Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 23 bài: Tập đọc Bác sĩ Sói

3 15 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 16:29

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP TẬP ĐỌC BÁC SÓI (2 TIẾT) I.Mục tiêu: 1.Rèn kĩ đọc thành tiếng: -Đọc trơn tồn - đọc trơi chảy đoạn, toàn bài, nghỉ chỗ Rèn kĩ đọc hiểu: -Hiểu nghĩa từ SGK -Hiểu nội dung câu chuyện: Sói gian ngoa bay mưu lừa ngựa để ăn thịt, không ngờ bị ngựa thông minh dùng mẹo trị lại -HKG biết tả lại cảnh Sói bị Ngựa gị đá -H có ý thức tự giác luyện đọc II.Đồ dùng dạy- học - Tranh minh hoạ tập đọc - Bảng phụ nghi nội dung cần HD luyện đọc III.Các hoạt động dạy - học chủ yếu: NDKT - TG HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH 1.Bài cũ(5) -Gọi HS đọc bài: Cò Cuốc -2HS đọc trả lời câu hỏi SGK -Nhận xét đánh giá 2.Bài -H nhận xét *HĐ1:GTB(2 -Giới thiệu chủ điểm muông ’) thú -Xem tranh *HĐ2: HD luyện đọc(30’) -Giới thiệi -Theo dõi -Đọc mẫuHD giọng đọc toàn -Đọc nối tiếp câu -Kể tên thêm loài thú -HD luyện đọc nối tiếp câu kết hợp luyện đọc từ khó -H phát âm từ sai -HD đọc ngắt nghỉ số câu dài -Nối tiếp đọc đoạn -Luyện đọc cá nhân -Nêu ý nghĩa từ SGK -Thèm rõ rãi nghĩa nào? -Thèm nước miếng miệng ứa -Vài HS nêu -Yêu cầu HS thực nhón chân -Luyện đọc đoạn nhóm -Chia lớp thành nhóm -Nhận xét, chọn HS đọc hay -Các nhóm thi đọc -Đọc đồng -Thực *HĐ 3: Tìm hiểu bài(1215’) -Thèm rỏ rãi -Yêu cầu lớp đọc thầm -Từ ngữ tả thèm thuồng sói nhìn thấy ngựa? -Sói lừa ngựa để làm gì? -Để ăn thịt -3-4HS nhắc lại -Lừa cách nào? -Ngựa giả đau chân nhờ khám giùm -Ngựa bình tĩnh giả đau nào? -Hình thành nhóm thảo luận -Chia lớp thành nhóm yêu cầu thảo luận - Yêu cầu H KG nêu trước lớp -Báo cáo kết -Tả lại cảnh sói bị ngựa đá +Chọn tên khác cho chuyện *HĐ 4:Luyện đọc lại(1215’) -Nhận xét chung -Các nhóm luyện đọc -Chia lớp thành nhóm HS -5-6nhóm HS thực -Yêu cầu luyện đọc theo vai -Nhận xét nhóm, cá nhân đọc -Nhận xét đánh giá -Dùng mưu lại mắc mẹo -Nhiều HS cho ý kiến 3.Củng cố -dặn dò(1) -Câu chuyện nói lên điều gì? -Em thích nhân vật sao? -Nhắc HS nhà: -Về nhà kể lại cho người thân nghe ... -Luyện đọc đoạn nhóm -Chia lớp thành nhóm -Nhận xét, chọn HS đọc hay -Các nhóm thi đọc -Đọc đồng -Thực *HĐ 3: Tìm hiểu bài( 121 5’) -Thèm rỏ rãi -Yêu cầu lớp đọc thầm -Từ ngữ tả thèm thuồng sói nhìn...-HD luyện đọc nối tiếp câu kết hợp luyện đọc từ khó -H phát âm từ sai -HD đọc ngắt nghỉ số câu dài -Nối tiếp đọc đoạn -Luyện đọc cá nhân -Nêu ý nghĩa từ SGK -Thèm... kết -Tả lại cảnh sói bị ngựa đá +Chọn tên khác cho chuyện *HĐ 4:Luyện đọc lại( 121 5’) -Nhận xét chung -Các nhóm luyện đọc -Chia lớp thành nhóm HS -5-6nhóm HS thực -Yêu cầu luyện đọc theo vai -Nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 23 bài: Tập đọc Bác sĩ Sói, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 23 bài: Tập đọc Bác sĩ Sói

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay