Tiểu luận thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo

40 9 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 16:35

“Thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo tại xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang năm 2018” Thực sách hỗ trợ hộ nghèo xã Bình Long, huyện Châu Phú PHẦN MỞ ĐẦU Đói nghèo tượng xã hội tồn quốc gia giới Nghèo khổ không đau tồn nhân loại mà hủy hoại tìm người, loại người khỏi trình phát triển dẫn đến cảnh nghèo trở nên dai dẳng Theo ước tính Liên Hiệp Quốc giới có khoảng 02 tỷ người sống cảnh đói nghèo Việt Nam khơng ngoại lệ, nhiều thập kỷ bị xâm lược buộc phải chiến đấu chống giặc ngoại xâm Chiến tranh tàn phá, kinh tế đổ nát sau chiến tranh lại bị cấm vận lực thù địch Nhưng nổ lực nước, lãnh đạo Đảng, Nhà Nước ý chí quật cường dân tộc hỗ trợ bạn bè giới nước ta giảm số hộ nghèo từ 6,9% (năm 2017) xuống 5,5% (năm 2018) Tuy đạt nhiều thành tựu công tác giảm nghèo chưa thật vững chắc, “số hộ nghèo tái nghèo số vùng lớn, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn cao Đời sống nhân dân vùng sâu vùng xa, vùng thiên tai nhiều khó khăn, nhiều dân tộc thiểu số có tỷ lệ hộ nghèo cao so với mức bình quân nước Một số sách hỗ trợ giúp hộ nghèo, vùng nghèo chưa tổ chức thực tốt” Hiện Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh thực sách giảm nghèo Đó mục tiêu chiến lược bền vững đất nước Đẩy mạnh xố đói, giảm nghèo, hạn chế phân hoá giàu nghèo Đảng ta xác định nhiệm vụ trọng điểm trình phát triển kinh tế - xã hội đất nước Ở An Giang, thực đường lối đổi Đảng Nhà nước khởi xướng lãnh đạo, năm qua đạt thành tựu to lớn kinh tế - xã hội Bên cạnh thành tựu đạt được, nhiều hạn chế, vùng đồng bào Klmer, nơi người lao động nông nghiệp chiếm đại đa số Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, nguy tái nghèo cao (theo chuẩn mới) Đây thách thức lớn phát triển kinh tế - xã hội, đường đổi An Giang nói riêng nước nói chung, vấn đề cấp bách cần phải quan tâm, tập trung giải phạm vi toàn xã hội Trong năm qua, xã Bình Long huyện Châu Phú sau nhiều năm thực công đổi Đảng đạt thành tựu to lớn: kinh tế ngày phát triển nhanh, an ninh quốc phòng ngày giữ vững ổn định, đời sống nhân dân ngày nâng cao…Tuy nhiên phận khơng dân cư sống cảnh nghèo khó nhiều nguyên nhân: thiếu vốn sản xuất, thiếu đất, thiếu việc làm thiếu kiến thức số an phận chờ ỷ lại vào Nhà nước, thiếu tâm vươn lên sống Hiện địa bàn xã Bình Long tỷ lệ hộ nghèo 4,91% GVHD: TS Nguyễn Hoàng Sa HV: Nguyễn Văn Điều Thực sách hỗ trợ hộ nghèo xã Bình Long, huyện Châu Phú Việc thực chương trình “Giảm nghèo” “Những hoạt động thiết thực giúp đỡ kết nối nguồn lực trợ giúp người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, hỗ trợ tâm lý vượt qua khủng hoảng rào cản tâm lý để họ hòa nhập cộng đồng” Đảng Nhà Nước nhằm để thực thành cơng mục tiêu Chủ nghĩa xã Hội, dân giàu nước mạnh xã hội công dân chủ văn minh Đồng thời thực “giảm nghèo“ truyền thống ngàn đời dân tộc Việt Nam mà ông cha ta truyền lại như: “lá lành đùm rách”, “Thương người thể thương thân” Phân tích, đánh giá q trình thực sách an sinh xã hội mơ hình hỗ trợ giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo địa bàn xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang thời gian qua, từ đề xuất giải pháp nhằm thực tốt sách an sinh xã hội hộ nghèo thời gian tới Đó lý tơi chọn đề tài “Thực sách hỗ trợ hộ nghèo xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang năm 2018” làm khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Hoàng Sa HV: Nguyễn Văn Điều Thực sách hỗ trợ hộ nghèo xã Bình Long, huyện Châu Phú PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐĨI NGHÈO VÀ CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TA VỀ GIẢM NGHÈO HIỆN NAY 1.1 Quan niệm nghèo, cận nghèo Nhà nước ta 1.1.1 Quan niệm nghèo Nước ta đưa nhiều quan điểm xung quanh vấn đề khái niệm, tiêu chuẩn mực đói nghèo Tuy nhiên, quan điểm tập trung vào khái niệm, tiêu chuẩn mực đói nghèo Bộ Lao động Thương binh Xã hội (Bộ LĐTB&XH) ban hành - Nghèo: Là tình trạng phận dân cư có điều kiện thỏa mãn phần nhu cầu tối thiểu sống có mức sống thấp mức sống trung bình cộng đồng vùng, khu vực xét phương diện +Nghèo tuyệt đối: tình trạng phận dân cư khơng có khả thỏa mãn nhu cầu tối thiểu nhằm trì sống Nhu cầu tối thiểu đảm bảo mức tối thiểu, nhu cầu thiết yếu ăn, mặc, sinh hoạt hàng ngày gồm văn hóa, y tế, giáo dục, giao tiếp, +Nghèo tương đối: Là tình trạng phận dân cư nghèo có mức sống mức tối thiểu thu nhập không đủ đảm bảo nhu cầu vật chất để trì sống Đây hộ dân hàng năm thiếu ăn đứt bữa từ 1-2 tháng, thường vay nợ cộng đồng thiếu khả chi trả 1.1.2 Nguyên nhân dẫn đến đói nghèo Trình độ học vấn thấp, thiếu việc làm không ổn định: Những người nghèo người có trình độ học vấn thấp, có hội kiếm việc làm tốt, mức thu nhập họ bảo đảm nhu cầu tối thiểu Do họ khơng có điều kiện nâng cao trình độ để khỏi cảnh nghèo từ làm ảnh hưởng đến giáo dục, sinh đẻ, nuôi dưỡng cái… Nguồn lực bị hạn chế nghèo nàn: Các hộ nghèo đất đai để sản xuất tình trạng thiếu đất khơng đất để sản xuất có xu hướng tăng lên, đặc biệt Đồng sông Cửu Long, làm ảnh hưởng đến đời sống phận lao động nghèo Bên cảnh đó, đa số người nghèo chưa có nhiều hội với dịch vụ sản xuất thiếu khả tiếp cận nguồn tín dụng, hạn chế nguồn vốn ngun nhân trì hỗn khả đổi sản xuất, áp dụng khoa học công nghệ Mặt khác, đa số người nghèo khơng có kế hoạch GVHD: TS Nguyễn Hoàng Sa HV: Nguyễn Văn Điều Thực sách hỗ trợ hộ nghèo xã Bình Long, huyện Châu Phú sản xuất cụ thể hoạch sử dụng nguồn vốn vay khơng mục đích, từ làm cho họ khơng có khả vươn lên nghèo Bệnh tật sức khỏe yếu kém: Vấn đề bệnh tật sức khỏe yếu kém, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập chi tiêu người nghèo, làm cho họ rơi vào vòng luẩn quẩn đói nghèo Họ phải chịu hai gánh nặng: thu nhập từ lao động, hai phải chịu chi phí cao cho việc khám, chữa bệnh kể chi phí trực tiếp gián tiếp, dẫn đến họ phải vay, mượn, cầm cố tài sản để có tiền trang trải chi phí, từ làm cho họ khơng có khả nghèo 1.2 Quan điểm Đảng ta giảm nghèo Với chủ trương gắn tăng trưởng kinh tế với thực tiến công xã hội, Đảng Nhà nước ban hành thực nhiều chủ trương, sách nhằm giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội Gần Nghị đại hội Đảng từ cấp toàn quốc đến địa phương lại lần thể tâm lớn Đảng tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững, xem nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng cấp ủy Đảng, quyền đồn thể từ trung ương đến địa phương Cụ thể: Nghị Đại hội đại biểu toàn quốc lần XII Đảng, mục tiêu tổng quát: Tăng cường xây dựng Đảng vững mạnh, nâng cao nâng lực lãnh đạo sức chiến đấu Đảng, xây dựng hệ thống trị vững mạnh Phát huy sức mạnh toàn dân tộc dân chủ xã hội chủ nghĩa Đẩy mạnh toàn diện, đồng công đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại Nâng cao đới song vật chất tinh thần nhân dân Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bão vệ vững độc lập, chủ quyền, thống hất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân chế độ xã hội chủ nghĩa Giữ gìn hòa bình, ổn định chủ động tích cực hội nhập quốc tế phát triển đất nước, nâng cao vị uy tín Việt Nam khu vực giới Về lĩnh vực xã hội: tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân khoảng 1,0% – 1,5%/năm Trong có nhiệm vụ trọng tâm: Thu hút, phát huy mạnh mẽ nguồn lực sang tạo nhân dân Chăm lo nâng cao đới sống vật chất, tinh thần, giải tốt vấn đề thiết; tăng cường quản lý phát triển xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh người; đảm bảo an ninh xã hội; nâng cao phúc lợi xã hội, đảm bảo an ninh xã hội, an ninh người; đảm bảo an ninh xã hội; nâng cao phúc lợi xã hội giảm nghèo bền vững Phát huy quyền làm chủ nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân dân tộc - Nghị Đại hội Đảng tỉnh An Giang lần thứ X, mục tiêu chung: Nâng cao nâng lực lãnh đạo Đảng hiệu quản lý quyền, phát GVHD: TS Nguyễn Hoàng Sa HV: Nguyễn Văn Điều Thực sách hỗ trợ hộ nghèo xã Bình Long, huyện Châu Phú huy dân chủ, kỷ cương, khai thác mạnh mẽ, lợi so sánh địa phương liên kết vùng hội nhập quốc tế, huy động nguồn lực tập trung phát triển nông nghiệp theo chiều sâu tạo tảng phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch công nghiệp nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần người dân Phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế An Giang trung bình nước, đến năm 2020, quy mơ kinh tế nằm nhóm khu vực đồng song Cửu Long Về mục tiêu: Mức độ giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn 2016 – 2020) bình qn 1,5% Trong có giải pháp thực hiện: Quan tâm thích đáng đến tầng lớp, phận yếu xã hội; hạn chế tác động tiêu cực phân hóa giàu nghèo, thị với nông thôn, dân tộc với Đẩy mạnh chuyển dịch cấu lao động từ nông thôn sang thành thị, từ lĩnh vực nông nghiệp sang lĩnh vực thương mại – dịch vụ công nghiệp, tạo nhiều việc làm cho ngưới lao động Giảm nghèo bền vững với cách tiếp cận giảm nghèo đa chiều, gắn với dạy nghề, giải việc làm, nâng cao tỷ lệ đưa người lao động làm việc thị trường lao động chất lượng cao Thực tốt sách an sinh xã hội, chăm sóc người có cơng, gia đình thương binh, liệt sỹ Nghi Đại hội đại biểu Đảng xã Bình Long lần thứ XII, tiêu phấn đấu thực đến năm 2020 là: Thực tốt sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội; Tăng cường đào tạo nghề, giải việc làm, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 50,4% trở lên Thực đồng sách an sinh xã hội sử dụng nguồn vốn có hiệu góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2020 1,0%; Tiếp tục thực sách người có cơng cách mạng, vận động quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" cất sửa chữa nhà cho gia đình sách khó khăn nhà ở, đảm bảo công xã hội 1.3 Chính sách nhà nước ta giảm nghèo Trên sở quan điểm Đảng nhà nước ta xóa đói giảm nghèo, Nhà nước ban hành số sách lĩnh vực sau: - Nghị số 08/NQ-CP ngày 19 tháng 05 năm 2011 phủ định hướng xóa đói giảm nghèo bền vững thời kỳ năm 2011 – 2020, mục tiêu tổng quát: Giảm nghèo bền vững trọng tâm chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011- 2020 nhằm cải thiện nước nâng cao điều kiện sống người nghèo, trước hết khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện vùng nghèo, thu hẹp khoản cách chênh lệch thành thị nông thôn, vùng, dân tộc nhóm dân cư - Kê hoạch số 1258/QĐ-Ttg ngày 21/08/2017 Thủ tướng phủ việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực phong trào thi đua “Cả nước chung tay GVHD: TS Nguyễn Hoàng Sa HV: Nguyễn Văn Điều Thực sách hỗ trợ hộ nghèo xã Bình Long, huyện Châu Phú người nghèo – Khơng để bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 – 2020, đề mục đích cụ thể: Tổ chức phòng trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phấn đấu đến năm 2020 giảm tỷ lệ hộ nghèo nước bình quân 1% - 1,5%/ năm (riêng huyện nghèo, xã giảm 4%/năm, hộ nghèo dân tộc thiẻu số giảm 3% - 4%/năm) theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2016 – 2020, cải thiện sinh kế nâng cao chất lượng sống người nghèo, đảm bảo thu nhập bình quân đầu người nước cuối năm 2020 tăng lên 1,5 lần so với cuối năm 2015 (riêng hộ nghèo huyện nghèo, xã nghèo, thôn bản, đặc biệt khó khăn, hộ nghèo dân tộc thiểu số tăng gấp lần) Trên tinh thần nghị quyết, sách Chính phủ, tỉnh ta có ban hành văn sau: Kế hoạch số 426/KH-UBND tỉnh An Giang ngày 10/08/2016 UBND tỉnh An Giang, có đề tiêu chuẩn: Phấn đấu hàng năm tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,5% (theo chuẩn giai đoạn 2016 – 2020); số lao động tạo việc làm 30.000 lao động; Tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng bình quân 2%/năm Về việc làm, thu nhập giảm nghèo: + Hoàn thiện thực tốt sách hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm, học nghề, đưa lao động làm việc nước ngồi + Thực chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo huyện nghèo, vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới…Thu hẹp chênh lệch mức sống giữ nông thôn thành thị; vùng dân tộc, miền núi vùng đồng bằng, người dân tộc thiểu số người kinh, giàu nghèo + Sửa đổi bổ sung sách hỗ trợ cận nghèo, hộ mức sống trung bình, hạn chế thấp tình trạng tái nghèo rớt xuống hộ nghèo - Kế hoạch số 72/KH-UBND tỉnh An Giang ngày 17/02/2017 UBND tỉnh An Giang, triển khai thực thị tăng cường đạo thực chương trình mục tiêu quốc gia: giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 Thủ tướng phủ, mục tiêu kế hoạch là: Đẩy mạnh tốc độ giảm nghèo phát sinh hộ nghèo mới; bước cải thiện nâng cao điều kiện sống người nghèo, ưu tiên người nghèo phụ nữ, đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo thuộc huyện nghèo, xã nghèo, đặc biệt khó khăn; Tạo chuyển biến mạnh mẽ, tồn diện cơng tác giảm nghèo; góp phần thu hẹp khoản cách chênh lệch sức mức sống thành thị nông thôn, vùng, dân tộc nhóm dân cư; tăng cường khả tiếp cận dịch vụ sản xuất, dịch vụ xã hội GVHD: TS Nguyễn Hoàng Sa HV: Nguyễn Văn Điều Thực sách hỗ trợ hộ nghèo xã Bình Long, huyện Châu Phú CHƯƠNG Q TRÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ HỘ NGHÈO TẠI XÃ BÌNH LONG, HUYỆN CHÂU PHÚ TRONG THỜI GIAN QUA 2.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên Xã Bình Long xã huyện Châu Phú có diện tích tự nhiên 2.553 ha, phía đơng giáp sơng Hậu; phía tây giáp xã Bình Phú; phía nam giáp xã Bình Mỹ xã Bình Chánh; Phía bắc giáp thị trấn Cái Dầu, có Quốc lộ 91 chạy qua trục tỉnh nối hai thành phố tỉnh Châu Đốc với Long Xuyên Khí hậu: Mang đặc trưng chung khí hậu vùng Nam Bộ nhiệt đới gió mùa với hai mùa mưa mùa khô tương phản rõ rệt Mùa mưa bắt đầu vào khoảng tháng đến tháng 10 mùa khô từ khoảng tháng 11 đến tháng năm sau 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội Nơng nghiệp: Người dân xã Bình Long sống chủ yếu trồng trọt chăn nuôi Sản xuất nông nghiệp giữ vai trò quan trọng việc phát triển kinh tế Trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng địa bàn 2.116 hecta (trong lúa 1.961 hecta, màu 127 hecta, ăn 13 hecta, thủy sản 15 hecta) Năng xuất xuất bình quân lúa 18,5 tấn/ ha, màu 20 tấn/ Hệ thống đê bao khép kín, hệ thống kênh, mương hồn chỉnh, có trạm bơm điện phục vụ tưới tiêu, đáp ứng nhu cầu sản xuất, dân sinh, hàng năm có kế hoạch nạo vét đảm bảo cho việc sản xuất nông nghiệp cho người dân địa bàn Chăn ni: Tổng đàn bò có 550 heo 363 con, vịt 2.000 (giảm 1.400 so kỳ), gà 3.279 Thực tốt cơng tác phòng ngừà dịch bệnh, thường xuyên vệ sinh chuồng trại, sản xuất đảm bảo an toàn Đẩy mạnh chuyển dịch cấu trồng vật nuôi nhằm mang lại hiệu kinh tế cao tăng thu nhập ổn định sống Công nghiệp - dịch vụ: Hiện địa bàn xã có 586 sở kinh doanh mua bán nhỏ, có 01 Khu cơng nghiệp Bình Long có 08 doanh nghiệp hoạt động giải cho 3.500 lao động địa phương Dân số: Toàn xã có 4.273 hộ với 17.989 nhân khẩu, xã có 07 ấp, bình quân thu nhập đầu người 38.746.000 đồng /năm Hiện có dân tộc Kinh, Hoa, Chăm, Khơmer dân tộc kinh chiếm 99,94 % dân số Trong xã có 03 tơn giáo phật giáo hòa hảo chiếm 82 %, cơng giáo 0.9 %, hiếu nghĩa % GVHD: TS Nguyễn Hồng Sa HV: Nguyễn Văn Điều Thực sách hỗ trợ hộ nghèo xã Bình Long, huyện Châu Phú lại tơn giáo khác Nhìn chung hoạt động sinh hoạt tôn giáo diễn bình thường, pháp luật Các tín đồ có đóng góp tích cực phong trào địa phương, xây dựng sống tốt đời, đẹp đạo mối đồn kết tơn giáo Giao thơng: Có tuyến Quốc lộ 91 chạy qua chiều dài 2.300m, tuyến đường nối ấp trung tâm xã bê tơng hóa đảm bảo nhu cầu lại giao thương hàng hóa người dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương Giáo dục: Cơ sở vật chất trang thiết bị giáo dục quan đầu tư xây dựng, xã có 01 trường THPT; 01 trường THCS; 03 trường tiểu học; 01 trường mẫu giáo đáp ứng nhu cầu học tập em địa phương.Công tác phổ cập giáo dục bậc học đạt chuẩn công nhận hàng năm.Thực tốt công tác khuyến học khuyến tài Y tế: Cơng tác chăm sóc sức khỏe người dân quan tâm thường xuyên, đội ngũ cán y tế, mạng lưới y tế sở củng cố vào hoạt động Các chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu đạt kết cao, Trạm y tế đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân Văn hóa: Trên địa bàn xã Bình Long có 18 điểm dịch vụ internet truy cập thông tin người dân tiếp cận cách dễ dàng thuận tiện, có 04 điểm sinh hoạt văn hóa đặt ấp hoạt động thường xuyên, có 02 cân bóng chuyền, 01 bóng đá mi ni, 02 sân cầu lơng tạo điều kiện vui chơi giải trí cho người dân địa phương Hàng năm xây dựng triển khai thực kế hoạch củng cố nâng chất gia đình văn hóa, ấp văn hóa Hiện tổng số đạt gia đình văn hóa 3.880/4126 hộ đăng ký hộ đạt tỷ lệ 94.04%, gia đình văn hóa năm liền 2.185 hộ, gia đình văn hóa năm liền 1.271 hộ 6/7 ấp đạt danh hiệu ấp văn hóa Trong thời gian qua, Đảng xã Bình Long tập trung lãnh, đạo đẩy mạnh thực nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, giữ vững ổn định trị, trật tự an tồn xã hội Các sách hỗ trợ hộ nghèo triển khai hiệu như: Cho vay hộ nghèo, cận nghèo; chương trình nước vệ sinh môi trường; giúp hộ dân tiếp cận nguồn vốn vay… tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất, chăn ni nghèo như: ni bò, ni lươn… Ngồi với ủng hộ đơn vị cá nhân qua vận động quỹ người nghèo, quỹ mùa xuân, sữa chữa, xây dựng lại cho hộ có hồn cảnh khó khăn địa bàn xã Bên cạnh đó, 100% người nghèo, cận nghèo đối tượng bảo trợ xã hội cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí… 2.2 Q trình thực sách hỗ trợ hộ nghèo xã Bình Long thời gian qua 2.2.1 Qui mô, cấu đối tượng GVHD: TS Nguyễn Hoàng Sa HV: Nguyễn Văn Điều Thực sách hỗ trợ hộ nghèo xã Bình Long, huyện Châu Phú Thực Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành nghèo áp dụng tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020 Thực định số 1614/QĐ-TTg ngày 19/09/2015 Thủ tướng Chính phủ việc việc phê duyệt Đề án tổng thể Chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều áp dụng cho 2016 – 2020 Thông tư số 17/2016/TT-BLDTBXH ngày 28/06/2016 Bộ Lao động – Thương binh Xã hội hướng dẫn quy trình rà sốt hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020 Quyết định Số: 39/2017/QĐ-UBND ngày 01 tháng năm 2017 Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách trung ương quy định vốn đối ứng địa phương Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 địa bàn tỉnh An Giang Kế hoạch số 418/KH-UBND ngày 03 tháng năm 2016 UBND tỉnh An Giang thực sách an sinh xã hội giai đoạn 2016 – 2020 Trong quy định tiêu chí đo lường nghèo đa chiều thu nhập chuẩn nghèo 500.000 đồng/người/tháng khu vực nông thôn chuẩn cận nghèo 700.000 đồng/người/tháng khu vực nông thôn Hộ nghèo: Khu vực nông thôn: hộ đáp ứng hai tiêu chí sau: - Có thu nhập bình qn đầu người/tháng từ đủ 700.000 đồng trở xuống - Có thu nhập bình qn đầu người/tháng 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng thiếu hụt từ 03 số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội trở lên Trong giai đoạn xã Bình Long sử dụng phương pháp tiếp cận đa chiều dựa thu nhập, số hộ nghèo để đưa tranh tổng quát thực trạng nghèo xã Bình Long Số liệu cụ thể trình bày bảng sau: GVHD: TS Nguyễn Hoàng Sa HV: Nguyễn Văn Điều Thực sách hỗ trợ hộ nghèo xã Bình Long, huyện Châu Phú Bảng số liệu tổng hợp hộ nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều áp dụng giai đoạn 2016 – 2020 HỘ NGHÈO THEO PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN ĐA CHIỀU ÁP DỤNG GIAI ĐOẠN 2016-2020 Tổng số dân cư Stt Tổng số hộ nghèo Ấp Số hộ Số nhân Số hộ Số Tỷ lệ (hộ) (Hộ nghèo ) (%) Bình Chánh 856 2.452 50 166 5,84 Bình Hưng 759 2.375 25 80 3,29 Chánh Hưng 1.127 5.462 25 78 2,22 Bình Thuận 454 2.279 29 116 6,39 Bình Thắng 458 2.226 24 80 5,24 Bình Châu 323 1.845 27 113 8,67 Bình Chiến 296 1.350 29 105 9.80 4.273 17.989 210 738 4,91 Tổng cộng (Nguồn : Số liệu điều tra Ủy ban nhân dân xã Bình Long 2018) Từ bảng số liệu tổng hợp hộ nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều áp dụng giai đoạn 2016 – 2020 Ta thấy số liệu thống kê năm 2018 Số hộ nghèo tập trung cao ấp Bình Chánh, lý ấp vùng sâu xã có dân số tập trung đông, Khu dân cư tập trung người nghèo khơng có nơi tồn xã vào ở, khơng có đất sản xuất, đơng, thiếu vốn, trình độ học vấn thấp, khơng có việc làm việc làm thiếu ổn định nên số hộ nghèo đông Ấp Bình Hưng, ấp Chánh Hưng dân cư đơng có tỷ lệ hộ nghèo thấp địa bàn xã, lý ấp hình thành từ lâu, người dân an cư lạc nghiệp ổn định có đất sản xuất lại nằm trục đường nhựa liên xã, có điều GVHD: TS Nguyễn Hồng Sa 10 HV: Nguyễn Văn Điều Thực sách hỗ trợ hộ nghèo xã Bình Long, huyện Châu Phú tạo điều kiện cho người dân đặc biệt hộ nghèo sử dụng nước sinh hoạt góp phần đảm bảo sức khoẻ, nâng cao đời sống sinh hoạt người nghèo, nhân dân đồng tình, phấn khởi đón nhận sách tín dụng ưu đãi 2.3.9 Các sách trợ cấp thường xuyên đột xuất, trợ cấp xã hội hàng tháng Trong sống, lúc người gặp may mắn, thuận lợi cho tồn phát triển, trái lại họ thường xuyên phải đối mặt với rủi ro, bất hạnh, biến cố… nhiều nguyên nhân khác Khi rơi vào tình vậy, nhu cầu khắc phục khó khăn, đảm bảo sống, vươn lên hòa nhập cộng đồng trở thành cấp thiết mang tính nhân đạo sâu sắc Trợ giúp xã hội giúp đỡ Nhà nước, cộng đồng đối tượng yếu xã hội việc hỗ trợ vật chất, điều kiện sinh sống để đối tượng phát huy khả tự lo liệu sống, vượt qua hồn cảnh, hòa nhập cộng đồng 2.3.9.1 Trợ cấp xã hội hàng tháng Chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng hình thức cứu trợ mang tính định kỳ, lặp lặp lại áp dụng đối tượng rơi vào hồn cảnh khó khăn kéo dài, thể tính chất nhân đạo sách an sinh xã hội nhà nước cách rõ nét Các văn hướng dẫn thực Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 Chính Phủ quy định sách trợ giúp xã hội đối tượng bảo trợ xã hội Theo Thông tư số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC Hướng dẫn thực số điều Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 Chính phủ quy định sách trợ giúp xã hội đối tượng bảo trợ xã hội Kết thực Thực sách bảo trợ xã hội cho hộ nghèo Ủy ban nhân dân xã Bình Long chủ động cấp phát kịp thời theo quy định để giảm bớt khó khăn sống, số liệu cụ thể sau : GVHD: TS Nguyễn Hoàng Sa 26 HV: Nguyễn Văn Điều Thực sách hỗ trợ hộ nghèo xã Bình Long, huyện Châu Phú Bảng trợ cấp hàng tháng đối tượng bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo Trợ cấp hàng tháng bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo Stt Mã 02.1 Ấp Số hộ Số tiền Mã 03.1 Số tiền Mã 09.1 (Đồng) Số hộ (Đồng) Số hộ 2.430.000 1.62.0000 Số tiền Mã 09.2 (Đồng) 1.080.000 540.000 0 (Đồng) Bình Chánh Chánh Hưng Bình Hưng 1.215.000 540.000 0 Bình Thuận 405.000 1.080.000 0 Bình Thắng 3.240.000 0 Bình Châu 810.000 1.080.000 0 Bình Chiến 405.000 540.000 0 13 5.265.000 16 8.640.000 Tổng số Số tiền Số hộ 1.080.000 (Nguồn : Số liệu điều tra UBND xã Bình Long năm 2018) Trong : -Mã 02.1 : Người cao tuổi từ đủ 60 đến 80 tuổi thuộc hộ nghèo khơng có người có nghĩa vụ quyền phụng dưỡng có người có nghĩa vụ quyền phụng dưỡng người hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng với hệ số 1,5 mức tiền 405,000 đồng/1 người -Mã 03.1 : Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi thuộc hộ nghèo khơng có người có nghĩa vụ quyền phụng dưỡng có người có nghĩa vụ quyền phụng dưỡng GVHD: TS Nguyễn Hoàng Sa 27 HV: Nguyễn Văn Điều Thực sách hỗ trợ hộ nghèo xã Bình Long, huyện Châu Phú người hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng với hệ số với mức tiền 540,000 đồng/1 người -Mã 09.1 : Người đơn thân thuộc hộ nghèo nuôi 01 học với hệ số 1,0 mức tiền 270,000 đồng/1 người -Mã 09.2 : Người đơn thân thuộc hộ nghèo nuôi 02 học với hệ số 2,0 mức tiền 540,000 đồng/ người 2.3.9.2 Trợ cấp đột xuất Trong đời sống có rủi ro khơng mong muốn đặc biệt người nghèo dễ xảy Trong năm 2018 hỗ trợ cấp đột xuất với số liệu cụ thể sau : Bảng trợ cấp đột xuất hộ nghèo năm 2018 xã Bình Long Stt Số tiền Trợ cấp đột xuất (Đồng) Bà Lê Thị Nưng – 1969, ấp Bình Chánh bị bệnh ung thư 1.500.000 Em Nguyễn Trung Tín – 2006, ấp Bình Thắng bị bệnh lách to 6.100.000 Bà Nguyễn Thị Ba - 1942, ấp Bình Thắng bị tai biến 5.100.000 TC 12.700.000 (Nguồn : Số liệu điều tra Ủy ban xã Bình Long năm 2018) Hoạt động trợ giúp đột xuất người nghèo, thể rõ thông qua tư tưởng văn hóa dân gian: “lá lành đùm rách”, Trợ giúp đột xuất để giúp đỡ cho hộ nghèo để họ chống chịu, khắc phục hậu hỗ trợ tâm lý để ổn định đời sống góp phần đàm bảo sách an xin xã hội 2.3.9.3 Trợ cấp tết Chăm lo tết cho người nghèo địa bàn xã Bình Long có chung tay góp sức đơn vị từ thiện cộng đồng Trong năm 2018 xã vận động tổ chức cá nhân xã để hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo vui xuân đón tết với 390 phần quà trị giá 117.000.000 đồng, để cấp phát quà tết cho hộ nghèo nhanh chóng, UBND xã phát phiếu nhận quà, ghi rõ thời gian địa điểm nhận để người dân bố trí thời gian để tới nhận Việc làm đông đảo bà nhân dân nói chung người nghèo nói riêng hưởng ứng, ủng hộ thể tinh thần tương thân tương nhân dân ta GVHD: TS Nguyễn Hoàng Sa 28 HV: Nguyễn Văn Điều Thực sách hỗ trợ hộ nghèo xã Bình Long, huyện Châu Phú Nó phần giúp người nghèo có tết sum vầy bên gia đình 2.4 Nguồn lực thực 2.4.1 Nguồn từ ngân sách nhà nước địa phương Nguồn vốn NHCSXH 2.4.2 Nguồn từ tổ chức xã hội Quỹ người nghèo Quỹ hỗ trợ nơng dân 2.4.3 Mạnh thường quân Công ty xây lắp An Giang; Cơng ty Cảng Bình Long; Cơng ty trách nhiệm hữu hạn thành viên tiệm vàng Kim Hương; Các sơ sở sản xuất kinh doanh địa bàn xã 2.5 Những mặt đạt được, hạn chế khó khăn, nguyên nhân học kinh nghiệm thực sách hỗ trợ hộ nghèo 2.5.1 Những mặt đạt Xã Bình Long ln nhận quan tâm đạo, hỗ trợ nhiều mặt từ Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú nên sách xã hội, an sinh xã hội nhằm thực chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020, trọng triển khai cách kịp thời, hiệu Bên cạnh đó, cán nhân dân xã Bình Long ln đồn kết, thống phấn đấu để phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa xã nhà Nhiều người dân tâm vào sản xuất để vươn lên thoát nghèo ln chủ động sách xã hội xã Đại đa số hộ nghèo ngày ý thức sâu sắc trách nhiệm hộ việc phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, biết chí thú làm ăn, tranh thủ hỗ trợ Nhà nước cộng đồng để vươn lên thoát nghèo Các chương trình, dự án hỗ trợ Đảng Nhà nước hộ nghèo, (hộ trợ nhà ở, vốn, giống, kỹ thuật)… ngày phát huy hiệu quả, đơng đảo bà đồng tình hưởng ứng Tình hình kinh tế - xã hội xã Bình Long thời gian qua không ngừng khởi sắc, cấu kinh tế có chuyển dịch theo hướng tích cực, tạo hội việc làm thu nhập cho người dân Cấp ủy, Chính quyền xã tâm lãnh đạo thực chương trình xóa đói giảm nghèo xã, thực theo Chủ trương, Chính sách đổi Đảng phù hợp với tình hình thực tế địa phương, đơn vị Chương trình khuyến cơng, chương trình dân số, nhà dạy nghề cho niên góp phần ổn định sản xuất, việc làm cho hộ nghèo; từ có sống ổn định vươn lên nghèo GVHD: TS Nguyễn Hồng Sa 29 HV: Nguyễn Văn Điều Thực sách hỗ trợ hộ nghèo xã Bình Long, huyện Châu Phú Xét đối tượng cho vay vốn mục đích nhu cầu vay vốn tạo sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường như: chăn nuôi, mua bán nhỏ, sửa chữa nhỏ,… Từ hiệu thực dự án nâng cao Các tổ chức đoàn thể phát huy tốt vai trò mình, từ tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền chiều rộng lẫn chiều sâu, tạo chuyển biến nhận thức nội nhân dân, nên đồng tình ủng hộ nhân dân góp phần thiết thực vào phong trào xóa đói giảm nghèo, giải việc làm địa phương 2.5.2 Hạn chế, khó khăn nguyên nhân Bình Long xã nơng thơn đa số người dân sống nghề nông nghiệp Tuy nhiên dân số đơng, đất sản xuất nên khơng có điều kiện sản xuất, kinh tế nông nghiệp chậm phát triển Do tập quán người dân có thói quen sản xuất nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi riêng lẻ, tự phát theo phong trào khơng theo quy hoạch thường xuyên chịu ảnh hưởng tình trạng mùa giá Về sách xã hội, có nhiều sách triển khai trình độ dân trí mặc cảm cá nhân, số người nghèo địa bàn xã thụ động việc thực thụ hưởng sách Điều gây khó khăn cho cơng tác xã hội xã Bình Long cần có biện pháp khắc phục kịp thời Trình độ chun mơn, nghiệp vụ nhận thức số cán hạn chế thường xuyên thay đổi vị trí việc làm nên chưa nắm vững văn quy phạm pháp luật Nhà nước sách liên quan Trình độ dân trí phận người dân thấp, Bình Long xã nơng thơn vùng sâu nên việc tuyên truyền, phổ biến sách, chế độ bảo trợ xã hội người nghèo gặp nhiều khó khăn việc hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục gặp nhiều khó khăn Cơng tác điều tra, rà sốt hộ nghèo số nơi chậm sai sót; tình trạng nể nang thành tích số địa phương giảm nghèo; số hộ nghèo có tư tưởng khơng muốn nghèo để hưởng sách trợ giúp Nhà nước; số ấp có tư tưởng muốn hưởng sách đầu tư Nhà nước nên khơng muốn giảm tỷ lệ hộ nghèo nhanh, chí có nơi muốn tăng tỷ lệ hộ nghèo… nên kết giảm nghèo số địa bàn tỉnh chưa phản ánh với tình hình thực tế Nguồn lực đầu tư cho chương trình giảm nghèo hạn chế, chủ yếu nguồn vốn ngân sách Trung ương, tỉnh, ngân sách địa phương hạn chế nên kinh phí bố trí cho cơng tác giảm nghèo ít, chưa đảm bảo theo kế hoạch đề GVHD: TS Nguyễn Hoàng Sa 30 HV: Nguyễn Văn Điều Thực sách hỗ trợ hộ nghèo xã Bình Long, huyện Châu Phú 2.5.3 Bài học kinh nghiệm Qua nghiên cứu, thân tiếp xúc với môi trường làm việc thực tế tiếp cận với sách an sinh xã hội người nghèo có hội tìm hiểu cụ thể sách an sinh xã hội tình hình thực sách an sinh xã hội người nghèo địa phương Từ giúp thân có nhìn tổng quan chi tiết hệ thống sách an sinh xã hội người nghèo nước ta Nhìn chung, chương trình, sách giảm nghèo ngày mở rộng quy mô đối tượng hưởng thụ, nhiều sách hiệu có chồng chéo đối tượng thụ hưởng thời gian hỗ trợ Nhờ hệ thống sách an sinh xã hội mà mức sống tối thiểu người có cơng bảo vệ trước rủi ro tác động bất thường kinh tế, xã hội môi trường; vừa góp phần khơng ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người có cơng, giúp họ yên tâm phát triển kinh tế, góp phần xây dựng đất nước GVHD: TS Nguyễn Hoàng Sa 31 HV: Nguyễn Văn Điều Thực sách hỗ trợ hộ nghèo xã Bình Long, huyện Châu Phú CHƯƠNG MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ HỘ NGHÈO TẠI XÃ BÌNH LONG, HUYỆN CHÂU PHÚ ĐẾN NĂM 2020 3.1 Mục tiêu thực sách hỗ trợ hộ nghèo xã Bình Long, huyện Châu Phú đến năm 2020 Nghị Đại hội Đảng xã Bình Long lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, đánh giá: Trong năm qua tình hình kinh tế - xã hội có bước phát triển ổn định, thu nhập bình quân đầu người nâng lên, mặt nông thôn cải thiện, giữ vững ổn định trị, trật tự an tồn xã hội Thực có hiệu chương trình phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng sở sản xuất kinh doanh, thu hút lao động, tạo việc làm ổn định, giải việc làm cho người lao động địa bàn xã Tiếp tục vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa, xã hội từ thiện, chăm sóc đối tượng sách, cất nhà tình nghĩa, đảm bảo có sống ổn định Chủ động lồng ghép triển khai thực sách an sinh xã hội, giải đất ở, nhà ở, hỗ trợ vốn sàn xuất, chuyển đổi ngành nghề, tạo việc làm ổn định Thực tốt chương trình quốc gia giảm nghèo, xây dựng phát triển nhân rộng mơ hình giảm nghèo bền vững như: Chính sách y tế: Tiếp tục cấp thẻ BHYT kịp thời cho người nghèo để yên tâm khám, chữa bệnh định kỳ Đây nỗ lực lớn cán giảm nghèo xã xem việc rà sốt, khơng để trùng lắp, tránh sai sót thực việc cấp thẻ BHYT cho người nghèo nhựng nhiệm vụ trọng tâm công tác thực sách an sinh xã hội cho hộ nghèo địa bàn xã Bình Long Chính sách tín dụng ưu đãi cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo hộ thoát nghèo địa bàn xã Bình Long: Tiếp tục vận động ngân hang sách xã hội huyện Châu Phú tạo điều kiện cho hộ có nhu cầu vay vốn để chăn ni, sản xuất kinh doanh, buôn bán, em học sinh, sinh viên tiếp tục học, trang trải chi phí học tập, vốn vay giải việc làm Chính sách giáo dục: Theo đánh giá ban giảm nghèo xã Bình Long sách, hội tốt, giúp cho gia đình nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên nghèo bền vững Ngồi em học sinh nghèo cấp hỗ trợ thêm tập học để khơng tình trạng học sinh bỏ học Chính sách hỗ trợ học nghề: Trợ giúp người nghèo có tay nghề cần thiết để tạo việc làm, ổn định sống, tăng thêm thu nhập thơng qua hình thức dạy nghề phù hợp để họ tìm việc làm doanh nghiệp, sở sản xuất kinh doanh, xuất lao động tự tạo việc làm Đây giải pháp thiết thực góp phần nghèo bền vững GVHD: TS Nguyễn Hoàng Sa 32 HV: Nguyễn Văn Điều Thực sách hỗ trợ hộ nghèo xã Bình Long, huyện Châu Phú Chính sách nhà ở: UBND xã Bình Long tiếp tục tổ chức đạo ấp rà sốt tình trạng nhà hộ nghèo hộ khó khăn địa bàn xã, Ban đạo giảm nghèo xã Bình Long phối hợp với đồn thể trị xã hội Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nơng dân, Đồn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh xã tổ chức khảo sát hộ gia đình khó khăn có nhu cầu xây sửa chữa nhà, vận động doanh nghiệp địa bàn mạnh thường quân chung tay hỗ trợ xây dựng, sửa chữa cho hộ có nhà phải đảm bảo đủ điều kiện quyền sử dụng đất giấy tờ có liên quan hợp pháp, khơng tranh chấp Chính sách hỗ trợ pháp lý tiếp cận pháp luật tiếp cận thơng tin: Xã Bình Long tiếp tục đẩy mạnh cơng tác bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho người nghèo, góp phần đảm bảo cơng lý công cho người nghèo việc tiếp cận pháp luật; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người nghèo để học nâng cao hiểu biết vận dụng pháp luật việc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thực dân chủ sở 3.2 Giải pháp thực sách hỗ trợ hộ nghèo xã Bình Long đến năm 2020 Để đạt thành tích cao thời gian tới cần phải quán triệt sâu sắc quan điểm, Chủ trương, Chính sách Đảng, Nhà nước thực sách xóa đói giảm nghèo, đồng thời làm tốt cơng tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Đoàn thể, xã hội cá nhân cộng đồng, để giúp đỡ người nghèo có nghị lực vươn lên nghèo Vì vậy, từ đến 2020 cần quan tâm thực đồng giải pháp cụ thể sau: 3.2.1 Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức thực sách xóa đói giảm nghèo Để làm tốt công tác tuyên truyền vận động điều quan trọng cán làm công tác xóa đói giảm nghèo phải tập huấn thường xuyên, đưa Chủ trương, Chính sách xóa đói giảm nghèo tới tất hộ nghèo nhân dân, đồng thời nắm rõ hoàn cảnh, điều kiện hộ, để xây dựng đề án giảm nghèo, thông qua kế hoạch cho thật phù hợp để mang lại hiệu cao Giáo dục ý thức tự lực cánh sinh cho hộ nghèo để làm thay đổi nhận thức, thấy lợi ích việc học tập, học nghề có lợi cho thân, cho gia đình sống bên cạnh hỗ trợ giúp đỡ Nhà nước, xã hội cố gắng phấn đấu tự vươn lên vượt qua đói nghèo thân họ vai trò quan trọng để thoát nghèo Nâng cao nhận thức trách nhiệm cấp, Ngành việc thực công tác giảm nghèo, tăng cường hoạt động tun truyền nhiều hình GVHD: TS Nguyễn Hồng Sa 33 HV: Nguyễn Văn Điều Thực sách hỗ trợ hộ nghèo xã Bình Long, huyện Châu Phú thức, thực tốt công tác thông tin hai chiều nhằm nắm rõ tâm tư nguyện vọng nhân dân, làm tham mưu cho cấp ủy, quyền giải kịp thời Các ban ngành đoàn thể phải thực tốt công tác liên tịch hàng năm; đồng thời phải có kế hoạch cụ thể theo chức nhiệm vụ ngành nhiểu giải pháp thích hợp nhằm giúp hội viên vươn lên nghèo, Mặt trận Đoàn thể cần phải làm tốt vai trò kiểm tra giám sát việc thực chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo, phổ biến tun truyền rộng rãi mơ hình, biện pháp phát triển kinh tế hiệu nhằm giúp người nghèo tìm giải pháp phù hợp làm ăn có hiệu 3.2.2 Huy động sử dụng hợp lý, hiệu nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo Tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích mở ngành nghề mới, kêu gọi đầu tư góp phần phát triển kinh tế - xã hội giải việc làm cho người lao động Huy động nguồn lực để sửa chữa, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đồn kết, lắp đặt đồng hồ điện, nước cho hộ gia đình sách nghèo, hộ nghèo chí thú làm ăn Bên cạnh việc huy động, vấn đề quan trọng phải sử dụng nguồn lực cho đối tượng, tiết kiệm, hiệu đảm bảo tính cơng Tuyệt đối tránh trường hợp hộ nghèo khơng hưởng sách hỗ trợ, hộ khơng nghèo hưởng 3.2.3 Đa dạng hóa nguồn vốn vay phù hợp với khả sản xuất kinh doanh hộ gia đình: Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với ngân hàng sách xã hội huyện Châu Phú việc hỗ trợ vốn cho người nghèo, đồng thời kiểm tra giám sát việc sử dụng vốn mục đích có hiệu Đa dạng hóa nguồn vốn vay để đáp ứng nhu cầu hộ nghèo vay sản xuất kinh doanh vấn đề xúc đa số hộ nghèo khơng có để chấp, cần huy động tối đa nguồn vốn vay xóa đói giảm nghèo từ Trung ương nguồn vốn huy động từ địa phương, tổ chức Đoàn thể tổ chức xã hội kết hợp với ngành chức để mở lớp tập huấn kiến thức sản xuất kinh doanh, ứng dụng khoa học vào sản xuất kinh doanh Tùy theo lĩnh vực ngành nghề ban xố đói giảm nghèo xét mức vay thời gian vay sở phải nắm hướng làm ăn hộ, hiệu công việc phải làm, phải theo dõi trình sản xuất kinh doanh, chăn ni, để có rủi ro kịp thời hỗ trợ cho họ trường hợp cần thiết phải đảm bảo nguyên tắc vay vốn theo tổ nhóm tương tự gắn kết với khâu dạy nghề, hướng dẫn hộ làm ăn, trợ vốn, giải việc làm hỗ trợ cho hộ thật có nhu cầu vốn họ có phương án làm ăn GVHD: TS Nguyễn Hoàng Sa 34 HV: Nguyễn Văn Điều Thực sách hỗ trợ hộ nghèo xã Bình Long, huyện Châu Phú 3.2.4 Làm tốt công tác phát triển giáo dục đào tạo, dạy nghề cho hộ nghèo Tạo điều kiện giúp đỡ cho em gia đình nghèo trì việc học tập, khơng để hồn cảnh nghèo phải bỏ học, đặc biệt quan tâm trẻ tàn tật, trẻ mồ côi hiếu học Ngồi tiếp tục thực tốt Chính sách Nhà nước ưu tiên cho Giáo dục Đào tạo cụ thể như: hộ nghèo cấp sổ hộ nghèo, em họ phải miễn học phí, Ngành Đồn thể quan tâm vận động hỗ trợ tập, viết, quần áo,… đồng thời Ban đạo xố đói giảm nghèo vận động mạnh thường quân sở sản xuất kinh doanh cho em học sinh gia đình nghèo có ý chí học tập học hành đến nơi đến chốn Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động sở có phối hợp chặt chẽ Ban, Ngành, Đoàn thể với thành phần kinh tế, doanh nghiệp sản xuất trực tiếp tham gia hỗ trợ đào tạo sở đó, đẩy mạnh xã hội hóa cơng tác dạy nghề Đặc biệt trọng phát triển đào tạo nghề theo hình thức đại gia đình, sở sản xuất lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề truyền thống, trọng đến ngành nghề khơng đòi hỏi nhiều vốn, kỹ thuật cao tận dụng nguyên liệu sẳn có địa phương (nuôi chăn, nuôi lươn, nuôi ếch, ) hay đào tạo tay nghề cho em độ tuổi lao động làm việc khu công nghiệp Bình Long Đặc biệt quan tâm đào tạo lao động từ sản xuất nông nghiệp sang lĩnh lực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thương mại dịch vụ địa bàn số lao động nơng nghiệp thiếu việc làm cao, họ khơng đất sản xuất 3.2.5 Thực tốt Chính sách hỗ trợ nhà ở, y tế, nước sinh hoạt sách khác Về nhà ở: Hỗ trợ vay vốn cất nhà theo định 167 thủ tướng Chính phủ vận động mạnh thường quân doanh nghiệp cất nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn Về y tế tổ chức nhiều đợt năm để khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, đảm bảo hộ nghèo xã chăm sóc sức khoẻ tốt, trẻ em tuổi, người già 80 tuổi, hộ nghèo, cận nghèo, phải cấp thẻ bảo hiểm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động để hộ nghèo thực kế hoạch hố gia đình, nhằm đảm bảo cho gia đình nên có 1-2 con, quan tâm thực tốt cơng tác phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em trẻ em nghèo Về nước sạch, vệ sinh môi trường; để đảm bảo nước đầy đủ cho hộ sống xa khu dân cư Chính quyền cần quan tâm liên hệ nhà máy nước địa bàn kéo nước cho ấp vùng sâu vận động người dân sử dụng nước đun sơi để phòng tránh dịch bệnh GVHD: TS Nguyễn Hoàng Sa 35 HV: Nguyễn Văn Điều Thực sách hỗ trợ hộ nghèo xã Bình Long, huyện Châu Phú 3.2.6 Đẩy mạnh chương trình phát triển kinh tế, xã hội gắn với chương trình xố đói giảm nghèo địa bàn: Cơng tác xố đói giảm nghèo xã Bình Long thời gian tới cần phải thực chương trình lồng ghép chung với dự án xố đói giảm nghèo cách toàn diện đồng bộ; lồng ghép chương trình quốc gia giải việc làm mở lớp tập huấn dạy nghề chăn nuôi theo phương án, quan tâm đầu tư xây dựng cụm tuyến dân cư, điện, đường giao thông, sở hạ tầng thiết yếu nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển Tập trung vận động tạo điều kiện vốn hình thức cho vay chung, dài hạn để sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp tiếp tục đầu tư mở rộng khuyến khích thành phần kinh tế tham gia, mở nhiều sở sản xuất giải việc làm xố đói giảm nghèo địa bàn thời gian tới Việc phát triển thương mại dịch vụ điều kiện cần thiết để xã hội ngày phát triển lên, tăng thu nhập bình quân đầu người để hộ nghèo tham gia mua bán nhằm cải thiện sống, dự kiến lĩnh vực hàng giải việc làm cho khoản 40 – 50 hộ nghèo 3.2.7 Nâng cao vai trò trách nhiệm tổ an sinh xã hội cán phụ trách xố đói giảm nghèo Tổ an sinh xã hội xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực mục tiêu xố đói giảm nghèo địa phương Theo dõi số hộ thoát nghèo, hộ rơi vào diện nghèo làm thủ tục đề nghị ban đạo xố đói giảm nghèo cấp để kịp thời tạo sở pháp lý việc thực sách xã hội Giáo dục ý thức tự lực vươn lên cho hộ nghèo, để làm chuyển đổi nhận thức, bên cạnh thân họ phải nổ lực phấn đấu vươn lên thoát nghèo Vận động hộ nghèo thường xuyên tham gia hoạt động y tế, giáo dục, thực nếp sống thơng minh gia đình văn hố, dân số kế hoạch hố gia đình Cán xố đói giảm nghèo phải tiến hành điều tra lập sổ theo dõi hộ đói nghèo địa phương nơi quản lý, chủ yếu gồm bước sau: - Tuyên truyền, giải thích để người dân tham gia chương trình xố đói giảm nghèo thể tinh thần “lá lành dùm rách”của dân tộc Việt Nam - Điều tra, rà soát lên danh sách hộ nghèo cận nghèo để bố trí hộ nghèo vào dự án phù họp với điều kiện lao động lực, nghành nghề phù hợp, đảm bảo cho việc thực chương trình xố đói giảm nghèo Bình xét hộ nghèo phải sở cơng tâm, minh bạch dân chủ GVHD: TS Nguyễn Hoàng Sa 36 HV: Nguyễn Văn Điều Thực sách hỗ trợ hộ nghèo xã Bình Long, huyện Châu Phú 3.2.8 Nâng cao vai trò trách nhiệm vụ hệ thống trị với cơng tác xố đói giảm nghèo: Đối với cấp ủy Đảng, quyền, mặt trận đồn thể trị xã hội phải xem cơng tác xố đói giảm nghèo chương trình hành động mình, phải thực thường xuyên liên tục việc tuyên truyền Chủ trương xoá đói giảm nghèo chiều rộng lẫn chiều sâu, đưa nhiều điển hình vươn lên nghèo để giáo dục hộ nghèo nhận thức cao Thực kiện tồn máy đạo cơng tác giảm nghèo, tuyên truyền sâu rộng chủ trương, sách, mơ hình xóa đói giảm nghèo Thường xun đào tạo, bồi dưỡng cho cán trực tiếp làm công tác giảm nghèo nhằm trang bị cho họ kiến thức cần thiết để đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ Phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc, tổ chức đồn thể trị xã hội việc tuyên truyền, vận động tham gia vào hoạt động xóa đói giảm nghèo địa bàn Thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều hình thức như: báo chí, đài truyền thanh, tờ rơi…và hoạt động văn hóa văn nghệ lồng ghép với chủ đề xóa đói giảm nghèo cho phù hợp với tình hình địa phương Cũng thơng qua thơng tin truyền hình giới thiệu nhân tố điển hình, mơ hình sản xuất, kinh doanh cách làm ăn nghèo có hiệu quả, kinh nghiệm huy để nhân rộng mơ hình làm ăn tốt địa bàn Tổ chức tốt việc huy động nguồn lực cho xóa đói giảm nghèo Ngoài nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ từ chương trình mục tiêu quốc gia chương trình phát triển kinh tế xã hội có liên quan đến công tác giảm nghèo địa phương, để tăng thêm nguồn lực cho chương trình cần tranh thủ nguồn vốn tổ chức, cá nhân dành cho công tác giảm nghèo Thực tốt quy chế dân chủ sở việc triển khai thực chương trình xóa đói giảm nghèo để người nghèo trực tiếp tham gia vaò xây dựng thực kế hoạch, chương trình nhằm phản ánh nguyện vọng nhu cầu thiết thực người dân đảm bảo công người nghèo Thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đánh giá tình hình thực sách hỗ trợ hộ nghèo địa bàn xã GVHD: TS Nguyễn Hoàng Sa 37 HV: Nguyễn Văn Điều Thực sách hỗ trợ hộ nghèo xã Bình Long, huyện Châu Phú PHẦN KẾT LUẬN Đảng nhà nước xác định xây dựng chủ nghĩa xã hội nhằm mục tiêu “ “Dân giàu, nước mạnh xã hội công dân chủ văn minh” Qua 30 năm đổi kinh tế Nước ta luôn tăng trưởng mạnh phát triển đáng kể, đời sống nhân dân ngày nâng cao, tỷ lệ nghèo đói ngày giảm dần nói giảm nhanh so với nước giới Tỷ lệ hộ nghèo trước năm 1993 50% mà đến năm 2018 khoảng 5,5% có lẻ kỳ tích mà Đảng Nhà nước ta có chủ chương, sách đắn phận nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc người sống hồn cảnh đói nghèo, thiếu thốn lương thực thực phẩm nghèo đời sống văn hoá tinh thần Xã Bình Long đơn vị có tỷ lệ hộ nghèo tương đối cao tương đối so với xã khác huyện, vấn đề nhu cầu nguồn lực thực giảm nghèo lớn, khả địa phương nhiều khó khăn, kể huy động nguồn lực cộng đồng Do muốn thực mang lại hiệu thiết thực cần quan tâm đầu tư, giúp đỡ cấp, ngành Ngoài có quan tâm đặc biệt Cấp ủy Đảng - Chính quyền, Mặt trận, Đồn thể phối hợp chặt chẽ cấp Ngành có liên quan, đồng thời cấp, ngành phải cụ thể hố chương trình, kế hoạch hành động cụ thể cho ngành mình, cấp Quá trình tổ chức thực phải thường xuyên kiểm tra đôn đốc; sơ kết rút kinh nghiệm, điều chỉnh- bổ sung để kế hoạch thực hiệu cơng tác xố đói giảm nghèo đạt kết tốt Thực chương trình giảm nghèo xã Bình Long giai đoạn 2016 - 2020 nhiệm vụ quan trọng định hướng cho công tác giảm nghèo địa bàn, không trách nhiệm Đảng, Nhà nước, tổ chức trị xã hội mà nghĩa vụ, bổn phận người dân Vì vậy, cần phải có kết hợp chặt chẽ thực đồng cấp, cấp ngành Mặt trận, Đoàn thể tổ chức xã hội, tầng lớp nhân dân, hộ nghèo phải tâm nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tổ chức tham gia thực tốt giải pháp Qua nghiên cứu đề tài, thân xin đề xuất số kiến nghị để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu cơng tác xố đói giảm nghèo xã Bình Long thời gian tới: - Khuyến nghị sách hỗ trợ giúp đối tượng người nghèo Tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống sách an sinh xã hội người nghèo GVHD: TS Nguyễn Hoàng Sa 38 HV: Nguyễn Văn Điều Thực sách hỗ trợ hộ nghèo xã Bình Long, huyện Châu Phú Khi xây dựng sách, cần xem xét kỹ xây dựng sách phù hợp với địa phương, tránh ban hành sách đại trà, chồng chéo, vừa khơng hiệu quả, vừa làm thất thoát ngân sách quốc gia - Khuyến nghị địa phương Thứ nhất, Đảng quyền cấp cần có sách ưu tiên để đầu tư phát triển kinh tế xã hội (Điện, đường, trường, trạm) vùng sâu vùng xa Thứ hai, xây dựng nhiều dự án kinh tế xã hội lớn (Nhà máy, cơng ty, xí nghiệp) để thu hút lao động nhàn rỗi nơng thơn có thêm cơng ăn việc làm, tăng thu nhập ổn định sống Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cải thiện điều kiện sinh hoạt sống cho dân nghèo Thứ ba, Nhà nước cần có nhiều giải pháp hữu hiệu cho sản phẩm đầu nông dân, giá vật tư nông nghiệp, giúp họ yên tâm sản xuất, góp phần nâng cao đời sống cho hộ nghèo Thứ tư, tiếp tục mở lớp dạy nghề ngắn hạn, dài hạn hỗ trợ cho người nghèo khoản chi phí học tập phần tiền ăn cho em gia đình nghèo, gia đình sách thời gian học tập lớp Thứ năm, hạ lãi suất cho vay dự án phục vụ cho người nghèo, cho doanh nghiệp thu hút lao động nghèo vào làm việc cơng ty, xí nghiệp mình, nhằm giảm bớt khó khăn phần cho doanh nghiệp - Khuyến nghị với nhà trường, khoa công tác xã hội Về nội dung chương trình giảng dạy: Khoa cơng tác xã hội cần tăng thêm số trình giảng dạy môn xã hội học môn chuyên ngành công tác xã hội Cần phối hợp lý thuyết thực hành nhiều nữa, đặc biệt thực hành môn chuyên ngành Thời lượng cách thức tổ chức, hướng dẫn thực tập tốt nghiệp: Khoa công tác xã hội tiếp tục để sinh viên tự liên hệ địa điểm thực tập, tạo điều kiện để sinh viên chủ động lựa chọn địa điểm phù hợp với nhu cầu nguyện vọng sinh viên Tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận với nhiều loại hình sở thực tế Trung tâm, Phòng Sở Lao động – Thương binh & Xã hội phòng ban có liên quan đến mơn học sớm để sinh viên sớm định hình nghề mà theo đuổi - Khuyến nghị với sinh viên Áp dụng linh hoạt kỹ học vào thực tế: đối tượng tham gia giải vấn đề: đặt câu hỏi mở để thân chủ tự nói lên mong muốn, nhu cầu thân GVHD: TS Nguyễn Hoàng Sa 39 HV: Nguyễn Văn Điều Thực sách hỗ trợ hộ nghèo xã Bình Long, huyện Châu Phú Tự ý thức thân: Cố gắng thực chuẩn mực, quy định đơn vị thực tập, tôn trọng, lễ phép, xin ý kiến hướng dẫn cán sở Cố gắng quan sát, học hỏi công việc, cách thức làm việc cán bộ, công chức để tích lũy kinh nghiệm Tham gia nhiều vào tổ chức xã hội, cộng đồng để trao dồi kinh nghiệm, tạo tiền đề để hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Qua thời gian học tập trường, em quý thầy, cô truyền đạt kiến thứcluận thực tiễn, hữu ích cho q trình cơng tác thân sau Nhân đây, em xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến nhà trường, q thầy, đặc biệt thầy Nguyễn Hồng Sa hỗ trợ, hướng dẫn em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Chân thành cảm ơn! GVHD: TS Nguyễn Hoàng Sa 40 HV: Nguyễn Văn Điều ... Thực sách hỗ trợ hộ nghèo xã Bình Long, huyện Châu Phú định công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo địa bàn; thực cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo. .. Điều Thực sách hỗ trợ hộ nghèo xã Bình Long, huyện Châu Phú Bảng trợ cấp hàng tháng đối tượng bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo Trợ cấp hàng tháng bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo Stt Mã 02.1 Ấp Số hộ. .. soát hộ nghèo, hộ cận nghèo địa bàn sau Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành định công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo địa bàn 2.3 Kết thực sách hỗ trợ hộ nghèo xã Bình Long 2.3.1 Chính
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo, Tiểu luận thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay