Luận văn thạc sỹ Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp huyện thường tín

129 24 0
  • Loading ...
1/129 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 16:13

Trong xu thế hội nhập và phát triển đang diễn ra sâu rộng Đảng và Nhà nước đang nỗ lực thực hiện thành công tiến trình CNH, HĐH đất nước để xây dựng nước ta thành một nước CN tạo tiền đề cho bước phát triển cao hơn, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta đã đạt nhiều thành tựu to lớn. Bộ mặt nông thôn đã có những thay đổi rõ rệt, cơ sở hạ tầng KTXH được phát triển, đời sống vật chất và tinh thần người dân được cải thiện và không ngừng nâng lên (Đinh Văn Thông, 2011) Tuy nhiên, nhiều thành tựu đạt được chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế: CDCCKT và cơ cấu lao động ở nông thôn còn chậm; nông nghiệp phát triển chưa bền vững, sức cạnh tranh thấp, chuyển giao KHCN và đào tạo nguồn nhân lực còn hạn chế. Việc xây dựng quy hoạch, định hướng phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi ở cơ sở còn lúng túng, thiếu quy hoạch, kết cấu hạ tầng như giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, cấp nước…còn yếu kém, môi trường ngày càng ô nhiễm. Một số chính sách xã hội ở nông thôn triển khai thực hiện chậm và chưa đồng bộ. Đời sống vật chất, tinh thần của người nông dân còn thấp, chênh lệch giàu nghèo giữa nông thôn và thành thị còn lớn phát sinh nhiều vấn đề xã hội bức xúc. Trình độ năng lực của một số cán bộ cơ sở còn yếu, chưa đủ sức giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của dân. Không thể có một nước công nghiệp nếu nông nghiệp và nông thôn còn lạc hậu và đời sống nhân dân còn thấp (Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, 2016).Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X, Đảng ta xác định cần phải “Xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp, công bằng, dân chủ, văn minh, có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất phù hợp, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội phát triển ngày càng hiện đại” và coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Ngày 0462010 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 800QĐTTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về XD NTM với mục tiêu “Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.Thường Tín là một huyện ngoại thành cửa ngõ phía nam của thủ đô Hà Nội. Trong những năm qua cùng với các chính sách hỗ trợ của Trung ương, của Thành phố, huyện đã ban hành nhiều chính sách, hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế theo Chương trình xây dựng nông thôn mới. Tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm tỉ lệ nông nghiệp, tăng tỉ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và thương mại dịch vụ, trong đó đặc biệt là phát triển các làng nghề truyền thống. Đến nay TM – DV chiếm 34%; CN – TTCN – XD chiếm 55%; nông nghiệp chiếm 11%, kinh tế xã hội có nhiều khởi sắc, nông nghiệp nông thôn có sự chuyển biến rõ nét, cơ cấu kinh tế dịch chuyển đúng hướng. Tuy nhiên, CDCCKTNN theo Chương trình XD NTM diễn ra chậm, phát triển thiếu quy hoạch, sản xuất nông nghiệp vẫn còn manh mún, hiệu quả thấp (sau 04 năm huyện Thường Tín thực hiện Chương trình NTM có 1129 xã đạt chuẩn NTM); việc khôi phục và phát triển lại các làng nghề truyền thống gặp nhiều khó khăn, các hoạt động dịch vụ hỗ trợ sản xuất chưa nhiều; vấn đề giải quyết công ăn việc làm cho người lao động nhất là các vùng phải thu hồi đất cho các dự án khu đô thị gặp khó khăn do chủ yếu là lao động phổ thông không đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng; năng lực trình độ đội ngũ cán bộ cơ sở còn hạn chế; công tác xã hội hóa, sự gắn kết, huy động sức mạnh của hệ thống chính trị với người dân còn chưa đồng bộ dẫn đến kinh tế ở một số xã phát triển chưa vững chắc, thiếu chiều sâu, từ đó chất lượng và hiệu quả không được như mong muốn đã làm suy giảm “lực nội sinh” trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo Chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương. (UBND huyện Thường Tín, 20132016).Những hạn chế trên là những cản trở cho việc thực hiện các mục tiêu của CNH HĐH nói chung và Chương trình mục tiêu Quốc gia về XD NTM trên địa bàn huyện nói riêng.Như vậy, vấn đề đặt ra là: Huyện Thường Tín cần phải làm gì và làm như thế nào để chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo Chương trình xây dựng nông thôn mới diễn ra nhanh, phù hợp, bền vững với tình hình thực tế của địa phương ?Xuất phát từ câu hỏi trên tôi chọn đề tài “Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo Chương trình xây dựng nông thôn mới ở huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội” để nghiên cứu luận văn thạc sỹ với mong muốn góp phần luận giải vấn đề nói trên, mà trọng tâm là phân tích thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Thường Tín, từ đó đề xuất phương hướng và giải pháp phù hợp để khai thác tối đa mọi nguồn lực, tiềm năng và lợi thế của địa phương cho sự phát triển nhanh và bền vững trên con đường CNH, HĐH nông nghiệp, nông dân, nông thôn HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM PHẠM THỊ ANH CHUYỂN DỊCH CẤU KINH TẾ NƠNG NGHIỆP THEO CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NƠNG THƠN MỚI Ở HUYỆN THƯỜNG TÍN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành : Quản lý kinh tế Mã ngành : 60.34.04.10 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hiền HÀ NỘI - 2017 ii LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi kế thừa cơng trình nghiên cứu trước liên quan đến đề tài Tôi xin cam kết luận văn thực trung thực, số liệu kết sử dụng luận văn nguồn gốc, trích dẫn rõ ràng Hà Nội, ngày 13 tháng năm 2017 Tác giả luận văn Phạm Thị Anh i LỜI CẢM ƠN Với tình cảm trân trọng chân thành tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn tới Trường Học viện Nơng nghiệp Việt Nam, phòng Đào tạo sau đại học, Ban đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nơng thơn huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình học tập nghiên cứu Xin bày tỏ lòng biết ơn tới thầy giáo, nhà khoa học tận tình giảng dạy giúp đỡ tơi q trình học tập, nghiên cứu hồn thành khóa học Đặc biệt, tơi xin trân trọng cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hiền dành nhiều thời gian tâm huyết bảo cho kiến thức kinh nghiệm q báu, giúp tơi tự tin q trình học tập nghiên cứu để hoàn thiện luận văn thạcchuyên ngành Quản lý kinh tế Tôi xin chân thành cảm ơn tới bạn bè, đồng nghiệp, người thân tận tình giúp đỡ trình học tập, nghiên cứu hồn thành khóa học Mặc dù q trình học tập hồn thành luận văn tốt nghiệp, thân nổ lực cố gắng, song chắn nhiều hạn chế, thiếu sót Vì vậy, mong nhận ý kiến đóng góp nhà khoa học, nhà giáo, bạn bè đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện qua góp phần nâng cao chất lượng Xây dựng nông thôn gắn với chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Phạm Thị Anh ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn .ii Mục lục iii Danh mục chữ viêt tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hộp ix Trích yếu luận văn x Thesis abstract .xii Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài .1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thê 1.3 Câu hỏi nghiên cứu .3 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Các đóng góp đề tài Phần sở lý luận thực tiễn cấu kinh tế nơng nghiệp theo chương trình xây dựng nông thôn 2.1 sở lý luận .5 2.1.1 Một số khái niệm liên quan 2.1.2 Sự cần thiết phải chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp theo Chương trình xây dựng nơng thơn 2.1.3 Xu hướng chủ yếu trình cấu kinh tế nông nghiệp 12 2.1.4 Mục tiêu chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp theo Chương trình xây dựng nơng thơn 14 2.1.5 Nội dung đánh giá thực trạng chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp 18 2.1.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp theo Chương trình xây dựng nơng thơn 19 2.2 sở thực tiễn 26 iii 2.2.1 Kinh nghiệm việc tăng cường chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp số nước Thế giới 26 2.2.2 Kinh nghiệm chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp số địa phương Việt Nam 31 2.2.3 Các nghiên cứu liên quan đến đề tài 35 2.2.4 Bài học kinh nghiệm rút cho huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 40 Phần Phương pháp nghiên cứu 42 3.1 Đặc điêm địa bàn nghiên cứu 42 3.1.1 Đặc điểm tự nhiên 42 3.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội huyện Thường Tín 44 3.2 Phương pháp nghiên cứu 49 3.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 49 3.2.2 Phương pháp phân tích thơng tin 52 3.2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 53 Phần Kết nghiên cứu thảo luận 54 4.1 Khái qt chương trình xây dựng nơng thơn triên khai huyện Thường Tín .54 4.2 Thực trạng chuyên dịch cấu kinh tế nông nghiệp theo chương trình xây dựng nơng thơn địa bàn huyện Thường Tín .56 4.2.1 Thực trạng thay đổi cấu nông nghiệp kinh tế nông thôn 56 4.2.2 Thực trạng chuyên dịch cấu kinh tế ngành sản xuất nông nghiệp nội ngành nông nghiệp 58 4.2.3 Thực trạng chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp theo vùng .68 4.2.4 Thực trạng chuyển dịch hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp .68 4.2.5 Đánh giá chung chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp 70 4.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến chuyên dịch cấu kinh tế nông nghiệp theo chương trình xây dựng nơng thơn địa bàn huyện Thường Tín 73 4.3.1 Điều kiện tự nhiên 73 4.3.2 Thị trường 74 4.3.3 Chính sách 76 4.3.4 Khoa học - Công nghệ .77 4.3.5 Lao động 79 iv 4.3.6 Nguốn vốn 81 4.3.8 Nhân tố phát triên công nghiệp đô thị 84 4.4 Định hướng giải pháp tăng cường chuyên dịch cấu kinh tế nông nghiệp theo chương trình xây dựng nơng thơn địa bàn huyện Thường Tín .85 4.4.1 Căn đề xuất định hướng giải pháp chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp 85 4.4.2 Định hướng .88 4.4.3 Các giải pháp 89 Phần Kết luận kiến nghị 93 5.1 Kết luận .93 5.2 Kiến nghị 94 5.2.1 Đối với Nhà nước .94 5.2.2 Đối với Thành ủy, HĐND, UBND Sở Nông nghiệp &Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội 94 Tài liệu tham khảo .96 Phụ lục 99 v DANH MỤC CÁC CHỮ VIÊT TẮT Ký hiệu Nguyên nghĩa CDCCKT Chuyển dịch cấu kinh tế CDCCKTNN Chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp CN Công nghiệp CNH Công nghiệp hóa CN-TTCN Cơng nghiệp-Tiểu thủ cơng nghiệp HĐH Hiện đại hóa HTX Hợp tác xã KT-XH Kinh tế - xã hội KHKT Khoa học kỹ thuật NTM Nông thôn Nxb Nhà xuất LN Làng nghề LĐXH Lao động xã hội TP Thành phố UBND Ủy ban nhân dân XD Xây dựng XDCB Xây dựng SXHH Sản xuất hàng hóa vi DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Tình hình phân bổ sử dụng đất đai huyện giai đoạn 2014 - 2016 43 Bảng 3.2: Tổng hợp tiêu phát triển kinh tế xã hội huyện gia đoạn 2014 – 2016 .45 Bảng 3.3: Tình hình dân số lao động huyện giai đoạn 2014 – 2016 47 Bảng 3.4 Thông tin thứ cấp nguồn thu thập 50 Bảng 3.5 Đối tượng, số mẫu phương pháp khảo sát 51 Bảng 3.6: Bảng mẫu phân tích SWOT 53 Bảng 4.1: Mức độ hồn thành nơng thơn Thường Tín 55 Bảng 4.2: cấu giá trị sản xuất ngành kinh tế nông thôn 57 Bảng 4.3: cấu giá trị sản xuất ngành nông nghiệp theo giá hành 58 Bảng 4.4: Sự chuyển dịch cấu nội ngành nông nghiệp 58 Bảng 4.5: cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt 60 Bảng 4.6: cấu diện tích gieo trồng 61 Bảng 4.7: Diện tích, suất, sản lượng số trồng .63 Bảng 4.8: cấu giá trị sản xuất ngành chăn nuôi .65 Bảng 4.9: Số lượng sản lượng chăn nuôi 66 Bảng 4.10: cấu giá trị sản xuất ngành thủy sản .67 Bảng 4.11: Các hình thức tổ chức sản xuất nơng nghiệp 69 Bảng 4.12: Các tiêu kết hiệu đạt 71 Bảng 4.13: Kết đánh giá mức độ ảnh hưởng yếu tố đến chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp địa bàn huyện Thường Tín 73 Bảng 4.14: Tình hình lao động việc làm giai đoạn 2011 - 2014 .80 Bảng 4.15: So sánh tình hình thực chi đầu tư sở hạ tầng so với kế hoạch địa bàn huyện Thường Tín giai đoạn 2011 – 2014 83 Bảng 4.16: Phân tích SWOT CDCCKT nơng nghiệp phát triển nơng nghiệp huyện Thường Tín 87 vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 4.1: Mức độ đáp ứng sách đến chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp theo Chương trình xây dựng nơng thơn huyện Thường Tín .76 Biểu đồ 4.2 Kết đánh giá sách đất đai huyện Thường tín 78 Biểu đồ 4.3: Kết đánh giá triển khai xây dựng sở hạ tầng huyện Thường Tín 83 viii - Tỷ lệ trường học cấp: mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS sở vật chất đạt chuẩn quốc gia Chỉ tiêu 80% Tiêu chí sở vật chất văn hoá - Nhà văn hoá khu thể thao xã đạt chuẩn Bộ VH-TT Du lịch Chỉ tiêu: Đạt - Tỷ lệ thôn nhà văn hố khu thể thao thơn đạt quy định Bộ VHTT Du lịch Chỉ tiêu: 100% Tiêu chí Chợ nơng thơn - Chợ đạt chuẩn Bộ Xây dựng Chỉ tiêu: Đạt Tiêu chí Bưu điện - điểm phục vụ bưu viễn thơng Chi tiêu: Đạt - internet đến nơng thơn Chỉ tiêu: Đạt Tiêu chí nhà dân cư - Nhà tạm dột nát Chỉ tiêu: Không - Tỷ lệ nhà đạt tiêu chuẩn Bộ Xây dựng Chỉ tiêu: 80% Nhóm 3: Nhóm kinh tế tổ chức sản xuất 10 Tiêu chí thu nhập Thu nhập bình quân đầu người/năm so với mức bình quân chung tỉnh Chỉ tiêu: 1,4 lần 11 Tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo - Tỷ lệ hộ nghèo mức 6% Chỉ tiêu: 5% 12 Tiêu chí cấu lao động - Tỷ lệ lao động độ tuổi làm việc lĩnh vực, nông thôn, nghề nghiệp Chỉ tiêu: 35% 13 Tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất tổ hợp tác hợp tác xã sinh hoạt hiệu Chỉ tiêu: 14 Tiêu chí giáo dục - Phổ cập giáo dục trung học Chỉ tiêu: Đạt - Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học THPT Chỉ tiêu: 85% 15 Tiêu chí Y tế 100 - Tỷ lệ người dân tham gia hình thức bảo hiểm y tế Chỉ tiêu: Đạt - Y tế xã đạt chuẩn quốc gia Chỉ tiêu: Đạt 16 Tiêu chí Văn hố - Xã từ 70% số thôn, trở lên đạt tiêu chuẩn làng văn hoá theo quy định Bộ VH-TT&DL Chỉ tiêu: Đạt - Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh theo quy chuẩn quốc gia Chỉ tiêu: 85% 17 Tiêu chí Mơi trường - Các sở sản xuất đạt tiêu chuẩn môi trường Chỉ tiêu: Đạt - Khơng hoạt động suy giảm mơi trường hoạt động phát triển mơi trường xanh - - đẹp Chỉ tiêu: Đạt - Nghĩa trang xây dựng theo quy hoạch Chỉ tiêu: Đạt - Chất thải, nước thải thu gom xử lý theo quy định Chỉ tiêu: Đạt 18 Hệ thống tổ chức trị xã hội vững mạnh - Cán xã đạt chuẩn Chỉ tiêu: Đạt - đủ tổ chức hệ thống trị sở theo quy định Chỉ tiêu: Đạt - Đảng bộ, quyền xã đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” Chỉ tiêu: Đạt - Các tổ chức đồn thể trị xã đạt danh hiệu tiên tiến trở lên Chỉ tiêu: Đạt 19 Tiêu chí An ninh - Trật tự xã hội An ninh xã hội giữ vững Chỉ tiêu: Đạt 101 Phụ lục Quyết định sửa đổi số tiêu chí Bộ Tiêu chí quốc gia nơng thơn THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2013 Số: 342/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI MỘT SỐ TIÊU CHÍ CỦA BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ NƠNG THƠN MỚI THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn Nghị số 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2008 Chính phủ ban hành Chương trình hành động Chính phủ thực Nghị Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Khóa X nơng nghiệp, nơng dân, nơng thơn; Căn Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng năm 2009 Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia nơng thơn mới; Xét đề nghị Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triên nông thôn, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư, QUYẾT ĐỊNH: Điều Sửa đổi 05 tiêu chí Bộ tiêu chí quốc gia nơng thơn ban hành Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng năm 2009 Thủ tướng Chính phủ sau: Tiêu chí số 07 chợ nơng thơn sửa đổi sau: “Chợ theo quy hoạch, đạt chuẩn theo quy định” Tiêu chí số 10 thu nhập sửa đổi sau: a) Nội dung tiêu chí: Thu nhập bình qn đầu người khu vực nơng thơn (triệu đồng/người) b) Chỉ tiêu chung cho nước: 102 - Năm 2012: Đạt 18 triệu đồng/người; - Đến năm 2015: Đạt 26 triệu đồng/người; - Đến năm 2020: Đạt 44 triệu đồng/người c) Chỉ tiêu cụ thể cho vùng (theo phụ lục đính kèm) Chỉ tiêu cụ thể đạt chuẩn theo năm giai đoạn Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Kế hoạch Đầu tư hướng dẫn chi tiết d) Các xã thuộc Nghị 30a/2008/NQ-CP áp dụng mức vùng Trung du miền núi phía Bắc đ) Các xã đạt chuẩn phải tốc độ tăng thu nhập bình qn đầu người xã khơng thấp tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người tối thiểu khu vực nông thôn vùng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Kế hoạch Đầu tư hướng dẫn chi tiết cơng bố Tiêu chí số 12 cấu lao động sửa đổi sau: a) Tên tiêu chí: Tỷ lệ lao động việc làm thường xuyên; b) Nội dung tiêu chí: Tỷ lệ người làm việc dân số độ tuổi lao động c) Chỉ tiêu chung vùng: đạt từ 90% trở lên; Tiêu chí số 14 giáo dục sửa đổi sau: “14.1 Phổ cập giáo dục trung học sở” Tiêu chí số 15 y tế sửa đổi sau: a) Nội dung: “15.1 Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế” b) Chỉ tiêu chung cho nước: đạt từ 70% trở lên; c) Chỉ tiêu cụ thể cho vùng: Đạt Điều Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ, ngành liên quan hướng dẫn thực Bộ tiêu chí cho phù hợp; ban hành tiêu chuẩn chuyên ngành hướng dẫn việc đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiêu chí Bộ tiêu chí quốc gia nơng thơn Điều Quyết định hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành, thay tiêu chí tương ứng Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn ban hành Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng năm 2009 Thủ tướng Chính phủ 103 Điều Các Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang Bộ, Thủ trưởng quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; KT THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG - Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc CP; - VP BCĐ TW phòng, chống tham nhũng; - HĐND, UBND tỉnh, TP trực thuộc TW; - Văn phòng Trung ương Ban Đảng; - Văn phòng Tổng Bí thư; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng Dân tộc Ủy ban Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện kiểm sát nhân dân tối cao; - Ủy ban Giám sát tài Quốc gia; - Kiểm tốn Nhà nước; - Ngân hàng Chính sách xã hội; - Ngân hàng Phát triển Việt Nam; - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - quan Trung ương đoàn thể; - VPCP: BTCN, PCN, Trợ lý TTCP, Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công - Lưu: Văn thư, KTN (3b) 104 báo; Vũ Văn Ninh PHỤ LỤC NỘI DUNG SỬA ĐỔI 05 TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ NƠNG THƠN MỚI (Ban hành kèm theo Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2013 Thủ tướng Chính phủ) A XÃ NƠNG THƠN MỚI TT Tên tiêu chí 10 Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu theo vùng Duyên Chỉ Đồng ĐB TDMN Bắc hải Đông tiêu Tây Sông phía Trung Nam Nam chung sơng Ngun Cửu Bắc TB Hồng Long Chợ theo quy hoạch, Đạt Chợ nông đạt chuẩn theo quy thôn định Thu nhập Năm 2012 18 bình quân Đến năm 26 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 13 18 20 29 13 18 16 23 16 23 24 34 20 29 44 35 49 35 40 40 58 49 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt đầu người 2015 khu vực Thu nhập Đến năm nông 2020 thôn(triệu đồng/ người) Tỷ lệ lao Tỷ lệ người làm việc động cóviệc 12 dân số độ ≥90% làm thường tuổi lao động xuyên 14.1 Phổ cập giáo dục 14 Giáo dục trung học sở Đạt 15 Y tế 15.1 Tỷ lệ người dân ≥70% tham gia Bảo hiểm y tế 105 PHỤ LỤC Biểu tổng hợp trang trại đạt tiêu chí theo Thơng tư 27/TT-BNNPTNT địa bàn huyện Thường Tín năm 2016 STT Họ Tên Thôn Xã Chăn nuôi Thu ỷ sản Tổng hợp Trồng trọt Diện tích đất sử dụng trang trại (ha) Giá trị sản lượng hàng hoá (triệu đồng) Tạ Minh Hải Duyên Trường Duyên Thái x 1.48 Tạ Văn Luyện Duyên Trường Duyên Thái x 1.44 1404 Nguyễn Văn Chung Duyên Trường Duyên Thái x 2.02 1500 Trịnh Xuân Ngũ Hưng Hiền Hiền Giang x 1.15 2080 Lê Văn Công Hưng Hiền Hiền Giang x 2.02 1070 Nguyễn Gia Lầu Hưng Hiền Hiền Giang 5.05 1600 Đàm Văn Dương Hưng Hiền Hiền Giang 2.30 1110 Trần Văn Dần Xâm Thị Hồng Vân 10.80 5110 Nguyễn Văn Quý Xâm Xuyên Hồng Vân x 2.40 2450 10 Chu Trọng Tiến La Thượng Hồng Vân x 0.10 3000 11 Nguyễn Ngọc Hoà Xâm Thị Hồng Vân x 0.13 1500 12 Vân La Hồng Vân 2.10 720 13 Nguyễn Văn Để Nguyễn Mạnh Quỳnh Văn Hội Văn Bình x 5.05 950 14 Lê Văn Thoa Văn Trai Văn Phú x 3.68 850 15 Lê Văn Uyên Văn Trai Văn Phú x 2.38 760 16 Nguyễn Văn Thoảng Văn Trai Văn Phú 3.31 2220 17 Nguyễn Đình Viện Văn Hội Văn Bình x 2.70 900 18 Đặng Thị Lệ Văn Giáp Văn Bình x 3.79 750 19 Nguyễn Công Da Đội Tiền Phong x 1.26 1870 20 Nguyễn Đức Hoàn Đội Tiền Phong x 1.08 1580 21 Lê Mạnh Dần Đội Tiền Phong x 2.52 2685 22 Phạm Văn Hán Đội Tiền Phong x 2.88 1748 23 Nguyễn Công Thắng Đội Tiền Phong x 3.60 1748 24 Nguyễn Văn Khang Đội Tiền Phong x 1.87 1373 25 Phạm Văn Hiện Đội Tiền Phong x 5.40 3094 26 Nguyễn Văn Nghị Đội Tiền Phong x 1.87 1379 27 Phạm Văn Hiệp Đội Tiền Phong x 1.80 1331 28 Phạm Văn Đồng Đội Tiền Phong x 2.88 1635 29 Phạm Văn Tiền Phong x 3.52 1737 30 Phan Sơn Hải Đội Đinh Tiên Hoàng Hà Hồi x 0.25 2182 31 Nguyễn Đình Viện Vĩnh Lộc Thư Phú x 3.03 3150 32 Nguyễn Đình Biên Vĩnh Lộc Thư Phú x 2.81 2200 33 Nguyễn Đình Hiền Nguyễn Đình Trường Vĩnh Lộc Thư Phú x 2.81 2525 Vĩnh Lộc Thư Phú x 2.81 1900 34 x x x x x 106 1472 35 Nguyễn Thị Thu Vĩnh Lộc Thư Phú 36 Nguyễn Đình Nghệ Vĩnh Lộc Thư Phú 37 Văn Đình Ngàn Vĩnh Lộc Thư Phú 38 Lê Đình Tuấn Vĩnh Lộc Thư Phú 39 Lê Đình Thoại Vĩnh Lộc Thư Phú 40 Lê Đình Kiên Vĩnh Lộc 41 Văn Đình Thiết 42 Nguyễn Anh Tuấn 43 x 0.72 2800 2.60 1553 4.00 2170 1.62 1042 x 0.73 2800 Thư Phú x 1.30 2588 Vĩnh Lộc Thư Phú x 0.56 1545 Vĩnh Lộc Thư Phú 1.00 3528 Lê Đình Trường Vĩnh Lộc Thư Phú x 1.27 1618 44 Lê Thị Vân Vĩnh Lộc x 0.06 1001 45 Hồng Ngọc Phượng Xóm x 1.08 2340 46 Đỗ Danh Niên Xóm 3.00 1270 47 Lê Như Hưng Xóm Thư Phú Chương Dương Chương Dương Chương Dương 0.36 7800 48 Nguyễn Văn Chiểu An Cảnh Lê Lợi 2.17 1180 49 Nguyễn Văn Thông An Cảnh Lê Lợi x 1.87 1330 50 Hà Văn Tiến An Cảnh Lê Lợi x 0.30 7600 51 Hà Văn Sinh An Cảnh Lê Lợi x 2.16 1030 52 Nguyễn Văn Thường Hà Vỹ Lê Lợi x 4.54 4500 53 Nguyễn Trọng Bằng Đội Tự Nhiên x 2.70 1300 54 Nguyễn Văn Hưng Ba Lăng Dũng Tiến x 2.10 735 55 Đặng Văn Tuyến Ba Lăng Dũng Tiến x 0.76 1585 56 Nguyễn Văn Biên Ba Lăng Dũng Tiến x 1.80 2070 57 Vũ Bá Chúc Ba Lăng Dũng Tiến x 0.61 2389 58 Nguyễn Văn Minh Giáp Long Thống Nhất x 3.60 2500 59 Hoàng Văn Chung Bộ Đầu Thống Nhất x 1.80 1718 60 Lưu Văn Hoà Hoàng Xá Thống Nhất 0.13 1800 61 Lưu Văn Tới Hoàng Xá Thống Nhất x 2.30 3029 62 Nguyễn Văn Lập Bô Đầu x 2.06 1300 63 Nguyễn Hải Anh Nghiêm Xá x 1.62 2932 64 Nguyễn Văn Huân Nghiêm Xá x 2.52 1200 65 Hoàng Thị Nga Nghiêm Xá x 2.88 1081 66 Trịnh Văn Tam Cống Xuyên 4.07 1440 67 Bùi Văn Như Cống Xuyên x 1.80 4662 68 Lê Thị Bích Ngọc Cống Xuyên x 3.60 1879 69 Trịnh Văn Khanh Nghiêm Xá x 2.45 781 70 Hoàng Như Ngọc Cống Xuyên x 2.70 850 71 Nguyễn Văn Hoà Nghiêm Xá x 3.46 750 72 Nguyễn Văn Thanh Nghiêm Xá x 2.92 720 73 Nguyễn Quốc Oai Cụm 10 Thống Nhất Nghiêm Xuyên Nghiêm Xuyên Nghiêm Xuyên Nghiêm Xuyên Nghiêm Xuyên Nghiêm Xuyên Nghiêm Xuyên Nghiêm Xuyên Nghiêm Xuyên Nghiêm Xuyên Nghiêm Xuyên x 2.52 2200 74 Phạm Quang Vượng Tử Dương Tô Hiệu x 0.83 1296 75 Phạm Văn Phương An Duyên Tô Hiệu x 2.23 2267 x x x x x x 107 76 Lê Thị Trang Tử Dương Tô Hiệu 77 Nguyễn Văn Huế Tử Dương Tô Hiệu 78 Phạm Ngọc Thuần An Duyên Tô Hiệu 79 Phan Văn Nghệ Đinh Xá Văn Tự 80 Dương Văn Vượng Đinh Xá 81 Phạm Văn Minh 82 1.22 1354 2.70 1903 x 0.23 1068 x 1.22 1237 Văn Tự x 0.06 1850 An Lãng Văn Tự x 0.05 2040 Phạm Văn Hiệp An Lãng Văn Tự x 0.41 1335 83 Phạm Văn Trí An Lãng Văn Tự x 0.09 1100 84 Trịnh Văn Hiếu An Lãng Văn Tự x 0.11 1115 85 Phạm Khắc Thụy An Lãng Văn Tự x 0.10 1500 86 Đàm Văn Nhất An Lãng Văn Tự x 0.58 2196 87 Đàm Văn Quân An Lãng Văn Tự x 0.18 1131 88 Đàm Văn Tấn An Lãng Văn Tự x 0.83 1170 89 Doãn Đắc Lầu An Lãng Văn Tự x 1.15 1067 90 Phạm Văn Tiệm An Lãng Văn Tự x 0.34 1073 91 Nguyên Hanh Văn Tự 3.88 1320 92 Nguyễn Văn Kiêu Nguyễn Quang Trung Đặng Xá Vạn Điểm 0.04 1100 93 Nguyễn Văn Thảo Đặng Xá Vạn Điểm Tổng cộng x x x x x 58 25 5.77 2200 192.0 175521 (Phòng kinh tế huyện Thường Tín) 108 PHIẾU ĐIỀU TRA Đối tượng: Cán phòng, ban ngành huyện Thường Tín – thành phố Hà Nội Kính gửi: Ông (Bà)…………………………………………………… Chức vụ:……………………………………………………………… Họ tên: Phạm Thị Anh Lớp: CHQLKT24B15 Trường: Học viện Nông nghiệp Việt Nam Để thơng tin nhằm phục vụ hoạt động nghiên cứu, hồn thành luận văn tốt nghiệp, tơi mong nhận giúp đỡ Q vị Kính mong Ơng (Bà) vui lòng cho biết số thơng tin sau: (vui lòng tích dấu X √ vào trống) Với mức ảnh hưởng nhiều nhất, mức ảnh hưởng, mức ảnh hưởng trung bình mức ảnh hưởng theo Ơng (Bà) yếu tố sau mức ảnh hưởng đến chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp theo Chương trình xây dựng nơng thơn địa bàn huyện Thường Tín? Hệ thống văn sách liên quan CDCCKTNN Trung ương … ……1 Hình thức tổ chức sản xuất ảnh đến CDCCKTNN theo Chương trình xây dựng NTM ……………………………………1 Đội ngũ nhà quản lý quan quản lý nhà nước huyện Thường Tín ……………………………………………… …… Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên ………………….……………… sở hạ tầng huyện Thường Tín… …………………… … Ảnh hưởng thị trường CDCCKTNN theo Chương trình xây dựng NTM địa bàn huyện Thường Tín………………………… Quá trình triển khai sách Trung ương, thành phố liên quan đến CDCCKTNN theo Chương trình xây dựng nơng thơn NSNN, Huyện gặp khó khăn, vướng mắc? Rất khó khăn Khó khăn Khơng khó khăn Khơng gặp khó khăn Kế hoạch triển khai CDCCKTNN theo Chương trình xây dựng NTM 109 từ Huyện Thường Tín thực nào? Rất nhanh chóng, xác Chưa nhanh chóng, xác Nhanh chóng, xác Khơng nhanh chóng, xác Các sách hỗ trợ (vốn, phân bón, giống …) Huyện tạo điều kiện cho việc triển khai CDCCKTNN theo Chương trình xây dựng NTM địa bàn huyện Thường Tín? Rất tạo điều kiện Tạo điều kiện Chưa tạo điều kiện Không tạo điều kiện Công tác quản lý thanh, tốn huyện Thường Tín thuận lợi cho chủ đầu tư tham gia vào hạng mục xây dựng NTM không? Rất thuận lợi Thuận lợi Không thuận lợi Không thuận lợi Công tác thẩm định cơng nhận tiêu chí xây dựng NTM cấp thực quy định chưa? Thực tốt Thực tốt Thực không tốt Thực không tốt Công tác lãn đạo, đạo văn hướng dẫn CDCCKTNN cấp chậm trễ khơng? Rất chậm trễ Chậm trễ Không chậm trễ Không chậm trễ Xin Ơng (Bà) cho biết triển khai cơng tác kiểm tra, giám sát quan quản lý nhà nước địa phương Chương trình xây dựng NTM thực thường xun khơng? Rất thường xuyên Không thường xuyên Thường xuyên Xin trân trọng cảm ơn Ông (Bà) hợp tác giúp đỡ cung cấp thông tin Tôi xin cam đoan thông tin dùng cho mục đích nghiên cứu! 110 PHIẾU ĐIỀU TRA Thời gian điều tra: Ngày tháng năm 2016 Họ tên chủ hộ: ……………………………………………………… Tuổi:……………………………………………………………………… Nghề nghiệp: …………………………………………………………… Địa chỉ: ………………………………………………………………… Trình độ văn hóa: ……………………………………………………… Tình hình nhân khẩu: Chỉ tiêu Tổng số nhân Trình độ học vấn Tổng Nam Nữ Số người độ tuổi lao động lao động Để thơng tin nhằm phục vụ hoạt động nghiên cứu, hồn thành luận văn tốt nghiệp, mong nhận giúp đỡ ơng (bà) Kính mong Ơng (Bà) vui lòng cho biết số thơng tin sau: Xin vui lòng khoanh tròn vào số 1,2,3,4 Với mức ảnh hưởng nhiều nhất, mức ảnh hưởng, mức ảnh hưởng trung bình mức ảnh hưởng theo Ơng (Bà) yếu tố sau mức ảnh hưởng đến chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp theo Chương trình xây dựng nơng thơn địa bàn huyện Thường Tín? Hệ thống văn sách nhà nước ……1 Các hình thức tổ chức sản xuất ……1 Lao động ……1 4 Vốn ……1 Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên ……1 sở hạ tầng … …1 Công nghiệp đô thị .……1 Thị trường ……1 Theo ơng (bà) mục đích Chương trình Nơng thơn gì? Xây dựng sở hạ tầng 111 Nâng cao thu nhập cho người dân Cải thiện sống người dân cách bền vững tất mặt kinh tế, xã hội, môi trường Ơng (bà) biết chủ trương CDCCKTNN chương trình nơng thơn khơng? Khơng Gia đình ơng bà chuyển đổi cấu trồng khơng? Khơng Gia đình ơng bà ……… chăn ni hộ khơng? Khơng Ơng (Bà) hộ chuyển đổi đất sang ni trồng thủy sản khơng? Đã đóng góp Chưa đóng góp Khơng đóng góp Theo đánh giá hộ Góp tiền Góp cơng lao động Hiến đất Chưa tham gia đóng góp Theo ơng (bà) từ xã huyện Thường Tín chọn làm thí điểm xây dựng NTM đến mang lại lợi ích cho bà nhân dân? (có thể chọn nhiều phương án để trả lời) Tăng suất trồng dồn điền đổi Phát triển sở hạ tầng Tăng thu nhập cho người dân Hệ thống trị an ninh ổn định Cải thiện chất lượng môi trường sinh thái Không đem lại lợi ích Thu nhập gia đình ơng/bà tăng sau CDCCKTNN theo Chương trình xây dựng nơng thơn địa phương khơng? Khơng 10 Theo ơng (bà) khó khăn thực chương trình xây dựng nơng thơn địa phương? (có thể chọn nhiều phương án để trả lời) Nâng cao mức sống cho người dân 112 Huy động nguồn vốn Đào tạo nghề cho lao động Chuyển dịch lao động nông nghiệp sang ngành nghề khác Cảm ơn đóng góp Ơng/Bà./ Chủ hộ Người điều tra 113 PHIẾU PHỎNG VẤN Đối tượng: Cán phòng, ban phụ trách CDCCKTNN theo Chương trình xây dựng nơng thơn huyện Thường Tín – thành phố Hà Nội Kính gửi: Ơng (Bà)………………………………………………… Chức vụ:…………………………………………………………… Họ tên: Phạm Thị Anh Lớp: CHQLKT24B15 Trường: Học viện Nơng nghiệp Việt Nam Để thơng tin nhằm phục vụ hoạt động nghiên cứu, hoàn thành luận văn tốt nghiệp, mong nhận giúp đỡ Q vị Kính mong Ơng (Bà) vui lòng trả lời số câu hỏi sau: Theo Ông (Bà) văn Hướng dẫn Nhà nước CDCCKTNN theo Chương trình xây dựng NTM điểm chưa phù hợp với tình hình thực tế Huyện? Theo Ông (Bà) văn triển khai quan quản lý Huyện điểm chưa phù hợp với tình hình thực tế Huyện? Theo Ơng (Bà) sách nhà nước CDCCKTNN đáp ứng tốt chưa? Theo Ông (Bà) quan quản lý cần bổ sung sách để CDCCKTNN theo Chương trình xây dựng NTM địa bàn huyện diễn nhanh, bền vững? Tình hình Kinh tế - Xã hội huyện Thường Tín năm gần đây? Ơng (Bà) kiến nghị quan Trung ương CDCCKTNN địa bàn Huyện? Xin trân trọng cảm ơn Ông (Bà) hợp tác giúp đỡ cung cấp thông tin Tôi xin cam đoan thơng tin dùng cho mục đích nghiên cứu! 114 ... Chuyển dịch cấu kinh tế CDCCKTNN Chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp CN Cơng nghiệp CNH Cơng nghiệp hóa CN-TTCN Cơng nghiệp- Tiểu thủ cơng nghiệp HĐH Hiện đại hóa HTX Hợp tác xã KT-XH Kinh tế - xã... nông nghiệp khoảng thời gian điều kiện kinh tế xã hội định Cơ cấu kinh tế nông nghiệp phận cấu thành quan trọng kinh tế quốc dân, có ý nghĩa quan trọng phát triển kinh tế xã hội Cơ cấu kinh tế. .. thơn địa bàn huyện Thường Tín .56 4.2.1 Thực trạng thay đổi cấu nông nghiệp kinh tế nông thôn 56 4.2.2 Thực trạng chuyên dịch cấu kinh tế ngành sản xuất nông nghiệp nội ngành nông nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sỹ Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp huyện thường tín, Luận văn thạc sỹ Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp huyện thường tín, PHẦN 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP THEO CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN, XD NTM giúp cho nông dân có niềm tin, trở nên tích cực, chăm chỉ, đoàn kết giúp đỡ nhau xây dựng nông thôn phát triển giàu đẹp, dân chủ, văn minh., Tạo điều kiện giải quyết vấn đề xoá đói giảm nghèo ở nhiều vùng nông thôn, tạo điều kiện phát triển năng lực sản xuất, khuyến khích mọi lực lượng lao động trong các thành phần kinh tế hướng vào việc sản xuất nông sản hàng hóa, giải quyết tốt mối quan hệ g, Tuy nhiên, ở Thái Lan kinh tế nông nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế nếu không được quan tâm giải quyết sẽ là những trở ngại cho quá trình chuyển dịch CCKT nông nghiệp trong thời gian tới (Nguyễn Thị Nguyệt, 2012)., Tuy nhiên, nông nghiệp và nông thôn Nhật Bản trong quá trình phát triển còn đứng trước nhiều khó khăn cần phải giải quyết. Đó là sự ổn định của nông nghiệp bị đe dọa bởi môi trường bị thái hóa nghiêm trọng; bình quân diện tích đất nông nghiệp ngày càng gi, Huyện Thanh Oai đã tiến hành thực hiện việc giao đất lâu dài cho các hộ sản xuất nông nghiệp, hộ nuôi trồng thủy sản. Việc giao quyền sử dụng đất lâu dài cho các hộ gia đình đã làm cho người nông dân yên tâm sản xuất, nhiề, - Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo chương trình xây dựng nông thôn mới ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, Nguồn: Phòng Thống kê Thường Tín (2016), Bảng 3.3: Tình hình dân số và lao động của huyện giai đoạn 2014 – 2016, Nguồn: Phòng Kinh tế huyện Thường Tín (2016), Bảng 4.4: Sự chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ ngành nông nghiệp, Hộp 4.5: Ý kiến của cán bộ huyện Thường Tín về thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản huyện Thường Tín., Bảng 4.15: So sánh tình hình thực hiện chi đầu tư cơ sở hạ tầng, so với kế hoạch trên địa bàn huyện Thường Tín giai đoạn 2011 – 2014., Bảng 4.16: Phân tích SWOT trong CDCCKT nông nghiệp và phát triển nông nghiệp của huyện Thường Tín, PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO, Quyết định sửa đổi một số tiêu chí của Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, NỘI DUNG SỬA ĐỔI 05 TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ NÔNG THÔN MỚI

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay