Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 23 bài: Tập đọc Bác sĩ Sói

2 5 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 16:29

Giáo án Tiếng Việt TẬP ĐỌC BÁC SÓI A-Mục đích u cầu: -Đọc trơi chảy tồn Ngắt nghỉ chỗ -Biết đọc phân biệt lời người kể với lời nhân vật -Hiểu ý nghĩa từ: khoan thai, phát hiện,… -Hiểu nội dung truyện: Sói gian ngoan bày mưu kế định lừa ngựa để ăn thịt không ngờ bị ngựa thông minh trị lại -HS yếu: Đọc trơi chảy tồn Ngắt nghỉ chỗ B-Các hoạt động dạy học: Tiết I-Hoạt động (5 phút): kiểm tra cũ: Cò Cuốc Nhận xét-Ghi điểm Đọc trả lời câu hỏi (2 HS) II-Hoạt động (70 phút): Bài 1-Giới thiệu bài: Trong tuần 23, 24 em học chủ điểm “Mng thú” nói giới lồi thú Mở đầu chủ điểm truyện đọc “Bác sói”  Ghi 2-Luyện đọc: -GV đọc mẫu toàn HS đọc lại -Hướng dẫn HS đọc câu đến hết Nối tiếp -Luyện đọc từ khó: toan xơng đến, khốc lên người, giả giọng, lễ phép,… Cá nhân, đồng -Gọi HS đọc đoạn đến hết Nối tiếp  Rút từ mới: khoan thai, phát hiện, bình tĩnh, làm phúc,… Giải thích -Hướng dẫn cách đọc -Hướng dẫn HS đọc đoạn theo nhóm Theo nhóm(HS yếu đọc nhiều) Đoạn (cá nhân) -Thi đọc nhóm Đồng -Hướng dẫn đọc tồn Tiết 3-Hướng dẫn tìm hiểu bài: Thèm rõ dãi -Từ ngữ tả thèm thuồng Sói thấy Ngựa? Giả làm bác -Sói làm để lừa ngựa? Biết mưu Sói, Ngựa nói bị đau chân sau, nhờ Sói làm ơn xem giúp -Ngựa đủ bình tĩnh giả đau ntn? -Tả lại cảnh Sói bị ngựa đá? Sói mon men lại phía sau Ngựa… -Chọn tên khác cho truyện theo gợi ý? Anh Ngựa thông minh 4-Luyện đọc lại: nhóm -Hướng dẫn HS đọc lại câu chuyện theo lối phân vai III-Hoạt động (5 phút): Củng cố-Dặn dò -Sói làm để lừa ngựa? -Về nhà luyện đọc lại, trả lời câu hỏi-Nhận xét Giả làm bác ... cách đọc -Hướng dẫn HS đọc đoạn theo nhóm Theo nhóm(HS yếu đọc nhiều) Đoạn (cá nhân) -Thi đọc nhóm Đồng -Hướng dẫn đọc tồn Tiết 3-Hướng dẫn tìm hiểu bài: Thèm rõ dãi -Từ ngữ tả thèm thuồng Sói. .. thấy Ngựa? Giả làm bác sĩ -Sói làm để lừa ngựa? Biết mưu Sói, Ngựa nói bị đau chân sau, nhờ Sói làm ơn xem giúp -Ngựa đủ bình tĩnh giả đau ntn? -Tả lại cảnh Sói bị ngựa đá? Sói mon men lại phía... 4-Luyện đọc lại: nhóm -Hướng dẫn HS đọc lại câu chuyện theo lối phân vai III-Hoạt động (5 phút): Củng cố-Dặn dò -Sói làm để lừa ngựa? -Về nhà luyện đọc lại, trả lời câu hỏi-Nhận xét Giả làm bác sĩ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 23 bài: Tập đọc Bác sĩ Sói, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 23 bài: Tập đọc Bác sĩ Sói

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay