Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 23 bài: Tập đọc Nội quy Đảo khỉ

3 9 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 16:24

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP TẬP ĐỌC: NỘI QUY ĐẢO KHỈ I MỤC TIÊU: - Biết nghỉ chỗ, đọc rõ ràng, rành mạch điều nội quy - Hiểu có ý thức tuân theo nội qui (Trả lời CH 1,2) - HS giỏi trả lời CH * THDGBVMT: Nâng cao ý thức BVMT thông qua việc luyện đọc tìm hiểu điều cần thực nội quy, đến thăm quan du lịch đảo khỉ II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV:- Tranh minh hoạ TĐ Bảng phụ ghi sẵn nội dung cần luyện đọc - HS : SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động GV Hoạt động HS 1/ Kiểm tra cũ : - Yêu cầu - Hai em đọc “Bác sĩ Sói - Nhận xét , ghi điểm - Nhận xét câu trả lời bạn 2.Bài * Phần giới thiệu : -Vài em nhắc lại tựa *Hoạt động 1: Luyện đọc a/ Đọc mẫu diễn cảm toàn b/ Hướng dẫn phát âm : - Một em đọc lại - Yêu cầu đọc câu - Mỗi em đọc câu , đoc nối tiếp - GV theo dõi lỗi ngắt giọng - Đọc từ : Đảo Khỉ , cảnh vật , bảo tồn, c/ Luyện đọc theo đoạn : - Nhận xét - Thống cách đọc hai phần d/ Đọc : */ Thi đọc -Lắng nghe nhận xét ghi điểm - em đọc.Trả lời cách đọc phần -Nhận xét bạn -2 em nối tiếp đọc - Các nhóm thi đua đọc ,đọc đồng cá nhân đọc - Lớp đọc đồng * Đọc đồng * Hoạt động 2: Tìm hiểu - Gọi HS đọc - Nội qui đảo Khỉ có điều ? - HS đọc thầm - Nội qui đảo Khỉ có điều - Điều :Mua vé tham quan trước - Em hiểu điều quy định nói … nào? - Đ.2 : Không trêu chọc thú nuôi trong… - Đ.3 : Không cho thú ăn thức ăn lạ - Đ.4 : Giữ vệ sinh chung đảo - Lớp thảo luận sau cử đại diện báo cáo - GV nhận xét ý kiến nhóm - Vì đọc xong nội qui Khỉ Nâu lại - Vì thấy Đảo Khỉ họ hàng bảo vệ chăm sóc tử tế… khối chí ? * Luyện đọc lại - HS đọc cá nhân - Yêu cầu HS đọc lại Củng cố dặn dò : -Giáo viên nhận xét đánh giá - Dặn HS nhà đọc lại xem trước sau - Về nhà đọc lại xem trước ... đọc - Các nhóm thi đua đọc ,đọc đồng cá nhân đọc - Lớp đọc đồng * Đọc đồng * Hoạt động 2: Tìm hiểu - Gọi HS đọc - Nội qui đảo Khỉ có điều ? - HS đọc thầm - Nội qui đảo Khỉ có điều - Điều :Mua... - Vì đọc xong nội qui Khỉ Nâu lại - Vì thấy Đảo Khỉ họ hàng bảo vệ chăm sóc tử tế… khối chí ? * Luyện đọc lại - HS đọc cá nhân - Yêu cầu HS đọc lại Củng cố dặn dò : -Giáo viên nhận xét đánh giá... Luyện đọc theo đoạn : - Nhận xét - Thống cách đọc hai phần d/ Đọc : */ Thi đọc -Lắng nghe nhận xét ghi điểm - em đọc. Trả lời cách đọc phần -Nhận xét bạn -2 em nối tiếp đọc - Các nhóm thi đua đọc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 23 bài: Tập đọc Nội quy Đảo khỉ, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 23 bài: Tập đọc Nội quy Đảo khỉ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay