Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 23 bài: Tập đọc Nội quy Đảo khỉ

5 11 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 16:24

Giáo án Tiếng việt lớp MÔN: TẬP ĐỌC Tiết: NỘI QUY ĐẢO KHỈ I Mục tiêu 1Kiến thức: - Đọc lưu loát Đọc từ ngữ mới, từ khó, từ ngữ dễ lẫn ảnh hưởng phương ngữ - Nghỉ sau dấu câu cụm từ 2Kỹ năng: - Hiểu nghĩa từ: du lịch, nội quy, bảo tồn, tham quan, quản lí, khối chí,… - Hiểu nội dung bài: Nội quy điều quy định mà người phải tuân theo 3Thái độ: Ham thích mơn học II Chuẩn bị - GV: Tranh minh họa tập đọc (phóng to, có thể) Bảng ghisẵn nội dung cần hướng dẫn luyện đọc - HS: SGK III Các hoạt động Hoạt động Thầy Khởi động (1’) Hoạt động Trò - Hát Bài cũ (3’) Bác sĩ Sói - Gọi HS lên bảng kiểm tra Bác sĩ Sói - HS 1: Đọc đoạn 1, trả lời câu hỏi 1, - HS 2: Đọc đoạn 2, trả lời câu hỏi 3, - Theo dõi HS đọc bài, trả lời câu hỏi cho điểm Bài Giới thiệu: (1’) - Gọi HS mở sgk đọc tên tập đọc học - Nội quy Đảo Khỉ - Khi đến trường, học nội quy nào? - Con học nội quy trường - Vậy hiểu nội quy? - Nội quy quy định mà người phải tuân theo - Trong học hôm nay, học Nội quy Đảo Khỉ, qua thêm hiểu nội quy Phát triển hoạt động (27’)  Hoạt động 1: Luyện đọc a) Đọc mẫu - GV đọc mẫu lần b) Luyện phát âm - Yêu cầu đọc từ cần luyện phát âm ghi bảng phụ, tập trung vào HS mắc lỗi phát âm - Yêu cầu HS đọc câu, nghe bổ sung từ cần luyện phát âm lên bảng ngồi từ dự kiến Chú ý theo dõi lỗi ngắt giọng - HS đọc mẫu lần Cả lớp theo dõi sgk - đến HS đọc cá nhân, lớp đọc đồng từ khó: tham quan, khành khạch, khối chí,… từ dễ lẫn ảnh hưởng phương ngữ như: nội quy, du lịch, lên đảo, trêu chọc,… (MB) Đảo Khỉ, cảnh vật, bảo toàn,… (MT, MN) - HS tiếp nối đọc c) Đọc - Yêu cầu HS đọc nối đoạn - Chia nhóm HS, nhóm có HS yêu cầu đọc nhóm Theo dõi HS đọc theo nhóm d) Thi đọc e) Đọc đồng Mỗi HS đọc câu bài, đọc từ đầu hết - HS nối tiếp đọc Mỗi HS đọc phần, HS đọc phần giới thiệu, HS đọc phần nội quy - Lần lượt HS đọc nhóm mình, bạn nhóm nghe chỉnh sửa lỗi cho  Hoạt động 2: Tìm hiểu - Gọi HS đọc phần giải - Nội quy Đảo Khỉ có điều? - Con hiểu điều quy định nói ntn? - Cả lớp đọc đồng nội quy - HS đọc bài, lớp theo dõi - Nội quy Đảo Khỉ có điều - HS chia nhóm thảo luận để trả lời câu hỏi Mỗi nhóm HS Sau đó, nhóm cử đại diện báo cáo kết quả: + Điều 1: Mua vé tham quan trước lên đảo Mọi quý khách lên đảo tham quan phải mua vé Đảo Khỉ cần có tiền để chăm sóc đàn khỉ, trả cơng cho cán cơng nhân làm việc đảo + Điều 2: Không trêu chọc thú nuôi chuồng: Nếu thú nuôi chuồng bị trêu chọc, chúng tức giận, gây nguy hiểm cho người trêu chọc nên không trêu chọc thú nuôi chuồng + Điều 3: Không cho thú ăn loại thức ăn lạ: Khi cho thú ăn loại thức ăn lạ làm chúng bị mắc bệnh, khách tham quan khơng cho thú ăn loại thức ăn lạ + Điều 4: Giữ vệ sinh chung đảo: Khách tham quan không vứt rác, khạc nhổ, vệ sinh bừa bãi làm nhiễm mơi trường đảo, ảnh hưởng đến sức khoẻ thú nuôi đảo đến khách tham quan - Nhận xét tổng kết ý kiến HS - Vì đọc xong nội quy, Khỉ Nâu lại khối chí? Củng cố – Dặn dò (3’) - Yêu cầu HS nhà đọc lại - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị: Sư Tử xuất quân - Đọc xong nội quy Khỉ Nâu khối chí thấy Đảo Khỉ họ hàng bảo vệ, chăm sóc tử tế khơng bị làm phiền, người đến thăm Đảo Khỉ phải tuân theo nội quy Đảo - HS đọc lại tập đọc ... đọc tên tập đọc học - Nội quy Đảo Khỉ - Khi đến trường, học nội quy nào? - Con học nội quy trường - Vậy hiểu nội quy? - Nội quy quy định mà người phải tuân theo - Trong học hôm nay, học Nội quy. .. cho  Hoạt động 2: Tìm hiểu - Gọi HS đọc phần giải - Nội quy Đảo Khỉ có điều? - Con hiểu điều quy định nói ntn? - Cả lớp đọc đồng nội quy - HS đọc bài, lớp theo dõi - Nội quy Đảo Khỉ có điều -... nhóm Theo dõi HS đọc theo nhóm d) Thi đọc e) Đọc đồng Mỗi HS đọc câu bài, đọc từ đầu hết - HS nối tiếp đọc Mỗi HS đọc phần, HS đọc phần giới thiệu, HS đọc phần nội quy - Lần lượt HS đọc nhóm mình,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 23 bài: Tập đọc Nội quy Đảo khỉ, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 23 bài: Tập đọc Nội quy Đảo khỉ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay