Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 23 bài: Tập đọc Nội quy Đảo khỉ

2 14 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 16:24

Giáo án Tiếng việt TẬP ĐỌC NỘI QUI ĐẢO KHỈ I.Mục đích u cầu: - Đọc trơi chảy tồn bài, Ngắt nghỉ chỗ Biết đọcayrox ràng điều qui định -Hiểu từ khó: Nội qui, du lịch, bảo tồn, quản lí, -Hiểu nội dung câu chuyện: Có ý thức tuân theo nội qui II.Đồ dùng dạy – học: - GV:Một nội qui trường - HS: SGK, đọc trước nhà III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành A.KTBC: (5P) G: Gọi học sinh đọc - Bác sĩ sói H: Trả lời câu hỏi nội dung H+G: Nhận xét B.Bài mới: 1,Giới thiệu bài: (1P) G: Giới thiệu – ghi tên 2,Luyện đọc: (17P) a-Đọc mẫu G: Đọc mẫu toàn b-Luyện đọc – kết hợp giải nghĩa từ G: Hướng dẫn học sinh cách đọc *Đọc câu: H: Đọc nối tiếp câu theo hàng ngang - Từ khó: tham quan, khành khạch, G: Phát ghi bảng từ khó khối chí, nội qui, du lịch, trêu chọc, - Luyện phát âm từ khó cho học sinh đảo khỉ, *Đọcđoạn Nội qui đảo khỉ H: Đọc nối tiếp đoạn (2H) G: Đưa bảng phụ ghi nội qui H: Phát cách đọc H: Đọc cá nhân Đọc nhóm đơi H: Các nhóm thi đọc trước lớp (4N) H+G: Nhận xét, đánh giá *Đọc toàn bài: H: Đọc toàn (1H) 3,HD tìm hiểu nội dung 10P G: Nêu câu hỏi SGK, HD học sinh trả lời - Nội qui đảo khỉ có điều H: Phát biểu H+G: Nhận xét, bổ sung * Mọi người phải có ý thức tuân G: Chốt ý theo nội qui H: Nêu nội dung Luyện đọc lại 7P - Người dẫn chuyện - bác bảo vệ H: Đọc lại toàn - cậu bé G: HD cách đọc phân vai H: Luyện đọc nhóm theo HD GV - Thi đọc trước lớp 5.Củng cố – dặn dò: 3P H+G: Nhận xét, đánh giá H: Nhắc tên ND (1H) G: Nhận xét học - Chuẩn bị sau ... *Đọc oạn Nội qui đảo khỉ H: Đọc nối tiếp đoạn (2H) G: Đưa bảng phụ ghi nội qui H: Phát cách đọc H: Đọc cá nhân Đọc nhóm đơi H: Các nhóm thi đọc trước lớp (4N) H+G: Nhận xét, đánh giá *Đọc. .. tn G: Chốt ý theo nội qui H: Nêu nội dung Luyện đọc lại 7P - Người dẫn chuyện - bác bảo vệ H: Đọc lại toàn - cậu bé G: HD cách đọc phân vai H: Luyện đọc nhóm theo HD GV - Thi đọc trước lớp 5.Củng... trước lớp (4N) H+G: Nhận xét, đánh giá *Đọc toàn bài: H: Đọc toàn (1H) 3,HD tìm hiểu nội dung 10P G: Nêu câu hỏi SGK, HD học sinh trả lời - Nội qui đảo khỉ có điều H: Phát biểu H+G: Nhận xét, bổ sung
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 23 bài: Tập đọc Nội quy Đảo khỉ, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 23 bài: Tập đọc Nội quy Đảo khỉ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay