Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 23 bài: Tập viết Chữ hoa T

2 1 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 16:20

Tuần: 23 GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT TẬP VIẾT CHỮ HOA T I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: Rèn kỹ viết chữ: - Biết viết chữ T theo cỡ vừa nhỏ - Biết viết câu ứng dụng Thẳng ruột ngựa theo cỡ nhỏ mẫu, quy trình nét II ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : - Chữ mẫu theo quy định III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A Kiểm tra cũ - học sinh nhắc lại câu ứng dụng trước - Học sinh viết bảng con: Sáo B Bài Giới thiệu Hướng dẫn viết chữ hoa - Giáo viên giới thiệu chữ mẫu , học sinh quan sát nêu nhận xét: +Chữ cao li? Viết gồm nét - Giáo viên giới thiệu cách viết viết mẫu minh hoạ - Học sinh tập viết nháp lần, Giáo viên uốn nắn giúp học sinh sửa sai Hướng dẫn viết câu ứng dụng - Học sinh đọc câu ứng dụng Giáo viên giải nghĩa - Học sinh nêu nhận xét chữ câu ứng dụng có độ cao, vị trí dấu thanh, khoảng cách chữ - Giáo viên viết mẫu chữ Thẳng , học sinh thực hành viết nháp Hướng dẫn học sinh viết vào tập viết - Giáo viên nêu yêu cầu viết - Học sinh thực hành luyện viết theo yêu cầu Chấm chữa C Củng cố, dặn dò - Giáo viên nhận xét chung tiết học - Hướng dẫn học sinh tự hoàn thành phần luyện viết ... sinh vi t vào t p vi t - Giáo viên nêu yêu cầu vi t - Học sinh thực hành luyện vi t theo yêu cầu Chấm chữa C Củng cố, dặn dò - Giáo viên nhận x t chung ti t học - Hướng dẫn học sinh t hoàn thành... dụng Giáo viên giải nghĩa - Học sinh nêu nhận x t chữ câu ứng dụng có độ cao, vị trí dấu thanh, khoảng cách chữ - Giáo viên vi t mẫu chữ Thẳng , học sinh thực hành vi t nháp Hướng dẫn học sinh vi t. .. Củng cố, dặn dò - Giáo viên nhận x t chung ti t học - Hướng dẫn học sinh t hoàn thành phần luyện vi t
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 23 bài: Tập viết Chữ hoa T, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 23 bài: Tập viết Chữ hoa T

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay