Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 23 bài: Tập đọc Nội quy Đảo khỉ

2 10 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 16:24

Giáo án Tiếng Việt TẬP ĐỌC NỘI QUY ĐẢO KHỈ A-Mục đích u cầu: -Đọc trơi tồn Nghắt nghỉ Đọc rõ, rành mạch -Hiểu nghĩa từ khó: nội quy, du lịch, bảo tồn,… -Hiểu có ý thức tuân theo nội quy -HS yếu: Đọc trơi tồn Nghắt nghỉ Đọc rõ, rành mạch B-Các hoạt động dạy học: I-Hoạt động (5 phút): kiểm tra cũ: Bác sĩ sói -Nhận xét-Ghi điểm Đọc trả lời câu hỏi (2 HS) II-Hoạt động (30 phút): Bài 1-Giới thiệu bài: Hôm em học Nội quy Đảo khỉ để hiểu nội quy, cách đọc bảng nội quy  Ghi 2-Luyện đọc: -GV đọc mẫu -Gọi HS đọc câu đến hết Nối tiếp -Luyện đọc từ khó: tham quan, khành khạch, khối chí, … Cá nhân, đồng -Hướng dẫn cách đọc Nối tiếp -Gọi HS đọc đoạn đến hết Giải thích  Rút từ mới: nội quy, di lịch, bảo tồn, tham quan,… Nhóm(HS yếu đọc nhiều) -Luyện đọc đoạn Cá nhân -Thi đọc nhóm 3-Tìm hiểu bài: điều -Nội quy Đảo khỉ có điều? Điều 1: Ai phải mua vé -Em hiểu điều quy định nói ntn? Điều 2: Khơng trêu chọc thú… Điều 3: … -Vì đọc xong nội quy khỉ Nâu lại khối chí? Vì nội quy bảo vệ lồi khỉ… 4-Luyện đọc lại: nhóm Hướng dẫn HS đọc theo vai III-Hoạt động (5 phút): Củng cố-Dặn dò - Vì đọc xong nội quy khỉ Nâu lại khối chí? -Về nhà đọc trả lời câu hỏi lại bài-Nhận xét Vì nội quy bảo vệ loài khỉ Yêu cầu người giữ đẹp đảo ... nhân -Thi đọc nhóm 3-Tìm hiểu bài: điều -Nội quy Đảo khỉ có điều? Điều 1: Ai phải mua vé -Em hiểu điều quy định nói ntn? Điều 2: Khơng trêu chọc thú… Điều 3: … -Vì đọc xong nội quy khỉ Nâu lại... lại khối chí? Vì nội quy bảo vệ lồi khỉ 4-Luyện đọc lại: nhóm Hướng dẫn HS đọc theo vai III-Hoạt động (5 phút): Củng cố-Dặn dò - Vì đọc xong nội quy khỉ Nâu lại khối chí? -Về nhà đọc trả lời câu... quy khỉ Nâu lại khối chí? -Về nhà đọc trả lời câu hỏi lại bài-Nhận xét Vì nội quy bảo vệ loài khỉ Yêu cầu người giữ đẹp đảo
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 23 bài: Tập đọc Nội quy Đảo khỉ, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 23 bài: Tập đọc Nội quy Đảo khỉ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay