Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 23 bài: Tập đọc Bác sĩ Sói

2 5 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 16:29

Giáo án Tiếng việt TẬP ĐỌC BÁC SÓI I.Mục đích yêu cầu: - Đọc trơn bài, biết nghỉ sau dấu câu, cụm từ Biết đọc phân biệt giọng người kể với giọng nhân vật - Hiểu nghĩa từ ngữ: khoan thai, phát hiện, bình tĩnh, làm phúc - Hiểu nội dung câu chuyện: Sói gian ngoan bày mưu kế định lừa ngựa để ăn thịt, không ngờ ngựa thông minh dùng mẹo trả lại II.Đồ dùng dạy – học: G: Tranh minh hoạ SGK H: SGK, đọc trước nhà III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành A.KTBC: (3P) H: Đọc TLCH - Cò cuốc H+G: Nhận xét, đánh giá B.Bài mới: 1,Giới thiệu bài: (1P) 2,Luyện đọc: (30P) G: Giới thiệu lời kết hợp tranh vẽ SGK a-Đọc mẫu: b-Hướng dẫn học sinh luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ G: Đọc mẫu toàn – nêu cách đọc -Đọc câu: H: Tiếp nối đọc câu +ổỉo rãi, cuống lên, hiền hồ, lễ phép, giở trò, giả giọng, - Luyện đọc số từ ngữ HS phát âm chưa chuẩn -Đọc đoạn trước lớp Nó đeo sắc/ cổ/ người/ đầu.// H: Tiếp nối đọc đoạn - Đọc giải G: HD học sinh đọc đoạn khó H: Tập đọc đoạn nhóm theo HD H: Thi đọc nhóm 1H: Đọc giải 3,Hướng dẫn tìm hiểu bài: (15P) - Sói thèm thịt ngựa H: Đọc đoạn - Sói giả làm bác để lừa ngựa G: Nêu câu hỏi, HD học sinh trả lời - Sói bị ngựa đá H: Phát biểu * Sói gian ngoan bày mưu kế định H+G: Nhận xét, bổ sung, rút ý lừa ngựa để ăn thịt, không ngờ đoạn ngựa thông minh dùng mẹo trả lại G: Ghi bảng 4) Luyện đọc lại (16P) H: Nêu nội dung G: Liên hệ G: HD học sinh đọc lại toàn theo cách phân vai H: Đọc nhóm - Thi đọc trước lớp 5,Củng cố – dặn dò: (3P) H+G: Nhận xét, đánh giá G: Nhận xét tiết học Dặn dò học sinh chuẩn bị sau ... -Đọc đoạn trước lớp Nó đeo sắc/ cổ/ người/ đầu.// H: Tiếp nối đọc đoạn - Đọc giải G: HD học sinh đọc đoạn khó H: Tập đọc đoạn nhóm theo HD H: Thi đọc nhóm 1H: Đọc giải 3,Hướng dẫn tìm hiểu bài:. .. 3,Hướng dẫn tìm hiểu bài: (15P) - Sói thèm thịt ngựa H: Đọc đoạn - Sói giả làm bác sĩ để lừa ngựa G: Nêu câu hỏi, HD học sinh trả lời - Sói bị ngựa đá H: Phát biểu * Sói gian ngoan bày mưu kế định... Ghi bảng 4) Luyện đọc lại (16P) H: Nêu nội dung G: Liên hệ G: HD học sinh đọc lại toàn theo cách phân vai H: Đọc nhóm - Thi đọc trước lớp 5,Củng cố – dặn dò: (3P) H+G: Nhận xét, đánh giá G: Nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 23 bài: Tập đọc Bác sĩ Sói, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 23 bài: Tập đọc Bác sĩ Sói

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay