Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 23 bài: Tập viết Chữ hoa T

3 1 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 16:20

Giáo án Tiếng Việt TẬP VIẾT CHỮ HOA T A-Mục đích yêu cầu: Rèn kỹ viết chữ: T -Biết viết chữ hoa T theo cỡ chữ vừa nhỏ -Biết viết cụm từ ứng dụng “Thẳng ruột ngựa” theo cỡ nhỏ, viết chữ mẫu, đẹp -Viết kiểu chữ, khoảng cách chữ, nét, nối chữ quy định viết đẹp B-Đồ dùng dạy học: Mẫu chữ viết hoa T Viết sẵn cụm từ ứng dụng C-Các hoạt động dạy học: I-Hoạt động (5 phút): Kiểm tra cũ: Cho HS viết chư hoa S, Sáo Bảng lớp, bảng (2 HS) -Nhận xét-Ghi điểm II-Hoạt động (30 phút): Bài 1-Giới thiệu bài: Hôm cô hướng dẫn em viết chữ hoa T  ghi bảng 2-Hướng dẫn viết chữ hoa: -GV đính chữ mẫu lên bảng Quan sát -Chữ hoa T cao ô li? ô li -Gồm nét viết liền kết hợp nét bản-2 nét cong trái nét lượn ngang -Hướng dẫn cách viết Quan sát -GV viết mẫu nêu quy trình viết Quan sát -Hướng dẫn HS viết bảng Bảng 3-Hướng dẫn HS viết chữ Thẳng: -Cho HS quan sát phân tích chữ Thẳng Cá nhân -GV viết mẫu hướng dẫn cách viết Quan sát -Nhận xét Bảng 4-Hướng dẫn cách viết cụm từ ứng dụng: -Giới thiệu cụm từ ứng dụng HS đọc -Gọi HS đọc cụm từ ứng dụng Cá nhân -Giải nghĩa cụm từ ứng dụng -Hướng dẫn HS quan sát phân tích cấu tạo câu ứng dụng độ cao, cách đặt dấu khoảng cách chữ… nhóm Đại diện trả lời Nhận xét -GV viết mẫu Quan sát 5-Hướng dẫn HS viết vào TV: Hướng dẫn HS viết theo thứ tự: HS viết -1dòng chữ T cỡ vừa -1dòng chữ T cỡ nhỏ -1dòng chữ Thẳng cỡ vừa -1 dòng chữ Thẳng cỡ nhỏ -1 dòng câu ứng dụng 6-Chấm bài: 5-7 Nhận xét III-Hoạt động (5 phút): Củng cố-Dặn dò -Cho HS viết lại chữ T, Thẳng -Về nhà luyện viết thêm – Chuẩn bị sau - Nhận xét Bảng (HS yếu) ... diện trả lời Nhận x t -GV vi t mẫu Quan s t 5-Hướng dẫn HS vi t vào TV: Hướng dẫn HS vi t theo thứ t : HS vi t -1dòng chữ T cỡ vừa -1dòng chữ T cỡ nhỏ -1dòng chữ Thẳng cỡ vừa -1 dòng chữ Thẳng...-Hướng dẫn HS vi t bảng Bảng 3-Hướng dẫn HS vi t chữ Thẳng: -Cho HS quan s t phân t ch chữ Thẳng Cá nhân -GV vi t mẫu hướng dẫn cách vi t Quan s t -Nhận x t Bảng 4-Hướng dẫn cách vi t cụm t ứng dụng:... -1 dòng câu ứng dụng 6-Chấm bài: 5-7 Nhận x t III-Ho t động (5 ph t) : Củng cố-Dặn dò -Cho HS vi t lại chữ T, Thẳng -Về nhà luyện vi t thêm – Chuẩn bị sau - Nhận x t Bảng (HS yếu)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 23 bài: Tập viết Chữ hoa T, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 23 bài: Tập viết Chữ hoa T

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay