Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Chính tả Nghe viết Quả tim khỉ. Phân biệt SX, UCUT

2 5 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 15:50

Giáo án Tiếng Việt CHÍNH TẢ QUẢ TIM KHỈ A-Mục đích u cầu: -Nghe, viết xác, trình bày đoạn bài: Quả tim khỉ -Làm BT phân biệt tiếng có âm, vần dễ lẫn -HS yếu: Có thể cho tập chép B-Đồ dùng dạy học: Ghi sẵn nội dung đoạn chép, BT C-Các hoạt động dạy học: I-Hoạt động (5 phút): kiểm tra cũ: Cho HS viết: Tây Nguyên, Ê-đê Bảng con, bảng lớp (3 HS) Nhận xét-Ghi điểm II-Hoạt động (30 phút): Bài 1-Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu  Ghi 2-Hướng dẫn tập chép: -GV đọc tả câu đến hết HS đọc lại -Những chữ tả viết hoa? Vì sao? Cá Sấu, Khỉ Tên riêng lồi vật -Tìm lời Khỉ cá Sấu? Bạn ai? Vì bạn khóc -Luyện viết từ khó: kết bạn, cá Sấu, hoa quả, Khỉ, Bảng -GV đọc cụm từ, câu Viết vào vở(HS yếu tập chép) 3-Chấm, chữa bài: -Hướng dẫn HS dò lỗi Đổi dò -Chấm bài: 5-7 4-Hướng dẫn HS làm BT: -BT 1a/22: Hướng dẫn HS làm: Bảng Say sưa – xay lúa Nhận xét Xông lên – dòng sơng -BT 2b/22: Hướng dẫn HS làm: Tiếng có vần uc ut, có nghĩa sau: +Co lại  rút Làm vở, làm bảng Nhận xét Tự chấm +Dùng xẻng lấy đất, đá  xúc +Chọi sừng đầu  húc III-Hoạt động (5 phút): Củng cố - Dặn dò -Cho HS viết lại: dòng sơng, lục lọi -Về nhà luyện viết thêm-Nhận xét Bảng ...-Chấm bài: 5-7 4-Hướng dẫn HS làm BT: -BT 1a /22 : Hướng dẫn HS làm: Bảng Say sưa – xay lúa Nhận xét Xơng lên – dòng sơng -BT 2b /22 : Hướng dẫn HS làm: Tiếng có vần uc ut, có nghĩa... xúc +Chọi sừng đầu  húc III-Hoạt động (5 phút): Củng cố - Dặn dò -Cho HS viết lại: dòng sơng, lục lọi -Về nhà luyện viết thêm-Nhận xét Bảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Chính tả Nghe viết Quả tim khỉ. Phân biệt SX, UCUT, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Chính tả Nghe viết Quả tim khỉ. Phân biệt SX, UCUT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay