Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 23 bài: Tập đọc Bác sĩ Sói

7 1 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 16:28

Giáo án Tiếng việt lớp MÔN: TẬP ĐỌC Tiết: BÁC SÓI I Mục tiêu Kiến thức: - Đọc lưu loát Đọc từ mới, từ khó, từ dễ lẫn ảnh hưởng phương ngữ Phân biệt lời kể, lời nhân vật Kỹ năng: - Hiểu nghĩa từ bài: khoan thai, phát hiện, bình tĩnh, làm phúc, đá cú trời giáng,… - Hiểu nội dung bài: Qua câu chuyện Sói lừa Ngựa khơng thành lại bị Ngựa dùng mưu trị lại, tác giả muốn khun bình tĩnh đối phó với kẻ độc ác, giả nhân, giả nghĩa Thái độ: Ham thích mơn học II Chuẩn bị - GV: Tranh minh họa tập đọc (nếu có) - HS: SGK III Các hoạt động Hoạt động Thầy Khởi động (1’) Hoạt động Trò - Hát Bài cũ (3’) Cò Cuốc - GV gọi HS lên bảng yêu cầu đọc trả lời câu hỏi tập đọc Cò Cuốc - GV nhận xét cho điểm HS - HS lên bảng thực yêu cầu - HS lớp lắng nghe nhận xét đọc, nhận xét câu trả lời bạn 3 Bài Giới thiệu: (1’) - Yêu cầu HS mở sgk trang 40 đọc tên chủ điểm tuần - Chủ điểm Muông thú - Giới thiệu: Bác Sói - Theo dõi GV giới thiệu Phát triển hoạt động (27’)  Hoạt động 1: Luyện đọc a) Đọc mẫu - GV đọc mẫu lần 1, ý giọng đọc: + Giọng kể: vui vẻ, tinh nghịch - Theo dõi GV đọc HS đọc mẫu lần + Giọng Sói: giả nhân, giả nghĩa + Giọng Ngựa: giả vờ lễ phép bình tĩnh b) Luyện phát âm - Yêu cầu HS đọc theo hình thức nối tiếp, HS đọc câu, đọc từ đầu hết Theo dõi HS đọc để phát lỗi phát âm em - Trong có từ khó đọc? (Nghe HS trả lời ghi từ lên bảng lớp) - Đọc mẫu từ yêu cầu HS đọc - Yêu cầu HS nối tiếp đọc lại Nghe chỉnh sửa lỗi phát âm cho HS, có - HS đọc - Từ: rỏ dãi, hiền lành, lễ phép, làm ơn, lựa miếng, huơ,… (MB); toan, mũ, khoan thai, phát hiện, cuống lên, bình tĩnh, giở trò, giả giọng, chữa giúp, bác sĩ, rên rỉ, bật ngửa, cẳng, vỡ tan,… (MN) - Một số HS đọc cá nhân, sau lớp đọc đồng - Đọc nối tiếp, đọc từ đầu hết, HS đọc câu c) Luyện đọc đoạn - Bài tập đọc gồm ba đoạn: - Bài tập đọc gồm đoạn? Các đoạn phân chia ntn? + Đoạn 1: Thấy Ngựa ăn cỏ … tiến phía Ngựa + Đoạn 2: Sói đến gần … Phiền ông xem giúp + Đoạn 3: Phần lại - Trong tập đọc có lời ai? - Bài tập đọc có lời người kể chuyện, lời Sói, lời Ngựa - Giảng: Vậy phải ý đọc để phân biệt lời họ với - HS đọc - Mời HS đọc đoạn - Khoan thai có nghĩa gì? - Yêu cầu HS tìm cách ngắt giọng câu văn thứ đoạn, sau HS nêu cách ngắt giọng, GV giảng xác lại cách đọc viết lên bảng cho lớp luyện đọc câu - Khoan thai có nghĩa thong thả, khơng vội - Tìm cách luyện ngắt giọng câu: Nó kiếm cặp kính đeo lên mắt,/ ống nghe cặp vào cổ,/ áo chồng khốc lên người,/ mũ thêu chữ thập đỏ chụp lên đầu.// - Đoạn văn lời người kể chuyện - HS đọc lại đoạn - Đoạn văn lời ai? - Để đọc hay đoạn văn này, cần đọc với giọng vui vẻ, tinh nghịch - Mời HS đọc đoạn - Yêu cầu HS đọc giải từ: phát hiện, bình tĩnh, làm phúc - HS đọc - HS đọc - Theo dõi hướng dẫn GV Một số HS đọc lời Sói Ngựa - Đoạn văn có nhiều lời đối thoại Sói Ngựa, đọc lời Sói, cần đọc với giọng giả nhân, giả nghĩa (đọc mẫu), đọc giọng Ngựa, cần đọc với giọng lễ phép bình tĩnh (đọc mẫu) - Yêu cầu HS đọc lại đoạn - HS đọc - Tìm cách ngắt giọng luyện đọc: Thấy Sói cúi xuống - Mời HS đọc đoạn tầm,/ tung vó đá cú trời - Yêu cầu HS giải thích từ: cú đá trời giáng,/ làm Sói bật ngửa,/ bốn cẳng huơ trời,/ kính vỡ giáng tan,/ mũ văng ra…// - Yêu cầu HS tìm cách ngắt giọng câu - HS đọc theo yêu văn cuối luyện đọc câu cầu - Luyện đọc theo nhóm - Gọi HS đọc lại đoạn - Yêu cầu HS đọc nối đoạn, đọc từ đầu hết - Chia HS thành nhóm nhỏ, nhóm HS yêu cầu luyện đọc theo nhóm  Hoạt động 2: Thi đua đọc - GV tổ chức cho nhóm thi đọc nối tiếp, phân vai Tổ chức cho cá nhân thi đọc đoạn - Nhận xét tuyên dương em đọc tốt d) Đọc đồng - Yêu cầu lớp đọc đồng đoạn Củng cố – Dặn dò (3’) - Nhận xét tiết học - Thi đọc theo hướng dẫn GV - Chuẩn bị: Tiết MƠN: TẬP ĐỌC Tiết: BÁC SĨI (TT) III Các hoạt động Hoạt động Thầy Khởi động (1’) Hoạt động Trò - Hát Bài cũ (3’) - Bác Sói ( Tiết ) - HS đọc Bài Giới thiệu: (1’) - Bác Sói ( Tiết ) Phát triển hoạt động (27’)  Hoạt động 1: Tìm hiểu - GV đọc lại toàn lần - Từ ngữ tả thèm thuồng Sói thấy Ngựa? - Vì thèm rỏ dãi mà Sói tâm lừa Ngựa để ăn thịt, Sói lừa Ngựa cách nào? - Ngựa bình tĩnh giả đau ntn? - Sói định làm giả vờ khám chân cho Ngựa? - Theo dõi đọc GV đọc thầm theo - Đọc đoạn trả lời: Sói thèm rỏ dãi - Sói đóng giả làm bác khám bệnh để lừa Ngựa - Khi phát Sói đến gần Ngựa biết cuống lên chết giả đau, lễ phép nhờ “bác Sói” khám cho chân sau bị đau - Sói định lựa miếng đớp sâu vào đùi Ngựa cho Ngựa hết đường chạy - HS phát biểu ý kiến theo - Sói định lừa Ngựa cuối lại bị Ngựa đá cho cú trời giáng, em tả lại cảnh Sói bị Ngựa đá (Hướng dẫn HS đọc kĩ hai câu cuối để tả lại cảnh này) yêu cầu Ví dụ: Nghe Ngựa rên rỉ kêu đau nhờ khám bệnh, Sói tưởng lừa Ngựa mừng Nó mon men lại phía sau Ngựa định lựa miếng đớp sâu vào đùi Ngựa, chẳng ngờ đâu Ngựa chuẩn bị sẵn sàng nên vừa thấy Sói cúi xuống tầm, Ngựa liền tung cú đá trời giáng, làm Sói bật ngửa, bốn cẳng huơ trời, kính vỡ tan, mũ văng - HS đọc - Thảo luận đưa ý kiến nhóm Ví dụ: + Chọn tên Sói Ngựa hai nhân vật - Chia HS thành nhóm nhỏ, truyện nhóm có HS, sau yêu cầu HS thảo luận với để chọn tên gọi + Chọn tên Lừa người lại bị khác cho câu chuyện giải thích người lừa tên thể nội dung truyện lại chọn tên gọi + Chọn tên Chú Ngựa thơng minh câu chuyện ca ngợi thơng minh nhanh trí Ngựa - Yêu cầu HS đọc câu hỏi - Qua đấu trí Sói Ngựa, câu chuyện muốn gửi đến học gì? - Qua câu chuyện Sói lừa Ngựa khơng thành lại bị Ngựa dùng mưu trị lại, tác giả muốn khun bình tĩnh đối phó với kẻ độc ác, giả nhân, giả nghĩa - Luyện đọc lại  Hoạt động 2: Luyện đọc lại truyện - GV tổ chức cho HS đọc lại theo hình thức phân vai Củng cố – Dặn dò (3’) - Qua câu chuyện em rút học gì? - GV nhận xét tiết học - Dặn dò HS nhà chuẩn bị sau - Chuẩn bị: Nội quy Đảo Khỉ - HS trả lời - Bạn nhận xét ... giúp, bác sĩ, rên rỉ, bật ngửa, cẳng, vỡ tan,… (MN) - Một số HS đọc cá nhân, sau lớp đọc đồng - Đọc nối tiếp, đọc từ đầu hết, HS đọc câu c) Luyện đọc đoạn - Bài tập đọc gồm ba đoạn: - Bài tập đọc. .. 40 đọc tên chủ điểm tuần - Chủ điểm Muông thú - Giới thiệu: Bác sĩ Sói - Theo dõi GV giới thiệu Phát triển hoạt động (27 ’)  Hoạt động 1: Luyện đọc a) Đọc mẫu - GV đọc mẫu lần 1, ý giọng đọc: ... Một số HS đọc lời Sói Ngựa - Đoạn văn có nhiều lời đối thoại Sói Ngựa, đọc lời Sói, cần đọc với giọng giả nhân, giả nghĩa (đọc mẫu), đọc giọng Ngựa, cần đọc với giọng lễ phép bình tĩnh (đọc mẫu)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 23 bài: Tập đọc Bác sĩ Sói, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 23 bài: Tập đọc Bác sĩ Sói

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay