếp từ hoạt động thực tiễn hang ngày họ - Ý thức lý luận: tư tưởng quan điểm cộng đồng xã hội, giai cấp, tầng lớp xã hội hệ thống hóa, khái quát hóa thành học thuyết xã hội, trình bày dạng khái niệm, phạm trù, quy luật * Ngồi ra, người ta còm phân chia ý thức xã hội theo cấp độ: tâm lý xã hội hệ tư tưởng 3.1.3 Tính giai cấp ý thức xã hội - Ý thức xã hội mang tính giai cấp - Ý thức xã hội vừa mang tính giai cấp, vừa mang tính dân tộc mang tính nhân loại 3.2 Tính độc lập tương đối ý thức xã hội so với tồn xã hội 3.2.1 Ý thức xã hội thường lạc hậu so với tồn xã hội Ý thức xã hội phản ánh tồn xã hội, tồn xã hội phản ánh ý thức xã hội Do vậy, ý thức xã hội với tư cách phản ánh biến đổi chậm so với tồn xã hội Sự lạc hậu ý thức xã hội so với tồn xã hội nhiều nguyên nhân khác nhau: - Thứ nhất: sức ỳ tâm lý xã hội, thói quen, phong tục, tập quán, truyền thống - Thứ hai: ý thức xã hội yếu tố bảo thủ - Thứ ba: xã hơij giai cấp, ý thức xã hội ln gắn với lợi ích nhóm xã hội, tập đoàn xã hội, giai cấp xã hội khác => Chính vậy, tư tưởng, quan điểm, tâm lý cũ không tự động tồn xã hội cũ mà chúng nảy sinh, tồn tại, phản ánh đi, mà phải thông qua đấu tranh cải tạo triệt để toàn xã hội cũ, tồn xã hội cũ xây dựng xã hội mới, tồn xã hội lực lượng xã hội tiến 3.2.2 Ý thức xã hội “vượt trước tồn xã hội” - Ý thức xã hội phản ánh quy luật vận động khách quan tồn xã hội phản ảnh vượt trước tồn xã hội - Khi nói ý thức xã hội “vượt trước” tồn xã hộikhơng nghĩa trường hợp này, ý thức xã hội không bị quy định tồn xã hội Nghĩa là, tính vượt trước tính vượt trước phản ánh vượt trước thân ý thức xã hội Bao gồm: phản ánh vượt trước sở phản ánh vượt trước khơng sở 3.2.3 Ý thức xã hội tính kế thừa phát triển - Ý thức xã hội thời đại không xuất mãnh đất trống không mà xuất sở kế thừa yếu tố ý thức xã hộithời đại trước - Trong xã hội giai cấp, kế thừa ý thức xã hội mang tính giai cấp => Ý nghĩa phương pháp luận: - Trong trình xây dựng văn hóa tinh thần xã hội chủ nghĩa Việt Nam nay, phải biết kế thừa chọn lọc tất tinh hoa văn hóa nhân loại, trước hết phải biết phát huy giá trị tinh thần truyền thống văn hóa cao đẹp dân tộc - Quá trình tiếp thu, kế thừa di sản văn hóa tinh thần nhân loại, phải đứng quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối Đảng cộng sản Việt Nam Việc tiếp thu, kế thừa phải đứng quan điểm lịch sử - cụ thể, quan điểm lợi ích quan điểm giai cấp, thái độ với q khứ, khơng phủ định trơn khứ bê nguyên si cúa thời đại trước 3.2.4 Sự tác động qua lại cac hình thái ý thức xã hội phát triển chúng - Các hình thái ý thức xã hội tác động qua lại lẫn Sự tác động qua lại lẫn nha hình thái ý thức xã hội vừa biểu mang tính tương đối ý thức xã hội vừa quy luật phát triển ý thức xã hội Mỗi hình thái ý thức xã hội phản ánh tồn xã hội theo phương thức riêng làm cho phản ánh ý thức xã hội nói chung đa dạng, phong phú - Lịch sử phát triển ý thức xã hội chứng tỏ, giai đoạn lịch sử cụ thểm tùy thuộc vào hoàn cảnh lịch sử, mà hình thái ý thức xã hội lên hang đầu đóng vai trò chi phối hình thái ý thức xã hội khác 3.2.5 Sự tác động trở lại ý thức tồn xã hội Sự tác động ý thức xã hội tồn xã hội theo hai khuynh hướng: tích cực tiêu cực - Tích cực: Nếu ý thức xã hội phản ánh quy luật khách quan vận động, phát triển tồn xã hội thơng qua hoạt động thực tiễn người tác động tích cực trở lại tồn xã hội => thúc đẩy PTSX phát triển, cải biến điều kiện tự nhiên, hoàn cảnh địa lý coa lợi cho người;… Thúc đẩy xã hội phát triển theo chiều hướng tiến - Tiêu cực: Nếu ý thức xã hội lạc hậu, phản ánh không quy luật khách quan vận động, phát triển tồn xã hội tác động tiêu cực tới tồn xã hội => cản trở SXVC phát triển; hủy hoại môi trường sống tự nhiên, cân dân số… kìm hãm phát triển, tiến xã hội 3.3 Ý nghĩa phương pháp luận việc nắm vững tính độc lập tương đối ý thức xã hội Một là, ý thức xã hội khơng hình thành cách tự phát mà hình thành cách tự giác, lâu dài, lãnh đạo ĐCSVN với tham gia tích cực quảng đại quần chúng nhân dân Hai là, ý thức xã hội kết kế thừa toàn tinh hoa lịch sử tư tưởng dân tộc nhân loại, đồng thời đấu tranh không khoan nhượng với ý thức lạc hậu, phản tiến Ba là, hình thành ý thức xã hội phải gắn liền với phát triển kinh tế, củng cố QHSX XHCN, phát huy quyền làm chủ nhân dân lao động - Liên hệ thực tiễn địa phương: phường Mỹ Thạnh - Thực đạo Đảng ủy - ủy ban, thân thường xuyên chủ động phối hợp với ban ngành đồn thể phường tun truyền sách cho người dân địa bàn dân cư địa cho người dân nắm, am hiểu về: tình hình ANTT, trật tự xã hội, BHYT, chống hàng gian hàng giả, mê tính dị đoan, chống thủ đoạn xuyên tạc, trọng nam khinh nữ,…Cho phép tổ chức phong tục, tập quán theo pháp luật pháp luật nhà nước, áp dụng khoa học công nghệ cao sản xuất nông nghiệp, công nghiệp để hạn chế sức lao động, đạt hiệu cao tăng lợi nhuận cho người dân, phát huy văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao CLB đờn ca tài tử, bóng đá, cầu lông… ... chất vật, tượng Trong công tác, cán phải gương mẫu thực phương châm; nói đơi với làm, tránh nói đằng, làm nẻo; nói nhiều làm ít; nói mà khơng làm BÀI 2: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢNCHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH... nhiều quan điểm khác Chủ nghĩa tâm khơng thấy vai trò vật chất mà có vai trò ý thức Chủ nghĩa Mác vật chất ý thức mối quan hệ biện chứng; lý luận thực tiễn có mối qhệ biện chứng Để hiểu rõ quan... to lớn Nó cơng cụ để nhận thức cải tạo TG Tuy nhiên phép biện chứng thể thống I, vận dụng phép biện chứng phải vận dụng tổng thể Thiếu phép biện chứng người ta ko thể có cách nhìn tổng qt ko
- Xem thêm -

Xem thêm: TỔNG HỌP BÀI SOẠN NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG, TỔNG HỌP BÀI SOẠN NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay