Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Chính tả Nghe viết Quả tim khỉ. Phân biệt SX, UCUT

2 5 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 15:50

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP CHÍNH TẢ: QUẢ TIM KHỈ I.Mục tiêu: -Nghe viết xác trình bày đoạn bài: Quả tim khỉ -Làm tập phân biệt tiếng có âm vần dễ lẫn s/x; ut/uc -H:Viết từ khó xác đoạn viết -Rèn cho HS có thói quen cẩn thận, nắn nót viết II.Đồ dùng dạy – học: Vở tập chép, Vở BTTV, phấn, bút,bảng con, bảng phụ… III.Các hoạt động dạy – học NDKT -TG HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH 1.Bài cũ(5’) -yêu cầu HS viết :Ê – đê; Mơ – nông, Tây Nguyên -HS viết bảng 2.Bài -Nhận xét đánh giá *HĐ1:GTB(1’ -Giới thiệu ) -Đọc tả *HĐ 2: HD tả (6-7’) -Những chữ tả phải viết hoa sao? -Tìm lời cá sấu, khỉ? -Những lời nói ghi nào? -yêu cầu HS tìm chữ hay viết sai *HĐ3:H viết -H nhận xét -T t/c nhận xét H -Đọc lại tả lần -Lắng nghe +2-3HS đọc lại -Nêu -2HS nêu -Ghi sau dấu hai chấm, dấu gạch ngang đầu dòng -H tìm, nêu, đọc, phân tích từ khó viết bảng -Hnhận xét (17-19’) -Đọc cho HS viết -Đọc lại(2lần) -1H (K) đọc -T thu chấm số em, nhận xét -1H nhắc tư ngồi viết -Nghe viết vào Bài 2a:Điền vào chỗ trống s hay x -Gọi HS đọc *HĐ4: HD làm tập (5’) -Bài tập yêu cầu gì? - T t/c chữa -Đổi kiểm tra lỗi cho -2-3HS đọc -Điền s hay x; -Làm bảng a)Say sưa, xay lúa, xông lên, dòng sơng Bài3b:Tìm tiếng có vần uc vần ut -2HS đọc đề - T t/c chữa -Theo luận theo bàn -Viết bảng -Nhận xét học 3.Củng cố dặn -Nhắc HS nhà làm lại tập 2,3 dò(2’) ...(17-19’) -Đọc cho HS viết -Đọc lại(2lần) -1H (K) đọc -T thu chấm số em, nhận xét -1H nhắc tư ngồi viết -Nghe viết vào Bài 2a:Điền vào chỗ trống s hay x -Gọi HS đọc *HĐ4:... kiểm tra lỗi cho -2- 3HS đọc -Điền s hay x; -Làm bảng a)Say sưa, xay lúa, xơng lên, dòng sơng Bài3b:Tìm tiếng có vần uc vần ut -2HS đọc đề - T t/c chữa -Theo luận theo bàn -Viết bảng -Nhận xét... t/c chữa -Theo luận theo bàn -Viết bảng -Nhận xét học 3.Củng cố dặn -Nhắc HS nhà làm lại tập 2, 3 dò (2 )
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Chính tả Nghe viết Quả tim khỉ. Phân biệt SX, UCUT, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Chính tả Nghe viết Quả tim khỉ. Phân biệt SX, UCUT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay